Stadslicht presenteert drie colleges over Onderwijs, Segregatie en Achterstand

In opinie op 18-09-2014 | 10:15

Onderwijs, segregatie en achterstand. Scholen in grote steden zijn vaak gesegregeerd: witte kinderen gaan naar witte scholen, zwarte kinderen gaan naar zwarte scholen. Is dat segregatie op basis van etnische afkomst, of is het ook, of eigenlijk, segregatie op basis van economische positie en opleiding van de ouders? Zijn zwarte scholen ook slechte scholen? Vragen als deze komen in drie colleges van @Stadslicht over Onderwijs, Segregatie en Achterstand aan de orde.

Alle colleges worden gegeven in Pakhuis De Zwijger, beginnen om 18 uur en eindigen om 19 uur.

Woensdag 24 september – Zeki Arslan: Scoren met Zwarte Scholen
In het eerste college van deze serie zet Zeki Arslan de feiten op een rijtje. Hoeveel kinderen in Nederland gaan naar een zwarte school? Manifesteert segregatie zich etnisch, ruimtelijk of sociaal-economisch? Hoe scoren kinderen op zwarte scholen? Welk beleid voert de overheid – van gemeente tot Rijk – op het gebied van segregatie in het onderwijs? Is het eigenlijk wenselijk, nodig en doelmatig om die verschillen tegen te gaan? Of gaat het erom dat kinderen goed onderwijs krijgen?

Zeki Arslan is is onderwijsexpert van FORUM, Instituut voor Multiculturele Vraagstukken.

Aanmelden kan via deze link

Woensdag 22 oktober – Hans Gigengack: Directeur van een Zwarte School
In het tweede college van deze serie vertelt Hans Gigengack over de praktijk. Over de dagelijkse gang van zaken op een zwarte school. Hoe je op een school waar kinderen met taalachterstand zitten, goed onderwijs organiseert. Hoe je omgaat met culturele verschillen. En waarom je daar graag directeur wilt zijn.

Hans Gigengack is directeur van de 5de Montessorischool in de Amsterdamse Watergraafsmeer. Hij was directeur van de Flevoparkschool in de Indische Buurt.

Aanmelden kan via deze link

Woensdag 5 november – Pieter Hilhorst: Kiezen voor Gemengde Scholen
In het derde college in deze serie, vertelt Pieter Hilhorst over zijn ideaal van goed onderwijs. Om alle Amsterdamse kinderen de kans te geven het beste uit zichzelf te halen, is het nodig om de onderwijsopgave eerlijk te verdelen over de scholen. Onderwijssegregatie vormt een bedreiging voor zowel de kwaliteit van het onderwijs als de keuzevrijheid van ouders. Ouders moeten kunnen kiezen uit goede gemengde scholen. Dan kiezen ze namelijk niet meer op basis van de kleur van de kinderen op het schoolplein, maar op basis van het soort onderwijs dat wordt aangeboden en de kwaliteit daarvan. Hilhorst belicht de obstakels die hij tegenkwam toen hij aan dat ideaal wilde werken.

Pieter Hilhorst was wethouder Onderwijs van Amsterdam. Eerder schreef hij columns voor de Volkskrant en was hij programmamaker en ombudsman bij de VARA.

Aanmelden kan via deze link

Over Stadslicht
Stadslicht is een verlichtend collegeprogramma voor stedelingen. Bij Stadslicht staan thema´s als de stad, de creatieve sector en nieuwe sociale verbanden centraal. In korte maar intensieve colleges laten experts hun licht schijnen over uiteenlopende onderwerpen die relevant zijn voor stedelingen en hun omgeving. Zo wil Stadslicht in de komende tijd aandacht besteden aan de verbeelding van de stad in film, ontwikkelingen in zelfbouw, de geschiedenis van Amsterdam, nieuwe manieren van financieren, urban farming en de opleving van oude ambachten. Naast kortlopende collegereeksen, introduceert Stadslicht de City Trip, een doorlopende reeks waarin steeds een andere stad in de wereld centraal staat. Stadslicht is een initiatief van Jan Hoek en Joost Zonneveld. Kijk voor meer info hier

 

Links

Uiteraard zijn ook over dit onderwerp interessante artikelen verschenen op Republiek Allochtonië. Een selectie:

Er wordt meer gepest in etnisch gemengde klassen

Scholen weigeren allochtone leerling uit angst voor lage CITO-score

Ons onderwijs selecteert niet op talent, maar op zwakte

Verdere segregatie dreigt in Amsterrdams voortgezet onderwijs

Schoolbesturen ongelukkig over segregatie

Gemengde scholen dragen bij aan integratie

Kabinet geeft geen prioriteit aan tegengaan segregatie in het onderwijs

Schoolsamenstelling heeft maar een klein effect op leerprestaties

Etnische tweedeling in Amsterdam neemt toe

Betere leerkrachten leiden tot verkleinen onderwijsachtertand allochtone leerlingen

De schaamlap van Van Bijsterveld (Pieter Hilhorst)

Van Bijsterveld geeft een ideaal op: goed onderwijs voor iedereen (Lodewijk Asscher)

Apartheid in ons schoolsystee is niet de oplossing

De discussie over onderwijssegregatie raakt het probleem niet

 

Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook.  

Waardeert u ons vrijwilligerswerk? U kunt het laten blijken door ons te steunen

 


Meer over amsterdam, jan hoek, joost zonneveld, onderwijs, segregatie, stadslicht, witte scholen, zwarte scholen.

Delen: