Fitna 5,6,7,8,9 en 10

19 juli 2017 | 07:20

Op 3 juli verscheen het boek Vrienden van God van theoloog en journalist Koert van der Velde met foto’s van Jan Bogaerts. Naar aanleiding hiervan verschenen er dagelijks Fitna-filmpjes. Met deze filmpjes reageert Koert van der Velde op het voornemen van Geert Wilders om zijn negen jaar oude Fitna-filmpje aan te gaan vullen met nog 9 Fitna-filmpjes.

Met zijn 10 Fitna-filmpjes wil Van der Velde vertellen waarover het volgens hem wel moet gaan. De eerste 4 filmpjes plaatsten we eerder (zie links onderaan dit artikel. Hieronder deel 5 tot en met 10.

Integratiequiz, deel II: Moslims in Nederland

04 juli 2017 | 12:47

We voeren inmiddels al vele jaren een soms flink gepolariseerd en verhit debat over wat het 'integratievraagstuk' is gaan heten.

Vaak gaat het over beelden en percepties, zelden over feiten. Republiek Allochtonië presenteert de komende tijd met regelmaat een quiz waarmee je je kennis kunt testen.

In deel II vragen over Moslims in Nederland, een onderwerp waar we niet over uitgepraat lijken te raken en waarover we vele 'deskundigen' horen in de media. Ben jij ook een kenner, test dan je kennis. Zijn er mensen in je omgeving die deskundig zijn? Daag ze uit!

Lancering van het boek Vrienden van God en van nieuwe fitna filmpjes

03 juli 2017 | 10:57

Vandaag verschijnt bij Querido Fosfor Vrienden van God van theoloog en journalist Koert van der Velde met foto’s van Jan Bogaerts. Vrienden van God voert de lezer mee op reis door Noord-Afrika en schetst een verhelderend beeld van de islam.

De multimediale uitgave bestaat uit een e-book, een website (www.vriendenvangod.nl) en een serie Fitna-filmpjes. Met deze filmpjes reageert Koert van der Velde op het voornemen van Geert Wilders om zijn negen jaar oude Fitna-filmpje aan te gaan vullen met nog 9 Fitna-filmpjes. Met zijn 10 Fitna-filmpjes wil Van der Velde waarover het volgens hem wel moet gaan. Het eerste filmpje gaat over de vraag of de Koran een handboek voor terroristen is.

Moslims zijn het vaakst slachtoffer van terrorisme

23 juni 2017 | 14:00

Het is een ongemakkelijke waarheid voor mensen die internationale conflicten graag in het kader van een botsing van het Westen tegen de islam zien, maar moslims zijn het vaakst slachtoffer van terrorisme.

Hoeveel moslims wonen er in België?

25 mei 2017 | 08:36

Door Ewoud Butter

Het aantal moslims wordt in veel Europese landen door de bevolking zwaar overschat. Dat bleek eind vorig jaar uit een peiling van Ipsos Mori.
De Nederlandse bevolking bijvoorbeeld denkt dat 19% van de bevolking moslim is, terwijl dat in werkelijkheid nog geen 6% van de bevolking is. De Belgen maken het nog iets bonter. Zij denken dat bijna een kwart (23%) van de bevolking moslim is en verwachten dat dit percentage in 2020 is gestegen naar 31%.

Op verzoek van onze Belgische bezoekers besteden we de komende tijd meer aandacht aan feiten en cijfers over België. Vandaag: welk deel van de Belgische bevolking is werkelijk moslim en waar wonen de meeste moslims?

Monitor Islamofobie Project: stijgende lijn moslimhaat en -discriminatie

27 maart 2017 | 22:00

Door: Roemer van Oordt

Lokale media meldde onlangs dat een moskee van de Islamitische Stichting Nederland aan de Stadhouderslaan in Assen werd beplakt met grote posters met volgens de politie kwetsende teksten. En uit de wijk Aa-landen in Zwolle kwam het bericht dat een moslimgezin al bijna een jaar wordt geïntimideerd met bloed aan de muren, een varkenskop op de motorklep en lek geprikte banden. Is dit een trend of wordt er vooral meer gemeld en bericht? Een moeilijk te beantwoorden vraag.
Vandaag verscheen de derde rapportage van het Monitor Islamofobie Project van Ineke van der Valk, gastonderzoeker bij de Universiteit van Amsterdam. Zij ziet vanaf de eerst verzamelde data uit 2005 een stijgende lijn in het aantal (gemelde) incidenten bij moskeeën en de laatste jaren een toename van moslimdiscriminatie over de hele linie. In deze rapportage daarnaast veel aandacht voor de beeldvorming over moslims/islam op de weblogs GeenStijl en Powned. Van der Valk constateert toenemende haatuitingen.

Voorbeschouwing: het nationale islamdebat

10 maart 2017 | 17:20

Door Roemer van Oordt

Vanavond organiseert de Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond (SPIOR) in moskee Essalam op het Vredesplein in Rotterdam het nationale islamdebat, met deelname van veel politieke partijen. Een boeiend initiatief. Want hoewel de indruk bestaat dat de islam door de cultureel-religieuze benadering van integratie en de opkomst van nationaal-populisten en rechtsextremisme in Europa en de VS een dominante factor is in het politieke debat, besteedt het gros van de politieke partijen in Nederland er nauwelijks aandacht aan.
Dat wil zeggen, die discussie is grotendeels versmalt tot een roep om een breed scala aan repressieve maatregelen om ‘de dreiging van de islam’ en ‘de islamisering van de Nederlandse samenleving’ tegen te gaan. Daarin loopt de PVV voorop, maar sluiten een aantal anderen zich steeds vaker en openlijker aan.

Kiespijn – SCP en het onbehagen van de Nederlanders, Plan B en Rechtsstatelijkheid

15 februari 2017 | 13:46

Door Martijn de Koning

Het SCP publiceerde deze week haar rapport Kwesties voor het kiezen. Welke maatschappelijke kwesties zijn voor burgers van belang en zullen een rol zullen spelen in de campagne rond de Tweede Kamerverkiezingen van dit jaar en de daaropvolgende kabinetsformatie? Het SCP richt zich op drie thema’s specifiek: de toegankelijkheid van de zorg, de politie en sociale veiligheid, en de oudedagsvoorziening via de AOW en de aanvullende pensioenen. Dit zouden voor burgers en beleidsmakers cruciale kwesties zijn die ook steeds hoog scoren in het nationaal probleembesef. In het rapport wordt echter ook veel aandacht besteed aan maatschappelijke tegenstellingen waarbij moslims en islam voornamelijk als object van die focus een belangrijke rol spelen. Van dat deel hier een bespreking.

Correcties op 13 populaire uitspraken over de islam

29 januari 2017 | 13:56

Wim Raven, een gepensioneerde arabist, houdt al enige tijd het bijzonder informatieve blog Het Leeswerk Arabisch en Islam bij. Het blog is een uitdijend bloek dat notities en opmerkingen bevat naar aanleiding van overwegend oude literaire en religieuze teksten in het Arabisch.

Op zijn blog is Raven een serie Correcties over de islam gestart waarin hij vaak geuite uitspraken over de islam aan de kaak stelt. Hieronder de tekst van Raven met de eerste dertien uitspraken.

Focus op religie depolitiseert debat over positie van moslims

21 januari 2017 | 09:16

Door Matthea Westerduin

Wat mist is een doordachte analyse van de consequenties van het ‘Islamdebat’ zelf. Het probleem is dat de focus op religie (op dé Islam) discriminatie van moslims in Nederland moeilijk bespreekbaar maakt.

Ruud Koopmans presenteert een onvolledige analyse van moslimradicalisme

10 januari 2017 | 10:16

De Nederlandse socioloog Ruud Koopmans geeft een onvolledig beeld en overschatting van de omvang en de dreiging van de radicale en extremistische islam (in Nederland).

Dat stelt hoogleraar Jean Tillie. Zijn onderzoek naar salafisme in Nederland was één van de bronnen waarnaar Ruud Koopmans verwees. In onderstaand betoog legt Tillie, die eerder ook onderzoek naar moslimradicalisme deed, uit waarom de analyse van Koopmans tekortschiet.

Hoe hard islamiseert Nederland?

23 december 2016 | 08:10

Door Ewoud Butter

Tijdens de komende verkiezingscampagne zullen er vast weer politici zijn die roepen dat we overspoeld worden door moslims, dat Nederland in rap tempo islamiseert.

Voor deze politici en hun aanhang geruststellende cijfers: het aandeel moslims nam in 2015 met 0,0% toe. Dat blijkt uit gisteren gepubliceerde cijfers van het CBS. Net als in 2014 beschouwde 4,9% van de volwassen Nederlanders zichzelf als moslim.

Nieuw islamitisch concept voor opvoeding tussen thuis en school in Almere

22 november 2016 | 11:52

Door Ahmed Marcouch

Almere heeft iets kostbaars in zijn stad: veerkrachtige moslimjongeren die met een nieuw eigen opvoedingsconcept zichzelf ontdekken en via scouting de kinderen vormen. Zo vangen zij de lacunes op die school en thuis achterlaten. Wat een verschil met de leegte die zo veel moslimjongeren vatbaar maakt voor radicalisering.

Moslimjongeren doen minder aan het geloof dan hun ouders

19 september 2016 | 22:03

Moslimjongeren brengen de islamitische regels en gebruiken minder in de praktijk. Geloof is voor hen minder belangrijk dan voor hun ouders. Zo draagt een derde van de meisjes wier moeder een hoofddoek draagt, dat zelf niet. En bijna een derde van de jongens gaat minder naar de moskee dan hun vader. 23% van de moslimjongeren drinkt gemiddeld vaker alcohol dan hun ouders, 12% van de jongeren vasten minder dan hun ouders met ramadan, 13% van de jongeren eten vaker varkensvlees en een kwart van de jongeren leest minder in de Koran.

Deze resultaten lijken haaks staan op een onderzoek van het SCP uit 2011.

Dit blijkt volgens Trouw ut een grootschalige onderzoek naar de geloofsbeleving van moslimjongeren, uitgevoerd door sociologen van de Universiteit Utrecht.

Overzicht lopend en afgerond onderzoek integratie, islam, discriminatie, migratie en diversiteit

30 augustus 2016 | 08:48

Behalve op Republiek Allochtonië verschijnen er ook op andere sites met grote regelmaat artikelen over onderzoek naar vraagstukken op de terreinen integratie, islam, diversiteit, migratie en discriminatie.

Hieronder links naar de Rotterdamse Kennisbank Diversiteit en Emancipatie met meer dan 42.000 titels, de uitgebreide inventarisaties van lopend en afgerond onderzoek die Erik van den Bergh geregeld maakt, de website vijfeeuwenmigratie en een overzicht van lopend onderzoek naar de islam van de website polderislam.

'Moslims horen homo’s te steunen'

24 juni 2016 | 13:05

Door: Ahmed Marcouch

De opdracht om homohaat te bestrijden is groot en urgent. Het is van levensbelang dat moslims zich bezinnen op de diepste waarde van de islam, het religieus-humane inzicht dat de mens het hoogste schepsel is; zelfs de engelen moesten knielen voor de eerste mens; de mens – niet alleen de moslim. Deze intense humaniteit is de diepste waarde van de religie.

De ramadan raakt steeds meer ingeburgerd

06 juni 2016 | 08:00

Ruim een derde (37%) van de Nederlanders kent mensen die meedoen aan de ramadan. In grote lijnen is de ramadan voor de meeste mensen dan ook geen raadsel: maar 2% zegt er nog nooit van gehoord te hebben en 98% weet dat de maand wordt afgesloten met het Suikerfeest.
71% van de Nederlanders heeft er geen problemen mee als moslims in Nederland meedoen aan de ramadan en 38% zegt bewondering te hebben voor de mensen die eraan meedoen.
Dat meldt Motivaction in een persbericht.

Brief aan de hypocriete moslim

19 april 2016 | 13:00

"Het wordt tijd dat je jezelf een spiegel voorhoudt. Dat je je verantwoordelijkheid niet meer ontloopt. Dat je geen excuses meer zoekt voor je persoonlijk falen. Het wordt tijd dat je naar je eigen familie wijst, naar je eigen gemeenschap, naar de mensen die je vertegenwoordigen, naar de imams die je taal niet spreken."

Dat schrijft jihad-expert Montasser AlDe'emeh in onderstaande brief. Hij neemt stelling tegen wat hij het slachtofferdiscours noemt.

Welke kant wil de ‘zwijgende meerderheid’ met Nederland op?

05 februari 2016 | 07:47

Door: Roemer van Oordt

In de vaak heftige discussie in de politiek en de (sociale) media over vluchtelingen, AZC’s en islam wordt regelmatig gesteld dat de meerderheid zwijgt en dus niet wordt gehoord. Het gros van de bevolking zou zich niet kunnen identificeren met twee kampen van uitersten die zich steeds krachtiger als tegenpolen in de samenleving manifesteren. Is dat wel zo?
Aanstaande zaterdag demonstreren 'openlijke' aanhangers van beide groepen in Amsterdam. Om 13.00 uur bij de Dokwerker klinkt het ‘Vluchtelingen welkom, racisme niet’, daarna volgt een flinke steenworp verderop ‘Tegen de Islamisering van Europa’.

IS onislamitisch noemen is een feit, niet een excuus

15 december 2015 | 11:56

Tekst: Youssef Ikhlaf namens Moslim Schrijvers Gilde

El Madkouri stelt in zijn artikel, ‘IS is in niets strijdig met de Islam’ van dinsdag 1 december in de Volkskrant dat de wereld “terecht” een inbreng van de moslims verwacht als het gaat om de religieuze wortels te doorgronden die IS beweegt om te doen wat ze doen. Maar El Madkouri schrijft dat wij als moslims niet mogen zeggen dat de IS niets met de Islam te maken heeft.

Veel steun voor brandbrief van Werkgroep Blijf-van-mijn-Niqaab-af

09 december 2015 | 22:57

Het kabinet heeft op vrijdag 27 november het besluit genomen om gezichtsbedekkende kleding voortaan niet meer toe te staan in onderwijs- en zorginstellingen, overheidsgebouwen en het openbaar vervoer. Naar aanleiding hiervan heeft Werkgroep Blijf-van-mijn-Niqaab-af een brandbrief opgesteld, die vorige week is bezorgd bij de Eerste- en Tweede Kamer en bij de Raad van State.

De brandbrief is mede ingediend namens ruim 50 islamitische organisaties en de onderzoekers Annelies Moors en Martijn de Koning. De brandbrief is op facebook geplaatst en is daar inmiddels meer dan 375 keer gedeeld en heeft vele honderden likes en reacties opgeroepen.

Haatzaaien: gevaarlijke interpretaties van religieuze teksten en extreemrechts

07 december 2015 | 14:30

Gisteren vond in het Nelson Mandela Centrum in Amsterdam een debat plaats over haatzaaien. De organisatoren - HTIB en EMCEMO - openden daarmee het publieke gesprek over gevaarlijke interpretaties van religieuze teksten door onder meer ISIS, en probeerden aanzetten te (laten) geven voor een tegengeluid. Daarbij was ook aandacht voor de effecten van uitsluitingsmechanismen en het discours van extreemrechts op (moslim)jongeren.

Het salafismeverbod van Marcouch: een populistische uitspatting

01 december 2015 | 23:45

Tekst: Abou Hafs

Afgelopen week klonk in Den Haag het inmiddels bekende geluid van een islamitisch gerelateerd verbod. Niet uit PVV gelederen waar men het zou verwachten, maar uit de linies van de traditionele volkspartij PvdA, nota bene de partij waar moslims traditiegetrouw hun stem aan gunnen. Initiators van de motie waarin de regering gevraagd wordt onderzoek te doen naar de mogelijkheden om salafistische organisaties te verbieden zijn Marcouch en Tellegen (VVD).

Feministe en sociologe Fatima Mernissi (75 jaar) overleden

30 november 2015 | 12:07

Volgens verschillende bronnen is vanochtend de Marokkaanse sociologe, schrijfster en feministe Fatima Mernissi op 75-jarige leeftijd overleden.

Stop met aparte behandeling islam

30 november 2015 | 08:55

Tekst: Sadet Karabulut

Als alle Nederlanders individuen zijn met recht op zelfbeschikking, waarom worden sommige groepen dan aangesproken op een vermeende etnisch-religieuze collectiviteit? Als minister Asscher integratie en emancipatie wil waarom spreekt hij in vraagstukken over religie en integratie dan met buitenlandse regeringen of hun vertegenwoordigers in Nederland? Als minister Asscher zijn eigen woorden serieus zou nemen, dan zou hij geen etnisch-religieuze politiek moeten bedrijven maar integratiepolitiek. Integratiepolitiek begint met zelfbeschikking en het stoppen van de samenwerking met etnisch-religieuze gesprekspartners die integratie juist in de weg staan.

Doof en blind Nederland

18 november 2015 | 11:41

Door: Anja Meulenbelt

“Dit is een aanslag op onze manier van leven”, zegt Samsom. Dat is politiek gezien wel erg oppervlakkig en onnozel. Hoezeer we het eens kunnen zijn over de afschuwelijkheid van de aanslagen, we hoeven ook niet blind te zijn voor de voedingsbodem aan haat tegen het Westen die wij zelf hebben veroorzaakt. De burgers die zijn gestorven zijn onschuldig. Het Westen is dat niet. Ik schrijf daar ook over in Kwart over Gaza en ik kom erop terug.”

Het Tofik Dibi effect

11 november 2015 | 10:26

Tekst: Ewoud Butter

Tofik Dibi schreef de roman Djinn om voor zijn seksuele geaardheid uit te komen. Met zijn ‘coming out’ hoopt Dibi bij te dragen aan de emancipatie van homo’s met een islamitische achtergrond.

Steun voor liberale islam mag, kan en moet wel

20 oktober 2015 | 10:36

Mag de overheid zich bemoeien met het geloof en met het islamitische geloof in het bijzonder? Ondersteuning door de overheid van vrijzinnigen lijkt gerechtvaardigd om te voorkomen dat fundamentalistische stromingen de overhand nemen, vindt Dave van Ooijen.

Gedrang Mekka vraagt om aanpassing rituelen

20 oktober 2015 | 09:40

Gisteren liet persbureau AP weten dat het aantal dodelijke slachtoffers tijdens de bedevaart in Mekka veel hoger ligt dan de Saoedische autoriteiten hebben verklaard. Er zouden in het gedrang zeker 2.121 doden zijn gevallen.

Schrijver Mohammed Benzakour pleit voor een aanpassing van de rituelen.

Nieuw Midden Oosten Platform: angst vervangen door kennis en begrip

06 oktober 2015 | 17:17

Door: Roemer van Oordt

Op woensdag 30 september werd in Den Haag het Grote Midden Oosten Platform gepresenteerd. Het platform heeft als doel om een menselijker beeld te bevorderen van de cultuur en maatschappij in het Grote Midden-Oosten (Marokko tot Afghanistan).
De initiatiefnemers willen dat doel bereiken door bij de Nederlandse samenleving, overheden en bedrijfsleven angst te vervangen door kennis, inzicht en begrip. Het vergroten van de zichtbaarheid van Nederlandse Midden-Oosten experts door het bundelen van krachten is daarbij een belangrijk middel. Genoeg aandacht en animo, zou je denken. Republiek Allochtonië bekeek de website en sprak met één van de oprichters, Sylva van Rosse.

"Er zijn straks meer moskeeën dan kerken"

05 oktober 2015 | 14:00

Gerard Joling is bang dat er straks meer moskeeën dan kerken zijn.

Is zijn mening op feiten of op drijfzand gebaseerd? Hoeveel kerken zijn er eigenlijk in Nederland en hoeveel moskeeën? Hoeveel gelovigen zijn er per kerk en moskee?

Moslims horen niet in Europa? Wen er maar aan!

05 oktober 2015 | 07:44

Op The Post Online poneerde hoogleraar Van Acker een klassieke islamofobe these. Dit gebeurt om de moslims als groep te problematiseren op basis van religieuze kenmerken die hen toegeschreven worden. Het leidt ertoe dat degenen die als moslim gecategoriseerd worden, worden afgerekend op de stereotypen die anderen hen opleggen. Dat schrijft Martijn de Koning

Nieuwe website Polderislam.nl biedt inzicht in organisatie van islamitisch Nederland

11 september 2015 | 15:01

Vandaag wordt om 15.00 uur de website polderislam.nl gelanceerd. Deze site biedt achtergrondinformatie over moslims, islamitische stromingen en de institutionalisering van de islam in Nederland. Ook is er aandacht voor het islamdebat, moslimdiscriminatie en overheidsbeleid. De site is een initiatief van Roemer van Oordt en Ewoud Butter, beiden verbonden aan Republiek Allochtonië.

Bolkestein, niet religie an sich maar gepolitiseerde religie is het probleem

31 augustus 2015 | 09:42

Tekst: Gert Jan Geling

In een opiniestuk in De Volkskrant schreef oud-VVD leider Frits Bolkestein recentelijk dat jihadisme alles te maken heeft met islam. Hij haalt hierbij onder meer de jurist David Suurland aan die van mening is dat de islam een religieuze fundering vormt voor politiek geweld. Probleem met de redenering van Bolkestein is dat hij exclusief religie, en dan in dit geval de islam, als oorzaak aanwijst voor politiek geweld. De term ‘politiek geweld’ verraadt echter al dat het geweld dat we zien nooit alleen door religie an sich veroorzaakt kan worden. Het geweld dat we zien wordt dan ook niet zozeer veroorzaakt door de islam, maar door een vorm van gepolitiseerde religie, de politieke islam.

Moslims, verwerp terrorisme, verdedig mensenrechten en bevorder onderwijs.

30 augustus 2015 | 09:03

Tekst: Fethullah Gülen

Nu de groepering die zichzelf IS noemt een spoor van bloed in het Midden-Oosten achterlaat, moeten moslims de confrontatie aangaan met de totalitaire ideologie die deze en andere terroristische groeperingen drijft. Elke terreurdaad in naam van de islam heeft invloed op alle moslims, vervreemdt hen van hun medeburgers en vergroot de misvattingen over de ethiek van hun geloof.

Het is niet eerlijk de islam de schuld te geven van de wreedheden gepleegd door gewelddadige radicalen. Maar wanneer terroristen claimen uit naam van de islam te handelen, dan dragen ze die identiteit – zij het alleen in naam. Daarom moeten gelovigen alles doen wat in hun vermogen ligt om te voorkomen dat deze kanker zich binnen onze gemeenschappen uitzaait. Doen we dat niet, dan zullen we medeverantwoordelijk zijn voor het besmeurde imago van ons geloof.

Moslims en media in Nederland vormen geen gelukkig huwelijk

30 augustus 2015 | 08:52

De Nederlandse media zetten moslims neer als terroristen, voor het vredelievende tegengeluid hebben ze geen aandacht. Poldermoslims worden weliswaar gevraagd om ‘zich vaker te laten horen’, maar hun ingezonden brieven worden met opzichtige smoezen geweigerd. Dat schrijft Safeer Siddiqui is imam bij de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap.

Bolkestein geeft blijk van een zeer selectieve lezing van islamitische bronnen

28 augustus 2015 | 11:28

Tekst: Enis Odaci en Arnold Yasin Mol

Frits Bolkestein betoogt met zijn opinieartikel in de Volkskrant dat gewelddadig jihadisme een wezenlijk onderdeel is van de islam. Zolang de islam zich niet aanpast aan de moderne wereld, is er een probleem. Hij citeert ter onderbouwing een onderzoek van David Suurland, waarin jihadistische uitspraken van belangrijke vroege islamitische geleerden staan en strooit zonder context met percentages uit actuele onderzoeksresultaten. Conclusie: moslims toen en moslims nu roepen hetzelfde en zijn allemaal voor een gewelddadige jihad. De slecht geïnformeerde lezer is onder de indruk van al deze ‘feiten’. De goed geïnformeerde lezer ziet al snel dat Bolkesteins betoog vele onjuistheden bevat en gebaseerd is op wetenschappelijk drijfzand.

Welke landen zijn het onveiligste vanwege politiek en terroristisch geweld?

11 augustus 2015 | 12:10

De daders en slachtoffers van politiek geweld of terroristisch geweld zijn vooral te vinden in het Midden-Oosten (Irak, Syrië, Jemen, Israel/Palestina, Jordanië, Libanon), Zuid-Azië (Afghanistan, Pakistan), Noord-Afrika en de Sub-Sahara (Soedan, Mali, Libië, Tsjaad, Somalië, Nigeria, Centraal Afrikaanse Republiek en Congo). Westerse landen zijn het veiligste, al is in 7 Europese landen wel sprake van een groeiend risico op terroristische aanslagen. Het gaat voornamelijk om terroristisch, islamitisch geïnspireerd geweld.
Dat stelt verzekeraar Aon die in samenwerking met The Risk Advisory Group een kaart samenstelde waarop je de risico's per land en per regio kunt zien. Uit eerder onderzoek van het Institute for Economics and Peace (IEP) bleek dat het aantal slachtoffers van terroristisch geweld in 2013 vooral door de Syrische burgeroorlog toenam van 11.133 in 2012 tot 17.958 in 2013. Moslim extremisten maken wereldwijd verreweg de meeste slachtoffers, voornamelijk geconcentreerd in het Midden-Oosten, Noordelijk Afrika en Zuid-Azie. In andere regio's in de wereld gaat het volgens IEP vaker om terroristische organisaties met politieke, nationalistische of separatistische motieven.

Het islamdebat

11 augustus 2015 | 08:58

Jan Blommaert, hoogleraar aan de Tilburg University en mede-oprichter van het Centrum voor de Studie van Islam in Europa aan de Universiteit Gent, neemt nu 20 jaar deel aan het islamdebat.

In onderstaand stuk noemt hij puntsgewijs elementen die zijn standpunten in dit debat hebben vorm gegeven.

"Waarom iedereen mijn Mohammedboek moet lezen"

05 juli 2015 | 17:37

"De strijd om de geest van de islam, om de vraag wat nu de kern van de islam is (een geloof van oorlog of van vrede), draait zo uiteindelijk om de vraag wie de Profeet nu ‘eigenlijk’ was. De talloze verhalen gaan alle kanten op; die bieden geen antwoord. Wat nodig is, is een kritischer houding tegenover álle verhalen over de profeet. Een kritische benadering van de traditie." Dat schrijft Marcel Hulspas.

Rachid Benzine in Amsterdam (videoverslag)

20 juni 2015 | 15:29

Radicaliserende moslimjongeren en de opkomst van de Islamitische Staat hebben volgens de Franse islamoloog en onderzoeker Rachid Benzine alles te maken hebben met de islam zelf. “Het probleem van vele imams is dat ze proberen de islam vrij te pleiten als reactie op terroristisch geweld door moslims. Ze zeggen 'islam is vrede' of dat de terroristen geen moslim zijn. Dit zijn holle frasen. Dit geldt ook voor 'islam is geweld'. Religies kunnen zowel factoren van vrede als van geweld zijn", verklaarde hij op 8 juni in Het Parool.

Stadsdeel West, Aknarij West, Argan en EMCEMO organiseerden op 6 juni een bijeenkomst met Rachid Benzine. De bijeenkomst werd geleid door Yassin el Forkani. Er vond simultaan vertaling plaats. Hieronder een videoverslag van de bijeenkomst in vier delen.

Boerkaverbod is onzalig en hypocriet

20 juni 2015 | 15:10

Tekst: Thijl Sunier

De Vrije Universiteit (VU) in Amsterdam moet zich principieel verzetten tegen het boerkaverbod. Het morrelt namelijk aan de vrijheid van godsdienst.

Nieuwe website: ontmoeteenmoslim.nl

20 juni 2015 | 14:52

Aan het begin van de ramadan is een website gelanceerd waar Nederlanders met ‘gewone’ moslims kunnen kennismaken. Via www.ontmoeteenmoslim.nl kan iedereen een afspraak maken voor een ontmoeting met een moslim. De lancering viel samen met het begin van de vastenmaand ramadan.

'Het begrip 'sharia' wordt door de media geframed'

10 juni 2015 | 10:10

Wie een Nederlandse krant openslaat denkt al snel dat sharia een rechtssysteem is dat steniging en handen afhakken oplegt. De meeste Nederlandse imams denken echter heel anders over sharia. Ook bij de term jihad hebben de imams hele andere associaties. Dat blijkt uit onderzoek van Gemme Burger die concludeert dat het woord sharia in de Nederlandse media wordt geframed.

Het hypocriete debat over de Scheiding van Kerk en Staat

09 juni 2015 | 08:48

"De Scheiding van Kerk en Staat zou moeten betekenen dat alle religies door de staat gelijk behandeld worden. En dat is in Nederland niet het geval. Nourdeen Wildeman kon in het debat gisteren niet helder maken waarom Nederlandse (salafistische) moskeeen dubieuze predikers naar Nederland zouden moeten halen, maar hij legde wel zijn vinger op de hypocrisie in het debat over de scheiding van kerk en staat". Dat stelt Brahim in onderstaand artikel.

David Pinto sluit zich aan bij Voor Nederland (VNL)

05 juni 2015 | 11:42

David Pinto wil opnieuw een poging wagen de Tweede Kamer in te komen. De joods Marokkaanse Nederlander die na het vertrek van Pim Fortuyn al eens kandidaat was voor Leefbaar Nederland, was eerder lid van de PvdA, VVD en D66. Ook was hij lijsttrekker van de Amsterdamse lokale ouderenpartij Onbevreesd Modern Authentiek (OMA).

VNL is de partij van de oud-PVV'ers Louis Bontes en Joram van Klaveren. Bram Moszkowicz wordt de lijsttrekker van de partij.

Onderzoek naar religieuze identiteitsontwikkeling van strenggelovige moslimjongeren

02 juni 2015 | 10:14

Het verwerven van kennis, betrokkenheid bij de eigen religieuze gemeenschap en het gehoorzamen van Allahs geboden zijn voor „orthopraxe” islamitische jongeren belangrijke onderdelen van hun religieuze identiteit. Dat stelt onderzoekster Elsbeth-Visser in haar proefschrift.

Geloof in Vrijheid, vrijheid in Geloof. Twee bijeenkomsten met Rachid Benzine in Amsterdam

31 mei 2015 | 09:21

"Moslims, en niet-moslims trouwens ook, generaliseren vaak, ze zeggen dan: de islam is vrede, of: de islam is geweld. Allebei niet waar."

“De islam is in crisis. Voor sommigen is het een identiteit geworden, voor anderen zelfs een strijd. We moeten deze strijd ontleden en alles wat gezegd wordt in naam van de islam. Dan zullen we merken dat het om fictie gaat, met als bedoeling haat te zaaien,”

Twee citaten van islamoloog Rachid Benzine.

Stadsdeel West, Aknarij West, Argan en EMCEMO organiseren op 6 en 8 juni een aantal
bijeenkomsten met Rachid Benzine.

De wetgeving sluit boerkadraagsters niet uit. Dat doen ze zelf.

30 mei 2015 | 08:47

Tekst: Suna Floret

‘Of er nu tien of tienduizend vrouwen zijn die een nikab dragen, het gaat om het principe. Door een verbod ontneem je deze vrouwen iets en sluit je ze uit van de samenleving’, zegt Tahiri, de leider van één van de grootste salafistische moskeeën in Nederland over het boerkaverbod.

Nee, Tahiri. De wetgeving sluit deze vrouwen niet uit. Dat doen ze zelf. De wetgeving probeert deze vrouwen juist een plek te geven door ze wakker te schudden en de gezamenlijke veiligheid voorop te stellen. Het wordt in Rotterdam ook niet geaccepteerd om naakt rond te lopen terwijl sommige mensen dat heel fijn vinden. Dan is het ook heel moeilijk communiceren, ook al vindt de nudist misschien dat God dit hem heeft opgedragen.

Op zoek naar de mens Mohammed

14 mei 2015 | 15:20

Wie was de profeet Mohammed? Onderzoeksjournalist Marcel Hulspas las met de zorgvuldige en kritische bril van een biograaf de vele verhalen over de profeet en schreef het boek 'Mohammed en het ontstaan van de islam' dat eind juni verschijnt.

In het artikel hieronder vertelt Hulspas waarom hij het boek schreef en wat hij ermee hoopt te bereiken.

Ongeveer 660.000 volwassen Nederlanders beschouwen zichzelf als moslim

13 mei 2015 | 10:51

Het aandeel religieuze volwassenen in Nederland is verder gedaald: in 2014 gaf nog maar een krappe meerderheid van 50,8 procent van de volwassenen aan tot een godsdienstige groepering te behoren. Het merendeel hiervan (40,2%) beschouwt zichzelf als christelijk: 24,4 procent is katholiek en 15,8% protestants. 4,9% van de Nederlandse bevolking boven de 18 jaar beschouwt zichzelf als moslim. De overige 5,7 procent van de bevolking is joods, hindoeïstisch, boeddhistisch of iets anders.

Dat blijkt uit een onderzoek dat vandaag door het CBS gepresenteerd is.

'De islam is vrede', of 'de islam is geweld'. Allebei niet waar."

11 mei 2015 | 11:58

In Trouw een uitgebreid interview met Rachid Benzine (1971), als islamoloog verbonden aan de Universiteit van Aix-en-Provence en de faculteit voor protestante theologie van Parijs. Hij publiceerde diverse boeken, waaronder 'Les nouveaux penseurs de l'islam' (2004) over denkers die de Koran lezen met de blik van een moderne menswetenschapper. Op 6 juni komt hij naar Nederland.

Arabist Hans Jansen overleden

05 mei 2015 | 21:01

Arabist, Geen Stijl columnist en PVV Europarlementarier Hans Jansen is vanochtend op 72-jarige leeftijd overleden. Afgelopen zondag werd hij getroffen door een herseninfarct.

Hans Jansen was bijzonder uitgesproken. Door zijn heldere taalgebruik, zijn hyperbolen en gevoel voor humor, was hij een graag geziene gast in talkshows.

Over hoofddoeken en agressie

23 april 2015 | 16:47

Tekst: Enis Odaci

Ik heb de afgelopen periode veel mensen gesproken, debatten gevoerd en hier en daar wat gepubliceerd over de “dialoog” tussen moslims en “de rest”. Ik zeg het maar zoals het voelde. Dit wij/zij denken is geen sluipend proces meer, maar inmiddels een niet te ontkennen realiteit. Ik merkte een niet eerder gevoelde irritatie in mij opborrelen toen een belezen man, op leeftijd weliswaar, zomaar riep dat vrouwen met een hoofddoek bij hem een gevoel van agressie oproepen. En niet alleen hij, maar “30% van de Nederlandse bevolking”, de PVV stemmers dus. Tja, daar sta je dan.

Islamoloog Jacques Waardenburg overleden

15 april 2015 | 08:55

Prof. dr. J. D. J. Waardenburg, een van de bekendste Nederlandse islamologen en godsdienstwetenschappers, is vorige week overleden.

De islamisering van Nederland wil maar niet echt vlotten

07 april 2015 | 16:58

Slecht nieuws voor degenen die graag paniek zaaien over een dreigende islamisering van ons land: de cijfers werken nog niet echt mee.

Het aantal moslims in Nederland neemt weliswaar langzaam toe, maar dit aantal blijft voorlopig ver achter bij het aantal christenen of het aantal mensen dat zich niet verwant voelt met een religie.

Tenminste, dat voorspelt het Pew Research Centre.

Ayaan Hirsi Ali wil weer in gesprek met de islam

26 maart 2015 | 08:50

"Zoals inmiddels wel duidelijk zal zijn, oefen ik al meer dan tien jaar stevige kritiek uit op de politieke islam. Maar de afgelopen jaren kreeg ik het gevoel dat ik meer moest doen dan alleen fulmineren, en ook weer in gesprek moest gaan met de islam – zowel de godsdienst als de ideologie – niet alleen om mijn inzicht in het complexe religieuze en culturele erfgoed te verdiepen, maar ook in het belang van degenen die, net als ik vroeger, klem zitten tussen de eisen van een star geloof en de aantrekkingskracht van een moderne samenleving. Dit boek is een van de vruchten van die conclusie."

Nieuw tijdschrift: MoslimVandaag Magazine

25 maart 2015 | 10:49

Gisteren heeft MoslimVandaag een nieuwe tijdschrift gelanceerd: MoslimVandaag Magazine.

Het blad wordt volgens de initiatiefnemers gemaakt voor en door een nieuwe generatie moslims en moet bijdragen aan de empowerment van de moslimgemeenschap. Het eerste nummer staat voor een groot deel in het teken van radicalisering met analyses van enkele deskundigen. De redactie hoopt dat nieuwe inzichten de lezer helpen zich te wapenen tegen radicalisering.

Moreel verval

25 maart 2015 | 10:28

Tekst: Sahar Noor

Vorige week werd de 27-jarige Farkhunda genadeloos op klaarlichte dag midden in het centrum van Kabul gelyncht. Ze was door een woedende menigte met stokken en bakstenen geslagen, in brand gestoken en in een rivier gegooid. Ze was er van beschuldigd een paar pagina’s van de koran te hebben verbrand. Achteraf blijkt volgens een Afghaanse openbare aanklager dat Farkhunda onschuldig was. Het ironische is dat Farkhunda een religieus praktiserende moslimvrouw was. Het bebloede gezicht van Farkhunda is voor eeuwig in ons Afghaanse geheugen gegrift. Waarom moest Farkhunda op deze onmenselijke wijze afgeslacht worden? Waarom moest zij levend verbrand worden? En waarom keek iedereen toe, inclusief de politie, hoe een vrouw afgeronseld werd in het openbaar, tegen alle universele mensenrechten in?

Saai

22 maart 2015 | 21:33

Tekst: Tofik Dibi

Pasgeleden ging een filmpje viral van een Libanese presentatrice, die een live interview met mannelijke geleerde Hani Al Seba’i afkapte, omdat hij haar opdroeg haar mond te houden. Verbale akkefietjes tussen presentatrices en mannelijke gasten zijn helemaal niet ongebruikelijk op de Arabische televisie. Toch haastten Westerse media als TIME, Hufftington Post, the Guardian en vele andere - ook Nederlandse - zich om hier verslag van te doen. Het “meesterlijke” optreden van Karaki werd massaal bejubeld als een toonbeeld van moed. Het filmpje is al meer dan acht miljoen keer bekeken op YouTube.

Da’wa-activisme: Roeien tegen de stroom in

04 maart 2015 | 08:50

Met spektakelactivisme en provocatie kaartte Sharia4Belgium kwesties aan met een breed draagvlak binnen verschillende lagen van de bevolking. Enigszins gechargeerd zou gesteld kunnen worden dat Sharia4Belgium ten onder is gegaan aan zijn eigen succes.

Dat schrijft Pim Aarns die onderzoek doet naar de beeldtaal en de ideologie in de online video’s van Sharia4Belgium. Hij is één van de auteurs van 'Eilanden in een zee van ongeloof. Het verzet van activistische da’wa-netwerken in België, Nederland en Duitsland’.

Moslimkrant maakt glossy magazine over profeet Mohammed

18 februari 2015 | 11:36

Was de profeet Mohammed oorlogszuchtig, vrouwonvriendelijk en pedofiel? Hoe ging Mohammed om met zijn buren? Met zijn vrouwen? Was hij sexy? Had hij gevoel voor humor? Welke feiten zijn bekend over het leven van de profeet Mohammed.

Deze en andere vragen komen aan de orde in de glossy die de Moslimkrant dit jaar gaat maken.

Rechts-extremisten bezetten moskee en roepen op tot 'verzetsdaden'

08 februari 2015 | 21:51

Gisteren hebben 5 leden van het extreem rechtse Identitair Verzet de in aanbouw zijnde moskee Al Hijra aan de Ter Haarkade in Leiden bezet. Met spandoeken waarop de leuzen ‘Stop de islam’, 'In Leiden begint de victorie' en ‘Reclaim your Space’ te zien waren, maakten ze een heftig en bedreigend statement. ‘De tijd van toekijken is afgelopen’, staat te lezen op hun Facebookpagina. De politie gaat serieus onderzoek doen. Moslimkoepel CMO noemt agressie en geweld tegen moskeeën een structureel fenomeen, dat nu steeds meer gecoördineerd en ideologisch gedreven lijkt. Kamerlid Ahmed Marcouch twitterde: ‘Extreem rechtse idioten bezetten moskee. Zijn uit op ontwrichten samenleving. Aanpakken en lik op stuk’.

Misschien toch maar een kopje thee drinken?

02 februari 2015 | 09:59

Door: Thijl Sunier

Terwijl Europa op zijn kop stond na de aanslagen in Parijs was ik op werkbezoek in Indonesië. Ook daar was de aanslag voorpaginanieuws, maar de roering was niet te vergelijken met de storm die in Europa woedde. Toen ik terugkwam was het stof enigszins neergedaald en kon ik met enige distantie de commentaren tot mij nemen.

Islamofobie en de islamiseringsmythe in Europa

01 februari 2015 | 20:20

Door: Roemer van Oordt

De toenemende politieke en maatschappelijke acceptatie van een respectloos anti-islam discours, vaak onder de noemer van religiekritiek of de selectief begrensde vrijheid van meningsuiting, is de opmaat voor een ultieme ‘wij-zij samenleving’. Daarin komen de rechten en de integriteit van een omvangrijke minderheidsgroep in Nederland en de rest van Europa steeds meer onder druk te staan.
Sinds de aanslagen in Parijs neemt het aantal meldingen van islamofobie in heel Europa schrikbarend toe. Dat was in Nederland ook zo na 9/11 en de moord op Theo van Gogh. Het gaat echter niet om incidenten, maar om een structureel fenomeen. Een proces dat wordt gevoed door een giftige combinatie van, wat ik noem, de islamiseringsmythe met het consequent wegzetten van de islam als een gewelddadige, totalitaire en onveranderlijke politieke ideologie.

Nabeela

29 januari 2015 | 14:08

Tekst: Tofik Dibi

11 oktober 2014 markeerde het moment van de 400e Amerikaanse drone-aanval in Pakistan. De aanval bracht het totaal aantal doden, sinds juni 2004, op 2,379, waarvan 704 geïdentificeerd. Een onderzoek van the Bureau of Investigative Journalism concludeert dat van alle drone-slachtoffers in Pakistan minder dan 4% geïdentificeerd is als lid van al Qaeda, slechts 12% als militant. Toch lezen we in nieuwsberichten over drones geregeld, op basis van discutabele gronden, over gedode ‘militanten.’

Moskeetour.nl van start

29 januari 2015 | 09:13

Deze maand is www.moskeetour.nl gelanceerd. Moskeetour organiseert maandelijks een excursiereis langs meerdere moskeeën in Nederland, waar verhalen en ontmoetingen centraal zullen staan.

"Er is niets in de islam dat gewelddadiger is dan het christendom"

20 januari 2015 | 10:18

“Terrorisme heeft helemaal niets te maken met Mohammed, net zomin als de kruistochten iets te maken hadden met Jezus. Er is niets in de islam dat gewelddadiger is dan het christendom. Alle religies zijn gewelddadig geweest, ook het christendom… Er was geen antisemitisme in de islam, voordat het geïmporteerd werd uit het christendom. Dat antisemitisme hebben ze van ons overgenomen. De missionarissen hebben het verspreid en daarna kwam de staat Israël. In de moderne natiestaat is ook het judaïsme gewelddadig geworden.”

De slag om de islam

17 januari 2015 | 18:55

De oproep van burgemeester Aboutaleb van Rotterdam aan moslims om hun geloof los te rukken van zijn kapers is terecht en past in een lange traditie.

Dat schrijft arabist en islamoloog Halim el Madkouri.

Onderscheid maken - een repliek op Ayaan Hirsi Ali

15 januari 2015 | 21:21

Afgelopen vrijdag 9 januari verscheen er een opiniestuk van Ayaan Hirsi Ali in de Volkskrant, waarin zij stelt dat we de islamitische inspiratie van de aanslagen in Parijs niet moeten negeren. Dat lijkt op het eerste gezicht een weinig controversieel punt. Het denken van Ayaan Hirsi Ali wordt echter gekenmerkt door de neiging om islamitisch geïnspireerd terrorisme op een hoop te gooien met de islam als zodanig. Dat stelt Merijn Oudenampsen.

Asis Aynan: #weljouwislam

14 januari 2015 | 12:07

Toen schrijver Asis Aynan las over de actie #nietmijnislam dacht hij aan de woorden van een bekend columnist: ‘Moslims gaan met iedereen in gesprek, behalve met zichzelf.’

Hij schrijft in een column bij Foliaweb: "De islam bestaat uit het volgende systeem: één god, één boek, en één opperprofeet. Iedere moslim put zijn overtuiging uit dat ene systeem. Dus: #weljouwislam."

Hi noemt de #nietmijnislam-actie treurig, zwak en onwaar, omdat zowel de vredelievende als de gewelddadige moslim in dezelfde islam geloven.

#Nietmijnislam

08 januari 2015 | 14:23

Genoeg is genoeg. (..) We hebben genoeg van diegenen die onze religie van vrede hebben gekaapt. Zij die onze religie van harmonie verminken met hun extreme ideeën en interpretaties. Zij die ons, moslims en niet-moslims, bedreigen en kwetsen omdat wij niet willen leven als zij. Deze personen en groepen claimen dat hun gewelddadige daden gerechtvaardigd worden door de islam. Die gevaarlijke en onjuiste interpretatie van de islam uit zich in intolerantie, onverdraagzaamheid, dwang en geweld.

Dat schrijven de initiatiefnemers van de facebookgroep #Nietmijnislam. Zij roepen Nederlandse moslims op een filmpje te plaatsen, waarin ze aangeven waarom de aanslag in Parijs niet hun islam vertegenwoordigt.

Open brief van Abdelkarim El-Fassi aan burgemeester Aboutaleb

28 december 2014 | 11:24

Beste burgemeester Aboutaleb,

In een interview met Vers Beton heeft u gezegd dat moslims de enige zijn die de angst voor de islam weg kunnen nemen. Bijdrages van autochtonen zouden van nul en generlei waarde zijn.
U heeft nog veel meer (ook wijze dingen) gezegd, maar media doken, voorspelbaar natuurlijk, op die ene uitspraak. En dat ga ik ook doen.

Angst verkoopt

28 december 2014 | 11:06

Tekst: Ewoud Butter

De inmiddels omstreden journalist Perdiep Ramesar schreef stukken over subculturen die 'anders' zijn en als bedreigend voor de mainstream leefwereld of leefcultuur worden ervaren. Dergelijke stukken gaan er in als zoete koek. Angst verkoopt, of het angstbeeld nu op feiten is gebaseerd of niet.

Activistische da’wa in een zee van ongeloof

17 december 2014 | 10:30

Gisteren presenteerden Martijn de Koning, Ineke Roex, Carmen Becker en Pim Aarns een boeiend onderzoek naar de aard en omvang van militant islamitisch activistische netwerken in Nederland, België en Duitsland. Die netwerken zijn klein; over de drie landen verspreid gaat het om enkele honderden aanhangers. Hun invloed is door de continue aandacht van de overheid en de media echter vele malen groter. De focus ligt daarbij momenteel vooral op de Syrië-gangers. ‘Een groot deel van onze contacten is vertrokken naar Syrië of is daar al gestorven….Het verbaasde ons niet dat ze gingen, maar het zijn er wel veel meer dan we dachten’, vertelde Martijn de Koning gisterenavond bij Dit is de Dag op Radio 1.

Marcouch vraagt openheid over subsidies tegen radicalisering en pleit voor religieuze vorming

24 november 2014 | 09:45

Laten alle gesubsidieerde activiteiten tegen radicalisering op één publiek toegankelijke website worden geplaatst. Dat helpt de sociale controle, want de organisaties checken elkaar dan en spreken elkaar daarover aan. Dat stelt Ahmed Marcouch voor in een opiniestuk in Het Parool.

Hij pleit verder voor religieuze vorming: kinderen die religieus gevormd worden bij moskeeën als Alkabir aan de Weesperzijde en organisaties als Al Maarif in Watergraafsmeer zijn volgens hem weerbaarder tegen invloeden van kwaadaardige religieuze bewegingen dan kinderen die geen religieuze vorming hebben gehad.

De representatieve Nederlander

23 november 2014 | 13:11

Tekst: Dilan Yesilgöz

Het is de tijd van de verontrustende onderzoeken en de daarbij behorende resultaten.
Eerst komen Motivaction en Forum met de conclusie dat bijna alle Turken geradicaliseerd zijn (lees mijn reactie ook op dit blog), nu komt de EO met het gegeven dat de meeste Nederlanders geen contact hebben met moslims en daar ook helemaal geen behoefte aan hebben. In tegenstelling tot het onderzoek van Motivaction en Forum, heeft het onderzoek van de EO niet zo veel kritiek opgeroepen. En eerlijk is eerlijk, ik denk ook niet echt dat iemand verrast was over deze uitkomsten. Maar toch, ook hier kan men zich afvragen of stilgestaan is bij de verantwoordelijkheid, en wellicht gekleurde bril, van de opdrachtgever en onderzoeker zelf.

EO-onderzoek: 80% van Nederlanders geen behoefte aan contact met moslims

22 november 2014 | 13:19

80% van Nederlandse bevolking heeft geen of nauwelijks contact heeft met
het islamitische deel van de bevolking (5% van de gehele bevolking) en heeft daar ook helemaal geen behoefte aan. Tegelijkertijd blijkt dat met name persoonlijk contact met moslims bijdraagt aan een beter begrip van de Islam en positievere houding ten aanzien van deze religie.

Twee op de drie Nederlanders voelt zich bedreigd door de ontwikkelingen in het Midden-Oosten. Eén op de vijf Nederlanders voelt zich persoonlijk bedreigd door de islam.

Dat valt op te maken uit onderzoek dat in opdracht van de Evangelisch Omroep (EO) is uitgevoerd. De EO heeft het onderzoek na de zomer uitgevoerd na de opkomst van terreurgroep IS. Volgens de omroep gaat het om een representatieve steekproef onder ruim duizend Nederlanders. Het onderzoek werd uitgevoerd door bureau Panelclix.

Extremisme met wortel en al bestrijden

08 november 2014 | 09:42

Tekst: Rudi Dierick

Ook bezorgd over Syrië-terroristen en islamistische extremisme? U bent niet alleen.

Wanneer we Jozef De Witte en Al De'emeh mogen geloven, wordt de IS en ander islamistisch extremisme vooral gevoed door discriminatie en achterstelling van moslims. Anderen verwijzen ook naar de houding van de VS en het Westen tegenover de Arabische wereld en het lijden van miljoenen Arabieren. Dat zijn volgens hen de oorzaken van radicalisering en daarom trekken moslims naar Syrië.

Die analyse is echter veel te gemakkelijk – het zijn altijd anderen die de oorzaak zijn van het extremisme. Maar dan moeten De Witte en Co eens uitleggen waarom die extremisten zoveel slachtoffers maken onder de arme zwarten in Darfoer en Nigeria en onder de machteloze niet-moslims in islamitische landen

Filosoof Rachid Benzine: 'De koran zegt helemaal niets'

07 oktober 2014 | 08:56

“Ik ben er zeker van dat de internationale coalitie in het Midden-Oosten niet zal volstaan om het kalifaat te gronde te richten. De coalitie kan de leider doden, maar een andere leider zal opstaan. Precies omdat het idee van een kalifaat voor een deel van de moslims een te realiseren droom is geworden, een soort van ideaal.” (..) “Dat heeft te maken met de geschiedenis van het Midden-Oosten, met het kolonialisme, met de manipulatie van de islam door de Moslimbroeders, met de wahabisatie,... Pas als we al die elementen in rekening brengen, zullen we begrijpen waarom het jihadisme niet zomaar zal weggaan. IS is dus geen louter religieus gegeven, maar komt ook voort uit de geopolitiek van de laatste zestig jaar en de politieke islam.”

Dat stelt de Belgische filosoof en islamkenner Rachid Benzine in een interview met Brusselsnieuws.

Harde cijfers: de islamisering van Amsterdam stokt

06 oktober 2014 | 09:23

"Islam is het grootste geloof in Amsterdam en Den Haag!" kopte GeenStijl vorige week. De islam wordt volgens het blog vanzelf de dominante religie in Nederland.

Grote paniek onder de reaguurders: "Het verloopt allemaal volgens islamitisch plan", "Het is precies zoals Geert Wilders heeft voorspelt" (sic!); "een sluipende islamisering van de samenleving", "Kwestie van tijd totdat we een halve maan op de Nederlandse vlag moeten zetten", "tijd voor de invoering van de Sharia in Amsterdam en Den Haag, ", "Mladic had gelijk, "Islam is kanker en kanker moet je bestralen, wegsnijden of chemo toepassen".

Wat zijn de feiten?

De paradox van een anti-IS-verklaring

28 september 2014 | 20:24

De oproep aan moslims zich te distantiëren van islamistisch geweld is een impliciete en daarmee perfide verdachtmaking verhuld als schijnbaar redelijk verzoek.

tekst: Bart Voorzanger

Het groeiende gevaar van selffulfilling apocalyptiek

14 september 2014 | 08:50

Veel monotheïsten denken van oudsher dat rond en in Israël/Palestina de ware God zal zegevieren via een eindstrijd met talloze doden. Verrassend is de actuele terreinwinst van islamitische, christelijke en joodse fanaten die waan tot werkelijkheid willen maken. Ook zijn er opmerkelijke dwarsverbanden.

Bestuurders Rotterdam missen islamitisch leiderschap in Nederland

09 september 2014 | 14:20

Door: Roemer van Oordt

Afgelopen zaterdag had Nieuwsuur twee bestuurlijke zwaargewichten uit Rotterdam in de uitzending. Burgemeester Ahmed Aboutaleb (PvdA) zat gebroederlijk naast wethouder Joost Eerdmans (Leefbaar Rotterdam) uitleg te geven over wat ze voor ogen hadden met hun gezamenlijke, in Trouw opgetekende open brief aan Nederlandse ISIS-aanhangers en (vooral!) aan de ‘zwijgende moslimmeerderheid’. Hun optreden was qua samenstelling misschien verrassend, maar inhoudelijk tekenend: soms tegenstrijdig en - net als de media - met weinig oog voor legio andere geluiden en positieve ontwikkelingen, de eigen stad natuurlijk daargelaten.

Boodschap tegen Geweld en Oorlog van de ISN

09 september 2014 | 12:26

"Jongeren! Neem niet deel aan of steun geen organisaties die oproepen tot geweld, welke naam of welke doelen ze ook mogen hebben. Werk in plaats daarvan aan je kennis, je successen op school, je gebeden, je gunsten en verdiensten, je respect ten opzichte van je ouders en je vrijwilligers-werkzaamheden voor en in alle lagen van de maatschappij. Met geweld, oorlog, ruzie, discriminatie en haat los je geen enkel probleem op, ook niet in de toekomst. Het zorgt slechts voor grotere problemen, pijn en verdriet in gezinnen, ellende en de teloorgang van levens, bezittingen en het recht op een eervol bestaan."

Dat schreef Mustafa Ünver, voorzitter van de Islamitische Stichting Nederland (ISN, Diyanet) in juli aan alle islamitische jongerenverenigingen die bij moskeeen van de ISN zijn aangesloten. Hieronder zijn volledige brief die Republiek Allochtonië deze week ontving.

Vluchtelingen-Organisaties Nederland: aanpak jihadisme begint bij de wortels, dus bij de politieke islam

03 september 2014 | 16:06

"Vluchtelingen-Organisaties Nederland (VON) stelt dat de aanpak van het kabinet tegen jihadisme onvoldoende doet om de substantiële dreiging ervan met wortel en al uit te roeien.

De aanpak die het kabinet afgelopen vrijdag lanceerde, is grondwettelijk wankel. Daarnaast richt het zich op een paar jihadstrijders, terwijl de verspreiding van de onderliggende extremistische ideologie kan doorgaan. Dit komt omdat het kabinet de ware voedingsbodem van deze ellende niet onderkent: de ideologie van de politieke islam."

Dat schrijft VON in een persbericht. Hieronder het vervolg van dit bericht.

Euh...Nederlandse moslims nemen geen afstand? Kijkt u even mee?

21 augustus 2014 | 20:46

'Moslims nemen nooit afstand van terreur' klinkt het steeds weer.

Degenen die dat blijven beweren, lijken of last te hebben van hun ogen of oren, of ze nemen selectief waar of ze zijn kwaadaardig.

Want los van de vraag of het geen volstrekt achterhaalde wijze van groepsdenken is om individuele moslims collectief aan te spreken op het wangedrag van extremisten elders, ....er wordt WEL massaal afstand genomen.

Is de islam antisemitisch? Ja! Nee! Ja! Nee! Ja!

13 augustus 2014 | 14:23

Tekst: Carl Stellweg

Is de islam antisemitisch? Nee, nee, en nog eens nee! En de reden ligt voor de hand: ‘de’ islam bestaat niet, net zomin als ‘het’ christendom en ‘het’ judaïsme bestaan. De vraag deugt dus niet en moet anders worden geformuleerd: komt antisemitisme structureel voor in de islam? Het antwoord daarop moet luiden: ja, driewerf ja! Zowel van oudsher als in de moderne tijd.

Hoort jodenhaat bij de islam?

04 augustus 2014 | 09:41

Tekst: Dick Mantel

Onder de titel ‘Jodenhaat hoort bij de islam’ verscheen in NRC/H van 17 juli 2014 een twee pagina’s lang artikel van David Suurland. Suurland is in 2012 gepromoveerd op het proefschrift ‘Secular Totalitarian and Islamist legal-political Philosophy’.
In onderstaand stuk gaat het me niet om de vraag of de koran en/of de bijbel aanzetten tot ‘jodenhaat’. Mijn antwoord is trouwens ‘nee’, maar ik ben geen schriftgeleerde en ik ben ook niet gepromoveerd op dit soort onderwerp. Belangrijker lijkt het mij om de absolute uitspraak gedaan in de titel van het NRC-artikel aan een historische beschouwing te onderwerpen. Omdat het er in het artikel niet over ging of jodenhaat onder christenen voorkwam -dat was wel het geval!- blijft dat aspect onbelicht in het onderstaande. Later daarover meer.

Islamitisch antisemitisme

20 juli 2014 | 12:10

In de NRC van 19 juli 2014 legt David Suurland ons uit dat er sprake is van “een breed gedragen en diep in de islamitische gemeenschap verankerde jodenhaat”. Zijn betoog laat het een en ander te wensen over.

tekst: Bart Voorzanger

Weinig enthousiasme voor het kalifaat van IS(IS)

09 juli 2014 | 08:23

In zijn toespraak ‘Dit is de belofte van Allah’ lanceerde Abu Mohamed al-Adnani, woordvoerder van de Islamitische Staat (IS, voorheen ISIS), op de eerste dag van de maand ramadan een nieuw kalifaat. Daarin riep hij de islamitische wereld op dit kalifaat ook te steunen. Tal van islamitische groeperingen en religieuze leiders kwamen met verschillende reacties. Het kalifaat wordt afgewezen danwel goedgekeurd. Ook in Nederland heeft dit jihadistische project van kalief Ibrahim, alias Abu Bakr al-Baghdadi geleid tot weerklank.

Moslims protesteren tegen jihadisme

29 juni 2014 | 20:51

In Den Haag hebben zo'n 250 moslims gedemonstreerd tegen het geweld in het Midden-Oosten en Irak. Zij hielden een stille tocht tegen jihadisten die geweld verheerlijken.

De betogers protesteerden ook tegen jongeren die vanuit Nederland op jihad gaan. "Aanhangers van terrorisme misbruiken de vrijheid van meningsuiting om openlijk en in de media hun haatzaai en gevaarlijke ideologie te propageren", staat in een verklaring van de demonstranten. "Ronselaars hebben een vrijbrief om hun ideologie te verspreiden en jongeren te hersenspoelen om haat en verderf te zaaien, in Nederland en wereldwijd." De groep demonstranten bestond voornamelijk uit sjiitische moslims.

De persoonlijke en spirituele reis van moslim LHBT-jongeren

27 juni 2014 | 08:10

Stichting Maruf verzorgt vandaag, vrijdag 27 juni, alweer haar vijfde thema-avond, dit keer over ‘The Inner Journey’. Deze avond staat in het teken van de persoonlijke en spirituele reis van moslim LHBT-jongeren. Een aantal moslim LHBT-jongeren zal met de aanwezigen delen wat hen persoonlijk en spiritueel gevormd heeft. Tevens is de avond een Ramadan-special, waarin er stilgestaan wordt bij de spirituele reis die de Ramadan met zich meebrengt.

'U heeft gelijk, ik ben verantwoordelijk voor de daden van ISIS'

19 juni 2014 | 21:12

Het is in deze tijden van individualisering een wonderlijke vorm van groepsdenken, maar het gebeurt geregeld dat de Nederlandse islamitische gemeenschap - voorzover die bestaat - wordt opgeroepen (eindelijk eens) afstand te nemen van moslims elders in de wereld.

Deze week waren het de liberaal Halbe Zijlstra (VVD), presentator Andries Knevel en Trouw-columniste Elma Drayer die moslims opriepen (eindelijk eens) afstand te nemen van ISIS (zie de links onderaan dit blog). Zo schrijft Elma Drayer:" Wat intussen nogal begint op te vallen is de zwijgzaamheid van de Nederlandse moslimgemeenschap. Als de zionistische entiteit een faux pas begaat, is ze de eerste om verontwaardigd te protesteren. Dan stroomt het Museumplein bij wijze van spreken onmiddellijk vol. Als moslims op grote schaal moslims afslachten blijft het nagenoeg stil."
En Andries Knevel twitterde: "Ik hoop dat Marokkanenorganisaties die stampei over #VanWoerkom maakten, nu nog meer stampei maken over jonge Moslims bij barbaren van ISIS"

Mustafa Emili schreef een brief aan Halbe Zijlstra. Onder zijn brief, speciaal voor Elma Drayer, Andries Knevel en Halbe Zijlstra, wat linkjes.

Salaam - Shalom Amsterdam, Joods-Islamitisch Culturele Vriendschapskring

18 juni 2014 | 23:23

Op zondagavond 15 juni jl. is Salaam-Shalom Amsterdam, de Joods-Islamitisch Culturele Vriendschapskring van Amsterdam, officieel van start gegaan.
Salaam-Shalom Amsterdam is een onafhankelijk burgerinitiatief dat door een brede vriendenkring van Moslims en Joden in de avond van 29 mei jl. is opgericht in hartje Amsterdam; in de Stadsschouwburg op het Leidseplein.

Mede initiatiefnemers en co-voorzitters zijn: Fatima Elatik & Lody B. van de Kamp.

Zo blijkt uit een persbericht. Hieronder het vervolg van het persbericht.

Mijn geliefde Pakistan is Blasfemiebanistan geworden :-(

25 mei 2014 | 17:13

Tekst: Nazima Shaikh

Pakistan is en blijft grootaandeelhouder van blasfemie. Het land kenmerkt zich tevens door een algehele verbod op alles wat maar mogelijk is. Hoe groot of klein de aanleiding is, terecht of onterecht, godslasterlijke inhoud scoort altijd in mijn geliefde Pakistan. De profeet Mohammed (vzmh) is beledigd dus een mensenmassa op de been. Hatseflats. Zo doe je dat. Scoren met beledigingen of kwetsen en de menselijke emotie van boosheid, verdriet, teleurstelling heerst in the Islamic republiek van Pakistan. Gevolg verbod. Hoppa!

Ayaan krijgt geen eredoctoraat vanwege anti-islam uitspraken

09 april 2014 | 15:21

De Amerikaanse universiteit Brandeis wide een eredoctoraat toe kennen aan Ayaan Hirsi Ali, maar heeft besloten hiervan af te zien na kritiek van de eigen studenten en van moslims in Amerika.

Volgens de universiteit passen bij nader inzien "bepaalde uitspraken uit het verleden niet bij de kernwaarden van Brandeis".

Zo noemde Hirsi Ali de islam "een destructieve, nihilistische cultus van de dood" en het "nieuwe fascisme". De profeet Mohammed is volgens haar "een perverse tiran". Ook riep Hirsi Ali onlangs op tot een oorlog tegen de islam.

Sommigen interpreteren dergelijke uitspraken als 'islamkritiek', maar volgens de universiteit komen dergelijke uitspraken te veel in botsing met de kernwaarden van de universiteit. Hirsi Ali is nog wel welkom als gastspreker.

Islam en mensenrechten: gronden en obstakels

07 april 2014 | 11:09

In het kader van de inspirerende lezingenreeks ‘MarufMessages’ verzorgt Stichting Maruf op 17 april a.s. haar vierde thema-avond: ‘Islam en mensenrechten: gronden en obstakels’. De lezing zal worden verzorgd door Arnold Yasin Mol.

Vrouwen, islam en mode

05 maart 2014 | 22:58

Zaterdag 8 maart is het Internationale Vrouwendag. Wereldwijd vieren vrouwen hun gelijke rechten en strijden ervoor om ze te krijgen. Een van die rechten is zelf mogen kiezen wat je aantrekt en daarmee de keuze om wel of geen hoofddoek te dragen.
Samira el Kandoussi gaat op onderzoek en spreekt Fatima Elatik, lipstickmoslima's die zich modieus willen kleden, vrouwen die bewust voor een nikab gekozen hebben, een Egyptische imam en een model. Dit en meer in een uitzending van Spirit 24.

Meisjesbesnijdenis: wie bepaalt wat ‘de sharia’ voorschrijft, dus wat islamitisch is?

25 februari 2014 | 15:08

tekst: Jan Michiel Otto

Afgelopen zaterdag (22 februari 2014) verkondigde Trouw-bijlage Letter & Geest op de cover: ‘Ja, meisjes besnijden is islamitisch. Sharia-specialist doorbreekt het taboe’. In het betreffende essay draagt Maurice Blessing argumenten aan voor de stelling dat de sharia meisjesbesnijdenis voorschrijft. Maar is zo’n argumentatie wel houdbaar?

Vrouwenbesnijdenis en de islam

23 februari 2014 | 13:09

tekst: Bart Voorzanger

Arabist Maurice Blessing betoogde in de Trouw-bijlage Letter en Geest van 22 februari 2014 dat vrouwenbesnijdenis een wezenlijk islamitische praktijk is die door de shari’a wordt voorgeschreven. Eerder deze week, in haar wekelijkse column, kwam Letter en Geest-redacteur Elma Drayer daar ook al mee, en dat met de grenzeloze vreugde waarmee zij ál het kwalijks presenteert dat ze de islam meent te kunnen aanwrijven. Maar klopt het ook?

De Gesluierde Monologen zijn weer terug

14 februari 2014 | 16:18

Het theaterstuk de Gesluierde Monologen wordt tot eind april weer opgevoerd in Nederland door Oya Capelle, Nazmiye Oral, Meral Polat. Tekst en regie zijn in handen van Adelheid Roosen.

CMO: Ondertoezichtstelling private internaten haastig en onzorgvuldig

07 februari 2014 | 11:32

Het Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO) is verbijsterd over de recente negatieve en ongenuanceerde uitlatingen van politici en bestuurders over ‘moskee’ internaten. "Het in diskrediet brengen van deze instellingen door deze uitlatingen doet geen recht aan de feitelijke situatie en maakt de ouders en jongeren ongerust . Die situatie is dat internaten wettelijk toegestane en particuliere initiatieven zijn met als doel een positieve bijdrage te leveren aan de vorming en ontwikkeling van jongeren in Nederland." Dat stelt het CMO in een persbericht.

Hoge Raad oordeelt niet over zaak-Wilders

28 januari 2014 | 12:00

De Hoge Raad ziet er vanaf om alsnog te oordelen over de uitspraak in de rechtszaak tegen PVV-leider Geert Wilders. Dat liet de procureur-generaal van het hoogste rechtscollege gisteren weten aan advocaat Gerard Spong.

Waarom ik dus niet tegen ‘de islam’ ben

23 januari 2014 | 16:37

Het is tijd voor een soort nuchter feminisme, dat iedereen in z’n waarde laat. Een feminisme dat vrouwenhaat veroordeeld om wat het is – geweld, onderdrukking, discriminatie, achterstelling, enzovoorts –, zonder een complete religie in al haar vormen en met al haar belijders af te keuren.
Moslima’s bepalen zelf hoe ze emanciperen en laten we elkaar niet de tent uitvechten over de vraag wie de beste of echtste feminist is.

Dat stelt wetenschapsjournalist Asha ten Broeke.

Nederlandse jihadisten in het offensief

04 januari 2014 | 07:56

Tekst: Habib el Kaddouri

Recentelijk lieten radicale salafisten luidruchtig van zich horen. Soms gaven die blijk van provocatie en zelfbewustheid. Dan wel gingen deze uitingen gepaard met wraak, intimidatie en bedreiging. De interne strijd onder de goegemeente salafisten en andere islamisten neemt in ieder geval in hevigheid toe. Daarbij is het conflict in Syrië niet alleen een bron van toenemende aantrekkingskracht op moslimjongeren. Ook is het een katalysator geworden van een openlijke ruzie onder de aanhangers van het salafisme over wel of geen steun aan jihadstrijd.

Stickers van een gekwelde ziel

24 december 2013 | 12:35

De heer Wilders van de PVV heeft een sticker laten drukken die hij gratis verspreidt. Je zou zijn stickeractie kunnen negeren. Velen doen dat. Sommigen zeggen het te doen, en doen het dus niet. Maar de heer Wilders vertegenwoordigt een significant deel van het Nederlandse electoraat. Hij spreekt en handelt namens velen. Wie hem negeert, negeert de mensen die hij vertegenwoordigt. En dat moet je niet willen als je de democratie serieus neemt. Laten we de sticker van de heer Wilders dus aandachtig lezen. Hij leert ons veel over de auteur. Hier stickert een stakker.

Tekst: Bart Voorzanger

Bevolking iets positiever over immigratie en moslims

11 december 2013 | 20:50

De Nederlandse bevolking denkt nog steeds negatief over immigratie en moslims. Toch is men, ondanks de economische crisis, hierover positiever gaan denken dan in de periode voor 2008.
Hogeropgeleiden, politiek links georiënteerden en mensen die tevreden zijn, staan positiever tegen immigratie en moslims dan lageropgeleiden, rechts georienteerden en ontevreden mnsen. Dat blijkt uit de Sociale Staat van Nederland, het tweejaarlijkse overzichtsrapport van het SCP.

Deense dichter wordt bedreigd

25 november 2013 | 20:30

Yahya Hassan is pas 18 jaar, maar inmiddels een bekendheid in Denemarken. Hij heeft 37.000 dichtbundels verkocht, trekt volle zalen en wordt omringd door veiligheidsmensen. Want de autobiografische dichtbundel van Hassan is een aanklacht tegen zijn ouders, tegen de schijnheiligheid van veel moslims en tegen de cultuur waarin hij opgroeide.

Hij beschrijft hoe zijn vader hem mishandelt terwijl zijn moeder wegkijkt, hoe ooms en neven uit de Koran citeren, maar stiekem naar porno kijken, alcohol drinken en de sociale dienst oplichten.

Zijn uitlatingen veroorzaken controverses, over de kwaliteit van zijn werk zijn de recensenten unaniem positief.

Halalwijzer van start

19 november 2013 | 08:23

Deze week is de Halalwijzer van start gegaan. De Halalwijzer is opgezet om transparantie en openheid binnen de halal-markt te bevorderen. Daarnaast wil initiatiefnemer Abdelhakim Chouaati islamitisch ondernemerschap stimuleren.

De moslimkrant en andere islamitische media

10 november 2013 | 11:21

Deze maand is de Moslimkrant online gegaan. De krant is een initiatief van het voormalige Rotterdamse gemeenteraadslid Brahim Bourzik van GroenLinks. De moslimkrant schrijft op haar site dat ze een progressief en onafhankelijk nieuwsmedium wil zijn. "Wij willen een platform creëren voor moslims en andersdenkenden die met elkaar het intellectuele debat willen en durven aangaan. Wij streven naar het bevorderen van maatschappelijke en politieke bewustwording onder de moslims in de Nederlandse samenleving."
De krant heeft onder andere de Rotterdamse oud-wethouder Marianne van den Anker (Leefbaar Rotterdam) aangetrokken als columnist.

Doorgeschoten focus op cultuur en religie werkt segregatief

27 oktober 2013 | 08:38

Tekst: Roemer van Oordt

In maatschappelijke discussies waar al dan niet terecht ingewikkelde migratie- en integratievraagstukken aan de orde komen, koerst de politiek van dit moment steeds vaker op simplistische oneliners van cultuur- en (vooral) religietotalitairisten. Dat zal fnuikend blijken te zijn voor de participatie van een flink deel van latere generaties migranten. Bovendien schaadt het de sociale samenhang en stabiliteit in onze samenleving. Wat minder islam in het debat kan sowieso geen kwaad.

'Ik ben afvallig, maar ik raak ontroerd door Koranrecitaties'

22 oktober 2013 | 08:37

Uit de islam stappen gaat niet altijd gepaard met verstoting, bedreiging of geweld. Dat bewijst het verhaal van Nadia Ezzeroili, die als afvallige warme herinneringen bewaart aan haar vroegere geloof.

Ik spreek er zelden over. Buiten mijn vriendenkring. Over mijn afvalligheid. Niet uit angst voor polderislamisten die me een kopje kleiner willen maken. Nee, wat ik steeds heb willen voorkomen is dat ik als ex-moslim door fanatieke seculieren word opgevoerd als oorlogsbuit, in hun kruistocht tegen religie. Ik erger me aan het islamdebat: felle tegenstellingen maken een karikatuur van de processen die aan extremisme en afvalligheid vooraf gaan. Het islamdebat is een freakshow geworden.

Ik ben afvallig, maar ik raak ontroerd door Koranrecitaties.

Praten over islamofobie zonder islamofoben

21 oktober 2013 | 15:15

Tekst: Jan Jaap de Ruiter

Op de conferentie over islamofobie, die plaatsvond op vrijdag 18 oktober en die georganiseerd was door het EMCEMO en het Collectief tegen Islamofobie en Discriminatie, was geen enkele islamofoob aanwezig en dat was jammer. Ook was er geen enkele ‘hard core’ moslim aanwezig, doorgaans het object van aandacht van islamofoben, en ook dat was jammer. De zaal zat dus weer eens vol met de usual suspects waaronder de schrijver van dit verslag.

Het Circus Islam komt naar u toe: zondag 2 debatten in Amsterdam

11 oktober 2013 | 11:57

Uitgeverij Van Praag organiseert a.s. zondag een debat over "de toekomst van de Islam in Nederland' in debatcentrum De Balie. De uitgever laat voor het debat haar auteurs Hans Jansen (Arabist) en Abdul-Jabbar van de Ven (salafistisch prediker) in debat gaan met Okay Pala, de woordvoerder van de extremistische islampartij Hizb ut-Tahrir. Drie mannen die ongetwijfeld spektakel brengen, maar niet garant staan voor een constructief debat.

Als alternatief organiseert het Amsterdamse jongerencentrum Argan daarom tegelijkertijd een debat met dezelfde titel, maar met andere heren: Jan Jaap de Ruiter (arabist), Yassin el Forkani (jongerenimam), Bart Schut (journalist) en Ahmed Marcouch (kamerlid). De eerder door Argan aangekondigde Pieter Hilhorst (PvdA-wethouder in Amsterdam) komt niet.

Zorgen in Zoetermeer over toename radicale moslims

27 september 2013 | 14:07

'Lonsdalejongeren' en rechts-extremisten zijn in Zoetermeer bijna geheel uit het straatbeeld verdwenen. De laatste jaren zijn er meer zorgen in de gemeente over islamitisch radicalisme. Dat blijkt uit een 'quickscan' van de gemeente naar radicalisering en polarisatie. Ook de opkomst van zogenaamde 'Syriëgangers' zou de gemeente zorgen baren.

Helmondse moslims in actie tegen hoge prijzen schapenvlees

23 september 2013 | 10:25

Moslims in Helmond zullen volgende maand geen schapen slachten voor het offerfeest. Ze boycotten de handel en slacht vanwege de hoge prijzen, vertelde initiatiefnemer Abdellah Azarfane vandaag aan De Telegraaf. De boycot is een actie vanuit twee moskeeën in Helmond en wordt tot nu toe gesteund door 500 personen.

Internet vermindert gezag van moslimgeleerden

15 september 2013 | 20:28

Het internet biedt moslims de mogelijkheid om zelf op zoek te gaan naar religieuze kennis in de bronteksten. Dat zal op den duur het gezag van de religieuze geleerden aantasten, verwacht de Duitse antropologe Carmen Becker.

Femke Halsema maakt zesdelige serie over vrouwen in islamitische wereld

28 augustus 2013 | 21:21

Femke Halsema gaat voor de NTR een zesdelige documentaireserie maken over de positie van vrouwen in de islamitische wereld. De serie heeft als werktitel 'Vrouwen in de Islam' en zal in het voorjaar van 2014 op de zondagavond op Nederland 2 te zien zijn. Journaliste Hassnae Bouazza is verantwoordelijk voor de eindredactie en historica Nadia Bouras neemt de research voor haar rekening.

Dat heeft de NTR laten weten.

Rijke voedingsbodem in Nederland voor moslimhaat/ islamofobie

03 juni 2013 | 08:05

"Een meerderheid van de Nederlanders vindt het jodendom geen verrijking voor Nederland, wil de immigratie uit Israel stopzetten, is tegen de bouw van nieuwe synagoges en wil de halacha grondwettelijk verbieden. De afkeer van het jodendom voert onder mensen van bijna alle politieke gezindten de boventoon. Dat blijkt uit een peiling van Maurice de Hond."

Wanneer dit de opening van een krantenartikel was geweest, was er groot alarm geslagen over de toename van antisemitisme in Nederland en over het gebrek aan steun van Nederlanders voor elementaire mensenrechten. En terecht. De genoemde peiling gaat echter over de islam en moslims in Nederland en de uitslag van de peiling wordt door de meeste media genegeerd.

Turkije, een moslimland?

30 mei 2013 | 15:15

Tekst: Anouk Willemsen

De Volkskrant berichtte vrijdag 24 mei dat ‘Turkije, een moslimland, (…)’ de verkoop en consumptie van alcohol aan banden wil leggen. Door de Volkskrant werd er verder niet ingegaan op de omvang en de redenen van de beperkingen op het gebied van alcohol in Turkije. Door direct in de eerste zin Turkije een moslimland te noemen wordt ten onrechte gesuggereerd dat deze maatregelen alleen met de islam van doen hebben. Deze subjectieve manier van schrijven, over zaken die enigszins met de islam te maken (zouden kunnen) hebben, wordt niet alleen door de Volkskrant in toenemende mate gebezigd, maar ook door vele andere invloedrijke Nederlandse media. Deze zaak rondom alcoholbeperkingen in Turkije is slechts één van de vele voorbeelden.

Collectief tegen Islamofobie pleit voor erkenning islamofobie als aparte discriminatiegrond

28 mei 2013 | 23:38

Het Collectief tegen Islamofobie en Discriminatie (CTID) heeft per mail en sociale media een petitie per mail verstuurd over Erkenning van Islamofobie als aparte discriminatiegrond. Eerder werd ook al door het Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO) gepleit om islamofobie apart te registreren, net als dat bij antisemitisme gebeurt.

Het CTID laat in een persbericht weten dat de groei van islamofobie en moslimhaat in Nederland, meer nog dan in andere Europese landen, duidelijk merkbaar is. Dit is volgens het CTID merkbaar aan het aantal incidenten gericht tegen moskeeën en individuen.

De bekende Nederlandse tolerantie, die gebaseerd was op wederzijds respect, is volgens het CTID "omgeslagen naar het tolereren van discriminatie en islamofobie, onder het motto van de vrijheid van meningsuiting."

Lezing ‘God de woestijn ingejaagd’: religie en oorlog in de islamitische wereld”

24 mei 2013 | 14:25

Op zondag 26 mei organiseren Stichting Sahara Sociëteit, Stichting Aknarij gezamenlijk de lezing “‘God de woestijn ingejaagd’: religie en oorlog in de islamitische wereld”, gehouden door Eildert Mulder. Eildert Mulder is redacteur bij Trouw. Hij schrijft over de islam en reist regelmatig in het Midden Oosten en Noord-Afrika. Hij is arabist en werkte als tolk in de jaren tachtig bij het Nederlandse VN-bataljon in het zuiden van Libanon. Hij is mede-auteur van het boek ‘De omstreden bronnen van de islam’ over alternatieve theorieën over het ontstaan van de islam. Verder schreef hij boeken over de Haagse Schilderswijk, het manifest van Anders Breivik en zijn ervaringen in Libanon.

Tofik Dibi presenteert kant-en-klaar persbericht

23 mei 2013 | 15:09

Tofik Dibi heeft vandaag op zijn blog een duurzaam persbericht gepresenteerd dat moslims of islamitische organisaties iedere keer weer kunnen gebruiken om afstand te nemen van geweld door moslims. Hieronder het bericht zoals dat eerder op zijn blog verscheen.

Linkse islamkritiek

10 mei 2013 | 15:04

Tekst: Francisco van Jole

Linkse kritiek op de islam, dat klinkt even zeldzaam als rechtse kritiek op marktwerking. Rechts mag met die schaarsheid graag spotten. Sterker nog, soms krijg je het idee dat alleen dat al het doel is van 'islamkritiek': links op de kast jagen. Het is op het eerste gezicht ook wel vreemd. Volgens Marx, om maar een willekeurige linkse denker te noemen, was religie opium van het volk, een verdovend middel dat opstandigheid bedwingt en echt geluk in de weg staat. Dus hoe valt dat te rijmen met een taboe op islamkritiek?

Van korte bochten wordt niemand beter

19 maart 2013 | 16:57

Tekst: Dilan Yesilgöz

Journalist Bart Schut schreef gisteren in de Volkskrant een stuk waarin hij stelde dat onrustbarend veel jonge moslims antisemiet zijn. Hij verwees in zijn artikel ook naar stukken op Republiek Allochtonië, onder andere naar een blog van Dilan Yesilgöz. Maar, goed gelezen had hij haar stuk niet. Hieronder de reactie van Dilan.

Islamitische koepelorganisaties zijn aan zet na mislukken imamopleiding

08 februari 2013 | 16:19

Tekst: Ewoud Butter

De enige Nederlandse beroepsopleiding tot imam en islamitisch geestelijk werker houdt op te bestaan. Dat heeft hogeschool Inholland laten weten.

Bestuursvoorzitter Doekle Terpstra meldt in Trouw dat het gaat om één van de duurste opleidingen van InHolland die, ondanks een speciale subsidie, nooit rendabel zal worden. De studenten hebben relatief veel intensieve begeleiding nodig en de opleiding telt veel langstudeerders.

Yassin El Forkani, woordvoerder van het Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO) vreest inmenging door Marokko of Saude-Arabië. De vraag is nu echter vooral wat voor lessen het CMO zelf gaat trekken uit het mislukken van de imamopleiding.

"Wat zou het mooi zijn, een Nederland zonder moskeeën"

28 januari 2013 | 12:00

Tekst: Jan Jaap de Ruiter

Bovenstaande zin staat op de site Mosknee.nl die op 25 januari 2013 gelanceerd werd. De site is een initiatief van de Partij Voor de Vrijheid. Elke partij en elk individu heeft het recht bezwaar te maken tegen bouwplannen in en van gemeentes. Daar zijn procedures voor. Die kunnen gevolgd worden en het resultaat kan zijn dat de bouwplannen van de baan zijn, ze gewijzigd worden of gewoon gerealiseerd worden zoals oorspronkelijk bedacht.

Grapje, bedankt!

10 januari 2013 | 08:35

Tekst: Dilan Yesilgöz

Het zelfvertrouwen van een volk kan men aflezen aan de mate van het gevoel voor humor dat het heeft. Daarnaast is zelfspot wat mij betreft een van de hoogste vormen van intelligentie.
Ervan uitgaande dat ik een punt heb met deze twee stellingen, kunnen we concluderen dat het de laatste tijd niet al te best is gesteld met de Nederlander. Wacht, laat ik nou niet al te veel chargeren; het is tamelijk slecht gesteld met het deel van de Nederlandse bevolking dat zich opeens opwerpt als de bewaker van het correcte en regels opstelt over waar humor aan moet voldoen.
De belangrijkste stelregel van deze bewakers is: een grap over de Islam (let op! alleen over moslims is niet afdoende!) is een goede grap. Grapjes over Christenen zijn zo 2012.

Humorpolitie

09 januari 2013 | 21:05

De afgelopen week hebben we in Nederland kennis kunnen maken met een nieuw fenomeen: een cabaretier die vanwege een voorstelling ter verantwoording wordt geroepen door columnisten en presentatoren. Het overkwam Theo Maassen.

Wat is het geval? Maassen maakte volgens zijn critici in zijn voorstelling 'Met alle respect' een te harde opmerking over de beveiliging van Wilders en te weinig grappen over de islam.

Brendels 10 punten voor een vrije samenleving

30 december 2012 | 10:47

"Liberale en progressieve partijen hebben zich in het verleden met succes geweerd tegen intolerantie en geloofsdwang uit christelijke hoek. Dezelfde seculiere principes kunnen nuttig zijn als het gaat om intolerantie en geloofsdwang uit islamitische hoek (..). Als het gaat om de islam, hoeven linkse en liberale partijen Wilders niet na te volgen. Het is meer dan voldoende om terug te keren naar de eigen progressieve en seculiere wortels."

Debat over halal-woningen legt open zenuw bloot

29 november 2012 | 11:12

De Tweede Kamer gaat zich op verzoek van de PVV en de VVD buigen over de halalwoningen, de huizen in Amsterdam die door woningcorporatie Eigen Haard werden aangepast aan de (veronderstelde) specifieke woonwensen van moslims. Het gegeven dat hier een Kamerdiscussie over gevoerd moet worden, laat zien dat een open zenuw is geraakt. De vraag luidt: waar hebben we het eigenlijk over?

Integratieprobleem is oneigenlijk

26 november 2012 | 07:56

Tekst: Eerstkoffie

In een 'vrije markt' is er niets mis mee, dat mensen aanpassingen aan hun woning (laten) doen. Zo kunnen mindervaliden van iedere kleur, ras, geloof of geaardheid bijvoorbeeld kiezen voor het niet plaatsen van drempels in hun woning. Of zelfs opteren voor een electrische traplift. Een rolstoelgebruiker zit de hele dag op zijn gehandicapte reet, dus even op bed kunnen liggen is een welkome afwisseling. Zeker als diegene dat bed dan ook op eigen houtje kan opzoeken.

Vroomheid van moslims is niet zo uitzonderlijk

20 november 2012 | 08:04

Tekst: Daan Beekers

Met veel verbazing wordt er gekeken naar de geloofsijver onder Nederlandse moslims, met name als het gaat om de jongere generatie. Vijf keer per dag bidden, wekelijks de moskee bezoeken of een hoofddoekje dragen: volgens velen zijn het bevreemdende verschijnselen in onze seculiere samenleving. Maar deze verbazing is wel erg selectief. Kijk eens naar de duizenden christelijke jongeren die elke zondag in de kerk zitten (niet alleen in de ‘bible belt’ maar ook in de grote steden) of samenkomen op massale bijeenkomsten als de EO-Jongerendag. Laten we eens ophouden moslims steeds weer als de grote uitzondering te beschouwen.

Ontwaak uit de secularisatiedroom en zweer stereotyperingen af

14 november 2012 | 17:56

Tekst: Dick Mantel

‘Het gezicht weer naar de wereld’, de kop van een artikel in de Volkskrant (12 nov. 2012). De hartenkreet van zeven nieuwe Tweede Kamerleden bij de start van Rutte II. Start nr. 1 of start nr. 2? Zeg maar dé start, hun kreet heeft niets te maken met koopkrachtplaatjes en puntenwolken. Het is zeer te hopen dat ‘het gezicht inderdaad weer naar de wereld gaat’. Dat we het enorme belang en de onmisbaarheid van Europa weer gaan inzien, dat we van onze ‘migratie-verkramping’ af raken, dat we laten blijken dat we meer kennis hebben over de islam dan 1000 jaar geleden en dat we beseffen dat het heilig verklaren van de secularisatie is als zwemmen op het droge.
Het wordt de hoogste tijd dat we aandacht hebben voor de actuele ontwikkeling in de aantallen aanhangers van de christelijke godsdienst, de islam en andere religies. Niet de moslims nemen, mondiaal gezien, het snelst in aantal toe, maar de nieuwe christenen. Het gaat hierbij om een enorme toename van het aantal christenen in Zuid-Amerika, Afrika en Azië. Deze ontwikkeling ontlokte David Brooks al in 2003 de hartenkreet ‘secularisme is niet de toekomst; het is de niet correcte visie van gisteren op de toekomst’.

Gros 'moskee-internaten' gewoonweg te waardevol

11 november 2012 | 16:16

Tekst: Roemer van Oordt

Onveilig, illegaal, geen toezicht en handhaving, politiek-etnisch cliëntelisme, lijfstraffen en een slecht pedagogisch, segregerend klimaat; een hemelschrijnend beeld blijft je bij na het lezen van het eigen onderzoek van NRC Handelsblad naar de zogenoemde moskee-internaten. De excessen die in de voorbeelden worden aangehaald zijn in mijn ervaring slechte uitzonderingen die de veel positievere regel bevestigen.

CMO: ingrijpen bij onveilige internaten

11 november 2012 | 11:51

Het Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO) vindt dat de overheid in moet grijpen als er sprake is van misstanden bij 'moskee-internaten'. Het CMO laat dat weten aan de NOS naar aanleiding van een artikel in NRC Handelsblad waaruit bleek dat er in Nederland honderden kinderen zijn ondergebracht in slecht onderhouden, brandgevaarlijke moskeeën.

Moos en Mo vinden het fijn om besneden te zijn

06 november 2012 | 16:20

Tekst: Manja Ressler

De afgelopen maanden is de jongensbesnijdenis verscheidene keren ter discussie gesteld. In Duitsland werd de b’rit mila, de joodse besnijdenis, zelfs veroordeeld als kindermishandeling. Trouw publiceerde een vertaling van een artikel uit de Israëlische krant Ha’arets over een bizar en onhygiënisch besnijdenisgebruik van een kleine joodse sekte zonder enige toelichting, zodat bij niet ingewijden de indruk is gewekt dat het hier om een algemeen joods gebruik gaat. Ten slotte kwam de artsenvereniging KNMG voor de tweede keer sinds 2010 met een artikel waarin werd opgeroepen het besnijden van jongetjes ‘te ontmoedigen’.

Debat over jongensbesnijdenis op 8 november

05 november 2012 | 08:32

Het Joods Marokkaans Netwerk Amsterdam organiseert donderdag 8 november 2012 een debatavond over jongensbesnijdenis. De avond vindt plaats naar aanleiding van de recente gebeurtenissen in Duitsland, waar een rechter jongensbesnijdenis om niet-medische redenen verbood met een beroep op de rechten van het kind op onschendbaarheid van zijn lichaam.
De avond wordt gehouden in Gebouw Akantes, Nieuwe Herengracht 95, 1011 RX Amsterdam.
Toegang gratis.

Islam en Christendom

04 november 2012 | 14:14

In de NRC van 2 november 2012 signaleert Thierry Baudet drie wezenlijke verschillen tussen christendom en islam – drie verschillen die we alleen te zien krijgen als we durven generaliseren over die islam en ons niet blijven blindstaren op individuele gelovigen die afwijken van de algemene tendens. Over dat generaliseren zo meer; eerst die drie verschillen maar eens.

'Extremisten dienen te worden buitengesloten'

27 oktober 2012 | 10:06

Tekst: Ibrahim Wijbenga

De Nederlandse moslimgemeenschap wordt in toenemende mate geconfronteerd met radicale moslimjongeren die de samenleving afwijzen en geweld daarbij niet schuwen. Het gaat om een kleine groep van hooguit een paar honderd man die elke gelegenheid aangrijpt om hun ultra-orthodoxe gedachtengoed uit te dragen. Vaak gaat het om zogeheten nieuwe moslims: autotochtone bekeerlingen die niet alleen de dialoog met de samenleving maar ook met de moslimgemeenschap afwijzen.

Moslims blijven twijfelen over bloed- en orgaandonatie

09 oktober 2012 | 16:35

Tekst: Roemer van Oordt

De NOS meldde vorige week dat Sanquin bloedvoorziening in samenwerking met de Islamitische Stichting Nederland (ISN) op zoek gaat naar Turkse bloeddonoren. Eerder ging deze bloedbank al in zee met de stichting Waqf van de Marokkaanse moskee Al Fourkaan in Eindhoven, vorig jaar nog in ‘Mijn moskee is top’.
Met deze samenwerkingvormen wil Sanquin doelgroepen bereiken die via haar reguliere werving niet in beeld komen. En dat is nodig. Het percentage van moslims dat bloed doneert ligt ver onder het landelijk gemiddelde. Datzelfde geldt voor orgaandonatie. Veel moslims twijfelen aan de religieuze toelaatbaarheid.

De sterrenoorlog van Sharia4Belgium

26 september 2012 | 07:54

Tekst: Jan Dirk de Jong

De wereldwijde protesten van moslims tegen The Innocence of Muslims hebben weinig met religie te maken. Het gaat om ontevreden jongeren zonder goede begeleiding, met een gezonde drang naar avontuur en de wens om als held te vechten tegen de onrechtvaardige behandeling van hun broeders en zusters.
Dat schrijft Jan Dirk de Jong.

Behind Bars over 'The Innocence of Muslims'

19 september 2012 | 15:26

In zijn artikel 'Onkruid als Sharia4Holland vergaat niet, maar moet je wel blijven bestrijden' gaf Abdelkarim El-Fassi op dit weblog zijn mening over de demonstanten die zich naar aanleiding van de film 'The Innocence of Muslims' afgelopen zondag verzamelden op de Dam. Een reactie van de woordvoerders.

Onkruid als Sharia4Holland vergaat niet, maar moet je wel blijven bestrijden

18 september 2012 | 07:58

Tekst: Abdelkarim El-Fassi

Gisteren zat ik op een terras met een goede vriendin, het ging over de anti-islamfilm demonstranten op de Dam. Ze vertelde me dat ze zich onbewust voor haar hoofddoek schaamde als die gasten wéér eens het nieuws hadden gehaald. Vanwege de associatie die bekrompen mensen nou eenmaal maken, zei ze. Hartverscheurend om dat te horen uit de mond van een succesvol - normaal zo zelfverzekerde en trotse - Nederlandse die zich dagelijks inzet voor de samenleving. Voor mij een reden om mijn radiostilte over dit marginaal groepje 'wandelende paradoxen' te doorbreken.

De Onschuld der Moslims – In Tien Vragen en Antwoorden II

18 september 2012 | 00:10

Het tweede deel van De Onschuld der Moslims, geschreven door Martijn de Koning naar aanleiding van de protesten in verschillende landen tegen de film The Innocence of Muslims.
In deel I ging De Koning onder andere in op de vragen: wat is er gebeurd? Wie zit er achter de film? Hoe bereikte de film het Midden-Oosten? Wie demonstreerden er tegen? En waarom wordt er gedemonstreerd?

In deel II komen de volgende vragen aan bod: zijn de rellen irrationeel, doelloos en zinloos? Hoeveel slachtoffers zijn er nu? Hoe zit het met de vrijheid van meningsuiting? Wat zegt dit over de Arabische Lente? En, wat gebeurt er in Europa?

Revolutie nodig tegen onwetendheid binnen islamitische gemeenschap

17 september 2012 | 21:36

De moslimgemeenschap zou zich niet moeten laten provoceren en in alle wijsheid reageren op kritiek op hun geloof, hoe ongefundeerd of idioot ook gebracht door bijvoorbeeld een amateuristische filmprent.

Dat schrijft Mohamed Azahaf.

De onschuld der moslims - in 10 vragen en antwoorden, deel I

17 september 2012 | 08:15

De afgelopen week demonstreerden moslims in verschillende landen tegen de film The Innocence of Muslims. Wat is er gebeurd? Wie zit er achter de film? Hoe bereikte de film het Midden-Oosten? Wie demonstreerden er tegen? En waarom wordt er gedemonstreerd?

Martijn de Koning geeft antwoord op deze vragen.

Herman Vuijsje over de besnijdenis

09 september 2012 | 17:42

In NRC’s Opinie en Debat van 8 september 2012 pleit Herman Vuijsje voor een verbod op de besnijdenis van jongens. Daarmee houdt hij een moreel pleidooi, en over moraal valt niet te twisten. Je kunt hoogstens wijzen op ándere situaties waarin een bepaald besluit algemeen aanvaard wordt en dan betogen dat déze situatie voldoende op die andere lijkt om hier datzelfde besluit te nemen – een analogieredenering, altijd een hachelijke onderneming. En je kunt de argumenten voor de door jou bestreden keus ondergraven door te laten zien dat de feitelijke elementen daarin niet kloppen. Vuijsje doet beide, en dat met even weinig resultaat. Zijn analogieën zijn kreupel en zijn feiten deugen niet.

Nederlandse fatwa over stemmen? Onzin!

07 september 2012 | 15:07

Een opmerkelijk bericht met de titel “Fatwa afgekondigd voor moslims; stemmen een religieuze plicht” verscheen vandaag op de website van het Parool. Binnen enkele minuten werd het tevens overgenomen door zowel AT5, de Telegraaf, PowNed en anderen. Want een fatwa over een religieuze verplichting om te stemmen - zo vlak voor de Tweede kamerverkiezingen – dat is natuurlijk belangrijk nieuws! Het Parool was vorige week nog buitengewoon onzorgvuldig in haar berichtgeving dat Amsterdamse ‘Moslimprominenten’ vertelden dat moslim zich ‘verraden’ voelden door de PvdA. Zou het artikel van vandaag - van de hand van Heiba Targhi Bakkali - nauwkeuriger zijn? Reken er maar niet op.

Nederlandse Moslimraad roept op te gaan stemmen

06 september 2012 | 18:41

Moslims moeten gaan stemmen. Stemmen is voor moslims een religieuze plicht, net als bidden of vasten. Dat is het fatwa, het religieuze advies, van de Nederlandse Moslimraad (NMR), waarbij in Amsterdam in ieder geval de Blauwe Moskee is aangesloten.

'Stemmen is voor moslims een religieuze plicht, net zoals bidden of vasten dat is,' zegt Yassin Elforkani, NMR-woordvoerder en imam van de Blauwe Moskee in Slotervaart. Alle moskeeën die zijn aangesloten bij de NMR zullen morgen, bij de vrijdagmiddagpreek, moslims adviseren hun burgerplicht te vervullen door naar de stembus te gaan.

Nieuws over moslims scoort altijd

29 augustus 2012 | 22:08

Tekst: Ewoud Butter

Het Parool opende gisteren met de kop 'Moslims voelen zich verraden door PvdA". De krant schreef dat "Amsterdamse moslimprominenten" dit verklaard hadden.

Andere media, waaronder De Telegraaf, namen het bericht over: "Amsterdam kan worden geconfronteerd met 'Franse toestanden', zoals rellen of een volksopstand. Dat zeggen prominente moslims in de hoofdstad. De moslims voelen zich verraden door de politiek en door de PvdA in het bijzonder." Bij het artikel staat een foto van een brand in een buitenwijk in Parijs.

"Dit is geen waarschuwing, maar een verkapte oorlogsverklaring" schreef het rechtse blog Amsterdam Post.

Maar wie waren dan die prominente Amsterdamse moslims die uitspraken hadden gedaan waarop Het Parool haar bewering baseerde?

PVV liegt in Zwartboek Ramadan

20 augustus 2012 | 22:09

In aanloop naar de verkiezingen lijkt de PVV weer meer aandacht te besteden aan de islam en Marokkanen. Afgelopen weekend liet PVV-leider Wilders weten dat Badr Hari na een mogelijke veroordeling moet worden uitgewezen naar Marokko. Bovendien presenteerde zijn partij het 'zwartboek ramadan' waarmee de partij wil bewerkstelligen dat de overheid de ramadan op geen enkele manier meer ondersteunt of promoot.

De PVV kijkt daarbij niet op een leugentje meer of minder ontdekte fractievoorzitter Rietveld van GroenLinks in de Haagse gemeenteraad.

Hollandse islam is lang niet zo progressief als de wensdenkers hoopten

18 augustus 2012 | 13:14

Dat Nederlands steeds vaker de spreektaal is in de moskee, betekent nog niet automatisch dat de polderislam steeds liberaler wordt.

Dat schrijft Carel Brendel.

Pew-onderzoek: Eenheid en diversiteit onder moslims in de wereld

17 augustus 2012 | 17:28

De islam wordt vaak als een groot monolitisch blok voorgesteld. Verschillende onderzoeken van het Pew Research Centre hebben laten zien dat de islam wereldwijd veel diversiteit kent, maar ook veel overeenkomsten.

Martijn de Koning bespreekt het laatste PEW rapport.

Alledaags seksisme II

17 augustus 2012 | 10:26

De mannen in de documentaire van Sofie Peeters gedragen zich onbeschoft, intimiderend, en volstrekt verwerpelijk. Maar wie er iets aan doen wil, kan niet om de vraag heen waar hun gedrag uit voortkomt. En dan blijkt hun seksisme een stuk minder exotisch dan velen graag zouden willen.
Een vervolg …

Alledaags seksisme

14 augustus 2012 | 15:58

Er zijn buurten waar je als modern geklede vrouw nauwelijks over straat kunt zonder akelig seksistische opmerkingen van doorgaans allochtone mannen naar je hoofd te krijgen. ’t Is verleidelijk hier eerst en vooral de staf te breken over deze hinderlijk ontremde mannen, maar misschien moeten we toch eens nadenken over onze eigen, heftig geërotiseerde cultuur.

'Moslims, wijs de radicale nestbevuilers af'

11 juli 2012 | 22:06

Tekst: Ibrahim Wijbenga

Het is de hoogste tijd dat de moslimgemeenschap stelling neemt tegen de praktijken van zelfbenoemde uitnodigers van de islam. En dan niet alleen omdat zij met hun van haat en onverdraagzaamheid doordrenkte opvattingen een belediging zijn voor de islam, maar ook omdat zij een gevaar voor onze samenleving vormen. De marge tussen theorie en praktijk is bij deze uitnodigers heel klein. De jongeren die in hun ban raken, hebben de stap naar geweld zo gezet. Nederlandse moskeeën zouden hierbij een grote rol kunnen spelen.
Dat schrijft Ibrahim Wijbenga.

Angst en liefde

26 juni 2012 | 13:02

Jonas Slaats​ interviewt imam Feisal Abdul Rauf

Imam Feisal Abdul Rauf houdt zich al meer dan vijfentwintig jaar op hoog niveau bezig met de interreligieuze en interculturele dialoog. Hij is zo’n religieuze voorman die wordt uitgenodigd om het World Economic Forum toe te spreken. Maar wereldwijde aandacht kreeg zijn werk uiteindelijk pas vanwege een heftig en sterk gepolitiseerd media-debat: sommigen verzetten zich tegen zijn voornemen niet ver van Ground Zero een islamitisch gemeenschapscentrum te vestigen. De tegenstanders van het centrum hadden nauwelijks aandacht voor het feit dat imam Feisal streefde naar een ‘Cordoba House’ – een plek waar mensen van verschillende religies elkaar ontmoeten in een geest van openheid en dialoog. De discussie duurde weken en weken en haalde zelfs de internationale pers. Maar inmiddels is het weer stil. De plannen voor Park51 (de nieuwe naam van het project) gaan door, met de expliciete steun van de New Yorkse burgemeester, en Imam Feisal zet even vasthoudend als altijd zijn interreligieuze werk bij het Cordoba Initiative voort.

Hoezo joods-christelijke traditie?

26 juni 2012 | 07:34

Tekst: Shabnam Theunissen

Wat ik maar niet begrijp is dat Nederlanders en met name christenen altijd heel positief spreken over joden en zelfs spreken van “de joods christelijke traditie, die zou behoren tot het Nederlandse culturele erfgoed”.
Wat hebben joden dan gemeen met christenen en waarom zijn christenen zo bevriend met hen en stellen zij zich aan de andere kant zo gereserveerd op tegenover moslims? Ja, zelfs heb ik een (overigens) heel lieve christen horen opmerken dat het hindoeïsme “veel meer verwantschap zou hebben met het christendom” dan de islam. Dan breekt mijn klomp helemaal.

Wat te doen met islamitische terroristen en radicalen?

21 juni 2012 | 07:57

Tekst: Frank Bovenkerk en Floris Vermeulen

Veel Europese steden worstelen met dilemma’s bij het tegengaan van radicalisering. Frank Bovenkerk en Floris Vermeulen onderzochten hoe men daarmee omgaat. Hun les: koppel de aanpak van islamitisch extremisme niet te snel aan algemeen integratiebeleid.

Discutabele keuzes domineren stedelijk radicaliseringbeleid in Europa

14 juni 2012 | 09:30

In het begin deze week verschenen rapport ‘Engaging with Violent Islamic Extremism´, wordt het beleid van het Amsterdamse stadsbestuur om radicalisering van moslimjongeren te voorkomen vergeleken met dat van Londen, Berlijn, Parijs en Antwerpen.

Uit de vergelijking komt onder meer naar voren dat Amsterdam - met de moord op Theo van Gogh als katalysator- veel intensiever inzette op radicaliseringsbeleid dan andere Europese steden, terwijl de problematiek daar juist veel omvangrijker was.

‘Eigen sharia-raad voor Nederlandse moslims’

11 juni 2012 | 23:48

In Nederland moet een sharia-raad komen zoals die in Londen al bestaat. Zo’n sharia-raad bemiddelt in familiekwesties en heeft onder meer de bevoegdheid om islamitische huwelijken te ontbinden. Dat vindt een vooraanstaand lid van de Londense raad, de islamgeleerde Haitham Al-Haddad, schrijft de NOS.

De Sharia Council bemiddelt jaarlijks in twintig zaken waarvan tenminste een partner uit Nederland afkomstig is. Al-Haddad is niet blij met deze praktijk; hij zou het liever zien dat Nederland zijn eigen Sharia Council heeft voor moslims met huwelijksproblemen, omdat de raad de Nederlandse moslimgemeenschap niet kent.

Provo’s, treiteraars, aandachtzoekers – klein maar toch niet ongevaarlijk

03 juni 2012 | 18:35

Tekst: Carel Brendel

Het was een stuitende en smakeloze vertoning bij het Nationaal Monument op de Dam. Shariafanaten verkondigden aan de voet van het Nederlandse vrijheidssymbool dat het kalifaat wel raad zal weten met islamcritici als Geert Wilders. Ze ‘adviseerden’ de zwaar bedreigde politicus om lering te trekken uit ‘het geval-Theo van Gogh’. Of het ook strafbaar is, zal blijken op of na 11 juli. Dan staat een 29-jarige, zich ‘Abu Qaasim’ noemende man uit Woerden, voor de politierechter. Abu Qaasim is de leider van het extremistische splintergroepje Shariah4Holland. Deze club is zo klein dat ze bij acties wordt aangevuld en aangestuurd door Shariah4Belgium, dat op zijn beurt weer een van de weinige levensvatbare filialen is van de Global Shariah Movement (GSM) van de Britse moslimextremist Anjem Choudary.

Zij die om sharia schreeuwen, bewijzen islam een slechte dienst

01 juni 2012 | 00:03

Tekst: Jan Beerenhout

Het gevoel van onveiligheid wordt natuurlijk in hoge mate door moslims, of zogenaamde moslims, zelf gevoed.
Door (bijvoorbeeld in Nederland) niet de stem te verheffen tegen gewelddadige misbruiken van de Islam, stemmen moslims daar als het ware mee in.

Zo zagen wij enkele dagen geleden weer het Nationaal Monument op de Dam in beeld verschijnen. Dat monument werd opgericht om de slachtoffers te herdenken die in/voor Nederland vielen ter verdediging, her-invoering van onze Grondwet, met alle Grondwettelijk plichten en rechten, als Vrijheid van Godsdienst/Levensovertuiging, Vrijheid van Vereniging & Vergadering, Vrijheid van Meningsuiting, enz. daarin. Het monument als symbool van bloedig verworven democratische rechten.

Islam of cultuur?

31 mei 2012 | 23:24

Tekst: Shabnam Theunissen

In recente artikelen op het weblog Republiek Allochtonië kwam weer regelmatig de islam ter sprake.
In deze artikelen en ook in de reacties daarop bespeur ik steeds een gebrek aan onderscheid tussen cultuur en religie, in dit geval de islam. De islam is een inmiddels 1433 jaar oude godsdienst en alles wat men erover moet weten staat beschreven in de koran (het voor ons heilige boek) en hadith (overleveringen die zijn opgetekend uit getuigenissen van mensen die hebben geleefd met de profeet sws).

Sharia4belgium: dawa door provocatie

30 mei 2012 | 08:18

Fouad Belkacem, alias Abu Imran, is tevreden. Zijn strategie om veel aandacht te krijgen van opgewonden media, bloggers en politici is volledig gelukt. De Belg bedankte via een webcam de Nederlandse media en politici voor alle aandacht die ze de afgelopen week aan Sharia4Belgium en Sharia4Holland hebben besteed. Ze hebben, zegt Belkacem tegen de Volkskrant, geholpen bij onze dawa (werven voor de islam). 'Op eigen kracht zouden we onze boodschap nooit zo wijd hebben kunnen verspreiden. Na incidenten worden onze video's op internet heel goed bekeken.'

Liefdevolle kritiek – Samira Bouchibti over de Marokkaanse gemeenschap

07 mei 2012 | 20:41

Aan de hand van de geschiedenis van haar ouders, afgewisseld met korte algemenere uitwijdingen, schetst Bouchibti wat er misgaat in de Marokkaanse gemeenschap in Nederland, en wat daar naar haar idee aan te doen valt.

Het ongelijk van Theodor Holman, Breivik en Wilders

02 april 2012 | 08:00

Tekst: Ewoud Butter

Moslims gaan de wereld veroveren door massa-immigratie en door hoge kindertallen. Dat is de angst van sommigen, waaronder de aanhangers van de Eurabië complottheorie van Bat Ye'or, waartoe ook Geert Wilders, Anders Breivik en Theodor Holman gerekend kunnen worden.

Ayaan Hirsi Ali krijgt prijs

02 april 2012 | 07:37

Ayaan Hirsi Ali krijgt de Duitse Axel-Springer-Ehrenpreis van de Axel Springer Akademie, die de geboren Somalische onder meer een pleitbezorger voor vrouwenrechten en de vrijheid van meningsuiting noemt.

Hirsi Ali wordt geëerd voor haar onverschrokkenheid in het debat over de islam, waarin ze volgens de jury niet bang was een afwijkende mening te verkondigen. Hirsi Ali mag de prijs van 25 duizend euro op 10 mei ophalen in Berlijn. Schrijver Leon de Winter spreekt daarbij de lofrede voor de 42-jarige publiciste uit.

Het sprookje van de universele moraal

30 maart 2012 | 21:14

In discussies over integratie wordt nogal eens gedaan alsof de westerse moraal – met zijn ‘universele’ mensenrechten – superieur is aan die van andere culturen. In onderstaand stuk betoogt Bart Voorzanger dat dit idee op niets berust. Je kunt het westerse gelijkheidsdenken aantrekkelijker vinden dan bijvoorbeeld de moraal van de orthodoxe monotheïsmen – smaken verschillen nu eenmaal – maar te doen alsof het béter is, is pure hubris die al snel tot onderdrukking leidt.

De blinde vlek van Paul Cliteur, een recensie (deel 2)

26 maart 2012 | 14:57

tekst: Eric Hulsens

‘Kan gescheiden zwemmen in publieke zwembaden, zoals moslims vragen?’ Dat is één van de vragen die Dirk Verhofstadt voorlegt aan Paul Cliteur. Wat is het antwoord?
‘Ik zou als burgemeester van een stad vasthouden aan gemengd zwemmen. Onderdeel van de gelijkheid van mannen en vrouwen is dat men gemengd werkt, op straat loopt, de schouwburg bezoekt en ook zwemt. Je kan dit ook vanuit de theorie van het hellend vlak benaderen. Als je niet meer gemengd gaat zwemmen, waarom dan ook in de schouwburg niet aparte delen reserveren voor mannen en vrouwen?’

De blinde vlek van Paul Cliteur, een recensie (deel 1)

22 maart 2012 | 16:30

Eric Hulsens

‘We moeten de socratici koesteren: de mensen die prikkelen, provoceren en soms ook wel beledigen…’

In een lijvig werk interviewt Dirk Verhofstadt de Nederlandse hoogleraar rechtswetenschap Paul Cliteur. Die heeft zijn ideeën al in een hele reeks boeken, columns en artikels bekendgemaakt, maar dit interviewboek brengt een welkome synthese.

De PvdA en de gelovigen: democratisch beginsel moet voorop staan

13 maart 2012 | 22:42

Tekst: Dick Mantel

Waar het om gaat is dat er een situatie ontstaat dat minderheidsgroepen zich veilig voelen en in hun waarde gelaten. Dan kan er een basis van zekerheid ontstaan voor kritische geluiden van binnen uit en een mogelijkheid voor vrouwen om hun strijd tegen vrouwonvriendelijke aspecten van hun eigen cultuur vorm te geven.

Dat schrijft Dick Mantel in een reactie op Martijn van Dam die pleitte voor individualisering - ook in discussies over religie.

Muzelman is veroveraar

12 maart 2012 | 07:50

Tekst: Michiel Leezenberg

De islam is niet alleen een onderwerp dat in Nederland de gemoederen steeds weer verhit, ze is ook een histo­risch verschijnsel als alle andere. Na twee succesvolle boeken over de Griekse en Ro­meinse oudheid richt de Britse historicus Tom Holland zich nu op het ontstaan van de islam in de 7de eeuw. Die ontwikkeling is van wereldhis­torisch belang: de vestiging van monotheïstische staatsgodsdiensten door met name christenen en moslims beschouwt hij als een revolutionaire gebeurtenis.

Dwars op de tijdgeest: zie migranten als individuen

09 maart 2012 | 08:33

Froukje Santing (1956) was lange tijd correspondent in Turkije voor NRC Handelsblad. Toen ze terugkeerde in Nederland, trof ze een land dat flink aan het veranderen is. Het recht om binnen bepaalde grenzen anders te zijn, een onvervreemdbare Nederlandse waarde, wordt volgens Santing bij het grofvuil gezet.
Ze besloot niet machteloos toe te zien, maar schreef een boek: Dwars op de tijdgeest is haar weerwoord.

Republiek Allochtonië stelde Santing een paar vragen per mail.

Amerikaanse moslims bepleiten een (bescheiden) rol voor de sharia

07 maart 2012 | 13:29

Trouw bericht vandaag over een Amerikaanse moslimkoepel die een mediacampagne startte om meer begrip voor de sharia te kweken.

Levensbeschouwelijke organisaties doen niet mee aan polarisatie

06 maart 2012 | 18:14

Levensbeschouwelijke organisaties in Nederland doen niet mee aan de polarisatie rond moslims en de islam. In reactie op islamkritiek en anti-islamitische uitingen hebben de mainstream islamitische, christelijke en joodse organisaties de banden aangehaald. Dit blijkt uit het onderzoek Religie, binding en polarisatie van dr. Sipco Vellenga en prof. dr. Gerard Wiegers van de onderzoeksgroep Religiestudies van de Universiteit van Amsterdam.

'Ze'

02 maart 2012 | 22:47

Tekst: Bart Voorzanger

Wat ís er toch met al die opiniemakers, columnisten, bloggers en bestuurders die steeds als een groepje moslims iets vraagt, onmiddellijk schermen met de ‘neutraliteit’ van de overheid, de ‘openbaarheid’ van het onderwijs, de o zo verheven – buiging, buiging – scheiding van kerk en staat, en wat ze verder nog maar aan hoogs en heiligs van stal kunnen halen om … ja om wat eigenlijk? Om een muis te baren. Om te concluderen dat ‘ze’ er geen recht op hebben – op wat het ook maar is dat ‘ze’ vragen.

Haitham el Haddad in De Balie – een gemiste kans

01 maart 2012 | 14:15

Tekst: Bart Voorzanger

’t Is mooi dat Baliedirecteur Albrecht ruimte bood voor een kritisch gesprek met de omstreden Palestijns-Britse imam El Hadad, die elders geweerd werd om wat hij misschien gezegd heeft en mogelijk bedoelde, maar echt van de grond kwam dat gesprek niet, en dat is jammer.

Seculier vermijdingsgedrag

01 maart 2012 | 07:59

Tekst: Ahmed Marcouch

Heeft Marcouch gelijk?

28 februari 2012 | 13:34

Tekst: Ewout Klei

De Hogeschool van Amsterdam (HvA) dient er wijs aan te doen alle levensbeschouwingen en religies gelijk te behandelen en dit naar buiten toe helder te communiceren. Zeker in deze tijden van polarisatie, waarbij elk nieuwsberichtje over moslims leidt tot pavlovreacties bij politici, is het van groot belang dat bestuurders zich niet gek laten maken en behalve principieel (ten aanzien van gelijke behandeling) ook een beetje pragmatisch kunnen zijn.

Dat schrijft Ewout Klei naar aanleiding van de discussie die is ontstaan over het besluit van HvA moslims geen aparte gebedsruimte meer te bieden.

Lezing Tom Holland over de islam

28 februari 2012 | 12:35

Morgenavond houdt de Britse schrijver Tom Holland een lezing in De Balie over het ontstaan van de islam. Na afloop bespreekt een panel van deskundigen onder leiding van Youri Albrecht zijn verhaal.

Moslims, vertrouw niet uitsluitend op imams en godsdienstgeleerden

22 februari 2012 | 08:30

Tekst: Shabnam Theunissen

De afgelopen week was er enige opschudding over de komst naar Nederland van een sharia-geleerde uit Engeland met nogal omstreden ideeën over rechtspraak. UIteindelijk mocht de man toch komen in het kader van de vrijheid van meningsuiting in Nederland.
Er werd een discussie met hem gevoerd, die wel op internet, maar niet op de Nederlandse tv werd uitgezonden. Gelukkig maar, denk ik dan. Want mensen met extreme ideeën als die van deze man wakkeren de islamofobie in het westen alleen maar aan.

Nu mag ik ook al geen baret meer dragen

21 februari 2012 | 14:19

Tekst: Hassnae Bouazza

Voor de PVV-kiezers moeten we respect hebben, zo is ons steeds opgelegd door menig opiniemaker, we moesten hen serieus nemen, maar waarom dan die paniekerige reactie als het gros van de Egyptenaren voor de eigen waarden kiest? Voor de Egyptische variant van de PVV?

Dat schrijft Hassnae Bouazza.

Keiharde cijfers over massa-immigratie uit moslimlanden

16 februari 2012 | 09:00

Tekst: Flip van Dyke

Het wil nog steeds maar niet lukken met die massa-immigratie uit moslimlanden deze eeuw. Bovendien wordt de immigratie voor een heel groot deel gecompenseerd door emigratie. Geen enkele claim houdt stand, doch volgens de retoriek is er niets veranderd, maar dit is de werkelijkheid:

Netto kwamen er de afgelopen 10 jaar totaal minder allochtonen binnen uit alle moslimlanden dan in 1980 alleen al uit Turkije en Marokko.

Voorkomen is beter dan genezen; verslag van project van moskeeën tegen radicalisering

08 februari 2012 | 09:02

Tekst: Ewoud Butter

De moord op Theo van Gogh op 2 november 2004 en de daaropvolgende polarisatie en maatschappelijke spanningen baarden politiek en maatschappelijk middenveld zorgen. Dat leidde ertoe dat overheid, wetenschap en maatschappelijke organisaties beleid en activiteiten gingen ontplooien om radicalisering en polarisatie tegen te gaan. Dat gold ook voor migrantenorganisaties. Direct na de moord op Van Gogh namen zij initiatieven tot debatten en kleinschalige activiteiten rondom het thema radicalisering. Vanuit ACB Kenniscentrum was ik me in 2005 gaan verdiepen in het thema radicalisering en bood ik hierbij, samen met collega’s, geregeld ondersteuning.

Argumenten voor en tegen het boerkaverbod

27 januari 2012 | 22:13

Het kabinet heeft vandaag ingestemd met een verbod op gezichtsbedekkende kleding. Je kunt straks een boete krijgen wanneer je op straat een boerka, een bivakmuts of een integraalhelm draagt.

Minister Liesbeth Spies (Binnenlandse Zaken) noemde het boerkaverbod ''van onvoorstelbaar groot belang", zelfs al is het aantal vrouwen dat een boerka draagt beperkt. Ze zei het heel belangrijk te vinden dat mensen elkaar in een open samenleving open benaderen.

Afgelopen jaar zijn er op Republiek Allochtonië diverse artikelen over het boerkaverbod geplaatst of stonden er links naar artikelen die elders waren verschenen. Hieronder een verzameling van argumenten van voor- en tegenstanders.

Kerk en Staat; de Amsterdamse neutraliteit

26 januari 2012 | 17:13

Tekst: Roemer van Oordt

Met de ophef over het indirect subsidiëren van twee gebedsruimten door stadsdeel Oost in het multifunctionele gebouw ‘De Verbinding’ rakelt de discussie over de scheiding van kerk en staat in Amsterdam weer in alle hevigheid op. Om die scheiding beter te borgen, wil verantwoordelijk wethouder Lieke Thesingh aan de hand van de Amsterdamse notitie over dat onderwerp met de deelraad in gesprek.

Weinig beginselen roepen in Nederland zoveel verwarring en discussie op als dat van de scheiding van kerk en staat. Van oudsher wordt er onder verstaan dat de kerk niet mag regeren (geen theocratie maar democratie) en dat de staat geen geloof mag dicteren, religies of religieuze stromingen niet mag bevoordelen of uitsluiten en zich niet mag inlaten met de inhoud ervan.

Initiatief genomen om te komen tot brede moslimpartij

17 januari 2012 | 15:49

Khalid Ramdani (Roermond), Jacques Visker (Heerlen), Mostafa Abbou (Eindhoven) en Henny Kreeft (Harderwijk) hebben het initiatief genomen om te komen tot de oprichting van een brede politieke beweging die de belangen van moslims moet gaan vertegenwoordigen. Dat laten zij in een persbericht weten.

Het doel van de beweging is te komen tot een brede Nederlandse moslimpartij die zich landelijk gaat manifesteren, deelneemt aan verkiezingen en opkomt voor de rechten van alle moslims in Nederland.

De hypes van deze week: een scriptie en een doekje

13 januari 2012 | 17:43

Opiniemakend Nederland maakte zich deze week druk over twee onderwerpen: de sluier die de koningin droeg tijdens een moskeebezoek en een scriptie over de mate waarin de PVV fascistisch is.

Je kunt je afvragen wat de staat van het land is wanneer we ons met z’n allen zo druk maken over een stukje stof en de scriptie van een student. Over de hypes van deze week.

De islam heeft ook een Finkers nodig

05 januari 2012 | 18:41

Tekst: Bastiaan Verberne

De kerstdagen zijn weer voorbij. Veel tijd doorgebracht in het mooie Twentse land bij familie en schoonfamilie. Op televisie kwam er een prachtig interview voorbij waarin Paul Witteman in gesprek ging met Herman Finkers. Herman Finkers. Een echte jeugdheld van me. Finkers is een cabaretier die in een rustig tempo praat, gortdroge woordgrapjes maakt en niemand beledigt. Een typische cabaretier van de vorige eeuw, zonder ADHD. Finkers is een echte Tukker, die zijn voorstellingen zowel in het Nederlands als in het Twents opvoert. Zijn tongval doet mij weemoedig denken aan vroegere, eenvoudigere tijden met cheese onion chips en Nesquick op de bank. De cassettebandjes en video’s draaide ik grijs. Hele stukken van zijn voorstellingen kende ik uit mijn hoofd en kon ik voor klasgenootjes feilloos reproduceren.

Veel incidenten rond moskeeen

01 januari 2012 | 11:38

Moskeeën in Nederland zijn in de periode 2005-2010 117 keer doelwit geweest van geweld dat voorkwam uit angst voor de islam. Moskeeën werden beklad (43 keer) of er waren vernielingen bij islamitische godshuizen (37 keer).
Dat blijkt uit onderzoek van onderzoekster Ineke van der Valk die onderzoek naar islamofoob geweld deed in opdracht van het Euro Mediterraan Centrum voor Migratie en Ontwikkeling (Emcemo). In januari verschijnt haar boek Islamofobie en Discriminatie.

Op Republiek Allochtonië is de afgelopen jaren geprobeerd het aantal incidenten bij te houden (zie hieronder) - onder andere omdat er relatief erg weinig ophef wordt gemaakt over dergelijke incidenten. Het werkelijke incidenten ligt waarschijnlijk (veel) hoger. Moskeen geven te kennen lang niet altijd ruchtbaarheid te willen geven aan een incident.
Op grond van het hieronder gegeven overzicht lijkt er het laatste jaar sprake te zijn van een afname van deze incidenten. Een vergelijkbare trend valt op te maken uit de laatste Poldispublicatie.

Landman geeft toelichting op uitspraak over gebruik Nederlands in moskeeën

30 december 2011 | 12:49

Arabist en islamoloog Nico Landman heeft in correspondentie met de redactie van de nieuwe website Mumtaaz een toelichting gegeven op een uitspraak van hem in het ANP bericht 'De Nederlandse taal rukt op in moskeeën'. Hierin verklaarde Landman: "Dat de moskeegangers geleidelijk aan meer Nederlands worden, in ieder geval in hun taalgebruik, is onmiskenbaar. In die zin wordt de islam Nederlands. Maar dat hoeft in feite niets te zeggen over de interpretatie van de islam. Je kan je ook in de Nederlandse taal afzetten tegen de Nederlandse cultuur."

Islamisten: boemannen of eigenlijk gewoon mensen?

19 december 2011 | 16:26

Tekst: Yahia Bouyafa

Tijdens de alleenheerschappijen van de verdreven Arabische dictators hadden de islamisten het zwaar te verduren. Onderdrukking, arrestaties en militaire processen waren aan de orde van de dag. Daarnaast werd er alles aan gedaan om via de media een beeld te schetsen dat islamisten de ware boemannen in de samenleving waren.
Mubarak, Ghadaffi, Ben Ali, allemaal zeiden ze hetzelfde. Het is of wij of de islamisten. Met ons krijg je rust in de regio. Kies je voor de islamisten, dan gaat de regio terug naar de middeleeuwen.

....dus, islam bestaat niet.

15 december 2011 | 21:04

Tekst: Damon Golriz

‘Islam, islam, islam, jou treft geen enkele blaam, je kunt er niets aan doen, als je flipt van een cartoon, je zult nog moeten leren, met vrijheid om te gaan, homo’s accepteren en de vrouwtjes niet te slaan, ga jezelf bevrijden en gooi je haren in de lucht, ga lekker zonnebaden en doe dat lekker blond, eet een stukje varkenskarbonade met een jood... oh islam, oh islaaaam, oh isla-la-la-lalala-laaam’.

Dit zingt Hans Teeuwen in zijn show Spiksplinter en is op dit moment een grote hit in de sociale media.

Moskeeën vervullen niet alleen religieuze, maar ook maatschappelijke functies

28 november 2011 | 22:34

In 2009 begonnen de Raad van Marokkaanse Noord-Holland (RVM) en ACB Kenniscentrum met Voorkomen is Beter dan Genezen, een project dat tot doel had radicalisering onder islamitische jongeren te voorkomen en polarisatie tegen te gaan. Het project bestond uit twee delen: een Amsterdams project met 10 moskeeën en een Noord-Hollands project met 8 moskeeën. Het Noord-Hollandse project werd afgelopen vrijdag, 25 november 2011, met een debat over de maatschappelijke rol van moskeeën bij de islamitische vereniging Taâluf in Purmerend afgesloten.

Vreemde jongens die moslims, of toch niet?

27 november 2011 | 14:19

Tekst: Ludo Sannen

Ook in België wordt al enkele jaren een debat gevoerd over de rol van de islam in de samenleving en over de verhouding tussen Kerk en Staat, die in België anders wordt ingevuld dan in Nederland. Zo krijgen in België geestelijke voorgangers van door de overheid erkende erediensten een vergoeding en een pensioen.

Ludo Sannen is Vlaams volksvertegenwoordiger voor de sociaaldemocratische sp.a. Hij studeerde zelf (katholieke) godsdienstwetenschappen. Hij schreef eerder dit jaar voor het webmagazine MO mondiaal nieuws, een artikel waarin hij twee voorstellen deed om de ontwikkeling van de moslimgemeenschap te stimuleren en de islam in het midden van de maatschappij te laten aankomen: 1)maak de financiering van de religieuze gemeenschappen eerlijk, doorzichtig en 2) creëer een faculteit islamitische godsdienstwetenschappen. Hieronder zijn artikel.

'Twee Geloven....' grimmige tragikomedie van Rayhana

14 november 2011 | 20:40

zo 20 nov aanvang: 13.00 uur; Theatervoorstelling inclusief lunch

Acht actrices lezen 'Twee Geloven...' een grimmige tragikomedie van Rayhana (Algerijns-Franse actrice/schrijfster). Het stuk geeft een universeel portret van vrouwen uit een volkswijk in Algiers, vrouwen die gedomineerd worden door het patriarchaat. Zij bezoeken de hammam om hun lichaam te reinigen, maar ook hun ziel. De beslotenheid van de hammam geeft hen de veiligheid vrijuit te spreken over de lusten en lasten van hun bestaan. De toneeltekst inspireert het publiek tot een gesprek over de positie van de vrouw binnen de Islam, de vermenging van religie en patriarchaat, en scheiding van kerk en staat.

Islaam.tv organiseert landelijke benefietactie vanwege hongersnood Somalie

13 november 2011 | 16:58

De internetzender islaam.tv is afgelopen vrijdag samen met Ontdek Islam gestart met een 3 daagse inzamelingsactie vanwege de hongersnood in Somalië.

Donateurs worden opgeroepen geld te geven voor eten ("voor € 50,- per maand onderhoud u een gezin"), om waterputten te slaan (voor 5500 euro hebben 6000 mensen te drinken) of voor medische zorg. Op de site wordt bij gehouden wie tot nu de grootste donateurs zijn.

Vertegenwoordigen islamitische politici hun islamitische achterban? Dibi versus Hasnaoui

17 oktober 2011 | 10:35

'Besnijden? Had ik eerder moeten doen!'

18 september 2011 | 17:48

Tekst: Imadima, mmv eerstkoffie

Op 14 september was er een oproep van de artsenorganisatie KNMG tegen jongsbesnijdenis. Besnijdenis is volgens hun ‘een pijnlijk en schadelijk ritueel’. Zo schadelijk dat het kabinet, de Tweede Kamer, Amnesty International, Forum en de Kinderombudsman zich hiertegen moeten uitspreken. Volgens een poll van AVRO debat is 53% van de Nederlanders voor een verbod op jongensbesnijdenis. De KNMG wil jongensbesnijdenis niet verbieden, maar ontmoedigen. Volgens hun treden er namelijk regelmatig complicaties op als bloedingen, infecties, plasbuisvernauwing, maar ook amputaties en sterfgevallen kunnen voorkomen. Daarnaast worden de ‘slachtoffertjes’ regelmatig zonder verdoving besneden.

Corrumperende macht van schoolbesturen en wat daaraan te doen

16 september 2011 | 17:53

Tekst: Bart Voorzanger

Bij discussies over bestuurlijke wantoestanden in het islamitisch onderwijs lijkt het al snel te gaan om een tegenstelling tussen de islamitische gemeenschap en de rest van Nederland. Dat snijdt om twee redenen geen hout. Zelfverrijking en corruptie komt overal voor, en de schade die voortkomt uit zulke wantoestanden in het islamitisch onderwijs raakt eerst en vooral de al even islamitische ouders en hun kinderen, en het personeel van de scholen.

Boerkaverbod voor de bühne

15 september 2011 | 19:01

Tekst: Renée Olsthoorn

Boerka, boerka, boerka…
…kiele kiele boerka kiele kiele hopsasa…

Mijn variatie op het liedje over Koeweit van Farce majeure tijdens de oliecrisis in de jaren zeventig spookt de hele ochtend al door mijn hoofd, vanaf het moment dat ik vernam dat Donner morgen een wetsvoorstel zal indienen omtrent een gezicht bedekkend verbod, kortweg het boerkaverbod.

Hoe kan een beleid als dit ook anders worden bekeken dan satirisch. Het is me wat, heur! Nederland telt een kleine honderdvijftig boerkadraagsters van wie 95% tot de islam bekeerde autochtone Nederlandse vrouwen. Van die vrouwen dus die roomser zijn dan de paus. Of zou ik moeten zeggen, islamitischer dan Mohammed?
Dit verbod is typisch weer zo’n staaltje beleid voor de bühne om a) die gedogende eenmansbeweging van dit door een corpsbal geleide falende minderheidskabinet mild te blijven stemmen en b) om de aandacht af te leiden van échte problemen, zoals de monetaire crisis, bijvoorbeeld, of de bezuinigingen die uitsluitend de zwakke groepen in de samenleving treffen.

De fatwa van Dibi is misplaatst

13 september 2011 | 22:04

Tekst: Mohamed Rabbae

Tofik Dibi van Groen Links grijpt het moment van de 10-jarige herdenking van 11 September 2011 aan om af te rekenen met de “destructieve invloed” van de fatwa’s in de islamitische wereld( VK 10 Sept.). Hij doet een beroep op de moslims om deze adviezen van islamgeleerden – hoe pacifistisch en vrouwvriendelijk ze soms ook kunnen zijn- te negeren en zich door het eigen gezond verstand en geweten te laten leiden. Tegen het standpunt van Dibi om bij het handelen het eigen verstand en geweten te gebruiken, kan geen verstandig mens bezwaar hebben. Integendeel. Toch zal ik ook - deze “laatste fatwa” van Dibi naast me neerleggen vanwege de volgende redenen.

Het Westen is een gevaar voor de islam

13 september 2011 | 15:41

Tekst: Imadima

“Integendeel: het is het Westen met zijn ideeën over democratie, individualisme en pluralisme dat een gevaar inhoudt voor de islam” – Frits Bolkestein

Ik ben het helemaal met Bolkestein eens. Het Westen is een gevaar voor de islam. Niet alleen met haar ideeën over democratie, individualisme en pluralisme, maar vooral ook met haar hang naar materialisme, vernielzucht en subjectieve media berichtgeving.

Debat in Argan: de laatste fatwa

13 september 2011 | 07:35

Met Tofik Dibi en jongerenimam Yassin Elforkani
Argan, Overtoom 141, Amsterdam
Datum: 16 september 2011
Tijdstip: 19:30u t/m 21:30

Aan de vooravond van de herdenking van de aanslagen van 11 september 2001, deed GroenLinks Tweede kamerlid Tofik Dibi samen met collega Tweede kamerlid Ahmed Marcouch (PvdA), theoloog Mohamed Ajouaou en voormalig GroenLinks Tweede kamerlid Naima Azough, een oproep tot een laatste fatwa. In deze internationale oproep verzoekt hij de moslims om zich niet te laten dicteren door een uitgevaardigde decreet, maar om het heft in eigen handen te nemen en te handelen naar eigen inzicht.

Wikileaks: de VS, Nederlandse moslims en (anti-)radicalisering

11 september 2011 | 16:29

Tekst: Martijn de Koning

Na de aanslagen van 11 september stond terrorisme natuurlijk hoog op de politieke agenda. En dan met name terreuraanslagen (mogelijkerwijze) gepleegd door moslims. Na 9/11 werden moslims dan ook nauwgezet gemonitored door de Nederlandse staat zoals blijkt uit een recent vrijgegeven ‘secret cable‘ bij Wikileaks. Deze cable is een ‘security environment profile questionnaire’ (SEPQ) die op 9 december 2003 door de Amerikaanse ambassade in Den Haag gestuurd is aan de CIA, FBI, US Defense and Intelligence Agency en de State Department.

Tien jaar na het keerpunt

10 september 2011 | 22:15

Tekst: Yahia Bouyafa, voorzitter Raad Marokkaanse Moskeeen Nederland

Elf september tweeduizend een: een ieder van ons weet nog goed waar hij of zij was op het moment dat de wereldschokkende aanslagen werden gepleegd op hardwerkende onschuldige burgers. Duizenden mensen verloren hun leven, honderden raakten verminkt, en van talloze mensen zagen hun leven ontwricht worden door deze gitzwarte dag in de geschiedenis van de mensheid.

Na de aanslagen zijn overal op de wereld discussies ontstaan. Velen wilden meer weten over de religie die aangehangen werd door degenen die deze verschrikkingen op hun geweten hadden. Wie waren deze mannen, wat bewoog hen om deze aanslagen te plegen, waarom deden ze dit in naam van God en de Islam en, nog veel belangrijker, zijn andere moslims het eens met deze terroristen?

Final Fatwa: beleef de islam individueel en in vrijheid

10 september 2011 | 10:30

Tofik Dibi (GroenLinks) doet samen met Ahmed Marcouch (PvdA), programmamaakster Naima Azough en theoloog Mohamed Ajouaou een oproep aan moslims om hun geloof individueel en in vrijheid te beleven. Met een symbolische laatste fatwa doen zij een appel op moslims om niet meer te leven naar van bovenaf opgelegde wetten door geleerden, maar zelf na te denken en zelfstandig te handelen. Ze zijn een online initiatief gestart waar moslims in binnen- en buitenland zich bij aan kunnen sluiten: The Final Fatwa.

Boerkaverbod is het product van een paternalistische overheid

27 augustus 2011 | 14:52

Tekst: Jogchum Vrielink en Eva Brems

Boerka's verbannen maakt de samenleving niet veiliger, bevordert het samen leven niet, en helpt ook niet tegen de onderdrukking van moslima's. Emancipatie is beter.

‘Onzedelijk’ zou het zijn. Net als naaktloperij. Terwijl op die manier in Nederland – onder impuls van minister Donner – de discussie over een verbod op gezichtsbedekkende kledij weer aangezwengeld wordt, is het ‘boerkaverbod’ in België vorige maand van kracht geworden. België wordt daarmee het tweede Europese land, na Frankrijk, met een dergelijk verbod.

De problemen in onze steden kunnen wel wat meer islam gebruiken

21 juli 2011 | 08:12

Tekst: Michael Blok

Moslims en de islam worden in Nederland dagelijks in verband gebracht met een lange lijst problemen. Gelukkig is de voedingsbodem voor uitsluiting of uitzetting ondanks dat nog steeds beperkt. Maar als redelijke mensen het er over eens zijn dat moslims in Europa zullen blijven als gelijkwaardige burgers, lijkt het verstandiger om te proberen een positief beeld van ze te hebben. Een beeld dat in de Nederlandse media en politiek eigenlijk niet meer geschetst wordt. Dat is niet alleen onverstandig, maar ook onterecht.

Amsterdam presenteert film over aanpak radicalisering

18 juli 2011 | 10:57

De Informatiehuishouding Radicalisering (IHH) van de gemeente Amsterdam heeft een mini-documentaire laten maken over de Amsterdamse aanpak van radicalisering. In de documentaire worden verschillende activiteiten van de aanpak in beeld gebracht. Zo is te zien wat er gebeurt tijdens de trainingen waarin docenten en jongerenwerkers worden getraind in het herkennen van voornamelijk islamitische radicalisering. Verder vertellen verschillende mensen over hun ervaringen met radicalisering en met de activiteiten en richt de burgemeester zich tot de kijker.

Het OM pleit voor fictie en vrijspraak

05 juni 2011 | 09:31

Tekst: Bart Voorzanger

Het openbaar ministerie pleit voor vrijspraak van de heer Wilders. Het doet dat mede op grond van een strikt onderscheid tussen een religie en zijn aanhangers. Dat onderscheid snijdt geen hout.

Het proces tegen de heer Wilders is bijna afgelopen. Alle pleidooien zijn gehouden, alleen de rechter moet nog spreken. Ik snap dat dat even duurt. De rechter heeft een hoop om over na te denken. Vooral het requisitoir van het OM zal tot hoofdbrekens leiden, althans dat moeten wij hopen. Ik heb het gelezen, allengs verbaasder: eindeloze beschouwingen over de precieze betekenis van woorden, woordcombinaties en combinaties van woordcombinaties uit de wet, en dat alles in een Nederlands waarvan het gebrek aan souplesse bij tijden haast gezocht aandoet. Begrijp mij niet verkeerd, het principe juich ik toe. Aan een zorgvuldige uitwerking van begrippen kun je nauwelijks voldoende tijd en aandacht geven. Maar als zo’n uitwerking al tot onzin leidt vóór die begrippen zijn toegepast op de zaak waarom het gaat, is er reden voor zorg.

Antisemitisme komt veel voor bij moslimjongeren in Brussel en is theologisch geinspireerd

12 mei 2011 | 10:11

De helft van de islamitische leerlingen in Brussel is antisemitisch. Dat blijkt uit het onderzoek "Jong in Brussel" van het Platform Onderzoek Jeugd, waarvan de resultaten vandaag in de Belgische krant De Morgen staan.
"Het antisemitisme bij die leerlingen is theologisch geïnspireerd en er is een rechtsreeks verband tussen moslim-zijn en antisemitische gevoelens koesteren", aldus socioloog en onderzoeker Mark Elchardus.

Elchardus: "Erger is dat die anti-Joodse gevoelens niets te maken hebben met een laag opleidingsniveau of sociale achterstelling, wat wel het geval is bij racistische autochtonen." Bij autochtone Brusselse leerlingen is 10 procent antisemitisch.

God en de PvdA

11 mei 2011 | 21:28

Tekst: Marcel Duyvestijn

"We hebben geen goede ervaringen met regeren met de PvdA. Dat gaat heel ver terug." Dat zei Gerda Verburg vorige week in een interview met Nu.nl.

Ik dacht: ja.
Daarna dacht ik: Jezus. Gerda heeft hartstikke gelijk.

Voorlopig, zei Gerda, wil ze niet meer met ons samenwerken. Ik voelde me weer een puber en zei tegen mijn beeldscherm: ik wil ook niet meer met jou spelen! Toen Jan Peter Balkenende later in Pauw en Witteman allerlei PvdA'ers de schuld gaf van het mislukken van zijn christelijke kabinet wist ik het zeker: We moeten iets duidelijk maken: dat we geen enkele partij meer buitensluiten, behalve het CDA. Het CDA is een partij van God. Wij zijn van de mensen. Laten we het eens zo simpel uitdrukken.

Strijd om de publieke ruimte – Hizb ut Tahrir op de Dam

08 mei 2011 | 22:29

Tekst: Martijn de Koning

Zaterdag organiseerde de organisatie Hizb ut Tahrir (HuT – Partij van de Bevrijding) een demonstratie in Amsterdam op de Dam.

De HuT is een zogenaamde pan-islamitische organisatie die er naar streeft om moslims te verenigen in één staat op basis van islamitisch recht, een kalifaat, met een kalief als gekozen leider. De HuT is in Europa vooral actief onder Turkse groepen (of verwante etnische groepen) en met name in Engeland redelijk sterk.

De jaarcijfers extremisme van Europol en de AIVD

23 april 2011 | 09:22

Volgens Europol vonden er in 2010 in de EU in totaal 249 terreuraanslagen plaats, waarbij zeven mensen omkwamen en tientallen anderen gewond raakten. Het merendeel (160) van de aanslagen werd gepleegd door separatisten, gevolgd door links extremisten (45). Drie van de 249 aanslagen werden toegeschreven aan islamistische terroristische groeperingen. Extreemrechts kende een rustig jaartje en pleegde geen enkele aanslag.

In Nederland werd geen aanslag gepleegd. Wel zijn volgens Europol het afgelopen jaar in Nederland 38 mensen opgepakt in verband met terrorisme. Het betrof 19 personen die verdacht werden van moslim-extremisme en 19 personen die verbonden zijn aan separatistische bewegingen.

Deze cijfers zijn niet terug te vinden in het jaarverslag dat de AIVD vorige week het licht liet zien. De AIVD liet hierin weten dat de dreiging van jihadistisch-terroristische groepen tegen Europa in 2010 is toegenomen en dat het dierenactivisme is afgenomen.

Ahmed Marcouch: verdoving voor rituele slacht is halal

20 april 2011 | 00:02

Tekst: Ahmed Marcouch

De discussie over ritueel slachten heeft moslims een mooie nieuwe bevinding opgeleverd: verdoving vóór rituele slacht is wel degelijk Halal. De Islamitische geleerden hebben dit uitgesproken in Fatwa’s. De gedachte daarachter is glashelder: de essentie van de rituele slacht is het dierenwelzijn. Nu wij de beschikking hebben over deze technieken en de onderzoeken kennen naar de pijn bij dieren tijdens de slacht, hebben wij de plicht om die kennis te gebruiken. Niet langer is de rituele slacht met het vlijmscherpe mes in de hals de meest pijnloze slachtmethode, humaner is vooraf te verdoven. Daarmee kunnen wij onze dieren bieden wat wij onszelf en onze geliefden toestaan: pijnbestrijding. Immers, wie ondergaat tegenwoordig in Nederland nog een operatie of zelfs maar een tandartsbehandeling zonder verdoving onder het motto dat in de tijd waarin de profeet Mohamed leefde verdoving nog niet bestond? Dat zou beestachtig zijn.

Moslims van oost tot west op Holland Doc 24

18 april 2011 | 08:02

Onder de titel Insjallah vertoont Holland Doc 24 deze week een reeks documentaires over moslims. Het documentairekanaal wendt zich niet alleen richting Mekka, maar richt de blik ook op westerse moslims en hun worstelingen en levensvragen. De documentaires gaan over uiteenlopende onderwerpen als relatiebemiddelaars voor Britse moslims in Muslim and Looking for Love en een rijschool voor vrouwen in Kabul in Afghan Ladies Driving School.

Kwestie koshere slacht legt barsten bloot in mythe van 'joods-christelijke' cultuur

12 april 2011 | 15:23

Tekst: Martin (Maarten Jan) Hijmans

Zondag was ik één van de gasten in het programma Joods op Zondag van de Joodse Omroep. Onder meer voor een discussie met Manfred Gerstenfeld over diens boek 'Het Verval'. Die mondde overigens naar mijn smaak uit in iets te veel Gerstenfeld en iets te weinig discussie. En het is toch al zo moeilijk om met Gerstenfeld te discussiëren. Hij blijkt namelijk een vriendelijke man op leeftijd te zijn die je dus moeilijk hard kunt aanvallen, hoe graag je ook zou willen en hoe nodig dat ook is. Bovendien praat hij ook nog eens als een langzaam meanderende rivier, weids, vol trage bochten en uitweidingen naar elders.

Intolerant Europa

31 maart 2011 | 22:15

Tekst: Ewoud Butter

Een derde van de bevolking in acht EU-landen, waaronder Nederland, meent dat er een natuurlijke hiërarchie tussen volkeren bestaat, de helft wijst de islam af en een meerderheid is seksistisch. De Nederlanders zijn toleranter dan de bevolking in de andere landen.

Dat blijkt uit een niet erg vrolijk stemmende studie van de sociaaldemocratische Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) die is gebaseerd op een uitgebreide, volgens de onderzoekers representatieve enquête onder 1000 mensen in Duitsland, Engeland, Frankrijk, Nederland, Italië, Portugal, Polen en Hongarije. Wat betreft xenofobie, islamofobie en racisme ontlopen de landen elkaar niet veel. Significante verschillen werden wel gevonden als het ging om anti-semitisme, seksisme en homofobie.

De conclusie van de FES-studie, die onderdeel is van een serie publicaties over extreemrechts, is dat groepsgerichte vijandschap, een denigrerende houding en vooroordelen ten opzichte van het "vreemde" wijdverspreid zijn in Europa. De onderzoeksmethode en de conclusies zijn wat kort door de bocht. Toch is het de moeite waard de resultaten nader te bekijken.

Als het paard van Troje: indringen en overwinnen

31 maart 2011 | 15:40

Tekst: Damon Golriz, panellid van NTR talkshow De Halve Maan

Hebt u weleens gelet op de aftiteling van onze talkshow? Linksonder het scherm? Terwijl Naeeda de kijkers fijne zondag toewenst, verschijnt deze zin: ‘De Halve Maan is een opinieprogramma van de NTR in de moslimzendtijd’. Ja, zo eindigt het echt: ,,in de moslimzendtijd’’. Ruim 55 minuten begaat een afvallige (ik dus) de grootste zonde in de islam: etaleren van ridda (afvalligheid)! En dat in de zendtijd van dezelfde moslims; zaliger kan ik het me niet voorstellen.

Neem een voorbeeld aan de Amerikanen

29 maart 2011 | 16:00

tekst: Daphne Meijer

Jaren geleden bezocht ik voor De Groene Amsterdammer een congres van de Nederlandse Vegetariërs Bond. De eerste spreker trapte af met de mededeling dat de mens al een half miljoen jaar een carnivoor is, een vleeseter. Naast me zat een oudere dame, die mompelde: ‘Dan doet de mensheid het al een half miljoen jaar fout’.
Ik moest laatst aan haar terugdenken, aangezien de discussie over onbedwelmde, rituele slacht weer eens is opgelaaid. Die dame had gelijk; de mensheid doet het ongetwijfeld al een half miljoen jaar fout, als vleeseter. Het ziet er echter naar uit dat de mensheid hier voorlopig niet mee gaat stoppen. Vlees eten is te veel een guilty pleasure.

Nederlandse moslim genuanceerder over homo's dan Duitse boer

25 maart 2011 | 08:30

De opvattingen van Nederlandse moslims over homoseksualiteit zijn genuanceerder dan die van Duitse boeren of de gemiddelde Griek. Ze zijn ook progressiever dan moslims in de omringende landen. Dit blijkt volgens de Volkskrant uit een nog lopend promotieonderzoek van Elmar Jansen, politicoloog aan de Universiteit van Amsterdam.

Dat de debatten over islam- en integratie juist in Nederland en Denemarken zo heftig zijn, verklaart hij door te wijzen op de relatief progressieve opvattingen van Denen en Nederlanders.
'Als we ervan uitgaan dat migranten in Europa min of meer hetzelfde denken, dan kunnen we aannemen dat de botsing met autochtonen heftiger is naarmate deze progressiever zijn', zegt hij.

Jansen ontdekte echter dat moslims in snel tempo 'vernederlandsen'. Wat de acceptatie van homoseksualiteit betreft 'is Nederland een progressieve uitzondering', zegt Jansen. 'Andere Europese landen zijn niet zo ruimdenkend. Het is verbazend te zien hoe snel opvattingen worden overgenomen door migranten.'

Hoogleraar: meer samenwerking met moskeeën en meer ruimte voor religieuze plichten moslims

08 maart 2011 | 16:09

Er zal meer wettelijke ruimte moeten komen voor de samenwerking tussen overheden en moskeeën. Ook moeten werkgevers beter rekening houden met de religieuze plichten van islamitische werknemers. Dat stelt godsdienstfilosoof en coördinator Henk Vroom in het beleidsadvies Dialogue with Islam dat hij schreef voor het Center for European Studies. Het universiteitsblad Ad Valvas besteedt vandaag aandacht aan het advies van Vroom.

Vroom maakte een studie van de voornaamste (integratie)problemen met moslims in Nederland, Duitsland en Frankrijk. Het is volgens Vroom niet terecht de problemen met grote groepen jonge moslims volledig toe te schrijven aan sociaal-economische factoren. 'Sociologisch onderzoek toont aan dat ook culturele factoren een rol spelen bij het uitzonderlijk hoge percentage moslims onder jeugdige delinquenten', schrijft hij. Daarom moet volgens hem de islam deel uitmaken van het Europese integratiebeleid.

Weinig begrip voor roze imam

06 maart 2011 | 18:37

Hij is een gevaar voor de Islam. Hij moet dood. Maar ook: Bravo, wat een moed! De Wereldomroep ontving vele reacties op het portret van Mushin Hendricks, de homoseksuele imam uit Zuid-Afrika. Hendricks is niet onder de indruk van doodsbedreigingen: 'Ik blijf vragen stellen.'

Vooral uit de Arabische wereld, maar ook uit Indonesië kwamen er reacties op het artikel over imam Hendricks. Zo schrijft Reinhard Luhulima uit Indonesië: 'Hendricks uitspraak is zijn eigen overtuiging. Als ieder mens zijn eigen overtuiging beleeft over de leer van God dan kan het leiden tot chaos in de wereld. Hendricks moet opgehangen worden voor zijn overtuiging die misplaatst is.'

Maar ook in Nederland is er nog weinig begrip voor het verhaal van deze imam die volhoudt dat er binnen de islam ruimte is voor homoseksualiteit. Toen Hendricks onlangs een lezing hield in Nederland, kwamen slechts twee van de 50 genodigden opdagen.

(..)
Er zijn ook voorstanders: een lezer uit Indonesië kan zich niet voorstellen dat Allah homo's straft voor iets waar ze zelf niet om hebben gevraagd: 'Zij zijn er mee geboren. Het is niet eerlijk als God hun straft, als wij God beschouwen als de Barmhartige.' Een ander roemt Hendricks voor zijn strijd tegen fundamentalistische opvattingen binnen de islam: 'Het is goed om te weten dat de Islam - hoewel langzaam – uit de Middeleeuwen stapt!'

De sharia in de grondwet – Hoe de ChristenUnie met een doldwaas voorstel de liberale rechtsstaat schaadt

27 februari 2011 | 09:13

Tekst: Jan-Dirk Snel

Het is inmiddels nogal flauw om nog een spook door Europa te laten waren, maar de sharia zou je anders met een gerust hart een dergelijke verschijningsvorm toe kunnen dichten. Het is in ieder geval een mysterieus ding, die sharia, net zo geschikt voor een gesprek als het weer. Je hoeft er geen verstand van te hebben om er toch over mee te kunnen praten. Het verschil is slechts dat je het weer aan den lijve voelt en dus, ook als je geen meteoroloog bent, op zijn minst op enige eigen waarneming kunt bogen, terwijl het aardige van de sharia is dat het echt een Gespenst is, om de term van Marx en Engels maar aan te halen: werkelijk zien doe je het ding niet, maar je kunt er wel lekker voor griezelen.

Elders ter wereld is de sharia natuurlijk wat belangrijker. In Egypte bijvoorbeeld. Daar willen ze de sharia in de grondwet houden, terwijl ze – ‘ze’ van de ChristenUnie in dit zorgelijke geval – die in Nederland … nee, niet eruit willen houden, maar er ook in willen zetten. Het enige verschil is dat de Egyptische grondwet stelt dat de sharia de belangrijkste bron van wetgeving is, terwijl de Nederlandse juist zou moeten stellen dat er voor de sharia hier geen plaats is. In geen van beide gevallen lijken de voorstellen me gelukkig, om het voorlopig maar heel erg voorzichtig te formuleren.

Over vrijzinnige alevieten: het geloof van de vliegende vogels

18 februari 2011 | 11:45

Alevieten worden door de Turkse soennieten vaak als ketters beschouwd omdat ze losser omgaan met de regels van de Koran. In de alevitische gemeenschapshuizen (cemevi's) zitten mannen en vrouwen (zonder hoofddoek) door elkaar. Alevieten vasten meestal niet, ze gaan niet naar de moskee en ze bidden wanneer ze daar behoefte aan hebben. Ze geloven wel in Allah en in Mohammed als zijn profeet, maar ze zien twaalf imams als de rechtmatige opvolgers van de profeet Mohammed. Ali, de neef en schoonzoon van Mohammed is de eerste en de belangrijkste imam. De verering van Ali en de twaalf imams is de enige overeenkomst met het shi'isme. Behalve door het shi'isme, is het alevitisme ook beïnvloed door het sjamanisme en het vroege christendom.

Omdat het alevitisme nergens is vastgelegd, is het een verzamelbegrip geworden voor vrijzinnige opvattingen. Alevieten erkennen de Koran, maar hebben daarnaast hun eigen heilige boeken. De belangrijk¬ste manier waarop het alevitische geloof wordt overgebracht is door middel van alevitische poëzie, die vaak onder begeleiding van de saz (een luit met lange hals) wordt gezongen. Het alevitisme kent geen hiërarchische structuur. Iedere gemeenschap heeft alleen een dede, een wijze man die de religieuze bijeenkomsten (cems) leidt en in geval van geschillen als bemiddelaar optreedt.

Godsdienstvrijheid en ritueel slachten

17 februari 2011 | 20:25

Tekst: Bart Voorzanger

Het wetsvoorstel over onverdoofd slachten van de Partij voor de Dieren leidde tot een paar opmerkelijke rabbinale reacties. Tijd voor enige bezinning?

De Partij voor de Dieren diende een wetsvoorstel in om joods of islamitisch ritueel slachten alleen toe te staan wanneer dieren daarbij vooraf worden verdoofd. Mij lijkt dat een zinnig initiatief, al gaat het me lang niet ver genoeg. Wat mij betreft zou een dier dat je besluit te slachten direct nadat het uit wei of stal gehaald is, snel en pijnloos moeten worden gedood. Het vervoer naar en het wachten bij het slachthuis is een uiterst stressvolle ervaring die je een dier dient te besparen.

Maar de godsdienstvrijheid dan? Het simpele antwoord is dat die hier in het geheel niet in het geding is. Op dit moment geldt de uitzondering in de wet die onverdoofd slachten mogelijk maakt alleen de slacht volgens joodse en islamitische regels, en jodendom noch islam verplichten hun gelovigen vlees te eten. Wie vlees van dieren die voor de slacht werden verdoofd haram of treife acht, wordt maar vegetariër.

Gaat de provincie Zuid-Holland de islam een halt toe roepen?

17 februari 2011 | 10:55

Tekst: Roemer van Oordt

Stel, ik ben Mohammed, 28 jaar, geboren en getogen in Rotterdam Zuid. Na wat stapelen in het onderwijs heb ik best een leuke, zij het wat saaie baan aan de andere kant van de tunnel gevonden. Ik was en blijf maatschappelijk actief in mijn eigen buurt en ben niet van plan met m’n prille gezin waar dan ook naartoe te gaan verhuizen.

Hoewel er veel en grote problemen zijn hier op Zuid, gaat het met mij en mijn directe omgeving eigenlijk best wel goed. Natuurlijk voel ik me onbegrepen door de vaak ongefundeerde negatieve beeldvorming in de media, de politiek en de stad over mijn religie; erger ik mij aan Leefbaar, de kortzichtigheid van het steeds heftiger opdringen van hier zogenaamd geldende normen en waarden en zie ik heus wel dat er geknaagd wordt aan fundamentele rechten en onnodig gekwetst en uitgesloten wordt onder de noemer van de vrijheid van meningsuiting. Maar ik probeer mezelf en anderen daar tegen te wapenen door te laten zien dat ik - ja misschien wel juist als moslim - op alle terreinen actief participeer in de samenleving.

Handen geven voor beginners

02 februari 2011 | 21:56

Tekst: Ewoud Butter

Ik ken een aardige, sympathieke man. Laat ik hem Hans noemen. Hans is vriendelijk, voorkomend en beschaafd. Maar, Hans heeft een klein minpuntje: hij heeft weinig op met hygiëne. Hij wast zich zelden, ook niet als hij naar de wc is geweest. Hij schijnt principiële bezwaren tegen zeep te hebben. Dat is zijn goed recht, maar het gevolg is wel dat Hans stinkt. En niet zo'n beetje ook. Zijn handen zijn vies en zijn nagels hebben enorme zwarte rouwranden.
Nu kan ik me voorstellen dat er mensen zijn die Hans liever geen hand zouden willen geven.

Handen schudden. Het is een lastige kwestie.

Een nieuwe poging tot discussie: 'Het islamdebat: kritiek of fobie?' (17-2)

26 januari 2011 | 17:08

Na het teleurstellende debat 'Is de islam gevaarlijk' dat afgelopen december plaatshad in De Balie, wordt op donderdag 17 februari a.s. een nieuwe poging gedaan om het islamdebat weer vlot te trekken. Deze maal met een discussiepanel waarin ook moslims plaats nemen.

MBO mag handenweigeraar niet weigeren

26 januari 2011 | 15:21

Een mbo-school in Amsterdam heeft zich volgens de Commissie Gelijke Behandeling (CGB) schuldig gemaakt aan discriminatie toen de school vorig jaar een islamitische student weigerde die de ICT-opleiding wilde volgen. De school weigerde de student omdat hij vanwege zijn geloofsovertuiging vrouwen geen hand geeft, maar ze begroet door middel van het leggen van zijn hand op zijn borst.

De school verklaarde tegenover de commissie fundamentele normen en waarden te willen overbrengen en de meest gangbare begroetingsvorm te willen hanteren. Daarom moeten studenten bij begroetingen of andere gelegenheden de ander een hand geven, ongeacht diens geslacht.
De jongen verklaarde tegenover de commissie aangegeven geen opleiding meer te willen volgen aan de instelling. Toch wilde hij een uitspraak van de CGB, omdat hij daarmee wil voorkomen dat andere gemotiveerde moslims om dezelfde reden worden afgewezen.
Volgens de CGB heeft de school niet aangetoond dat zijn belang zwaarder is dan dat van de student. Ook doet volgens de commissie het niet geven van een hand geen afbreuk aan de kwaliteit van iemand als ict’er en berust de stelling van de school dat er problemen ontstaan bij het vinden van een baan, volgens de commissie slechts op vermoedens en niet op concrete ervaringen.

Turken in Nederland (de feiten)

18 januari 2011 | 22:07

Turken in Nederland

tekst: Ewoud Butter

Begin januari sloeg een groep van Turkse professionals met een manifest in de Volkskrant en op Republiek Allochtonië alarm: ze maakten zich ernstig zorgen over de integratie van de tweede generatie Turkse Nederlanders. Het manifest riep vele reacties op. Sommigen betuigden steun, maar er was ook veel kritiek.

Zowel het manifest als de reacties waren vooral gebaseerd op meningen, ervaringen en principes. In dit stuk weinig meningen, wel veel feiten en/of resultaten van onderzoek.

Dialoogavond over vrouw, geloof en emancipatie

17 januari 2011 | 10:15

Op 19 januari zal er in de Badr-moskee aan de Willem Leevendstraat nr. 7 in Amsterdam een dialoogavond worden gehouden over het thema Vrouw, geloof en emancipatie.

De centrale vraag is: gaan geloof en emancipatie samen voor vrouwen? En hoe dan? Wat betekent het geloof voor je rol als vrouw/voor de rol van de vrouw/voor de rol van je vrouw? En wat is emancipatie eigenlijk? Hoe zit het met de verhouding tussen mannen en vrouwen vanuit gelovig perspectief?
En wat verandert emancipatie daar (niet) aan?

Minder Amsterdammers voelen zich gediscrimineerd

13 januari 2011 | 22:35

Amsterdammers zijn negatiever over de vraag hoe mensen met een verschillende etnische of culturele achtergrond met elkaar omgaan in Amsterdam. In 2009 vond bijna de helft (48%) dat de omgang goed ging, nu is dat gedaald naar 38%.
Toch is het aandeel dat zich gediscrimineerd voelt kleiner geworden. In 2007 gaf 26% van de Amsterdammers aan in de afgelopen twaalf maanden gediscrimineerd te zijn en in 2010 was dit 21%. Vooral Marokkaanse Amsterdammers voelen zich relatief vaak gediscrimineerd.
Er lijkt geen toename van discriminatie van homo's en joden, maar wellicht is er wel sprake van hardere en agressievere discriminatie van deze twee groepen.
Het merendeel van de Amsterdammers is niet gelovig, 18% van de Amsterdammers voelt zich verwant met het christendom en 13% voelt zich verwant met de islam. Van islamisering is nog steeds amper sprake.

Dat zijn enkele opvallende conclusies uit de Amsterdamse Burgermonitor 2010. Evenals in de voorgaande jaren werden ongeveer 3.000 Amsterdammers telefonisch, aan huis en online ondervraagd over hun relatie met de stad. Hieronder een uitgebreidere selectie van opvallende resultaten.

Sus de ernst van islamitische terreur niet

10 januari 2011 | 19:39

tekst: David Pinto

Bolkestein heeft wel degelijk gelijk met zijn opmerking onlangs dat Nederland onleefbaarder is geworden voor Joden door het gedrag van (met name) de Marokkaanse jeugd. Maar het probleem dat hij constateert staat niet op zich.
Helaas is de Arabische wereld momenteel een bron van ellende voor de wereld. Door de islam geïnspireerd terrorisme ontstaat met name daar. En hier te lande zijn er gevaarlijke ontwikkelingen te signaleren, die vaak komen van problemen geïmporteerd uit de arabische wereld.

De drie monotheïstische religies hebben elkaar gewoon niets te verwijten

06 januari 2011 | 10:32

"Het domste wat je dan als eenvoudige gelovige kunt doen, is meegaan met die zinloze concurrentiestrijd en roepen dat hunnie erger zijn. We zijn allemaal even erg. Stop je energie liever in de bestrijding van de radicale, intolerante elementen binnen je eigen groep. Maak hen eens belachelijk voor de verandering." Dat schrijft Hassnae Bouazza. Hieronder haar volledige artikel.

En de winnaars van de Dr Kromzwaard Trofee zijn....

02 januari 2011 | 11:27

Martijn de Koning heeft op zijn weblog Closer bekend gemaakt wat volgens bezoekers van zijn site de beste en slechtste nieuwsberichten en blogs over islam en moslims van 2010 waren. Zij ontvangen de Dr. Kromzwaard Trofee.

Hizb ut-Tahrir neemt afstand van bomaanslag Zweden en geeft advies aan pers

02 januari 2011 | 10:38

De Zweedse afdeling van de radicale Hizb ut-Tahrir (HT) heeft in een verklaring afstand genomen van berichten in de Zweedse pers dat de HT betrokken zou zijn bij de bomaanslag in Stockholm.
HT verklaart een politieke partij te zijn die streeft naar de hervestiging van de Islamitische Staat (de Khilafah) in de Islamitische wereld en het behoud van de identiteit van moslims in de westerse wereld en wil de HT laten zien hoe de islam een alternatief kan zijn voor het kapitalisme. De HT verklaart haar doelstellingen langs politieke weg te willen bereiken en geen geweld te willen gebruiken. Tot slot roept de HT de media op niet te polariseren en meer aandacht te besteden aan de redenen waarom islamitische jongeren het westen kunnen haten. HT noemt hiervoor de volgende redenen:

Gezocht: polderimams

31 december 2010 | 08:17

Tekst: Ewoud Butter

Nederlandse moslims hebben het inmiddels al 20 jaar over de wenselijkheid van in Nederland opgeleide imams. Een wens die gedeeld wordt door de Nederlandse politiek. Zo sprak Rita Verdonk in 2005 de hoop uit dat er in 2008 geen imams meer uit het buitenland zouden worden gehaald. Inmiddels is er een imamopleiding en komen er steeds meer Turks-Nederlandse imams. In Marokkaanse moskeeën blijven polderimams voorlopig nog een uitzondering.

Nederlandse moslims, zeker jongeren en bekeerlingen, luisteren liever naar in Nederland opgeleide imams, maar die zijn nog dun gezaaid.
Het merendeel van de imams dat nu in Nederland preekt heeft zijn opleiding gehad in het buitenland en wordt gezonden door de overheid of de islamitische koepels uit de herkomstlanden. Ze spreken meestal amper Nederlands en zijn slecht ingeburgerd.

Angst voor de islam verkoopt

30 december 2010 | 17:33

Tekst: Mohamed Aissati

Veel mensen zijn bang voor de islamisering. En hoewel de cijfers hun angst weerspreken, wordt deze ook gevoed en geëxploiteerd.

Een flutdebat over het gevaar van de islam

22 december 2010 | 01:12

tekst: Ewoud Butter

De Balie organiseerde afgelopen zondag een debat met de vraag ‘Is de islam gevaarlijk? Het debat werd georganiseerd naar aanleiding van het verschijnen van een boek dat volgens de auteurs door verschillende uitgevers was geweigerd; de uitgevers zouden geen kritisch boek over de islam durven uit te geven. Het debat werd beveiligd, de beoogde voorzitter trok zich terug omdat hij bedreigd werd en halverwege het debat twitterde de aanwezige Ehsan Jami: “Het wordt erg heet in de zaal. Moslims in de zaal beginnen te schreeuwen en de boel [te] verstieren [versjteren]”. Jami, tegenwoordig beleidsmedewerker van de PVV, is één van de 30 auteurs die aan het boek De Islam, kritische essays over een politieke religie, heeft meegewerkt.

Interreligieuze dialoog: Al Yaqeen versus joods-christelijk pastor Ben Kok

19 december 2010 | 14:17

Ter lering ende vermaeck voor de zondag: de orthodoxe moslims van Al-Yaqeen in gesprek met de orthodox joods-christelijke pastor Ben Kok. Kijk en trek uw eigen conclusies.

'Maak de humane islam beter zichtbaar'

19 december 2010 | 09:30

tekst: Enis Odaci

Frits Bolkestein signaleert dat Nederlandse Joden zich niet langer veilig voelen in Nederland, omdat het aantal uitingen van antisemitisme toeneemt. Bolkestein wijst vrij expliciet naar Marokkaanse jeugdbendes en voegt daar impliciet aan toe dat hun islamitische achtergrond zulk gedrag uitlokt.
André Rouvoet (ChristenUnie) vraagt om stellingname van het overkoepelende contactorgaan voor Marokkanen. Ik waag te betwijfelen of koepelorganisaties nog wel voldoende in contact staan met hun achterban om zo’n oproep te kunnen beantwoorden. Het zijn geen vakbonden die op afroep mensen in stelling kunnen brengen.

Opmerkelijk: kerstviering in Fatih-moskee Amsterdam

17 december 2010 | 15:28

Beleef een unieke kerst in de Fatih-moskee in Amsterdam op 22 december 2010. Het bestuur van de Fatih-moskee en stichting New Dutch Connections nodigen u uit voor de eerste kerstviering in een moskee in Nederland. Juist in deze tijd met spanningen rondom religies in Nederland en overal in de wereld, vinden wij het belangrijk eenheid en verbondenheid te ondersteunen. En te laten beleven dat achter elke religie mensen te zien zijn. Om 19.00 uur is er een eenvoudige maaltijd en om 20.00 uur start de voorstelling As I left My Father's House.
As I Left My Father's House vertelt drie hartverscheurende verhalen van een jood, een christen en een moslim met teksten uit hun eigen heilige boeken. De parallellen met de verhalen van Mozes, Jezus en Mohammed worden duidelijk.

Hoe snel islamiseert Amsterdam?

16 december 2010 | 14:00

'Amsterdam heeft over 10 jaar een islamitische meerderheid'. Dat voorspelde Frits Bolkestein in november 2005 in het programma Buitenhof. Bolkestein is één van de deelnemers aan het debat a.s. zondag in De Balie over de vraag of de islam gevaarlijk is.

Inmiddels zijn vijf van de 10 jaar uit Bolkesteins voorspelling verstreken en wordt het tijd de balans op te maken. Hiervoor maken we gebruik van cijfers van het Amsterdamse onderzoeksbureau O+S.

Allah bepaalt niet alles

13 december 2010 | 17:36

Tekst: Froukje Santing

Voor mijn masterthesis heb ik onderzoek gedaan naar de waarden en identiteit van tweede generatie migranten in Nederland. De interviews op de website Niet Alleen Allah hebben als empirisch materiaal gediend. In dit blog presenteer ik de resultaten van mijn onderzoek. Voor mijn onderzoeksgroep is ‘Allah’ zeker niet de enige drijvende kracht achter hun denken en handelen, noch geeft het hun identiteit volledig vorm, zoals in de publieke opinie stelselmatig wordt benadrukt.

Land uit

11 december 2010 | 17:04

Tekst: Enis Odaci

Er waait een straffe wind door Nederland. Het is wintertijd. Er zal vast een relatie zijn tussen de temperatuur buiten op straat, met ijzige wind en een gladde ondergrond, en de staat van onze Hollandse geest. Want dat er een ijzige geest door Nederland waart, is een feit. Als we de vele nieuwsberichten in de gedrukte en digitale media, radio en televisie mogen geloven denkt iedereen inmiddels aan emigreren. Gedwongen of ongedwongen.

Jihadsite Ansar Al Mujahideen verdwijnt na kamervragen

10 december 2010 | 07:21

De website Ansar Al Mujahideen is sinds gisteren uit de lucht. De site zou het platform zijn geweest waarop de vorige maand gearresteerde Nederlandse en Belgische terreurverdachten plannen smeedden voor bomaanslagen in Brussel. Op de site verschenen verklaringen van Al-Qaida en via de site werd het beruchte jihadmagazine ’Inspire’ verspreid.

Lezing over islam en aids door Farid Esack

31 oktober 2010 | 19:20

Sv Avicenna organiseert in samenwerking met de Associatie Marokkaanse Artsen Nederland (AMAN) op vrijdag 5 november een lezing over ‘Islam and aids’. De lezing wordt gegeven door prof. dr. Farid Esack uit Zuid-Afrika, een moslimtheoloog die in Pakistan islamitisch recht en theologie studeerde. Hij is islamitisch geleerde, schrijver en politiek activist. Momenteel is hij ‘Visiting Professor of Islamic Studies’ op de Harvard University. Verder leidt hij regelmatig debatten op televisie en radio, zoals bij de NMO.

Farid Esack heeft al eerder een lezing gegeven bij Avicenna over ‘Faces of islam in Mc World’ en ‘Islam en human rights’. In zijn colleges beperkt hij zich niet tot islamitische theologie, maar trekt verband met politiek, milieubeleid en vrouwenrechten. Momenteel doet hij onderzoek naar progressie van de islam en ‘Aids en een islamitische theologie van mededogen’. Hierover heeft hij ook een boek geschreven: Islam and AIDS – Between Scorn, Pity and Justice. Dit boek is een verzameling is van artikelen met verschillende thema’s zoals legaliteit, seksualiteit, politiek en ethiek.

Hoe ziet mijn toekomst eruit als ik de islam wél praktiseer? (reactie op Tofik Dibi)

31 oktober 2010 | 14:39

Tekst: Nourdeen Wildeman

Op 16 oktober publiceerde de Volkskrant een column van Tofik Dibi (tweede kamerlid GroenLinks) met de titel "Wees moslim met opgeheven hoofd!". Dibi vertelt dat hij, net als ik overigens, sinds de verkiezingen veel vragen krijgt van jonge moslims. Zij blijken onzeker te zijn van de toekomst en vrezen de gevolgen van de monsterzege (een mooi gekozen aanduiding) van Wilders en zijn toenadering tot de macht. De kern van het betoog van Dibi komt mijns inziens tot uitdrukking in de afronding van zijn artikel, waar hij schrijft: "Wees mondig en vol zelfvertrouwen. Wees moslim met opgeheven hoofd. Word een voorbeeld voor anderen. Dát is het meest overtuigende en onweerlegbare bewijs van het ongelijk van Geert Wilders". Tot zover geen vuiltje aan de lucht.

Zo bezien bevat de column van Dibi een positieve en geruststellende boodschap voor de moslim jongeren die zich zorgen maken over de toekomst. Toch bekroop mij een erg ongemakkelijk gevoel bij het lezen van de column. De column moet de onzekerheid bij moslim jongeren wegnemen. Ik denk eerder dat het de reden van de onzekerheid bevestigd.

Ahmed Marcouch over homoseksualiteit en religie

22 oktober 2010 | 10:11

In de moskee vroeg na het gebed een jongen aan mij: ‘Jij verdedigt toch homo’s?’
‘Jongen’ heb ik gezegd, ‘als ik de vrijheid van de homo verdedig, verdedig ik ook jouw vrijheid. Want de vrijheid van de homo is de vrijheid van de moslim. Het is de vrijheid om te kunnen zijn wie je bent, zonder dubbelleven, zonder angst. De vrijheid verbindt ons allen, zoals de lucht dat doet die wij allen inademen. Vrijheid is onze zuurstof. ’

De homo en de Koran, gaat dat samen? Die vraag ging leven in Slotervaart, nadat ik welbewust naar het Suikerfeest was geweest van de moslimhomo’s van Habibi Ana. Het is nu van een stelling ‘gaat niet’ een vráág geworden. De Poldermoskee nam het onderwerp op in haar serie taboe-discussies.

Ja, het kan naast elkaar, zei de moeder van Slotervaart, Fatima Sabbah, de voorvrouw van Nisa for Nisa: vrouwen voor vrouwen. Zij sprak zich uit bij een bijeenkomst van het Joods-Marokkaans netwerk. Zij zei: laten we als Joden en Marokkanen samen ons sterk maken voor een homocafé, wat mij betreft in de buurt van de moskee. Mooi, zei een Marokkaanse buurtgenoot, overigens zelf hetero, gevat: ‘het kan naast elkaar, maar kan het ook beide tegelijk moslim én homo? Accepteer je de moslimhomo?’ Het is iets waar veel moslims, Christenen én seculieren het onverwacht roerend over eens zijn, zij vinden elkaar op dit punt: homo’s en religie dat kan niet.

Wees moslim met opgeheven hoofd

19 oktober 2010 | 07:32

Tekst: Tofik Dibi

De uitslag van de verkiezingen sloeg bij veel mensen in mijn omgeving in als een bom. Ik kreeg regelmatig de vraag ‘Wat nu?’.

De vraag kwam in het bijzonder van - jonge – moslims. Naarmate de kans van slagen van het rechtse kabinet toenam, nam ook het aantal vraagstellers toe. Soms zelfs tot vervelens toe. Aan de vraagstellers was duidelijk te zien dat zij onzeker waren over de toekomst. Alsof er in hun leven iets ergs stond te gebeuren na de monsterzege van Wilders en zijn toenadering tot de macht.

Toegegeven, sommige vraagstellers vond ik te makkelijk in de slachtofferrol vervallen. Eén daarvan is een buurtgenoot die toch echt geen lieverdje is. Hij maakte zich druk over wat hem zou worden aangedaan, terwijl hij zelf zelden compassie toont met een ander. En dat is nog zachtjes uitgedrukt.

Toch leek het merendeel van de mensen die mij aansprak oprecht bezorgd over hun toekomst, en de toekomst van Nederland. De twee studentes in de trein, de beschonken jongen in de Paradiso, mijn bovenbuurman in het trapportaal, een vriendin van mijn moeder, de jongens op het pleintje in de buurt: allemaal bezig met de opmars van de PVV en allemaal nieuwsgierig naar een geruststellend antwoord op hun vragen. Zoals: Wat gaat Geert Wilders doen? Kan ik met mijn twee paspoorten worden uitgezet? Moet ik mijn hoofddoek afdoen? Wordt de Koran een verboden boek? Mag de moskee nog wel open blijven? Moeten we emigreren? Is dit het begin van de-islamisering? De vraag die nog wel het meest terugkeerde in mijn contacten was: En nu, wat gaat er gebeuren?

De brief van Jason W.: Herziening

18 oktober 2010 | 08:29

De Volkskrant maakte zaterdag melding van een brief van Jason W. waarin hij terugkomt op zijn eerdere denkbeelden en acties. Dit herzienings- of herroepingsdocument is hieronder volledig geplaatst:

De idealen die ik eens huldigde zijn teloor gegaan en ik ben tot het besef gekomen dat ze moreel bankroet zijn. Met afgrijzen heb ik toegezien hoe een ooit hooggestemde ‘vrijheidsstrijd’ die het startsein zou moeten zijn voor een nieuwe, rechtvaardige wereld – met name in Irak – is verworden tot een bloedige escalatie van geweld, sektarisme en godsdienstwaanzin. Daarbij zijn ongehoorde wreedheden en misdaden begaan.

Mensen in landen die (mede) door Islamisten zijn bevrijd van dictaturen zoals Irak hebben massaal de ideologie verworpen in welke naam ze ‘bevrijd’ zouden zijn nadat ze er in de praktijk onder hebben moeten leven. Ze concludeerden dat deze geen enkel toekomstperspectief biedt. Dit heeft mij ertoe gedwongen mijn standpunten kritisch te herzien, wat heeft geleid tot het besef van de onhoudbaarheid ervan.

Ik schrijf dit om de samenleving te informeren dat ik mij niet langer identificeer met de vroeger door mij gehuldigde standpunten en hoop een constructieve bijdrage te leveren aan onze verdeelde samenleving. Ik hoop hiermee jongeren te waarschuwen om zich niet te laten misleiden door valse beloften en idealen.

Een gematigd VVD-standpunt: Van Aartsen roept op tot meer begrip en tolerantie jegens moslims

06 oktober 2010 | 12:05

De Haagse burgemeester Jozias van Aartsen (VVD) riep dinsdag tijdens zijn openingstoespraak op de Internationale Metropolis conferentie in de Hofdstad op tot meer begrip en tolerantie jegens Nederlandse moslims. In deze tijd van verharding en verrechtsing van het integratiebeleid van het aanstaande kabinet Rutte-I is dat een opvallend gematigd VVD-standpunt.

'Salafisten vormen buffer tegen radicalisering'

24 september 2010 | 17:42

De salafistische gemeenschap in Nederland vormt geen bedreiging voor de Nederlandse democratie. Sterker, salafistische organisaties vormen eerder een buffer tegen radicalisering doordat zij geweldscomponenten afkeuren. Radicalisering in de zin van de actieve bereidheid om geweld te gebruiken vindt dan ook plaats buiten de salafistische organisaties. Vooral oudere Marokkaanse mannen in een achterstandspositie, blijken gevoelig voor salafisme. Zij staan ook eerder positief tegenover een theocratie en het gebruik van geweld.

Dat concluderen de onderzoekers Ineke Roex, Sjef van Stiphout en Jean Tillie. Zij zijn verbonden aan het Instituut voor Migratie en Etnische Studies (van de Universiteit van Amsterdam) en presenteerden vandaag de eerste grootschalige Nederlandse studie naar de aard, omvang en dreiging van de salafistische (streng orthodoxe islamitische) gemeenschap in Nederland. Het onderzoek bestond uit twee delen: veldwerk onder salafisten en een breed onderzoek onder moslims naar orthodoxie.

Het is volgens de onderzoekers niet zo dat de orthodoxe Islam een politieke ideologie zou zijn die de Nederlandse democratie onderuit wil halen. Wel hebben ze soms moeite met de normen van de democratische rechtsstaat.
De onderzoekers achten het niet waarschijnlijk dat salafistische predikers in Nederland met ' gespleten tong' zouden spreken.

In memoriam: Mohammed Arkoun

17 september 2010 | 08:52

Professor Mohammed Arkoun is afgelopen dinsdag in Parijs op 82-jarige leeftijd overleden. Arkoun genoot internationale faam als hoogleraar in de Geschiedenis van Islamitische Filosofie. Hij doceerde aan de Sorbonne, maar ook aan de universiteiten van Oxford, Berlijn, Princeton aan de Universiteit van Amsterdam.
Zijn vele publicaties, waaronder Rethinking Islam en L’immigration: défis et richesses, maakten hem tot een van de meest prominente kenners van het historische gedachtegoed van de islam en van de geschiedenis van het religieuze denken.

Islam en 11 september- 10 punten over religie en geweld

12 september 2010 | 19:00

tekst: Martijn de Koning

Eén van de belangrijkste kenmerken van de nasleep van 9/11 is het gegeven dat veel moslims het gevoel hebben zich voortdurend te moeten verantwoorden over zaken waar ze part noch deel aan hebben (zie het programma ZOZ van de VPRO). Hoewel een groot deel van de aanslagplegers van 9/11 voorafgaand aan hun religieuze radicalisering al in politieke zin geradicaliseerd waren en beide vormen van radicalisering zich bij hen vooral in Europa voltrok, staat toch hun religieuze achtergrond centraal in veel discussies. Soms gebeurt als achtergrond informatie (de geschiedenis van islam, maatschappelijke positie van moslims), soms apologetisch (islam is niet gewelddadig en moslims die geweld gebruiken zijn extremistische idioten en/of begrijpen de echte islam niet goed), soms beschuldigend (islam is een license to kill). Wat het ook is, in alle gevallen wordt er direct of indirect een verband gelegd tussen geweld en islam.

"Islamkritiek en integratie moet je niet scheiden" (Thijl Sunier)

05 september 2010 | 17:18

Meindert Fennema (NRC 31/8) vindt Wilders’ credo ‘niet voor Ali en Fatima, maar voor Henk en Ingrid’ verwerpelijk omdat het een etnische draai geeft aan de volgens de auteur overigens vaak terechte islamkritiek van Wilders.
Islamkritiek en integratie moet je scheiden vindt Fennema, maar hier slaat hij de plank finaal mis. Het zou mooi zijn zo’n onderscheid, maar zoals Fennema het voorstelt is het vooral gratuite retoriek.

Bedreiging Australische imam aan Wilders blijkt 2 jaar oud

05 september 2010 | 16:59

De bedreiging van Australische moslimradicaal, Feiz Muhammad aan Geert Wilders om de PVV-leider te onthoofden, blijkt al twee jaar oud te zijn. Dat was volgens de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding (NCTb) de reden om de veiligheidsmaatregelen rond Wilders niet te verscherpen. Zo meldt het AD.

De Telegraaf meldde vrijdag opnamen te hebben van een oproep van een Australische moslimradicaal, Feiz Muhammad, om de PVV-leider te onthoofden. Ook de inlichtingendienst AIVD zou de band hebben.

Islam en ideologie (Bart Voorzanger)

04 september 2010 | 17:57

Of de islam een ideologie is, hangt er geheel van af wat je met ‘ideologie’ bedoelt. Is dat laatste eenmaal duidelijk, dan wordt de vraag triviaal.

De afgelopen weken heeft menig stukjes- en ingezondenbrievenschrijver zich ferm en met een schat aan argumenten uitgesproken voor of tegen de stelling dat de islam een ideologie is. De vraag wat die stelling betekent, kwam minder uitgebreid aan bod – misschien wel omdat het antwoord op de vraag zo uitgesproken saai is: ‘’t Is maar net wat je met ‘ideologie’ bedoelt’.

Terwijl u op vakantie was 3: over religie en scheiding van kerk en staat

16 augustus 2010 | 15:55

Voor de vakantievierders verschijnen op de Republiek Allochtonie vier blogs met het belangrijkste nieuws van de afgelopen weken.
In dit blog aandacht voor een onderzoek van Forum waaruit blijkt dat het merendeel van de gemeenten geen regels hanteert voor het geven van subsidie aan levensbeschouwelijke organisaties. Verder aandacht voor een site die door kritische moslims is gelanceerd, de vraag of de islam een religie of een ideologie is, de veranderde wijze waarop de ramadan wordt gevierd, het geweld tegen bekeerlingen, fatwa's in Marokko, de AIVD die een extremistische website runde, een portret van Abida (vrouw van Samir A) en de stelling dat echt halal vlees biologisch is.

Ramadan begint dit jaar op 11 augustus

12 juli 2010 | 10:52

De ramadan, de vastenmaand voor moslims, loopt dit jaar ongeveer van 11 augustus tot 10 september.

Ramadan is de negende maand van de islamitische kalender. Deze is afhankelijk van de maanstand en telt twaalf maanden van ieder 29 of 30 dagen. Het islamitische jaar is hierdoor ongeveer 11 dagen korter dan de gregoriaanse (westerse) jaartelling, waardoor het begin en einde van de ramadan elk jaar ongeveer elf dagen naar voren schuiven.

Nijmeegse stichting Ar Rayaan noemt berichtgeving van EO tendentieus

07 juli 2010 | 09:37

De Stichting Ar Rayaan is geschrokken van de naar haar oordeel tendentieuze berichtgeving over de activiteiten van de stichting naar aanleiding van een reportage gisteren van het EO-programma dit is de Dag. Het radioprogramma stelde gisteren dat Ar Rayaan een "ultra-islamitische en antiwesterse" organisatie zou zijn. Dat zou blijken uit onderzoek van het Radio 1-programma.

Nasr Hamid Abu Zeid overleden

06 juli 2010 | 08:35

De Egyptische denker Nasr Hamid Abu Zaid is maandag op 67-jarige leeftijd overleden in een ziekenhuis in Cairo. Abu Zaid was een omstreden, hervormingsgezinde islamwetenschapper, die zich met gedurfde uitspraken over de islam en de koran niet populair had gemaakt.
Door enkele geestelijken in Egypte werd hij beschouwd als een afvallige. Zij spraken een fatwa over hem uit en eisten dat hij van zijn vrouw zou scheiden. Die eis werd later bekrachtigd door een Egyptische rechtbank, waarna Abu Zaid en zijn vrouw naar Nederland vluchtten.
Hij werkte sinds midden jaren negentig als professor aan de Universiteit van Leiden.

Ahmed Marcouch: Mijn vader kwam te voet (versie 2010)

02 juli 2010 | 09:49

"Een Nederlandse islampolitiek zou uit een zestal elementen moeten bestaan, die elkaar aanvullen en alleen in samenhang hun werk kunnen doen: (1) Heet de islam welkom. (2) Bestrijdt het extremistische geweld. (3) Geef ruimte aan orthodoxie. (4) Steun de emancipatie van vrouwen, homo’s en lesbiennes. (5) Stimuleer het debat en (6) Bestrijdt discriminatie."

Dat zei Ahmed Marcouch in de speech die hij uitsprak op de Conferentie Identity and Civic Integration op 15 juni 2010 aan de Rijksuniversiteit Groningen. De speech was een update van de speech die hij in 2008 hield voor de Banning Werkgemeenschap van de PvdA. Zijn pleidooi voor ruimte voor orthodoxie leidde destijds tot felle reacties.

In Groningen ging Marcouch ook in op de opmars van de PVV. Het PvdA-kamerlid en gemeenteraadslid ziet de populariteit van de partij van Geert Wilders als een gevolg van angst voor islamisering, vooral ook onder Christenen.
Hieronder zijn speech.

Het grote verkiezingsdebat van de NIO

06 juni 2010 | 21:34

Onder leiding van journaliste Hassnae Bouazza debatteerden de woordvoerders integratie over het islamdebat en polarisatie, over de zichtbaarheid van de islam op straat, over hoe de problemen aan te pakken en over de vraag: wanneer ben je een Nederlander? Te gast zijn: Sadet Karabulut (SP), Mirjam Sterk (CDA), Fatma Köcer Kaya (D66), Tofik Dibi (GroenLinks), Paul de Krom (VVD) en Jeroen Dijsselbloem (PvdA).

Radicale Hizb ut Tahrir roept moslims op niet deel te nemen aan de verkiezingen

02 juni 2010 | 11:12

De radicale islamitische organisatie Hizb ut Tahrir heeft deze week een website gelanceerd waarop moslims worden opgeroepen de verkiezingen van volgende week te boycotten. Moslims worden ook via mail en filmpjes op Youtube gevraagd niet hun stem uit te brengen. De politieke partijen zullen volgens de beweging immers nooit de belangen van de moslims behartigen. "Bovendien worden de stemmen van de moslims gebruikt om oorlogen in de moslimlanden te rechtvaardigen en de islam aan te vallen onder een dekmantel van de zogeheten integratie."

KNMG roept artsen op besnijdenissen bij jongens niet uit te voeren

30 mei 2010 | 21:20

Het besnijden van jongens moet ontmoedigd worden als daar geen medische grond voor is. Artsen moet ouders wijzen op de gevaren ervan en op het ontbreken van medische voordelen. Dat stelt de artsenorganisatie KNMG. Vooral onder joodse en moslim-jongens worden veel besnijdenissen gedaan om culturele en religieuze redenen.
De KNMG roept artsen op de besnijdenissen niet uit te voeren. Hiermee wil de organisatie de rechten van kinderen beter beschermen.

Geen PVV'er op FION conferentie, programma nu wel bekend

28 mei 2010 | 08:08

Er vinden dit weekeinde twee islamconferenties plaats: het tweede Nationaal Islam Congres, dat op zaterdag 29 mei zal plaatsvinden in de RAI in Amsterdam. Dit congres wordt georganiseerd door Dar-al-’Ilm.
Het tweede islamcongres wordt georganiseerd door de FION en de International Support Organisation. Over deze conferentie zijn kamervragen gesteld vanwege de vermeende banden van FION en koepelorganisatie FIOE met de moslimbroederschap. Het voorlopig programma voor deze conferentie was lange tijd alleen te vinden op de website van de Europese koepelorganisatie FIOE, maar de Republiek Allochtonie heeft nu het definitieve programma.
Na kamervragen over de FION-conferentie, nodigde FION-voorzitter Yahya Bouyafa de PVV uit om deel te nemen aan de conferentie. Zoals verwacht kon worden is de PVV niet op de uitnodiging ingegaan.

Sharia in Nederland (uitzending Rondom 10)

30 april 2010 | 13:55

Sharia-rechtbanken zoals in Engeland bestaan hier niet. De sharia is de islamitische wetgeving. Volgens een rapport dat opgesteld is in opdracht van het Ministerie van Justitie is er in Nederland geen sprake van een parallelle wetgeving als de sharia. Hooguit is er sprake van advisering en geschilbemiddeling. Maar hoe ver gaat de bemiddeling? Wordt die bemiddeling door moslims als bindend beschouwd?

Paternalisme nekt islamdebat (Aouatif Tawfik)

28 april 2010 | 13:49

Zolang moslims om de haverklap krijgen te horen wat ze mogen of moeten van politici, opinieleiders, rechtlijnigen en Jan en alleman, dan werpt dit een drempel op, die voor de een overkomelijk is en voor de ander niet. Het overgrote deel van de moslims in Nederland keert zich af van het debat dat over hun hoofden heen gevoerd wordt op paternalistische wijze.

Onderzoek: geen shariarechtbanken in Nederland

25 april 2010 | 10:41

Nederland kent geen shariarechtbanken, zo blijkt uit onderzoek van de Radboud Universiteit Nijmegen in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) van het ministerie van Justitie. Vanwege de etnische en religieuze diversiteit onder Nederlandse moslimgroepen is het bestaan van een officieel rechtsprekend instituut voor alle moslims in Nederland ook niet goed voorstelbaar.

Hoezo geen hoofddoek? (Izz ad-Din Ruhulessin)

23 april 2010 | 10:31

De focus van het neopaternalistische integratiedebat, lijkt de laatste tijd te verschuiven van de vermeende radicalisering van jongeren, naar de zichtbare islam. Met name de hoofddoek (niet te verwarren met hijab) is hierin onderwerp van gesprek. Dit debat kent helaas een aantal uitgangspunten die vooral berusten op onwetendheid, Herrenmentaliteit en slavenmentaliteit.

Leve God, weg met Allah (2)

21 april 2010 | 10:20

In navolging op de hype in Belgie en Nederland rondom Benno Barnard voor de liefhebbers nog enkele links.

Drie staten van de moslimevolutie (Izz ad-Din Ruhulessin)

19 april 2010 | 10:15

"Er woedt een veenbrand in de moslimgemeenschap. Het negeren van deze sentimenten creëert een tikkende tijdbom. Daarom kan men maar beter de rechtmatige eisen van de zogenaamde ‘radicalen’ serieus nemen (en inwilligen)." Dat schrijft student Izz ad-Din Ruhulessin in onderstaand, ingezonden opiniestuk.

Wilders wil dat kerken stelling nemen tegen islam

05 april 2010 | 19:37

De Nederlandse kerken zouden meer stelling moeten nemen tegen de islam. Dat vindt PVV-leider Geert Wilders.

'Het christendom is, samen met het jodendom en het humanisme, onderdeel van de Nederlandse cultuur. Daar moeten wij, ook de kerk, trots op zijn', zei de PVV-leider. Hij zou daarom graag zien dat de kerk, meer stelling neemt tegen die vreemde eend in de bijt, de islam''.

Een op acht jonge Turken en Marokkanen geen moslim

17 maart 2010 | 17:51

Twaalf procent van de tweede generatie Turken en Marokkanen zegt geen moslim te zijn, tegenover vijf procent van de eerste generatie. Hoogopgeleide Turken en Marokkanen doen echter meer met hun geloof dan laagopgeleiden, terwijl dat bij de eerste generatie juist andersom is.

Open brief van Tofik Dibi aan Ayaan Hirsi Ali

17 maart 2010 | 17:46

Beste Ayaan,

Welkom terug in Nederland. Wij hebben elkaar nooit ontmoet, maar ik heb door de jaren heen veel discussies over je gevoerd met familie, vrienden en medestudenten.
Deze opvallend emotionele discussies gingen altijd over één van je felle uithalen naar de islam. Ook het recente voorstel in je boek, dat moslims de moskee moeten inruilen voor de kerk leidde, tot irritatie.
Met je scherpe tong weet je aardig wat mensen in mijn omgeving, maar ook daarbuiten, in de kern van hun geloofsovertuiging te treffen. Ook mij af en toe. Want voor mij is mijn geloof iets wat mij hoop en houvast kan geven in moeilijke tijden.

Hirsi Ali's fatwa: Wilders goed voor Nederland? (Huib Riethof)

17 maart 2010 | 13:28

Ayaan Hirsi Ali heeft een nieuw boek geschreven en geeft raad aan de politieke elite van Nederland. Ze laat onder andere weten dat Wilders goed is voor Nederland en dat het christendom het medicijn is om radicalisering onder moslims tegen te gaan. Huib Riethof reageert.

Publicatie Radicaal, orthodox en extremist

07 maart 2010 | 22:22

ACB Kenniscentrum heeft vrijdag 5 maart het rapport Radicaal, orthodox en extremist overhandigd aan de Noordhollandse gedeputeerde Rob Meerhof.

Het rapport is opgesteld voor mensen die zich willen verdiepen in de achtergronden van radicalisering, extremisme en, in iets mindere mate, polarisatie. Het is bedoeld voor bestuurders, professionals, vrijwilligers en andere burgers die willen voorkomen dat jongeren zodanig radicaliseren dat ze tot extremistische daden in staat zijn of die ongewenste vormen van polarisatie willen voorkomen. Daarbij valt te denken aan mensen die werkzaam zijn bij de lokale overheid, bij onderwijs- en welzijnsinstellingen, bij vrijwilligersorganisaties en moskeeorganisaties en bij (lokale) media.

De minister worstelt met het islamitisch huwelijk (Bart Voorzanger)

01 januari 2010 | 10:44

Onze minister van Justitie worstelt niet alleen met de sharia-rechtspraak, maar ook nog met het informele (islamitische) huwelijk. Echt doordacht lijkt zijn verhaal me niet.

vorige | volgende

Aanmelden nieuwsbrief

Ruim 2100 personen en instellingen zijn geabonneerd op de tweewekelijkse nieuwsbrief van de Republiek Allochtonië. Wilt u ook een abonnement op de nieuwsbrief? Vul dan hieronder uw emailadres in.

Aanmelden voor de nieuwsbrief van Republiek Allochtonië

Of neem een abonnement op de dagelijkse nieuwsbrief.

Zoeken op trefwoord

Over republiek Allochtonië

Achtergronddossiers

Meest gelezen blogs

Banners

  • Polderislam
  • Doneren
  • Ewoud Butter

Laatste reacties

Archief


Republiek Allochtonië