Schoolbesturen ongelukkig over segregatie

In achtergronden op 24-10-2011 | 08:48

71% van de schoolbesturen vindt dat sociaaleconomische en etnische segregatie bestreden moet worden. Zij vinden dat de concentratie van allochtone leerlingen en kinderen met laagopgeleide ouders binnen scholen tegengegaan moet worden. Toch ondernemen de schoolbesturen minder tegen de segregatie, dan op grond van deze opvatting verwacht zou mogen worden.

De schoolbesturen zijn ook verdeeld over de wenselijkheid van een dwingend bestuursbeleid of bovenbestuurlijke maatregelen.

Dat blijkt uit een onderzoek dat in opdracht van Forum werd verricht door het Kohnstamm Instituut onder schoolbesturen in de 35 grootste gemeenten in Nederland (periode augustus 2010 - maart 2011).

Bron: Forum

Lees hier het gehele rapport.

Hier kunt u een samenvatting lezen.

Meer over dit onderwerp op dit blog:


Meer over forum, kohnstamm instituut, onderwijs, onderzoek, segregatie, zwarte scholen.

Delen: