Wat als Bart van U. Mohammed B. had geheten?

In opinie door Cemil Yilmaz op 08-02-2016 | 15:03

Wat als hij een moslim was met een ‘goddelijke opdracht’ en een oud-minister vanwege zijn of haar politieke handelen om het leven had gebracht met 41 messteken? Die vragen stelt Cemil Yilmaz.

Opgegroeid in een orthodoxchristelijke omgeving, kreeg hij een ‘goddelijk opdracht’ om oud-minister van Volksgezondheid Els Borst te vermoorden. Als reden gaf hij aan dat zij als minister verantwoordelijk was geweest voor de euthanasiewetgeving in Nederland. Tijdens zijn eerdere bezoeken aan Els Borst blijkt hij ook om de adressen van de oud-premiers Wim Kok en Jan Peter Balkenende gevraagd te hebben met Bart Van U. volgens zijn advocaat ‘in gesprek had willen gaan’.

Els Borst is in haar woning in Bilthoven met 41 messteken om het leven gebracht na zich jarenlang voor Nederland ingezet te hebben. Wat het helemaal luguber maakt, is dat Bart van U. ook zijn zus om het leven heeft gebracht met nagenoeg dezelfde aantal (40) messteken. Het OM, de politie en de GGZ hebben ondanks vele signalen van zijn verknipte persoonlijkheid en geestelijke gesteldheid jammerlijk gefaald om deze tragedies te voorkomen.

Maar wat was Bart van U.? Verknipt? Een lone wolf? Of het bewijs dat het christendom een staatsgevaarlijke ideologie is gericht op het omverwerpen van de democratische rechtsstaat?

Als je kijkt naar de definitie van terrorisme op de website van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, lees je het volgende:

Terrorisme is het uit ideologische motieven dreigen met, voorbereiden of plegen van op mensen gericht ernstig geweld, dan wel daden gericht op het aanrichten van maatschappij ontwrichtende zaakschade, met als doel maatschappelijke veranderingen te bewerkstelligen, de bevolking ernstige vrees aan te jagen of politieke besluitvorming te beïnvloeden.

De media en de politiek lijkt deze link nog niet te leggen. Ook de maatschappelijke verontwaardiging blijft uit. Geen stille tochten, geen publieke debatten en geen massahysterie. Terecht overigens dat deze link naar het christendom en de judea-christelijke traditie in Nederland uit blijft.

Het is flauw en onnodig om Bart van U. te brandmerken als fundamentalistische christenterrorist. Ook is het onnodig om de SGP, ChristenUnie en het CDA aan te vallen op hun christelijke fundamenten of om Kamervragen te stellen aan de minister van SZW over de christelijke gemeenschap in Nederland. Dus ook geen verbieden van organisaties als een Opus Dei, geen oproep aan christenen om zich te distantiëren van deze daad, geen Jinek, Pauw of EO die een link tussen het christendom en terrorisme proberen te vinden, geen baggerstukjes in de landelijke media en geen brandende kruizen voor asielzoekerscentra waar christelijke asielzoekers verblijven.

Toch rijst bij mij en vele anderen de vraag: wat als Bart van U. Mohammed B. had geheten? Wat als hij een moslim was met een ‘goddelijke opdracht’ en een oud-minister vanwege zijn of haar politieke handelen om het leven had gebracht met 41 messteken? Waren we dan met zijn allen net zo rationeel en kalm gebleven? Of hadden we elke zin uit de Koran geanalyseerd om bewijs te leveren dat de Islam een kwaadaardige ideologie is?

Cemil Yilmaz is inclusie- en acceptatie-expert. Dit stuk verscheen eerder op joop.nl en is in overleg met de auteur ook  op Republiek Allochtoinë geplaatst. Meer artikelen van Cemil Yilmaz leest u hier.

Lees ook:

Terrorist, vrijheidsstrijder of verward?
 

Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook.  

Waardeert u ons werk? U kunt het laten blijken door een bijdrage over te maken op rekeningnummer NL12INGB0006026026 ten name van de stichting Allochtonenweblog te Amsterdam. Met een donatie van 5 euro zijn we al blij. Meer mag ook! 


 

-


Meer over bart van u, beeldvorming, cemil yilmaz, els borst, islam en media, media. radicalisering, terrorisme.

Delen:

Reacties


Laurents - 15/02/2016 00:47

Op het moment dat mensen steeds meer moorden plegen vanuit een christelijke motief dan moet dit zeker benoemd worden. Zodoende kunnen we dit deel van religie bestrijden en matigen tot het punt dat gelovigen het niet normaal vinden om te moorden vanuit geloof, dit is helaas niet helemaal te voorkomen. In het geval van de Islam, een complexe religie, is er momenteel een gewelddadige groep aan de gang die continue zichzelf theologisch verdedigen, een voorbeeld is IS die strak een specifieke leer volgen van de Islam. In het christendom is het voor mij duidelijk wat de verschillende groepen zijn, zo zijn vrijgemaakte strenger dan mensen van de evangelie enzovoort. In de Islam is dat onduidelijker, leg uit waarom jouw leer anders is en aan welk deel jouw gemeenschap aan voldoen, geef het een naam en laat het zien waar je voorstaat. De islamgemeenschap komt over als los zand waar elke idioot kan doen waar die zin in heeft, er is geen structuur van bovenaf (behalve Allah dan) en moslims doen maar wat. Het is veel trots en weinig efficiëntie, neem verantwoordelijk, laat zien waarvoor je staat, laat zien welke boodschap je wil uitdragen: wees een man/vrouw, draag jouw interpretatie uit van de Islam en kruip uit het slachtofferrol want dit soort stukjes beginnen wel erg zielig te worden.

michel - 11/02/2016 16:11

"Toch rijst bij mij en vele anderen de vraag: wat als Bart van U. Mohammed B. had geheten?"

Voorop gesteld, ik ga er van dat uw vraag serieus bedoeld is en tevens dat het geen retorische vraag betreft. Hoewel vragen vrij staat, bevreemd het mij eerlijk gezegd dat u en kennelijk vele anderen, zoals u stelt, zich deze vraag stellen. Nog vreemder acht ik het dat u en die vele anderen kennelijk zelfs nog niet tot een begin van een antwoord zijn gekomen. Laat ik daarom een eerste poging doen.

Stel dat de daad van Bart van U. een actie zou betreffen die door een serieus deel van een specifieke gemeenschap (laten we voor het gemak even de door u genoemde fundamentalistische christenen nemen) toegejuicht en/of gedeeltelijk vergoelijkt zou worden. En/of dat er voorafgaand aan een dergelijke daad vanuit diezelfde gemeenschap oproepen zouden zijn gekomen die neerkomen op het uiteindelijk gebeurde. En/of dat een deel van die gemeenschap Bart van U. als een agent van, of geïnstrueerd door, 'macht X' ziet en volgens hen de actie van Van U. slechts als doel heeft diezelfde gemeenschap in diskrediet te brengen. En gelijksoortige patronen zich niet alleen bij de moord op Borst voordoen, maar over een langere periode ook bij andere issues en acties. Ja, wat dan?

Geachte Cemil Yilmaz, als antwoord op de door u voorgelegde vraag: als de dader Mohammed B. zou hebben geheten en deze als geestgestoorde lone-wolf zou hebben geopereerd, deze vooraf en achteraf geen enkele bijval vanuit 'zijn' gemeenschap zou hebben gekregen, er geen oproepen vanuit die gemeenschap plaatsgevonden zouden hebben die deze daad beoogden, indien zijn daad niet door een deel van 'zijn' gemeenschap vergoelijkt zou worden, zijn daad niet toegeschreven zou worden aan 'macht X' en dit alles zich niet over een langere periode en vaker zou hebben voorgedaan, ja dan waren we inderdaad, zoals u zich afvraagt, "... met zijn allen net zo rationeel en kalm gebleven?"!

(hoewel er ongetwijfeld ergens in Nederland, en anders wel in een streng fundamentalistische sekte in de VS, iemand te vinden zal zijn die met religieuze motieven in de hand de dood van Borst zal toejuichen en/of dergelijke personen de dood (incl. moord, denk aan aanslagen op abortusklinieken) toewensen, zult u toch moeten toegeven dat het hier om extreme uitzonderingen gaat. Persoonlijk heb ik er dan ook geen enkele ervaring mee, zelfs niet tijdens tijdelijk verblijf op de bible-belt. Als ik daarentegen zo meteen de straat opga en over Mohammed B. zou beginnen, dan zijn de steunbetuigingen en zeker de vergoelijkingen niet van de lucht. Net als dat Isis volgens velen door de VS (en natuurlijk de zionisten) is opgezet. Maar tegelijkertijd wordt er voor Syrie-gangers wel respect uitgesproken, net als dat toentertijd het geval was bij de 9-11 gangers. Dat was indertijd volgens vele van mijn buurtgenoten overigens nog maar het begin zijn. Anderen daarentegen zagen de islam in diskrediet gebracht en beschouwden 9-11 direct al als een westers complot)

Emine - 11/02/2016 12:45

Akkoord, de moord op Els Borst is geen religieuze moord; dit is duidelijk uitgelegd door dhr. De Jong.
De vraag van de auteur is hiermee ook beantwoordt.
Ik denk dat er verschillende opties zijn als antwoord op de vraag van de auteur.
#1 Áls Bart van U. "Mohamed B." had geheten én een "radicale moslim" was geweest, dán zou er sprake zijn van een religieuze moord en een terroristische daad.
#2 Wanneer deze "Mohamed B." een HBO of WO diploma zou hebben gehad met een fantastisch CV, een uitstekende (mentale) gezondheid en super sociaal vaardig zou zijn geweest, dan zouden we met zn allen de koppen bij elkaar steken en bedenken hoe we deze daad nu zouden gaan noemen.
#3 Maar als deze "Mohamed B." alle eigenschappen genoemd bij optie #2 zou hebben, maar daarnaast ook contacten met radicaal islamitische groeperingen, dan zouden we zijn geweldige eigenschappen niet zien, maar de daad bestempelen als religieus moord en terrorisme.
#4 Als we zijn goede eigenschappen wel meewegen, dan zouden we erover spreken zoals genoemd bij #3. Waarom? Omdat dat gewoon zo is. De islam wordt nu eenmaal niet in verband gebracht met enige positiviteit.

Wim Heitinga - 09/02/2016 09:25

'Moord op Els Borst geen religieuze moord'

Volgens psychiater Ewoud de Jong, verbonden aan de christelijke ggz-instelling Eleos, heeft de moord op Els Borst niets met religie te maken. De moord werd weliswaar ingegeven door religieuze motieven maar dat maakt het ‘nog geen religieuze moord’, zo vertelde de psychiater vrijdagmorgen in het EO-radio 1 programma Dit is de dag.

“Van religieuze moord kun je alleen spreken als er sprake is van een religieus motief dat een gedeelde mening is binnen een religieuze gemeenschap. Er is geen religieuze gemeenschap in Nederland die vindt dat mensen als mevrouw Els Borst door geweld om het leven gebracht moeten worden. Dus kun je niet spreken van een religieuze moord”, aldus de psychiater.

Een voorbeeld van een religieuze gemeenschap in Nederland waarin de mening kan worden gedeeld dat bepaalde mensen (ongelovigen, homoseksuelen, Joden) de dood verdienen is de radicale islam.

http://www.radio1.nl/item/342380-'Moord-op-Els-Borst-geen-religieuze-moord'.html