Moslimomroep M24 wil het échte geluid van kleurrijk Nederland worden

In nieuws door Ewoud Butter op 01-07-2020 | 21:13

Gisteren is bekend geworden dat bij de zeven nieuwe omroepen die toegang tot het publieke bestel willen, ook een omroep voor moslims zit. De nieuwe omroep heet M24. De initiatiefnemers lieten bij de lancering weten dat ze het “échte geluid van kleurrijk Nederland” willen laten horen, dat ze een kweekvijver willen zijn voor jong aanstormend talent en dat ze “streven naar verbinding waar anderen vastlopen”. M24 is een moslimomroep, maar wil nadrukkelijk een veel bredere groep aanspreken, zoals bijvoorbeeld ook de van oorsprong christelijke omroepen als de KRO, NCRV en EO dat doen.

In het persbericht waarmee M24 zichzelf presenteert wordt nadrukkelijk gerefereerd aan een bredere doelgroep dan alleen moslims. M24 schrijft onder andere:

“Ons land telt momenteel 4 245 875 inwoners met een van oorsprong niet Nederlandse achtergrond. (bron: CBS) Het zijn Nederlanders van de 1e, 2e, 3e en zelfs 4e generatie die volop meebouwen, of hebben meegebouwd aan onze samenleving. Zij voelen zich thuis in het land waar ze zijn geboren of het grootste gedeelte van hun leven hebben doorgebracht. Zij voelen zich thuis in het land waar zij offers hebben gebracht. Zij voelen zich verbonden met het land dat hen heeft gevoed, en hun kinderen heeft grootgebracht. Maar hoewel zij in de maatschappij hun sporen hebben verdiend, is daar in het medialandschap helaas weinig van terug te zien. M24, de omroep met diverse programmamakers die al jaren in de media werkzaam zijn, wil daar verandering in brengen.”

Volgens oprichter Brahim Azamouri (foto), al jaren werkzaam in Hilversum als cameraman en producent, is de omroep nodig omdat een te groot deel van de Nederlandse samenleving zich nu onvoldoende vertegenwoordigd voelt in het aanbod van de omroepen die ook met hun belastinggeld betaald worden. In het persbericht van M24 stelt hij:

“We zien dat veel groepen de televisie, radio en onlinekanalen van hun oorspronkelijke thuisland of land van hun ouders aanzetten. We beogen met M24 een platform te bieden waar zij wél graag naar kijken en luisteren. Waar ze zich in herkennen en waar zij zich thuis voelen. Dat is naar mijn mening de taak van ons als omroep: het geluid van divers Nederland laten horen, ze verbinden en nog meer en beter betrekken bij onze samenleving.”

M24 is opgericht door mediamensen met multiculturele bagage. Daarnaast wil M24 samenwerken met bestaande omroepen. “Wij zijn met verschillende omroepen in gesprek, om op het gebied van organisatie onze krachten te bundelen,” schrijft de omroep in het persbericht.

Bij de presentatie kwam er direct kritiek. Bijvoorbeeld dat er in het bestuur van de nieuwe omroep nog Turkse moslims ontbreken, terwijl Turkse Nederlanders samen met Marokkaanse moslims twee derde van de Nederlandse moslimgemeenschap vormen. Azamouri begrijpt die kritiek. Hij laat in een telefoongesprek weten:

“Natuurlijk willen we zelf zo representatief mogelijk zijn en uiteraard komen er ook Turks Nederlandse moslims in het bestuur. We zijn nog niet klaar. We zijn nog in oprichting en met verschillende mensen in gesprek.” 

M24 zal niet de eerste omroep voor moslims kunnen worden (zie stukje hieronder), maar kan wel de eerste ledenomroep voor moslims worden. Azamouri heeft geen zin een oordeel te vellen over eerdere moslimomroepen. “Er zijn door die omroepen ook mooie, waardevolle dingen gemaakt. We hopen daarvan te leren en een bredere omroep te zijn en representatiever te zijn.”  

Om kans te maken op een uitzendvergunning zal M24 voor 31 december van dit jaar een lijst moeten aanleveren met minstens 50.000 betalende leden. Azamouri heeft er vertrouwen in: Ik denk dat 50.000 mogelijk is. Zeker als je kijkt naar het aantal Nederlandse moslims en het aantal Nederlanders met een niet-westers achtergrond. Ik durf de uitdaging aan. Ik hou van pionieren, iemand moet het proberen. 

Behalve M24 zijn er zes andere nieuwe omroepen die lid willen uitzenden, waaronder de ultrarechtse omroep Ongehoord Nederland. Of er nog een andere omroep voor moslims bij zit is niet bekend. Als dat het geval is, wil Azamouri graag samenwerken. 

Meer informatie over M24 op hun website

Achtergrond: M24 stapt in lange geschiedenis van omroepen voor moslims, maar dan anders 

M24 is niet de eerste omroep voor moslims, maar als aspirant omroep toch iets anders dan de voorgangers. De vorige moslimomroepen waren geen ledenomroepen, maar vielen onder de groep van omroepen die bestond uit kerkgenootschappen en genootschappen op geestelijke grondslag, de zogenaamde 39f-omroepen. Na een wetswijziging werden ze in 2008 omgedoopt tot 2.42 omroepen. Dit waren omroepen waarvan de aanwezigheid van essentieel belang werd gezien om alle groepen uit de Nederlandse samenleving te bedienen. Een zendvergunning werd gegeven aan aanvragers die dat deden namens een kerkgenootschap, een genootschap op geestelijke grondslag, dan wel een samenwerkingsverband van twee of meer van dergelijke genootschappen. Daarnaast werd in de regel per religieuze of geestelijke hoofdstroming aan slechts één representatieve organisatie of instelling zendtijd toegewezen.

Het is dit jaar precies 40 jaar geleden dat bestuursleden van de aan Diyanet gelieerde Turks-Islamitische en Culturele Federatie (TICF) samen met vertegenwoordigers van de UMMON i.o. en de WIM, de Islamitische Omroep Stichting (IOS) oprichtten. Het duurde zes jaar totdat de IOS mocht gaan uitzenden. Later volgden de Nederlandse Moslim Omroep (NMO, 1993), die vanaf 2004 zendtijd moest delen met Nederlandse Islamitische Omroep (NIO). In 2009 meldden zich drie nieuwe omroepen: Stichting Moslim Omroep (SMO), Samenwerkende Moslim Organisaties Nederland (SMON) en Stichting Academica Islamica (SAI). Geen van allen kregen zendtijd voor moslims. De zendtijd werd door het Commissariaat voor de Media overgedragen aan de NPO die vervolgens de NTR verzocht om de zendtijd te verzorgen. De NTR gebruikte het budget onder andere om het programma De Halve Maan  te maken. 

In 2012 volgden de Moslimomroep (MO) en de Stichting Zendtijd Moslims (SZM). Uiteindelijk kreeg de omroep van deze laatste stichting, de Moslimomroep (MO), een licentie om tot en met 31 december 2015 uit te zenden. De MO werd een redactie binnen de NTR. De eindredacteuren moesten inhoudelijk verantwoording afleggen aan de MO, en financieel aan de NTR. Met deze constructie werd vooruitgelopen op de situatie in 2016, toen artikel 2.42 uit de Mediawet definitief geschrapt werd en de religieuze en levensbeschouwelijke omroepen onderdak gevonden moesten hebben bij één van de grote omroepen. Dat lukte de moslimomroepen niet. De NTR ging verder met het programma De Nieuwe Maan

Een uitgebreidere beschrijving van de geschiedenis van de Nederlandse moslimomroepen is te lezen in Zuilen in de Polder, een verkenning van de institutionalisering van de islam in Nederland.  

Zie ook:

Meer artikelen over moslimomroepen

Zie ook het dossier islam en media


Wilt u dat Republiek Allochtonië blijft bestaan? Waardeert u ons vrijwilligerswerk? We kunnen uw steun goed gebruiken. U kunt Republiek Allochtonië steunen en een klein (of groot) bedrag doneren (nu ook via I-deal)


Neem een abonnement op onze dagelijkse nieuwsbrief: Subscribe to Republiek Allochtonië by Email


Meer over islam en media, media, moslimomroep, moslimomroepen.

Delen: