Powned en het autochtoon slachtofferschap

09 augustus 2017 | 09:09

Door Ewoud Butter

Gisteren was er ophef over een bericht op Powned. Een anonieme redacteur schreef een ongetwijfeld grappig bedoeld stukje over een 16-jarige Syrische jongen die deze week in een zwembad in Venlo is verdronken. De jongen, bij Powned ook wel 'kansenparel' genoemd, was 'kopje onder' gegaan.
Medelijden toont de auteur niet met de jonge vluchteling, maar tot twee maal toe wel met de overige bezoekers van het zwembad: de Syrische jongen had hen namelijk "een vervelende dag bezorgd." En verder wordt op onnavolgbare wijze beweerd dat volgens de KNZB (de zwembond) de dood van de Syrische jongen "uw stomme hypertolerante Nederlandse schuld" is. Powned heeft het bericht na een golf van kritiek verwijderd.

Het stukje was misschien wat botter dan het gemiddelde bericht op Powned, maar was in zekere zin exemplarisch wanneer we het leggen naast een recent onderzoek naar berichten en discussies op GeenStijl en Powned dat Ineke van der Valk eerder dit jaar publiceerde.

Pegida blokkeert en bedreigt bouw moskee in Veghel

18 juli 2017 | 09:31

Door: Roemer van Oordt

De bouw van de nieuwe Selimiye moskee van de koepelorganisatie Islamitische Stichting Nederland (ISN) in Veghel is gisterenochtend even stil komen te liggen. Tegenstanders bonden met een slot de hekken bij de bouwplaats aan elkaar en hingen een dreigbrief op: ‘De bouw van dit haathuis is geblokkeerd! De islam is geweld, pijn en verdriet! De islam is een barbaarse ideologie en is onacceptabel op Nederlandse bodem!! U hoort nog van ons!' Pegida Nederland claimde de actie via hun twitteraccount, Facebookpagina en woordvoerder.

Onderzoek: waarom hebben relatief veel jongeren een negatief beeld van moslims?

01 juli 2017 | 10:03

Door Ewoud Butter

Uit een groot onderzoek dat het Verwey-Jonker instituut in de zomer van 2015 op verzoek van minister Asscher naar oorzaken van antisemitisme publiceerde, bleek dat 12% van de Nederlandse moslimjongeren duidelijk negatieve gevoelens heeft over joden. Uit hetzelfde onderzoek bleek echter ook dat dat 40% van de autochtonen negatief denkt over Marokkanen en dat 30% van de autochtonen negatief denkt over moslims.

Minister Asscher kreeg hierop van verschillende kanten de vraag of deze cijfers geen aanleiding vormden om ook een onderzoek naar de achtergronden van moslimdiscriminatie te doen. In november 2015 liet Asscher weten hier wel voor te voelen. Gisteren werd het onderzoek naar triggerfactoren van moslimdiscriminatie van opnieuw het Verwey-Jonker instituut naar de Tweede Kamer gestuurd. In het kader van dit onderzoek werden ruim 3700 jongeren tussen de 12 en 23 jaar ondervraagd. Daarnaast fungeerden ruim 2000 volwassenen als referentie.
Hieronder een samenvatting van de resultaten en de reactie van Asscher.

PvdA stelt vragen over dreiging tegen Amsterdamse moskeeën

30 juni 2017 | 16:46

Het PvdA-raadslid Sofyan Mbarki heeft vandaag raadsvragen gesteld over mogelijke bedreigingen aan Amsterdamse moskeeën. Dit naar aanleiding van een reeks incidenten, waarvan gisteravond nog één in Parijs. De PvdA wil weten of deze dreigementen ook in Amsterdam worden geuit en of de gemeente dit monitort. Mbarki: ‘Ik wil dat alle Amsterdammers veilig naar de moskee kunnen. We moeten pal staan voor vrijheid en religieuze tolerantie.’

Update van lijst met geweldsincidenten gericht tegen moskeeën (juni 2017)

27 juni 2017 | 21:17

Door Ewoud Butter

De Haagse as-Soennah moskee heeft afgelopen weekend een brief gekregen waarin wordt gedreigd met een aanslag met een vrachtauto op moskeegangers. De afzender van de brief stuurde ook een speelgoedvrachtwagentje mee met het dreigement.

Naar aanleiding van deze bedreiging heeft Republiek Allochtonië een update gemaakt van de lijst met (gewelds)incidenten/haatmisdrijven (*) gericht tegen moskeeën.

Correcties of aanvullingen zijn altijd van harte welkom.

Reporter Radio over Eurabia, toename moslimhaat, de rol van Geenstijl en Powned

15 mei 2017 | 10:14

Reporter Radio besteedde gisteren aandacht aan islamofobie. In de aankondiging schrijft het programma:

"In 2016 nam het aantal incidenten rondom moskeeën weer toe. De incidenten lopen van brandstichting, vernieling, bekladding tot bedreiging. Voor het eerst zijn daders van een brandstichting ook veroordeeld wegen een terroristisch misdrijf. Ook is er een toename van meldingen en aangifte bij de politie en antidiscriminatiebureaus.

Het Monitor Islamofobie Project van de UVA onderzocht dit jaar specifiek de beeldvorming over moslims op de weblogs GeenStijl en Powned sinds hun ontstaan tot eind 2015. Onderzoeker Ineke van der Valk vertelt over haar bevindingen. In de studio reageert Jelle van Buuren, universitair docent van het Institute for Security and Global Affairs. Hij onderzocht de constructie van het complotdenken rond het thema Eurabia."

‘Islamofobie bedreigt mijn Nederlandse identiteit’ – Een verslag van ‘Doe Normaal’

24 april 2017 | 08:46

Op maandag 10 april jl. vond aan de Universiteit van Amsterdam een bijeenkomst plaats over de normalisering van islamofobie. De bijeenkomst was georganiseerd door het Collectief tegen Islamofobie en Discriminatie (CTID) en het door NWO gefinancierde onderzoeksprogramma Forces that bind and/or divide van de afdeling Antropologie van de Universiteit van Amsterdam. Eén van de thema’s waar we in het onderzoeksprogramma specifiek naar kijken is het thema islamofobie dat we opvatten als een vorm van racisme, anti-moslim racisme. En wij kijken dan meer in het bijzonder naar hoe organisaties van moslims en specifieke netwerken met die kwestie omgaan.

Cijfers internetdiscriminatie 2016: kleine afname van het aantal meldingen

05 april 2017 | 12:30

Het afgelopen jaar is er 1.459 keer melding gedaan van discriminatie op internet bij de meldpunten MDI en MiND. Dat zijn 200 meldingen minder dan in 2015.

Deze afname is geheel het gevolg van bijna een halvering van het aantal meldingen bij het Meldpunt Discriminatie Internet (MDI) dat sinds 2012 geen overheidssubsidie meer krijgt. Sinds 2013 gaat er wel financiële steun naar het Meldpunt internetdiscriminatie (MiND) waar sinds dat jaar jaarlijks sprake is van een toename van het aantal meldingen.

Met ingang van dit jaar heeft het MDI de meldingsafhandeling overgedragen aan MiND. Hiermee is er met MiND nu één landelijk meldpunt overgebleven voor discriminatie op internet.

Monitor Islamofobie Project: stijgende lijn moslimhaat en -discriminatie

27 maart 2017 | 22:00

Door: Roemer van Oordt

Lokale media meldde onlangs dat een moskee van de Islamitische Stichting Nederland aan de Stadhouderslaan in Assen werd beplakt met grote posters met volgens de politie kwetsende teksten. En uit de wijk Aa-landen in Zwolle kwam het bericht dat een moslimgezin al bijna een jaar wordt geïntimideerd met bloed aan de muren, een varkenskop op de motorklep en lek geprikte banden. Is dit een trend of wordt er vooral meer gemeld en bericht? Een moeilijk te beantwoorden vraag.
Vandaag verscheen de derde rapportage van het Monitor Islamofobie Project van Ineke van der Valk, gastonderzoeker bij de Universiteit van Amsterdam. Zij ziet vanaf de eerst verzamelde data uit 2005 een stijgende lijn in het aantal (gemelde) incidenten bij moskeeën en de laatste jaren een toename van moslimdiscriminatie over de hele linie. In deze rapportage daarnaast veel aandacht voor de beeldvorming over moslims/islam op de weblogs GeenStijl en Powned. Van der Valk constateert toenemende haatuitingen.

Extra aandacht voor beveiliging moskeeën

04 februari 2017 | 21:12

Volgens de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV), Dick Schoof, is het aantal incidenten bij moskeeën het afgelopen jaar toegenomen. Op lokaal niveau worden extra preventieve maatregelen genomen. Vrijdag werd ook een Handreiking Veilige Moskee gepresenteerd. De handreiking bevat aanknopingspunten voor moskeeën, gemeenten en de politie om de veiligheid van moskeeën verder te verbeteren.

Moslims maken zich, ook met de verkiezingen in zicht, zorgen over de toenemende moslimhaat. In Rotterdam en Amsterdam zijn bewoners in actie gekomen om moslims een hart onder de riem te steken.

Transcriptie van gedeelte van Balie-debat "Waarom haten ze ons eigenlijk"

03 februari 2017 | 18:56

Op 23 januari 2017 vond in De Balie het debat “Waarom haten ze ons eigenlijk? plaats.
Het debat veroorzaakte de nodige ophef omdat er gesproken werd over het uitzetten van moslims.

Een ijverige student maakte een transcriptie van het laatste deel van het debat en mailde dat aan Republiek Allochtonië. U kunt het hieronder lezen.

Veiligheidspact tegen Discriminatie 'bewaakt' morgen de deur bij de Blauwe Moskee

02 februari 2017 | 22:22

Samenwerkende organisaties in het Veiligheidspact tegen Discriminatie nodigen alle bewoners van Amsterdam uit morgen, 3 februari, hun solidariteit te uiten met de moslimgemeenschap door voor en tijdens het middaggebed toezicht te houden op de deuren van de Blauwe Moskee in Amsterdam. Dit in reactie op de aanslag op een moskee door een rechts-extremistische student tijdens het avondgebed in de Canadese stad Quebec die zes mensenlevens kostte en acht anderen verwondde.

Grote impact van aanslag op moskee in Quebec

31 januari 2017 | 09:44

Door Roemer van Oordt

Een aanslag op een moskee door een student met rechts-extremistische ideeën tijdens het avondgebed in de Canadese stad Quebec kostte zes mensenlevens. Acht anderen raakten (zwaar) gewond. Dit tragische incident staat niet op zich; vorig jaar werd er al een varkenskop voor de deur gevonden. Agressie en geweld tegen islamitische gebedshuizen is internationaal wijd verspreid, maar krijgt niet overal evenveel aandacht. Ook in Nederland zijn islamitische instituties regelmatig doelwit. Vier grote moskeeën kondigden als reactie op de terreurdaad in Canada eigen maatregelen aan om hun veiligheid op te schroeven.

Wie haat nu eigenlijk wie?

30 januari 2017 | 22:54

Door Ineke van der Valk

Op maandag 24 januari 2017 vond in de Balie, Amsterdam een discussiebijeenkomst plaats met de titel’ Waarom haten ze ons eigenlijk?’, een initiatief van de Stichting Werkelijkheid in Perspectief van ex-VVD voorman Frits Bolkestein, rechtsfilosoof Paul Cliteur (lijstduwer Forum voor Democratie) en emeritus professor Meindert Fennema.

Aanleiding was het uitkomen van een boek onder de gelijknamige titel met bijdragen van verschillende vooral rechtse en extreemrechtse anti-islam auteurs waarvan een aantal geen of weinig onderscheid maakt tussen islam en islamistisch extremisme.

Laten we allemaal proberen een pleister te zijn

29 januari 2017 | 12:12

Door Zoë Papaikonomou

Gespannen volg ik het nieuws rondom Trumps laatste maatregel. Binnen twee dagen zitten er overal geweigerde Amerikanen of reizigers vast op vliegvelden. De toegang ontzegd, verbannen op basis van hun geloof of afkomst. Met een zwaar hart val ik na uren woelen in slaap.

Jaaroverzicht 2016

02 januari 2017 | 08:39

Door: Ewoud Butter

Het debat over ‘integratie’ en immigratie is de afgelopen jaren weer opgelaaid. Nou ja, debat….van een nuchtere uitwisseling van feiten en meningen is amper sprake. Het debat lijkt soms op sterven na dood. De posities zijn ingenomen. Meningen lijken door toegenomen polarisatie steeds vaker in beton gegoten Er is sprake van een Clash of Perceptions. Het gaat steeds meer om beelden en niet om de feiten die steeds minder belangrijk lijken te worden.

Op Republiek Allochtonië proberen we tegenwicht te bieden met factchecks en achtergrondartikelen. In dit jaaroverzicht de best gelezen achtergrondartikelen, factsheets, opinieartikelen en nieuwsberichten in 2016.

En verder wensen we u uiteraard een heel gelukkig, liefdevol, vrolijk en vrij 2017 toe.

Imam Marzouk Aulad Abdellah: Nee tegen Jodenhaat, moslimhaat en homohaat.

16 december 2016 | 16:06

Gisterenavond organiseerden partners in het Veiligheidspact tegen Discriminatie een dialoogbijeenkomst met als thema: Moslimhaat, jodenhaat en homohaat: Wat is ons antwoord?, die werd geleid door Roemer van Oordt (Zasja/Republiek Allochtonië), een van de initiatiefnemers van het Pact. In verschillende volgepakte ruimtes in moskee Al Kabir werd het gesprek aangegaan. Voeding voor de dialoog kwam uit diverse aftrappen, verzorgd door rabbijn van de Liberaal Joodse Gemeente Amsterdam Menno ten Brink, trainer/coach en ambassadeur voor Verdraagzaamheid 2016 Marten Bos en imam van de moskee en theoloog aan de VU Marzouk Aulad Abdellah. Hieronder zijn inleiding.

Forse toename van moslimdiscriminatie, afname antisemitisme, groei extreemrechts

02 december 2016 | 14:40

Door Ewoud Butter

Het aantal extreemrechtse activisten is in Nederland terug op het niveau van halverwege de jaren negentig. De actieve aanhang van verschillende extreemrechtse organisaties (waaronder de nieuwe Nederlandse afdeling van de Duitse Pegida) steeg van ongeveer honderd aanhangers in 2014 naar circa 245 aanhangers in 2015. Dat is te lezen in de De Vijfde rapportage racisme, antisemitisme en extreemrechts geweld in Nederland die vandaag verscheen.

De rapportage maakt ook melding van een ruime verdrievoudiging van het aantal meldingen van moslimdiscriminatie en een afname van het aantal meldingen van antisemitisme. Het aandeel racistische incidenten blijft onverminderd hoog. Deze trends waren ook al zichtbaar in de rapportages van andere meldpunten.

Hoe de focus op religie anti-moslim racisme verhult

03 november 2016 | 13:51

Door: Matthea Westerduin

Racisme is geen populair onderwerp. In de jaren tachtig deed Philomena Essed onderzoek naar uitsluiting en racisme en schreef daar een boek over: Alledaags racisme. Ze werd verguisd. Nederland is kleurenblind. Wij zijn niet racistisch. Ook onderzoeker Ineke van der Valk publiceerde in die jaren al over islamofobie als aparte discriminatiegrond. Moslims werden structureel anders behandeld dan andere burgers, aldus Van der Valk.

Ze waren te vroeg. Inmiddels staat racisme en islamofobie weer op de politieke agenda. Maar de weerstand blijft groot. Zeker als het over anti-moslim racisme gaat. Discussies over moslims gaan over religie, zo is de redenering, niet over racisme. Islamofobie erkennen als aparte discriminatiegrond zou islamkritiek onmogelijk maken. Maar is het wel zo dat debatten over boerkini’s, salafisme, de oproep tot gebed en rituele slacht alleen over religie gaan? Of heeft het islamdebat meer met racisme te maken dan we willen toegeven?

Terroristische aanslag op moskee leidt tot 4 jaar cel.

28 oktober 2016 | 13:54

Voor de eerste keer is in Nederland een poging tot brandstichting bij een moskee veroordeeld als een terroristische daad. Vijf Enschedese mannen die in februari een poging tot brandstichting deden bij een moskee, zijn veroordeeld tot vier jaar gevangenisstraf, waarvan een jaar voorwaardelijk.

Verdubbeling van het aantal meldingen van moslimdiscriminatie

05 oktober 2016 | 14:20

Bij de antidiscriminatievoorzieningen, de politie, en de meldpunten internetdiscriminatie kwamen in 2015 bijna twee keer zoveel meldingen van moslimdiscriminatie binnen als in 2014.

In totaal nam het aantal meldingen van discriminatie afgelopen jaar met 5% af. Net als in voorgaande jaren betroffen de meeste meldingen discriminatie op grond van herkomst of ras. Het aantal meldingen in deze categorie nam wel iets af, net als het aantal meldingen van antisemitisme.

Mediamisser van de dag: Voetballer die geweigerd zou hebben hand te schudden

01 oktober 2016 | 16:48

Het twitteraccount ForzaPecZwolle meldde gisteren dat Pec Zwolle voetballer Youness Mokhtar geweigerd zou hebben de hand te schudden van de FOX-verslaggeefster Aletha Leidelmeijer.

Het Algemeen Dagblad, De Telegraaf en vervolgens lokale kranten het nieuws vervolgens op zonder de feiten te checken.

Gedachtegoed Wilders sijpelt dwars door het poreuze cordon sanitaire

25 september 2016 | 09:33

Door Roemer van Oordt

Murw geslagen, dat verhaal kennen we nu wel, laten we hem maar negeren; een paar van de toch al schaarse en secundaire reacties in de media op de vergaande uitlatingen van Geert Wilders tijdens de Algemene Beschouwingen over de islam, moskeeën en de Koran. Het flinterdunne politieke cordon sanitaire (VVD’er Zijlstra wil er nog altijd niet formeel aan) biedt aan moslims en ‘lookalikes’ bepaald geen zekerheid.

Update van lijst met geweldsincidenten gericht tegen moskeeën (september 2016)

21 september 2016 | 11:58

Door Ewoud Butter

Het is vandaag de Europese dag tegen islamofobie (moslimhaat). Een goede gelegenheid voor de update van de lijst met geweldsincidenten gericht tegen moskeeën, inclusief bedreiging en bekladding.

Correcties of aanvullingen zijn altijd van harte welkom.

Ruim één op de vijf Nederlanders voor het sluiten van moskeeën

20 september 2016 | 08:59

22% van de Nederlanders wil, net als de PVV in haar verkiezingsprogramma, alle moskeeen in Nederland sluiten. Een kleine meerderheid van 55% is tegen het sluiten van moskeeën. Eén op de tien Nederlanders is voor de ongelijke behandeling van moslims.
Het zijn onderbelichte resultaten uit een landelijke peiling die I&O Research, in samenwerking met de Volkskrant uitvoerde.

Uit een ander onderzoek dat Ipsos voor de NOS uitvoerde in het kader van Prinsjesdag blijkt dat bijna driekwart van de Nederlanders vindt dat de verschillen tussen moslims en niet-moslims de laatste jaren groter zijn geworden. Bijna 70 procent maakt zich zorgen over de kloof tussen deze twee groepen, en 43 procent heeft er zelfs veel zorgen over.

Meer over beide onderzoeken hieronder.

Opnieuw geweld en bedreiging tegen moskeeën

19 september 2016 | 22:52

Afgelopen week waren drie bij de Islamitische Stichting Nederland (ISN) aangesloten moskeeën doelwit van bedreiging en geweld. Bij de in aanbouw zijnde moskee in Medemblik werden ruiten ingegooid en hekken stuk getrokken, in de Sultan Ahmet moskee in Zaandam kwam een dreigbrief binnen en werden de banden van auto’s lek geprikt en in Zwijndrecht ging om 4 uur ’s nachts een steen door de ruit. In alle gevallen is melding gedaan bij de autoriteiten. Ooggetuigen worden opgeroepen zich te melden bij de politie.

Factcheck: neemt moslimhaat toe in Nederland?

30 augustus 2016 | 08:16

Het gevoel dat moslims meer dan in het verleden te maken hebben met discriminatie, uitsluiting en haat wordt veel geuit op bijvoorbeeld social media. Klopt het dat er sprake is van een toename van moslimhaat in Nederland?
Wat is er bekend?

Veel Engelstalige moslimhaat op twitter uit Nederland

22 augustus 2016 | 09:04

Relatief veel Engelstalige tweets met een moslimhatende inhoud zijn afkomstig uit Nederland.

Dat blijkt uit een rapport van Centre for the Analysis of Social Media (CASM) van de denktank Demos. CASM houdt sinds eind februari het aantal Engelstalige tweets met moslimhatende commentaren bij.

Comité 21 maart geeft Tweede Kamer 65 aanbevelingen om discriminatie aan te pakken

30 juni 2016 | 13:32

Het antiracisme Comité 21 maart heeft deze week het rapport Samen Bruggen Bouwen en Verschillen Vieren aangeboden aan de Commissie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het rapport is gebaseerd op 18 bijeenkomsten die dit voorjaar zijn georganiseerd waar meer dan 1.200 burgers aan deelnamen. Uit deze bijeenkomsten zijn 65 aanbevelingen gefilterd om verschillende vormen van discriminatie aan te pakken.

Hieronder een samenvatting van het rapport, zoals die door het Comité 21 maart is opgesteld. Onderaan de tekst ook een samenvatting van de aanbevelingen en een link naar het gehele rapport.

Rapport VS: ruim 200 miljoen dollar om moslimhaat aan te wakkeren

27 juni 2016 | 09:25

Tussen 2008 en 2013 hebben 33 organisaties in de Verenigde Staten 205 miljoen dollar uitgegeven om moslimhaat te bevorderen. Dat wordt beweerd in een rapport van de Council on American-Islamic Relations (CAIR) en de universiteit van California, Berkeley.

LHBTI-moslims vrezen voor een nieuwe golf van homohaat en islamofobie

14 juni 2016 | 10:15

Homofobie is een van de problemen in de moslimgemeenschap, maar laten we de strijd van veel moslims die seksuele diversiteit in de gemeenschap propageren niet negeren. Laten we over de ruggen van de slachtoffers van Orlando niet nog meer haat creëren.

Dat stelt Dino Suhonic, voorzitter van de Maruf, een organisatie die zich inzet voor een betere positie van islamitische LHBTI's in Nederland en in het buitenland.

Maak van islamkritiek geen racisme

30 mei 2016 | 22:31

De meeste negatieve uitlatingen over de islam hebben meer te maken met stereotypering – met racisme – dan met zorgvuldige kritiek. Laten we deze kritiek niet richten op ‘de islam’ en ‘de moslims’. Het is beter deze kritiek te formuleren in termen van specifieke gebruiken en opvattingen die ‘we’ ‘onwenselijk’ vinden. Dat schrijft Marieke Slootman.

Over de racialisering van moslims - Martijn de Koning reageert op zijn critici

16 mei 2016 | 14:28

Antropoloog Martijn de Koning schreef een artikel in de Volkskrant over de racialisering van moslims en gaf over datzelfde onderwerp een interview aan Nieuwwij. Hij kreeg daarop kritiek van verschillende kanten.

In onderstaand artikel, dat eerder in twee delen op zijn blog verscheen, gaat De Koning in op de kritiek die hij kreeg.

Welke factoren vergroten of verkleinen kans op incidenten bij moskeeen?

28 april 2016 | 09:49

In het rapport ‘Incidenten bij moskeeën: risico en bescherming’ dat zojuist is verschenen bij de Universiteit van Amsterdam geeft onderzoekster, dr. Ineke van der Valk inzicht in factoren die mogelijk bijdragen aan het risico dat moskeeën lopen om doelwit te worden van discriminatoire agressie, en in factoren die daar juist bescherming tegen bieden.

Islamofobie, islamkritiek, moslimhaat en racisme

18 april 2016 | 14:12

Op 21 maart jongstleden presenteerde Meld Islamofobie haar eerste jaarrapport. Martijn de Koning hield tijdens deze presentatie een korte lezing over het begrip islamofobie.

Hieronder de tekst van zijn lezing.

Eerste jaarrapport van Meld Islamofobie

14 april 2016 | 13:03

Het in januari 2015 opgerichte burgerinitiatief Meld Islamofobie publiceert vandaag zijn eerste jaarrapport. Het initiatief registreerde en verifieerde tussen januari en december 158 meldingen.

Campagnefilm 'Islamofobie niet accepteren, maar melden' online

23 maart 2016 | 17:19

Deze maand heeft het Collectief Tegen Islamofobie en Discriminatie (CTID) de campagne: ‘islamofobie: niet accepteren, maar melden!’ gelanceerd tijdens een bijeenkomst in de Badr moskee. Bij deze campagne wordt samengewerkt met de politie Amsterdam, het College voor de Rechten van de Mens, het Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam (MDRA) en het Meldpunt Internetdiscriminatie (MiND). Het CTID presenteerde tijdens de bijeenkomst de nieuwe promotiefilm, flyer en folder, die ontwikkeld zijn om de meldingsbereidheid te vergroten.
Vandaag is de campagnefilm ook online verschenen. De film is gemaakt door Buurttelevisie met subsidie van de gemeente Amsterdam en de Open Society Foundations.

Islamkritiek als excuus voor islamofobe onzin – Een reactie op Martin Sommer

15 maart 2016 | 09:22

Tekst: Martijn de Koning

In de Volkskrant schrijft Martin Sommer dat er hard moet worden opgetreden tegen anti-islamitisch geweld, maar dat islamofobie niet als aparte discriminatiegrond moet worden erkend. Hij schetst een beeld van toenemend geweld tegen islamitische instituties, de angst die dat oproept voor gelovigen, de bedreigingen die ervan uitgaat voor de vrijheid van godsdienst, en de schande die het vormt voor de samenleving. En oh ja, ‘we weten er te weinig van’.

Volkskrant: Meer agressie tegen moskeeen dan gemeld

11 maart 2016 | 08:12

Tientallen geweldsincidenten hebben zich de afgelopen jaren afgespeeld rond moskeeën en islamitische instellingen: brandstichting, kogelinslagen, bekladding met nazi-symbolen, stenen door de ruiten tijdens het gebed, varkenskoppen op de stoep. Er is vaker sprake van agressie dan gemeld.

Staan alle moskeeën al op de stoep om de hand op te houden?

03 maart 2016 | 14:04

Door: Roemer van Oordt

Op de agenda van het wekelijkse vragenuurtje in de Tweede Kamer dat op de buis wordt uitgezonden, stond dinsdag een mondelinge vraag van Ahmed Marcouch (PvdA) aan de Minister van Veiligheid en Justitie over het bericht ‘Man gooit molotovcocktail naar moskee in Enschede’. Marcouch noemde dit soort incidenten geen incidenten meer en wees naar aanleiding van de onlangs breder verspreidde dreigbrief aan het adres van moskeeën op het georganiseerde karakter er van. Verder dan het predicaat ‘onacceptabel’ en ‘het onderzoek loopt’ kwam de minister (nog) niet.

Ondanks herhaaldelijk aandringen van Selçuk Özürk (DENK) op gelijke behandeling met de joodse gemeenschap, bleef Van der Steur afzien van extra veiligheidsmaatregelen. Als dat nodig zou zijn, dan is dat volgens de minister een taak van gemeenten. Een mooi staaltje van meten met twee maten, zei Özturk, die voor zijn inbreng - ‘moeten er eerst doden vallen voor de minister in actie komt’ - veel bijval kreeg in de sociale media. Wellicht brengt de OM-uitspraak van gisteren dat het bij de molotovcocktail in Enschede ging om een poging tot brandstichting met terroristisch oogmerk - een nieuwe interpretatie van een helaas vaker voorkomend verschijnsel - schot in de zaak. Het schept hoe dan ook een precedent.

Adhesiebetuigingen aan moslimgemeenschap

27 februari 2016 | 11:47

De Dialoogcommissie van het Verbond van het Progressief Jodendom in Nederland heeft een verklaring uitgegeven waarin afschuw wordt uitgesproken over de bedreigingen aan verschillende moskeeen. Dat is te lezen op de facebookpagina van het Veiligheidspact tegen Discriminatie, een samenwerkingsverband van joodse, islamitische, christelijke en homo-organisaties.

Ook heeft het Collectief tegen Islamofobie en Discriminatie een verklaring uitgegeven waarin niet alleen wordt gewaarschuwd voor toenemende moslimhaat, maar ook tegen het extremisme van gewelddadige groepen die de islam misbruiken als politieke ideologie.

Bureau Discriminatiezaken Zaanstreek-Waterland presenteert onderzoek naar islamofobie

09 februari 2016 | 11:50

Het Bureau Discriminatiezaken heeft vorige week een onderzoek gepubliceerd over islamofobie in de regio Zaanstreek-Waterland.

Zeer forse toename meldingen moslimdiscriminatie op internet bij MIND

13 januari 2016 | 13:11

Bij het meldpunt voor internetdiscriminatie MiND is in 2015 fors meer gemeld dan in de twee voorgaande jaren. MiND ontving het afgelopen jaar 652 meldingen over discriminerende online uitingen, een ruime verdubbeling ten opzichte van een jaar eerder. De meeste meldingen hadden betrekking op discriminatie op grond van ras (44%) en moslimdiscriminatie (22%).

Vooral deze laatste categorie is spectaculair gestegen. Werd bij MIND in 2015 nog 20 keer melding gemaakt van moslimdiscriminatie, in 2015 steeg dit tot 142 meldingen. Een verzevenvoudiging.

Dat blijkt uit het gisteren door MIND gepubliceerde jaarverslag.

Jaaroverzicht 2015: de meest gelezen factchecks, nieuwsberichten en opinieartikelen

03 januari 2016 | 23:47

De redactie van Republiek Allochtonië wenst u een vrolijk, gezond, vredig, liefdevol en vrij 2016 toe!

We blikken nog één keer terug op 2015. Waar ging het politieke en maatschappelijke debat over, wat waren de hypes en welke stukken werden het meest gelezen?

Het antwoord op deze vraag geven we aan de hand van de artikelen die in 2015 het meest gelezen werden.

Factcheck: is groei islamofobie een mythe?

12 december 2015 | 22:43

Het beeld dat islamofobie toeneemt is een mythe. Die conclusie wordt in het NRC getrokken uit het SCP-rapport De sociale staat van Nederland 2015.

Klopt die conclusie ook?

Bestrijding racisme vraagt om ‘helpers Humanity’

10 december 2015 | 11:31

Door: Ineke van der Valk

Onlangs was ik op uitnodiging in Istanbul bij het vijfde internationale film- en academisch festival ‘Crime and Justice’. Nadat in eerdere jaren de thema’s jeugd, vrouwen en migratie centraal hadden gestaan was dit jaar het thema discriminatie aan bod. Vijftig films, documentaires en speelfilms, uit 23 landen en lezingen en discussies met wetenschappers uit allerlei windrichtingen belichtten evenzovele facetten van discriminatie op grond van huidskleur, etniciteit, religie, gender, handicap , seksuele oriëntatie en seksuele identiteit; niet zelden op een taboedoorbrekende wijze.

Ineke van der Valk: Dutch Islamophobia

08 december 2015 | 14:14

Na de boeken Islamofobie en Discriminatie (2012) en Monitor Moslim Discriminatie (2015) is er nu van de hand van Ineke van der Valk een Engelstalig boek verschenen over islamofobie in Nederland. Het boek Dutch Islamophobia gaat voor een Engelstalig publiek in op islamofobie en discriminatie van moslims. Van der Valk is als onderzoeker verbonden aan de Universiteit van Amsterdam en het Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam. Zij doet onderzoek naar discriminatie en extremisme, de laatste jaren vooral naar islamofobie.

Toename van moslimdiscriminatie en van racistische en antisemitische incidenten

08 december 2015 | 08:24

In 2014 zijn 2764 incidenten met een racistisch karakter gemeld. Het aantal racistische incidenten nam hiermee met 26% toe in vergelijking met 2013. Hiermee wordt de trend van de afgelopen jaren voortgezet. Onder de incidenten werden 142 incidenten van moslimdiscriminatie aangetroffen. Dat is vier keer hoger dan in 2013 toen voor het eerst 35 incidenten werden geregistreerd.

Dat blijkt uit de Vierde rapportage racisme, antisemitisme en extreemrechts geweld in Nederland die door het Verwey Jonker Instituut in opdracht van de Anne Frank Stichting is opgesteld.

Documentaire van Al Nisa over moslimhaat nu online

04 december 2015 | 10:56

In 2015 heeft de islamitische vrouwenorganisatie Al Nisa Anders Kijken gemaakt, een documentaire over islamofobie/moslimhaat in Nederland.

Al Nisa heeft in het verleden getracht door middel van campagnes als ‘Echt Nederlands’ en ‘Kent u mij’ een bijdrage willen leveren aan de totstandkoming van een inclusieve samenleving. Met de documentaire ‘Anders Kijken’ wil Al Nisa het belang van het melden van incidenten benadrukken en discriminatie van moslims en andersgelovigen tegengaan. Dat laat de organisatie in een persbericht weten.

Vooral moslima’s slachtoffer van islamofoob geweld door blanke mannelijke daders

26 november 2015 | 22:48

Islamofoob geweld viert hoogtij in Nederland. Dat schrijft Meld Islamofobie in een persbericht bij het verschijnen van het rapport van Meld Islamofobie. In de periode januari tot en met juni van dit jaar zijn er bij Meld Islamofobie 89 meldingen geregistreerd van moslims die fysiek of verbaal zijn aangevallen op grond van hun religie. In het persbericht schrijft Meld Islamofobie verder: "Maar liefst 90% van de slachtoffers was vrouw en in de overgrote meerderheid van de gevallen was de dader man en blank. In een derde van de gevallen werd fysiek geweld gebruikt tegen het slachtoffer. Slachtoffers van islamofobie doen in de meeste gevallen geen aangifte bij de politie. In de gevallen waarbij sprake was van fysiek geweld heeft slechts 39% direct aangifte gedaan bij de politie."

Twaalf varkenskoppen bij AZC in aanbouw

25 november 2015 | 22:00

Raar maar waar: een woordvoerder van de politie noemde het plaatsen van 12 varkenskoppen bij Eschmarkerveld in Enschede waar een groot asielzoekerscentrum wordt gebouwd vandaag in het AD een 'milieudelict'.

Collectief tegen Islamofobie blaast campagne om islamofobie te melden nieuw leven in

21 november 2015 | 17:39

Het Collectief tegen Islamofobie en Discriminatie (CTID) heeft haar campagne 'Islamofobie: niet accepteren, maar melden!’ nieuw leven in geblazen. Dat laat het CTID weten in een persbericht.

Het CTID, dat één van de initiatieven in Nederland is dat islamofobie registreert, laat weten dat er sprake is van een toename van islamofobe incidenten na de aanslagen in Parijs. Ook stelt het CTID dat er sprake is van een verharding van het politieke klimaat dat het CTID wijt aan haatzaaien uit extreemrechtse hoek.

Gaan de lichten in Europa overal uit?

12 november 2015 | 17:00

Door: Roemer van Oordt

Verschillende politieke en maatschappelijke bewegingen in Europa komen steeds meer samen op een uitsluitende gemeenschappelijkheid: hun afkeer tegen ‘de’ islam. Daarbij verbinden ze de veronderstelde onstuitbare opkomst - die vorm zou krijgen in een om ons heen grijpende ‘islamisering’ - aan een visie op de islam als gewelddadige, totalitaire en onveranderlijke politieke ideologie. De komst van een omvangrijke groep oorlogsslachtoffers uit Syrië naar Europa werkt katalyserend op dit toch al gevaarlijke proces.

Een moslim niest

08 november 2015 | 13:37

Het is blijkbaar onmogelijk voor moslims (en anderen die daar in de ogen van buitenstaanders voor door kunnen gaan) om in het publieke domein te verschijnen zonder door een deel van het publiek gemarkeerd en gescreend te worden als moslim. Zelfs in niet-religieuze settings en/of settings waarin een moslim identiteit niet per se ter zake is, lukt dat niet.

Dat schrijft Martijn de Koning.

TNT, politici en studentenverenigingen vragen vervolgonderzoek naar islamofobie

06 november 2015 | 11:34

Het Turks Nederlands Tegengeluid (TNT) roept minister Asscher op om vervolgonderzoek te laten doen naar triggerfactoren van islamofobie. Deze oproep is medeondertekend door diverse (lokale) politici van verschillende politieke partijen en studentenverenigingen in Nederland.

Update (6 november): Minister Asscher heeft inmiddels laten weten dat een onderzoek naar "de achtergronden van toenemende islamofobie en moslimhaat staat gepland voor begin volgend jaar". Dat is te lezen in een reactie die TNT op haar facebookpagina heeft geplaatst.

Islamitische Stichting Nederland gaat samenwerken met Antidiscriminatiebureaus

26 oktober 2015 | 09:09

Afgelopen vrijdag ondertekende de Islamitische Stichting Nederland (ISN) een samenwerkingsverklaring met de Vereniging Landelijke Brancheorganisatie Antidiscriminatiebureaus (VLBA). Belangrijkste doelstelling van de samenwerking is het werk van antidiscriminatiebureaus meer bekendheid te geven in de ISN moskeeën en daarmee het aantal meldingen te vergroten. Daarnaast wil de ISN samen met de VLBA projecten initiëren en intensiveren om discriminatie in het algemeen en islamofobie in het bijzonder te bestrijden. Dat meldt de ISN op haar website.

Moslimdiscriminatie registreren of islamofobie?

26 oktober 2015 | 08:03

Tekst: Ewoud Butter

Woorden doen ertoe. "Moslimdiscriminatie" is iets anders dan "islamofobie". Registratie begint met een heldere keuze van wat geregistreerd wordt.

Cameron tegen Britse politie: pak moslimhaat net zo aan als jodenhaat

13 oktober 2015 | 10:58

De Britse premier David Cameron heeft politieagenten opgedragen haatmisdaden tegen moslims op dezelfde manier aan te pakken als antisemitische aanvallen op joden.
Met deze maatregel hoopt de premier extremisme tegen te gaan. "Ik wil dat Britse moslims weten dat we achter hen staan en dat we haat tegen hen verwerpen", schrijft de premier aan het parlement.

Na 10 dagen als moslima werden reacties te heftig

13 oktober 2015 | 07:09

Bij wijze van sociaal experiment kleedde de 21-jarige Silke Raets uit Antwerpen zich als een moslima. Ze kreeg zulke heftige reacties dat ze al na tien dagen met het project is gestopt. "Op school werd ik door bijna iedereen genegeerd", vertelt ze in de Gazet van Antwerpen. "Ik zou toch naar Syrië gaan en hen bombarderen."

Raats was vooral geschokt door de vele negatieve reacties van haar vrienden en kennissen. Ze maakte van haar experiment onderstaand filmpje met de titel '10 gesluierde dagen'.

Boetes voor moslimhaat op facebookpagina Steun de PVV

09 oktober 2015 | 11:27

Acht mensen die afgelopen januari discriminerende en opruiende uitlatingen hebben gepubliceerd op Facebookpagina 'Steun de PVV', krijgen boetes variërend van 350 tot 450 euro. Dat meldt het Openbaar Ministerie (OM). De uitlatingen gingen over het opruien en aanzetten tot gewelddadig optreden tegen zowel moslims en moskeegangers als tegen moskeeën.

Moslims horen niet in Europa? Wen er maar aan!

05 oktober 2015 | 07:44

Op The Post Online poneerde hoogleraar Van Acker een klassieke islamofobe these. Dit gebeurt om de moslims als groep te problematiseren op basis van religieuze kenmerken die hen toegeschreven worden. Het leidt ertoe dat degenen die als moslim gecategoriseerd worden, worden afgerekend op de stereotypen die anderen hen opleggen. Dat schrijft Martijn de Koning

Timmermans voert strijd op tegen islamofobie en antisemitisme

02 oktober 2015 | 20:20

De Europese Commissie wil de strijd tegen antisemitisme en moslimhaat opvoeren. Vicevoorzitter Frans Timmermans stelt hier twee coördinatoren binnen het dagelijks bestuur van de Europese Unie voor aan. Dat maakte hij gisteren bekend tijdens een jaarlijkse conferentie over fundamentele rechten in Brussel.

Insluiten door te verbinden en verbreiden

23 september 2015 | 06:46

Door: Roemer van Oordt

De directe én indirecte komst van politieke vluchtelingen uit Syrisch oorlogsgebied in Nederland bracht de afgelopen weken twee contrasterende reacties naar voren. Aan de ene kant zagen we hartverwarmende beelden van spontane hulpacties, een verdubbeling van het aantal vrijwilligers bij het Rode Kruis en doortastende burgemeesters en wethouders. Maar we waren ook getuige van een akelige islamisering van het debat door de PVV en van een bredere politieke onderstroom die angstgevoelens in de samenleving nodeloos voedt door het na-papagaaien van Wilders’ onbeheersbaarheidsjargon.
Tegen deze achtergrond én met het afscheid van de traditionele Zwarte Piet op Haagse scholen als kersverse actualiteit organiseerden Eén Land één Samenleving en het Euro-Mediterraan Centrum Migratie & Ontwikkeling (EMCEMO) afgelopen zaterdag in Amsterdam het symposium ‘Verbinden en Verbreiden’.

Europese dag tegen islamofobie

21 september 2015 | 08:03

Vandaag, 21 september, is de Europese dag tegen Islamofobie. Deze term is in Europa en Nederland omstreden, bijvoorbeeld omdat de term wordt ervaren als een middel om kritiek op de islam onmogelijk te maken. Er wordt als alternatief ook geregeld gekozen voor moslimdiscriminatie, moslimhaat, 'islam alarmisme', 'anti-islamisme' en 'anti-moslimisme.

Waarom een afrekencultuur op social media geen gezonde ontwikkeling is

12 september 2015 | 21:18

Tekst: Gert Jan Geling

De lokale politieke partij LEF Nisserwaard maakte vandaag bekend dat het haar raadslid Mia Sliwinsky uit de partij had gezet, naar aanleiding van uitspraken die mevrouw Sliwinsky had gedaan op social media. Op Twitter had zij als reactie op de bouwkraan die op de grote moskee van Mekka viel ‘Karma is een Bitch’ geroepen. Deze uitspraak werd vervolgens als ‘print screen’ rondgestuurd over social media en een storm van woede stak op. Terecht, want de uitspraken van mevrouw Sliwinsky zijn verwerpelijk en vallen niet goed te praten. Alleen moeten we onszelf, op het moment dat we foute uitspraken veroordelen, ook afvragen in hoeverre een afrekencultuur op social media die we op dit moment zien ontstaan wenselijk is, en de oorzaken die ten grondslag liggen aan opvattingen zoals die van mevrouw Sliwinsky op effectieve wijze zullen bestrijden.

Nieuwe website Polderislam.nl biedt inzicht in organisatie van islamitisch Nederland

11 september 2015 | 15:01

Vandaag wordt om 15.00 uur de website polderislam.nl gelanceerd. Deze site biedt achtergrondinformatie over moslims, islamitische stromingen en de institutionalisering van de islam in Nederland. Ook is er aandacht voor het islamdebat, moslimdiscriminatie en overheidsbeleid. De site is een initiatief van Roemer van Oordt en Ewoud Butter, beiden verbonden aan Republiek Allochtonië.

Amsterdam gaat moslimdiscriminatie registreren

27 augustus 2015 | 18:55

Een ruime meerderheid van de Amsterdamse gemeenteraad steunt het initiatief van D66 en VVD om moslimdiscriminatie (D66 spreekt over islamofobie) apart te registreren. Nu wordt niet geregistreerd dat het om moslimdiscriminatie gaat, waardoor de werkelijke omvang van incidenten tegen moslims in Amsterdam niet zichtbaar is. Dit gebeurt wel voor bijvoorbeeld antisemitisme en homofobie.

Navelstaren

29 juli 2015 | 11:03

Alle moslims wegzetten als leugenaars is niet “islamkritisch”, dat is discriminatie. Geen enkele moslim willen ontmoeten of weten wat mensen beweegt is niet “islamkritisch”, daarmee onttrekt je jezelf aan de maatschappij. Zeggen dat jij beter weet hoe iemand zijn geloof beleeft dan die persoon zelf is niet “kritisch”, dat is gewoon heel erg dom. Dat schrijft Martijn Tonies.

Afblazen moskeebouw: trend of incident?

11 juli 2015 | 14:04

Door Roemer van Oordt

Voorlopig komt er geen nieuwbouw moskee in Gouda. De gemeenteraad stemde woensdag zoals verwacht met de kleinst mogelijke meerderheid (18-17) tegen een voorstel om kredieten te verstrekken voor de aankoop van het veelbesproken terrein waar de voormalige Prins Willem-Alexanderkazerne was gelokaliseerd. Daar zou de moskee met islamitisch centrum Al-Wahda (de eenheid) worden gehuisvest, dat drie oude gebedshuizen moest vervangen. Geen extra of meer moskeeën dus, maar een meer zichtbaar en groter verzamelgebouw. Voor alle duidelijkheid: de kredieten waren gezien de scheiding van Kerk en Staat alleen bedoeld voor twee zorginstellingen die ook naar het terrein zouden verkassen; een medisch kinderdagverblijf van Gemiva en de Ark, een bijzondere school voor moeilijk lerende kinderen.

Dinsdag besloot de gemeente Zaanstad al dat de plannen om een moskee te bouwen in de deelgemeente Assendelft vooralsnog van de baan zijn. Formeel omdat de financiering niet rond zou zijn. Dat wordt ontkend door de initiatiefnemers, die de beslissing van de gemeente nu bij de rechter aanvechten. Gaat het hier om een politieke trend of om een aantal geïsoleerde en beladen incidenten?

Islamitisch terroristisch geweld leidt tot forse toename moslimhaat

07 juli 2015 | 08:53

Niet echt verrassend: iedere keer nadat extremistische moslims een aanslag in West-Europa plegen, leidt dit tot een flinke toename van geregistreerde moslimhaat. Eerder bleek dat er ook een direct verband is tussen het oplaaien van het conflict tussen Israel en Palestina en geregistreerde antisemitische uitingen in Nederland.

Update van overzicht van incidenten rond moskeeen

23 juni 2015 | 20:09

Vandaag werd bekend dat een moskee i Roermond is bedreigd met een aanslag. Vormen van geweld tegen moskeeen komt geregeld voor.
Van de naar schatting 475 moskeeën in Nederland heeft meer dan een derde (39 %) in de afgelopen tien jaar te maken gehad met één of vaak meerdere voorvallen van discriminatoire agressie en geweld.
Van de 84 moskeeorganisaties die een vragenlijst over tegen hen gerichte agressie hebben ingevuld, heeft twee derde (68 %) verschillende vormen van agressie meegemaakt en een derde (32 %) niet.

Hieronder een update van de lijst met incidenten die bij Republiek Allochtonië bekend zijn. Of in alle gevallen ook daadwerkelijk sprake is van moslimhaat is niet zeker, omdat de daders en hun motieven vaak onbekend blijven. Dat geldt ook bij andere vormen van hatecrime.

'Anders Kijken' documentaire over islamofobie van Al Nisa

23 juni 2015 | 07:38

In mei presenteerde de islamitische vrouwenvereniging Al Nisa de documentaire Anders Kijken. In de documentaire worden vier vrouwen en een man geportretteerd die te maken hebben gehad met vormen van islamofobie. De documentaire is inmiddels op tournee gegaan.

Bosma maakt met zijn 'eindstrijd’ ideologie moslims steeds meer het mikpunt van discriminatie en geweld

22 juni 2015 | 22:26

PVV'er en socioloog Bosma heeft geen oog voor het welbekende sociologische zondebok mechanisme. Moslims worden immers, net als de Joden in de jaren dertig, voorgesteld als een existentieel gevaar. De vergelijking is tegenwoordig taboe, maar de overeenkomsten met het antisemitische idee van Überfremdung dringt zich in dit verband onweerstaanbaar op.

Dat schrijft Leo Lucassen.

Antisemiet in de Eerste Kamer

22 juni 2015 | 20:48

Tekst: Brahim

Stelt u eens voor dat een Turks Nederlandse bestuurder van het Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO) en tevens lid van de rechts-nationalistische MHP (Grijze Wolven) toe zou treden tot de sjieke Eerste Kamer. Bij zijn aantreden laat hij direct weten geen voorstander van het bijzonder onderwijs voor joden te zijn en ook is hij tegen synagogen.

Er zou direct sprake zijn van grote ophef. Het kersverse Eerste Kamerlid zou beticht worden van antisemitisme en terecht. Ook zouden er ongetwijfeld partijen en publicisten zijn die zich af zouden vragen hoe het met de loyaliteiten van het nieuwe Eerste Kamerlid zit. Helemaal omdat de persoon in kwestie volgens de AIVD in het verleden "informatie zou hebben overgedragen aan een buitenlandse mogendheid."

Onderzoek naar antisemitisme onderstreept noodzaak van onderzoek naar ook andere vormen van discriminatie

17 juni 2015 | 13:52

Uit een gisteren gepubliceerd onderzoek van het Verwey-Jonkerinstituut blijkt dat een klein deel van de jongeren duidelijk negatieve gevoelens heeft over Joden in Nederland. Dat percentage ligt het hoogst onder moslimjongeren: 12 procent.

Uit het onderzoek komt ook naar voren dat christelijke en niet-gelovige jongeren veel vaker niet zo positief denken over Nederlandse moslims dan islamitische jongeren denken over Joden in Nederland.

Roma en moslims zijn minst getolereerde minderheden in 7 Noordeuropese landen

10 juni 2015 | 10:46

Dat blijkt uit onderzoek door het Britse YouGov. Denemarken en Finland zijn het minst tolerant. Zweden, Noorwegen en Duitsland zijn gemiddeld het tolerantste.

Van ‘Vergeten Driehoek’ naar ‘Islamofobie Driehoek’

01 juni 2015 | 07:59

De complexiteit van buurten als de Vergeten Driehoek, Oosterwei en de Diamantbuurt wordt gereduceerd tot sharia, islamisering en straatterrorisme waardoor ze enerzijds uitzonderlijke voorbeelden zijn waar alle multiculturele problematiek bij elkaar komt en anderzijds juist de normale situatie zouden weergeven voor problemen met Marokkaanse Nederlanders, islam en integratie door heel Nederland heen.(..) Het is dan ook geen wonder dat de term shariadriehoek blijft bestaan nadat Ramesar is ontmaskerd en dat er opiniemakers zijn die stellen dat de shariadriehoek ondanks het bedrog wel degelijk bestaat: het is een te krachtig islamofoob symbool om zomaar weg te gooien."

Dat schrijft Martijn de Koning in onderstaand artikel.

Geloof in Vrijheid, vrijheid in Geloof. Twee bijeenkomsten met Rachid Benzine in Amsterdam

31 mei 2015 | 09:21

"Moslims, en niet-moslims trouwens ook, generaliseren vaak, ze zeggen dan: de islam is vrede, of: de islam is geweld. Allebei niet waar."

“De islam is in crisis. Voor sommigen is het een identiteit geworden, voor anderen zelfs een strijd. We moeten deze strijd ontleden en alles wat gezegd wordt in naam van de islam. Dan zullen we merken dat het om fictie gaat, met als bedoeling haat te zaaien,”

Twee citaten van islamoloog Rachid Benzine.

Stadsdeel West, Aknarij West, Argan en EMCEMO organiseren op 6 en 8 juni een aantal
bijeenkomsten met Rachid Benzine.

De overeenkomsten en de verschillen tussen islamofobie en antisemitisme

29 mei 2015 | 09:06

Een belangrijk verschil tussen hedendaagse islamofobie en het vroegere antisemitisme is dat het geweld van de Nazi’s was ingebed in een wreed geconstrueerd systeem. Maar betekent dat dan dat we kunnen uitsluiten dat er in Europa opnieuw geweld uitbreekt maar nu tegen de moslims?

Anne-Ruth Wertheim zet in onderstaand artikel enkele verschillen en overeenkomsten tussen islamofobie en antisemitisme op een rijtje.

De Islamofobie Bullshot Bingo

28 mei 2015 | 22:16

Tekst: Brahim

Ik kom geregeld op rechtse sites. Dat is relevant, omdat Nederland een rechtse meerderheid heeft en het is goed om te weten wat de heersende (rechtse) elite vindt.
Heersende rechtse elite? Yep. In Nederland heeft rechts een meerderheid en ook ALTIJD gehad.
Links is in Nederland marginaal, helaas, en rechts is relevant. En voorlopig lijkt dat niet te veranderen.

Overlast rond moskeeën is geen 'hot topic'

11 mei 2015 | 09:38

Er is steeds veel weerstand tegen nieuwe moskeeën, maar uit een rondgang van de Volkskrant, blijkt het met de overlast die moskeeën veroorzaken mee te vallen. "PVV-vragen en het alarmisme op allerhande internetfora ten spijt, zeggen gemeenten en moskeeën geen klachten te krijgen. Volgens het klachtenloket van de gemeentelijke Ombudsman is overlast rond moskeeën geen 'hot topic'.

Moslimkoepel regio Haaglanden: "Wij willen niet verantwoordelijk worden gehouden voor escalatie"

07 mei 2015 | 10:02

Het Samenwerkingsverband Islamitische Organisaties regio Haaglanden in oprichting heeft een brief gestuurd aan de minister van Justitie waarin om een duidelijker stellingname van de overheid wordt gevraagd tegen de "hetze tegen moslims".

Veel kritiek op campagne RTV Noord-Holland met 'jihadgezinnen'

04 mei 2015 | 09:49

Statenlid Adnan Tekin van de PvdA heeft schriftelijke vragen gesteld aan de Gedeputeerde Staten van Noord-Holland over de jihadposters die RTV Noord Holland heeft opgehangen in de verschillende bushokjes in Hilversum en Huizen.

Een Marokkaans-Nederlandse inwoner van Naarden heeft inmiddels aangifte gedaan tegen de regionale omroep RTV Noord-Holland. Aanleiding zijn reclameposters van de omroep met de tekst 'Huizen er nog andere jihadgezinnen in 't Gooi?'

Vijf mythen over islamofobie – Deel 6: Naar een onderzoeks- en discussieagenda

28 april 2015 | 10:20

Tekst: Martijn de Koning

Het moge helder zijn dat een groot deel van de kritek in het publieke debat op het begrip islamofobie volstrekte onzin, vaak lachwekkend is of zelf islamofoob van aard is. En al zouden er duizenden moslims in Europa zijn die niet-moslims aanvallen, dan nog is het een aantasting van de burgerrechten van individuele moslims als die daden gebruikt worden om een onderscheid te maken tussen enerzijds alle moslims en andere burgers. Het gaat dan bij onderzoek naar islamofobie ook niet zozeer om het beschermen van religie, maar om het beschermen van de burgerrechten van iedereen dus ook moslims. Iedere andere suggestie is in feite onzinnig en aangezien het al zo vaak is weerlegd ook gewoon leugenachtig. Kritiek op islam is geen probleem zolang het niet neerkomt op het demoniseren van moslims en/of het maken van onderscheid tussen moslims en anderen.

“Nooit weer” mag geen lege leuze worden.

24 april 2015 | 13:04

Laten we de term holocaust vervangen door sjoa, antisemitisme en islamofobie door jodenhaat en moslimhaat en laten we ons samen inzetten voor een land waar je veilig, met respect voor elkaar kunt wonen, en waar je zonder angst elkaar en de verschillen kunt leren kennen. Dan is "nooit weer" geen lege belofte meer.

Dat stelt Hanneke Gelderblom-Lankhout in onderstaande column.

Collectief tegen Islamofobie verwelkomt voorstel aparte registratie moslimdiscriminatie

17 april 2015 | 08:20

Het in Amsterdam gevestigde Collectief Tegen Islamofobie en Discriminatie (CTID) is blij met het initiatiefvoorstel 'Zicht op moslimdiscriminatie' dat gisteren werd ingediend door de VVD en D66 in Amsterdam.
Beide partijen hebben een voorstel gedaan voor aparte registratie van moslimdiscriminatie door de politie, waardoor een duidelijker beeld ontstaat van de omvang van het probleem. Het CTID pleit al twee jaar voor aparte registratie van islamofobie en is verheugd te constateren dat ook deze partijen zich hiervoor inzetten.

Mijn Charlie

15 april 2015 | 08:33

Tekst: Mellouki Cadat

Ik ben Charlie. Met deze gedachte woon ik begin maart een dialoogbijeenkomst van de Meevaart bij, een buurthuis in Amsterdam-Oost. Aanwezige moslima onderdrukken een snik als zij vertellen hoe zij discriminatoir bejegend zijn in de dagen na de terroristische aanslag op de Charlie Hebdo-redactie. Alsof hun religie, hun identiteit vies is. Wat is er aan de hand met Charlie?

Vijf mythen over islamofobie deel 5 – Islamofobie bestaat niet

07 april 2015 | 12:54

Tekst: Martijn de Koning

De stellingen dat de term islamofobie een uitvinding is van Khomeiny of van de OIC (nee dus), dat islamofobie geen racisme is (fout, maar…), dat islamofobie slechts zou slaan op een (logische) individuele angst (nee dus) en dat islamofobie niet dodelijk is (helaas wel), leiden velen tot de misvatting dat islamofobie niet bestaat.

Dit betekent dat er drie vormen van oppositie tegen de term islamofobie zijn:

1) islamofobie is geen valide categorie (naast anti-semitisme en anti-zwart racisme) want het fenomeen bestaat simpelweg niet omdat er geen discriminatie plaatsvindt van moslims omdat ze moslims zijn.
2) islamofobie is een logische en zelfs begrijpelijk antwoord op (radicale) islam.
En 3) Islamofobie zou slechts een tactische term zijn om kritiek op islam onmogelijk te maken en dan volgt er meestal een riedeltje waarin ergens de uitdrukking ‘vrijheid van meningsuiting’ voor komt.

Campagne 'Islamofobie: niet accepteren, maar melden'

01 april 2015 | 17:09

Het Collectief Tegen Islamofobie en Discriminatie start de campagne 'Islamofobie: niet accepteren, maar melden'. Het doel van deze campagne is het vergroten van de meldingsbereidheid van voorvallen, uitingen en ervaringen van islamofobie.

Nog steeds wordt het grootste deel van islamofobe incidenten niet gemeld bij de meldpunten, de antidiscriminatiebureaus en de politie. Melden is echter van belang voor afhandeling en registratie van deze incidenten. De campagne bestaat uit het op grote schaal verspreiden van informatiemateriaal in papieren versie, via email en via de (sociale) media. Verder verzorgen wij op verzoek voorlichtingen over het belang van melden.

Aanpak van discriminatie lijkt voor Justitie geen enkele prioriteit te hebben

29 maart 2015 | 17:09

Van de ongeveer 3600 gevallen van discriminatie die in 2013 bij de politie zijn gemeld en de bijna 1600 aangiften, zijn er slechts 83 opgenomen door het Openbaar Ministerie. Sinds de registratie van discriminatiezaken in 1998 is dit aantal nooit zo laag geweest. Dat laat het KRO-NCRV-programma De Monitor vandaag weten op basis van een intern rapport van het OM.

Vijf mythen over islamofobie, deel 4: islamofobie is niet dodelijk

29 maart 2015 | 16:47

In een serie van vijf artikelen behandelt antropoloog Martijn de Koning vijf mythes over islamofobie.

Na mythe 1 (Islamofobie is een uitvinding van Khomeiny), mythe 2 (Islamofobie is angst voor islam) en mythe 3 (Islamofobie is geen racisme, want moslims zijn geen ras) komt in dit artikel de vierde mythe aan de orde: islamofobie is niet dodelijk.

Antidiscriminatievoorzieningen: forse stijging meldingen

23 maart 2015 | 14:26

Vorige week publiceerden de antidscriminatievoorzieningen hun jaarcijfers over 2014. Landelijk steeg het aantal klachten fors van circa 6000 naar ruim 9.700. Deze stijging kan geheel verklaard worden uit de 4.562 klachten die binnen kwamen over de uitlatingen van Wilders in maart 2014 tijdens de gemeenteraadsverkiezingen.

Dat blijkt uit Kerncijfers 2012-2014, het landelijk overzicht van klachten en meldingen over discriminatie, geregistreerd bij de antidiscriminatievoorzieningen.

Vijf mythen over islamofobie. Deel 3 – Islamofobie is geen racisme want moslims zijn geen ras

21 maart 2015 | 19:57

Tekst: Martijn de Koning

Dat moslims / islam geen ras zijn, is alleen een zinnige opmerking als men daadwerkelijk gelooft dat de mensenwereld is onder te verdelen in duidelijk van elkaar te onderscheiden rassen. Dit is wetenschappelijk allang achterhaald. Waarom wordt het dan toch zo vaak herhaald?

Jaarverslag MDI: 1. antisemitisme 2. anti-zwart racisme en 3. moslimdiscriminatie

20 maart 2015 | 11:47

Het Meldpunt Discriminatie Internet (MDI) heeft begin deze maand voor het jaarverslag 2014 uitgegeven.

In het afgelopen jaar kreeg het MDI de meeste meldingen over uitingen van antisemitisme, gevolgd door anti-zwart racisme en moslimdiscriminatie. De daders van antisemitisme zijn volgens het MDI vooral 'moslims' of 'links'.

Ewoud Butter las het jaarverslag en vergeleek de cijfers van het MDI met die van de afgelopen 14 jaar.

Vijf mythen over islamofobie deel 2 – Islamofobie is angst voor islam

16 maart 2015 | 16:47

Tekst: Martijn de Koning

Wanneer mensen die aan het hele verschijnsel islamofobie twijfelen, de term gebruiken is dat meestal in termen van ‘angst’. Veel voorstanders van de term doen dat ook. Islamofobie zou dan een irrationele angst zijn voor islam net zoals mensen een irrationele angst kunnen hebben voor hoogte, spinnen, enzovoorts. Waar we in de vorige aflevering de mythe dat de term islamofobie bedacht was door Khomeiny of OIC om kritiek op islam te blokkeren makkelijk konden ontzenuwen, ligt het hier wat genuanceerder.

CMO: vaker verzet tegen bouw moskeeën

12 maart 2015 | 09:58

Moskeebesturen hebben sinds een jaar steeds meer te maken met weerstand wanneer zij een nieuw gebedshuis willen bouwen. Dit verklaart het Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO) na gesprekken met verschillende moskeekoepels. Buurtbewoners verzetten zich vaker tegen de gebedshuizen, maar moskeebesturen doen op hun beurt volgens het CMO te weinig aan het creëren van draagvlak

Ineke van der Valk presenteert Monitor Moslimdiscriminatie

06 maart 2015 | 07:45

Van de naar schatting 475 moskeeën in Nederland heeft meer dan een derde (39 %) in de afgelopen tien jaar te maken gehad met één of vaak meerdere voorvallen van discriminatoire agressie en geweld.

Van de 84 moskeeorganisaties die een vragenlijst over tegen hen gerichte agressie hebben ingevuld, heeft twee derde (68 %) verschillende vormen van agressie meegemaakt en een derde (32 %) niet. Op de vraag hoe vaak de moskee sinds 2005 het mikpunt was geweest van agressie rapporteerde een kwart (26 %) van de moskeeën dat zij één of twee keer per jaar problemen ondervonden.
Ofschoon een derde (32 %) van alle respondenten bang is voor meer agressie in de nabije toekomst is er geen sprake van een overheersend klimaat van angst. Bijna de helft (47 %) ziet de algemene vijandige houding tegenover moslims en islam als het belangrijkste motief voor de agressie.
Veel moskeeën doen melding bij de politie, maar zijn over het algemeen teleurgesteld over de bagatelliserende en depolitiserende reactie van politie en overheden.

Dat zijn enkele resultaten uit de Monitor Moslimdiscriminatie. Dit rapport werd gisteren door onderzoeker Ineke van der Valk in Amsterdam gepresenteerd.

Vijf mythen over islamofobie deel 1 – Een uitvinding van Khomeiny

05 maart 2015 | 07:54

Tekst: Martijn de Koning

In een serie van zes posts zal ik vijf mythen over islamofobie bespreken. Vandaag de eerste: het wijdverbreide idee dat islamofobie een uitvinding is van Khomeiny.

Niet zwelgen in angsten of slachtofferschap

01 maart 2015 | 09:02

Tekst: Brahim

Belangenbehartigers, politici, journalisten en activisten kunnen volstrekt tegengestelde meningen en belangen hebben, maar ze hebben vaak één ding gemeen: ze handelen in angst. En om die angsten te voeden schetsen ze ons graag een zwart-witte wereld voor waarin gevaarlijke daders tegenover weerloze slachtoffers. En wij identificeren ons liever met de slachtoffers.

Meldpunt moslimdiscriminatie in Den Haag en landelijk bewakingsproject moskeeën

27 februari 2015 | 11:23

In De Haag is een meldpunt moslimdiscriminatie van start gegaan. Eerder deze maand heeft de stichting Tasmim het Hirasa Centrum gelanceerd om moskeeën te bewaken.

De banaliteit van het kwaad

24 februari 2015 | 08:45

Tekst: Ellen van de Bovenkamp

De wijdverbreide onverschilligheid en schijntolerantie in Nederland vormen een rijke voedingsbodem voor discriminatie, beledigende humor en kwetsende benamingen.

Dat we het allemaal heus goed bedoelen, mag niet langer een excuus zijn om actie te nemen. Iemand die iets racistisch zegt is niet meteen een slecht mens, maar andersom pleit ‘aardig zijn’ en ‘het is maar een grap’ mensen niet vrij van het maken van discriminerende opmerkingen. Ook al komen ze uit nog zo’n goed hart, racistische uitspraken voeden de groeiende onverdraagzaamheid.

Volgens Ella van de Bovenkamp zou het onderwijs meer aandacht moeten besteden aan enkele basale communicatievaardigheden.

NEE tegen joden- en moslimhaat: Eenheid in verscheidenheid

20 februari 2015 | 16:10

Aanstaande zondag 22 februari maken joden, moslims, christenen en andersdenkenden op initiatief van moskee Al Kabir en Salaam-Shalom samen een solidariteitswandeling. Wethouder Simone Kukenheim van Diversiteit loopt mee. De Liberaal Joodse Gemeente Amsterdam en het Veiligheidspact tegen discriminatie zijn mede-organisatoren. Dat valt te lezen in een persbericht van moskee Al Kabir.

Het grote verdriet van de gepeste moslim is misschien niet de dader, maar de zwijgende toeschouwer

18 februari 2015 | 12:33

Tekst: Ahmed Marcouch

Beroerd, zo'n onderzoeksresultaat van onder meer de Anne Frankstichting naar moslimdiscriminatie in de klas. Opzienbarend – een grote meerderheid aan docenten ziet de scheldwoorden, bedreigingen en soms zelfs fysieke aanvallen voor hun neus gebeuren. En toch melden zij het nergens, niet bij de schoolleiding, niet bij de ouders, laat staan bij de politie. Onthutsend – de docenten getuigen in het onderzoek dat moslimdiscriminatie veel vaker voorkomt dan antisemitisme en dat het de klas ook meer aangrijpt. En toch vinden de docenten zelf de voorvallen eerder onschuldig dan ernstig.

Kabinet herijkt actieprogramma anti-discriminatie

18 februari 2015 | 10:40

Het kabinet is bezorgd over toenemende onverdraagzaamheid, discriminerende uitlatingen op social media, oproepen tot haat en discriminatoir gemotiveerd geweld. Het is voor het kabinet onaanvaardbaar dat Joodse gebedshuizen beveiligd moeten worden en moskeeën worden geconfronteerd met bekladding, brandstichting en vernielingen. Het kabinet wil discriminatie substantieel verminderen en verdraagzaamheid vergroten door herijking van het actieprogramma anti-discriminatie, dat uiteenlopende maatregelen omvat tegen alle vormen van discriminatie.

Dit staat in een brief aan de Tweede Kamer van minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, minister Opstelten van Veiligheid en Justitie, minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en minster Koenders van Buitenlandse Zaken.

Bijna tweederde docenten getuige van moslimdiscriminatie in de klas

17 februari 2015 | 11:23

Meer dan helft van de docenten (61%) is het afgelopen jaar getuige geweest dat leerlingen grievende opmerkingen maakten over moslims of zich fysiek uitten tegen moslims. Daarmee komt moslimdiscriminatie vaker voor dan antisemitisme (36%) of discriminatie van christenen (30%), maar minder vaak dan discriminatie van homoseksuelen (77%). Een meerderheid van deze docenten (83%) was getuige van grievende opmerkingen over de islam en moslims in het algemeen.

Dat blijkt uit het rapport van onderzoeksbureau Panteia, dat in opdracht van de Anne Frank Stichting en FORUM onderzoek deed naar moslimdiscriminatie in het voortgezet onderwijs. Hierbij werd samengewerkt met de afdeling politicologie van de Universiteit van Amsterdam.

Rechts-extremisten bezetten moskee en roepen op tot 'verzetsdaden'

08 februari 2015 | 21:51

Gisteren hebben 5 leden van het extreem rechtse Identitair Verzet de in aanbouw zijnde moskee Al Hijra aan de Ter Haarkade in Leiden bezet. Met spandoeken waarop de leuzen ‘Stop de islam’, 'In Leiden begint de victorie' en ‘Reclaim your Space’ te zien waren, maakten ze een heftig en bedreigend statement. ‘De tijd van toekijken is afgelopen’, staat te lezen op hun Facebookpagina. De politie gaat serieus onderzoek doen. Moslimkoepel CMO noemt agressie en geweld tegen moskeeën een structureel fenomeen, dat nu steeds meer gecoördineerd en ideologisch gedreven lijkt. Kamerlid Ahmed Marcouch twitterde: ‘Extreem rechtse idioten bezetten moskee. Zijn uit op ontwrichten samenleving. Aanpakken en lik op stuk’.

Manifest tegen islamofobie

05 februari 2015 | 15:46

Op 16 januari jl. vond in het Amsterdamse Nelson Mandelacentrum een bijeenkomst plaats met als titel Krachten bundelen tegen Islamofobie. Tijdens deze bijeenkomst, die georganiseerd werd door andere het Collectief tegen Islamofobie en Emcemo, waren ruim 80 organisaties en individuen aanwezig. Zie voor een verslag de link onderaan dit artikel.

Eén van de voorstellen was het opstellen van een manifest. Dit manifest is door een groepje vrijwilligers opgesteld. Het manifest is hieronder te lezen.

Organisaties of personen die dit manifest willen onderschrijven worden door de opstellers gevraagd hun naam en, indien van toepassing, de naam van de organisatie te mailen naar islamofobie@gmail.com

Misschien toch maar een kopje thee drinken?

02 februari 2015 | 09:59

Door: Thijl Sunier

Terwijl Europa op zijn kop stond na de aanslagen in Parijs was ik op werkbezoek in Indonesië. Ook daar was de aanslag voorpaginanieuws, maar de roering was niet te vergelijken met de storm die in Europa woedde. Toen ik terugkwam was het stof enigszins neergedaald en kon ik met enige distantie de commentaren tot mij nemen.

Islamofobie en de islamiseringsmythe in Europa

01 februari 2015 | 20:20

Door: Roemer van Oordt

De toenemende politieke en maatschappelijke acceptatie van een respectloos anti-islam discours, vaak onder de noemer van religiekritiek of de selectief begrensde vrijheid van meningsuiting, is de opmaat voor een ultieme ‘wij-zij samenleving’. Daarin komen de rechten en de integriteit van een omvangrijke minderheidsgroep in Nederland en de rest van Europa steeds meer onder druk te staan.
Sinds de aanslagen in Parijs neemt het aantal meldingen van islamofobie in heel Europa schrikbarend toe. Dat was in Nederland ook zo na 9/11 en de moord op Theo van Gogh. Het gaat echter niet om incidenten, maar om een structureel fenomeen. Een proces dat wordt gevoed door een giftige combinatie van, wat ik noem, de islamiseringsmythe met het consequent wegzetten van de islam als een gewelddadige, totalitaire en onveranderlijke politieke ideologie.

Meldpunt internet Discriminatie (MiND) krijgt opvallend weinig meldingen

30 januari 2015 | 13:41

Tekst: Ewoud Butter

Het door het kabinet ingestelde Meldpunt internet Discriminatie (MiND) heeft in 2014 305 meldingen ontvangen over discriminatie op het internet. Dat zijn er weliswaar 54 meer dan MiND in het eerste jaar ontving, maar het blijft een opvallend laag aantal.

Het aantal strafbare meldingen nam af: in 2013 waren 150 van de 251 meldingen strafbaar, in 2014 gold dat voor 100 van de 305 meldingen.

Antidiscriminatiebureau RADAR: tegen afzonderlijke meldpunten voor islamofobie

28 januari 2015 | 10:37

RADAR, het antidiscriminatiebureau in de regio Rijnmond, is geen voorstander van afzonderlijke meldpunten voor één of enkele antidiscriminatie gronden. RADAR pleit daarom niet voor een specifiek meldpunt voor islamofobie, maar voor een vruchtbare samenwerking met verschillende organisaties welke ieder hun specialisatie hebben.

Man veroordeeld voor o.a. dreigen met brandstichting in moskee

26 januari 2015 | 07:14

Een 50-jarige man uit Gouda is woensdag 21 januari veroordeeld door de politierechter omdat hij eind oktober 2014 gedreigd had een moskee in brand te steken en een groep mannen met een mes had bedreigd. Dat mes bleek een verboden wapen te zijn. De politierechter legde de man een werkstraf van 160 uur op waarvan 80 uur voorwaardelijk met de bijzondere voorwaarde dat hij zich moet melden bij reclassering op diens aanwijzingen.

"Ik ben moe, moe van het continue mezelf moeten uitleggen"

20 januari 2015 | 16:55

Het is zeer vermoeiend en teleurstellend dat de "originele" Nederlander (wie dat ook moge zijn), niet naar mij kan kijken en kan luisteren zonder altijd de behoefte te hebben om mij en mijn ervaringen weg te zetten onder het kopje "zal vast met het Marokkaans-zijn te maken hebben".

Dat schrijft Meriem in een mail aan Republiek Allochtonië. Hieronder het vervolg van haar mail.

Breed front tegen islamofobie en uitsluiting

18 januari 2015 | 10:13

De zaal in het Nelson Mandelacentrum zat vrijdagavond 16 januari bomvol. Een bont gezelschap van ongeveer 80 organisaties, moslims en niet-moslims, activisten of 'gewoon' bezorgde burgers waren op de uitnodiging van het Collectief tegen Islamofobie en Discriminatie en de mensenrechtenorganisaties EMCEMO en HTIB ingegaan om hun zorgen te delen over islamofobie en te brainstormen over mogelijke oplossingen.

Facebookpagina Meldpunt Islamofobie ontvangt 30 meldingen in 2 dagen

14 januari 2015 | 23:23

"Moslims krijgen sinds enkele dagen bier over het hoofd gegoten, fysieke intimidatie, verbale scheldpartijen en zelfs doodsbedreigingen op zich afgevuurd. De politiek doet niets. Dan doen we het maar zelf: we pikken het niet meer!
De afgelopen 2 dagen (sinds oprichting van onze facebook pagina) hebben we bijna 30 schrikwekkende berichten binnengekregen van Islamofobie: Verbaal of fysiek geweld richting iemand, louter wegens een Islamitisch uiterlijk. Alle verslagen zijn terug te lezen op onze facebookpagina. De meeste meldingen zijn afkomstig uit de Randstad van vrouwen met een herkenbaar Islamitisch uiterlijk (denk aan hoofddoek). Op een enkeling na wordt hier geen aangifte van gedaan. Enerzijds omdat het gevoel heerst dat ze niet serieus zullen worden genomen. Maar ook, heel triest, omdat de politie niet meewerkte aan het registreren van deze racistische daden."

Organisaties Marokkaanse Amsterdammers: "Stop gijzeling van de islam en moslims door extremisten en islamofoben"

13 januari 2015 | 17:46

Op zondag 11 januari organiseerden een aantal Marokkaanse zelforganisaties een bijeenkomst over de positie van Marokkaanse Amsterdammers in de Amsterdamse samenleving. Vanzelfsprekend drukten de gebeurtenissen van de afgelopen dagen een stempel op deze bijeenkomst. De aanwezigen betoonden aan het begin van de bijeenkomst hun medeleven met de slachtoffers en nabestaanden.

Ze gaven onderstaande verklaring uit onder de titel: Stop de gijzeling van de islam en moslims door extremisten en islamofoben"

Kabinet spreekt met koepelorganisaties over moslimhaat

09 januari 2015 | 19:10

Vicepremier Asscher en minister Opstelten van Veiligheid en Justitie hebben vandaag gesproken met vertegenwoordigers van diverse gemeenschappen.
Aandacht is gevraagd voor toenemende moslimhaat. Er is overeengekomen om tot concrete afspraken te komen om moslimhaat beter te registreren. Daar wordt de komende periode door de betrokken organisaties en de overheid gezamenlijk vorm aan gegeven.
Dat laat het kabinet vandaag weten.

Aandacht voor moslimhaat overdreven? Kijkt u even mee?

03 januari 2015 | 09:17

Op Republiek Allochtonië besteden we sinds een half jaar extra aandacht aan moslimhaat. In 2015 gaan we dat intensiveren.

Sommigen vinden deze aandacht overdreven of beweren dat hiermee de 'islamcritici monddood' worden gemaakt. Op het blog moslimhaat.tumblr.com is na een paar uur googelen al een bonte verzameling van haatuitingen aangelegd. Met 'islamkritiek' heeft dit nog maar weinig te maken.

Ahmed Marcouch: moskee dezelfde brandverzekering als kerk

31 december 2014 | 16:20

Moskeeën, houdt in nieuwjaarsnacht de wacht, is de oproep van Yahia Bouyafa namens de Raad van Marokkaanse Moskeeën Nederland. Zoals de hulpverleners, de scholen en dierenasiels, zo vrezen ook de moskeeën agressie en geweld tijdens de jaarwisseling. De moskeeën lijden niet alleen onder dreigmails, varkenskoppen op de stoep en schapenbloed aan de deurpost, waar twee op de vijf moskeeën de afgelopen 10 jaar mee te maken heeft gehad, maar vrezen met recht ook brandstichting zoals onlangs in Enschede. Vrezen ook de verzekeraars het risico dat de moskeeën lopen? De verzekeraars weigeren moskeeën te verzekeren, meldt mij een wanhopige moskeebestuurder die al twee jaar op zoek is naar een fatsoenlijke opstalverzekering voor zijn brandveilig verklaarde moskee die al zeven jaar schadevrij gevestigd is in een voormaligschoolgebouw. Hij heeft alle verzekeraars benaderd. Vijf grote beursgenoteerde verzekeraars wilden geen offerte uitbrengen.

Moslimhaat: update van lijst met incidenten rond moskeeën

17 december 2014 | 10:53

Deze week kwam het bericht dat het raam van een moskee in Enschede is opgeblazen met een vuurwerkbom. Dit gebeurt veel vaker. Onderzoekster Ineke van der Valk maakte deze week bekend dat minstens 174 moskeeën in Nederland de afgelopen 10 jaar te maken hebben gehad met één of meerdere incidenten.

Hieronder een update van de lijst met incidenten die bij Republiek Allochtonië bekend zijn. Of in alle gevallen ook daadwerkelijk sprake is van moslimhaat is niet zeker, omdat de daders en hun motieven vaak onbekend blijven.

Moslimhaat: minstens 174 moskeeen hebben te maken gehad met één of meerdere incidenten

16 december 2014 | 17:16

Van de naar schatting 475 moskeeën in Nederland hebben in ieder geval 174 moskeeën in de afgelopen 10 jaar te maken hebben gehad met één of vaak meerdere ‘incidenten’. Dat blijkt uit onderzoek naar discriminatoire agressie gericht tegen moskeeën door dr. Ineke van der Valk van de Universiteit van Amsterdam.

Zo laat zij weten in een persbericht. Hieronder het vervolg van dit persbericht.

Marcouch: maak het gemakkelijker om aangifte te doen van moslimhaat

15 december 2014 | 12:41

Ahmed Marcouch (PvdA) wil dat het gemakkelijker wordt om aangifte te doen tegen moslimhaat. Op een aangifteformulier zou hiervoor standaard een vakje moeten komen. Dat liet het PvdA-Kamerlid zondagavond weten in het programma Reporter Radio. Op een aangifteformulier staan nu al standaard mogelijkheden om melding te maken van antisemitische of homofobe incidenten.

Marcouch reageerde met zijn voorstel op een onderzoek van wetenschapper Ineke van der Valk. Hieruit blijkt dat 174 van de naar schatting 475 moskeeën in Nederland ooit het doelwit is geweest van agressie.

Toename van antisemitisme en moslimdiscriminatie? De cijfers

12 december 2014 | 16:37

Geregeld wordt er door belangenbehartigers of publicisten alarm geslagen over de onheilspellende toename van antisemitisme en islamofobie of moslimdiscriminatie.

Deze bewering wordt zelden onderbouwd door cijfers of er wordt een vergelijking over een zeer korte periode gemaakt. Ewoud Butter zet enkele cijfers op een rij, maar vraagt zich ook af in hoeverre deze cijfers het hele verhaal vertellen.

Lichte toename racistische incidenten. Afstand tussen PVV en extreemrechts neemt af

09 december 2014 | 14:40

Bij de politie, het OM en de rechtbanken zijn in 2013 in totaal 2189 incidenten met een racistisch karakter gemeld. Dit betekent een toename van 5% ten opzichte van vorig jaar. Tweederde van de daders van zowel racistische als antisemitische incidenten is autochtoon.
Het aantal racistische en vooral het aantal antisemitische scheldincidenten nam af ten opzichte van eerdere jaren. De antisemitische scheldincidenten zijn voor een belangrijk deel voetbalgerelateerd. Het aantal incidenten van intentioneel antisemitisme nam iets toe tot 61 incidenten.
In 2013 zijn er 150 incidenten van moslimdiscriminatie geregistreerd. Het gaat hierbij voornamelijk om scheldincidenten (115) en daarnaast om 35 incidenten van intentionele moslimdiscriminatie.
De afstand tussen klassiek extreemrechtse formaties en de PVV is afgenomen.

Collectief tegen Islamofobie en Discriminatie vraagt Tweede Kamer stelling te nemen

01 december 2014 | 07:56

Het Collectief tegen Islamofobie en Discriminatie heeft open brieven gestuurd aan de voorzitter van de Tweede Kamer en de fractievoorzitters van de Tweede Kamer naar aanleiding van de uitspraken over moslims vorige week van PVV'er De Graaf.

De Kamervoorzitter wordt gevraagd de beschaafde voorbeeldfunctie van het parlement te herstellen en de fractievoorzitters wordt gevraagd maatregelen tegen islamofobie te nemen.

Namens het Collectief is de brief ondertekend door Ties Prakken (advocaat), Jan Jaap de Ruiter (arabist), Marlene Bosman, Abdou Menebhi (Emcemo) en Mohamed Rabbae (LBM.

De visie van de PVV in 60 standpunten: verbieden, verbieden en verbieden

26 november 2014 | 20:50

De Partij voor de Vrijheid (PVV) heeft helemaal niets met Vrijheid, maar wel veel met Verbieden en vrijheidsbeperkende maatregelen. Zo liet PVV-Kamerlid De Graaf vandaag weten dat zijn partij vindt dat alle moskeeën in Nederland gesloten moeten worden.

De PVV pleit hiermee voor de afschaffing van de vrijheid van godsdienst, artikel 6 uit de Nederlandse grondwet.

Of eigenlijk pleit de PVV voor de inperking van de rechten van één enkele groep: moslims. Dat is in strijd met artikel 1 van de grondwet.

De PVV is op dit moment de grootste partij in de peilingen. De partij maakt al jaren van het uitsluiten van moslims haar core-business. En dan nog zijn er mensen die met droge ogen durven te beweren dat moslimhaat in Nederland niet bestaat.

Onderzoek in regio Rijnmond naar moslimhaat

25 november 2014 | 10:14

In de regio Rotterdam-Rijnmond gaat onderzoek gedaan worden naar islamofobie. Het onderzoek wordt uitgevoerd door Antidiscriminatiebureau RADAR en de Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond (SPIOR). Het onderzoek wordt onder andere gedaan onder zo'n dertig moslimorganisaties in de regio.

Volgens directeur Cyriel Triesscheijn van RADAR. is er in vergelijking met antisemitisme (Jodenhaat) maar weinig aandacht voor moslimhaat.

EO-onderzoek: 80% van Nederlanders geen behoefte aan contact met moslims

22 november 2014 | 13:19

80% van Nederlandse bevolking heeft geen of nauwelijks contact heeft met
het islamitische deel van de bevolking (5% van de gehele bevolking) en heeft daar ook helemaal geen behoefte aan. Tegelijkertijd blijkt dat met name persoonlijk contact met moslims bijdraagt aan een beter begrip van de Islam en positievere houding ten aanzien van deze religie.

Twee op de drie Nederlanders voelt zich bedreigd door de ontwikkelingen in het Midden-Oosten. Eén op de vijf Nederlanders voelt zich persoonlijk bedreigd door de islam.

Dat valt op te maken uit onderzoek dat in opdracht van de Evangelisch Omroep (EO) is uitgevoerd. De EO heeft het onderzoek na de zomer uitgevoerd na de opkomst van terreurgroep IS. Volgens de omroep gaat het om een representatieve steekproef onder ruim duizend Nederlanders. Het onderzoek werd uitgevoerd door bureau Panelclix.

Marcouch vraagt registratie van haat en geweld jegens moskeeën

12 november 2014 | 23:29

In het integratiedebat in de Tweede Kamer vandaag heeft PvdA-kamerlid Ahmed Marcouch de minister van integratie, Lodewijk Asscher, aangespoord om werk te maken van betere registratie en aanpak van haat en geweld jegens moskeeën.

De minister antwoordde dat hij hier vervolg aan zal geven in samenwerking met zijn collega minister Opstelten van Veiligheid.

Maak islamofobie zichtbaar en werk mee aan documentaire

12 november 2014 | 21:28

Al Nisa gelooft in het zichtbaar maken van islamofobie om dit tegen te kunnen gaan. Daarom gaan wij een documentaire maken over islamofobie. Ben jij slachtoffer en wil jij mee strijden?

Islamofobie en extreemrechts

08 november 2014 | 11:14

Tekst: Brian Whitaker (vertaling Prediker)

Waar ligt de grens tussen islamofobie en authentieke islamkritiek? Die valt vaak helemaal niet zo gemakkelijk te trekken, meent arabist Brian Whitaker, oud eindredacteur Midden-Oosten voor de Guardian. Islamcritici lopen vaak het risico hand- en spandiensten te verlenen voor extreem-rechts. Toch moet er ook ruimte zijn voor echte kritiek en polemiek.

De ene haat is de andere niet

29 oktober 2014 | 09:31

Tekst: Brahim

Twee uitspraken van mensen die in dienst zijn van Vrouwe Justitia:

(1) "ISIS heeft niets met islam te maken....is vooropgezet plan plan van zionisten die bewust islam zwart willen maken."

en

(2) "Ik ben helemaal klaar met die k joden. Ik hoop dat ze zeer snel een langzame pijnlijke dood sterven. Oftewel dood aan het jodendom!!!"

Poging tot brandstichting Etten-Leur - update lijst met geweldsincidenten rond moskeeen

27 oktober 2014 | 14:08

Bij een moskee in Etten-Leur is gisterenavond geprobeerd brand te stichten. Een getuige zag dat twee jongens een zak die tegen de gevel van het gebouw lag, in brand staken en daarna weg gingen. Het vuur is daarna waarschijnlijk vanzelf gedoofd. Dat meldt Omroep Brabant.

De voorzitter van de moskee heeft inmiddels aangifte gedaan. Enkele maanden geleden werd de moskee beklad.

Hieronder een geactualiseerde lijst met geweldsincidenten rond moskeeen. Het aantal in de media bekend gemaakte incidenten staat in 2014 nu op vijf. Dat ligt hoger dan het totaal aantal incidenten in de 'rustige' jaren 2013 (4 incidenten) en 2012 (2 incidenten).

Filmpje: Australiers komen op voor moslims die worden lastig gevallen.

07 oktober 2014 | 08:34

Nu de jihadistische terreurdreiging toeneemt en er volop gestreden wordt in Syrië en Irak, lijkt moslimhaat/islamofobie toe te nemen. In Australië werd een sociaal experiment gedaan. Hoe reageren de Aussies indien er een moslim wordt lastig gevallen op straat?

Hoe zouden de reacties in Nederland zijn?

Agressie tegen moskeeën: moskeebestuurders aan het woord

19 september 2014 | 10:50

Door: Ineke van der Valk

21 september is op Europees niveau uitgeroepen tot Europese Dag tegen Islamofobie. Op een aantal plekken in Nederland vinden dit weekend informatie en protestbijeenkomsten plaats tegen intolerantie en islamofobie. Ter gelegenheid van deze dag worden op Republiek Allochtonië voorlopige resultaten van een onderzoek naar agressie tegen moskeeën bekend gemaakt. Zo blijkt onder andere dat tweederde van de 70 moskeeën die tot nu toe aan het onderzoek heeft meegewerkt, te maken heeft gehad met verschillende vormen van agressie.

Met deze informatie hoop ik tevens moskeebesturen die tot nu toe nog niet aan het onderzoek meewerkten, te motiveren om dit alsnog te doen. Zij kunnen zich hiervoor opgeven door een mail te sturen naar info@republiekallochtonie.nl.

Antisemitisme en moslimhaat. Selectieve verontwaardiging?

18 september 2014 | 08:55

In zijn artikel `Twee maten: antisemitisme en moslimhaat´ betoogde Brahim dat moslimhaat veel minder aandacht krijgt dan antisemitisme. Hij stelt dat antisemitisme breed wordt gedefinieerd, terwijl alleen de extremere gevallen van discriminatie van moslims als vormen van moslimhaat worden erkend. Dat heeft volgens hem zijn weerslag op de meldingen bij en registratie door antidiscriminatievoorzieningen.

Onderzoekers bij antidiscriminatievoorziening RADAR reageren.

Pro Patria is dekmantel van extreemrechts

10 september 2014 | 10:27

De leiding van Pro Patria, de organisatie die op 20 september een demonstratie door de Schilderswijk wil houden, bestaat geheel uit leden van het rechts-extremistische Identitair Verzet. Dit wordt bevestigd door zowel Kafka, de Anne Frankstichting als Constant Kusters, de leider van de extreemrechtse partij NVU.
Ze zijn actief geweest bij onder andere CP'86, Stormfront en Voorpost.

Van discriminatie naar radicalisering

10 september 2014 | 08:54

Tekst: Klokwerk

Een betere bestrijding van radicalisering zou zijn eindelijk onze kernwaarden eens serieus te nemen in plaats van ze te ondermijnen, en daarbij eindelijk eens consequent te zijn over discriminatie.

Twee maten: antisemitisme en moslimhaat

05 september 2014 | 13:02

Tekst: Brahim

Deze week suggereerde onze minister van Sociale Zaken Lodewijk Asscher dat het antisemitisch is om het CIDI een criminele organisatie te noemen. Daarmee lijkt de minister de definitie van antisemitisme te hebben opgerekt.

Kan iemand mij uitleggen waarom? En zou hij vergelijkbaar reageren wanneer een islamitische belangenorganisatie crimineel zou worden genoemd?

Moslimhaat

02 september 2014 | 08:37

Tekst: Ewoud Butter

Terecht is er de laatste tijd veel aandacht voor het antisemitisme/jodenhaat dat de kop opsteekt. Antisemitisme is strafbaar en moet worden aangepakt. Altijd. Het is dan ook goed dat de media en de politiek hier extra aandacht aan besteden. Op Republiek Allochtonië zullen we dat ook blijven doen.

De laatste weken wordt er ook op verschillende plekken gepleit voor meer aandacht voor moslimhaat/moslimdiscriminatie/islamofobie. Ook dat is terecht. Omdat in dit geval media en politiek maar in geringe mate aandacht besteden aan moslimhaat, zullen we dat op Republiek Allochtonië wat extra gaan doen. In hoeverre is er in Nederland sprake van moslimhaat/moslimdiscriminatie en wat zijn de gevolgen?

Het nadeel van de twijfel

26 augustus 2014 | 13:44

Tekst: Ineke van der Valk


Moslimdiscriminatie blijft in Nederland onderbelicht. Moslims lijken relatief vaak niet het voordeel, maar het nadeel van de twijfel te ondervinden. Discriminatie van moslims en agressie jegens moslims wordt te vaal gerechtvaardigd of vergoelijkt. Dit is een deel van het (discriminatie)probleem.

Petitie tegen 'islamisering' van Nederland

26 augustus 2014 | 09:36

Het 'Team Stop Islam' is een petitie gestart tegen de islamisering van Nederland. De initiatiefnemers eisen van de Nederlandse regering en alle burgemeesters in Nederland dat de islam gestopt moet worden. De islam is volgens de initiatiefnemers een gevaar voor de democratie.

Moslimhaat / Update van lijst met geweldsincidenten rond moskeeen

23 augustus 2014 | 09:16

Gisteren werd bekend dat een islamitisch gezin uit Lienden sinds dit voorjaar op verschillende manieren wordt bedreigd. Het gezin ontving onder andere dreigbrieven met hakenkruisen en teksten als 'jihad niet in onze straat'. Nadat het gezin woensdagavond een kogel in de brievenbus, werd besloten aangifte te doen van bedreiging.

Joden, christenen en moslims: islamofobie en antisemitisme zijn ontoelaatbaar

21 augustus 2014 | 08:55

'Jodenhaat en islamofobie zijn ontoelaatbaar. Vrijheid van meningsuiting moet kunnen en wij veroordelen uitlatingen die het bestaansrecht van minderheden in dit land ter discussie stellen.'' Dat staat in een woensdag vrijgegeven verklaring van het zogeheten Caïro-overleg, waarin moslims, joden en christenen in Nederland zijn vertegenwoordigd. Hieronder de gehele verklaring.

Verontrustende toename antimoskee-geweld in Duitsland

20 augustus 2014 | 17:55

Tekst: Ineke van der Valk

Evenals in andere Europese landen is er ook in Duitsland sprake van een zorgwekkend anti-Moslimklimaat. Hiermee gepaard gaat een toename van agressie tegen moskeeën .

SMN vraagt Rutte VVD-Statenlid tot de orde te roepen

18 augustus 2014 | 22:52

Het Samenwerkingsverband van Marokkaanse Nederlanders (SMN) roept premier Rutte op het VVD-Statenlid Marian Propstra tot de orde te roepen.

Op Twitter schreef zij: 'Vraag me af of je die moslim overmacht moet afbreken en verdelen over de stad (met gevaar voor verspreiding) of dat er hek om heen moet".

Het SMN kwalificeert dit als een discriminerende en verwerpelijke opvatting over moslims. 'Politici horen naar onze mening het goede voorbeeld te geven.'
Het SMN spreekt verder haar zorgen uit over de toenemende polarisatie.

Propstra heeft zelf verklaard dat de omstreden tweet niet door haar was geplaatst, maar dat haar account was gehackt. Op de 'tweet' van Propstra werd onder andere gereageerd door Van Ulze, een oud-raadslid van de VVD Leeuwarden met: "Oppakken & een geketende voettocht naar Auschwitz..... werkt zeer curatief en ruimt bovendien lekker op..."

Disclaimer. #gaza #jodenhaat #moslimhaat

07 augustus 2014 | 14:42

Waarom besteden jullie aandacht aan het conflict in het Midden-Oosten? Er zijn toch conflicten waarbij nog veel meer doden vallen? Waarom organiseren jullie geen demonstratie tegen het geweld in Syrie?
Of: waarom besteden jullie aandacht aan antisemitisme? Dat doen reguliere media toch al genoeg?
Of: waarom hebben jullie het in een artikel alleen over moslimhaat en niet over antisemitisme? Wist u wel dat moslims zelf ook vaak discrimineren?

Het zijn vragen die we geregeld krijgen. Ee laatste tijd wat vaker. Vaak in vriendelijke bewoordingen, soms wat ruwer van toon. Ewoud Butter probeert de vragen te beantwoorden.

Moskee beklad met hakenkruis

28 juni 2014 | 11:04

De Marokkaanse moskee in Almere-Buiten is beklad met een hakenkruis. De bekladding werd zaterdagmorgen ontdekt. De vereniging Omar ibn Al Khattab heeft aangifte gedaan bij de politie.

Wie het hakenkruis op de muur van de moskee heeft aangebracht, is onduidelijk. De politie doet zaterdag onderzoek. Een medewerker van de forensische opsporingsdienst heeft het hakenkruis opgemeten en in de omgeving naar een spuitbus gezocht.

Over de zin en onzin van cijfers over internetdiscriminatie

06 mei 2014 | 11:37

We hebben in Nederland sinds vorig jaar twee meldpunten internetdiscriminatie: het MDI en MiND.

Dat leidde dit jaar tot twee jaarverslagen over 2013 waaruit nogal verschillende conclusies getrokken kunnen worden. Ewoud Butter las beide jaarverslagen.

Tweederde van de moslims ervaart discriminatie

27 januari 2014 | 23:46

Een kwart van de inwoners van Nederland heeft in de afgelopen twaalf maanden tenminste één voorval meegemaakt dat zij als discriminerend hebben ervaren. Binnen migrantengroepen (Turkse, Marokkaanse, Surinaamse, Antilliaanse Nederlanders en migranten uit Midden- en Oost-Europa) heeft een derde tot de helft in de afgelopen twaalf maanden discriminatie in de openbare ruimte ervaren. Van de werkzoekende migranten heeft 20 tot 40% discriminatie ervaren bij het zoeken naar werk en bijna twee op de drie moslims rapporteert ten minste één discriminatie-ervaring in het afgelopen jaar.

Dat blijkt uit het rapport Ervaren Discriminatie in Nederland dat op 24 januari 2014 is verschenen.

Rijke voedingsbodem in Nederland voor moslimhaat/ islamofobie

03 juni 2013 | 08:05

"Een meerderheid van de Nederlanders vindt het jodendom geen verrijking voor Nederland, wil de immigratie uit Israel stopzetten, is tegen de bouw van nieuwe synagoges en wil de halacha grondwettelijk verbieden. De afkeer van het jodendom voert onder mensen van bijna alle politieke gezindten de boventoon. Dat blijkt uit een peiling van Maurice de Hond."

Wanneer dit de opening van een krantenartikel was geweest, was er groot alarm geslagen over de toename van antisemitisme in Nederland en over het gebrek aan steun van Nederlanders voor elementaire mensenrechten. En terecht. De genoemde peiling gaat echter over de islam en moslims in Nederland en de uitslag van de peiling wordt door de meeste media genegeerd.

Collectief tegen Islamofobie pleit voor erkenning islamofobie als aparte discriminatiegrond

28 mei 2013 | 23:38

Het Collectief tegen Islamofobie en Discriminatie (CTID) heeft per mail en sociale media een petitie per mail verstuurd over Erkenning van Islamofobie als aparte discriminatiegrond. Eerder werd ook al door het Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO) gepleit om islamofobie apart te registreren, net als dat bij antisemitisme gebeurt.

Het CTID laat in een persbericht weten dat de groei van islamofobie en moslimhaat in Nederland, meer nog dan in andere Europese landen, duidelijk merkbaar is. Dit is volgens het CTID merkbaar aan het aantal incidenten gericht tegen moskeeën en individuen.

De bekende Nederlandse tolerantie, die gebaseerd was op wederzijds respect, is volgens het CTID "omgeslagen naar het tolereren van discriminatie en islamofobie, onder het motto van de vrijheid van meningsuiting."

Europa moet meer doen om vooroordelen over moslims tegen te gaan

03 mei 2012 | 21:55

Europese regeringen moeten meer doen om de negatieve stereotypen en vooroordelen over moslims in vooral het onderwijs en op de arbeidsmarkt tegen te gaan. Dat stelt Amnesty International in het vandaag verschenen rapport Choice and Prejudice: Discrimination against Muslims in Europe.

Werkgevers weigeren moslimvrouwen een baan; meisjes mogen niet deelnemen aan lessen op school omdat ze traditionele kleding dragen zoals een hoofddoek. Mannen kunnen worden ontslagen omdat ze een baard dragen die geassocieerd wordt met de Islam.

Het is allemaal de schuld van de moslims

13 september 2008 | 17:37

Een bezoek aan de websites van de Telegraaf, GeenStijl, Elsevier leert dat de linkse kerk, Marokkanen en moslims de oorzaak zijn van alle problemen zijn in Nederland. Toch heeft links in Nederland nooit een parlementarre meerderheid gehad, vormen Marokkaanse Nederlanders slechts 2% van de bevolking en zijn moslims met 5% van de bevolking een marginele minderheid.

vorige | volgende

Aanmelden nieuwsbrief

Ruim 2100 personen en instellingen zijn geabonneerd op de tweewekelijkse nieuwsbrief van de Republiek Allochtonië. Wilt u ook een abonnement op de nieuwsbrief? Vul dan hieronder uw emailadres in.

Aanmelden voor de nieuwsbrief van Republiek Allochtonië

Of neem een abonnement op de dagelijkse nieuwsbrief.

Zoeken op trefwoord

Over republiek Allochtonië

Achtergronddossiers

Meest gelezen blogs

Banners

  • Polderislam
  • Doneren
  • Ewoud Butter

Laatste reacties

Archief


Republiek Allochtonië