GroenLinks en ChristenUnie willen hatecrimes zwaarder bestraffen

In nieuws door Ewoud Butter op 24-04-2018 | 08:07

GroenLinks en de ChristenUnie willen een speciale wet om zwaardere straffen voor 'hate crimes' af te dwingen. Hierdoor moeten minderheden beter beschermd worden. Gert-Jan Segers (CU) en Kathelijne Buitenweg (GL) roepen minister van Justitie en Veiligheid Ferdinand Grapperhaus (CDA) op om een dergelijk hate crime-artikel op te nemen in het Wetboek van Strafrecht. Als hij dat niet doet, willen de partijen zelf met een wetsvoorstel komen.

Dat schrijft de Volkskrant. 

GroenLinks wil hiermee invulling geven aan één van de maatregelen tegen discriminatie die de partij in haar verkiezingsprogramma had opgenomen (zie hier een overzicht van de maatregelen die partijen die in 2017 deelnamen aan de verkiezingen voorstelden). 

Een hatecrime is een misdaad die door vooroordelen wordt gemotiveerd. Het zijn misdaden waarbij het slachtoffer wordt beschouwd als lid of vertegenwoordiger van een bepaalde sociale groep, religie of ras. 

Het gaat dan bijvoorbeeld om (dreiging met) geweld tegen LHBT'ers, racisme, antisemitisme en moslimhaat, maar ook de uitsluiting van mensen die niet (meer) geloven of hebben gekozen voor een ander geloof.

In 2010 stelde toenmalig Kamerlid voor GroenLinks Tofik Dibi ook al voor de straffen voor hate crimes te verzwaren, maar het kabinet Balkenende IV (CDA, PvdA en ChristenUnie) vond een wetsartikel overbodig, omdat er al een zogenoemde 'Aanwijzing Discriminatie' van kracht is die bepaalt dat het OM de strafeis verzwaart als er discriminatoire motieven in het spel zijn.

Ook nu is de vraag of een speciale wet noodzakelijk is. In de Volkskrant zegt hoogleraar Sanctierecht Henny Sackers:

De huidige wet- en regelgeving volstaat. Het Openbare Ministerie heeft voldoende mogelijkheden om in de eis tot uiting te brengen dat er bij een delict discriminatoire aspecten meespeelden. Dat gebeurt ook, blijkt uit de praktijk. Justitie zit in dat soort gevallen behoorlijk zwaar aan de eis, maar het is aan de rechter om te bepalen of die motieven ook bewezen zijn. In concrete zaken is dat soms gewoon heel moeilijk. Een nieuwe wetsbepaling verandert dat niet.'
 

Volgens Sackers kan een deel van de hate crimes ook al onder het wetsartikel haatzaaien vallen. Tijdens de formatie is afgesproken dat de strafmaat voor dergelijke misdrijven wordt verdubbeld.

Zie ook:

Europese voorbeelden van activiteiten tegen hate speech

Veel meer artikelen over discriminatie


Waardeert u ons werk? U kunt Republiek Allochtonië steunen en een klein (of groot) bedrag doneren (nu ook via I-deal)

Neem een abonnement op onze dagelijkse nieuwsbrief: Subscribe to Republiek Allochtonië by Email


Meer over antisemitisme, discriminatie, hatecrime, moslimhaat, racisme.

Delen:

Reacties


Hans Naaktloper - 25/04/2018 15:28

Het feit dat onder andere C.U. een zwaardere wet wil tegen uitingen van haat is een gotspe. C.U. is bij uitstek een groep die vrouwen, LHGBTenzenz-ers uitsluit, discrimineert, zowel in uitingen in het openbaar als in het bronmateriaal. Hieruit blijkt opnieuw welk privilege de in nederland geuite meningen hebben die onder de vlag van godsdienst worden gedaan en hoezeer de religieuzen zich van dat privilege verzekerd weten.

Inmiddels zijn we zover weggezakt van een niveau van wijsheid naar een peil van gemakzucht en oppervlakkigheid dat afkeer van islam, christendom, hindoeïsme e.d. wordt vertaald als racisme. Maar de behandeling en benadering die communisten in de V.S. in de jaren 50 en 60 ten deel viel valt dan weer niet onder die omschrijving.

Zo lang religieuzen in nederland een privilege houden op haatzaaien zal er niets veranderen aan de patstelling die is ontstaan. Er komt pas ruimte tot verandering als alle meningen en uitvoeringspraktijken, ook de religieuze, langs dezelfde maat worden gemeten. Religies zijn bij uitstek meningen die mensen verdelen in plaats van samenbrengen.

Verder vraag ik me af of de staatsdoctine zélf zich zal laten meten aan de nieuwe wet. De staat en de doctrines zijn niet neutraal en verkondigen meningen die uiterst kwetsend en discriminerend zijn voor heel veel mensen.