Amper discriminatie in Nederland? De Discriminatie Bullshit Bingo

In opinie door Ewoud Butter op 07-06-2020 | 13:10

Naar aanleiding van de moord op George Floyd is er de afgelopen weken wereldwijd meer aandacht voor racisme en discriminatie. Terecht. Steeds meer mensen erkennen dat er sprake is van institutioneel racisme en dat er op tal van terreinen wordt gediscrimineerd. Het is te hopen dat deze aandacht niet, zoals tijdens eerdere hypes, tijdelijk is, maar gevolgd wordt door beleid.

Tegelijkertijd zijn er nog steeds veel mensen die discriminatie en institutioneel racisme in Nederland ontkennen of bagatelliseren en mensen die pogingen om Nederland inclusiever te maken ridiculiseren. Voor hen en voor degenen die deze hype over een paar weken weer vergeten zijn, het volgende:

Stel je racisme of discriminatie in Nederland aan de orde, dan krijg je nog steeds veel 'ja, maar' roepers over je heen die met uitspraken uit de Discriminatie Bullshit Bingo komen en stellen:

 • dat het in Nederland allemaal wel meevalt,
 • dat discrimineren nu eenmaal menselijk is
 • dat discriminatie vooral een gevoel is
 • dat de slachtoffers zich niet moeten wentelen in slachtofferschap en maar wat weerbaarder moeten worden, zich moeten invechten, zo u wil
 • dat de racismekaart te snel getrokken wordt
 • dat antiracisme een verdienmodel is en er een antidiscriminatie'industrie' of -maffia bestaat die naar subsidies hengelt
 • dat de slachtoffers het er zelf naar maken omdat ze tot een collectief behoren waarvan individuen in Nederland of elders in de wereld verantwoordelijk zijn voor wandaden,
 • dat de slachtoffers zich zelf provocerend gedragen
 • dat slachtoffers in andere situaties zelf minstens zo erg discrimineren.
 • dat het in andere landen veel erger is

Discrimineren? Dat doen de anderen

Het zijn vooral excuses om zelf geen actie of verantwoordelijkheid te hoeven nemen. Smoesjes om discriminatie en racisme goed te praten, de verantwoordelijkheid voor een oplossing af te schuiven op anderen. 

Daarbij geldt in het algemeen dat we doorgaans gemakkelijker compassie kunnen hebben met de (vermeende) slachtoffers wanneer we ons met hen kunnen identificeren en dat het wat meer moeite kost diezelfde compassie op te brengen wanneer we ons kunnen identificeren met de (vermeende) daders.

'Discrimineren? Dat doen de anderen.'

Ervaren Discriminatie

Veel mensen in Nederland ervaren discriminatie. Het laatste SCP-rapport naar Ervaren Discriminatie maakte onder andere duidelijk dat: 

 • 27% van de Nederlandse bevolking in één jaar (2018) discriminatie had ervaren. Daarnaast twijfelde nog eens 11% of een incident dat zij meemaakten te maken had met discriminatie.
 • Nederlanders met een migratieachtergrond, moslims, jongeren, lhb’ers en mensen met een beperking ervaren relatief veel discriminatie. Ouderen en autochtone Nederlanders ervaren relatief weinig discriminatie. 
 • Turkse Nederlanders en Marokkaanse Nederlanders ervaren van alle onderzochte bevolkingsgroepen het vaakst discriminatie. Ruim twee derde van de Turkse Nederlanders (69%) en Marokkaanse Nederlanders (72%) voelde zich (inclusief twijfel) vooral gediscrimineerd op grond van hun etnische achtergrond.
 • Ongeveer de helft van de Turkse Nederlanders en twee derde van de Marokkaanse Nederlanders geeft aan zich (ook) gediscrimineerd te voelen op grond van hun geloof.
 • Surinaamse (60%) en Antilliaanse Nederlanders (57%) ervaarden vooral discriminatie op grond van huidskleur. 
 • 22% van de scholieren en studenten heeft in de afgelopen twaalf maanden discriminatie in het onderwijs ervaren en nog eens 8% twijfelde of een voorval discriminatie was. 
 • 8% van de LHB-studenten is als gevolg van discriminatie gestopt met hun opleiding.
 • En veel meer hier

Discriminatie maakt ziek (zie ook hier) en heeft een giftige impact op de omgeving. Discriminatie is niet alleen het probleem van het slachtoffer, maar van de hele samenleving. Discriminatie is een schending van de grondwet, een bedreiging van democratie en mensenrechten.

Amper discriminatie in Nederland. Kijkt u even mee?

Mocht u nog denken dat het allemaal wel meevalt met discriminatie hier een 'beperkte' selectie van artikelen over discriminatie die de afgelopen jaren op alleen Republiek Allochtonië zijn verschenen:

Algemeen

Op de arbeidsmarkt

Door politie en justitie

En lees nog veel veel meer bij Controle Alt Delete

Door de belastingdienst

Op de woningmarkt

In het onderwijs

In de openbare ruimte

Overig

En dan heb ik het hier nog niet over de vele subtiele vormen van uitsluiting die vele Nederlanders dagelijks ervaren waarmee hen vooral duidelijk wordt gemaakt dat ze er niet helemaal bij horen.

Of zie hier: een overzicht met nog veel en veel meer publicaties over discriminatie in Nederland.

Artikel 1 van de Grondwet mag geen dode letter zijn

Discriminatie is dus geen gevoel van slachtoffers, maar een realiteit en het komt in Nederland op flinke schaal voor. 'Ja, maar in andere landen (bij voorkeur islamitische) is het veel erger' is geen argument. Wanneer de buurman zijn vrouw harder slaat, is het geen reden daar zelf dan ook maar mee door te gaan.

Artikel 1 van de grondwet mag geen dode letter zijn. Je huidskleur, geloof, herkomst, sekse, beperking, seksuele voorkeur of mening mag nooit aanleiding vormen voor ongelijke behandeling. Korte rokjes of sluiers zijn geen reden om vrouwen lastig te vallen en van mannen of vrouwen die hand in hand lopen blijf je af net als van politici, opiniemakers, kunstenaars en alle andere burgers die een andere mening of geloof hebben. Wat de staat Israel wel of niet doet, kan nooit een reden voor antisemitisme in Nederland zijn, net zo min als het geweld van terroristen die verklaren door de islam te zijn geïnspireerd excuses kunnen zijn voor moslimdiscriminatie in Nederland.

De aanpak van discriminatie is niet  een kwestie van 'links' of 'rechts' of van  'deugen' of 'niet deugen'. Het gaat ook om de sociale samenhang in de samenleving, het handhaven van de verzorgingsstaat en de (gevoelens van) veiligheid van alle burgers.

En als je niet vatbaar bent voor deze argumenten, dan misschien voor financiële: het uitsluiten van groepen mensen kost de samenleving, de belastingbetaler, op den duur heel veel geld.

We staan aan de vooravond van een nieuwe economische crisis: het wordt een uitdaging om juist tijdens die crisis te zorgen dat bij de verdeling van de banen de Nederlanders die door discriminatie al een achterstand hebben, niet achteraan blijven staan. Dat is in het belang van ons allen. 

(Deze tekst is een update van eerder stuk van Ewoud Butter omdat herhaling soms belangrijk is. De hype is over een paar weken namelijk voorbij, discriminatie en racisme gaan dan gewoon door. )

 

Wilt u dat Republiek Allochtonië blijft bestaan? Waardeert u ons vrijwilligerswerk? We kunnen uw steun goed gebruiken. U kunt Republiek Allochtonië steunen en een klein (of groot) bedrag doneren (nu ook via I-deal)

Neem een abonnement op onze dagelijkse nieuwsbrief: Subscribe to Republiek Allochtonië by Email


Meer over antisemitisme, blacklivesmatter, discriminatie, lhbt, moslimdiscriminatie, racisme.

Delen:

Reacties


Bert van Dongen - 09/06/2020 22:19

Het is onweerlegbaar dat ons land en de landen om ons heen behoren tot het minst racistische deel van de wereld. Gelukkig zijn er veel gekleurde mensen die dit zien en waarderen. Zo is daar Darya Safai, gevlucht uit Iran en na hard werken nu kamerlid in Vlaanderen. Het enige racisme wat ze meemaakt komt uit moslimhoek vanwege haar kritiek op de islamitische dogma’s en het opkomen voor vrouwenrechten.

https://doorbraak.be/zit-racisme-in-het-dna-van-de-vlaming/

Erdal Balci legt uit dat Turkse en Marokkaanse Nederlanders zich beter druk kunnen maken over het racisme in de eigen gelederen en hoe islamisten de dood van George Floyd misbruiken voor hun eigen destructieve agenda.

https://www.hpdetijd.nl/columns/hoe-george-floyd-door-de-politieke-islam-wordt-gebruikt-om-het-westen-kapot-te-maken/

Trendwatcher Adjiedj Bakas legt uit dat racisme bij alle groepen voorkomt en in Suriname en op de Antillen veel erger is dan hier. Ook wijst hij er op dat veel zwarte mensen niets moeten hebben van de Zwarte Pietenhaat. Op de Antillen zijn de Pieten zwarter dan zwart.

https://www.wyniasweek.nl/de-oorlog-om-aandacht-en-geld/

Als laatste schrijft journalist en historicus Daniela Hooghiemstra dat nog niet vaststaat dat de agent die George Floyd om het leven bracht racistische motieven had.

https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/de-witte-mens-is-nu-de-onderdrukker-die-hij-zelf-veracht~b8bbe494/Hans Naaktloper - 09/06/2020 09:36

De omstandigheid nu is dat niemand naakt kan zijn zonder zichzelf af te vragen door welk stigma of door wiens aanval de naaktheid nu weer bepoteld zal worden.
Ik las David Bohm's Thought as a system en denk we hebben een lange weg te gaan. Wij zoeken namelijk oplossingen voor problemen op verkeerde plaatsen als wij denken dat identificaties en identiteiten soeverein zijn.