Schurende gesprekken

05 februari 2017 | 10:02

Door Ewoud Butter

Mijn ouders zijn al bijna 53 jaar getrouwd. Ze zijn nog steeds blij en gelukkig samen. Ze zijn het vaak met elkaar eens, maar er is één onderwerp waarbij ze lijnrecht tegenover elkaar staan: het Israelisch – Palestijns conflict. Mijn moeder, die zich actief inzet voor het behoud van het joods cultureel erfgoed in Nederland, voelt zich sterk verbonden met progressief liberale joden in Israel. Mijn vader is juist uitgesproken pro Palestijns.
Omdat een discussie over dit onderwerp wel eens pittig kan worden, wordt het in onze familie soms gemeden of wordt het met kleine plaagstootjes afgehandeld. Onbespreekbaar is het echter niet.

Segregatie houdt kinderen gevangen in achterstand

24 oktober 2016 | 08:05

Segregatie is een collectief probleem. Als we kinderen al van jongs af aan apart zetten, hoe kunnen we dan verwachten dat ze later goed samenleven?

Het Amsterdamse stadsbestuur geeft miljoenen uit aan tweetalig onderwijs, maar investeert niet in het bestrijden van zwarte en witte scholen. Dat schrijft Marjolein Moorman.

De feiten over ‘allochtonen’, huwelijk en segregatie

19 mei 2016 | 20:14

Tekst: Sander Philipse

Je kan tegenwoordig geen dag TV meer kijken zonder dat iemand weer een nieuwe manier verzint om over moslims te zeuren. Gisteren was het de beurt aan journalist Wierd Duk, die bij Pauw op tafel gooide dat Turkse en Marokkaanse Nederlanders weinig met witte Nederlanders trouwen, want islam. Duk maakt hier een probleem van ‘de islam’ van, maar maakt geen moment een helder onderscheid tussen afkomst en religie.

Segregatie in voortgezet onderwijs in Amsterdam blijft immens

11 april 2016 | 23:36

Er is in het voortgezet onderwijs in Amsterdam nog steeds sprake van flinke segregatie als we kijken naar het opleidingsniveau van de ouders en de herkomst van de leerlingen. Op categorale vwo-scholen heeft 70% van de leerlingen hoogopgeleide ouders en is minder dan 20% van de leerlingen van niet-westerse herkomst. Op vmbo-scholen en praktijkonderwijsscholen heeft gemiddeld minder dan 20% van de leerlingen hoogopgeleide ouders en is meer dan 60% van de leerlingen van niet-westerse herkomst.

Segregatie neemt toe in Europese steden

22 augustus 2015 | 09:33

In steeds meer Europese steden is sprake van ruimtelijke segregatie. Arm en rijk wonen steeds verder uit elkaar. Dit kan funest zijn voor de sociale stabiliteit en de competitiekracht van steden, blijkt uit de vergelijkende studie Socio-Economic Segregation in European Capital Cities.

In de Volkskrant vandaag wordt er een stad uitgelicht: Amsterdam.

'Is dit wit genoeg voor u?' Scholen voeren omstreden actie tegen segregatie

22 mei 2015 | 11:24

Twee zwarte basisscholen in Amsterdam-Zuid, De Avonturijn in De Pijp en de St. Catharinaschool in de Rivierenbuurt, sturen vandaag hun leerlingen de straat gekleed in provocerende T-shirts om hun school gemengder te krijgen. Op de T-shirts staat de tekst: 'Is dit wit genoeg voor u?' en op de achterzijde: 'Elk kind heeft recht op integratie.' De websites van de scholen 'gaan op zwart'.

Niet alle ouders steunen de actie, maar Tweede Kamerlid Ahmed Marcouch (PvdA) wel.

Stadslicht presenteert drie colleges over Onderwijs, Segregatie en Achterstand

18 september 2014 | 10:15

Onderwijs, segregatie en achterstand. Scholen in grote steden zijn vaak gesegregeerd: witte kinderen gaan naar witte scholen, zwarte kinderen gaan naar zwarte scholen. Is dat segregatie op basis van etnische afkomst, of is het ook, of eigenlijk, segregatie op basis van economische positie en opleiding van de ouders? Zijn zwarte scholen ook slechte scholen? Vragen als deze komen in drie colleges van @Stadslicht over Onderwijs, Segregatie en Achterstand aan de orde.

Alle colleges worden gegeven in Pakhuis De Zwijger, beginnen om 18 uur en eindigen om 19 uur.

Tweedeling in Amsterdam?

03 maart 2014 | 09:20

Tekst: Ewoud Butter

Is er in Amsterdam sprake van sociaal-economische en/of sociaal culturele tweedeling? Is die mogelijke tweedeling ruimtelijk zichtbaar in de stad en heeft die tweedeling positieve of negatieve effecten? Deze vragen werden door het Amsterdamse gemeentebestuur voorgelegd aan Stad-Forum en de Adviesraad voor Diversiteit en Integratie (ADI). Hun antwoord dat er geen sprake is van tweedeling, zorgde de afgelopen week voor enige ophef. Een reactie.

O 'parallelle samenleving', where art thou?

28 januari 2014 | 18:06

Tekst:Sinan Çankaya

In 2007 hoorde ik voor het eerst het woord 'parallelle samenleving' tijdens een debat bij het Goethe Institut, een wereldwijd actieve organisatie die de Duitse taal en cultuur promoot. Het debat ging eerst over 'Turken' en plotseling over de islam, maar dat is een patroon van integratiedebatten. Het Goethe Instituut deed ook aan 'zelfsegregatie' op basis van de definitie van de sprekers, maar dat besef was afwezig onder de aanwezigen. Vermoedelijk onderzoekt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het Goethe Instituut niet op haar cocon- en capsulefunctie.

Zihni Özdil: 'Integratiedebat opschudden is trekken aan een dood paard'

03 november 2013 | 11:22

Zihni Özdil stopt zijn strijd tegen de ruimtelijke en mentale segregatie van Nederland. Hij is de haat en nijd beu en trekt de conclusie dat het netto resultaat van zijn poging het maatschappelijke debat over 'integratie' in de afgelopen jaren op te schudden, trekken aan een dood paard is.

Hij heeft goed 'nieuws' voor de Turkse Nederlanders die het land van hun opa blijven verheerlijken en voor de 'rot-op-naar-je-eigen-land' roepende Nederlanders: alle Turkse Nederlanders zijn met terugwerkende kracht illegaal in Nederland.

Hieronder de tekst van Zihni Özdil.

Het wil maar niet vlotten met de islamisering van Amsterdam

27 oktober 2013 | 09:43

Tekst: Ewoud Butter

Frits Bolkestein voorspelde in 2005 in het programma Buitenhof dat in 2015 een meerderheid van de Amsterdammers moslim zou zijn.

Inmiddels zijn we acht jaar verder en kunnen we kijken hoe hard het nu gaat met de islamisering van Amsterdam. Het Amsterdamse onderzoeksbureau O+S schrijft hierover in de Staat van de Stad VII: "Van alle Amsterdammers voelt 13% zich [in 2012, red] verbonden met de islam, 7% met het katholicisme, 4% met het christendom in het algemeen en 2% met het protestantisme. Van alle Amsterdammers is 62% niet gelovig."

Hoe eenzaam zijn de Turkse Nederlanders?

09 oktober 2013 | 18:23

Heel eenzaam. Dat blijkt uit een onderzoek van het RIVM. Bijna 70% van de Nederlandse Turken lijdt aan eenzaamheid. Bijna één op de vier is zelfs 'ernstig eenzaam' en dat geldt voor alle generaties.

Het onderzoek leidde tot verdeelde reacties onder Turkse Nederlanders.

Er wordt meer gepest in etnisch gemengde klassen

05 mei 2013 | 11:03

Tekst: Jochem Tolsma

Pesten op school is van altijd. Uit onderzoek blijkt dat in een klas met meerdere etniciteiten weliswaar meer gepest wordt, maar dat etnische motieven daarbij geen rol spelen. Toch zou het zinvol zijn voor leerkrachten om oog te ontwikkelen voor de sociale relaties in de klas.

Scholen weigeren allochtone leerling uit angst voor lage CITO-scores

01 mei 2013 | 10:09

Basisscholen weigeren structureel leerlingen op grond van hun etnische afkomst. In veel gevallen gebeurt dat met niet transparante, 'unfaire' toelatingsprocedures. Scholen vrezen 'zwart' te worden en dat door het toelaten van veel allochtone leerlingen, met soms taal- en leerachterstanden, de Cito-score van de school negatief beïnvloed worden. Hierdoor zouden hun scholen in een neerwaartse spiraal terechtkomen en niet meer aantrekkelijk zijn voor autochtone ouders. Dat blijkt volgens dagblad Trouw uit een kleinschalig onderzoek dat onderzoeksbureau KBA Nijmegen in drie gemeenten deed in opdracht van Forum, instituut voor multiculturele vraagstukken.

Turkse internaten: Kamer wil geen afspraken maar wetgeving

21 maart 2013 | 23:23

Tekst: Roemer van Oordt

Tijdens het debat in de Tweede Kamer over Turkse internaten heeft minister Asscher aangegeven in te zetten op een parallel traject, waarbij hij op korte termijn afspraken gaat maken over de kwaliteit van het pedagogisch klimaat en tegelijkertijd een wettelijk kader wil voorbereiden. Of wetgeving uiteindelijk nodig is, wordt later bekeken. Een Kamermeerderheid stuurt daar wel op aan.

Turkse internaten; een politiek spelletje van Asscher?

26 februari 2013 | 23:23

Tekst: Roemer van Oordt

Vanmiddag sprak minister Lodewijk Asscher met de verantwoordelijk bestuurders van negen gemeenten over de daar gevestigde ‘moskee-internaten’. Aanleiding vormde de alarmerende berichtgeving in NRC Handelsblad over veronderstelde brandonveiligheid, pedagogische wantoestanden en een segregerend klimaat in een drietal internaten in Rotterdam. Sindsdien wordt dit schokkende - maar feitelijk alles behalve representatieve - beeld door Asscher en andere politici als blauwdruk gebruikt om deze particuliere Turkse onderwijsinitiatieven openlijk of impliciet af te serveren. Een politiek spelletje?

Integratie blijft voorlopig hoog op politieke agenda

27 december 2012 | 18:09

Vorige week nam minister Asscher twee integratierapporten in ontvangst: Dichter Bij Elkaar? van het Sociaal Cultureel Planbureau en het Jaarrapport integratie 2012 van het CBS. De rapporten brachten weinig nieuws, maar ze maken wel duidelijk dat er voldoende reden is om te verwachten dat integratie de komende jaren op de politieke agenda zal blijven staan.

Ons onderwijs selecteert niet op talent maar op zwakte

14 oktober 2012 | 09:09

Tekst: Mirjam van Praag

Nederland kan zijn onderwijs, en ook zijn economie, verbeteren door kinderen niet te scheiden in vmbo, havo en vwo. Dit is ook beter voor immigranten en kansarmen, stelt Mirjam van Praag.

'Amsterdam is multicultureel drama'

13 juli 2012 | 18:21

..althans volgens het Russische nieuwskanaal Russia Today. In een reportage wordt een bijna zorgwekkend beeld geschetst van multicultureel Amsterdam. Volgens de reportage Sharing the Motherland lijden wijken als Bos en Lommer en de Bijlmer onder de gebrekkige integratie van hun inwoners. Enkel het centrum zou zich een waar metropool mogen noemen naar New Yorkse standaarden.

Weet, eer u etnisch meet

24 mei 2012 | 08:06

Tekst: Rogier van Reekum

Er zijn goede redenen om tegen etnische categorisering en registratie te zijn. Het zichtbaar maken van etnische doelgroepen levert namelijk geen kennis op over maatschappelijke problemen. De voorstanders komen uiteindelijk uit op een halfgare theorie over integratie.

Slecht onderzoek O+S Amsterdam krijgt eigen leven dankzij het Parool

21 april 2012 | 09:10

Tekst: Frans Verhagen

k was gisteren bij de presentatie van een rapport van het Verwey-Jonker Instituut over spanningen in Amsterdamse buurten maar daarover wil ik het niet hebben. Nee, tot twee keer toe werd weer verwezen naar een artikel in het Parool om de stelling te verkondigen dat de segregatie in Amsterdam verder toenam. Ook wethouder van Es deed dat. De bron voor het artikel was een rapport van O+S, de onderzoekspoot van de gemeente. Mij irriteert het nabrabbelen van dat artikel mateloos hoewel het veel zegt over de opinievorming. Het onderzoek liet volgens mij veel te wensen over en het artikel was een nogal gekleurde en gemakzuchtige weergave van de resultaten. Maar het gaat evenzogoed een eigen leven leiden.

Migrantenclubjes

18 april 2012 | 23:31

Tekst: Hassan Bahara

„Migrantenclubjes.” Zo worden zelforganisaties voor migranten vandaag genoemd in het Brabants Dagblad. „Clubjes” – een geringschattend verkleinwoordje. Om aan te geven hoe weinig men tegenwoordig op heeft met deze organisaties.

Geen controle op islamitisch schoolinternaat Ekmel

06 april 2012 | 17:10

Tekst: Saadet Metin en Elise Steilberg

In het Parool stond afgelopen week een uitgesproken onkritisch stuk over een Turks internaat in Amsterdam: 'In Ekmel is het toverwoord structuur'. Tachtig jongens, nadrukkelijk géén probleemjongeren, worden door de inzet van vrijwillige begeleiders van eveneens Turkse achtergrond aan een hoger diploma geholpen. Saadet Metin en Elise Steilberg plaatsen kritische kanttekeningen bij het Turks islamitische Ekmel.

Risico op verdere segregatie in Amsterdam

03 april 2012 | 18:05

Autochtone en Marokkaanse Amsterdammers zouden, nog meer dan nu het geval is, elkaars buurten kunnen gaan mijden. Zo waarschuwt het Amsterdamse onderzoeksbureau O+S in een rapport over woonvoorkeuren van jongeren.

Autochtone jongeren willen binnen de ringweg A10 wonen, het liefst in het centrum of in Zuid. Marokkaanse jongeren daarentegen zijn in principe bereid om in elk stadsdeel te wonen, met uitzondering van Zuidoost, maar hebben tegelijk een voorkeur hebben voor meer gekleurde buurten; hierdoor vallen grote delen van het centrum en Zuid af.

De blinde vlek van Paul Cliteur, een recensie (deel 2)

26 maart 2012 | 14:57

tekst: Eric Hulsens

‘Kan gescheiden zwemmen in publieke zwembaden, zoals moslims vragen?’ Dat is één van de vragen die Dirk Verhofstadt voorlegt aan Paul Cliteur. Wat is het antwoord?
‘Ik zou als burgemeester van een stad vasthouden aan gemengd zwemmen. Onderdeel van de gelijkheid van mannen en vrouwen is dat men gemengd werkt, op straat loopt, de schouwburg bezoekt en ook zwemt. Je kan dit ook vanuit de theorie van het hellend vlak benaderen. Als je niet meer gemengd gaat zwemmen, waarom dan ook in de schouwburg niet aparte delen reserveren voor mannen en vrouwen?’

Meer scheef wonen, minder scheef lullen

27 januari 2012 | 08:09

Tekst: Zihni Özdil

We moeten door de semantische verkrachtingen van de politici heen prikken; in gemengde wijken wordt niet 'scheef gewoond', bezuinigingen en sociale afbraak zijn geen 'hervormingen', patiënten en studenten zijn geen 'klanten' en het in heel Rotterdam geldende samenscholingsverbod maakt het wonen in de stad juist niet 'leefbaar'. Dat schrijft Zihni Özdil.

Verdere segregatie dreigt in Amsterdams voortgezet onderwijs

19 januari 2012 | 16:36

Havo- en vwo-scholieren uit het Amsterdamse Nieuw-West kiezen voor een school in het centrum of in stadsdeel Zuid, waardoor de scholen buiten de ring vmbo-bolwerken worden. De afgelopen vijf jaar is het aantal vwo'ers op scholen in Nieuw-West (Calandlyceum, Comenius Lyceum en Hervormd Lyceum West) gedaald met soms wel 35 procent. Dat schrijft het Parool.

Veiligheid en sfeer zijn twee belangrijke redenen van ouders om voor een school elders te kiezen, blijkt uit een rapport dat in opdracht van het Hervormd Lyceum West (HLW) is gemaakt. De ouders vinden de scholen in Nieuw-West te zwart. Populaire scholen onder de jeugd van Nieuw-West zijn het Cartesius Lyceum, Spinoza Lyceum, Berlage Lyceum, St. Nicolaaslyceum en Gerrit van der Veen College.

Marokkaanse man zoekt blonde prinses

10 december 2011 | 14:38

Tekst: Mohammed Benzakour

Dacht even dat ik was beland op een datingsite: ‘Marokkaanse vrouw zoekt blonde prins’. Maar nee, gewoon de opiniepagina. Een geschoolde Marokkaanse vrouw maakt gewag van haar vruchteloze zoektocht naar de Marokkaanse prins en ziet zich nu gedwongen haar geluk te zoeken bij een blonde proseliet.

'Wat is er mis met Turkse shoarmazaakjes, bakkerijen en belzaakjes?'

04 december 2011 | 12:43

Tekst: Shanti Ramlal-Jagmohansingh

Turkse Nederlanders zijn in hun contacten hoofdzakelijk gericht op de 'eigen groep'. In plaats van zich druk te maken om bijvoorbeeld bezuinigingen in het onderwijs, volgen zij hoofdzakelijk de Turks-Nederlandse ontwikkelingen. Is dat erg?

" Moderne Marokkaanse vrouw date liever een (bekeerde) autochtoon"

01 december 2011 | 10:29

Moderne Marokkaanse vrouwen laten de meeste Marokkaanse mannen ver achter zich. Daarom wijken ze uit naar (bekeerde) Nederlandse mannen. Dat stelt Nora Kasrioui vandaag in de Volkskrant.

Schoolbesturen ongelukkig over segregatie

24 oktober 2011 | 08:48

71% van de schoolbesturen vindt dat sociaaleconomische en etnische segregatie bestreden moet worden. Zij vinden dat de concentratie van allochtone leerlingen en kinderen met laagopgeleide ouders binnen scholen tegengegaan moet worden. Toch ondernemen de schoolbesturen minder tegen de segregatie, dan op grond van deze opvatting verwacht zou mogen worden.

De schoolbesturen zijn ook verdeeld over de wenselijkheid van een dwingend bestuursbeleid of bovenbestuurlijke maatregelen.

Dat blijkt uit een onderzoek dat in opdracht van Forum werd verricht door het Kohnstamm Instituut onder schoolbesturen in de 35 grootste gemeenten in Nederland (periode augustus 2010 - maart 2011).

Voorzitter bestuur basisschool Ede treedt af

01 oktober 2011 | 09:21

De bestuursvoorzitter van de Edese basisschool Zuiderpoort, die eerder deze week in opspraak vanwege een plan om allochtone leerlingen te weigeren, heeft zijn functie neergelegd.

Het aftreden volgt op de aankondiging van de Edese PvdA-gemeenteraadsfractie om een schorsing van de bestuursvoorzitter te eisen.

De vrijwel volledig zwarte school sprak onlangs het voornemen uit om leerlingen op basis van hun afkomst te gaan weigeren. Han Plas, bestuursvoorzitter van stichting Proominent, verantwoordelijk voor de school, was van mening dat de stap noodzakelijk was om de kwaliteit te verhogen.

Allochtonen hebben het moeilijk in christelijk Ede

27 september 2011 | 08:27

Twee berichten de afgelopen dagen uit Ede: openbare basisschool De Zuiderpoort in Ede-Zuid wil het aantal allochtonen beperken en allochtone leerlingen komen in het plaatsje in Gelderland moeilijk aan een stageplaats.

Er wonen relatief weinig allochtonen in Ede. Van de 108.000 inwoners in Ede zijn er 7800 van niet-westers allochtone afkomst. Turken (2000) en Marokkanen (2300) vormen de grootste groepen. In de gemeenteraad van Ede is het CDA (7 zetels) de grootste partij, gevolgd door SGP, ChristenUnie en VVD (allen 6 zetels).

Gemengde scholen dragen bij aan integratie

08 september 2011 | 13:20

Het kabinet steunt geen projecten meer die moeten leiden tot het mengen van autochtone en allochtone leerlingen, omdat ze niet bijdragen aan hun leerprestaties. Een gemiste kans, zo laat onderzoek van socioloog Tobias Stark zien. Want op gemengde scholen kunnen leerlingen een positieve houding krijgen ten opzichte van andere bevolkingsgroepen. ‘De leerprestaties mogen dan gelijk blijven, maar gemengde scholen bevorderen de integratie wel degelijk,’ aldus Stark. Hij promoveert 8 september 2011 aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Etnische diversiteit versterkt sociale banden

21 juni 2011 | 13:29

Op basis van eerder onderzoek in de VS werd tot nu toe verondersteld dat mensen in etnisch diverse samenlevingen minder nauwe banden met anderen onderhouden. Ook zouden ze minder deelnemen aan het sociale leven. Onderzoek gefinancierd door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) wijst nu echter uit dat de aanwezigheid van niet-Westerse immigranten in Europa geen negatieve gevolgen heeft op de banden tussen mensen. Integendeel: de aanwezigheid van immigranten in een regio komt ten goede aan de sociale banden tussen de mensen in die regio.
Het NWO-onderzoek is in juni gepubliceerd is in het tijdschrift Social Science Research.

Een toename van immigranten in een regio leidt er toe dat autochtonen meer allochtone vrienden en collega’s krijgen. Dit soort contact heeft weer een positieve uitwerking op het onderhouden van nauwe banden met andere autochtonen, ontdekten de onderzoekers.

Schoolsamenstelling heeft maar een klein effect op de schoolprestaties

13 juni 2011 | 15:04

Allochtone en autochtone leerlingen die op gemengde basisscholen zitten, presteren over het algemeen iets minder op het gebied van taal en rekenen, maar ontwikkelen sommige burgervaardigheden weer wat beter.
Zo hebben de kinderen meer belangstelling voor andermans geloof en kunnen onderlinge ruzies beter oplossen. Gemengde scholen zijn goed voor de integratie.

Dat concluderen onderzoekers van het Kohnstamm Instituut van de Universiteit van Amsterdam. Zij vergeleken ruim 38 duizend autochtonen en allochtone leerlingen op 550 witte en zwarte scholen (meer dan 50 procent allochtonen). De onderzochte leerlingen zaten in de groepen 2, 5 en 8.

De schoolsamenstelling heeft maar een klein effect op de schoolprestaties stellen de onderzoekers.

Etnische tweedeling in Amsterdam neemt toe

23 mei 2011 | 15:07

Tekst: Ewoud Butter

De segregatie langs etnische lijnen in Amsterdam neemt nog altijd toe. Vooral buiten de ring is er sprake van een stijging van het aandeel niet-westerse allochtonen. Onder deze groepen is de werkloosheid fors hoger, ligt het opleidingsniveau lager, is er sprake van een slechtere gezondheid, heeft men minder vaak een eigen woning en voelt men zich vaker eenzaam en gediscrimineerd. Turken hebben de meeste problemen met hun gezondheid, de ontwikkeling van Surinaamse Amsterdammers stagneert en maar liefst 42% van de Marokkaanse kinderen leeft in armoede.

Wat ook niet vrolijk stemt is dat steeds meer Amsterdammers alleen vrienden uit de eigen etnische groep hebben. Dit geldt voor Surinamers, Turken en Marokkanen en ook voor autochtonen.

Dat zijn enkele conclusies uit de vorige week gepresenteerde participatiemonitor De Staat van de Stad VI en de Diversiteits- en Integratiemonitor 2010. Beide onderzoeken zijn uitgevoerd door het Amsterdamse onderzoeksbureau O+S.

De schaamlap van Van Bijsterveldt

16 februari 2011 | 16:25

tekst: Pieter Hilhorst

De foto in de televisiegids moest waarschijnlijk een multiculturele idylle uitbeelden. Maar mijn toen 5-jarige zoon Noah grijpt zijn vriendje Graciano zo innig beet dat het een wurggreep lijkt. De afbeelding is afkomstig uit een documentaire van Sunny Bergman over haar zoektocht naar een school voor haar zoon Idris.

Ik was door haar geïnterviewd omdat mijn kinderen naar een buurtschool gingen met veel allochtone kinderen. Bij de première van de film bedachten we met een aantal mensen een plan om de segregatie in het Amsterdamse onderwijs tegen te gaan. Het was januari 2005.

Van Bijsterveldt geeft een ideaal op: goed onderwijs voor iedereen

09 februari 2011 | 17:29

Tekst: Lodewijk Asscher

Minister Van Bijsterveldt maakte deze week bekend dat ze de strijd tegen segregatie in het onderwijs opgeeft.

'Zwarte scholen zijn een feit', stelt ze. 'Het gaat om kwaliteit van het onderwijs. Wit of zwart is minder belangrijk.'
Hoewel ik erg blij ben met de nadruk die ze legt op kwaliteit van onderwijs, maakt dat ze dit daags na de afkondiging van een bezuiniging van 300 miljoen op passend onderwijs bekend maakt, haar claim vooral op kwaliteit te gaan inzetten mijns inziens ongeloofwaardig.

Wetenschappers hebben bewezen dat bij het verbeteren van schoolprestaties etnische herkomst (kleur) alleen er niet toe doet. Er bestaat simpelweg geen ‘zwarte school’ – effect. De gemengde school is als het gaat om het verbeteren van de onderwijsprestaties van kinderen niet automatisch een beter alternatief dan de witte of de zwarte school. Een goede school biedt alle kinderen een uitdagende en stimulerende leeromgeving.

Kabinet geeft geen prioriteit aan tegengaan van segregatie in onderwijs

07 februari 2011 | 09:08

Voor het kabinet zijn 'zwarte' en 'witte' scholen geen item meer. “Het gaat om de kwaliteit van het onderwijs. Wit of zwart is minder belangrijk”, zegt minister van Onderwijs Marja van Bijsterveldt (CDA) vandaag tegen de Volkskrant. De projecten die door het vorige kabinet zijn gestart zullen nog wel doorgaan.

De minister: “Veel wetenschappers geven ook aan dat het hem niet zit in de kleur.”

UIt onderzoek van sociaal geografe Brooke Sykes, die a.s. donderdag aan de Universiteit van Amsterdam promoveert zou blijken dat de etnische en sociale samenstelling in een buurt en op een school invloed heeft op de prestaties van leerlingen in het voortgezet onderwijs, maar dat etnische en sociale menging in buurten en op scholen niet het antwoord is op ongelijke onderwijskansen.

Etno-parties: lekker feesten met je eigen soort

04 februari 2011 | 11:11

Tekst: Linda Duits

Het uitgaanscircuit in Nederland is veranderd. Van clubs met een vaststaand en rigide deurbeleid (denk RoXY) zijn we gegaan naar feesten die vaak door externe partijen georganiseerd worden in zalen als Melkweg en Paradiso. Een van de vele oorzaken achter deze verschuiving is de grotere diversiteit van het uitgaanspubliek. Om hieraan tegemoet te komen zijn er zogeheten ‘etno-parties’ ontstaan, feesten gericht op een specifieke etnische groep. Antropologe Simone Boogaarts-De Bruin promoveert vandaag op dit bijzondere verschijnsel.

Turkse Nederlanders: integreren of segregeren?

17 januari 2011 | 15:47

Tekst: Miep van Diggelen
Vorige week publiceerde een groep Turks Nederlandse professionals een manifest waarin ze hun zorgen uitten over de toekomst van de Turkse jongeren in Nederland. Ze constateren dat de binding van Turkse jongeren met de Nederlandse samenleving in rap tempo afneemt, waardoor het gevaar dreigt dat deze jongeren in een maatschappelijk isolement terecht komen. De professionals zien steeds meer jongeren die in psychische problemen verkeren of die zich nadrukkelijk afkeren van de Nederlandse samenleving. Ook kiest een groeiende groep voor een conservatieve beleving van hun geloof.

Wantrouwen eerder veroorzaakt door armoede dan door etniciteit

28 november 2010 | 20:11

Armoede is een veel bepalender factor voor het ontstaan van wantrouwen in buurten dan etnische diversiteit. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit van Southampton. Deze conclusie weerspreekt het bekende onderzoek van de Amerikaan Robert Putnam.
Uit Putnam’s onderzoek naar de relatie tussen vertrouwen in een gemeenschap en diversiteit bleek dat in wijken met een grote etnische diversiteit, bewoners van alle etnische achtergronden zich terugtrekken. Het vertrouwen van burgers neemt volgens Putnam in multiculturele wijken af (ook binnen de eigen groep). Hetzelfde geldt voor samenwerking in de gemeenschap en ook het aantal vrienden vermindert. Op de lange termijn bieden immigratie en diversiteit volgens Putnam wel belangrijke voordelen op cultureel, economisch en fiscaal en ook een positieve invloed op de ontwikkeling van een land

Segregatie in het Amsterdamse onderwijs

28 november 2010 | 19:42

In Amsterdam heeft een derde van de leerlingen een gesegregeerde onderwijscarrière. Twintig procent zit zowel op een zwarte basisschool als een zwarte middelbare school, de helft van hen zit op de middelbare school op het VMBO basis/kader.
Tien procent van de Amsterdamse leerlingen zit zowel op een witte basis- als middelbare school, de helft van hen zit op het VWO. Dat blijkt uit onderzoek van het Amsterdamse onderzoeksbureau O+S.

De segregatie wordt deels verklaard door de woonsegregatie: leerlingen in wijken met relatief veel niet-westerse allochtone inwoners zitten vaker op een zwarte school. Verder kan segregatie op het voortgezet onderwijs ook verklaard worden door het verschil in onderwijsniveau. Niet-westerse allochtone leerlingen zitten vaker op het VMBO basis/kader en autochtone leerlingen vaker op het VWO.
In Amsterdam zit 30% van de Marokkaanse leerlingen in de derde klas onderwijs op VMBO-basisniveau tegen 7% van de autochtone leerlingen. Tegelijkertijd zit 37% van de autochtone leerlingen op het VWO, tegenover 10% van de Marokkaanse Amsterdammers.

‘Apartheid in ons schoolsysteem is niet de oplossing’

03 juli 2010 | 21:55

Socioloog Jaap Dronkers stelde vast dat een grote etnische diversiteit in de klas het niveau naar beneden haalt, zo meldde De Standaard dit weekend. Zijn oplossing: segregatie. Stop scholieren allemaal in mono-etnische scholen. In zulke scholen kunnen leerlingen, ongestoord door het anders-zijn van medescholieren, zich concentreren op de leerstof en halen ze bijgevolg betere resultaten. Dat is een zeer gevaarlijk discours, zeggen Gunilla de Graef van het CIMIC en Koen Stuyck van StampMedia. Segregatie is volgens hen een non-oplossing in een wereld waar verschil geen mogelijkheid, maar een feit is.

"De discussie over onderwijssegregatie raakt het probleem niet"

06 mei 2010 | 17:37

“In Nederland gaat de discussie over onderwijssegregatie vaak over kleur, cultuur of religie. Daar moet het niet over gaan; het is de armoede en achterstand op de scholen zelf die de oorzaak vormen voor de segregatie.” Aan het woord is Anja vink, onderzoeksjournalist en auteur van het boek ‘Witte zwanen, zwarte zwanen’, over de scheiding tussen witte middenklasse scholen en zwarte achterstandsscholen. Het boek is het resultaat van een zoektocht naar de werking van onderwijssegregatie. “Acht jaar lang heb ik over dit onderwerp geschreven en steeds kom ik uit op hetzelfde probleem. De achterstand van de leerlingen cumuleert op deze scholen en dat is heel slecht voor deze leerlingen. Maar daar draaien we in Nederland met een grote boog omheen”, aldus Vinkop NICIS.

Gekleurde buurt remt contact van niet-westerse migranten met autochtonen

05 april 2010 | 19:43

35% van de Turkse Nederlanders, 29% van de Marokkaanse Nederlanders, 14% van de Surinaamse Nederlanders en 17% van de Antilliaanse Nederlanders gaat in de vrije tijd nooit om met autochtone Nederlanders. Van de autochtone Nederlanders gaat 52% in de vrije tijd nooit om met niet-westerse migranten. De etnische samenstelling van de buurt beïnvloedt de mate van interetnisch contact. Migranten die in gekleurde buurten wonen hebben minder vaak contact met autochtone Nederlanders dan migranten die in witte wijken wonen. Dat concludeert het Sociaal Cultureel Planbureau in het rapport Maakt de buurt verschil? De relatie tussen de etnische samenstelling van de buurt, interetnisch contact en wederzijdse beeldvorming.

vorige | volgende

Aanmelden nieuwsbrief

Ruim 2100 personen en instellingen zijn geabonneerd op de tweewekelijkse nieuwsbrief van de Republiek Allochtonië. Wilt u ook een abonnement op de nieuwsbrief? Vul dan hieronder uw emailadres in.

Aanmelden voor de nieuwsbrief van Republiek Allochtonië

Of neem een abonnement op de dagelijkse nieuwsbrief.

Zoeken op trefwoord

Over republiek Allochtonië

Achtergronddossiers

Meest gelezen blogs

Banners

  • Polderislam
  • Doneren
  • Ewoud Butter

Laatste reacties

Archief


Republiek Allochtonië