Schoolsamenstelling heeft maar een klein effect op de schoolprestaties

In achtergronden op 13-06-2011 | 15:04

Allochtone en autochtone leerlingen die op gemengde basisscholen zitten, presteren over het algemeen iets minder op het gebied van taal en rekenen, maar ontwikkelen sommige burgervaardigheden weer wat beter.
Zo hebben de kinderen meer belangstelling voor andermans geloof en kunnen onderlinge ruzies beter oplossen. Gemengde scholen zijn goed voor de integratie.

Dat concluderen onderzoekers van het Kohnstamm Instituut van de Universiteit van Amsterdam. Zij vergeleken ruim 38 duizend autochtonen en allochtone leerlingen op 550 witte en zwarte scholen (meer dan 50 procent allochtonen). De onderzochte leerlingen zaten in de groepen 2, 5 en 8.

De schoolsamenstelling heeft maar een klein effect op de schoolprestaties stellen de onderzoekers.

Het percentage allochtonen heeft  een negatief effect op de taalbeheersing van zowel autochtone en allochtone leerlingen. Wanneer op het schoolplein ook andere talen wordt gesproken, komen kinderen minder in aanraking met de Nederlandse taal. Vooral de rekenprestaties van autochtone leerlingen blijven achter naarmate het percentage allochtone leerlingen stijgt.

Een hoger percentage allochtonen heeft een positief effect op de taakoriëntatie van autochtone leerlingen, maar een negatief effect op hun welbevinden. Het gaat hierbij overigens maar om kleine effecten. Leerlingen op gemengde scholen ontwikkelen iets meer burgerschapsvaardigheden, zoals houding, sociale vaardigheid en reflectie.

Een jaar geleden stelde onderwijssocioloog Jaap Dronkers dat gemengde scholen niet bevorderlijk zijn voor de onderwijsprestaties. Dronkers concludeerde uit onderzoek in vijftien westerse landen (maar niet Nederland) dat scholen met alleen maar autochtone kinderen of uitsluitend leerlingen uit islamitische landen het duidelijk beter deden.
Volgens de onderzoekers van het Kohnstamm Instituut blijven zowel allochtone als autochtone kinderen inderdaad op gemengde scholen iets achter met taal en rekenen, maar lang niet zo ver als Dronkers' onderzoek deed vermoeden. Daar staat tegenover dat ze goed zijn in bijna alles wat met burgerschap te maken heeft.

Bronnen: Trouw en Volkskrant

Links:

Het rapport van het Kohnstamm Instituut (pdf)

Etnische diversiteit op scholen heeft negatief effect op leerprestaties

Apartheid in ons schoolsysteem is niet de oplossing

Kabinet geeft geen prioriteit aan tegengaan segregatie in onderwijs

Lodewijk Asscher: Kabinet geeft een ideaal op: goed onderwijs voor iedereen

Anja Vink: Discussie over onderwijssegregatie raakt het probleem niet

Pieter Hilhorst: De schaamlap van Van Bijsterveldt

 

 


Meer over kohnstamm instituut, kwaliteit onderwijs, onderwijs, onderzoek, segregatie, witte scholen, zwarte scholen.

Delen: