Onderzoek: laag inkomen en migratieachtergrond? Dan veel minder kans op schoolsucces

In achtergronden door Ewoud Butter op 07-11-2017 | 15:55

Autochtone leerlingen uit gezinnen met hoog inkomen en waarvan de ouders een hoge opleiding hebben een kans van 67% procent op een succesvolle schoolloopbaan. Dit is vele malen hoger dan leerlingen in bijstandsgezinnen en van niet-westerse migratieafkomst die geen gebruik van de Scholierenvergoeding en Stadspas maken. In die groep heeft 35% van de leerlingen een succesvolle schoolloopbaan zonder vertraging.

Dat blijkt uit een onderzoek van de Amsterdamse Rekenkamer naar het armoedebeleid van Amsterdam. 

Uit het onderzoek blijkt dat het armoedebeleid van Amsterdam een positief effect heeft op de schoolprestaties. Leerlingen uit minima-gezinnen die gebruikmaken van de scholierenvergoeding of de Stadspas, hebben beduidend meer succes op school. Bezuinigingen op dergelijke voorzieningen raadt de Rekenkamer dan ook af. 

de Amsterdamse wethouder Arjan Vliegenthart noemt deze enorme verschillen in Het Parool 'een van de grootste maatschappelijke vraagstukken van deze tijd.' "Dit raakt mij; zij die hebben, zal gegeven worden, zij die niets hebben, krijgen er weinig bij."

Foto: pixabay

Lees ook:

Segregatie houdt kinderen gevangen in achterstand

 

Volgens OIS is het Amsterdamse voortgezet onderwijs meer gesegregeerd dan het basisonderwijs. Dit wordt onder andere verklaard door de verschillende basisschooladviezen die leerlingen krijgen. "Kinderen met hoogopgeleide ouders en /of autochtone kinderen krijgen vaker hoge adviezen (havo/vwo) terwijl kinderen met laagopgeleide ouders en/of leerlingen met een niet-westerse herkomst vaker vmbo-b/k adviezen krijgen. Daarnaast maken leerlingen met een niet-westerse herkomst en/of laagopgeleide ouders ook andere schoolkeuzes; zo kiezen vwo-leerlingen met laagopgeleide ouders vaker scholengemeenschappen dan gymnasia, terwijl dit voor vwo- leerlingen met hoogopgeleide ouders andersom is."

Zie ook:

Segregatie in voortgezet onderwijs in Amsterdam blijft immens

Scholen weigeren allochtone leerling uit angst voor lage CITO-scores

Ons onderwijs selecteert op zwakte en niet op talent

Gemengde scholen dragen bij aan integratie

SCP: Nederland kent een 'zachte' tweedeling

 

 


Meer over armoede, onderwijs, segregatie.

Delen: