Zeer forse toename meldingen moslimdiscriminatie op internet bij MIND

In feiten door Ewoud Butter op 13-01-2016 | 13:11

Bij het meldpunt voor internetdiscriminatie MiND is in 2015 fors meer gemeld dan in de twee voorgaande jaren. MiND ontving het afgelopen jaar 652 meldingen over discriminerende online uitingen, een ruime verdubbeling ten opzichte van een jaar eerder. De meeste meldingen hadden betrekking op discriminatie op grond van ras (44%) en moslimdiscriminatie (22%).

Vooral deze laatste categorie is spectaculair gestegen. Werd bij MIND in 2015 nog 20 keer melding gemaakt van moslimdiscriminatie, in 2015 steeg dit tot 142 meldingen. Een verzevenvoudiging.

Dat blijkt uit het gisteren door MIND gepubliceerde jaarverslag.

MIND krijgt relatief nog maar weinig meldingen. Dat komt omdat dit door het kabinet ingestelde meldpunt relatief jong is (in 2013 gestart) en er aanvankelijk weinig bekendheid aan werd gegeven.

Afgelopen jaar startte MIND een facbookcampagne en werd het meldpunt ook vermeld in de landelijke anti-discriminatiecampagne 'Zet een streep door discriminatie'. Dit heeft geleid tot grotere naamsbekendheid en verklaart waarschijnlijk in belangrijke mate de toename van het aantal meldingen.

In bijna alle categorieen, uitgezonderd leeftijdsdiscriminatie,  is sprake van een flinke toename van het aantal meldingen.

De discriminatiegrond 'godsdienst' bestaat bijna volledig (voor 98%) uit de discriminatie van moslims. Van de 145 meldingen in de categorie 'godsdienst' ging het 142 keer om moslimdiscriminatie. Omdat het aantal meldingen in 2013 (10) en 2014 (20) veel lager lag, is er sprake van een spectaculaire toename.

 

De toename van de meldingen 'ras' is voornamelijk te verklaren uit een toename van het aantal meldingen van discriminatie van vluchtelingen, in onderstaande tabel mensen van 'overige afkomst'.  Het aantal meldingen van discriminatie van 'Marokkanen' (waarschijnlijk wordt bedoeld 'Marokkaanse Nederlanders) nam af. Deze daling komt waarschijnlijk omdat het aantal meldingen in deze categorie in 2014 hoog lag vanwege de 'minder minder' uitspraken van Geert Wilders.

Meer dan de helft van de meldingen (417) gaat over uitingen op social media. Naast social media werd er ook gemeld over uitingen op fora, blogs of opiniesites (54) en overige websites (169).

 

Het gehele jaarverslag is hier te lezen.

Relativering

Zoals meestal bij berichten over discriminatiecijfers de volgende relativering: cijfers van de politie en discriminatievoorzieningen als ADV's, CIDI, MIND e.d. zijn niet zo hard las ze lijken, maar vormen slechts een indicatie. Vaak wordt er dan ook terecht gesproken over 'het topje van de ijsberg'. De cijfers vertellen hoe vaak er bij een bepaald meldpunt melding is gedaan. Niet meer en niet minder.

De cijfers kunnen een indicatie geven van de toename of de afname van de discriminatie van bepaalde groepen, maar dat hoeft niet.
De cijfers zeggen bijvoorbeeld ook wat over de bekendheid van de mogelijkheden om melding te maken van discriminatie, over het vertrouwen dat mensen in de meldpunten hebben of meer in het algemeen over de aangiftebereidheid onder de slachtoffers van discriminatie.
Deze aangiftebereidheid wordt groter wanneer slachtoffers het idee hebben dat er door meldpunten en politie en justitie ook wat met hun aangifte wordt gedaan, maar kan ook groeien wanneer er door veel mensen in de directe omgeving aangifte wordt gedaan of wanneer er via (sociale) media wordt opgeroepen aangifte te doen. Ook een campagne om discriminatie te melden en bekendheid te geven aan anti-discriminatievoorzieningen kan leiden tot een (tijdelijke) stijging van de meldingen – wat niet hoeft te betekenen dat er ook sprake is van een werkelijke toename van discriminatie.


Ewoud Butter is hoofdredacteur van Republiek Allochtonië. Meer artikelen van Ewoud hier of op zijn blog. Volg Ewoud op Twitter: @ewoudbutter

Zie ook:

Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook.  

Waardeert u ons werk? U kunt het laten blijken door een bijdrage over te maken op rekeningnummer NL12INGB0006026026 ten name van de stichting Allochtonenweblog te Amsterdam. Met een donatie van 5 euro zijn we al blij. Meer mag ook!  


 


Meer over discriminatie, ewoud butter, factcheck, islamofobie, MIND, moslimdiscriminatie, moslimhaat.

Delen:

Reacties


Wim Heitinga - 14/01/2016 11:09

Direct na de verschrikkelijke gebeurtenissen in Keulen en naar we inmiddels weten vele andere steden, waarbij islamitische migranten en asielzoekers vele honderden blanke Europese vrouwen aanvielen, kroop de redactie van dit weblog onder een steen en bleef daar dagenlang zitten. Het was muisstil. Nu ze blijkbaar denken dat de mist is opgetrokken komen ze weer tevoorschijn en gaan doodleuk door, alsof er niets gebeurd is, met jengelen over islamofobie. Dat Keulen echt een gamechanger is ontgaat ze volledig. De geloofwaardigheidsmeter zakt intussen gestaag naar nul.

De Graeve Freddy - 13/01/2016 16:23

Het is spijtig dat men alleen maar de zaken vermeldt, die betrekking hebben op van oorsprong buitenlandse mensen. De vrouwen die regelmatig van die mensen te horen krijgen dat ze naakt zijn en/of gekleed als hoeren op straat lopen, daar is geen meldpunt voor. En zelfs als er meldpunt zou zijn, zou daar weinig opkomen.