Wantrouwen eerder veroorzaakt door armoede dan door etniciteit

In achtergronden op 28-11-2010 | 20:11

Armoede is een veel bepalender factor voor het ontstaan van wantrouwen in buurten dan etnische diversiteit. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit van Southampton. Deze conclusie weerspreekt het bekende onderzoek van de Amerikaan Robert Putnam.
Uit Putnam’s onderzoek naar de relatie tussen vertrouwen in een gemeenschap en diversiteit bleek dat in wijken met een grote etnische diversiteit, bewoners van alle etnische achtergronden zich terugtrekken. Het vertrouwen van burgers neemt volgens Putnam in multiculturele wijken af (ook binnen de eigen groep). Hetzelfde geldt voor samenwerking in de gemeenschap en ook het aantal vrienden vermindert. Op de lange termijn bieden immigratie en diversiteit volgens Putnam wel belangrijke voordelen op cultureel, economisch en fiscaal en ook een positieve invloed op de ontwikkeling van een land

De onderzoekers uit Southampton deden onderzoek onder 25.000 personen in 4000 wijken en vonden "geen bewijs" dat het niveau van vertrouwen en samenwerking het hoogst zou zijn in de meest "homogene" buurten.Mensen in achtergestelde wijken blijken wantrouwender ten opzichte van mensen die er niet zoals zij uitzien.

"Basically it is poverty not race that makes people uneasy and not trust each other," zegt Patrick Sturgis, van het Nationaal Centrum voor Onderzoek Methoden aan de Universiteit van Southampton in the Guardian. "If it were somehow possible to make every neighbourhood in Britain completely ethnically homogeneous, it would have a barely perceptible impact on the extent to which the British trust people in their neighbourhoods."

Volgens Sturgis moet er in deze wijken geinvesteerd worden in plaats van te betogen dat deze wijken door multiculturalisme uit elkaar vallen. Het onderzoek van Sturgis zal gepubliceerd worden in het British Journal of Political Science. 

Bron: The Guardian

Gekleurde buurt remt contact niet-westerse migranten met autochtonen

Meer over segregatie hier

Zie ook uit het archief van het Allochtonenweblog:

hoger opgeleide allochtonen identificeren zich met Nederland, maar niet met Nederlander

Wat is er erg aan een ongemengde wijk?Meer over diversiteit, onderzoek, patrick sturgis, robert putnam, segregatie, southampton.

Delen: