Moslims veroordelen geen terreuraanslagen? Ze doen bijna niet anders!

In opinie door Margreet van Es op 18-01-2017 | 21:01

Door Margreet van Es

Socioloog Ruud Koopmans meent dat moslims zich duidelijker moeten uitspreken tegen terreurdaden van radicale geloofsgenoten. Hij is niet de eerste. Volgens onderzoeker Margreet van Es doen moslims dat wel degelijk.

“De islamitische gemeenschap moet zich duidelijker uitspreken tegen terreur.” Dat zei Ruud Koopmans onlangs in het AD. De socioloog stoort zich eraan dat na een terroristische aanslag “nooit een massale mobilisatie van moslims op gang komt”. Jammer dat hij niet even de feiten heeft gecheckt. Aanslagen veroordelen? Zich inzetten tegen radicalisering en voor sociale cohesie? Moslims doen bijna niet anders. Het wordt tijd dat Nederland dit erkent.

Na iedere aanslag vragen we ons af: wanneer houdt dit meedogenloze geweld tegen onschuldige burgers eindelijk op? Sinds de aanslagen van 11 september 2001 zijn moslims keer op keer opgeroepen om terrorisme publiekelijk te veroordelen. Niet alleen om hun goede wil te tonen, maar ook om de religieuze legitimatie van dit geweld weg te nemen.

Nederlandse moslims hebben daar vanaf het begin regelmatig gehoor aan gegeven. Na 11 september hebben alle grote moskee-organisaties de terroristen sterk veroordeeld. Zij deden dit namens honderdduizenden moskeegangers.

Na de wrede moord op Theo van Gogh, eind 2004, gingen moslims overal in Nederland de straat op. Sommigen deden mee aan het lawaaiprotest op de Dam in Amsterdam, anderen organiseerden een protesttocht in hun eigen stad of dorp. Zelfs de kleinste moskeetjes in de verste uithoeken van Nederland schreven in brieven naar de krant dat zij de moord verschrikkelijk vonden. Dit kon niet vanuit hun geloof worden gelegitimeerd, zeiden ze.

In de jaren daarna zijn veel islamitische organisaties actief gaan samenwerken met gemeenten om radicalisering op tijd te signaleren en tegen te gaan. Dat kwam niet iedere dag in de krant, maar het gebeurde wel. Ondertussen regende het wereldwijd fatwa’s van invloedrijke moslimleiders tegen zelfmoordterrorisme en ander geweld tegen burgers. En toen de anti-islam film Fitna uitkwam, waren veel Nederlanders verbaasd dat moslims zo rustig reageerden.

Nadat de Islamitische Staat werd opgericht en een groeiend aantal Nederlandse jongeren naar Syrië afreisde, spraken veel moslims opnieuw hun afschuw uit. Journaliste Fidan Ekiz liet in haar prachtige documentaire Alles komt goed? zien dat als jonge moslims weigeren publiekelijk afstand te nemen, dit niet is omdat zij IS steunen, integendeel. Zij zijn het zat om telkens weer ter verantwoording te worden geroepen voor daden waar zij niets mee te maken hebben.

Waarom blijft dit bij de gemiddelde Nederlander zo slecht hangen? Eén van de redenen is dat gezaghebbende politici en opiniemakers blijven roepen dat moslims terrorisme “harder” moeten veroordelen.

Wat bedoelt Ruud Koopmans eigenlijk als hij zegt dat moslims zich “duidelijker” moeten uitspreken? Moeten alle 850.000 moslims in Nederland (of het nu om doodgewone Marokkaanse Nederlanders gaat of om sjiitische Irakezen die voor IS zijn gevlucht) hun baan opzeggen, hun kinderen bij opa en oma parkeren en iedere dag van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat met spandoeken op het Malieveld gaan staan? En dan maar hopen dat zij iedere dag het nieuws blijven halen? Dat kan toch niet de bedoeling zijn?

Iedere moslim die sympathiseert met IS moet zich doodschamen. Natuurlijk moeten moslims en niet-moslims zich blijven inzetten voor sociale cohesie en wederzijdse acceptatie. Maar wie zegt dat gewone moslims zich niet duidelijk genoeg uitspreken tegen terreur, is wel erg hardleers.

Dr. Margreet van Es is sociaal-historicus en religiewetenschapper aan de Universiteit Utrecht. Zij onderzoekt hoe moslims de afgelopen vijftien jaar zijn omgegaan met het verzoek om afstand te nemen van gewelddadig extremisme. Zij is moslim. Dit stuk verscheen eerder in het AD en is in overleg met de auteur ook op Republiek Allochtonië geplaatst. De linkjes zijn door de redactie van Republiek Allochtonië toegevoegd. 

Lees ook op Republiek Allochtonië:

 1. Islamitische organisaties en migrantenorganisaties veroordelen aanslagen Brussel
 2. CMO: moskeeen staan opnieuw stil bj aanslagen in Parijs tijdens vrijdagmiddaggebed
 3. Organisaties Marokkaanse Amsterdammers: stop gijzeling islam door extremisten en islamofoben
 4. Steede meer Marokkaanse Nederlanders nemen initiatieven tegen radicalisering
 5. #nietmijnislam
 6. Brief aan de potentiële terrorist
 7. Turkse en Marokkaanse Nederlanders hebben even weinig begrip voor jihadgangers als autochtone Nederlanders
 8. Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders gaat door met Hulplijn radicalisering
 9. Het is nu tijd voor een debat over haatzaaiende religieuze teksten
 10. Hulplijn radicalisering SMN verdubbelt aantal vertrouwenspersonen
 11. Moskeeorganisatie ISN organiseerde conferenties over radicalisering
 12. Opnieuw diverse steunbetuigingen moskeeorganisaties, migrantenorganisaties, vluchtelingenorganisaties aan slatoffers Parijs
 13. Marokkaans jongerencentrum Argan organiseert protestmars; moskeeorganisaties veroordelen aanslag
 14. SMN start campagne bespreekbaar maken radicalisering in eigen kring
 15. Waarom kwam verklaring Fethullah Gülen tegen terrorisme als advertentie in de Volkskrant?
 16. Hulplijn radicalisering voorziet in grote behoefte
 17. Boodschap tegen geweld en oorlog van de ISN
 18. Islamitische en migrantenorganisaties geven samen met SP en GroenLinks een verklaring tegen ISIS af.
 19. Htib: steun aan ISIS is misdaad tegen de mensheid
 20. Vluchtelingen Organisaties Nederland: aanpak jihadisme begint bij wortels, dus bij radicale islam
 21. ISIS is niets meer of minder dan een criminele organusatie
 22. Pak ISIS nu aan
 23. Moslims protesteren tegen jihadisme
 24. Nederlandse Koerden vragen aandacht voor situatie in Koerdiatan
 25. Koerdische federatie: humanitaire ramp dreigt
 26. Aanhangers van ISIS zijn islamofoben en fascisten
 27. Marokkaanse moskeeen: kritiek op Israel kan, mag en moet, maar geen plaats voor haat.
 28. Weinig enthousiasme voor het kalifaat van ISIS
 29. U heeft gelijk: ik ben verantwoordelijk voor de daden van ISIS
 30. Marokkaanse moskeeorganisatie: de joodse gemeenschap kan op ons rekenen
 31. Islamitische organisaties zijn bezorgd over ronselen van jongeren voor strijd in Syrië 
 32. SMN: Sta op tegen bedreiging, geweld en intimidatie
 33. Moslims die jihad-reizen afkeuren worden bedregd door jihad-hooligans
 34. Moskeekoepels willen structureel radicaliseringsoverleg
 35. Moskeeen moeten ideologische strijd aangaan met Syriëgangers
 36. Politiek-maatschappelijk insteek combineert niet met debat over jihad (verslag bijeenkomst in moskee)
 37. Marokkaanse organisaties houden bijeenkomst over Syrië-gangers
 38. Extremisten dienen te worden buitengesloten
 39. Turkse en Marokkaanse organisaties tegen Sharia4Belgium: Genoeg is genoeg
 40. Fittie van jihadisten over fitna
 41. Azahaf: ik laat me niet uit het veld slaan
 42. Om onrecht te bestrijden hoef je niet naar Syrië te gaan
 43. Moslims, wijs de radicale nestbevuilers af
 44. Zij die om sharia schreeuwen, bewijzen islam een slechte dienst
 45. Imam: jihadi's blijf thuis
 46. Eén jaar veiligheidspact tegen discriminatie
 47. IOT: meer aandacht voor antisemitisme
 48. Conferentie: Europa, een nieuwe voedingsbodem voor jihadisme?
 49. Voorkomen is beter dan genezen; verslag project tegen radicalisering van Marokkaanse moskeeen
 50. Moskeeen vervullen niet alleen religieuze, maar ook maatschappelijke functies
 51. Tien jaar na het keerpunt (11/9)
 52. We hebben allen dezelfde vijand: extremisme en criminaliteit
 53. Nederlandse moskeeorganisaties veroordelen bomaanslag Egypte
 54. Sheik Fawaz: mensen achter Sharia4Belgium horen in een gesticht
 55. Rouvoet en het groepsdenken 
 56. Moslimorganisaties nemen afstand van moord op Theo van Gogh

Voor het gemak is deze ook voldoende: 

 1. Duurzaam persbericht voor moslims die zich moeten distantiëren door Tofik Dibi  

En in het buitenland?

Kijk daarvoor maar naar dit artikel op joop.nl  of lees de verklaring van meer dan 100 moslimgeleerden .

Meer artikelen over afstand nemen hier

 

Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook.

Republiek Allochtonië wordt op vrijwillige basis onderhouden. Waardeert u ons vrijwilligerswerk? U kunt het laten blijken door een bijdrage over te maken op rekeningnummer NL12INGB0006026026 ten name van de stichting Allochtonenweblog te Amsterdam. Met een donatie van 5 euro zijn we al blij. Meer mag ook!

 


Meer over afstand nemen, margreet van es, radicalisering, terrorisme.

Delen:

Reacties


mw. R.A.Eijkelboom - 20/01/2017 15:42

De overgrote meerderheid van de moslims in het westen keuren het geweld af. Westerse overheden hebben zelf een grote medeverantwoordelijkheid in het zij (moslims) en wij (niet-moslims) denken. We zien dat bijvoorbeeld in Nederland en Frankrijk.

Moslims en niet-moslim moeten opstaan tegen elke vorm van terreur tegen burgers.
We moeten ook eens denken aan de slachtoffers van schietincidenten in de VS.

De Graeve Freddy - 19/01/2017 12:23

Zolang moslimlanden blijven vasthouden aan het versmelten van religie en regeren, zal het zeer moeilijk blijven voor de moslims in westerse landen om tot “wij” te behoren.
Een deel van de moslims in de westerse landen keurt inderdaad het moslimgeweld af, maar het blijft toch gebeuren en is de oorzaak dat “zij” zal blijven bestaan.
Alleen een massale opkomst tegen dat geweld over de ganse wereld; aanhoudingen, veroordelingen van de oproerleiders door de moslimregeringen, maar evengoed het feit dat moslims zich in westerse landen o.a. door kleding absoluut willen afscheiden van de rest van de westerse wereld, zou misschien op termijn een oplossing kunnen bieden en zouden moslims misschien beetje bij beetje tot de “wij”groep kunnen behoren.

mw. R.A.Eijkelboom - 19/01/2017 10:42

We wijzen wel continu naar moslimradicalen, maar wat doen de VS, Nederland en de rest van Europa met hun eigen rechts radicalen? Worden die hard aangepakt? Helaas is het antwoord Nee!

Waar was Koopmans met zijn kritiek toen de filmpjes van de bejegening van Salam Hoesten de wereld over ging. Waar was Koopmans toen de beelden de wereld over ging van de bejegening van gevangenen door hun Amerikaanse bewakers. Toen zweeg hij.
Hij zwijgt ook over terreurdaden van extremisme boeddhisten en gesteund door het regime van Myanmar.