Argumenten voor en tegen het dragen van hoofddoeken door politieagenten

In opinie door Stefan Paas op 22-05-2017 | 11:49

Eens in de zoveel tijd laait de discussie over de hoofddoek op. De emoties lopen daarbij steevast hoog op.

Dat geldt ook voor de discussie de afgelopen dagen over het dragen van hoofddoeken door politie agenten.

Veel mensen zijn het onderwerp inmiddels alweer beu. Voor degenen die nog niet uitgelezen zijn: de moeite waard is het artikel van de hand van Stefan Paas, hoogleraar missiologie en interculturele theologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Het stuk, verschenen op Nieuwwij behandelt uitvoerig de belangrijkste argumenten voor en tegen het dragen van hoofdoeken door agenten.

Lees het stuk hier.

Enkele stukken die eerder op Republiek Allochtonië over de hoofddoek verschenen:

Meer artikelen over de hoofddoek hier

Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook.  

Waardeert u ons werk? U kunt het laten blijken door een bijdrage over te maken op rekeningnummer NL12INGB0006026026 ten name van de stichting Allochtonenweblog te Amsterdam. Met een donatie van 5 euro zijn we al blij. Meer mag ook!  

 

 


Meer over achtergrond, hoofddoek, hoofddoekverbod, politie, stefan paas.

Delen:

Reacties


Rudi Dierick - 29/05/2017 18:02

Eigenlijk neemt prof. Paas de principiële argumenten tegen de hoofddoek gewoon niet ernstig. Hij wil ze gewoon niet ernstig nemen. Dat is zijn volste recht, ieder zijn mening, maar daarmee gaat hij wel radicaal voorbij aan zijn eigen ambitie, namelijk een evenwichtige bespreking. van deze complexe thematiek. Verder negeert hij ook straal de (weinige) ernstige wetenschappelijke onderzoeken naar motieven voor sluierdracht. Die tonen immers aan dat er wel degelijk sprake is van een reëel probleem van sociale druk, dwang en gebeurlijk geweld tegen moslima"s, uitgaande van andere moslims. Cf'r. Muslim Life in Germany, p. 196 en 197. Zie ook de meningen van enkele moslima's met bedenkingen bij de hofoddoek, op De Bron, http://de-bron.org/content/er-zijn-ook-moslimas-tegen-de-hoofddoek