Nepstraf in de zaak Mitch Henriquez

In opinie door Controle Alt Delete op 22-12-2017 | 09:42

Diverse media vragen ons of wij ‘blij’ zijn. De rechtbank heeft de 2 agenten die verdacht werden van de dood van Mitch Henriquez veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van 6 maanden. Zij zijn veroordeeld voor mishandeling van Henriquez die zijn dood als gevolg heeft gehad.

Onze primaire reactie

Onze eerste gedachten gaan uit naar de nabestaanden. De vraag is of zij kunnen leven met deze uitspraak? Helaas krijgen ze Mitch Henriquez hier niet mee terug. Goed nieuws: agenten zijn schuldig bevonden voor mishandeling die dood als gevolg heeft gehad. Bizar resultaat: ze hoeven niet de gevangenis in. Vanuit burgerperspectief is het een sombere dag voor iedereen die zich inzet tegen politiegeweld.

Uitspraak

Op donderdag 21 december 2017 heeft de rechtbank de twee agenten die verdacht werden van de dood van Mitch Henriquez veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van zes maanden. Zij zijn veroordeeld voor mishandeling van Henriquez die zijn dood als gevolg heeft gehad. Het geweld dat de agenten op 27 juni 2015 op het muziekfestival Night at the Park in het Zuiderpark te Den Haag tijdens zijn aanhouding hebben gebruikt, ging te ver. In elk geval heeft de krachtige nekklem, die te lang is aangehouden, al dan niet in combinatie met een opwindingstoestand, de dood van Henriquez als gevolg gehad. Nader onderzoek door deskundigen vindt de rechtbank niet zinvol, omdat de verwachting is dat er verschillende meningen over de doodsoorzaak van Henriquez zullen blijven bestaan.

Aanvullende informatie

Zowel de veroordeelde agenten als het OM kunnen in beroep als ze het niet met de uitspraak eens zijn. Belangrijk is te weten dat de agenten die vandaag strafrechtelijk zijn veroordeeld en nog twee andere agenten die betrokken waren bij de aanhouding van Mitch Henriquez vorig jaar al disciplinair gestraft zijn door de politieleiding: https://www.politie.nl/nieuws/2016/december/15/06-den-haag-disciplinaire-maatregelen-tegen-agenten-in-zaak-henriquez.htmlBij die disciplinaire zaak is de agenten ook verweten dat ze onvoldoende medische zorg hebben verleend. Het nalaten van het bieden van medische hulp was door het OM niet ten laste gelegd, dus daarover heeft de rechter niet kunnen oordelen.

Gevolg voor de agenten

Mogen de agenten nu gewoon weer aan het werk? Mogelijk komt de politie daarover later nog met nadere informatie. Hoe dan ook is in de disciplinaire straf bepaald dat de agenten gedurende het strafproces in eerste en tweede aanleg (beroep bij het Hof) - niet met geweldsmiddelen op straat werkzaam zijn. Tijdens de rechtszaak is duidelijk geworden dat beide agenten PTSS hebben. Wij gaan ervan uit dat dat ook zal meewegen bij het komen tot een besluit over de inzetbaarheid van agenten. Of beter gezegd: geen inzetbaarheid van de betrokken agenten.

Onze visie


Als er een persoon overlijdt in de context van het politieoptreden moet kritisch worden gekeken naar het politieoptreden vanuit een breder perspectief dan alleen het strafrechtelijk-juridische. Dat moet de politieorganisatie zelf doen, onafhankelijk van de keuze van het Openbaar Ministerie om al dan niet een betrokken agent strafrechtelijk te vervolgen. Er is iets verkeerd gegaan en er is iemand overleden. Lag dat aan beslissingen van de betrokken agenten of hun geestesgesteldheid? Lagen er bepaalde werkprocessen aan ten grondslag en worden deze processen geëvalueerd? Hoe wordt voorkomen dat dit in de toekomst nogmaals voorkomt? Als er iemand overlijdt dan moet dat ook consequenties hebben voor de verantwoordelijke medewerkers, nogmaals, los van de vraag of er strafrechtelijke gevolgen aan verbonden zijn en/of deze voorwaardelijk zijn. De betrokken agenten zouden ontslagen moeten worden.

Dit stuk verscheen eerder op de site van Control Alte Delete


Meer over mitch henriquez, politie.

Delen:

Reacties


michel - 29/12/2017 19:57

Na lezing van bovenstaand artikel zijn er twee zaken waar ik op in zou willen gaan:
- Nepstraf in de zaak Mitch Henriquez
- 'Onze visie', samengevat: er is iets verkeerd gegaan -iemand is overleden - de verantwoordelijke medewerkers dienen ontslagen te worden.

- het woordje 'nep' wordt niet verder uitgelegd. In de voorliggende strafzaak was ontslag niet aan de orde. Het lijkt dus op alsof gerefereerd wordt aan het voorwaardelijke karakter van de straf. Echter, het merendeel van alle strafrechtuitspraken kent een geheel of gedeeltelijk voorwaardelijk aspect. En om nu al die strafopleggingen als nep te bestempelen, dat gaat mij te ver.
- in 'Onze visie' wordt gesteld dat je o.a. naar werkprocessen zou moeten kijken. Logisch, lijkt me. Maar stel dat zo'n werkproces (bv. instructies, trainingen etc.) inadequaat is, maar de werknemers wel conform het proces handelen? Dan is het zeker zaak dat werkproces aan te pakken, maar niet om (automatisch) de werknemers te ontslaan.

Wat mij in deze zaak intrigeert en wat onbenoemd blijft, is dat een (voorwaardelijke) straf van 6 maanden kennelijk niet voldoende is om agenten automatisch (definitief) de wacht aan te zeggen.
Daarnaast hoor ik ook niemand (meer) over de volstrekt verkeerde en onjuiste verklaringen die een aantal agenten in de zaak Mitch afgelegd hebben. Agenten verklaren ambtsedig. Aan zo'n verklaring wordt veel waarde gehecht. Meer waarde zelfs dan aan de verklaring van een willekeurige derde. M.i. zou, nu is vastgesteld is dat een aantal verklaringen volstrekt bezijden de waarheid afgelegd is, puur en alleen al op dit aspect ontslag aangezegd dienen te worden. Verdachten mogen liegen. Getuigen kunnen zich vergissen. Agenten mogen zich niet vergissen, maar op liegen in dit soort zaken staat wat mij betreft maar één sanctie (ik heb het nadrukkelijk dus niet over de agent als strafrechtverdachte, maar over de functionaris die een verklaring, proces-verbaal, opstelt direct na het Mitch-incident).