De Tweede Kamer is diverser dan ooit

In nieuws door Ewoud Butter op 31-03-2021 | 08:32

Vandaag worden de Tweede Kamerleden geïnstalleerd die op 17 maart zijn gekozen. In meerdere opzichten is de nieuwe Tweede Kamer diverser dan ooit: er zijn 59 vrouwen gekozen en 28 Kamerleden hebben een migratieachtergrond, waarvan 25 een 'niet-westerse' migratieachtergrond. Tien Kamerleden zijn LHBT'er, er zijn vijf zwarte Nederlanders gekozen en twee Kamerleden hebben een beperking. Voor het eerst in de parlementaire geschiedenis heeft de Tweede Kamer een zwarte fractievoorzitter, een transgender Kamerlid en een Kamerlid met een hoofddoek. Er is sprake van minder diversiteit wat betreft regionale spreiding en opleidingsniveaus: de Randstad en hoger opgeleiden zijn enorm oververtegenwoordigd.

Er zijn, onder andere dankzij de actie Stem op een Vrouw, 59 vrouwen gekozen. Dat betekent dat het aantal vrouwen weliswaar is gestegen naar 39 procent, maar dat er nog steeds sprake is van een forse ondervertegenwoordiging. Het is ook minder dan in 2010, toen 41% van de gekozen volksvertegenwoordigers vrouw was. Zeven van de zeventien fracties hebben een vrouwelijke fractievoorzitter: D66, PvdA, PvdD, SP, BIJ1, 50 PLUS en BBB. De SGP en DENK zijn de enige fracties zonder vrouwen.  

Volgens deze site zijn er 28 Kamerleden gekozen met niet alleen Nederlandse roots. Het gaat om  Kamerleden van D66 (7),  VVD (6), PvdA (3), GroenLinks (3), DENK (3), BIJ1 (1), CDA (1), Volt (1), SP (1), ChristenUnie (1) en PVV (1).

Van deze Kamerleden hebben er 25 een 'niet-westerse migratieachtergrond'(*). Het gaat om Kamerleden van de D66 (6), VVD (5), Groenlinks (3), Denk (3), PvdA (2),  CDA (1), BIJ1 (1), Volt (1), SP (1), PVV (1) en ChristenUnie (1). 

Er is onder de Kamerleden met een 'niet-westerse migratieachtergrond' ook sprake van meer diversiteit dan ooit. De gekozen Kamerleden hebben roots in Marokko (10),  Turkije (6),  Suriname (2), Suriname/Ghana (1), Pakistan (2), Caraibisch Nederland (1), Ethiopie (1), Israel (1) en Iran (1). 

Tien Kamerleden zijn LHBTQi+, waarvan de meerderheid (6) in de fractie van D66 zit, waaronder de eerste transgender. Daarnaast zitten er LHBTQi+ in de fracties van de VVD (3) en de PvdA (1). 

De fracties van het CDA en de VVD hebben een Kamerlid met een beperking. 

De fractie van GroenLinks bevat het eerste Kamerlid dat een hoofddoek draagt. 

De Randstad is in de Tweede Kamer oververtegenwoordigd. De Tweede Kamerleden komen uit Zuid-Holland (49), Noord-Holland (38), Utrecht (14), Noord-Brabant (11), Limburg (10), Gelderland (7), Groningen (6), Overijssel (6), Friesland (4), Flevoland (2), Drenthe (1), Zeeland (1) en Sint-Maarten (1). Hierbij moet de opmerking gemaakt worden dat een deel van de Kamerleden oorspronkelijk van buiten de Randstad komt, maar vanwege het Kamerlidmaatschap is verhuisd.  

120 Kamerleden hebben een universitaire opleiding en 20 een hbo opleiding. De fracties van GroenLinks, CU, SGP, Denk, Volt en JA21 bestaan volledig uit Kamerleden met een universitaire opleiding. Slechts 4 Kamerleden hebben een mbo opleiding: deze zitten bij de PVV (3) en SP (1).

(*) het onderscheid dat het CBS maakt tussen 'westerse' en niet-westerse' migratieachtergrond staat (terecht) steeds meer ter discussie. Lees hier bijvoorbeeld meer of dit artikel van Zoë Papaikonomoe. 
Voor dit artikel is gebruik gemaakt van stemdivers.nl

Vandaag organiseren diverse organisaties een hoopvolle demonstratie om progressieve, diverse Kamerleden te verwelkomen (o.a. Kauthar Bouchallikht, Lisa van Ginneken en Sylvana Simons). De actie is een bewegingsbreed initiatief van: Black Lives Matter Den Haag, BROODBUIS, Comité 21 maart, DeGoedeZaak, DWARS, Extinction Rebellion, Internationale Socialisten, Klimaatmoeders, S.P.E.A.K., Stem op een Vrouw en anderen. Meer hier

Meer artikelen over de Tweede kamerverkiezingen hier
 

 


Meer over #tk2021, diversiteit, politiek, Tweede Kamer.

Delen: