KIS ontwikkelt instrument om risico’s radicalisering in wijken te signaleren

In achtergronden op 17-03-2016 | 14:05

Het Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS) heeft een instrument in ontwikkeling dat in wijken de voedingsbodem meet die het risico vergroot dat jongeren zich afkeren van de samenleving of radicaliseren. In een pilot in twee Amsterdamse wijken is getest in welke mate factoren die deze voedingsbodem bepalen, bijvoorbeeld opvoedingsproblematiek, een gebrek aan religieuze weerbaarheid en gevoelens van achterstelling (in cumulatie), aanwezig zijn.

Het instrument is door de onderzoekers samengesteld op basis van wat in de wetenschap bekend staat als zogenoemde risico- en triggerfactoren. Professionals, ondernemers en (actieve) buurtbewoners en jongeren zijn in de twee wijken geënquêteerd.

Focus voor preventief beleid
Uit de pilot bleek dat in één van de wijken de risicofactoren gezinsproblematiek, discriminatie en achterstelling en het zich niet thuis voelen in de Nederlandse samenleving in hoge mate aanwezig zijn bij de jongeren. Dit is in de afgelopen jaar ook alleen maar toegenomen, zo gaven geënquêteerden aan. In de andere wijk komt juist naar voren dat er sprake is van straatcultuur, polarisatie en een gebrek aan religieuze kennis en weerbaarheid. Vooral de straatcultuur is in deze buurt het afgelopen jaar toegenomen. “Vanuit de gemeente wordt de informatie uit de verkenning nu al gebruikt om een focus aan te brengen in preventief beleid”, vertelt onderzoeker Jolijn Broekhuizen. Ook zouden deze gegevens gebruikt kunnen worden om een gesprek op gang te brengen met buurtbewoners en jongeren. Broekhuizen: “Er blijkt binnen gemeenten behoefte aan dergelijke informatie op wijkniveau.”

Beschermende factoren
De pilot heeft zeer interessante informatie opgeleverd en zal het komende jaar verbeterd worden. Op basis van input van de geënquêteerde professionals wordt de focus in de vragenlijst minder op risicofactoren gelegd en meer op beschermende factoren. “Dus: welke eigenschappen heeft een wijk die er voor kunnen zorgen dat jongeren juist minder vatbaar zijn voor radicalisering?” Ook hebben deze professionals aangegeven behoefte te hebben aan handvatten hoe ze op beschermende en risicofactoren kunnen inzetten in preventief beleid. Daarnaast wil Broekhuizen in het vervolg een groter aantal respondenten werven om een meer representatief beeld te kunnen krijgen van wat er in de wijk speelt.

Ontwikkeling instrument
Stadsdeelvoorzitter Gerolf Bouwmeester: “Wij hebben als stadsdeel Amsterdam West meegedaan met de pilot van Kennisplatform Integratie & Samenleving. Vanuit het actieprogramma Stay West tegen radicalisering en polarisatie staan wij open om onze bijdrage te leveren aan de wetenschap voor de ontwikkeling van dit soort instrumenten.”

Dit jaar wordt het instrument doorontwikkeld. Het kennisplatform is nog op zoek naar steden voor een laatste test van het instrument. “Wij willen graag dat het instrument in 2017 geschikt is voor gebruik in alle geïnteresseerde buurten en gemeenten”, zegt onderzoeker Broekhuizen.

Klik hier om de publicatie te lezen.

Lees ook:

KIS heeft onlangs ook 13 praktijkvoorbeelden beschreven om radicalisering te voorkomen. Meer hier.

Ewoud Butter en Habib el Kaddouri voerden voor het Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders een QuickScan uit naar initiatieven die door Marokkaanse Nederlanders tegen radicalisering worden genomen. Meer hier.

Meer over KIS op Republiek Allochtonië hier

Meer over radicalisering op dit blog hier

Kijk ook over dit onderwerp op polderislam.nl


Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook.

Waardeert u ons vrijwilligerswerk? U kunt het laten blijken door een bijdrage over te maken op rekeningnummer NL12INGB0006026026 ten name van de stichting Allochtonenweblog te Amsterdam. Met een donatie van 5 euro zijn we al blij. Meer mag ook!

 

 


Meer over KIS, onderzoek, radicalisering.

Delen: