Factchecken kan nu op stellingchecker.nl

In nieuws op 13-02-2017 | 12:03

De verkiezingsstrijd is losgebarsten en politici duikelen over elkaar heen met beloftes, doemscenario's en beschuldigingen.

Maar wie checkt de feiten? Een paar kranten doen dat zo nu en dan, maar dat is te weinig. Feiten worden, uitgezonderd enkele kranten, amper gecheckt. Om daar verandering in te brengen, lanceren de weblogs Sargasso en Republiek Allochtonië de site stellingchecker.nl waarop iedereen een account kan aanmaken, stellingen kan toevoegen en kan checken.

Sargasso en Republiek Allochtonië hebben allebei een lange traditie van factchecken.

Met stellingchecker.nl willen we de betrokkenheid van burgers bij de Nederlandse politiek en media vergroten. We willen het kritisch gebruik van media door Nederlandse burgers bevorderen en stimuleren dat politici en media zich nauwkeuriger uitlaten, zodat de democratische besluitvorming zorgvuldiger verloopt.

We doen dit door politieke uitspraken in en door de media tegen het licht te houden volgens de principes van het International Fact-Checking Network (IFCN)

Werkwijze

De redactie van Stellingchecker.nl monitort zelf het nieuws en pikt daar controversiële uitspraken van politici en andere opiniemakers uit om tegen het licht te houden. Ook worden links gedeeld met checks van andere media.

Daarnaast wil Stellingchecker.nl een platform zijn voor het publiek om zelf uitspraken voor een check voor te dragen. Ook bestaat er de mogelijkheid zelf checks in te zenden of bestaande checks over te doen. Feiten zijn namelijk niet altijd bikkelhard en over de interpretatie kan getwist worden.
De redactie beoordeelt de kwaliteit van ingezonden materiaal en verwijdert dit als het de toets der kritiek niet doorstaat. Het gebruik van pseudoniemen wordt zoveel mogelijk ontmoedigd. Transparantie over de identiteit van de checker maakt immers deel uit van de kwaliteit van de check.
In een later stadium wordt het ook mogelijk te reageren op checks en kan er gestemd worden op checks en stellingen.

De website is mogelijk gemaakt met steun van de stichting Democratie en Media en het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek. Met de subsidie is vooral de website gebouwd en hebben we tot aan de verkiezingen een betaalde redactie van ervaren journalisten. Daarna moet de site op vrijwilligers draaien. 

Doe mee!

Ben je links, rechts, progressief, conservatief of iets er tussen in, maak een account aan en doe mee. Bezoek de site hier: stellingchecker.nl 

Je kunt stellingchecker ook volgen op twitter @stellingchecker of  facebook 

Meer feiten en factchecks op Republiek Allochtonië hier.

Meer over de Tweede Kamerverkiezingen hier

Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook.

Republiek Allochtonië wordt op vrijwillige basis onderhouden. Waardeert u ons vrijwilligerswerk? U kunt het laten blijken door een bijdrage over te maken op rekeningnummer NL12INGB0006026026 ten name van de stichting Allochtonenweblog te Amsterdam. Met een donatie van 5 euro zijn we al blij. Meer mag ook!

 


Meer over #tk2017, factcheck, feiten, media, nieuws, politiek, stellingchecker.nl.

Delen: