Onderzoek: waarom hebben relatief veel jongeren een negatief beeld van moslims?

01 juli 2017 | 10:03

Door Ewoud Butter

Uit een groot onderzoek dat het Verwey-Jonker instituut in de zomer van 2015 op verzoek van minister Asscher naar oorzaken van antisemitisme publiceerde, bleek dat 12% van de Nederlandse moslimjongeren duidelijk negatieve gevoelens heeft over joden. Uit hetzelfde onderzoek bleek echter ook dat dat 40% van de autochtonen negatief denkt over Marokkanen en dat 30% van de autochtonen negatief denkt over moslims.

Minister Asscher kreeg hierop van verschillende kanten de vraag of deze cijfers geen aanleiding vormden om ook een onderzoek naar de achtergronden van moslimdiscriminatie te doen. In november 2015 liet Asscher weten hier wel voor te voelen. Gisteren werd het onderzoek naar triggerfactoren van moslimdiscriminatie van opnieuw het Verwey-Jonker instituut naar de Tweede Kamer gestuurd. In het kader van dit onderzoek werden ruim 3700 jongeren tussen de 12 en 23 jaar ondervraagd. Daarnaast fungeerden ruim 2000 volwassenen als referentie.
Hieronder een samenvatting van de resultaten en de reactie van Asscher.

Update van lijst met geweldsincidenten gericht tegen moskeeën (juni 2017)

27 juni 2017 | 21:17

Door Ewoud Butter

De Haagse as-Soennah moskee heeft afgelopen weekend een brief gekregen waarin wordt gedreigd met een aanslag met een vrachtauto op moskeegangers. De afzender van de brief stuurde ook een speelgoedvrachtwagentje mee met het dreigement.

Naar aanleiding van deze bedreiging heeft Republiek Allochtonië een update gemaakt van de lijst met (gewelds)incidenten/haatmisdrijven (*) gericht tegen moskeeën.

Correcties of aanvullingen zijn altijd van harte welkom.

Reporter Radio over Eurabia, toename moslimhaat, de rol van Geenstijl en Powned

15 mei 2017 | 10:14

Reporter Radio besteedde gisteren aandacht aan islamofobie. In de aankondiging schrijft het programma:

"In 2016 nam het aantal incidenten rondom moskeeën weer toe. De incidenten lopen van brandstichting, vernieling, bekladding tot bedreiging. Voor het eerst zijn daders van een brandstichting ook veroordeeld wegen een terroristisch misdrijf. Ook is er een toename van meldingen en aangifte bij de politie en antidiscriminatiebureaus.

Het Monitor Islamofobie Project van de UVA onderzocht dit jaar specifiek de beeldvorming over moslims op de weblogs GeenStijl en Powned sinds hun ontstaan tot eind 2015. Onderzoeker Ineke van der Valk vertelt over haar bevindingen. In de studio reageert Jelle van Buuren, universitair docent van het Institute for Security and Global Affairs. Hij onderzocht de constructie van het complotdenken rond het thema Eurabia."

‘Islamofobie bedreigt mijn Nederlandse identiteit’ – Een verslag van ‘Doe Normaal’

24 april 2017 | 08:46

Op maandag 10 april jl. vond aan de Universiteit van Amsterdam een bijeenkomst plaats over de normalisering van islamofobie. De bijeenkomst was georganiseerd door het Collectief tegen Islamofobie en Discriminatie (CTID) en het door NWO gefinancierde onderzoeksprogramma Forces that bind and/or divide van de afdeling Antropologie van de Universiteit van Amsterdam. Eén van de thema’s waar we in het onderzoeksprogramma specifiek naar kijken is het thema islamofobie dat we opvatten als een vorm van racisme, anti-moslim racisme. En wij kijken dan meer in het bijzonder naar hoe organisaties van moslims en specifieke netwerken met die kwestie omgaan.

Monitor Islamofobie Project: stijgende lijn moslimhaat en -discriminatie

27 maart 2017 | 22:00

Door: Roemer van Oordt

Lokale media meldde onlangs dat een moskee van de Islamitische Stichting Nederland aan de Stadhouderslaan in Assen werd beplakt met grote posters met volgens de politie kwetsende teksten. En uit de wijk Aa-landen in Zwolle kwam het bericht dat een moslimgezin al bijna een jaar wordt geïntimideerd met bloed aan de muren, een varkenskop op de motorklep en lek geprikte banden. Is dit een trend of wordt er vooral meer gemeld en bericht? Een moeilijk te beantwoorden vraag.
Vandaag verscheen de derde rapportage van het Monitor Islamofobie Project van Ineke van der Valk, gastonderzoeker bij de Universiteit van Amsterdam. Zij ziet vanaf de eerst verzamelde data uit 2005 een stijgende lijn in het aantal (gemelde) incidenten bij moskeeën en de laatste jaren een toename van moslimdiscriminatie over de hele linie. In deze rapportage daarnaast veel aandacht voor de beeldvorming over moslims/islam op de weblogs GeenStijl en Powned. Van der Valk constateert toenemende haatuitingen.

Imam Marzouk Aulad Abdellah: Nee tegen Jodenhaat, moslimhaat en homohaat.

16 december 2016 | 16:06

Gisterenavond organiseerden partners in het Veiligheidspact tegen Discriminatie een dialoogbijeenkomst met als thema: Moslimhaat, jodenhaat en homohaat: Wat is ons antwoord?, die werd geleid door Roemer van Oordt (Zasja/Republiek Allochtonië), een van de initiatiefnemers van het Pact. In verschillende volgepakte ruimtes in moskee Al Kabir werd het gesprek aangegaan. Voeding voor de dialoog kwam uit diverse aftrappen, verzorgd door rabbijn van de Liberaal Joodse Gemeente Amsterdam Menno ten Brink, trainer/coach en ambassadeur voor Verdraagzaamheid 2016 Marten Bos en imam van de moskee en theoloog aan de VU Marzouk Aulad Abdellah. Hieronder zijn inleiding.

Moslimkoepels en antidiscriminatiebureaus bundelen krachten

21 september 2016 | 23:00

Vanmiddag tekenden het Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO) en de Landelijke Vereniging tegen Discriminatie in de Anwar e Quba moskee in Utrecht een samenwerkingsovereenkomst. Primaire doel is het werk van antidiscriminatiebureaus meer bekendheid te geven in de bij het CMO aangesloten moskeeën en daarmee het aantal meldingen van discriminatie te vergroten. Daarnaast wil het CMO samen met de VLBA projecten initiëren en intensiveren om discriminatie in het algemeen en islamofobie in het bijzonder te bestrijden.

Update van lijst met geweldsincidenten gericht tegen moskeeën (september 2016)

21 september 2016 | 11:58

Door Ewoud Butter

Het is vandaag de Europese dag tegen islamofobie (moslimhaat). Een goede gelegenheid voor de update van de lijst met geweldsincidenten gericht tegen moskeeën, inclusief bedreiging en bekladding.

Correcties of aanvullingen zijn altijd van harte welkom.

Factcheck: neemt moslimhaat toe in Nederland?

30 augustus 2016 | 08:16

Het gevoel dat moslims meer dan in het verleden te maken hebben met discriminatie, uitsluiting en haat wordt veel geuit op bijvoorbeeld social media. Klopt het dat er sprake is van een toename van moslimhaat in Nederland?
Wat is er bekend?

Veel Engelstalige moslimhaat op twitter uit Nederland

22 augustus 2016 | 09:04

Relatief veel Engelstalige tweets met een moslimhatende inhoud zijn afkomstig uit Nederland.

Dat blijkt uit een rapport van Centre for the Analysis of Social Media (CASM) van de denktank Demos. CASM houdt sinds eind februari het aantal Engelstalige tweets met moslimhatende commentaren bij.

Rapport VS: ruim 200 miljoen dollar om moslimhaat aan te wakkeren

27 juni 2016 | 09:25

Tussen 2008 en 2013 hebben 33 organisaties in de Verenigde Staten 205 miljoen dollar uitgegeven om moslimhaat te bevorderen. Dat wordt beweerd in een rapport van de Council on American-Islamic Relations (CAIR) en de universiteit van California, Berkeley.

LHBTI-moslims vrezen voor een nieuwe golf van homohaat en islamofobie

14 juni 2016 | 10:15

Homofobie is een van de problemen in de moslimgemeenschap, maar laten we de strijd van veel moslims die seksuele diversiteit in de gemeenschap propageren niet negeren. Laten we over de ruggen van de slachtoffers van Orlando niet nog meer haat creëren.

Dat stelt Dino Suhonic, voorzitter van de Maruf, een organisatie die zich inzet voor een betere positie van islamitische LHBTI's in Nederland en in het buitenland.

Maak van islamkritiek geen racisme

30 mei 2016 | 22:31

De meeste negatieve uitlatingen over de islam hebben meer te maken met stereotypering – met racisme – dan met zorgvuldige kritiek. Laten we deze kritiek niet richten op ‘de islam’ en ‘de moslims’. Het is beter deze kritiek te formuleren in termen van specifieke gebruiken en opvattingen die ‘we’ ‘onwenselijk’ vinden. Dat schrijft Marieke Slootman.

Nederland: Weg van de flanken, meer door het midden

27 mei 2016 | 15:05

Nederland. Het land waarin we samen leven. Het land waar de mens centraal staat. Een samenleving waarin je oogst wat je zelf zaait. Een samenleving waar respect voor elkaar de norm is. Een samenleving waarin eenheid in verscheidenheid onze kracht is. Maar bestaat dat Nederland wel, vraagt Naima Ajouaau zich af.

Over de racialisering van moslims - Martijn de Koning reageert op zijn critici

16 mei 2016 | 14:28

Antropoloog Martijn de Koning schreef een artikel in de Volkskrant over de racialisering van moslims en gaf over datzelfde onderwerp een interview aan Nieuwwij. Hij kreeg daarop kritiek van verschillende kanten.

In onderstaand artikel, dat eerder in twee delen op zijn blog verscheen, gaat De Koning in op de kritiek die hij kreeg.

Welke factoren vergroten of verkleinen kans op incidenten bij moskeeen?

28 april 2016 | 09:49

In het rapport ‘Incidenten bij moskeeën: risico en bescherming’ dat zojuist is verschenen bij de Universiteit van Amsterdam geeft onderzoekster, dr. Ineke van der Valk inzicht in factoren die mogelijk bijdragen aan het risico dat moskeeën lopen om doelwit te worden van discriminatoire agressie, en in factoren die daar juist bescherming tegen bieden.

Islamofobie, islamkritiek, moslimhaat en racisme

18 april 2016 | 14:12

Op 21 maart jongstleden presenteerde Meld Islamofobie haar eerste jaarrapport. Martijn de Koning hield tijdens deze presentatie een korte lezing over het begrip islamofobie.

Hieronder de tekst van zijn lezing.

Campagnefilm 'Islamofobie niet accepteren, maar melden' online

23 maart 2016 | 17:19

Deze maand heeft het Collectief Tegen Islamofobie en Discriminatie (CTID) de campagne: ‘islamofobie: niet accepteren, maar melden!’ gelanceerd tijdens een bijeenkomst in de Badr moskee. Bij deze campagne wordt samengewerkt met de politie Amsterdam, het College voor de Rechten van de Mens, het Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam (MDRA) en het Meldpunt Internetdiscriminatie (MiND). Het CTID presenteerde tijdens de bijeenkomst de nieuwe promotiefilm, flyer en folder, die ontwikkeld zijn om de meldingsbereidheid te vergroten.
Vandaag is de campagnefilm ook online verschenen. De film is gemaakt door Buurttelevisie met subsidie van de gemeente Amsterdam en de Open Society Foundations.

Islamkritiek als excuus voor islamofobe onzin – Een reactie op Martin Sommer

15 maart 2016 | 09:22

Tekst: Martijn de Koning

In de Volkskrant schrijft Martin Sommer dat er hard moet worden opgetreden tegen anti-islamitisch geweld, maar dat islamofobie niet als aparte discriminatiegrond moet worden erkend. Hij schetst een beeld van toenemend geweld tegen islamitische instituties, de angst die dat oproept voor gelovigen, de bedreigingen die ervan uitgaat voor de vrijheid van godsdienst, en de schande die het vormt voor de samenleving. En oh ja, ‘we weten er te weinig van’.

Volkskrant: Meer agressie tegen moskeeen dan gemeld

11 maart 2016 | 08:12

Tientallen geweldsincidenten hebben zich de afgelopen jaren afgespeeld rond moskeeën en islamitische instellingen: brandstichting, kogelinslagen, bekladding met nazi-symbolen, stenen door de ruiten tijdens het gebed, varkenskoppen op de stoep. Er is vaker sprake van agressie dan gemeld.

Bureau Discriminatiezaken Zaanstreek-Waterland presenteert onderzoek naar islamofobie

09 februari 2016 | 11:50

Het Bureau Discriminatiezaken heeft vorige week een onderzoek gepubliceerd over islamofobie in de regio Zaanstreek-Waterland.

Welke kant wil de ‘zwijgende meerderheid’ met Nederland op?

05 februari 2016 | 07:47

Door: Roemer van Oordt

In de vaak heftige discussie in de politiek en de (sociale) media over vluchtelingen, AZC’s en islam wordt regelmatig gesteld dat de meerderheid zwijgt en dus niet wordt gehoord. Het gros van de bevolking zou zich niet kunnen identificeren met twee kampen van uitersten die zich steeds krachtiger als tegenpolen in de samenleving manifesteren. Is dat wel zo?
Aanstaande zaterdag demonstreren 'openlijke' aanhangers van beide groepen in Amsterdam. Om 13.00 uur bij de Dokwerker klinkt het ‘Vluchtelingen welkom, racisme niet’, daarna volgt een flinke steenworp verderop ‘Tegen de Islamisering van Europa’.

Zeer forse toename meldingen moslimdiscriminatie op internet bij MIND

13 januari 2016 | 13:11

Bij het meldpunt voor internetdiscriminatie MiND is in 2015 fors meer gemeld dan in de twee voorgaande jaren. MiND ontving het afgelopen jaar 652 meldingen over discriminerende online uitingen, een ruime verdubbeling ten opzichte van een jaar eerder. De meeste meldingen hadden betrekking op discriminatie op grond van ras (44%) en moslimdiscriminatie (22%).

Vooral deze laatste categorie is spectaculair gestegen. Werd bij MIND in 2015 nog 20 keer melding gemaakt van moslimdiscriminatie, in 2015 steeg dit tot 142 meldingen. Een verzevenvoudiging.

Dat blijkt uit het gisteren door MIND gepubliceerde jaarverslag.

Jaaroverzicht 2015: de meest gelezen factchecks, nieuwsberichten en opinieartikelen

03 januari 2016 | 23:47

De redactie van Republiek Allochtonië wenst u een vrolijk, gezond, vredig, liefdevol en vrij 2016 toe!

We blikken nog één keer terug op 2015. Waar ging het politieke en maatschappelijke debat over, wat waren de hypes en welke stukken werden het meest gelezen?

Het antwoord op deze vraag geven we aan de hand van de artikelen die in 2015 het meest gelezen werden.

Factcheck: is groei islamofobie een mythe?

12 december 2015 | 22:43

Het beeld dat islamofobie toeneemt is een mythe. Die conclusie wordt in het NRC getrokken uit het SCP-rapport De sociale staat van Nederland 2015.

Klopt die conclusie ook?

Bestrijding racisme vraagt om ‘helpers Humanity’

10 december 2015 | 11:31

Door: Ineke van der Valk

Onlangs was ik op uitnodiging in Istanbul bij het vijfde internationale film- en academisch festival ‘Crime and Justice’. Nadat in eerdere jaren de thema’s jeugd, vrouwen en migratie centraal hadden gestaan was dit jaar het thema discriminatie aan bod. Vijftig films, documentaires en speelfilms, uit 23 landen en lezingen en discussies met wetenschappers uit allerlei windrichtingen belichtten evenzovele facetten van discriminatie op grond van huidskleur, etniciteit, religie, gender, handicap , seksuele oriëntatie en seksuele identiteit; niet zelden op een taboedoorbrekende wijze.

Ineke van der Valk: Dutch Islamophobia

08 december 2015 | 14:14

Na de boeken Islamofobie en Discriminatie (2012) en Monitor Moslim Discriminatie (2015) is er nu van de hand van Ineke van der Valk een Engelstalig boek verschenen over islamofobie in Nederland. Het boek Dutch Islamophobia gaat voor een Engelstalig publiek in op islamofobie en discriminatie van moslims. Van der Valk is als onderzoeker verbonden aan de Universiteit van Amsterdam en het Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam. Zij doet onderzoek naar discriminatie en extremisme, de laatste jaren vooral naar islamofobie.

Toename van moslimdiscriminatie en van racistische en antisemitische incidenten

08 december 2015 | 08:24

In 2014 zijn 2764 incidenten met een racistisch karakter gemeld. Het aantal racistische incidenten nam hiermee met 26% toe in vergelijking met 2013. Hiermee wordt de trend van de afgelopen jaren voortgezet. Onder de incidenten werden 142 incidenten van moslimdiscriminatie aangetroffen. Dat is vier keer hoger dan in 2013 toen voor het eerst 35 incidenten werden geregistreerd.

Dat blijkt uit de Vierde rapportage racisme, antisemitisme en extreemrechts geweld in Nederland die door het Verwey Jonker Instituut in opdracht van de Anne Frank Stichting is opgesteld.

Documentaire van Al Nisa over moslimhaat nu online

04 december 2015 | 10:56

In 2015 heeft de islamitische vrouwenorganisatie Al Nisa Anders Kijken gemaakt, een documentaire over islamofobie/moslimhaat in Nederland.

Al Nisa heeft in het verleden getracht door middel van campagnes als ‘Echt Nederlands’ en ‘Kent u mij’ een bijdrage willen leveren aan de totstandkoming van een inclusieve samenleving. Met de documentaire ‘Anders Kijken’ wil Al Nisa het belang van het melden van incidenten benadrukken en discriminatie van moslims en andersgelovigen tegengaan. Dat laat de organisatie in een persbericht weten.

Vooral moslima’s slachtoffer van islamofoob geweld door blanke mannelijke daders

26 november 2015 | 22:48

Islamofoob geweld viert hoogtij in Nederland. Dat schrijft Meld Islamofobie in een persbericht bij het verschijnen van het rapport van Meld Islamofobie. In de periode januari tot en met juni van dit jaar zijn er bij Meld Islamofobie 89 meldingen geregistreerd van moslims die fysiek of verbaal zijn aangevallen op grond van hun religie. In het persbericht schrijft Meld Islamofobie verder: "Maar liefst 90% van de slachtoffers was vrouw en in de overgrote meerderheid van de gevallen was de dader man en blank. In een derde van de gevallen werd fysiek geweld gebruikt tegen het slachtoffer. Slachtoffers van islamofobie doen in de meeste gevallen geen aangifte bij de politie. In de gevallen waarbij sprake was van fysiek geweld heeft slechts 39% direct aangifte gedaan bij de politie."

Twaalf varkenskoppen bij AZC in aanbouw

25 november 2015 | 22:00

Raar maar waar: een woordvoerder van de politie noemde het plaatsen van 12 varkenskoppen bij Eschmarkerveld in Enschede waar een groot asielzoekerscentrum wordt gebouwd vandaag in het AD een 'milieudelict'.

Collectief tegen Islamofobie blaast campagne om islamofobie te melden nieuw leven in

21 november 2015 | 17:39

Het Collectief tegen Islamofobie en Discriminatie (CTID) heeft haar campagne 'Islamofobie: niet accepteren, maar melden!’ nieuw leven in geblazen. Dat laat het CTID weten in een persbericht.

Het CTID, dat één van de initiatieven in Nederland is dat islamofobie registreert, laat weten dat er sprake is van een toename van islamofobe incidenten na de aanslagen in Parijs. Ook stelt het CTID dat er sprake is van een verharding van het politieke klimaat dat het CTID wijt aan haatzaaien uit extreemrechtse hoek.

Gaan de lichten in Europa overal uit?

12 november 2015 | 17:00

Door: Roemer van Oordt

Verschillende politieke en maatschappelijke bewegingen in Europa komen steeds meer samen op een uitsluitende gemeenschappelijkheid: hun afkeer tegen ‘de’ islam. Daarbij verbinden ze de veronderstelde onstuitbare opkomst - die vorm zou krijgen in een om ons heen grijpende ‘islamisering’ - aan een visie op de islam als gewelddadige, totalitaire en onveranderlijke politieke ideologie. De komst van een omvangrijke groep oorlogsslachtoffers uit Syrië naar Europa werkt katalyserend op dit toch al gevaarlijke proces.

Een moslim niest

08 november 2015 | 13:37

Het is blijkbaar onmogelijk voor moslims (en anderen die daar in de ogen van buitenstaanders voor door kunnen gaan) om in het publieke domein te verschijnen zonder door een deel van het publiek gemarkeerd en gescreend te worden als moslim. Zelfs in niet-religieuze settings en/of settings waarin een moslim identiteit niet per se ter zake is, lukt dat niet.

Dat schrijft Martijn de Koning.

TNT, politici en studentenverenigingen vragen vervolgonderzoek naar islamofobie

06 november 2015 | 11:34

Het Turks Nederlands Tegengeluid (TNT) roept minister Asscher op om vervolgonderzoek te laten doen naar triggerfactoren van islamofobie. Deze oproep is medeondertekend door diverse (lokale) politici van verschillende politieke partijen en studentenverenigingen in Nederland.

Update (6 november): Minister Asscher heeft inmiddels laten weten dat een onderzoek naar "de achtergronden van toenemende islamofobie en moslimhaat staat gepland voor begin volgend jaar". Dat is te lezen in een reactie die TNT op haar facebookpagina heeft geplaatst.

Islamitische Stichting Nederland gaat samenwerken met Antidiscriminatiebureaus

26 oktober 2015 | 09:09

Afgelopen vrijdag ondertekende de Islamitische Stichting Nederland (ISN) een samenwerkingsverklaring met de Vereniging Landelijke Brancheorganisatie Antidiscriminatiebureaus (VLBA). Belangrijkste doelstelling van de samenwerking is het werk van antidiscriminatiebureaus meer bekendheid te geven in de ISN moskeeën en daarmee het aantal meldingen te vergroten. Daarnaast wil de ISN samen met de VLBA projecten initiëren en intensiveren om discriminatie in het algemeen en islamofobie in het bijzonder te bestrijden. Dat meldt de ISN op haar website.

Moslimdiscriminatie registreren of islamofobie?

26 oktober 2015 | 08:03

Tekst: Ewoud Butter

Woorden doen ertoe. "Moslimdiscriminatie" is iets anders dan "islamofobie". Registratie begint met een heldere keuze van wat geregistreerd wordt.

Boetes voor moslimhaat op facebookpagina Steun de PVV

09 oktober 2015 | 11:27

Acht mensen die afgelopen januari discriminerende en opruiende uitlatingen hebben gepubliceerd op Facebookpagina 'Steun de PVV', krijgen boetes variërend van 350 tot 450 euro. Dat meldt het Openbaar Ministerie (OM). De uitlatingen gingen over het opruien en aanzetten tot gewelddadig optreden tegen zowel moslims en moskeegangers als tegen moskeeën.

Moslims horen niet in Europa? Wen er maar aan!

05 oktober 2015 | 07:44

Op The Post Online poneerde hoogleraar Van Acker een klassieke islamofobe these. Dit gebeurt om de moslims als groep te problematiseren op basis van religieuze kenmerken die hen toegeschreven worden. Het leidt ertoe dat degenen die als moslim gecategoriseerd worden, worden afgerekend op de stereotypen die anderen hen opleggen. Dat schrijft Martijn de Koning

Timmermans voert strijd op tegen islamofobie en antisemitisme

02 oktober 2015 | 20:20

De Europese Commissie wil de strijd tegen antisemitisme en moslimhaat opvoeren. Vicevoorzitter Frans Timmermans stelt hier twee coördinatoren binnen het dagelijks bestuur van de Europese Unie voor aan. Dat maakte hij gisteren bekend tijdens een jaarlijkse conferentie over fundamentele rechten in Brussel.

Insluiten door te verbinden en verbreiden

23 september 2015 | 06:46

Door: Roemer van Oordt

De directe én indirecte komst van politieke vluchtelingen uit Syrisch oorlogsgebied in Nederland bracht de afgelopen weken twee contrasterende reacties naar voren. Aan de ene kant zagen we hartverwarmende beelden van spontane hulpacties, een verdubbeling van het aantal vrijwilligers bij het Rode Kruis en doortastende burgemeesters en wethouders. Maar we waren ook getuige van een akelige islamisering van het debat door de PVV en van een bredere politieke onderstroom die angstgevoelens in de samenleving nodeloos voedt door het na-papagaaien van Wilders’ onbeheersbaarheidsjargon.
Tegen deze achtergrond én met het afscheid van de traditionele Zwarte Piet op Haagse scholen als kersverse actualiteit organiseerden Eén Land één Samenleving en het Euro-Mediterraan Centrum Migratie & Ontwikkeling (EMCEMO) afgelopen zaterdag in Amsterdam het symposium ‘Verbinden en Verbreiden’.

Europese dag tegen islamofobie

21 september 2015 | 08:03

Vandaag, 21 september, is de Europese dag tegen Islamofobie. Deze term is in Europa en Nederland omstreden, bijvoorbeeld omdat de term wordt ervaren als een middel om kritiek op de islam onmogelijk te maken. Er wordt als alternatief ook geregeld gekozen voor moslimdiscriminatie, moslimhaat, 'islam alarmisme', 'anti-islamisme' en 'anti-moslimisme.

Nieuwe website Polderislam.nl biedt inzicht in organisatie van islamitisch Nederland

11 september 2015 | 15:01

Vandaag wordt om 15.00 uur de website polderislam.nl gelanceerd. Deze site biedt achtergrondinformatie over moslims, islamitische stromingen en de institutionalisering van de islam in Nederland. Ook is er aandacht voor het islamdebat, moslimdiscriminatie en overheidsbeleid. De site is een initiatief van Roemer van Oordt en Ewoud Butter, beiden verbonden aan Republiek Allochtonië.

Amsterdam gaat moslimdiscriminatie registreren

27 augustus 2015 | 18:55

Een ruime meerderheid van de Amsterdamse gemeenteraad steunt het initiatief van D66 en VVD om moslimdiscriminatie (D66 spreekt over islamofobie) apart te registreren. Nu wordt niet geregistreerd dat het om moslimdiscriminatie gaat, waardoor de werkelijke omvang van incidenten tegen moslims in Amsterdam niet zichtbaar is. Dit gebeurt wel voor bijvoorbeeld antisemitisme en homofobie.

Navelstaren

29 juli 2015 | 11:03

Alle moslims wegzetten als leugenaars is niet “islamkritisch”, dat is discriminatie. Geen enkele moslim willen ontmoeten of weten wat mensen beweegt is niet “islamkritisch”, daarmee onttrekt je jezelf aan de maatschappij. Zeggen dat jij beter weet hoe iemand zijn geloof beleeft dan die persoon zelf is niet “kritisch”, dat is gewoon heel erg dom. Dat schrijft Martijn Tonies.

Afblazen moskeebouw: trend of incident?

11 juli 2015 | 14:04

Door Roemer van Oordt

Voorlopig komt er geen nieuwbouw moskee in Gouda. De gemeenteraad stemde woensdag zoals verwacht met de kleinst mogelijke meerderheid (18-17) tegen een voorstel om kredieten te verstrekken voor de aankoop van het veelbesproken terrein waar de voormalige Prins Willem-Alexanderkazerne was gelokaliseerd. Daar zou de moskee met islamitisch centrum Al-Wahda (de eenheid) worden gehuisvest, dat drie oude gebedshuizen moest vervangen. Geen extra of meer moskeeën dus, maar een meer zichtbaar en groter verzamelgebouw. Voor alle duidelijkheid: de kredieten waren gezien de scheiding van Kerk en Staat alleen bedoeld voor twee zorginstellingen die ook naar het terrein zouden verkassen; een medisch kinderdagverblijf van Gemiva en de Ark, een bijzondere school voor moeilijk lerende kinderen.

Dinsdag besloot de gemeente Zaanstad al dat de plannen om een moskee te bouwen in de deelgemeente Assendelft vooralsnog van de baan zijn. Formeel omdat de financiering niet rond zou zijn. Dat wordt ontkend door de initiatiefnemers, die de beslissing van de gemeente nu bij de rechter aanvechten. Gaat het hier om een politieke trend of om een aantal geïsoleerde en beladen incidenten?

Islamitisch terroristisch geweld leidt tot forse toename moslimhaat

07 juli 2015 | 08:53

Niet echt verrassend: iedere keer nadat extremistische moslims een aanslag in West-Europa plegen, leidt dit tot een flinke toename van geregistreerde moslimhaat. Eerder bleek dat er ook een direct verband is tussen het oplaaien van het conflict tussen Israel en Palestina en geregistreerde antisemitische uitingen in Nederland.

Update van overzicht van incidenten rond moskeeen

23 juni 2015 | 20:09

Vandaag werd bekend dat een moskee i Roermond is bedreigd met een aanslag. Vormen van geweld tegen moskeeen komt geregeld voor.
Van de naar schatting 475 moskeeën in Nederland heeft meer dan een derde (39 %) in de afgelopen tien jaar te maken gehad met één of vaak meerdere voorvallen van discriminatoire agressie en geweld.
Van de 84 moskeeorganisaties die een vragenlijst over tegen hen gerichte agressie hebben ingevuld, heeft twee derde (68 %) verschillende vormen van agressie meegemaakt en een derde (32 %) niet.

Hieronder een update van de lijst met incidenten die bij Republiek Allochtonië bekend zijn. Of in alle gevallen ook daadwerkelijk sprake is van moslimhaat is niet zeker, omdat de daders en hun motieven vaak onbekend blijven. Dat geldt ook bij andere vormen van hatecrime.

'Anders Kijken' documentaire over islamofobie van Al Nisa

23 juni 2015 | 07:38

In mei presenteerde de islamitische vrouwenvereniging Al Nisa de documentaire Anders Kijken. In de documentaire worden vier vrouwen en een man geportretteerd die te maken hebben gehad met vormen van islamofobie. De documentaire is inmiddels op tournee gegaan.

Onderzoek naar antisemitisme onderstreept noodzaak van onderzoek naar ook andere vormen van discriminatie

17 juni 2015 | 13:52

Uit een gisteren gepubliceerd onderzoek van het Verwey-Jonkerinstituut blijkt dat een klein deel van de jongeren duidelijk negatieve gevoelens heeft over Joden in Nederland. Dat percentage ligt het hoogst onder moslimjongeren: 12 procent.

Uit het onderzoek komt ook naar voren dat christelijke en niet-gelovige jongeren veel vaker niet zo positief denken over Nederlandse moslims dan islamitische jongeren denken over Joden in Nederland.

Van ‘Vergeten Driehoek’ naar ‘Islamofobie Driehoek’

01 juni 2015 | 07:59

De complexiteit van buurten als de Vergeten Driehoek, Oosterwei en de Diamantbuurt wordt gereduceerd tot sharia, islamisering en straatterrorisme waardoor ze enerzijds uitzonderlijke voorbeelden zijn waar alle multiculturele problematiek bij elkaar komt en anderzijds juist de normale situatie zouden weergeven voor problemen met Marokkaanse Nederlanders, islam en integratie door heel Nederland heen.(..) Het is dan ook geen wonder dat de term shariadriehoek blijft bestaan nadat Ramesar is ontmaskerd en dat er opiniemakers zijn die stellen dat de shariadriehoek ondanks het bedrog wel degelijk bestaat: het is een te krachtig islamofoob symbool om zomaar weg te gooien."

Dat schrijft Martijn de Koning in onderstaand artikel.

Geloof in Vrijheid, vrijheid in Geloof. Twee bijeenkomsten met Rachid Benzine in Amsterdam

31 mei 2015 | 09:21

"Moslims, en niet-moslims trouwens ook, generaliseren vaak, ze zeggen dan: de islam is vrede, of: de islam is geweld. Allebei niet waar."

“De islam is in crisis. Voor sommigen is het een identiteit geworden, voor anderen zelfs een strijd. We moeten deze strijd ontleden en alles wat gezegd wordt in naam van de islam. Dan zullen we merken dat het om fictie gaat, met als bedoeling haat te zaaien,”

Twee citaten van islamoloog Rachid Benzine.

Stadsdeel West, Aknarij West, Argan en EMCEMO organiseren op 6 en 8 juni een aantal
bijeenkomsten met Rachid Benzine.

De overeenkomsten en de verschillen tussen islamofobie en antisemitisme

29 mei 2015 | 09:06

Een belangrijk verschil tussen hedendaagse islamofobie en het vroegere antisemitisme is dat het geweld van de Nazi’s was ingebed in een wreed geconstrueerd systeem. Maar betekent dat dan dat we kunnen uitsluiten dat er in Europa opnieuw geweld uitbreekt maar nu tegen de moslims?

Anne-Ruth Wertheim zet in onderstaand artikel enkele verschillen en overeenkomsten tussen islamofobie en antisemitisme op een rijtje.

De Islamofobie Bullshot Bingo

28 mei 2015 | 22:16

Tekst: Brahim

Ik kom geregeld op rechtse sites. Dat is relevant, omdat Nederland een rechtse meerderheid heeft en het is goed om te weten wat de heersende (rechtse) elite vindt.
Heersende rechtse elite? Yep. In Nederland heeft rechts een meerderheid en ook ALTIJD gehad.
Links is in Nederland marginaal, helaas, en rechts is relevant. En voorlopig lijkt dat niet te veranderen.

Vijf mythen over islamofobie – Deel 6: Naar een onderzoeks- en discussieagenda

28 april 2015 | 10:20

Tekst: Martijn de Koning

Het moge helder zijn dat een groot deel van de kritek in het publieke debat op het begrip islamofobie volstrekte onzin, vaak lachwekkend is of zelf islamofoob van aard is. En al zouden er duizenden moslims in Europa zijn die niet-moslims aanvallen, dan nog is het een aantasting van de burgerrechten van individuele moslims als die daden gebruikt worden om een onderscheid te maken tussen enerzijds alle moslims en andere burgers. Het gaat dan bij onderzoek naar islamofobie ook niet zozeer om het beschermen van religie, maar om het beschermen van de burgerrechten van iedereen dus ook moslims. Iedere andere suggestie is in feite onzinnig en aangezien het al zo vaak is weerlegd ook gewoon leugenachtig. Kritiek op islam is geen probleem zolang het niet neerkomt op het demoniseren van moslims en/of het maken van onderscheid tussen moslims en anderen.

“Nooit weer” mag geen lege leuze worden.

24 april 2015 | 13:04

Laten we de term holocaust vervangen door sjoa, antisemitisme en islamofobie door jodenhaat en moslimhaat en laten we ons samen inzetten voor een land waar je veilig, met respect voor elkaar kunt wonen, en waar je zonder angst elkaar en de verschillen kunt leren kennen. Dan is "nooit weer" geen lege belofte meer.

Dat stelt Hanneke Gelderblom-Lankhout in onderstaande column.

Vijf mythen over islamofobie deel 5 – Islamofobie bestaat niet

07 april 2015 | 12:54

Tekst: Martijn de Koning

De stellingen dat de term islamofobie een uitvinding is van Khomeiny of van de OIC (nee dus), dat islamofobie geen racisme is (fout, maar…), dat islamofobie slechts zou slaan op een (logische) individuele angst (nee dus) en dat islamofobie niet dodelijk is (helaas wel), leiden velen tot de misvatting dat islamofobie niet bestaat.

Dit betekent dat er drie vormen van oppositie tegen de term islamofobie zijn:

1) islamofobie is geen valide categorie (naast anti-semitisme en anti-zwart racisme) want het fenomeen bestaat simpelweg niet omdat er geen discriminatie plaatsvindt van moslims omdat ze moslims zijn.
2) islamofobie is een logische en zelfs begrijpelijk antwoord op (radicale) islam.
En 3) Islamofobie zou slechts een tactische term zijn om kritiek op islam onmogelijk te maken en dan volgt er meestal een riedeltje waarin ergens de uitdrukking ‘vrijheid van meningsuiting’ voor komt.

Campagne 'Islamofobie: niet accepteren, maar melden'

01 april 2015 | 17:09

Het Collectief Tegen Islamofobie en Discriminatie start de campagne 'Islamofobie: niet accepteren, maar melden'. Het doel van deze campagne is het vergroten van de meldingsbereidheid van voorvallen, uitingen en ervaringen van islamofobie.

Nog steeds wordt het grootste deel van islamofobe incidenten niet gemeld bij de meldpunten, de antidiscriminatiebureaus en de politie. Melden is echter van belang voor afhandeling en registratie van deze incidenten. De campagne bestaat uit het op grote schaal verspreiden van informatiemateriaal in papieren versie, via email en via de (sociale) media. Verder verzorgen wij op verzoek voorlichtingen over het belang van melden.

Aanpak van discriminatie lijkt voor Justitie geen enkele prioriteit te hebben

29 maart 2015 | 17:09

Van de ongeveer 3600 gevallen van discriminatie die in 2013 bij de politie zijn gemeld en de bijna 1600 aangiften, zijn er slechts 83 opgenomen door het Openbaar Ministerie. Sinds de registratie van discriminatiezaken in 1998 is dit aantal nooit zo laag geweest. Dat laat het KRO-NCRV-programma De Monitor vandaag weten op basis van een intern rapport van het OM.

Vijf mythen over islamofobie, deel 4: islamofobie is niet dodelijk

29 maart 2015 | 16:47

In een serie van vijf artikelen behandelt antropoloog Martijn de Koning vijf mythes over islamofobie.

Na mythe 1 (Islamofobie is een uitvinding van Khomeiny), mythe 2 (Islamofobie is angst voor islam) en mythe 3 (Islamofobie is geen racisme, want moslims zijn geen ras) komt in dit artikel de vierde mythe aan de orde: islamofobie is niet dodelijk.

Vijf mythen over islamofobie. Deel 3 – Islamofobie is geen racisme want moslims zijn geen ras

21 maart 2015 | 19:57

Tekst: Martijn de Koning

Dat moslims / islam geen ras zijn, is alleen een zinnige opmerking als men daadwerkelijk gelooft dat de mensenwereld is onder te verdelen in duidelijk van elkaar te onderscheiden rassen. Dit is wetenschappelijk allang achterhaald. Waarom wordt het dan toch zo vaak herhaald?

Vijf mythen over islamofobie deel 2 – Islamofobie is angst voor islam

16 maart 2015 | 16:47

Tekst: Martijn de Koning

Wanneer mensen die aan het hele verschijnsel islamofobie twijfelen, de term gebruiken is dat meestal in termen van ‘angst’. Veel voorstanders van de term doen dat ook. Islamofobie zou dan een irrationele angst zijn voor islam net zoals mensen een irrationele angst kunnen hebben voor hoogte, spinnen, enzovoorts. Waar we in de vorige aflevering de mythe dat de term islamofobie bedacht was door Khomeiny of OIC om kritiek op islam te blokkeren makkelijk konden ontzenuwen, ligt het hier wat genuanceerder.

Ineke van der Valk presenteert Monitor Moslimdiscriminatie

06 maart 2015 | 07:45

Van de naar schatting 475 moskeeën in Nederland heeft meer dan een derde (39 %) in de afgelopen tien jaar te maken gehad met één of vaak meerdere voorvallen van discriminatoire agressie en geweld.

Van de 84 moskeeorganisaties die een vragenlijst over tegen hen gerichte agressie hebben ingevuld, heeft twee derde (68 %) verschillende vormen van agressie meegemaakt en een derde (32 %) niet. Op de vraag hoe vaak de moskee sinds 2005 het mikpunt was geweest van agressie rapporteerde een kwart (26 %) van de moskeeën dat zij één of twee keer per jaar problemen ondervonden.
Ofschoon een derde (32 %) van alle respondenten bang is voor meer agressie in de nabije toekomst is er geen sprake van een overheersend klimaat van angst. Bijna de helft (47 %) ziet de algemene vijandige houding tegenover moslims en islam als het belangrijkste motief voor de agressie.
Veel moskeeën doen melding bij de politie, maar zijn over het algemeen teleurgesteld over de bagatelliserende en depolitiserende reactie van politie en overheden.

Dat zijn enkele resultaten uit de Monitor Moslimdiscriminatie. Dit rapport werd gisteren door onderzoeker Ineke van der Valk in Amsterdam gepresenteerd.

Vijf mythen over islamofobie deel 1 – Een uitvinding van Khomeiny

05 maart 2015 | 07:54

Tekst: Martijn de Koning

In een serie van zes posts zal ik vijf mythen over islamofobie bespreken. Vandaag de eerste: het wijdverbreide idee dat islamofobie een uitvinding is van Khomeiny.

Niet zwelgen in angsten of slachtofferschap

01 maart 2015 | 09:02

Tekst: Brahim

Belangenbehartigers, politici, journalisten en activisten kunnen volstrekt tegengestelde meningen en belangen hebben, maar ze hebben vaak één ding gemeen: ze handelen in angst. En om die angsten te voeden schetsen ze ons graag een zwart-witte wereld voor waarin gevaarlijke daders tegenover weerloze slachtoffers. En wij identificeren ons liever met de slachtoffers.

Meldpunt moslimdiscriminatie in Den Haag en landelijk bewakingsproject moskeeën

27 februari 2015 | 11:23

In De Haag is een meldpunt moslimdiscriminatie van start gegaan. Eerder deze maand heeft de stichting Tasmim het Hirasa Centrum gelanceerd om moskeeën te bewaken.

Het grote verdriet van de gepeste moslim is misschien niet de dader, maar de zwijgende toeschouwer

18 februari 2015 | 12:33

Tekst: Ahmed Marcouch

Beroerd, zo'n onderzoeksresultaat van onder meer de Anne Frankstichting naar moslimdiscriminatie in de klas. Opzienbarend – een grote meerderheid aan docenten ziet de scheldwoorden, bedreigingen en soms zelfs fysieke aanvallen voor hun neus gebeuren. En toch melden zij het nergens, niet bij de schoolleiding, niet bij de ouders, laat staan bij de politie. Onthutsend – de docenten getuigen in het onderzoek dat moslimdiscriminatie veel vaker voorkomt dan antisemitisme en dat het de klas ook meer aangrijpt. En toch vinden de docenten zelf de voorvallen eerder onschuldig dan ernstig.

Rechts-extremisten bezetten moskee en roepen op tot 'verzetsdaden'

08 februari 2015 | 21:51

Gisteren hebben 5 leden van het extreem rechtse Identitair Verzet de in aanbouw zijnde moskee Al Hijra aan de Ter Haarkade in Leiden bezet. Met spandoeken waarop de leuzen ‘Stop de islam’, 'In Leiden begint de victorie' en ‘Reclaim your Space’ te zien waren, maakten ze een heftig en bedreigend statement. ‘De tijd van toekijken is afgelopen’, staat te lezen op hun Facebookpagina. De politie gaat serieus onderzoek doen. Moslimkoepel CMO noemt agressie en geweld tegen moskeeën een structureel fenomeen, dat nu steeds meer gecoördineerd en ideologisch gedreven lijkt. Kamerlid Ahmed Marcouch twitterde: ‘Extreem rechtse idioten bezetten moskee. Zijn uit op ontwrichten samenleving. Aanpakken en lik op stuk’.

Manifest tegen islamofobie

05 februari 2015 | 15:46

Op 16 januari jl. vond in het Amsterdamse Nelson Mandelacentrum een bijeenkomst plaats met als titel Krachten bundelen tegen Islamofobie. Tijdens deze bijeenkomst, die georganiseerd werd door andere het Collectief tegen Islamofobie en Emcemo, waren ruim 80 organisaties en individuen aanwezig. Zie voor een verslag de link onderaan dit artikel.

Eén van de voorstellen was het opstellen van een manifest. Dit manifest is door een groepje vrijwilligers opgesteld. Het manifest is hieronder te lezen.

Organisaties of personen die dit manifest willen onderschrijven worden door de opstellers gevraagd hun naam en, indien van toepassing, de naam van de organisatie te mailen naar islamofobie@gmail.com

Misschien toch maar een kopje thee drinken?

02 februari 2015 | 09:59

Door: Thijl Sunier

Terwijl Europa op zijn kop stond na de aanslagen in Parijs was ik op werkbezoek in Indonesië. Ook daar was de aanslag voorpaginanieuws, maar de roering was niet te vergelijken met de storm die in Europa woedde. Toen ik terugkwam was het stof enigszins neergedaald en kon ik met enige distantie de commentaren tot mij nemen.

Islamofobie en de islamiseringsmythe in Europa

01 februari 2015 | 20:20

Door: Roemer van Oordt

De toenemende politieke en maatschappelijke acceptatie van een respectloos anti-islam discours, vaak onder de noemer van religiekritiek of de selectief begrensde vrijheid van meningsuiting, is de opmaat voor een ultieme ‘wij-zij samenleving’. Daarin komen de rechten en de integriteit van een omvangrijke minderheidsgroep in Nederland en de rest van Europa steeds meer onder druk te staan.
Sinds de aanslagen in Parijs neemt het aantal meldingen van islamofobie in heel Europa schrikbarend toe. Dat was in Nederland ook zo na 9/11 en de moord op Theo van Gogh. Het gaat echter niet om incidenten, maar om een structureel fenomeen. Een proces dat wordt gevoed door een giftige combinatie van, wat ik noem, de islamiseringsmythe met het consequent wegzetten van de islam als een gewelddadige, totalitaire en onveranderlijke politieke ideologie.

Antidiscriminatiebureau RADAR: tegen afzonderlijke meldpunten voor islamofobie

28 januari 2015 | 10:37

RADAR, het antidiscriminatiebureau in de regio Rijnmond, is geen voorstander van afzonderlijke meldpunten voor één of enkele antidiscriminatie gronden. RADAR pleit daarom niet voor een specifiek meldpunt voor islamofobie, maar voor een vruchtbare samenwerking met verschillende organisaties welke ieder hun specialisatie hebben.

"Ik ben moe, moe van het continue mezelf moeten uitleggen"

20 januari 2015 | 16:55

Het is zeer vermoeiend en teleurstellend dat de "originele" Nederlander (wie dat ook moge zijn), niet naar mij kan kijken en kan luisteren zonder altijd de behoefte te hebben om mij en mijn ervaringen weg te zetten onder het kopje "zal vast met het Marokkaans-zijn te maken hebben".

Dat schrijft Meriem in een mail aan Republiek Allochtonië. Hieronder het vervolg van haar mail.

Breed front tegen islamofobie en uitsluiting

18 januari 2015 | 10:13

De zaal in het Nelson Mandelacentrum zat vrijdagavond 16 januari bomvol. Een bont gezelschap van ongeveer 80 organisaties, moslims en niet-moslims, activisten of 'gewoon' bezorgde burgers waren op de uitnodiging van het Collectief tegen Islamofobie en Discriminatie en de mensenrechtenorganisaties EMCEMO en HTIB ingegaan om hun zorgen te delen over islamofobie en te brainstormen over mogelijke oplossingen.

Facebookpagina Meldpunt Islamofobie ontvangt 30 meldingen in 2 dagen

14 januari 2015 | 23:23

"Moslims krijgen sinds enkele dagen bier over het hoofd gegoten, fysieke intimidatie, verbale scheldpartijen en zelfs doodsbedreigingen op zich afgevuurd. De politiek doet niets. Dan doen we het maar zelf: we pikken het niet meer!
De afgelopen 2 dagen (sinds oprichting van onze facebook pagina) hebben we bijna 30 schrikwekkende berichten binnengekregen van Islamofobie: Verbaal of fysiek geweld richting iemand, louter wegens een Islamitisch uiterlijk. Alle verslagen zijn terug te lezen op onze facebookpagina. De meeste meldingen zijn afkomstig uit de Randstad van vrouwen met een herkenbaar Islamitisch uiterlijk (denk aan hoofddoek). Op een enkeling na wordt hier geen aangifte van gedaan. Enerzijds omdat het gevoel heerst dat ze niet serieus zullen worden genomen. Maar ook, heel triest, omdat de politie niet meewerkte aan het registreren van deze racistische daden."

Moslimhaat: update van lijst met incidenten rond moskeeën

17 december 2014 | 10:53

Deze week kwam het bericht dat het raam van een moskee in Enschede is opgeblazen met een vuurwerkbom. Dit gebeurt veel vaker. Onderzoekster Ineke van der Valk maakte deze week bekend dat minstens 174 moskeeën in Nederland de afgelopen 10 jaar te maken hebben gehad met één of meerdere incidenten.

Hieronder een update van de lijst met incidenten die bij Republiek Allochtonië bekend zijn. Of in alle gevallen ook daadwerkelijk sprake is van moslimhaat is niet zeker, omdat de daders en hun motieven vaak onbekend blijven.

Moslimhaat: minstens 174 moskeeen hebben te maken gehad met één of meerdere incidenten

16 december 2014 | 17:16

Van de naar schatting 475 moskeeën in Nederland hebben in ieder geval 174 moskeeën in de afgelopen 10 jaar te maken hebben gehad met één of vaak meerdere ‘incidenten’. Dat blijkt uit onderzoek naar discriminatoire agressie gericht tegen moskeeën door dr. Ineke van der Valk van de Universiteit van Amsterdam.

Zo laat zij weten in een persbericht. Hieronder het vervolg van dit persbericht.

Collectief tegen Islamofobie en Discriminatie vraagt Tweede Kamer stelling te nemen

01 december 2014 | 07:56

Het Collectief tegen Islamofobie en Discriminatie heeft open brieven gestuurd aan de voorzitter van de Tweede Kamer en de fractievoorzitters van de Tweede Kamer naar aanleiding van de uitspraken over moslims vorige week van PVV'er De Graaf.

De Kamervoorzitter wordt gevraagd de beschaafde voorbeeldfunctie van het parlement te herstellen en de fractievoorzitters wordt gevraagd maatregelen tegen islamofobie te nemen.

Namens het Collectief is de brief ondertekend door Ties Prakken (advocaat), Jan Jaap de Ruiter (arabist), Marlene Bosman, Abdou Menebhi (Emcemo) en Mohamed Rabbae (LBM.

Marcouch vraagt registratie van haat en geweld jegens moskeeën

12 november 2014 | 23:29

In het integratiedebat in de Tweede Kamer vandaag heeft PvdA-kamerlid Ahmed Marcouch de minister van integratie, Lodewijk Asscher, aangespoord om werk te maken van betere registratie en aanpak van haat en geweld jegens moskeeën.

De minister antwoordde dat hij hier vervolg aan zal geven in samenwerking met zijn collega minister Opstelten van Veiligheid.

Maak islamofobie zichtbaar en werk mee aan documentaire

12 november 2014 | 21:28

Al Nisa gelooft in het zichtbaar maken van islamofobie om dit tegen te kunnen gaan. Daarom gaan wij een documentaire maken over islamofobie. Ben jij slachtoffer en wil jij mee strijden?

Islamofobie en extreemrechts

08 november 2014 | 11:14

Tekst: Brian Whitaker (vertaling Prediker)

Waar ligt de grens tussen islamofobie en authentieke islamkritiek? Die valt vaak helemaal niet zo gemakkelijk te trekken, meent arabist Brian Whitaker, oud eindredacteur Midden-Oosten voor de Guardian. Islamcritici lopen vaak het risico hand- en spandiensten te verlenen voor extreem-rechts. Toch moet er ook ruimte zijn voor echte kritiek en polemiek.

Filmpje: Australiers komen op voor moslims die worden lastig gevallen.

07 oktober 2014 | 08:34

Nu de jihadistische terreurdreiging toeneemt en er volop gestreden wordt in Syrië en Irak, lijkt moslimhaat/islamofobie toe te nemen. In Australië werd een sociaal experiment gedaan. Hoe reageren de Aussies indien er een moslim wordt lastig gevallen op straat?

Hoe zouden de reacties in Nederland zijn?

Agressie tegen moskeeën: moskeebestuurders aan het woord

19 september 2014 | 10:50

Door: Ineke van der Valk

21 september is op Europees niveau uitgeroepen tot Europese Dag tegen Islamofobie. Op een aantal plekken in Nederland vinden dit weekend informatie en protestbijeenkomsten plaats tegen intolerantie en islamofobie. Ter gelegenheid van deze dag worden op Republiek Allochtonië voorlopige resultaten van een onderzoek naar agressie tegen moskeeën bekend gemaakt. Zo blijkt onder andere dat tweederde van de 70 moskeeën die tot nu toe aan het onderzoek heeft meegewerkt, te maken heeft gehad met verschillende vormen van agressie.

Met deze informatie hoop ik tevens moskeebesturen die tot nu toe nog niet aan het onderzoek meewerkten, te motiveren om dit alsnog te doen. Zij kunnen zich hiervoor opgeven door een mail te sturen naar info@republiekallochtonie.nl.

Antisemitisme en moslimhaat. Selectieve verontwaardiging?

18 september 2014 | 08:55

In zijn artikel `Twee maten: antisemitisme en moslimhaat´ betoogde Brahim dat moslimhaat veel minder aandacht krijgt dan antisemitisme. Hij stelt dat antisemitisme breed wordt gedefinieerd, terwijl alleen de extremere gevallen van discriminatie van moslims als vormen van moslimhaat worden erkend. Dat heeft volgens hem zijn weerslag op de meldingen bij en registratie door antidiscriminatievoorzieningen.

Onderzoekers bij antidiscriminatievoorziening RADAR reageren.

Islamitische Staat is de kers op de islamofobische taart

09 september 2014 | 13:17

“Pak alle jihadgangers hun paspoort af ook als ze alleen Nederlander zijn,” zei Geert Wilders onlangs in de Tweede Kamer. Sinds de aanslagen op 11 september 2001 lijden moslims behoorlijke imagoschade, maar IS tilt dit tot een hoger niveau: het is smullen geblazen voor de islamcritici die ieder vooroordeel over moslims bevestigd krijgen.

Moslimhaat

02 september 2014 | 08:37

Tekst: Ewoud Butter

Terecht is er de laatste tijd veel aandacht voor het antisemitisme/jodenhaat dat de kop opsteekt. Antisemitisme is strafbaar en moet worden aangepakt. Altijd. Het is dan ook goed dat de media en de politiek hier extra aandacht aan besteden. Op Republiek Allochtonië zullen we dat ook blijven doen.

De laatste weken wordt er ook op verschillende plekken gepleit voor meer aandacht voor moslimhaat/moslimdiscriminatie/islamofobie. Ook dat is terecht. Omdat in dit geval media en politiek maar in geringe mate aandacht besteden aan moslimhaat, zullen we dat op Republiek Allochtonië wat extra gaan doen. In hoeverre is er in Nederland sprake van moslimhaat/moslimdiscriminatie en wat zijn de gevolgen?

Het nadeel van de twijfel

26 augustus 2014 | 13:44

Tekst: Ineke van der Valk


Moslimdiscriminatie blijft in Nederland onderbelicht. Moslims lijken relatief vaak niet het voordeel, maar het nadeel van de twijfel te ondervinden. Discriminatie van moslims en agressie jegens moslims wordt te vaal gerechtvaardigd of vergoelijkt. Dit is een deel van het (discriminatie)probleem.

Petitie tegen 'islamisering' van Nederland

26 augustus 2014 | 09:36

Het 'Team Stop Islam' is een petitie gestart tegen de islamisering van Nederland. De initiatiefnemers eisen van de Nederlandse regering en alle burgemeesters in Nederland dat de islam gestopt moet worden. De islam is volgens de initiatiefnemers een gevaar voor de democratie.

Moslimhaat / Update van lijst met geweldsincidenten rond moskeeen

23 augustus 2014 | 09:16

Gisteren werd bekend dat een islamitisch gezin uit Lienden sinds dit voorjaar op verschillende manieren wordt bedreigd. Het gezin ontving onder andere dreigbrieven met hakenkruisen en teksten als 'jihad niet in onze straat'. Nadat het gezin woensdagavond een kogel in de brievenbus, werd besloten aangifte te doen van bedreiging.

Joden, christenen en moslims: islamofobie en antisemitisme zijn ontoelaatbaar

21 augustus 2014 | 08:55

'Jodenhaat en islamofobie zijn ontoelaatbaar. Vrijheid van meningsuiting moet kunnen en wij veroordelen uitlatingen die het bestaansrecht van minderheden in dit land ter discussie stellen.'' Dat staat in een woensdag vrijgegeven verklaring van het zogeheten Caïro-overleg, waarin moslims, joden en christenen in Nederland zijn vertegenwoordigd. Hieronder de gehele verklaring.

Verontrustende toename antimoskee-geweld in Duitsland

20 augustus 2014 | 17:55

Tekst: Ineke van der Valk

Evenals in andere Europese landen is er ook in Duitsland sprake van een zorgwekkend anti-Moslimklimaat. Hiermee gepaard gaat een toename van agressie tegen moskeeën .

HTIB: steun aan ISIS is misdaad tegen de mensheid

18 augustus 2014 | 21:26

De Turks-Nederlandse arbeidersvereniging HTIB heeft een verklaring uitgegeven tegen extremisme, antisemitisme en islamofobie. Over de steun die vanuit Nederland wordt gegeven aan ISIS, schrijft de HTIB:

"In een democratische rechtsstaat is geen plek voor steun aan dit soort monsters. Goedpraterij van geweld op onschuldige burgers onder de noemer van de sharia, de jihad en het uitgeroepen kalifaat kan op geen enkele manier gerechtvaardigd worden. Wij beschouwen steun aan deze groep en hier actief propaganda voor maken als meewerken aan een misdaad tegen de mensheid."

Lees hieronder de gehele verklaring.

SP-leider Rotterdam : hoog tijd voor advertentie van BN'ers tegen groeiende islamofobie

11 augustus 2014 | 14:05

Hoog tijd voor een paginagrote advertentie tegen groeiende islamofobie in dit land. Welke bekende Nederlanders nemen het voortouw?"

Dat schrijft Leo de Kleijn, leider van de Rotterdamse SP op zijn facebookpagina. De reacties die hij op zijn suggestie krijgt

Hij schrijft verder: Als je er even over nadenkt. "X is een achterlijke cultuur/godsdienst". Vul in voor X, "Islam" of "Jodendom". Niemand van onze volksvertegenwoordiging is het eens met het tweede. En met het eerste? Doen we daar moeilijk over? Zien we dat nog als een bedreiging?

De Kleijn krijgt talloze negatieve reacties op zijn suggestie die de noodzaak van meer aandacht voor islamofobie eerder lijken te onderstrepen.

Disclaimer. #gaza #jodenhaat #moslimhaat

07 augustus 2014 | 14:42

Waarom besteden jullie aandacht aan het conflict in het Midden-Oosten? Er zijn toch conflicten waarbij nog veel meer doden vallen? Waarom organiseren jullie geen demonstratie tegen het geweld in Syrie?
Of: waarom besteden jullie aandacht aan antisemitisme? Dat doen reguliere media toch al genoeg?
Of: waarom hebben jullie het in een artikel alleen over moslimhaat en niet over antisemitisme? Wist u wel dat moslims zelf ook vaak discrimineren?

Het zijn vragen die we geregeld krijgen. Ee laatste tijd wat vaker. Vaak in vriendelijke bewoordingen, soms wat ruwer van toon. Ewoud Butter probeert de vragen te beantwoorden.

Menebhi: 'Aanhangers van ISIS zijn islamofoben en fascisten'

07 juli 2014 | 16:47

"De jongeren die in Den Haag voor ISIS demonstreren zijn racisten, islamofoben en antisemieten.' Dat verklaart Abdou Menebhi, voorzitter van de Marokkaans-Nederlandse organisatie Emcemo in een kort gesprek dat Republiek Allochtonië met hem had.

Moskee beklad met hakenkruis

28 juni 2014 | 11:04

De Marokkaanse moskee in Almere-Buiten is beklad met een hakenkruis. De bekladding werd zaterdagmorgen ontdekt. De vereniging Omar ibn Al Khattab heeft aangifte gedaan bij de politie.

Wie het hakenkruis op de muur van de moskee heeft aangebracht, is onduidelijk. De politie doet zaterdag onderzoek. Een medewerker van de forensische opsporingsdienst heeft het hakenkruis opgemeten en in de omgeving naar een spuitbus gezocht.

Marokkaanse organisaties verzoeken Saoedi-Arabie af te zien van boycot

19 mei 2014 | 17:33

Mohammed Rabbae (Landelijk Beraad Marokkanen), Abdou Menebhi (Emcemo) en Bouchaib Saadane (ouderenorganisatie MOBIN) hebben een open brief gestuurd aan Abdullah Abdulaziz Alshaghrood, de ambassadeur van Saoudie-Arabië. In deze brief verzoeken zij de Saoudi's af te zien van een aangekondigde handelsboycot van Nederland naar aanleiding van de anti-islam stickers van Wilders.

De briefschrijvers laten de Saoudische ambassadeur weten dat ze zelf al actie tegen de 'islamracist' Wilders voeren, dat Wilders niet de meerderheid van het Nederlandse volk vertegenwoordigt, dat Nederlandse moslims een onverbrekelijk onderdeel van de Nederlandse samenleving vormen en dat ook de werkgevers de opvattingen van Wilders afwijzen.

Volgens de briefschrijvers zou Saoudi Arabië door af te zien van een boycot de positieve en democratische krachten in Nederland steunen in de "strijd tegen racisme en islamofobie."

Het is overigens zeer de vraag of Saoudi Arabië gevoelig is voor termen als 'democratische krachten'. Het land is een absolute monarchie, een theocratie gebaseerd op de sharia en geeft doorgaans weinig blijk van interesse voor democratie of mensenrechten. Hieronder de volledige brief.

Over de zin en onzin van cijfers over internetdiscriminatie

06 mei 2014 | 11:37

We hebben in Nederland sinds vorig jaar twee meldpunten internetdiscriminatie: het MDI en MiND.

Dat leidde dit jaar tot twee jaarverslagen over 2013 waaruit nogal verschillende conclusies getrokken kunnen worden. Ewoud Butter las beide jaarverslagen.

SMN: Neem stelling tegen discriminatie van moslims en meld het

11 april 2014 | 11:28

Het Samenwerkingsverband van Marokkaanse Nederlanders (SMN) maakt zich grote zorgen over incidenten waarbij burgers met een Marokkaanse en/of islamitische achtergrond slachtoffer worden van (verbaal) geweld. Dat laat het SMN weten in een persbericht. Het SMN roept Marokkaanse Nederlanders en moslims op melding te maken van discriminatie.

'Zeggen wat je denkt en doen wat je zegt....'

21 maart 2014 | 16:56

Tekst: Ineke van der Valk

Wilders recente dreigement richting de Marokkaanse gemeenschap (en de rechtsstaat) heeft tot veel protest en verzet geleid. Het lijdt geen twijfel dat Geert Wilders ook in deze blijft bij zijn motto ‘Zeggen wat je denkt en doen wat je zegt’, ook al probeerde hij de boodschap (‘Minder Marokkanen’…. ‘dat gaan we regelen’) in tweede instantie te ontkrachten door te doen alsof het hem alleen om criminele Marokkanen ging.

Collectief tegen Islamofobie doet beroep op minister Asscher en politieke partijen

23 februari 2014 | 22:37

Het Collectief tegen Islamofobie en Discriminatie doet in onderstaande brief een beroep op minister Asscher islamofobie aan te pakken samen met andere vormen van racisme en discriminatie. Tevens roept het Collectief politieke partijen op om in deze verkiezingscampagne mee te denken over een aanpak en een duidelijk standpunt in te nemen tegen alle vormen van racisme en discriminatie inclusief islamofobie.

Tweederde van de moslims ervaart discriminatie

27 januari 2014 | 23:46

Een kwart van de inwoners van Nederland heeft in de afgelopen twaalf maanden tenminste één voorval meegemaakt dat zij als discriminerend hebben ervaren. Binnen migrantengroepen (Turkse, Marokkaanse, Surinaamse, Antilliaanse Nederlanders en migranten uit Midden- en Oost-Europa) heeft een derde tot de helft in de afgelopen twaalf maanden discriminatie in de openbare ruimte ervaren. Van de werkzoekende migranten heeft 20 tot 40% discriminatie ervaren bij het zoeken naar werk en bijna twee op de drie moslims rapporteert ten minste één discriminatie-ervaring in het afgelopen jaar.

Dat blijkt uit het rapport Ervaren Discriminatie in Nederland dat op 24 januari 2014 is verschenen.

Islamitische en joodse organisaties werken samen tegen antisemitisme

19 januari 2014 | 15:29

Islamitische en joodse organisaties gaan samen optreden als antisemitische incidenten zich voordoen.
Dit is een resultaat van de ronde tafelgesprekken die werden gehouden onder leiding van minister Lodewijk Asscher (PvdA) naar aanleiding van de discussie die vorig jaar ontstond toen Turks-Nederlandse jongeren antisemitische uitspraken deden in een tv-programma van de NTR. Aan de gesprekken namen onder andere het CIDI, de Anne Frankstichting, het Centraal Joods Overleg, het Inspraakorgaan Turken (IOT), het Contactorgaan Moslims en Overheid, en het Samenwerkingsverband van Marokkaanse Nederlanders (SMN) deel.

Dit blijkt uit een brief van Asscher aan de Tweede Kamer.

Actie Rabbae en de Moslimkrant succesvol: google weert mailadres Geert

27 december 2013 | 10:18

Google heeft de gmail account waarmee Geert Wilders anti-islamstickers verspreidde geblokkeerd.

Geen sticker van Geert bij moskee in Geleen, wel twee varkenskoppen

20 december 2013 | 12:51

Aan het toegangshek van een moskee in Geleen hebben onbekenden een varkenskop bevestigd. Op het terrein werd een tweede varkenskop gevonden, meldt de politie. Er is door het moskeebestuur aangifte gedaan van belediging.

CMO: minister Opstelten erkent islamofoob geweld als probleem.

12 november 2013 | 08:26

Met regelmaat zijn moslims en moskeeën slachtoffer van gewelddadige, islamofobe acties. Dit blijkt ook uit onderzoek. Minister Opstelten erkent het probleem. Het Contactorgaan Moslims Overheid (CMO) heeft de minister verzocht om bij een eventueel volgend incident dit publiekelijk te veroordelen.

Het CMO is ook in overleg met het Ministerie van SoZaWe over te nemen stappen in het bestrijden van islamofobie en heeft de Minister van Veiligheid en Justitie verzocht dit te steunen.

Welkom in Eurabia III: Islamofobie

02 november 2013 | 18:18

Tekst: Martijn de Koning

"De activiteiten van de laatste tijd rondom het thema islamofobie staan in het teken van pogingen om voor elkaar te krijgen dat islamofobie een aparte registratiegrond wordt bij discriminatie zoals dat ook het geval is bij anti-semitisme. (..) Dat is maar een klein aspect van islamofobie en kan alleen maar betrekking hebben op islamofobische uitingen en niet op de islamofobische structuren in beleid en samenleving. Dit wil niet zeggen dat men deze pogingen maar moet laten varen (integendeel), maar het betekent wel dat dit slechts één deel van de aanpak van islamofobie kan zijn. Uiteindelijk gaat het hier ook om macht. Zijn het de blanke, seculiere/christelijke autochtonen die bepalen wat de Nederlandse samenleving is, waar de grenzen van de vrijheden liggen of zijn de opvattingen, grieven en historisch bepaalde posities van zwarte mensen en moslims gelijkwaardig?" Dat schrijft Martijn de Koning in onderstaand stuk.

Islamofobie: de definitie tegen het licht gehouden

24 oktober 2013 | 10:30

Veel blogs deze week over islamofobie. Directe aanleiding: de Europese Islamofobie Conferentie van EMCEMO en het Collectief tegen Islamofobie en Discriminatie in Amsterdam en de geblogde of getwitterde reacties daarop (zie link onderaan). Ook daarin veel discussie over het gebruik en de definitiekwestie. Eerder dit najaar organiseerden CMO en SPIOR hierover een expertmeeting, met onder meer de presentatie van onderzoeker Ineke van der Valk die hieronder wordt weergegeven.

Islamofobie is door politiek misbruik een inhoudsloze term geworden

22 oktober 2013 | 08:00

Tekst: Carel Brendel

Religieuze pressiegroepen gebruiken de term ‘islamofobie’ als drukmiddel in het politieke debat. Het woord is daardoor een inhoudsloos containerbegrip geworden. Desondanks wordt er druk over geconfereerd, maar zonder dat er serieuze vraagtekens worden gezet bij het islamofobiegeroep.

Praten over islamofobie zonder islamofoben

21 oktober 2013 | 15:15

Tekst: Jan Jaap de Ruiter

Op de conferentie over islamofobie, die plaatsvond op vrijdag 18 oktober en die georganiseerd was door het EMCEMO en het Collectief tegen Islamofobie en Discriminatie, was geen enkele islamofoob aanwezig en dat was jammer. Ook was er geen enkele ‘hard core’ moslim aanwezig, doorgaans het object van aandacht van islamofoben, en ook dat was jammer. De zaal zat dus weer eens vol met de usual suspects waaronder de schrijver van dit verslag.

Ineke van der Valk over islamofobie

19 oktober 2013 | 20:25

Het Euro-Mediterraan Centrum voor Migratie en Ontwikkeling (Emcemo) en het Collectief Tegen Islamofobie en Discriminatie organiseerden op 18 oktober een Europese Islamofobie Conferentie in Amsterdam.

Hieronder de tekst van één van de sprekers, Ineke van der Valk, die specifiek was gevraagd een bijdrage te leveren aan het onderdeel 'islamofobie, wetenschappelijk benaderd'. Zij doet onderzoek naar islamofobie. Aan het eind van haar speech deed zij een oproep om ervaringen met discriminatie van moslims en antimoslim hatespeech aan haar door te geven.

Eén jaar Veiligheidspact tegen discriminatie

19 september 2013 | 18:00

Tekst: Tijno Venema en Roemer van Oordt

De Nederlandse samenleving is zeer divers. Verschillen in levenswijze en verschillen van mening over allerlei zaken (seksualiteit, Midden-Oosten, islam) kunnen inzet zijn van dialoog of debat in een pluriforme samenleving. Deze verschillen kunnen heel fundamenteel zijn, maar zij mogen nooit een motief zijn om elkaar te discrimineren, laat staan om elkaar met verbaal of fysiek geweld te bejegenen.

Ieder mens heeft het recht om te zijn zoals hij of zij is én om gerespecteerd te worden door anderen, mits hij of zij ook de ander respecteert in diens eigenheid. Wederzijds respect is de grondslag van een humane maatschappij waar plaats is voor iedereen die zich houdt aan onderling overeengekomen maatschappelijke spelregels. Bescherming van minderheden is een belangrijk uitgangspunt in onze democratie. Zo formuleerden de initiatiefnemers vorig jaar de uitgangspunten van het Veiligheidspact tegen discriminatie.

Europese Islamofobie Conferentie

18 september 2013 | 07:48

Het Euro-Mediterraan Centrum voor Migratie en Ontwikkeling (Emcemo) en het Collectief Tegen Islamofobie en Discriminatie organiseren een Europese Islamofobie Conferentie op 18 Oktober 2013 in het Concern Congres Centrum te Amsterdam. Hieronder de tekst van de uitnodiging.

Islamisering en islamofobie

01 september 2013 | 11:02

Tekst: Hoessein

Toen ik uit Irak naar Nederland kwam, noemde ik mezelf atheïst. Ik geloofde vanaf mijn pubertijd namelijk in geen enkele God meer. Hoe meer mijn ouders en vrienden probeerden mij wel te laten geloven, hoe verder ik van hun geloof afdreef. En hoe vaker werd geroepen dat Allah groter was, des te kleiner hij voor mij werd.

Wanneer het plaatsen van een varkenshoofd bij een moskee niet discriminerend is

19 augustus 2013 | 18:25

Tekst: Quinsy Gario

Teamchef Politie Alphen aan den Rijn – Eenheid Den Haag John Nieumeijer gaat er vanuit dat het varkenshoofd die tijdens de ramadan bij de Arrahman moskee werd geplaatst niet racistisch bedoeld was. Nieumeijer kwam hiermee terwijl het onderzoek nog loopt en er nog geen daders zijn aangewezen. De daders, als ze nu ooit nog berecht zullen worden, hebben bij deze al een vrijbrief gekregen. Het is een flauwe grap volgens Nieumeijer. Toen hij op Twitter erop werd aangesproken ging hij in de verdediging.

Petitie om islamofobie als aparte discriminatiegrond te erkennen online

04 juli 2013 | 11:42

Op petities24.com is een petitie verschenen waarin wordt gevraagd islamofobie te erkennen als aparte vorm van etno-religieuze discriminatie.

Het verzoek van de initiatiefnemers (o.a. emcemo) is om islamofobie net als antisemitisme apart te registreren zodat meer inzicht kan worden verkregen in aard en omvang van dit verschijnsel met het oog op preventie en bestrijding.

Rijke voedingsbodem in Nederland voor moslimhaat/ islamofobie

03 juni 2013 | 08:05

"Een meerderheid van de Nederlanders vindt het jodendom geen verrijking voor Nederland, wil de immigratie uit Israel stopzetten, is tegen de bouw van nieuwe synagoges en wil de halacha grondwettelijk verbieden. De afkeer van het jodendom voert onder mensen van bijna alle politieke gezindten de boventoon. Dat blijkt uit een peiling van Maurice de Hond."

Wanneer dit de opening van een krantenartikel was geweest, was er groot alarm geslagen over de toename van antisemitisme in Nederland en over het gebrek aan steun van Nederlanders voor elementaire mensenrechten. En terecht. De genoemde peiling gaat echter over de islam en moslims in Nederland en de uitslag van de peiling wordt door de meeste media genegeerd.

Collectief tegen Islamofobie pleit voor erkenning islamofobie als aparte discriminatiegrond

28 mei 2013 | 23:38

Het Collectief tegen Islamofobie en Discriminatie (CTID) heeft per mail en sociale media een petitie per mail verstuurd over Erkenning van Islamofobie als aparte discriminatiegrond. Eerder werd ook al door het Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO) gepleit om islamofobie apart te registreren, net als dat bij antisemitisme gebeurt.

Het CTID laat in een persbericht weten dat de groei van islamofobie en moslimhaat in Nederland, meer nog dan in andere Europese landen, duidelijk merkbaar is. Dit is volgens het CTID merkbaar aan het aantal incidenten gericht tegen moskeeën en individuen.

De bekende Nederlandse tolerantie, die gebaseerd was op wederzijds respect, is volgens het CTID "omgeslagen naar het tolereren van discriminatie en islamofobie, onder het motto van de vrijheid van meningsuiting."

Linkse islamkritiek

10 mei 2013 | 15:04

Tekst: Francisco van Jole

Linkse kritiek op de islam, dat klinkt even zeldzaam als rechtse kritiek op marktwerking. Rechts mag met die schaarsheid graag spotten. Sterker nog, soms krijg je het idee dat alleen dat al het doel is van 'islamkritiek': links op de kast jagen. Het is op het eerste gezicht ook wel vreemd. Volgens Marx, om maar een willekeurige linkse denker te noemen, was religie opium van het volk, een verdovend middel dat opstandigheid bedwingt en echt geluk in de weg staat. Dus hoe valt dat te rijmen met een taboe op islamkritiek?

Uitbuitingsracisme en competitieracisme

21 april 2013 | 23:31

Heiligverklaring van de wedijver en taboe op de afgunst

Tekst: Anne-Ruth Wertheim

De gevaren van het competitieracisme worden schromelijk onderschat. En het framen van competitieracisme als culturele bezorgdheid - als 'islamofobie' - maakt deel uit van de politieke agenda van degenen die uit zijn op het achteruitzetten van een bevolkingsgroep in de hoop dat zij vertrekken.
Dat schrijft Anne Ruth Wertheim.

Antisemitisme en islamhaat of 'kunst'?

15 april 2013 | 09:08

Een kunstenaar mag flink provoceren en ook kwetsen om zijn publiek aan het denken te zetten. Je kunt je wel afvragen tot welke grens.

CMO: registreer islamofobie net als antisemitisme

09 april 2013 | 07:28

Met afschuw heeft het Contactorgaan Moslims en Overheid kennis genomen van de brandstichting in de moskee te Enkhuizen. Het CMO vindt de hoeveelheid aanmatigende reacties die op diverse nieuwsfora te vinden zijn met betrekking tot deze brandstichting dan ook een zorgelijke ontwikkeling. Dat laat het CMO weten in een persbericht.

Update: lijst met incidenten rond moskeeën

07 april 2013 | 19:17

Opnieuw is in Enkhuizen een moskee in brand gestoken. In 2011 was er een poging tot brandstichting en in 2012 werd een school in brand gestoken waar een moskee gehuisvest zou worden. De getroffen moskee is van de Islamitische Stichting Nederland.

De afgelopen jaren zijn er minder incidenten rond moskeeën gemeld.

Aanpak extremisme en discriminatie vraagt om diepte-investering

18 maart 2013 | 21:21

Tekst: Roemer van Oordt

Veel van de ophef over tot jihadist doorradicaliseerde moslimjongeren en antisemitisme onder de Turkse jeugd is niet alleen behoorlijk naïef, maar toont vooral aan dat in Nederland te vaak projectmatige crisispolitiek wordt gevoerd. Alleen ad hoc reageren op incidenten - hoe schokkend die ook zijn - blijkt niet te werken. Bestrijden en voorkomen van de vorming van extreem gedachtegoed bij en hardnekkige discriminatie door of van jongeren vraagt om correctie van opvoeders, doorlopende interventies op scholen en andere plekken waar zij komen en een (pro)actieve overheid.

Moet islamofobie worden verboden?

07 maart 2013 | 21:46

Tekst: Ewout Klei

Is islamofobie een vorm van racisme en is het te vergelijken met antisemitisme?
Moet islamofobie verboden worden?
Ewout Klei zoekt een antwoord op deze vragen in onderstaand stuk.

Collectief: meer aandacht voor islamofobie

09 juni 2012 | 11:25

Het Collectief tegen Islamofobie en Discriminatie (CTID) heeft een oproep gestuurd aan politieke partijen. Hierin vraagt het collectief de partijen meer aandacht te besteden aan het bestrijden van islamofobie bij de komende verkiezingen. Zo laat het CTID weten in een mail die ook aan Republiek Allochtonie is gestuurd.

Het CTID, een samenwerkingsverband van niet nader genoemde religieuze en niet- religieuze maatschappelijke organisaties en individuen, stelt dat er de laatste jaren sprake is geweest van een toename van intolerantie, polarisatie, radicalisering en islamofobie. "Mensen met een islamitische achtergrond krijgen te maken met stigmatisering, buitensluiting, geweld en ongelijke behandeling, hetgeen leidt tot polarisatie en een tweedeling binnen de maatschappij. De islam wordt gelijkgesteld aan terrorisme, radicalisering en wangedrag," aldus het CTID. Volgens het samenwerkingsverband zou uit onderzoek blijken dat er sprake is van een negatief klimaat ten opzichte van mensen met een islamitische achtergrond. Ook zou het geweld tegen moskeeën en personen, alsook het aantal islam gerelateerde discriminatiemeldingen gestaag toenemen.

Hieronder, integraal, de oproep van het CTID, zoals die werd verstuurd door het Euromediterraan Centrum voor Migratie en Ontwikkeling (Emcemo).

Ayaan Hirsi Ali omarmt Breiviks ‘waarheid’

14 mei 2012 | 22:34

Tekst: Hans Groen

In het recente interview voor Radio 1 stelt Ayaan dat de moorden in Noorwegen het gevolg zijn van de politieke correctheid in het land. Het doodzwijgen van het immigratieprobleem. In een adem door neemt ze de credits dat in Nederland dit niet is gebeurd mede dankzij haar. Een interview dat bol staat van valse vergelijkingen.

Islamofobie wordt beloond

09 mei 2012 | 12:35

Tekst: Eric Hulsens

Ayaan Hirsi Ali krijgt een prijs voor het ‘moedig engagement’ waarmee ze een ‘onaangepaste mening’ verdedigt op het gebied van ‘islamkritiek’ en ‘vrouwenrechten’. De prijs gaat uit van de beruchte Axel Springer Verlag. De Nederlandse zionist Leon de Winter mag de laudatio houden.

Europa moet meer doen om vooroordelen over moslims tegen te gaan

03 mei 2012 | 21:55

Europese regeringen moeten meer doen om de negatieve stereotypen en vooroordelen over moslims in vooral het onderwijs en op de arbeidsmarkt tegen te gaan. Dat stelt Amnesty International in het vandaag verschenen rapport Choice and Prejudice: Discrimination against Muslims in Europe.

Werkgevers weigeren moslimvrouwen een baan; meisjes mogen niet deelnemen aan lessen op school omdat ze traditionele kleding dragen zoals een hoofddoek. Mannen kunnen worden ontslagen omdat ze een baard dragen die geassocieerd wordt met de Islam.

Is Merkels CDU nog integreerbaar?

25 april 2012 | 14:42

Tekst: Eric Hulsens

Nu Europa steeds meer een kolonie van Duitsland wordt, is het interessant te zien hoe dat land met zijn 4,5 miljoen burgers met islamitische achtergrond omgaat. De islamconferentie in Berlijn verduidelijkte dat: die omgang is betuttelend, agressief en paranoïde.

Amsterdam onderzoekt of specifieke aanpak islamofobie noodzakeljk is

11 april 2012 | 22:47

De gemeente Amsterdam onderzoekt in het kader van de heroriëntatie op het gemeentelijk radicaliserings- en polarisatiebeleid of, in samenwerking met politie en OM, specifieke inzet op de bestrijding van islamofobie noodzakelijk is. Dat schrijft het Amsterdamse college in antwoord op vragen van GroenLinks.

Selectieve verontwaardiging is immoreel en gevaarlijk

18 maart 2012 | 10:51

Tekst: Michael Blok

Eerder deze week werd de VPRO gedwongen een satirisch stuk over Joodse Westoever-kolonisten van haar website af te halen. De verontwaardiging in binnen- en buitenland over het Polenmeldpunt Van Geert Wilders duurt nog steeds voort. En tegelijkertijd kijkt niemand ervan op als moslims vrijwel iedere dag in verband worden gebracht met gevaar en achterlijkheid. Die selectieve verontwaardiging is niet alleen onterecht, maar ook onthullend. En niet alleen immoreel, maar ook gevaarlijk. Dat schrijft Michael Blok

Breivik is geen lone wolf

17 maart 2012 | 18:19

Op 16 april begint het proces tegen de Noorse massamoordenaar Anders Breivik. Met het opsluiten van Breivik is het gevaar nog niet geweken: ‘Breivik is geen lone wolf, de ideologie uit zijn manifest is op internet springlevend,’ zei Trouw-journalist Eildert Mulder donderdag in Dit is de Dag. Mulder deed onderzoek naar het gedachtegoed van Breivik.

Hieronder het interview met Mulder.

'Ze'

02 maart 2012 | 22:47

Tekst: Bart Voorzanger

Wat ís er toch met al die opiniemakers, columnisten, bloggers en bestuurders die steeds als een groepje moslims iets vraagt, onmiddellijk schermen met de ‘neutraliteit’ van de overheid, de ‘openbaarheid’ van het onderwijs, de o zo verheven – buiging, buiging – scheiding van kerk en staat, en wat ze verder nog maar aan hoogs en heiligs van stal kunnen halen om … ja om wat eigenlijk? Om een muis te baren. Om te concluderen dat ‘ze’ er geen recht op hebben – op wat het ook maar is dat ‘ze’ vragen.

Keiharde cijfers over massa-immigratie uit moslimlanden

16 februari 2012 | 09:00

Tekst: Flip van Dyke

Het wil nog steeds maar niet lukken met die massa-immigratie uit moslimlanden deze eeuw. Bovendien wordt de immigratie voor een heel groot deel gecompenseerd door emigratie. Geen enkele claim houdt stand, doch volgens de retoriek is er niets veranderd, maar dit is de werkelijkheid:

Netto kwamen er de afgelopen 10 jaar totaal minder allochtonen binnen uit alle moslimlanden dan in 1980 alleen al uit Turkije en Marokko.

De PVV meet met twee maten

08 februari 2012 | 10:41

Vorige week donderdag eiste PVV voorman Geert Wilders op hoge toon van minister Rosenthal dat hij de Duitse ambassadeur op het matje zou roepen. Aanleiding was een Duitse brochure over rechts-radicalisme, met een voorwoord van de Bundesminister van Justitie, die volgens Wilders ten onrechte een verband legt tussen het PVV gedachtegoed en rechts-extremisme.

Lokale politici vragen aandacht voor aanpak islamofobie

24 januari 2012 | 08:48

In Den Haag en Amsterdam hebben lokale partijen hun gemeente gevraagd actie te ondernemen tegen 'extreme islamofobie'.

Aanleiding hiervoor is het onlangs verschenen boek Islamofobie en discriminatie van Ineke van der Valk waaruit onder andere blijkt dat in de periode 2005-2010, landelijk, 117 geregistreerde geweldacties tegen moskeeën plaatsvonden. Hoeveel mensen jaarlijks slachtoffer zijn van discriminatie ten gevolge van islamfobie is onduidelijk. Islamofobie wordt meestal niet als aparte meldingsgrond genoemd. Het Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam (MDRA) heeft in haar jaarverslag 2010 daarom de aanbeveling opgenomen om net als dat eerder met antsemitisme is gebeurd “landelijk afspraken te maken om klachten over discriminatie die betrekking hebben op islamofobie apart te rubriceren”.

Islamofobie en discriminatie

16 januari 2012 | 16:58

Tekst: Ewoud Butter

Vorige week werd het boek Islamofobie en discriminatie gepresenteerd. Het boek van onderzoeker Ineke van der Valk is één van de eerste Nederlandse wetenschappelijke studies naar islamofobie. Het boek werd geschreven in opdracht van het Euromediterraan Centrum voor Migratie en Ontwikkeling (Emcemo). Het biedt een toegankelijk overzicht van de theorievorming rond islamofobie en schetst de Nederlandse situatie en context. Een compleet beeld geeft het onderzoek nog niet. Daarvoor is meer nodig.

Veel incidenten rond moskeeen

01 januari 2012 | 11:38

Moskeeën in Nederland zijn in de periode 2005-2010 117 keer doelwit geweest van geweld dat voorkwam uit angst voor de islam. Moskeeën werden beklad (43 keer) of er waren vernielingen bij islamitische godshuizen (37 keer).
Dat blijkt uit onderzoek van onderzoekster Ineke van der Valk die onderzoek naar islamofoob geweld deed in opdracht van het Euro Mediterraan Centrum voor Migratie en Ontwikkeling (Emcemo). In januari verschijnt haar boek Islamofobie en Discriminatie.

Op Republiek Allochtonië is de afgelopen jaren geprobeerd het aantal incidenten bij te houden (zie hieronder) - onder andere omdat er relatief erg weinig ophef wordt gemaakt over dergelijke incidenten. Het werkelijke incidenten ligt waarschijnlijk (veel) hoger. Moskeen geven te kennen lang niet altijd ruchtbaarheid te willen geven aan een incident.
Op grond van het hieronder gegeven overzicht lijkt er het laatste jaar sprake te zijn van een afname van deze incidenten. Een vergelijkbare trend valt op te maken uit de laatste Poldispublicatie.

Opmerkelijk: een kwart van de PVV-aanhang vindt geweld toegestaan

07 november 2011 | 20:28

25% van de PVV aanhang vindt (politiek) geweld acceptabel. Dat zou je kunnen opmaken uit het rapport The New Face of Digital Populism van de Britse denktank Demos op basis van een online enquete onder de aanhang van populistische rechtse partijen in Europa. Toch vraagt deze stellige conclusie om nuancering. Zo wordt door de onderzoekers nadrukkelijk de aantekening gemaakt dat het legitimeren van geweld nog niet hoeft te betekenen dat iemand zelf in staat is geweld te gebruiken. Ook zou het volgens de onderzoekers kunnen betekenen dat men het bijvoorbeeld eens is met een militaire actie tegen Libië.

De denktank ondervroeg meer dan tienduizend aanhangers van partijen en organisaties, verspreid over twaalf Europese landen. Ze werden geworven via advertenties op Facebook, waardoor het voornamelijk een onderzoek onder jongeren werd. Twee derde van de ondervraagden was man en jonger dan dertig jaar.

Conferentie: Islamofobie, illusie of werkelijkheid?

23 mei 2011 | 07:53

Op vrijdag 3 juni 2011 tussen 15.00 uur - 18.00 uur organiseert het Euro
Ilim Instituut van de SICN een conferentie: Islamofobie, illusie of
werkelijkheid?

Deze conferentie wordt gehouden tijdens het Multifestijn ( 2 t/m 5 juni
2011) in de Brabanthallen in Den Bosch.

Sprekers:

Prof. Dr. Bülent Şenay - is hoogleraar geschiedenis van religie en
Islamitische Studies, en voorzitter van ISN Diyanet Nederland. Hij heeft een
uitgesproken mening over Islamofobie en multiculturalisme in de Europese
context en stelt dat Islamofobie een vorm van cultureel (psychologisch)
terrorisme is.

Prof.dr. Thijl Sunier- is hoogleraar Islam in Europese gemeenschappen,
verbonden aan VISOR, Vrije Universiteit Amsterdam.

Dhr. Abdulwahid van Bommel- is docent geestelijk verzorger, expert op het
gebied van islam in Nederland, schrijver en vertaler.

Marokkaans Netwerk tegen Racisme: rechter maakt grote vergissing

07 april 2011 | 09:15

Het Volendamse Don Bosco College mag leerlingen verbieden om een hoofddoekje te dragen op school. Aldus oordeelt de kantonrechter in Zaandam.
Het Marokkaans Netwerk tegen Racisme en voor Sociale Cohesie denkt dat de rechter een grote vergissing maakt als hij zegt dat dit verbod geen inperking is van vrijheid van meningsuiting of discriminatie op basis van geloof. Moslima’s de vrijheid ontnemen de hoofddoek te dragen raakt zowel het recht op godsdienstvrijheid en zelfbeschikking, eveneens gaat het in tegen de emancipatie van de vrouw. Dat laat het Marokkaans Netwerk tegen Racisme en voor Sociale Cohesie in een persbericht weten. Hieronder het vervolg van dit bericht.

Islamofobie en de media

03 april 2011 | 21:12

Tekst: Frans Verhagen (uitgesproken tijdens symposium in Tilburg, op 31 maart 2011)

Begin deze maand vierden Hindoestanen in Den Haag de komst van de lente. Ze bekogelden elkaar met poeder in alle kleuren van de regenboog. Het was een goede gelegenheid voor de NRC om een verhaal te wijden aan deze groep, die nogal onopvallend is in het dagelijks leven, zoals de reporter opmerkte. Niemand zei er iets van dat in Den Haag, achter het station Hollands Spoor, de grootste hindoetempel van Europa gebouwd gaat worden.

Waarom gaat het nooit over Hindoestanen, vroeg de reporter? Zelf weten ze het wel. Komt door de media en het onderwijs. Niemand weet iets van Suriname, waar de meeste van deze Hindoestanen vandaan komen. Een bijzonder hoogleraar Hindoestaanse migranten stelde ronduit dat als je geen problemen veroorzaakt, je in Nederland niet zichtbaar bent.

MDI jaarverslag 2010 is uit

24 maart 2011 | 10:42

2010 in het kort: In haar 13e jaar ontving het MDI wat minder meldingen dan in 2009, maar het aantal gemelde uitingen, en ook het aantal uitingen dat als strafbaar werd beoordeeld, steeg. Zo meldt het MDI in een persbericht.
Hieronder het vervolg van dit persbericht.

‘Dadelijk moeten we lokmoslims gaan inzetten’ (Johanna Nouri)

01 juli 2010 | 21:36

"Tegen het antisemitisme treedt onze samenleving op, er komt een spoeddebat, men roept op lokjoden in te zetten en neemt moties aan. De vraag is of dat ook gaat gebeuren bij de discriminatie van moslims. Van Donselaar was daarover erg somber.(..)Het zou fijn zijn als de Tweede Kamer laat zien dat hij ongelijk heeft."

Dat schrijft Johanna Nouri op haar weblog Levantijnse berichten. Hieronder haar blog.

Antisemitisme neemt af, geweld tegen moslims neemt toe

01 juli 2010 | 14:57

Antisemitisme in Nederland neemt af, de discriminatie van moslims en Marokkanen neemt toe en ook het geweld tegen moslims is toegenomen. Dat blijkt uit de vandaag verschenen Monitor Rassendiscriminatie. Uit de monitor blijkt ook dat de extreemrechtse straatformaties in Nederland in omvang zijn afgenomen. Wel is het internet nog een belangrijk medium voor discriminerende uitingen.

Hedendaags racisme, een mengvorm die verheldering verlangt (Anne-Ruth Wertheim)

23 mei 2010 | 08:56

1. In Nederland is een verschuiving gaande van uitbuitings-(koloniaal) racisme naar cultureel (concurrentie-) racisme.
2. Op dit moment heerst er een mengvorm van beide soorten racisme.

Die mengvorm brengt mensen in verwarring omdat het daarin niet zou gaan om lichamelijke kenmerken van de aangewezen groep maar om iets cultureels, hun religie de islam. Dat stelt Anne-Ruth Wertheim in onderstaand artikel.

vorige | volgende

Aanmelden nieuwsbrief

Ruim 2100 personen en instellingen zijn geabonneerd op de tweewekelijkse nieuwsbrief van de Republiek Allochtonië. Wilt u ook een abonnement op de nieuwsbrief? Vul dan hieronder uw emailadres in.

Aanmelden voor de nieuwsbrief van Republiek Allochtonië

Of neem een abonnement op de dagelijkse nieuwsbrief.

Zoeken op trefwoord

Over republiek Allochtonië

Achtergronddossiers

Meest gelezen blogs

Banners

  • Polderislam
  • Doneren
  • Ewoud Butter

Laatste reacties

Archief


Republiek Allochtonië