Scholen weigeren allochtone leerling uit angst voor lage CITO-scores

In achtergronden op 01-05-2013 | 10:09

Basisscholen weigeren structureel leerlingen op grond van hun etnische afkomst. In veel gevallen gebeurt dat met niet transparante, 'unfaire' toelatingsprocedures. Scholen vrezen 'zwart' te worden en dat door het toelaten van veel allochtone leerlingen, met soms taal- en leerachterstanden, de Cito-score van de school negatief beïnvloed worden. Hierdoor zouden hun scholen in een neerwaartse spiraal terechtkomen en niet meer aantrekkelijk zijn voor autochtone ouders. Dat blijkt volgens dagblad Trouw uit een kleinschalig onderzoek dat onderzoeksbureau KBA Nijmegen in drie gemeenten deed in opdracht van Forum, instituut voor multiculturele vraagstukken.

Volgens Forum is het uitsluiten van kinderen op grond van etniciteit in strijd met de wet gelijke behandeling en de vrije schoolkeuze. "Dit is niet goed voor de integratie. Zo gaan we richting een parallelle samenleving," aldus Forum in Trouw.

Zeki Arslan, onderwijsdeskundige van Forum in Trouw: "De klachten van ouders over discriminatie bestaan al een kwart eeuw. Dat is niet nieuw. Maar in dit onderzoek erkennen ook onderwijsprofessionals dat het structureel gebeurt. Dat daarmee de vrije schoolkeuze niet voor iedereen in dit land even vrij is. Dat vind ik schokkend. Ik hoop dat deze kleine verkenning voor de minister aanleiding is voor een grootschalig onderzoek."
Vaak gaat het overigens om een individuele beslissing van de schooldirecteur, stelt Arslan. "Dat maakte het tot nu toe ook zo onzichtbaar. Als er echt over vergaderd zou worden, als die uitsluiting in spelregels zou zijn vastgelegd, dan kun je op basis van discriminatie ingrijpen."

Forum ziet gemengd onderwijs als een belangrijke voorwaarde voor goede onderwijskansen. Op een gemengde school maken kinderen 'spelenderwijs' kennis met de multiculturele samenleving, en leerlingen uit 'taalarme thuismilieus' profiteren er van de kennis en vaardigheden van autochtone klasgenoten.

Zie ook:

Verdere segregatie dreigt in Amsterrdams voortgezet onderwijs

Schoolbesturen ongelukkig over segregatie

Gemengde scholen dragen bij aan integratie

Schoolsamenstelling heeft maar een klein effect op leerprestaties

Etnische tweedeling in Amsterdam neemt toe

Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook. Republiek Allochtonië (voorheen Allochtonenweblog) bestaat 7 jaar. Waardeert u ons werk? U kunt het laten blijken door ons te steunen.


 


Meer over cito, discriminatie, onderzoek, scholen, segregatie, zwarte scholen.

Delen:

Reacties


Jan Beerenhout azn - 02/05/2013 09:39

De vraag is natuurlijk: zorgen allochtone leerlingen inderdaad voor een lagere CITO-score, en ook of' 'ongelijken'' gelijk ' behandeld moeten worden.. Dat vind ik niet behandeld in het biovenstaande.