Discriminatiecijfers 2016: Afname van meldingen discriminatie ondanks campagne

19 mei 2017 | 16:52

Door Ewoud Butter

Het aantal meldingen van discriminatie nam in 2016 met 0,8% af. Dat is opmerkelijk gezien de overheidscampagne Zet een streep door discriminatie die in september 2015 gelanceerd werd en het Nationaal Actieprogramma tegen Discriminatie dat in januari 2016 startte. Het is met dit beleid blijkbaar niet gelukt de meldingsbereidheid te verhogen.

Deze daling van het aantal meldingen is overigens vooral het gevolg van een opmerkelijke afname van het aantal meldingen bij de politie.

Voor het eerst sinds moslimdiscriminatie apart wordt geregistreerd, is er sprake van een afname van het aantal meldingen. Ook was er in 2016 sprake van een afname van het aantal meldingen van antisemitisme en van discriminatie op grond van herkomst.

Terugkijken: Natascha van Weezel en Mano Bouzamour over 'Thuis bij de vijand'

02 mei 2017 | 11:31

Natascha van Weezel en Mano Bouzamour waren gisteren te gast bij Jeroen Pauw. De één groeide op in een joods gezin en de ander in een moslimgezin. Natascha van Weezel heeft voor haar boek Thuis bij de vijand onderzocht hoe polarisatie werkt en hoe joden en moslims zich tot elkaar verhouden. Schrijver Mano Bouzamour was volgens de redactie van Pauw als kind een antisemiet.

Hoogopgeleid extreemrechts probeert in Nederland mee te liften op succes van Alt Right

25 april 2017 | 21:20

Tijdens de afgelopen Amerikaanse presidentsverkiezingen heeft de extreemrechtse beweging Alt Right afgelopen jaar veel invloed gekregen.

Er ontstaat inmiddels ook een Nederlandse variant. Zo is er bijvoorbeeld het studiegenootschap Erkenbrand, maar ook het sterk antisemitische Altrechts. Wat is Alt Right en wat is de verhouding met Forum voor Democratie, de partij van Thierry Baudet?

Cijfers internetdiscriminatie 2016: kleine afname van het aantal meldingen

05 april 2017 | 12:30

Het afgelopen jaar is er 1.459 keer melding gedaan van discriminatie op internet bij de meldpunten MDI en MiND. Dat zijn 200 meldingen minder dan in 2015.

Deze afname is geheel het gevolg van bijna een halvering van het aantal meldingen bij het Meldpunt Discriminatie Internet (MDI) dat sinds 2012 geen overheidssubsidie meer krijgt. Sinds 2013 gaat er wel financiële steun naar het Meldpunt internetdiscriminatie (MiND) waar sinds dat jaar jaarlijks sprake is van een toename van het aantal meldingen.

Met ingang van dit jaar heeft het MDI de meldingsafhandeling overgedragen aan MiND. Hiermee is er met MiND nu één landelijk meldpunt overgebleven voor discriminatie op internet.

Jaaroverzicht 2016

02 januari 2017 | 08:39

Door: Ewoud Butter

Het debat over ‘integratie’ en immigratie is de afgelopen jaren weer opgelaaid. Nou ja, debat….van een nuchtere uitwisseling van feiten en meningen is amper sprake. Het debat lijkt soms op sterven na dood. De posities zijn ingenomen. Meningen lijken door toegenomen polarisatie steeds vaker in beton gegoten Er is sprake van een Clash of Perceptions. Het gaat steeds meer om beelden en niet om de feiten die steeds minder belangrijk lijken te worden.

Op Republiek Allochtonië proberen we tegenwicht te bieden met factchecks en achtergrondartikelen. In dit jaaroverzicht de best gelezen achtergrondartikelen, factsheets, opinieartikelen en nieuwsberichten in 2016.

En verder wensen we u uiteraard een heel gelukkig, liefdevol, vrolijk en vrij 2017 toe.

Tragisch….

12 december 2016 | 20:25

Lody B. van de Kamp (BEd.)

Na het tonen van het eerste deel van de EO-documentaire De Kanarie in de Kolenmijn over antisemitisme heb ik een column in Nieuwwij.nl en in Republiek Allochtonië geschreven.

Nu het tweede deel getoond is, deze keer over antisemitisme in het Verenigd Koninkrijk, opnieuw een enkele opmerking.

Angst….

08 december 2016 | 19:13

Door Lody B. van de Kamp

In de aula van de Vrije Universiteit, de VU, is het een drukte van belang. Ik heb het gevoel dat zo half allochtoon en autochtoon Nederland langs komt. Ik weet dat die termen niet meer gebruikt horen te worden. Maar ik wil alleen maar even aanduiden dat ik tussen de in- en uitlopende studenten en medewerkers nauwelijks nog volgelingen ontdek die, althans ogenschijnlijk, door kunnen gaan als achterban van de oprichter van de VU, de traditioneel christelijke theoloog Abraham Kuijper.
Zelfs ik, met mijn uiterlijke voorkomen inclusief keppeltje, draag op dit moment in de VU bij aan deze diversiteit.

Vooral veel nare open deuren over antisemitisme in Nederland

06 december 2016 | 20:30

Door Roemer van Oordt

Gisterenavond ging ik eens goed zitten om via Uitzending Gemist te kijken naar de eerste aflevering van het EO-programma ‘De Kanarie in de Kolenmijn’. Een drieluik waarin journalist en presentator Hanneke Groenteman probeert te achterhalen hoe het er voor staat met antisemitisme in Nederland en Europa. Een onderwerp dat mij nauw aan het hart ligt. Zelf zei ze er in DWDD over: “Het was een interessant project, maar helemaal niet leuk eigenlijk. Ik raakte er overstuur van. Ik werd geconfronteerd met een verschijnsel waar ik me veiligheidshalve nooit zo mee bezig heb gehouden.” Dat bleek overduidelijk in de eerste aflevering over Nederland.

Forse toename van moslimdiscriminatie, afname antisemitisme, groei extreemrechts

02 december 2016 | 14:40

Door Ewoud Butter

Het aantal extreemrechtse activisten is in Nederland terug op het niveau van halverwege de jaren negentig. De actieve aanhang van verschillende extreemrechtse organisaties (waaronder de nieuwe Nederlandse afdeling van de Duitse Pegida) steeg van ongeveer honderd aanhangers in 2014 naar circa 245 aanhangers in 2015. Dat is te lezen in de De Vijfde rapportage racisme, antisemitisme en extreemrechts geweld in Nederland die vandaag verscheen.

De rapportage maakt ook melding van een ruime verdrievoudiging van het aantal meldingen van moslimdiscriminatie en een afname van het aantal meldingen van antisemitisme. Het aandeel racistische incidenten blijft onverminderd hoog. Deze trends waren ook al zichtbaar in de rapportages van andere meldpunten.

Verdubbeling van het aantal meldingen van moslimdiscriminatie

05 oktober 2016 | 14:20

Bij de antidiscriminatievoorzieningen, de politie, en de meldpunten internetdiscriminatie kwamen in 2015 bijna twee keer zoveel meldingen van moslimdiscriminatie binnen als in 2014.

In totaal nam het aantal meldingen van discriminatie afgelopen jaar met 5% af. Net als in voorgaande jaren betroffen de meeste meldingen discriminatie op grond van herkomst of ras. Het aantal meldingen in deze categorie nam wel iets af, net als het aantal meldingen van antisemitisme.

Factcheck: neemt moslimhaat toe in Nederland?

30 augustus 2016 | 08:16

Het gevoel dat moslims meer dan in het verleden te maken hebben met discriminatie, uitsluiting en haat wordt veel geuit op bijvoorbeeld social media. Klopt het dat er sprake is van een toename van moslimhaat in Nederland?
Wat is er bekend?

Comité 21 maart geeft Tweede Kamer 65 aanbevelingen om discriminatie aan te pakken

30 juni 2016 | 13:32

Het antiracisme Comité 21 maart heeft deze week het rapport Samen Bruggen Bouwen en Verschillen Vieren aangeboden aan de Commissie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het rapport is gebaseerd op 18 bijeenkomsten die dit voorjaar zijn georganiseerd waar meer dan 1.200 burgers aan deelnamen. Uit deze bijeenkomsten zijn 65 aanbevelingen gefilterd om verschillende vormen van discriminatie aan te pakken.

Hieronder een samenvatting van het rapport, zoals die door het Comité 21 maart is opgesteld. Onderaan de tekst ook een samenvatting van de aanbevelingen en een link naar het gehele rapport.

Neemt het antisemitisme in Nederland toe of af?

12 mei 2016 | 15:31

Tekst: Ewoud Butter

Het Centrum Informatie Documentatie Israel (CIDI) presenteerde vorige week haar jaarlijkse Monitor Antisemitische Incidenten. Naar aanleiding van dit rapport werden uiteenlopende conclusies getrokken. Volgens sommigen neemt het antisemitisme toe, volgens anderen neemt het af.

Ook de jaarlijkse 4 mei herdenking en Mijn Jodenbuurt, de documentaire van Philemon Wesselink, waren aanleiding voor diverse media om aandacht te besteden aan antisemitisme. Er werd gesproken over scholen waarop geen holocaustlessen meer gegeven kunnen worden, het antisemitisme van moslims en de emigratie van Nederlandse joden naar Israel. Welke gegevens zijn bekend?

Geloofwaardigheid van de KNVB staat op het spel

21 januari 2016 | 09:11

Tekst: Jerry Straub

Afgelopen zondag was tijdens de competitiewedstrijd ADO- Ajax, Ajax speler Riechedly Bazoer (19) het mikpunt van racistische spreekkoren van de ADO aanhang. En niemand greep in.

Jaaroverzicht 2015: de meest gelezen factchecks, nieuwsberichten en opinieartikelen

03 januari 2016 | 23:47

De redactie van Republiek Allochtonië wenst u een vrolijk, gezond, vredig, liefdevol en vrij 2016 toe!

We blikken nog één keer terug op 2015. Waar ging het politieke en maatschappelijke debat over, wat waren de hypes en welke stukken werden het meest gelezen?

Het antwoord op deze vraag geven we aan de hand van de artikelen die in 2015 het meest gelezen werden.

Rabbijn Lody van de Kamp: "Antisemitisme is joodse hobby geworden"

18 december 2015 | 11:56

“Voor veel Nederlandse Joden is het antisemitisme een hobby geworden”. Dat stelt rabbijn Lody van de Kamp in een interview met het blad Volzin.De rabbijn vindt berichtgeving over sterke toename van antisemitische incidenten in Nederland tenenkrommend: “Voortdurend wordt de indruk gewekt dat het voor de Jood langzamerhand levensgevaarlijk is om in dit land te wonen. En dat is zo bezijden de waarheid.”

Toename van moslimdiscriminatie en van racistische en antisemitische incidenten

08 december 2015 | 08:24

In 2014 zijn 2764 incidenten met een racistisch karakter gemeld. Het aantal racistische incidenten nam hiermee met 26% toe in vergelijking met 2013. Hiermee wordt de trend van de afgelopen jaren voortgezet. Onder de incidenten werden 142 incidenten van moslimdiscriminatie aangetroffen. Dat is vier keer hoger dan in 2013 toen voor het eerst 35 incidenten werden geregistreerd.

Dat blijkt uit de Vierde rapportage racisme, antisemitisme en extreemrechts geweld in Nederland die door het Verwey Jonker Instituut in opdracht van de Anne Frank Stichting is opgesteld.

Moslimjongeren hebben vooral moeite met zionisten

05 november 2015 | 20:20

Over Joden en de Joodse religie zeggen islamitische jongeren veelal neutraal of positief te denken. Daarentegen zijn de beelden en ideeën van islamitische jongeren over zionisten voornamelijk negatief en zijn veelal gerelateerd aan het conflict tussen Israël en Palestijnen.

Dat blijkt uit onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut en de Anne Frankstichting. Met dit onderzoek werd een vervolg gegeven aan een eerder onderzoek dit jaar (Antisemitisme onder jongeren in Nederland) waaruit bleek dat 12 procent van de moslimjongeren 'niet zo positief' is over Joden. Uit hetzelfde onderzoek bleek overigens ook dat de groepen niet-gelovige en christelijke jongeren die 'niet zo positief' waren over moslims, Turken en Marokkanen vele malen groter waren.

Cameron tegen Britse politie: pak moslimhaat net zo aan als jodenhaat

13 oktober 2015 | 10:58

De Britse premier David Cameron heeft politieagenten opgedragen haatmisdaden tegen moslims op dezelfde manier aan te pakken als antisemitische aanvallen op joden.
Met deze maatregel hoopt de premier extremisme tegen te gaan. "Ik wil dat Britse moslims weten dat we achter hen staan en dat we haat tegen hen verwerpen", schrijft de premier aan het parlement.

Timmermans voert strijd op tegen islamofobie en antisemitisme

02 oktober 2015 | 20:20

De Europese Commissie wil de strijd tegen antisemitisme en moslimhaat opvoeren. Vicevoorzitter Frans Timmermans stelt hier twee coördinatoren binnen het dagelijks bestuur van de Europese Unie voor aan. Dat maakte hij gisteren bekend tijdens een jaarlijkse conferentie over fundamentele rechten in Brussel.

Insluiten door te verbinden en verbreiden

23 september 2015 | 06:46

Door: Roemer van Oordt

De directe én indirecte komst van politieke vluchtelingen uit Syrisch oorlogsgebied in Nederland bracht de afgelopen weken twee contrasterende reacties naar voren. Aan de ene kant zagen we hartverwarmende beelden van spontane hulpacties, een verdubbeling van het aantal vrijwilligers bij het Rode Kruis en doortastende burgemeesters en wethouders. Maar we waren ook getuige van een akelige islamisering van het debat door de PVV en van een bredere politieke onderstroom die angstgevoelens in de samenleving nodeloos voedt door het na-papagaaien van Wilders’ onbeheersbaarheidsjargon.
Tegen deze achtergrond én met het afscheid van de traditionele Zwarte Piet op Haagse scholen als kersverse actualiteit organiseerden Eén Land één Samenleving en het Euro-Mediterraan Centrum Migratie & Ontwikkeling (EMCEMO) afgelopen zaterdag in Amsterdam het symposium ‘Verbinden en Verbreiden’.

Beschuldiging antisemitisme in schoolboek ThiemeMeulenhoff ongegrond en misplaatst

17 september 2015 | 08:34

Volgens Likoed Nederland is het schoolboek Het Midden-Oosten voor 6VWO antisemitisch. Historicus Jan Tervoort analyseert het schoolboek op antisemitisme of anti-Israëlische vooringenomenheid.

Hanna Luden (PvdA) nieuwe directeur van CIDI

20 augustus 2015 | 21:37

Hanna Luden (1958) wordt vanaf 1 september de nieuwe directeur van het Centrum Informatie en Documentatie Israel (CIDI). Zij volgt de deze zomer ontslagen Esther Voet op.

Stedenband met Tel Aviv verdeelt Amsterdam

28 juni 2015 | 21:53

Moet Amsterdam wel of niet een stedenband met Tel Aviv en Ramallah aan gaan? Daarover neemt de Amsterdamse gemeenteraad woensdag 1 juli een (voorlopige) beslissing.

Het is een kwestie die de stad tot op het bot lijkt te verdelen. Voor - en tegenstanders, ook van (ver) buiten Amsterdam laten zich volop horen. De discussie gaat vooral over de stedenband met Tel Aviv. Een overzicht van de argumenten van voor- en tegenstanders.

Antisemiet in de Eerste Kamer

22 juni 2015 | 20:48

Tekst: Brahim

Stelt u eens voor dat een Turks Nederlandse bestuurder van het Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO) en tevens lid van de rechts-nationalistische MHP (Grijze Wolven) toe zou treden tot de sjieke Eerste Kamer. Bij zijn aantreden laat hij direct weten geen voorstander van het bijzonder onderwijs voor joden te zijn en ook is hij tegen synagogen.

Er zou direct sprake zijn van grote ophef. Het kersverse Eerste Kamerlid zou beticht worden van antisemitisme en terecht. Ook zouden er ongetwijfeld partijen en publicisten zijn die zich af zouden vragen hoe het met de loyaliteiten van het nieuwe Eerste Kamerlid zit. Helemaal omdat de persoon in kwestie volgens de AIVD in het verleden "informatie zou hebben overgedragen aan een buitenlandse mogendheid."

Onderzoek naar antisemitisme onderstreept noodzaak van onderzoek naar ook andere vormen van discriminatie

17 juni 2015 | 13:52

Uit een gisteren gepubliceerd onderzoek van het Verwey-Jonkerinstituut blijkt dat een klein deel van de jongeren duidelijk negatieve gevoelens heeft over Joden in Nederland. Dat percentage ligt het hoogst onder moslimjongeren: 12 procent.

Uit het onderzoek komt ook naar voren dat christelijke en niet-gelovige jongeren veel vaker niet zo positief denken over Nederlandse moslims dan islamitische jongeren denken over Joden in Nederland.

Roma en moslims zijn minst getolereerde minderheden in 7 Noordeuropese landen

10 juni 2015 | 10:46

Dat blijkt uit onderzoek door het Britse YouGov. Denemarken en Finland zijn het minst tolerant. Zweden, Noorwegen en Duitsland zijn gemiddeld het tolerantste.

De overeenkomsten en de verschillen tussen islamofobie en antisemitisme

29 mei 2015 | 09:06

Een belangrijk verschil tussen hedendaagse islamofobie en het vroegere antisemitisme is dat het geweld van de Nazi’s was ingebed in een wreed geconstrueerd systeem. Maar betekent dat dan dat we kunnen uitsluiten dat er in Europa opnieuw geweld uitbreekt maar nu tegen de moslims?

Anne-Ruth Wertheim zet in onderstaand artikel enkele verschillen en overeenkomsten tussen islamofobie en antisemitisme op een rijtje.

“Nooit weer” mag geen lege leuze worden.

24 april 2015 | 13:04

Laten we de term holocaust vervangen door sjoa, antisemitisme en islamofobie door jodenhaat en moslimhaat en laten we ons samen inzetten voor een land waar je veilig, met respect voor elkaar kunt wonen, en waar je zonder angst elkaar en de verschillen kunt leren kennen. Dan is "nooit weer" geen lege belofte meer.

Dat stelt Hanneke Gelderblom-Lankhout in onderstaande column.

Yasmina Haifi: Ik ben klaar met de leugens en stigma's over mij

18 april 2015 | 20:43

De vorig jaar vanwege een tweet in opspraak geraakte ambtenaar Yasmina Haifi heeft op facebook een verklaring geplaatst waarin ze reageert op uitspraken die over haar in de media zijn verschenen. Ze ontkent onder andere een antisemiet of een moslimextremist te zijn. Ze schrijft onder andere:
"Mijn hele leven strijd ik tegen alle vormen van discriminatie en racisme inclusief antisemitisme. Ik ben in Joodse wijk opgegroeid, vierde de sabbat op zaterdag met mijn joodse vrienden en mag nog steeds rekenen op hun vriendschap. Ik heb nooit de intentie gehad om joden te beledigen of te kwetsen en heb mijn excuses aangeboden aan diegenen die zich aangesproken hebben gevoeld door mijn tweet. Zionisme is een politieke ideologie."

De Steungroep Yasmina Haifi heeft een petitie gelanceerd waarin gerechtigheid en compensatie worden gevraagd voor Yasmina Haifi. De initiatiefnemers willen de naam van de vorig jaar in opspraak geraakte ambtenaar van Justitie zuiveren.
Zij vinden dat Haifi ten onrechte is neergezet als 'antisemiet' en 'moslimextremist'. Zij verwijzen hierbij ook naar een uitspraak van het Openbaar Ministerie die haar tweet als niet strafbaar heeft beoordeeld.

Turkse arbeidersvereniging organiseert bijeenkomst over antisemitisme

17 april 2015 | 08:02

De HTIB (Turkse Arbeidersvereniging in Nederland) organiseert op zaterdag 18 april een dialoogoverleg over het bespreekbaar maken van antisemitisme. De HTIB organiseert deze bijeenkomst naar aanleiding van de huidige spanningen in onze samenleving.

De HTIB schrijft: "Wij willen als HTIB verschillende zelforganisaties, hun achterban en bestuurders bijeen brengen om deze spanningen bespreekbaar te maken en elkaar de hand te reiken om ons zodoende samen in te kunnen zetten tegen elke vorm van discriminatie en racisme."

Wel of geen stijging van antisemitische incidenten?

05 april 2015 | 11:17

Welke bewering is op grond van de laatste CIDI Monitor antisemitische incidenten juist?

1. Het aantal antisemitische incidenten nam in 2014 met 47% toe in vergelijking met 2013
2. Het aantal antisemitische incidenten nam in 2014 met 71% toe in vergelijking met 2013
3. Van een structurele stijging van antisemitisme lijkt geen sprake
4. Over de toe- of afname van antisemitisme zijn geen harde conclusie te trekken

Aanpak van discriminatie lijkt voor Justitie geen enkele prioriteit te hebben

29 maart 2015 | 17:09

Van de ongeveer 3600 gevallen van discriminatie die in 2013 bij de politie zijn gemeld en de bijna 1600 aangiften, zijn er slechts 83 opgenomen door het Openbaar Ministerie. Sinds de registratie van discriminatiezaken in 1998 is dit aantal nooit zo laag geweest. Dat laat het KRO-NCRV-programma De Monitor vandaag weten op basis van een intern rapport van het OM.

Antidiscriminatievoorzieningen: forse stijging meldingen

23 maart 2015 | 14:26

Vorige week publiceerden de antidscriminatievoorzieningen hun jaarcijfers over 2014. Landelijk steeg het aantal klachten fors van circa 6000 naar ruim 9.700. Deze stijging kan geheel verklaard worden uit de 4.562 klachten die binnen kwamen over de uitlatingen van Wilders in maart 2014 tijdens de gemeenteraadsverkiezingen.

Dat blijkt uit Kerncijfers 2012-2014, het landelijk overzicht van klachten en meldingen over discriminatie, geregistreerd bij de antidiscriminatievoorzieningen.

Jaarverslag MDI: 1. antisemitisme 2. anti-zwart racisme en 3. moslimdiscriminatie

20 maart 2015 | 11:47

Het Meldpunt Discriminatie Internet (MDI) heeft begin deze maand voor het jaarverslag 2014 uitgegeven.

In het afgelopen jaar kreeg het MDI de meeste meldingen over uitingen van antisemitisme, gevolgd door anti-zwart racisme en moslimdiscriminatie. De daders van antisemitisme zijn volgens het MDI vooral 'moslims' of 'links'.

Ewoud Butter las het jaarverslag en vergeleek de cijfers van het MDI met die van de afgelopen 14 jaar.

Betere registratie van problemen tijdens lessen over holocaust

11 maart 2015 | 10:38

Als er op een school lessen over de Holocaust door reacties van leerlingen problemen ontstaan, dan moet een leerkracht dat melden aan de leiding van een school. Via de inspectie kan dat dan worden doorgegeven aan de politiek en kan er een beeld ontstaan wat er mis gaat bij lessen over de holocaust en in welke mate dit gebeurt.
Het Centrum Informatie en Documentatie over Israël (CIDI) heeft vorige week voor een dergelijke meldplicht gepleit tijdens een rondetafelgesprek in de Tweede Kamer.

Niet zwelgen in angsten of slachtofferschap

01 maart 2015 | 09:02

Tekst: Brahim

Belangenbehartigers, politici, journalisten en activisten kunnen volstrekt tegengestelde meningen en belangen hebben, maar ze hebben vaak één ding gemeen: ze handelen in angst. En om die angsten te voeden schetsen ze ons graag een zwart-witte wereld voor waarin gevaarlijke daders tegenover weerloze slachtoffers. En wij identificeren ons liever met de slachtoffers.

De banaliteit van het kwaad

24 februari 2015 | 08:45

Tekst: Ellen van de Bovenkamp

De wijdverbreide onverschilligheid en schijntolerantie in Nederland vormen een rijke voedingsbodem voor discriminatie, beledigende humor en kwetsende benamingen.

Dat we het allemaal heus goed bedoelen, mag niet langer een excuus zijn om actie te nemen. Iemand die iets racistisch zegt is niet meteen een slecht mens, maar andersom pleit ‘aardig zijn’ en ‘het is maar een grap’ mensen niet vrij van het maken van discriminerende opmerkingen. Ook al komen ze uit nog zo’n goed hart, racistische uitspraken voeden de groeiende onverdraagzaamheid.

Volgens Ella van de Bovenkamp zou het onderwijs meer aandacht moeten besteden aan enkele basale communicatievaardigheden.

Kabinet herijkt actieprogramma anti-discriminatie

18 februari 2015 | 10:40

Het kabinet is bezorgd over toenemende onverdraagzaamheid, discriminerende uitlatingen op social media, oproepen tot haat en discriminatoir gemotiveerd geweld. Het is voor het kabinet onaanvaardbaar dat Joodse gebedshuizen beveiligd moeten worden en moskeeën worden geconfronteerd met bekladding, brandstichting en vernielingen. Het kabinet wil discriminatie substantieel verminderen en verdraagzaamheid vergroten door herijking van het actieprogramma anti-discriminatie, dat uiteenlopende maatregelen omvat tegen alle vormen van discriminatie.

Dit staat in een brief aan de Tweede Kamer van minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, minister Opstelten van Veiligheid en Justitie, minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en minster Koenders van Buitenlandse Zaken.

Meldpunt internet Discriminatie (MiND) krijgt opvallend weinig meldingen

30 januari 2015 | 13:41

Tekst: Ewoud Butter

Het door het kabinet ingestelde Meldpunt internet Discriminatie (MiND) heeft in 2014 305 meldingen ontvangen over discriminatie op het internet. Dat zijn er weliswaar 54 meer dan MiND in het eerste jaar ontving, maar het blijft een opvallend laag aantal.

Het aantal strafbare meldingen nam af: in 2013 waren 150 van de 251 meldingen strafbaar, in 2014 gold dat voor 100 van de 305 meldingen.

Nooit meer onzichtbaar na Auschwitz

29 januari 2015 | 10:45

Tekst: Ahmed Marcouch

Wij herdachten dinsdag Auschwitz en Birkenau. De zeventigste keer en de dreiging van het Shoah-drama voelde dit jaar niet als een verre ‘nooit meer’ geschiedenis, maar als een actuele werkelijkheid van nu en van dichtbij. Waar ik ooit begon als politieagent die de gemeenschap jaarlijks bewaakte en beschermde bij het spiegelmonument van Jan Wolkers in het Wertheimpark, draag ik vandaag de krans. Ik sprak inspecteur Jan, toentertijd mijn maat bij kickboksen. Vandaag vroeg zijn vrouw hem zijn politie-uniform in de kast te laten hangen, vertelde hij.

Joodse school blijft dicht uit angst voor terreur

16 januari 2015 | 08:59

Naar aanleiding van de grote antiterreuractie in Verviers en de verhoogde terreurdreiging in België, besloten de joodse scholen in de twee grote Belgische steden vandaag niet open te gaan. Het Cheider, de enige joods-orthodoxe school in Nederland, sluit zich daarbij aan.

CIDI Respect Award voor Emre Ünver, voorzitter Inspraakorgaan Turken

18 december 2014 | 11:14

Tijdens een feestelijke bijeenkomst in de Rabinzaal van het Centrum Informatie en Documentatie Israel (CIDI) heeft sportjournaliste en CIDI-bestuurslid Barbara Barend gisteren de CIDI Respect Awards 2014 uitgereikt.
Deze prijs die is bedoeld voor mensen of organisaties die zich inzetten voor de strijd tegen antisemitisme, ging dit jaar naar Emre Ünver, de voorzitter van het Inspraakorgaan Turken (IOT) en het project ‘Leer je Buren Kennen’ van de Liberaal Joodse Gemeente Amsterdam.

Toename van antisemitisme en moslimdiscriminatie? De cijfers

12 december 2014 | 16:37

Geregeld wordt er door belangenbehartigers of publicisten alarm geslagen over de onheilspellende toename van antisemitisme en islamofobie of moslimdiscriminatie.

Deze bewering wordt zelden onderbouwd door cijfers of er wordt een vergelijking over een zeer korte periode gemaakt. Ewoud Butter zet enkele cijfers op een rij, maar vraagt zich ook af in hoeverre deze cijfers het hele verhaal vertellen.

Lichte toename racistische incidenten. Afstand tussen PVV en extreemrechts neemt af

09 december 2014 | 14:40

Bij de politie, het OM en de rechtbanken zijn in 2013 in totaal 2189 incidenten met een racistisch karakter gemeld. Dit betekent een toename van 5% ten opzichte van vorig jaar. Tweederde van de daders van zowel racistische als antisemitische incidenten is autochtoon.
Het aantal racistische en vooral het aantal antisemitische scheldincidenten nam af ten opzichte van eerdere jaren. De antisemitische scheldincidenten zijn voor een belangrijk deel voetbalgerelateerd. Het aantal incidenten van intentioneel antisemitisme nam iets toe tot 61 incidenten.
In 2013 zijn er 150 incidenten van moslimdiscriminatie geregistreerd. Het gaat hierbij voornamelijk om scheldincidenten (115) en daarnaast om 35 incidenten van intentionele moslimdiscriminatie.
De afstand tussen klassiek extreemrechtse formaties en de PVV is afgenomen.

Veel kritiek op onderzoek van Forum en Motivaction naar moslimjongeren

12 november 2014 | 12:12

Gisteren publiceerden Motivaction en FORUM, instituut voor multiculturele vraagstukken het rapport Nederlandse moslimjongeren en de Arabische Herfst. Hieruit bleek onder andere dat jonge Turkse Nederlanders positief denken over IS en de deelname van Nederlandse moslims aan de gewapende strijd in Syrië en Irak.

Minister Asscher toonde zich verontrust over de resultaten. Op sociale media werden door Turkse jongeren vraagtekens gezet bij de kwaliteit van het onderzoek. Ook is er een petitie gestart. Hieronder de belangrijkste resultaten uit het onderzoek en enkele reacties.

Antisemitisme vindt zich steeds opnieuw uit

10 november 2014 | 21:50

'Er was en er is antisemitisme in ons land', verklaarde Lodewijk Asscher gisteren tijdens één van de Kristllnachtherdenkingen.

Uit het boek Haatspraak van historicus Remco Ensel, werkzaam bij het NIOD en de Radboud Universiteit Nijmegen, blijkt dat antisemitisme zichzelf steeds opnieuw uitvindt. Haatspraak gaat over de 21e-eeuwse golf aan antisemitische incidenten op straat en op internet.

De ene haat is de andere niet

29 oktober 2014 | 09:31

Tekst: Brahim

Twee uitspraken van mensen die in dienst zijn van Vrouwe Justitia:

(1) "ISIS heeft niets met islam te maken....is vooropgezet plan plan van zionisten die bewust islam zwart willen maken."

en

(2) "Ik ben helemaal klaar met die k joden. Ik hoop dat ze zeer snel een langzame pijnlijke dood sterven. Oftewel dood aan het jodendom!!!"

Joodse instellingen in Den Haag en Rotterdam extra bewaakt

15 oktober 2014 | 14:16

Vanaf woensdag krijgen joodse instellingen in Den Haag en Rotterdam extra beveiliging. Dat heeft een woordvoerder van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) dinsdag laten weten. `Er is niet bekend gemaakt of er een directe aanleiding is en ook niet om welke gebouwen het gaat.

Oplaaien conflict Israel- Palestina leidt opnieuw tot toename antisemitische incidenten

13 oktober 2014 | 08:09

Het CIDI heeft dit jaar, tot nu toe, 105 antisemitische incidenten geregistreerd. Dit leidt tot de verwachting dat het totale aantal incidenten aan het eind van dit jaar fors hoger zal zijn dan de afgelopen jaren.
Volgens CIDI-directeur Esther Voet is ongeveer tweederde van de daders allochtoon. Ook schat het CIDI dat tweederde van de daders islamitisch is.

Antisemitisme en moslimhaat. Selectieve verontwaardiging?

18 september 2014 | 08:55

In zijn artikel `Twee maten: antisemitisme en moslimhaat´ betoogde Brahim dat moslimhaat veel minder aandacht krijgt dan antisemitisme. Hij stelt dat antisemitisme breed wordt gedefinieerd, terwijl alleen de extremere gevallen van discriminatie van moslims als vormen van moslimhaat worden erkend. Dat heeft volgens hem zijn weerslag op de meldingen bij en registratie door antidiscriminatievoorzieningen.

Onderzoekers bij antidiscriminatievoorziening RADAR reageren.

Twee maten: antisemitisme en moslimhaat

05 september 2014 | 13:02

Tekst: Brahim

Deze week suggereerde onze minister van Sociale Zaken Lodewijk Asscher dat het antisemitisch is om het CIDI een criminele organisatie te noemen. Daarmee lijkt de minister de definitie van antisemitisme te hebben opgerekt.

Kan iemand mij uitleggen waarom? En zou hij vergelijkbaar reageren wanneer een islamitische belangenorganisatie crimineel zou worden genoemd?

Toenadering moslims en joden

26 augustus 2014 | 12:14

Terwijl Gaza en Israel in het teken van geweld staan en er ook in Nederland sprake lijkt te zijn van een toenemende polarisatie tussen mensen die solidair zijn met de bewoners van Gaza of juist met die van Israel, zijn er ook gelukkig ook positieve initiatieven van toenadering tussen moslims en joden.

Ikje Blogspot heeft er een aantal op een rij gezet.

Joden, christenen en moslims: islamofobie en antisemitisme zijn ontoelaatbaar

21 augustus 2014 | 08:55

'Jodenhaat en islamofobie zijn ontoelaatbaar. Vrijheid van meningsuiting moet kunnen en wij veroordelen uitlatingen die het bestaansrecht van minderheden in dit land ter discussie stellen.'' Dat staat in een woensdag vrijgegeven verklaring van het zogeheten Caïro-overleg, waarin moslims, joden en christenen in Nederland zijn vertegenwoordigd. Hieronder de gehele verklaring.

HTIB: steun aan ISIS is misdaad tegen de mensheid

18 augustus 2014 | 21:26

De Turks-Nederlandse arbeidersvereniging HTIB heeft een verklaring uitgegeven tegen extremisme, antisemitisme en islamofobie. Over de steun die vanuit Nederland wordt gegeven aan ISIS, schrijft de HTIB:

"In een democratische rechtsstaat is geen plek voor steun aan dit soort monsters. Goedpraterij van geweld op onschuldige burgers onder de noemer van de sharia, de jihad en het uitgeroepen kalifaat kan op geen enkele manier gerechtvaardigd worden. Wij beschouwen steun aan deze groep en hier actief propaganda voor maken als meewerken aan een misdaad tegen de mensheid."

Lees hieronder de gehele verklaring.

Is de islam antisemitisch? Ja! Nee! Ja! Nee! Ja!

13 augustus 2014 | 14:23

Tekst: Carl Stellweg

Is de islam antisemitisch? Nee, nee, en nog eens nee! En de reden ligt voor de hand: ‘de’ islam bestaat niet, net zomin als ‘het’ christendom en ‘het’ judaïsme bestaan. De vraag deugt dus niet en moet anders worden geformuleerd: komt antisemitisme structureel voor in de islam? Het antwoord daarop moet luiden: ja, driewerf ja! Zowel van oudsher als in de moderne tijd.

Marokkaanse organisaties tegen optreden Israel en tegen antisemitisme

11 augustus 2014 | 20:51

Vier Marokkaanse organisaties, EMCEMO, het Landelijk Beraad Marokkanen, Aknarij en het Collectief tegen Islamofobie & Discriminatie hebben een verklaring uitgegeven waarin het Israelisch optreden in gaza wordt veroordeeld, maar ook stelling wordt genomen tegen antisemitisme in Nederland en tegen het criminaliseren van pro-Gaza demonstraties.

Hieronder de verklaring:

Disclaimer. #gaza #jodenhaat #moslimhaat

07 augustus 2014 | 14:42

Waarom besteden jullie aandacht aan het conflict in het Midden-Oosten? Er zijn toch conflicten waarbij nog veel meer doden vallen? Waarom organiseren jullie geen demonstratie tegen het geweld in Syrie?
Of: waarom besteden jullie aandacht aan antisemitisme? Dat doen reguliere media toch al genoeg?
Of: waarom hebben jullie het in een artikel alleen over moslimhaat en niet over antisemitisme? Wist u wel dat moslims zelf ook vaak discrimineren?

Het zijn vragen die we geregeld krijgen. Ee laatste tijd wat vaker. Vaak in vriendelijke bewoordingen, soms wat ruwer van toon. Ewoud Butter probeert de vragen te beantwoorden.

Hoort jodenhaat bij de islam?

04 augustus 2014 | 09:41

Tekst: Dick Mantel

Onder de titel ‘Jodenhaat hoort bij de islam’ verscheen in NRC/H van 17 juli 2014 een twee pagina’s lang artikel van David Suurland. Suurland is in 2012 gepromoveerd op het proefschrift ‘Secular Totalitarian and Islamist legal-political Philosophy’.
In onderstaand stuk gaat het me niet om de vraag of de koran en/of de bijbel aanzetten tot ‘jodenhaat’. Mijn antwoord is trouwens ‘nee’, maar ik ben geen schriftgeleerde en ik ben ook niet gepromoveerd op dit soort onderwerp. Belangrijker lijkt het mij om de absolute uitspraak gedaan in de titel van het NRC-artikel aan een historische beschouwing te onderwerpen. Omdat het er in het artikel niet over ging of jodenhaat onder christenen voorkwam -dat was wel het geval!- blijft dat aspect onbelicht in het onderstaande. Later daarover meer.

Marokkaanse moskeeën: "Kritiek op Israël kan, mag en moet maar geen plaats voor haat".

01 augustus 2014 | 18:37

"De Raad van Marokkaanse Moskeeën Noord-Holland (RVM) en de Unie van Marokkaanse Moslimorganisaties in Nederland (UMMON) maken zich grote zorgen over de toegenomen haat en nijd in ons land. Joden en Moslims worden in toenemende mate geconfronteerd met racistisch geweld en uitingen van haat."

Dat hebben beide moskeekoepels in een persbericht laten weten met de titel: "Kritiek op Israël kan, mag en moet maar geen plaats voor haat". De moskeekoepels laten weten met afschuw kennis te nemen van antisemitische incidenten en uitlatingen in Nederland. "Het raakt ons diep dat sommige moslimjongeren zich hier ook schuldig aan maken. Wij nemen afstand van iedere uiting van haat en geweld uit naam van ons geloof", schrijven zij.

Hieronder het vervolg van het persbericht.

Alleen verliezers met disproportionele (re)acties

23 juli 2014 | 11:11

Door: Roemer van Oordt

Nu Israëlische grondtroepen de Palestijnse Gazastrook zijn binnengetrokken, komen de gevolgen van de Israëlische ‘Operatie Machtige Klif’ en de overwaaiende effecten daarvan in Nederland in scherper perspectief te staan. De raketten sloegen niet alleen letterlijk over en weer in: hier volgde uit beide kampen een ongekend spervuur aan haatmails en polariserende berichten op twitter en facebook.

De combinatie van gevoelens van onveiligheid, disproportionele militaire actie - met inmiddels ruim 600 Palestijnse burgerslachtoffers als direct gevolg - tegen de (tunnel)infrastructuur van HAMAS en provocerend gebruik van sociale media is een giftig mengsel dat een bom kan leggen onder moeizaam opgebouwde contacten tussen (religieuze) minderheidsgroepen in Nederland.

Islamitisch antisemitisme

20 juli 2014 | 12:10

In de NRC van 19 juli 2014 legt David Suurland ons uit dat er sprake is van “een breed gedragen en diep in de islamitische gemeenschap verankerde jodenhaat”. Zijn betoog laat het een en ander te wensen over.

tekst: Bart Voorzanger

Extra beveiliging van joodse gebouwen in Amsterdam

06 juni 2014 | 08:18

Joodse gebouwen in Amsterdam worden extra beveiligd. Dat is besloten na advies van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV). De coördinator terreurbestrijding schrijft in een brief aan de stad dat er weliswaar geen concrete informatie is dat een aanslag op Joodse objecten in Nederland wordt voorbereid. Maar dat een aanslag wel voorstelbaar is. De NCTV adviseert daarom aanvullende beveiligingsmaatregelen.

Burgemeester Van der Laan heeft besloten het advies van de NCTV op te volgen.

Marokkaanse moskeeorganisatie: "de joodse gemeenschap kan op ons rekenen"

28 mei 2014 | 17:26

De Unie van Marokkaanse Moslimorganisaties in Nederland (UMMON) heeft met afschuw kennisgenomen van de aanslag in het Joods Museum in Brussel, waarbij vier mensen om het leven kwamen. De UMMON kwalificeert deze aanslag in een persbericht als "laf" en "onmenselijk".

MDI: 'Schelden, beledigen, bedreigen en discrimineren is de norm geworden'

21 mei 2014 | 12:28

Er is sprake van een flinke verruwing op het Internet waar schelden, beledigen, bedreigen en discrimineren de norm zijn geworden. Dat stelt het Meldpunt Discriminatie Internet naar aanleiding van een kort scanneronderzoek op Twitter naar uitingen als gevolg van het 'Minder Marokkanen' incident op 19 maart en de discussie over de dodenherdenking op 4 mei.

Vóór 19 maart constateerde het MDI 1.717 negatieve tweets over Marokkanen, daarna 59.717, een enorme stijging met als hoogtepunt 22 maart 2014, op die dag werden er 4.489 tweets gedaan die negatief waren t.o.v. Marokkanen. Veelgebruikte benamingen voor Marokkanen die werden aangetroffen waren o.a. 'Kutmarokkanen, Bontkraagjes, Rifapen en zandnegers', maar de
uitdrukking 'Minder minder minder Marokkanen' kwam na 19 maart het meeste voor en wel 58.759 maal in negatieve zin.

Over de zin en onzin van cijfers over internetdiscriminatie

06 mei 2014 | 11:37

We hebben in Nederland sinds vorig jaar twee meldpunten internetdiscriminatie: het MDI en MiND.

Dat leidde dit jaar tot twee jaarverslagen over 2013 waaruit nogal verschillende conclusies getrokken kunnen worden. Ewoud Butter las beide jaarverslagen.

CIDI en Inspraakorgaan Turken vragen aandacht voor vooroordelen na toename antisemitische incidenten

12 maart 2014 | 08:28

Het CIDI en het Inspraakorgaan Turken in Nederland (IOT) minister Asscher van SZ en W en minister Bussemaker van OC en W op, een landelijk onderzoek te doen naar vooroordelen onder jongeren.
Dat werd bekend gemaakt bij de presentatie van de CIDI Monitor. In de monitor over 2013 registreerde het CIDI een stijging van ruim 25%: van 114 in 2012 naar 147 in 2013. Net als bij andere vormen van discriminatie geldt dat veel gevallen nergens worden gemeld en er sprake is van onderrapportage.

Antisemitisme bij de kern aanpakken

28 januari 2014 | 08:01

Gisteren (27 januari) was het Holocaust Memorial Day. De dag waarop we stilstaan bij de Holocaust. Ook is het een dag om erop te wijzen waar discriminatie zoals antisemitisme toe kan leiden. Ook in Amsterdam valt er nog veel te doen, vinden Stefan de Bruijn en Esther Voet.

Tweederde van de moslims ervaart discriminatie

27 januari 2014 | 23:46

Een kwart van de inwoners van Nederland heeft in de afgelopen twaalf maanden tenminste één voorval meegemaakt dat zij als discriminerend hebben ervaren. Binnen migrantengroepen (Turkse, Marokkaanse, Surinaamse, Antilliaanse Nederlanders en migranten uit Midden- en Oost-Europa) heeft een derde tot de helft in de afgelopen twaalf maanden discriminatie in de openbare ruimte ervaren. Van de werkzoekende migranten heeft 20 tot 40% discriminatie ervaren bij het zoeken naar werk en bijna twee op de drie moslims rapporteert ten minste één discriminatie-ervaring in het afgelopen jaar.

Dat blijkt uit het rapport Ervaren Discriminatie in Nederland dat op 24 januari 2014 is verschenen.

Islamitische en joodse organisaties werken samen tegen antisemitisme

19 januari 2014 | 15:29

Islamitische en joodse organisaties gaan samen optreden als antisemitische incidenten zich voordoen.
Dit is een resultaat van de ronde tafelgesprekken die werden gehouden onder leiding van minister Lodewijk Asscher (PvdA) naar aanleiding van de discussie die vorig jaar ontstond toen Turks-Nederlandse jongeren antisemitische uitspraken deden in een tv-programma van de NTR. Aan de gesprekken namen onder andere het CIDI, de Anne Frankstichting, het Centraal Joods Overleg, het Inspraakorgaan Turken (IOT), het Contactorgaan Moslims en Overheid, en het Samenwerkingsverband van Marokkaanse Nederlanders (SMN) deel.

Dit blijkt uit een brief van Asscher aan de Tweede Kamer.

Geen geld van landelijke overheid voor beveiliging joodse instellingen

06 december 2013 | 12:03

De landelijke overheid zal geen bedrag reserveren om bij te dragen aan de beveiligingskosten van (Joodse) instellingen. Een amendement van Segers (CU) en Van der Staaij (SGP) is donderdag bij de stemming verworpen: alleen SGP, PVV en ChristenUnie stemden hiervoor.

'Overheid moet betalen voor beveiliging van joodse instellingen'

20 november 2013 | 17:36

De beveiliging van de Joodse instellingen in Amsterdam moet betaald worden door de overheid. 'We mogen ons niet neerleggen bij vormen van antisemitisme die achter de bedreigingen schuilgaan,' zegt Tweede Kamerlid Gert-Jan Segers van de ChristenUnie in het Parool.

Segers vindt het 'onbeschaafd' dat de Joodse gemeenschap voor een groot deel zelf de beveiliging van scholen, synagoges en evenementen betaalt. Het gaat jaarlijks om 800.000 euro.

Laten we de scheidslijnen doorbreken

10 november 2013 | 18:32

Anne-Ruth Wertheim sprak gisteren tijdens de Kristallnacht herdenking in Amsterdam, die was georganiseerd door het Platform Stop Racisme en Uitsluiting. Hieronder haar tekst.

Ook dit jaar twee kristallnachtherdenkingen in Amsterdam

30 oktober 2013 | 22:21

Op 9 november zullen opnieuw op twee plaatsen in Amsterdam de Kristallnacht herdacht worden.

Om 19.30 uur begint bij het stadhuis in Amsterdam de herdenking van het Platform Stop Racisme en Uitsluiting. Deze herdenking wordt mede ondersteund door tientallen (minderheden-)organisaties.

Van 20 uur tot 21 uur organiseert het Centraal Joods Overleg een herdenking in de Portugese Synagoge aan het Mr. Visserplein en aansluitend een bijeenkomst in de Hollandse Schouwburg.

Bestrijden we zo antisemitisme?

30 september 2013 | 18:34

Door Rabbijn Lody B. van de Kamp (BEd.)

"In 2008 studeerde ik Hebreeuws in Amsterdam. Om in mijn levensonderhoud te voorzien, werkte ik in een supermarkt dichtbij de Dam, het belangrijkste plein van de stad Amsterdam. Ik vulde op de groenteafdeling de vakken. Ik droeg een keppeltje, maar geen ultraorthodoxe kleding, zoals ik later deed. Als ik aan Nederland terugdenk, werd ik daar heel vaak verbaal aangevallen en vaak zelfs met moord bedreigd. Ik raakte echter nooit lichamelijk gewond."
Met deze woorden laat interviewer Dr. Manfred Gerstenfeld, voormalig voorzitter van het Jeruzalem Center for Public Affairs, de in Israel woonachtige Chaim Shmuel Nisan aan het woord.

Eén jaar Veiligheidspact tegen discriminatie

19 september 2013 | 18:00

Tekst: Tijno Venema en Roemer van Oordt

De Nederlandse samenleving is zeer divers. Verschillen in levenswijze en verschillen van mening over allerlei zaken (seksualiteit, Midden-Oosten, islam) kunnen inzet zijn van dialoog of debat in een pluriforme samenleving. Deze verschillen kunnen heel fundamenteel zijn, maar zij mogen nooit een motief zijn om elkaar te discrimineren, laat staan om elkaar met verbaal of fysiek geweld te bejegenen.

Ieder mens heeft het recht om te zijn zoals hij of zij is én om gerespecteerd te worden door anderen, mits hij of zij ook de ander respecteert in diens eigenheid. Wederzijds respect is de grondslag van een humane maatschappij waar plaats is voor iedereen die zich houdt aan onderling overeengekomen maatschappelijke spelregels. Bescherming van minderheden is een belangrijk uitgangspunt in onze democratie. Zo formuleerden de initiatiefnemers vorig jaar de uitgangspunten van het Veiligheidspact tegen discriminatie.

Inspraak Orgaan Turken: meer aandacht voor antisemitisme

03 juni 2013 | 20:23

De Turkse gemeenschap in Nederland moet meer aandacht gaan besteden aan antisemitisme onder Turkse jongeren. Dat verklaarde het Inspraakorgaan Turken in Nederland (IOT) naar aanleiding van eigen onderzoek.
Aanleiding voor het onderzoek waren de antisemitische uitspraken van Turkse jongeren in een uitzending van het NTR- programma Onbevoegd Gezag uit maart.

Directeur CIDI wil rechtszaak tegen Turkse jongen

22 april 2013 | 14:53

tekst: Bart Voorzanger

Het tv-programma De Halve Maan sprak met mevrouw Voet van het CIDI over de Turkse jongen die antisemitische uitspraken deed. Mevrouw Voet verspreidde daarbij voortvarend desinformatie, wierp zich op als spreekbuis voor de Joodse gemeenschap die zich door het CIDI toch vast niet integraal vertegenwoordigd voelt, en gaf blijk van al het gebrek aan inzicht en empathie dat je van een voorvrouw van het CIDI verwachten kunt.

Antisemitisme en islamhaat of 'kunst'?

15 april 2013 | 09:08

Een kunstenaar mag flink provoceren en ook kwetsen om zijn publiek aan het denken te zetten. Je kunt je wel afvragen tot welke grens.

CMO: registreer islamofobie net als antisemitisme

09 april 2013 | 07:28

Met afschuw heeft het Contactorgaan Moslims en Overheid kennis genomen van de brandstichting in de moskee te Enkhuizen. Het CMO vindt de hoeveelheid aanmatigende reacties die op diverse nieuwsfora te vinden zijn met betrekking tot deze brandstichting dan ook een zorgelijke ontwikkeling. Dat laat het CMO weten in een persbericht.

Onderscheid tussen joden en Israëli’s is inderdaad helaas kunstmatig

07 april 2013 | 14:18

Antisemitisme dreigt een etiket te worden waarachter onwelkome kritiek op Israël wordt weggeplakt. Waar zulke kritiek op onheuse of zelfs onbeschofte wijze wordt geuit, moeten we daar beslist tegen protesteren, maar die kritiek op zich is terecht, en richt zich op een probleem waarbij de onwellevendheid van de critici in het niet valt, zo betoogt Bart Voorzanger in een reactie op Ratna Pelles ‘Onderscheid tussen Joden en Israëli’s is kunstmatig’.

Onderscheid tussen Joden en Israeli's is kunstmatig

06 april 2013 | 14:50

Tekst: Ratna Pelle

Antisemitisme zoekt simpelweg steeds naar nieuwe uitingsvormen, en de meest geaccepteerde uitingsvorm tegenwoordig is die van het antizionisme.

De manier waarop antisemitisme steeds weer via een omweg aan de Joden zelf wordt geweten, is tekenend. Deze manier van denken is onderdeel van het probleem, niet de oplossing, omdat zij een groot deel van het antisemitisme toch min of meer rechtvaardigt.
Dat schrijft Ratna Pelle in onderstaand artikel waarin ze reageert op een blog van Bart Voorzanger.

Knuffelen en thee drinken? Dat is goed.

31 maart 2013 | 21:25

Tekst: Lody van de Kamp en Ibrahim Wijbenga

Een aantal Turkse jongeren uit Arnhem, met niet mis te verstane uitspraken over Joden, zetten de voelhorens met betrekking tot antisemitisme in ons land weer op scherp. Een opiniestuk in de Volkskrant over de toestand in België onder de kop 'Antisemitisme onder jonge moslims is fundamenteel en diepgeworteld' verhevigt de discussie nog eens extra. Professionele organisaties laten via de sociale media zoals Twitter en Facebook al enkele dagen weten hoe vreselijk het allemaal is en roepen luid om onderzoeken en analyses voordat de situatie helemaal uit de hand loopt.

Ibrahim, de ene schrijver van dit artikel, schreef in 2010 in de landelijke pers een reactie op uitspraken van VVD-er Bolkestein over antisemitisme: ‘Moslims moeten samen met de Joden één front vormen tegen vreemdelingenhaat’. Lody, de andere auteur van dit artikel, reageerde met het antwoord dat zo een front eigenlijk al bestaat. Moslims in Nederland spannen zich hiervoor in. Sindsdien zijn wij samen opgetrokken. Deze samenwerking kreeg een extra dimensie in de strijd om het ritueel slachten in ons land veilig te stellen.

Antisemitisme, jodendom en het Geroofde Land

27 maart 2013 | 14:13

Antisemitisme blijft me bezig houden, zowel als verschijnsel – als het dat is – als als kwalificatie. Je kunt er nauwelijks iets over zeggen zonder meteen te worden geconfronteerd met heftige reacties. Laat ik dus vooral proberen eens een echt saai stukje te schrijven.

Van korte bochten wordt niemand beter

19 maart 2013 | 16:57

Tekst: Dilan Yesilgöz

Journalist Bart Schut schreef gisteren in de Volkskrant een stuk waarin hij stelde dat onrustbarend veel jonge moslims antisemiet zijn. Hij verwees in zijn artikel ook naar stukken op Republiek Allochtonië, onder andere naar een blog van Dilan Yesilgöz. Maar, goed gelezen had hij haar stuk niet. Hieronder de reactie van Dilan.

Antisemitisme in Arnhem

15 maart 2013 | 15:30

Tekst: Jan Jaap de Ruiter

"We kunnen lang terug in de geschiedenis gaan en de islamcritici vertellen dat het antisemitisme toch vooral een Europese uitvinding is, we kunnen vertellen dat de grootste genocide ooit in Europa werd begaan door Europeanen, we kunnen vertellen dat Maarten Luther zich zeer laatdunkend uitliet over de joden, dat Hugo de Groot niet erg aardige uitspraken over de joden deed, en natuurlijk moeten de moslims zich bewust zijn van de op zijn zachtst gezegd niet erg vriendelijke woorden in de koran en islamitische traditie over de joden, over de verdrijving en moord op de joden in de oase van Medina. Het is een tragische opsomming van ellende.
Daarom denk ik dat de oplossing ook niet in de religies ligt." Dat schrijft Jan Jaap de Ruiter om onderstaand blog.

Jodenhaatlaster kent eigenlijk alleen maar verliezers

15 maart 2013 | 13:50

Tekst: Michael Blok

In de afgelopen weken is de beschuldiging van antisemitisme weer een veelgebruikt wapen in Nederland. Sommigen gaan zelfs zo ver te stellen dat jodenhaat weer helemaal terug is. Een bewering die veel te ver gaat, een bekend blog de nek omdraaide, en uiteindelijk Joden niet zal helpen.

Turks tuig houdt ons een spiegel voor

08 maart 2013 | 11:48

Tekst: Bart Voorzanger

Even geleden alweer verschenen er een paar Turkse jongens op de tv die het wel best vonden dat Hitler al die joden had omgebracht. Ooit kwam de dag dat diens werk zou worden afgemaakt, en daar verheugden ze zich nu al op. ’t Was voor menig kijker even slikken.

Moet islamofobie worden verboden?

07 maart 2013 | 21:46

Tekst: Ewout Klei

Is islamofobie een vorm van racisme en is het te vergelijken met antisemitisme?
Moet islamofobie verboden worden?
Ewout Klei zoekt een antwoord op deze vragen in onderstaand stuk.

Alle vormen van discriminatie kennen één gemeenschappelijke deler

05 maart 2013 | 14:14

Tekst: Dilan Yesilgöz

‘Wat Hitler met Joden heeft gedaan, daar ben ik wel mee tevreden’. ‘Had Hitler maar alle Joden vermoord’. Schokkende antisemitische uitspraken van enkele Turks-Nederlandse jongeren in de rapportage ‘Onbevoegd Gezag’ van de NTR. De beelden van een buurtwerker die met de beste bedoelingen het dagboek van Anne Frank leest met een paar jonge jongens van Turkse komaf en geconfronteerd wordt met deze uitspraken zijn al ruim een week het gesprek van de dag.
Verschillende malen is mij de afgelopen dagen gevraagd hoe ik dit zou duiden. Is antisemitisme een veel voorkomend verschijnsel binnen de Turkse bevolkingsgroep?
Zijn Turkse jongeren Jodenhaters?

Politiseer discussie over antisemitisme niet

05 maart 2013 | 12:39

Tekst: Ewout Klei

Antisemitisme is een groot probleem en moet keihard wordt aangepakt zonder bijbedoelingen en ongeacht van wie het afkomstig is. Als de discussie echter onzuiver gevoerd blijft worden dan leidt dit tot inflatie en deflatie van het begrip. Dat betoogt Ewout Klei.

OM gaat onderzoek doen naar antisemitische uitspraken Turkse jongeren

03 maart 2013 | 20:55

Justitie stelt een onderzoek in naar antisemitische uitspraken van Turkse jongeren die in een reportage van de NTR onder meer zeiden dat ze Joden haten en de holocaust goedkeuren. Het vermoorden van baby's en vrouwen is volgens de jongens niet erg als ze Joods zijn.

Naar aanleiding van een melding van antidiscriminatiebureau Art.1 Gelderland-Midden gaat het OM nu bekijken of de jongens vervolgd kunnen worden vanwege discriminatie en/of antisemitisme.

Was de cartoon van Jos Collignon antisemitisch?

29 september 2012 | 21:51

Tekst: Ewoud Butter

In maart van dit jaar ontstond veel ophef over een cartoon in de Volkskrant van tekenaar Jos Collignon. De cartoon leidde direct na publicatie tot heftige reacties en zware beschuldigingen aan Collignon. De tekening zou antisemitisch zijn en er werden vergelijkingen getrokken met Nazi-Duitsland. Robber Kopuit, lid van de programmaraad van de Joodse Omroep diende een strafklacht tegen Collignon in en meldde zich ook bij de Raad voor de Journalistiek voor een klacht.

Naar nu blijkt is de klacht door de officier van justitie geseponeerd, omdat deze oordeelde dat de cartoon niet strafbaar was. De Raad van de Journalistiek laat desgevraagd weten dat de klacht evident niet-ontvankelijk was.
De media waarin Collignon luidruchtig van antisemitisme was beschuldigd, bleven pijnlijk stil toen bleek dat hij niets strafbaars had gedaan.

Opnieuw daling antisemitische incidenten

19 juni 2012 | 08:21

In 2011 daalde het aantal antisemitische incidenten dat CIDI registreerde van 124 naar 113 in 2010. Deze afname is vooral te danken aan een daling van het aantal haat e-mails: van 47 in 2010 naar 18 in 2011. Wel is er op straat een toename van het aantal mensen dat slachtoffer is van antisemitische scheldpartijen. Dit blijkt uit de gepubliceerde CIDI Monitor antisemitische incidenten in Nederland 2011.

De verdoofde rabbijn

28 april 2012 | 21:04

Tekst: Bart Voorzanger

De Amsterdamse rabbijn Lody van de Kamp schreef twee belangwekkende boeken. In het ene legt hij helder uit waarom de kritiek op kosjer slachten kant nog wal raakt, in het andere gaat hij in op veel naars dat hij ervaren heeft in de discussie over de wet die zulk slachten onmogelijk dreigt te maken. Helaas zijn beide te beknopt.

Ewout Klei en de karikatuur van Israël

10 april 2012 | 00:06

Tekst: Ratna Pelle

Op Republiek Allochtonië wordt de discriminatie van moslims en andere minderheden gehekeld, maar zou men ook gevoelig kunnen zijn voor negatieve stereotyperingen van Joden, ook als ze netjes in een antizionistisch jasje worden verpakt.
D66 is vaak een partij van nuance, van het verder kijken dan de krantenkoppen en juist niet te snel je oordeel vellen. Maar voor Israel maken sommigen graag een uitzondering. Aldus Ratna Pelle die reageert op een artikel van Ewout Klei.

Antisemitisme?

26 maart 2012 | 08:13

Tekst: Ewout Klei

Door kritiek op Israël categorisch als antisemitisch te demoniseren, ontpoppen Joost Niemoller cum suis zich als grootinquisiteurs van de rechtse kerk. Dat schrijft Ewout Klei.

Selectieve verontwaardiging is immoreel en gevaarlijk

18 maart 2012 | 10:51

Tekst: Michael Blok

Eerder deze week werd de VPRO gedwongen een satirisch stuk over Joodse Westoever-kolonisten van haar website af te halen. De verontwaardiging in binnen- en buitenland over het Polenmeldpunt Van Geert Wilders duurt nog steeds voort. En tegelijkertijd kijkt niemand ervan op als moslims vrijwel iedere dag in verband worden gebracht met gevaar en achterlijkheid. Die selectieve verontwaardiging is niet alleen onterecht, maar ook onthullend. En niet alleen immoreel, maar ook gevaarlijk. Dat schrijft Michael Blok

Islamofobie en discriminatie

16 januari 2012 | 16:58

Tekst: Ewoud Butter

Vorige week werd het boek Islamofobie en discriminatie gepresenteerd. Het boek van onderzoeker Ineke van der Valk is één van de eerste Nederlandse wetenschappelijke studies naar islamofobie. Het boek werd geschreven in opdracht van het Euromediterraan Centrum voor Migratie en Ontwikkeling (Emcemo). Het biedt een toegankelijk overzicht van de theorievorming rond islamofobie en schetst de Nederlandse situatie en context. Een compleet beeld geeft het onderzoek nog niet. Daarvoor is meer nodig.

Kristallnacht wordt dit jaar twee keer herdacht

07 november 2011 | 08:42

Dit jaar kunt u kiezen uit twee Kristallnachtherdenkingen in Amsterdam. Bij iedere herdenking is een andere Amsterdamse bestuurder aanwezig. Het Centraal Joods Overleg (CJO) organiseert de herdenking op woensdag 9 november a.s. van 17 tot 18 uur in de Portugese Synagoge aan het Mr. Visserplein te Amsterdam. Op de bijeenkomst wordt gesproken door de burgemeester van Amsterdam, Eberhard van der Laan. Aansluitend is een kranslegging bij de ingang van de Hollandse Schouwburg.

Even later vindt een tweede herdenking plaats. Het Platform Stop Racisme en Uitsluiting, een samenwerkingsverband van (migranten) organisaties, organiseert van 19.30 uur tot 20.30 uur een bijeenkomst op de hoek Zwanenburgwal/Amstel (bij het Amsterdamse stadhuis). Sprekers zijn ondermeer wethouder Andrée van Es, voorzitter Nuri Karabulut van DIDF (Vereniging Arbeiders uit Turkije in Nederland), de joodse voormalig verzetsstrijdster Mirjam Ohringer (87) en Marjan Sax (Vrouwen tegen Uitzetting).

Vooral niet-westerse allochtonen worden uit hun buurt gepest

19 oktober 2011 | 17:27

De afgelopen twee jaar zijn er bijna vijfhonderd mensen uit hun buurt weggepest of ze werden stelselmatig getreiterd door buurtbewoners. Dat blijkt uit cijfers van de Landelijke Branchevereniging van Antidiscriminatiebureaus (LBA). Zo medlt dagblad De Pers vandaag. Volgens het LBA zijn de cijfers, waarmee het deze week nog naar de Tweede Kamer gaat, het spreekwoordelijke ‘topje van de ijsberg’.

De LBA heeft naar aanleiding van ophef over een weggepest homostel uit het Haagse stadsdeel Laak een inventarisatie uitgevoerd onder alle antidiscriminatiebureaus in Nederland. Daaruit kwam naar voren dat het in de meeste gevallen gaat om mensen die te maken krijgen met racistische pesterijen: 60 procent. Bij een veel kleinere groep (12%) gaat het om discriminatie op grond van seksuele geaardheid. In de meeste gevallen (308) betreft het zogenaamde 1-op-1 pesterijen: de pesterijen komen dan van één adres vandaan.

Joodse gemeenschap betaalt jaarlijks 8 ton aan beveiliging

25 augustus 2011 | 21:26

De Nederlands-Joodse gemeenschap geeft jaarlijks alleen al aan mankracht zes ton uit aan bescherming van haar leden en eigendommen tegen eventuele terroristische aanvallen. De overheid is zeer terughoudend in een tegemoetkoming van die kosten. Dat blijkt uit een artikel dat Esther Voet schreef voor het Nieuw-Israelitisch Weekblad.
In Amsterdam draagt het stadsdeel Zuid bij aan de beveiligingskosten. De Amsterdamse PvdA en VVD vinden dat het Rijk ook moet bijdragen. Of andere religieuze groepen ook beveiligingskosten maken is niet bekend.

Kabinet neemt aanvullende maatregelen om discriminatie aan te pakken

11 juli 2011 | 23:38

Het kabinet gaat aanvullende maatregelen treffen om discriminatie tegen te gaan, schrijven minister van Veiligheid en Justitie Ivo Opstelten (VVD) en minister van Binnenlandse Zaken Piet Hein Donner (CDA) in een brief aan de Tweede Kamer. Zo wordt de mogelijkheid om aangifte doen verruimd en komt er een campagne die de aangiftebereidheid van slachtoffers van discriminatie moet vergroten.

Uit cijfers van de politie, gepresenteerd in Poldis 2010, blijkt dat vorig jaar meer meldingen van discriminatie zijn geregistreerd dan een jaar eerder. In 2010 werden ruim 2500 incidenten vastgelegd. Dat zijn er veertien procent meer dan een jaar eerder.

Antisemitisme komt veel voor bij moslimjongeren in Brussel en is theologisch geinspireerd

12 mei 2011 | 10:11

De helft van de islamitische leerlingen in Brussel is antisemitisch. Dat blijkt uit het onderzoek "Jong in Brussel" van het Platform Onderzoek Jeugd, waarvan de resultaten vandaag in de Belgische krant De Morgen staan.
"Het antisemitisme bij die leerlingen is theologisch geïnspireerd en er is een rechtsreeks verband tussen moslim-zijn en antisemitische gevoelens koesteren", aldus socioloog en onderzoeker Mark Elchardus.

Elchardus: "Erger is dat die anti-Joodse gevoelens niets te maken hebben met een laag opleidingsniveau of sociale achterstelling, wat wel het geval is bij racistische autochtonen." Bij autochtone Brusselse leerlingen is 10 procent antisemitisch.

Intolerant Europa

31 maart 2011 | 22:15

Tekst: Ewoud Butter

Een derde van de bevolking in acht EU-landen, waaronder Nederland, meent dat er een natuurlijke hiërarchie tussen volkeren bestaat, de helft wijst de islam af en een meerderheid is seksistisch. De Nederlanders zijn toleranter dan de bevolking in de andere landen.

Dat blijkt uit een niet erg vrolijk stemmende studie van de sociaaldemocratische Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) die is gebaseerd op een uitgebreide, volgens de onderzoekers representatieve enquête onder 1000 mensen in Duitsland, Engeland, Frankrijk, Nederland, Italië, Portugal, Polen en Hongarije. Wat betreft xenofobie, islamofobie en racisme ontlopen de landen elkaar niet veel. Significante verschillen werden wel gevonden als het ging om anti-semitisme, seksisme en homofobie.

De conclusie van de FES-studie, die onderdeel is van een serie publicaties over extreemrechts, is dat groepsgerichte vijandschap, een denigrerende houding en vooroordelen ten opzichte van het "vreemde" wijdverspreid zijn in Europa. De onderzoeksmethode en de conclusies zijn wat kort door de bocht. Toch is het de moeite waard de resultaten nader te bekijken.

MDI jaarverslag 2010 is uit

24 maart 2011 | 10:42

2010 in het kort: In haar 13e jaar ontving het MDI wat minder meldingen dan in 2009, maar het aantal gemelde uitingen, en ook het aantal uitingen dat als strafbaar werd beoordeeld, steeg. Zo meldt het MDI in een persbericht.
Hieronder het vervolg van dit persbericht.

Wat doen we met islamitisch antisemitisme?

26 februari 2011 | 09:10

Tekst: Bart Voorzanger

Onze reactie op antisemitische uitingen van jonge allochtonen heeft alles te maken met onze geschiedenis. We denken kwaad te bestrijden dat ons nu van buiten bedreigt, maar het gaat in feite wellicht vooral om spoken uit ons eigen verleden. Misschien moeten we daar toch eens bij stilstaan voor we die blagen een proces aandoen.

Minder Amsterdammers voelen zich gediscrimineerd

13 januari 2011 | 22:35

Amsterdammers zijn negatiever over de vraag hoe mensen met een verschillende etnische of culturele achtergrond met elkaar omgaan in Amsterdam. In 2009 vond bijna de helft (48%) dat de omgang goed ging, nu is dat gedaald naar 38%.
Toch is het aandeel dat zich gediscrimineerd voelt kleiner geworden. In 2007 gaf 26% van de Amsterdammers aan in de afgelopen twaalf maanden gediscrimineerd te zijn en in 2010 was dit 21%. Vooral Marokkaanse Amsterdammers voelen zich relatief vaak gediscrimineerd.
Er lijkt geen toename van discriminatie van homo's en joden, maar wellicht is er wel sprake van hardere en agressievere discriminatie van deze twee groepen.
Het merendeel van de Amsterdammers is niet gelovig, 18% van de Amsterdammers voelt zich verwant met het christendom en 13% voelt zich verwant met de islam. Van islamisering is nog steeds amper sprake.

Dat zijn enkele opvallende conclusies uit de Amsterdamse Burgermonitor 2010. Evenals in de voorgaande jaren werden ongeveer 3.000 Amsterdammers telefonisch, aan huis en online ondervraagd over hun relatie met de stad. Hieronder een uitgebreidere selectie van opvallende resultaten.

Sus de ernst van islamitische terreur niet

10 januari 2011 | 19:39

tekst: David Pinto

Bolkestein heeft wel degelijk gelijk met zijn opmerking onlangs dat Nederland onleefbaarder is geworden voor Joden door het gedrag van (met name) de Marokkaanse jeugd. Maar het probleem dat hij constateert staat niet op zich.
Helaas is de Arabische wereld momenteel een bron van ellende voor de wereld. Door de islam geïnspireerd terrorisme ontstaat met name daar. En hier te lande zijn er gevaarlijke ontwikkelingen te signaleren, die vaak komen van problemen geïmporteerd uit de arabische wereld.

Antisemitisme op het internet is vooral autochtoon probleem

22 december 2010 | 12:15

Vooral autochtone Nederlanders maken zich op het internet schuldig aan antisemitisme. Ook neemt het antisemitisme niet significant toe. Dit blijkt volgens Trouw uit cijfers van het Meldpunt Discriminatie Internet (MDI).

Deze conclusies zijn opvallend, gezien recente uitspraken van Frits Bolkestein en het boek van Manfred Gerstenfeld die betoogt dat het antisemitisme in Nederland verontrustend zou toenemen en dat dit vooral zou komen door een toenemend antisemitisme onder moslims en allochtonen.

„In ieder geval op internet komt het meeste antisemitisme helemaal niet van moslims”, zegt Ronald Eissens van het MDI in Trouw. „En bovendien groeit het ook niet significant. Al sinds onze oprichting in 1998 maakt antisemitisme het leeuwendeel uit van discriminatie op internet. Dat percentage is stabiel en ligt gemiddeld op 30 procent. Het fluctueert wel een beetje: in 2007 en 2008 lag het iets lager, op 23 procent, en dit jaar is de prognose dat we op zo’n 29 procent komen. Die stijging duidt niet op een trend.”

Slechts 48 van de 404 meldingen die het MDI in 2010 kreeg, betreffen websites met een islamitische of allochtone signatuur, zoals Marokko.nl.

'Maak de humane islam beter zichtbaar'

19 december 2010 | 09:30

tekst: Enis Odaci

Frits Bolkestein signaleert dat Nederlandse Joden zich niet langer veilig voelen in Nederland, omdat het aantal uitingen van antisemitisme toeneemt. Bolkestein wijst vrij expliciet naar Marokkaanse jeugdbendes en voegt daar impliciet aan toe dat hun islamitische achtergrond zulk gedrag uitlokt.
André Rouvoet (ChristenUnie) vraagt om stellingname van het overkoepelende contactorgaan voor Marokkanen. Ik waag te betwijfelen of koepelorganisaties nog wel voldoende in contact staan met hun achterban om zo’n oproep te kunnen beantwoorden. Het zijn geen vakbonden die op afroep mensen in stelling kunnen brengen.

'Migranten brachten antisemitisme mee'

17 december 2010 | 15:25

De afgelopen week was er veel te doen over de uitspraak van VVD-prominent Frits Bolkestein dat orthodoxe joden in Nederland geen veilige toekomst meer hebben. Bolkestein deed zijn uitlating in de publicatie 'Het Verval, Joden in een Stuurloos Nederland' van de Israëlische auteur Manfred Gerstenfeld. Vandaag mengde Gerstenfeld zich in de discussie met een opiniestuk in de Volkskrant, om wat helderheid in het debat aan te brengen waar hij zelf mede aanjager van is. ‘Nederland heeft een antisemitisme bevorderende immigratiepolitiek gevoerd.’

Rouvoet en het groepsdenken

13 december 2010 | 17:46

tekst: Bart Voorzanger

Marokkanen of moslims aanspreken op het gedrag van Marokkanen of moslims is net zo onzinnig als het ooit was om Nederlanders aan te spreken op de apartheid (niet toevallig een Nederlands woord immers) in Zuid-Afrika, of joden aan te spreken op het wanbeleid van de Israëlische overheid. Zulk aanspreken maakt geen onderscheid tussen toevallige verzamelingen, en groepen met een gedeelde verantwoordelijkheid.

‘André Rouvoet vindt dat het Contactorgaan van Marokkanen in Nederland duidelijk stelling moet nemen tegen bedreigende en discriminerende uitingen vanuit de Marokkaanse achterban tegen joodse Nederlanders’ schreef Trouw vanochtend, en Rouvoet citeert die krant zonder commentaar op zijn eigen site.

Ik heb even wat gegoogled, maar een Contactorgaan van Marokkanen in Nederland kon ik niet vinden. Wellicht bedoelt Rouvoet het Contactorgaan Moslims en Overheid, CMO, of de Unie van Marokkaanse Moskee-organisaties in Nederland die lid is van dat CMO? Voor het principe maakt dat overigens weinig uit. Rouvoet vindt dat mensen stelling moeten nemen tegen gedragingen van anderen met wie ze een of meer toevallige kenmerken delen. Heeft dat zin?

AEL alsnog veroordeeld voor plaatsen anti-joodse tekening

19 augustus 2010 | 20:29

De Arabisch Europese Liga Nederland (AEL) is in hoger beroep veroordeeld voor het plaatsen van een anti-Joodse tekening op internet. De AEL moet van het hof in Arnhem een boete betalen van 2500 euro, waarvan 1500 euro voorwaardelijk.

In april werd de AEL door de rechtbank in Utrecht nog vrijgesproken. De AEL zette in 2009 op de website een cartoon waarmee de suggestie werd gewekt dat Joden de Holocaust overdrijven. De rechtbank noemde de cartoon kwetsend en wansmakelijk, maar vond dat de vrijheid van meningsuiting zwaarder moest wegen. Het gerechtshof vindt een veroordeling echter wel op zijn plaats.

‘Dadelijk moeten we lokmoslims gaan inzetten’ (Johanna Nouri)

01 juli 2010 | 21:36

"Tegen het antisemitisme treedt onze samenleving op, er komt een spoeddebat, men roept op lokjoden in te zetten en neemt moties aan. De vraag is of dat ook gaat gebeuren bij de discriminatie van moslims. Van Donselaar was daarover erg somber.(..)Het zou fijn zijn als de Tweede Kamer laat zien dat hij ongelijk heeft."

Dat schrijft Johanna Nouri op haar weblog Levantijnse berichten. Hieronder haar blog.

Antisemitisme neemt af, geweld tegen moslims neemt toe

01 juli 2010 | 14:57

Antisemitisme in Nederland neemt af, de discriminatie van moslims en Marokkanen neemt toe en ook het geweld tegen moslims is toegenomen. Dat blijkt uit de vandaag verschenen Monitor Rassendiscriminatie. Uit de monitor blijkt ook dat de extreemrechtse straatformaties in Nederland in omvang zijn afgenomen. Wel is het internet nog een belangrijk medium voor discriminerende uitingen.

Marokkaanse organisaties: stop Marokkanenfobie

30 juni 2010 | 12:58

"Amsterdamse Marokkaanse organisaties verenigd in het Amsterdams Marokkaans Forum (AMF) maken zich ernstig zorgen over de toenemende mate waarin Marokkaanse Nederlanders vaak bij voorbaat de schuld krijgen van problemen of incidenten. Ze waarschuwen voor de effecten van polarisatie op de verhoudingen tussen bevolkingsgroepen. Ook zijn ze bang dat steeds meer goedwillende Marokkanen met hun rug naar de samenleving gaan staan, omdat ze het gevoel krijgen er toch nooit deel van uit te zullen maken."

Dat heeft het AMF laten weten in een persbericht. Hieronder het vervolg van het persbericht.

"Het is potsierlijk om te beweren dat joden in Nederland met doodsverachting over straat moeten..."

29 juni 2010 | 21:14

.... wie dat beweert, is niet bezig om de problemen te benoemen, maar om mensen angst aan te praten."

Dat schrijft Pieter Hilhorst vandaag in de Volkskrant in een column getiteld 'heilige verontwaardiging'.

De column van Hilhorst verschijnt op dezelfde dag dat de politie Amsterdam-Amstelland heeft laten weten dat een incident waarbij de woning van een Joodse Amsterdammer werd bekogeld met eieren, geen antisemitisch gedrag was met Marokkaanse jongeren als daders, maar dat het 'baldadig' gedrag van joodse jongens was.

Pieter Hilhorst
Hilhorst, die spreekt van een gefabriceerde rel:" Afgaande op het aantal meldingen dat bij het CIDI binnenkwam, blijkt er helemaal geen sprake van een gestage toename van het aantal incidenten. In 2002 waren er 359 incidenten, in 2009 waren dat er 167. Een daling met meer dan 50 procent! Het grootste deel van de meldingen heeft niets te maken met intimidatie op straat, maar met e-mail en bekladdingen. (..) In 2009 zijn er 20 scheldpartijen gemeld, 6 bedreigingen en 4 voorvallen van geweld. In 2010 is nog geen enkel voorval van geweld gemeld.(...) In 2004 waren er 5 incidenten met fysiek geweld. Vier keer is iemand bespuugd. Een keer is een kopje koffie uit iemands hand geslagen. Eenmaal is een bril van iemands gezicht geslagen."

Marokko omarmt Anne Frank

25 juni 2010 | 17:31

In Marokko waren Anne Frank en haar beroemde dagboek tot nu toe nauwelijks bekend. Bovendien zien veel Marokkanen verhalen over de holocaust als joodse propaganda. Toch maakt een reizende tentoonstelling over Anne veel los.

Anne Frank: een geschiedenis van vandaag' heet de tentoonstelling in de stad Fez. De gidsen zijn jonge Marokkanen, die eerst twee dagen training kregen. Voor de meesten was het verhaal van de familie Frank en hun schuilplaats in het achterhuis nieuw. Het dagboek is pas sinds kort in het Arabisch te krijgen.

CIDI doet aangifte tegen twitteraar

12 juni 2010 | 08:42

Het Centrum Informatie Documentatie Israel (CIDI) heeft woensdag aangifte gedaan tegen een twitteraar die bij herhaling beledigende en haat zaaiende uitspraken over Joden heeft rondgestuurd. De gebruiker van de microblogservice tweette uitspraken als: “Kill all Jews. #siegheil”, "reden waarom het Joodse volk tot de laatste man vergast moet worden", “we gaan die kankerflikkers van de aardbodem wissen!” en: “Als de Fuhrer nou zijn werk had afgemaakt was dit niet gebeurd. #siegheil”.

Nadat andere gebruikers hem hierop aanspraken, reageerde hij met: “Ik blijf bij m’n mening: Joden zijn tuig.” Hij voorzag zijn haattweets bovendien van hashtags, een soort inhoudsindexatie. Daardoor werden ze niet alleen naar zijn eigen volgers verspreid, maar bovendien naar iedereen die zocht naar die onderwerpen.

vorige | volgende

Aanmelden nieuwsbrief

Ruim 2100 personen en instellingen zijn geabonneerd op de tweewekelijkse nieuwsbrief van de Republiek Allochtonië. Wilt u ook een abonnement op de nieuwsbrief? Vul dan hieronder uw emailadres in.

Aanmelden voor de nieuwsbrief van Republiek Allochtonië

Of neem een abonnement op de dagelijkse nieuwsbrief.

Zoeken op trefwoord

Over republiek Allochtonië

Achtergronddossiers

Meest gelezen blogs

Banners

  • Polderislam
  • Doneren
  • Ewoud Butter

Laatste reacties

Archief


Republiek Allochtonië