Eén op acht werknemers heeft liever geen moslim als collega

In achtergronden door redactie op 14-02-2020 | 06:54

Ruim 12% van de Nederlandse werknemers is het eens met de stelling 'ik heb liever geen moslim als collega'. 84% is het niet eens met die stelling en de overige 4% weet het niet of heeft geen mening. Een kleine 3% heeft liever geen christen als collega. Dat blijkt uit een peiling in opdracht van PEAK-IT onder 1078 werknemers die minimaal 32 uur in loondienst zijn.

Uit de peiling die is uitgevoerd door PanelWizard onder werknemers met minimaal 1 collega blijkt dat sommigen meer moeite hebben met een moslim als collega dan anderen: voor mannen (15%) geldt het vaker dan voor vrouwen  (7%), voor laagopgeleiden (17%) vaker dan voor hoogopgeleiden (8%) en ook regionaal zijn er verschillen: in Friesland en Limburg heeft 20% van de medewerkers moeite met een moslim als collega, in Drente (7%) en Utrecht (4%) liggen die percentages het laagste. 
Hierbij zeer nadrukkelijk de opmerking dat informatie over de opzet van de peiling en de samenstelling en reprseentativiteit van het panel ontbreekt. 

Leidinggevenden

Uit een eerdere peiling van PEAK-IT bleek dat 15% van 1023 leidinggevenden het eens is met de stelling: '“Als ik een Arabische naam op een CV zie staan, dan zou ik geneigd zijn om die persoon minder serieus te overwegen voor de functie.” Ook toen bleken mannelijke leidinggevenden (19%) het vaker eens te zijn met de stelling dan vrouwelijke leidinggevenden (11%).

Uit dezelfde peiling bleek overigens dat nog meer leidinggevenden moeite hebben met een transgender: 20% van de leidinggevenden neemt liever geen transgender in dienst. Ook een lichamelijke handicap is voor één op de acht een bezwaar: 12% van de leidinggevenden was het eens met de stelling “Als ik een sollicitant lichamelijk gehandicapt is, zou ik hem of haar minder serieus overwegen voor de functie, ook al is hij geschikt." Ruim 5% van de leidinggevenden was het eens met de stelling: “Ik zou niet snel iemand aannemen die bi- of homoseksueel”is.

Maar hier opnieuw de opmerking dat informatie over de opzet van de peiling en de samenstelling en representativiteit van het panel ontbreekt. Wat de waarde is van deze specifieke onderzoeken is daarom de vraag. Tegelijkertijd zijn de conclusies wel in lijn met eerder onderzoek (zie hieronder).  

Meer over arbeidsmarktdiscriminatie:

Meer artikelen over specifiek moslimdiscriminatie hier

En nog meer artikelen over discriminatie hier

Foto


Wilt u dat Republiek Allochtonië blijft bestaan? Waardeert u ons vrijwilligerswerk? We kunnen uw steun goed gebruiken. U kunt Republiek Allochtonië steunen en een klein (of groot) bedrag doneren (nu ook via I-deal)


Neem een abonnement op onze dagelijkse nieuwsbrief: Subscribe to Republiek Allochtonië by Email


Meer over arbeidsmarktdiscriminatie, discriminatie, moslimdiscriminatie, moslimhaat.

Delen: