Progressieve joden in open brief: neem stelling en treed op tegen antisemitisme

In nieuws door Ewoud Butter op 07-11-2017 | 13:10

De landelijke Dialoogcommissie van het Nederlands Verbond voor Progressief Jodendom heeft vandaag een open brief aan premier Rutte, fractievoorzitters en burgemeesters gepubliceerd, waarin de politici gevraagd wordt zich uit te spreken en op te treden tegen antisemitisme.

Uitingen van afkeer en haat tegen minderheden nemen volgens de ondertekenaars toe en "velen zien parallellen met de dertiger-jaren van de vorige eeuw, waarin Jodenhaat steeds meer “salonfähig” gevonden werd". BDS-activiteiten zouden volgens de opstellers van de brief binnen kerken en universiteiten met duidelijk anti-Joodse tendensen vrij spel hebben in Nederland. De beweringen in de brief worden niet nader onderbouwd of toegelicht. Hieronder de gehele open brief.

Oproep aan minister-president Mark Rutte,fractievoorzitters van de Tweede Kamer en burgemeesters.

November 2017 


Wij zijn ongerust.Wij stellen vast dat uitingen van afkeer en haat tegen minderheden toenemen. 

Wij zien racistische publicaties en opmerkingen die niet meer als “incidentele grappen” kunnen worden afgedaan.

Wat betreft specifiek anti-Joodse uitingen. Kritiek op de regering van Israël mag natuurlijk.
Jodenhaat, al is het vaak vermomd als antizionisme, wordt echter steeds meer gewoon gevonden. 
BDS-activiteiten binnen kerken en universiteiten met duidelijk anti-Joodse tendensen hebben in Nederland vrij spel. Ook horen wij tijdens  demonstraties kreten als ”dood aan de Joden”. 

Al jarenlang wordt op sommige voetbalvelden “Hamas, Hamas, Joden aan het gas” geroepen. Uit verschillende hoeken lijkt haat tegen Joden vorm te krijgen.

Het feit dat tegen deze zaken niet of nauwelijks stelling genomen wordt en hiertegen beperkt of niet opgetreden wordt, wekt de indruk dat dit alles gewoon tot de vrijheid van meningsuiting begint te horen. Ook wij zijn een groot voorstander van de demonstratievrijheid die in Nederland bestaat. 

Maar de begeleidende politie kan landelijke en stringentere richtlijnen krijgen wat in het openbaar en tijdens demonstraties geuit mag worden en wat niet, hoe en wanneer, en tegen wie er onmiddellijk opgetreden dient te worden. Hetzelfde geldt voor de stadion-speaker en de scheidsrechter in het voetbalstadion. Dit kan van te voren bekend worden gemaakt.

Stapsgewijs lijken grenzen te worden verlegd. Er is sprake van een gevaarlijke tendens. 
Velen zien parallellen met de dertiger-jaren van de vorige eeuw, waarin Jodenhaat steeds meer “salonfähig” gevonden werd. De overgrote meerderheid van de Joodse Nederlanders wil in Nederland blijven wonen en zich hier thuis blijven voelen.

Daarom doen wij een beroep op U om dit alles niet langer gewoon, dus min of meer toegestaan te vinden, U uit te spreken en op te treden.

Namens de landelijke Dialoogcommissie van het Nederlands Verbond voor Progressief Jodendom*


Simon Cohen - Voorzitter (Rotterdam)
Rob Cassuto (Nijmegen)
René Dotsch  (Amsterdam)
Hanneke Gelderblom- Lankhout (Den Haag)
Jan Erik Grunveld (Utrecht)
Rudi Querido (Utrecht)
Rabbijn Albert Ringer  (Rotterdam) 
Rabbijn Corrie Zeidler (Tilburg)
 

*Bij het Nederlands Verbond voor Progressief Jodendom zijn alle Liberaal Joodse Gemeenten  (LJG)  in Nederland aangesloten. 


Meer over antisemitisme, discriminatie.

Delen:

Reacties


Charles - 15/11/2017 14:09

Prima om stelling te nemen tegen antisemitisme, maar bijzonder kwalijk vind ik de tendens BDS activiteiten te framen als een vorm van antisemitisme. BDS is een vorm van legitieme actie tegen het schenden van mensenrechten door de staat Israel. BDS wordt ook door verschillende joden in Nederland en daarbuiten ondersteund.