'Neutraliteit' van de politie hoort getoetst te worden aan hun gedrag

22 mei 2017 | 13:17

Door Anja Meulenbelt

Waar hebben we het over bij de zoveelste discussie over de hoofddoek? Over neutraliteit. Maar neutrale mensen bestaan niet. We hebben allemaal meningen, opvattingen, een geschiedenis en een achtergrond. We hebben allemaal een sekse (nou ja, dat denken we), een seksualiteit, een kleur.

En er wil nogal eens een relatie zijn tussen onze ‘plaats’ en onze opvattingen, al is die niet waterdicht. En ook de politie bestaat uit mensen.
Als we denken over de politie, dan is het duidelijk dat dat gezagsdragers zijn met een mandaat, onder anderen om onder omstandigheden geweld te mogen gebruiken, en dat het uniform dat ze dragen vertrouwen en gezag uit moet stralen.

Argumenten voor en tegen het dragen van hoofddoeken door politieagenten

22 mei 2017 | 11:49

Eens in de zoveel tijd laait de discussie over de hoofddoek op. De emoties lopen daarbij steevast hoog op.

Dat geldt ook voor de discussie de afgelopen dagen over het dragen van hoofddoeken door politie agenten.

Discriminatiecijfers 2016: Afname van meldingen discriminatie ondanks campagne

19 mei 2017 | 16:52

Door Ewoud Butter

Het aantal meldingen van discriminatie nam in 2016 met 0,8% af. Dat is opmerkelijk gezien de overheidscampagne Zet een streep door discriminatie die in september 2015 gelanceerd werd en het Nationaal Actieprogramma tegen Discriminatie dat in januari 2016 startte. Het is met dit beleid blijkbaar niet gelukt de meldingsbereidheid te verhogen.

Deze daling van het aantal meldingen is overigens vooral het gevolg van een opmerkelijke afname van het aantal meldingen bij de politie.

Voor het eerst sinds moslimdiscriminatie apart wordt geregistreerd, is er sprake van een afname van het aantal meldingen. Ook was er in 2016 sprake van een afname van het aantal meldingen van antisemitisme en van discriminatie op grond van herkomst.

Control Alt Delete en migrantenorganisaties: geen etnische kenmerken in daderprofielen

10 mei 2017 | 21:42

Controle Alt Delete en een uniek samenwerkingsverband van belangenorganisaties van migrantengroepen dragen in onderstaande open brief drie concrete acties aan tegen etnisch profileren, voor efficiënter politiewerk en voor meer vertrouwen in de politie.

"Ik ben oprecht geschrokken van de banaliteit en het racisme"

20 november 2016 | 15:52

Door Simion Blom

Op zaterdag 12 november werd ik met 200 anderen aangehouden in Rotterdam, toen we onderweg waren om met een vreedzame demonstratie op te roepen tot een betere Sinterklaasintocht. Nederland verdient een inclusief feest, zonder een Zwarte Piet figuur die in de ontstaansgeschiedenis was bedoeld als racistische karikatuur van een Afrikaan. Dat een inclusief feest mogelijk is, blijkt onder meer uit de goede stappen die collectief in Vlaanderen zijn gemaakt. Helaas werd ons het recht te demonstreren ontzegd.

Amnesty: Rotterdam schond demonstratievrijheid

16 november 2016 | 14:19

Op zaterdag 12 november zijn burgers die vreedzaam protesteerden tegen Zwarte Piet, of voornemens waren dat te doen, door de politie op verschillende manieren en momenten ‘tegengehouden’, ingesloten, en aangehouden. Volgens Amnesty International waren zowel het algehele demonstratieverbod dat in het centrum van Rotterdam gold als het beëindigen van het vreedzame protest disproportioneel.

Verdubbeling van het aantal meldingen van moslimdiscriminatie

05 oktober 2016 | 14:20

Bij de antidiscriminatievoorzieningen, de politie, en de meldpunten internetdiscriminatie kwamen in 2015 bijna twee keer zoveel meldingen van moslimdiscriminatie binnen als in 2014.

In totaal nam het aantal meldingen van discriminatie afgelopen jaar met 5% af. Net als in voorgaande jaren betroffen de meeste meldingen discriminatie op grond van herkomst of ras. Het aantal meldingen in deze categorie nam wel iets af, net als het aantal meldingen van antisemitisme.

Breng etnisch profileren in kaart en help met het ontwikkelen van een app

30 april 2016 | 17:33

Door het gesjoemel rondom het onderzoek van de Universiteit van Leiden naar etnisch profileren, is niet alleen de wetenschappelijke onafhankelijkheid en transparantie in het geding komen, maar is ook het weinige vertrouwen in de politie en overheid, verder afgenomen. Dit moet stoppen: behandel álle burgers gelijkwaardig.
Dat stellen Dionne Abdoelhafiezkhan en Cemil Yilmaz namens Control Alt Delete in onderstaand artikel. Na drie jaar concluderen zij dat het ministerie van Veiligheid & Justitie en de politietop niet van plan zijn om structurele problemen beleid- en procesmatig aan te pakken. Daarom nemen ze het heft in eigen handen en zijn de crowdfundingactie #KiesEenKant' begonnen om een app te kunnen bouwen die voor meer transparantie en meetbaarheid van politiecontroles moet zorgen, zodat etnisch profileren in kaart wordt gebracht, beleid gewijzigd wordt en het vertrouwen in de politie hersteld wordt.

Onderzoek naar etnisch profileren door Haagse politie om diverse redenen dubieus

29 april 2016 | 12:11

“Het onderzoek van de Universiteit van Leiden naar etnisch profileren in Den Haag, en de totstandkoming hiervan roepen vragen op. De wetenschappelijke onafhankelijkheid en wetenschappelijke transparantie zijn in het geding. Zowel de Tweede Kamer als de Haagse gemeenteraad zijn onjuist geïnformeerd over de opzet, totstandkoming en inhoud van het onderzoek.”

Dat concludeert Buro Jansen & Janssen over het onderzoek naar etnisch profileren dat de Universiteit Leiden in juni 2014 aan de Haagse raad presenteerde. De Leidse onderzoekers trokken destijds de conclusie dat de Haagse politie niet structureel etnisch profileert.

Tweede Kamerlid Ahmed Marcouch (PvdA) heeft inmiddels Kamervragen gesteld.

Haagse politie voert quota in voor allochtone agenten

09 oktober 2015 | 11:25

De Haagse politie voert quota in om meer allochtone agenten in dienst te krijgen. Er komen stageplekken voor allochtone jongeren en agenten gaan in de Schilderswijk beter uitleggen waarom ze identiteitscontroles uitvoeren. Aangiftes van discriminatie worden beter geregistreerd. Dat heeft de Haagse burgemeester Jozias van Aartsen donderdag aangekondigd. Volgens hem is het opnieuw invoeren van allochtonenquota weliswaar 'zeer omstreden', maar 'is er dringend behoefte aan culturele variëteit' bij politiebureaus zoals in de Schilderswijk. Die buurt vergt 'een hoog inlevingsvermogen van de politie', aldus Van Aartsen.

Korpschef Bouwman pleit voor meer diversiteit bij politie

10 juli 2015 | 21:19

In een blog naar aanleiding van de dood van Mitch Henriquez heeft korpschef Bouwman gepleit voor meer diversiteit bij de politie. Hij erkent dat discriminatie binnen het korps voorkomt, maar ontkent dat het een structureel fenomeen is.
Bouwman neemt het op voor de Haagse politiechef Paul van Musscher, die volgens Bouwman "een ambassadeur van verscheidenheid binnen onze organisatie" is.

OM: Mitch Henriquez stierf door politiegeweld

01 juli 2015 | 12:58

De vijf agenten die afgelopen weekend betrokken waren bij de aanhouding van Mitch Henriquez, zijn buiten functie gesteld. Dat heeft het hoofd van de politie in Den Haag, Paul van Musscher laten weten. Ze worden officieeel verdacht van betrokkenheid bij de dood van Henriquez.

Politiegeweld in eigen land is niet minder kwalijk dan politiegeweld in het buitenland

30 juni 2015 | 08:09

Tekst: Ewoud Butter

Bij hard politie-optreden in het buitenland hebben Nederlandse politici en journalisten al snel hun oordeel klaar. Die verontwaardiging klinkt een stuk holler wanneer diezelfde politici en journalisten zwijgen bij politiegeweld in eigen land, zoals afgelopen weekend toen Mitch Henriquez overleed na hard politie-optreden.

“We doen ons werk met goede bedoelingen”

29 juni 2015 | 10:43

Tekst: Sinan Çankaya

Ik was laatst aanwezig op een bijeenkomst met jongeren en de politie. De sfeer was redelijk gespannen. Jongeren klaagden dat ze vaak door de politie aan de kant werden gezet. Op een gegeven moment zei een politieagent, verontwaardigd: “Waarom gaan jullie er niet vanuit dat we ons werk integer doen?” De zaal werd stil. Sommigen knikten instemmend. De agent sloot af met: “We doen ons werk met goede bedoelingen.”

Nederlandse politie discrimineert op grote schaal op ras

09 juni 2015 | 09:20

Nederlandse agenten maken zich op grote schaal en structureel schuldig aan discriminatie op basis van afkomst of ras. Dat komt volgens onderzoek van antropoloog Paul Mutsaers omdat politiemensen de grote mate van vrijheid die ze hebben gekregen, niet volgens de regels gebruiken.

Mutsaers liep anderhalf jaar met agenten mee op drie plaatsen in Nederland, interviewde ruim tachtig agenten in vijftien grote steden en liet twintig agenten dagboeken bijhouden. Hij promoveert deze week.

Politie, screen je nieuwe agenten bij de werving op discriminatoire opvattingen

12 april 2015 | 09:56

Tekst: Ahmed Marcouch

Korpschef Gerard Bouman legt bij de Nationale Politie zijn vinger op de zere plek. ‘Er sluipt een gif onze organisatie binnen. Het gif van de uitsluiting’, schreef hij in zijn blog aan zijn agenten en hun leidinggevenden. Agenten van allochtone afkomst horen hun maten in de agentenwacht spreken over ‘die kutmoslims’ en dat wij ‘die moskeeën maar in de fik moeten steken, want dan is het probleem opgelost’, dit zijn de collega’s met wie zij schouder aan schouder de straat op moeten.

Etnische minderheden binnen de politie: internal outsiders

11 april 2015 | 19:18

"Er sluipt een gif onze organisatie binnen. Het gif van de uitsluiting. Mij bereiken verontrustende signalen." Dat schreef korpschef Bouwman in een alarmerende blog waarin hij wees op discriminatie en moslimhaat binnen de politie.

Antropoloog Sinan Çankaya wijst al langer op dit probleem. "Etnische minderheden binnen de politie worden als gevolg voortdurend getest op hun loyaliteit en geconstrueerd als de internal outsiders. Dat komt onder meer tot uiting in grappen en opmerkingen", schreef hij in maart op zijn blog. Hieronder Çankaya's gehele stuk. Een link naar het blog van Bouwman vindt u onderaan dit blog.

Zwarte Pietactivist verliest baan na aangifte door agent

17 februari 2015 | 12:17

Kno'Ledge Cesare, een van de oprichters van Zwarte Piet is Racisme, is zijn vergunning kwijt om als beveiliger te werken. Hij werd vorig jaar in Gouda tijdens de intocht van Sinterklaas gearresteerd. Bovendien blijkt aangifte tegen hem te zijn gedaan omdat hij een politieagent zou hebben mishandeld.

Wijbenga: "Maak in strijd tegen etnische profileren politie niet tot vijand"

11 oktober 2014 | 09:26

Tekst: Ibrahim Wijbenga

Etnisch profileren door de politie is een probleem dat terecht de nodige aandacht krijgt van politie, lokaal bestuur en landelijke politiek. In hoegenaamd alle grote steden komt het probleem aan bod of haalt de media. Maar deze zomer gebeurde er in de Schilderswijk iets bijzonders. Vanuit het Haagse lokale openbaar bestuur, een actiecomité en een ambassadeur, werd er een hetze, een smeercampagne gecreëerd en gefaciliteerd tegen de politie, en in het bijzonder het namen en shamen van Haagse dienders.

Opnieuw discussie over politie-optreden in Haagse Schilderswijk

17 september 2014 | 10:24

De Haagse Schilderswijk en de Haagse politie blijven de gemoederen bezighouden. Zo heeft de Marokkaanse ambassadeur gisteren laten weten een klacht in te dienen tegen de politie in te dienen, naar aanleiding van bijzonder hardhandig optreden van de politie tegen een 14-jarig jongetje en zijn vader.
Daarnaast heeft Tweede Kamerlid Marcouch, die deze week in de Schilderswijk bekogeld werd met eieren en vuurwerk, kritiek op het Haagse beleid.

Burgemeester Van Aartsen vindt dat de berichtgeving over de wijk te negatief is.

Oud-agenten: politie Den Haag discrimineert wel

01 juli 2014 | 10:19

Haagse oud-agenten bevestigen in een brief aan de gemeenteraad van Den Haag dat een deel van het politiekorps in de stad zich schuldig maakt aan discriminatie.
In hun brieven spreken twee voormalige politieagenten over onder meer intimidatie, bevooroordeeldheid , ‘onterechte’ boetes aan ‘jonge kinderen’ en een gebrekkige klachtenprocedure.

Onderzoekster: 'Haagse politie discrimineert niet structureel'

05 juni 2014 | 14:46

Hoewel bewoners in de Haagse Schilderswijk het gevoel hebben dat ze door de Haagse politie gediscrimineerd worden, controleren agenten mensen niet structureel op basis van hun buitenlandse uiterlijk. Dat concludeert de Universiteit Leiden in een onderzoek naar ‘etnisch profileren’, dat gisterochtend werd gepresenteerd in de Haagse gemeenteraad.

Etniciteit niet van belang voor jeugdcriminaliteit in stadswijken

09 mei 2014 | 13:22

Het 'benoemen' van de etnische verschillen in de criminaliteitscijfers is tegenwoordig bon ton. Maar zijn die verschillen die steevast in onderzoek worden aangetroffen – met Marokkanen en Antillianen altijd bovenaan – ook relevant voor de aanpak van de jeugdcriminaliteit door de politie in stadswijken? Nee, zo is de conclusie van een langlopend onderzoek in Rotterdamse wijken door Bureau Driessen. De onderzoekers volgden 680 Rotterdamse jongeren van hun twaalfde tot hun achttiende jaar. Drie keer is door middel van enquêtes in beeld gebracht hoe crimineel ze zijn, wie hun vrienden zijn, of ze psychische problemen hebben, wat hun ouders aan de opvoeding doen en wat hun opvattingen zijn. Ook is in de administratie van de politie nagezocht of ze door de politie zijn opgepakt voor criminele feiten. Van de factoren die samenhangen met jeugdcriminaliteit blijkt de herkomst van de jongeren maar weinig gewicht in de schaal te leggen. Er zijn wel verschillen in criminaliteit tussen de etnische groepen, maar binnen de onderzochte Rotterdamse wijken zijn deze verschillen klein en ze zijn niet stabiel. Op de ontwikkeling van crimineel gedrag hebben ‘verkeerde vrienden’ veel meer invloed.

Marcouch: onderzoek nodig naar discriminatie bij politie

28 december 2013 | 23:17

Ahmed Marcouch (PvdA) heeft vorige week Kamervragen gesteld aan minister Ivo Opstelten (VVD) van Veiligheid en Justitie over de discriminatie van nieuwe Nederlanders binnen de politieorganisatie.

Amsterdamse migrantenorganisaties willen gesprek over etnisch profileren

09 december 2013 | 08:50

Amsterdamse migrantenorganisaties hebben burgemeester Van der Laan en politiechef Aalbersberg vorige week een brief gestuurd, waarin ze hebben laten weten dat ze graag een gesprek willen hebben over etnisch profileren.

Video: de impact van etnisch profileren

08 december 2013 | 11:13

Nederlandse burgers vertellen over hun discriminatie ervaringen bij politiecontroles. Onderstaande video van Amnesty International maakt duidelijk dat etnisch profileren negatieve gevolgen heeft, voor hen die het overkomt en voor de samenleving als geheel.

Etnisch profileren? Het betekent dat de politie je vanwege je huidskleur of afkomst staande houdt, controleert of fouilleert terwijl daarvoor geen objectieve rechtvaardiging bestaat.

Forse toename racistische incidenten bij politie in 2012

05 december 2013 | 11:35

De politie heeft in 2012 bijna een kwart meer incidenten geregistreerd waarbij racisme een rol speelt ten opzichte van 2011. Dat meldt het NRCV-programma Altijd Wat dinsdagavond.

In 2011 werden in totaal 1.700 'raciale incidenten' gemeld, en in het afgelopen jaar is dit aantal gestegen naar 2.100: een stijging van 23 procent.

Dit blijkt uit cijfers die het Verwey-Jonker Instituut in opdracht van de Anne Frank Stichting verzamelde. Het rapport wordt over drie weken gepresenteerd.

Amnesty: Politie discrimineert. Politie: niet waar!

29 oktober 2013 | 07:51

Etnische minderheden worden in Nederland vaker onderworpen aan politiecontroles dan oorspronkelijke Nederlanders. Etnisch profileren is een vorm van discriminatie en daardoor in strijd met de mensenrechten. Het vertrouwen in de politie wordt erdoor geschaad en dat maakt de criminaliteitsbestrijding minder effectief. Dat stelt Amnesty in een nieuw rapport.
De politie ontkent dat minderheden structureel vaker staande worden gehouden dan autochtone Nederlanders. „Het overstijgt niet het niveau van incidenten”, stelt korpschef Gerard Bouman van de Nationale politie.

Intimidatie en racisme bij politie in Schilderswijk

17 oktober 2013 | 07:56

Bij het politiekorps in de Schilderswijk (Den Haag) heerst een sfeer van intimidatie en racisme. Agenten gaan zich te buiten aan bovenmatig geweld tegen allochtonen. De misstanden concentreren zich rond het politiebureau De Heemstraat. Dat hebben drie oud-agenten tegenover Omroep West verklaard. Uit verklaringen blijkt dat er een cultuur van geweld zou bestaan bij het bureau De Heemstraat, een cultuur die al jarenlang in stand wordt gehouden.

Voor de politie is niet iedereen gelijk

15 oktober 2012 | 08:57

Op de politieacademie leert elke agent de volgende norm: u mag niet ongelijk behandelen. Maar de theoretische lessen op de politieschool en de harde realiteit van het politiewerk botsen met elkaar. In de praktijk hanteren agenten beelden van potentiële verdachten en werken zij met een selectieprofiel. Personen die naar het selectieprofiel tenderen worden eerder gecontroleerd. Zo houden Amsterdamse politiemensen op straat eerder donkere en Marokkaans mannen en Oost-Europeanen aan.

Dat blijkt uit onderzoek van antropoloog Sinan Çankaya. Hij deed op verzoek van de Amsterdamse politie wetenschappelijk anderhalf jaar intensief onderzoek naar de dagelijkse keuzes die agenten maken als ze tijdens hun werk mensen op straat controleren. Met een onderzoeksteam hield hij zestig diepte-interviews en draaide hij tweehonderd uur mee met de politie

Stukje vlees

04 juli 2012 | 09:30

Nou mensen, het openbaar ministerie heeft gesproken in de zaak Ihsan Gürz, na een jaar van hardnekkig zwijgen, en dit raadt u nooit: de politie treft geen blaam, hoor! Het is een arts, die wordt verdacht!

Dus even recapitulerend: de 22-jarige Ihsan Gürz maakt amok in een snackbar, wordt meegenomen door de politie – springlevend, om morsdood weer aan de familie worden teruggegeven. Afschuwelijk toegetakeld en o, zonder hart en hersenen. Die zijn spoorloos. De politie beweert dat Gürz cocaïne zou hebben gebruikt en zou zijn overleden aan een hartaanval, maar dat wordt door Turkse sectie-artsen weerlegd. Maar de politie treft dus geen blaam. De arts heeft het gedaan. Bij gebrek aan een butler, zullen we maar zeggen.

Brandend spoor van ellende door mijn wijk

17 april 2012 | 08:20

Tekst: Flip van Dyke

Ik woon al meer dan 40 jaar in een buurt waar nu 33.780 mensen opeengepakt wonen in een vierkant van ongeveer 1,25 bij 1,25 kilometer. Een zeer levendige buurt met enorm veel verschillende winkels en de bekendste markt van Nederland. 51% van mijn buurt is vrouw en 43% is allochtoon waarvan 60% niet-westers.

Overlast bezorgen die 33.779 buren mij natuurlijk wel: zwerfafval, scooters, lawaai en vuilniszakken buiten zetten op feestdagen irriteren mij behoorlijk, maar dat is de prijs die je betaal voor goedkoop wonen en geweldige faciliteiten. Met de politie heb ik weinig van doen behalve toen 35 jaar geleden werd ingebroken in mijn huis, en vorig jaar nog twee keer toen ik een gevonden gouden ketting en later nog een telefoon naar de politie bracht.

De Kunst van het Nietsdoen – Criminalisering van Hangjongeren

05 februari 2012 | 12:59

Tekst: Martijn de Koning

De commotie over rondhangende jongeren gaat dan ook niet zozeer over daadwerkelijke overlast van jongeren zelf, maar over onmacht, woede en angst bij volwassenen die wordt veroorzaakt doordat de problemen die zij ervaren niet weggaan. En die problemen gaan niet weg, want nietsdoen is immers niet verboden.
Wanneer hangjongeren dan toch worden aangesproken als vervelende jongeren die iets verkeerds doen, moeten we niet vreemd opkijken als ze op een agressieve wijze reageren: criminalisering van groepen produceert criminelen. Dat schrijft Martijn de Koning.

Shariapolitie

30 december 2011 | 13:28

Tekst: Hassan Bahara

De As Soenah moskee zal tijdens oudejaarsavond als een veredelde burgerwacht de Haagse politie helpen om de orde te handhaven. Zij doen dat met behoud van eigen identiteit en zullen jongeren aanspreken op hun gedrag en hun islamitische identiteit.

Hassan Bahara plaatst vraagtekens bij het initiatief van de politie Haaglanden.

Petitie voor Ihsan Gürz. 'Dood in politiecel: Nu de feiten op tafel!'

13 december 2011 | 21:55

Ihsan Gürz is in juli in een politiecel overleden. Nog steeds is onduidelijk waaraan. Volgens ooggetuigen zou er veel politiegeweld tegen hem zijn gebruikt. Het Openbaar Ministerie heeft tot nu toe niet alle informatie vrij willen geven. In een petitie eisen nabestaanden en sympathisanten nu dat de feiten boven tafel komen, waaronder het sectierapport.

Korpschef en Officier van Justitie, neem een voorbeeld aan de brandweer

23 november 2011 | 14:58

Tekst: Ahmed Marcouch

Stelselmatig rechercheren door de beste rechercheurs, zei ik over de bedreiging van de Islamitische homo die gegijzeld wordt door Marokkaans tuig. Ik kreeg glazige blikken. Want stelselmatig rechercheren, dat is toch wat de politie vóór alles doet?

Ik merk dat ik nauwelijks kan uitleggen hoe het komt dat de politie de Marokkaanse criminelen niet oppakt die de homo in De Baarsjes bedreigen, terwijl zo veel buren de daders kennen. In Amsterdam wordt bij straatterreur slechts één procent opgehelderd en vrijwel uitsluitend door heterdaadjes, niet door opsporing. De politie gaat ervan uit dat Marokkaanse criminelen nooit bekennen en dat dus stevig bewijs verzameld moet worden, in de vorm van ooggetuigenverklaringen of een heterdaad. Maar de getuigen melden zich niet, zij denken dat de crimineel gaat winnen, zij willen niet zelf ook geïntimideerd worden, ze hebben kinderen die over straat naar school gaan en een auto die zij graag heel houden. Dus wacht de politie op de heterdaad.

Voor de bedreigde Islamitische homo duurt dit wachten al vier jaar, al die tijd leeft deze kunstenaar uit de Witte de Withstraat gegijzeld in zijn atelier. Dit jaar heeft hij slechts twee keer de gordijnen geopend, vertelde hij mij. Voor hem is extra dreigend dat zowel hij als zijn belagers Marokkanen zijn.

Allochtone agent heeft te maken met subtiele vormen van uitsluiting

18 oktober 2011 | 10:11

Het beleid van de politie is er sinds de jaren tachtig op gericht om meer agenten uit etnische minderheidsgroepen aan te trekken en te behouden. Maar veel allochtone agenten verlaten juist de organisatie omdat zij te maken hebben met subtiele mechanismen van uitsluiting. Allochtone agenten komen in een spagaat: zij moeten zich bewijzen als ‘Nederlandse’ agent, maar tegelijkertijd wordt er van hen verlangd dat zij problemen van ‘hun’ eigen groep te lijf gaan. Dat concludeert promovendus Sinan Çankaya, die zelf bij de politie Amsterdam-Amstelland werkte.

'Werkwijze Nederlandse politie voorkomt etnische rellen'

28 april 2010 | 13:37

Etnische spanningen en incidenten zijn in Nederland niet uitgegroeid tot grootschalige rellen vanwege de gebiedsgebonden werkwijze van de politie. Dat concluderen lector Otto Adang en andere onderzoekers van het lectoraat Openbare Orde & Gevaarbeheersing van de Politieacademie.

vorige | volgende

Aanmelden nieuwsbrief

Ruim 2100 personen en instellingen zijn geabonneerd op de tweewekelijkse nieuwsbrief van de Republiek Allochtonië. Wilt u ook een abonnement op de nieuwsbrief? Vul dan hieronder uw emailadres in.

Aanmelden voor de nieuwsbrief van Republiek Allochtonië

Of neem een abonnement op de dagelijkse nieuwsbrief.

Zoeken op trefwoord

Over republiek Allochtonië

Achtergronddossiers

Meest gelezen blogs

Banners

  • Polderislam
  • Doneren
  • Ewoud Butter

Laatste reacties

Archief


Republiek Allochtonië