Achtergebleven ouders bezorgd door berichten over executies Nederlanders in Syrië

In opinie op 01-03-2016 | 19:37

De recente berichten over de mogelijke executie van Nederlandse jihadisten in Syrië zorgt voor veel angst en onzekerheid bij de achtergebleven ouders en familieleden. De tegenstrijdigheid over deze berichten, de geslotenheid en de gewelddadigheid van IS, maken de situatie voor de ouders er niet gemakkelijker op.
Dat laat het Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders (SMN) weten in een persbericht. Het SMN ziet de afkeer tegen IS en haar misdaden toenemen binnen de Marokkaanse gemeenschap.

Al een tijdje ondervinden ouders steeds vaker moeilijkheden bij het contact leggen met hun kinderen die naar Syrië zijn vertrokken. Het contact is summier en de informatie lijkt streng gecensureerd door IS. Hierdoor is het lastig om conclusies te trekken over het lot van de Nederlandse strijders in Syrië.

Op basis van signalen uit de Marokkaanse gemeenschap, constateert het SMN dat de aantrekkingskracht van het IS gedachtegoed is verminderd. De gepleegde misdaden en aanslagen door IS zorgen ervoor dat Marokkaanse Nederlanders zich steeds actiever uitspreken.

Het SMN ontwikkelt vanaf 2005 projecten tegen radicalisering. Zo is het SMN onder andere verantwoordelijk voor de Hulplijn Radicalisering.  Ook geeft het SMN in het hele land voorlichting aan ouders en worden sleutelpersonen en ouders ondersteund om radicalisering in een vroeg stadium te herkennen en te voorkomen.

Meer over radicalisering op Republiek Allochtonië hier

Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook.  

Waardeert u ons vrijwilligerswerk? U kunt het laten blijken door een bijdrage over te maken op rekeningnummer NL12INGB0006026026 ten name van de stichting Allochtonenweblog te Amsterdam. Met een donatie van 5 euro zijn we al blij. Meer mag ook!   


Meer over hulplijn radicaliserring, is, radicalisering, smn, syrie.

Delen:

Reacties


Brahim - 06/03/2016 17:15

Beste Job, dat is makkelijk oordelen zonder enige kennis. Ongeveer eenderde van de syriegangers zijn bekeerlingen. Hebben zij de weerzin tegen de westerse samenleving ook van hun ouders meegekregen?
Ik ken wat ouders van Syriegangers. Geen van hen heeft een diepe afkeer van Nederland. Ze kozen bewust voor een leven in Nederland. Ze zijn ook niet trots op hun vertrokken kind. Ze zijn vooral bezorgd en intens verdrietig. Ze verdienen vooral compassie en steun en niet van dit soort domme, haatvolle uitspraken die vooral van gebrek aan kennis getuigen.

Job van Tilt - 06/03/2016 12:21

Ik heb geen medelijden met deze ouders. De weerzin tegen de westerse samenleving met hun vrijheden hebben ze vaak met de paplepel bij hun kinderen ingegoten . Enig besef van eigen verantwoordelijkheid voor opvoeding lijkt afwezig.
Overigens zou je deze religieus geïnspireerde moordmachines liever niet terug willen in onze samenleving.
Klinkt hard maar niet onverstandig.