Welke kant wil de ‘zwijgende meerderheid’ met Nederland op?

In opinie door Roemer van Oordt op 05-02-2016 | 07:47

Door: Roemer van Oordt

In de vaak heftige discussie in de politiek en de (sociale) media over vluchtelingen, AZC’s en islam wordt regelmatig gesteld dat de meerderheid zwijgt en dus niet wordt gehoord. Het gros van de bevolking zou zich niet kunnen identificeren met twee kampen van uitersten die zich steeds krachtiger als tegenpolen in de samenleving manifesteren. Is dat wel zo?
Aanstaande zaterdag demonstreren 'openlijke' aanhangers van beide groepen in Amsterdam. Om 13.00 uur bij de Dokwerker klinkt het ‘Vluchtelingen welkom, racisme niet’, daarna volgt een flinke steenworp verderop ‘Tegen de Islamisering van Europa’.

Gaat het in Europa nog wel om grote zwijgende meerderheden? Cijfers liegen niet. In het laatste decennium zien we een razendsnelle opmars van, wat ik zou willen noemen, nationaal-populistische en - in hun kielzog - extreemrechtse politieke partijen. Hoewel ze in standpunten en strategie verschillen, willen ze allemaal niet-westerse migranten en vluchtelingen weren en voeren ze stuk voor stuk een islamofobe en/of antisemitische agenda. Hun invloed is in het gros van de landen van de EU aanzienlijk; de aanhang varieert tussen de 15 tot meer dan 50% van de stemmers en vertegenwoordigers hebben belangrijke machtsposities in handen. Die zwijgen niet.

Deze nationaal-populistische partijen krijgen in heel Europa van onderop voeding door aansluiting met groeiend maatschappelijk verzet. De meest in het oog springende exponent daarvan is de van oorsprong Duitse volksbeweging Patriotische Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes (PEGIDA), die in veel lidstaten flink aan de weg timmert.

De successen van PEGIDA zijn het grootst in kleine steden en sociaaleconomische achterstandsgebieden waar weinig moslims wonen. In het bolwerk Dresden heeft slechts 0,4% van de bevolking een islamitische achtergrond. Ook in Nederland zijn het juist kleine steden en achtergestelde gebieden met een verwaarloosbare moslimpopulatie waar het verzet tegen alles wat met islam te maken heeft, het grootst is.
.
De aanhang van PEGIDA is divers en net als die van nationaal-populistische partijen ongetwijfeld niet volledig xeno- of islamofoob. Maar ze lopen allemaal achter leiders aan die dat wel zijn. Alle economische ellende wordt door hen expliciet toegeschreven aan (de komst van) (moslim)immigranten. Kernboodschap is dat ‘onze’ (joods-christelijke) identiteit en tradities onder druk staan door de ‘islamisering’ van de samenleving. De gemeenschappelijkheid tussen de politieke partijen en volksbewegingen zit vooral in hun afkeer tegen ‘de’ islam.

Feiten, feiten en nog eens feiten

‘Islamisering’ wordt gepresenteerd als een feit door consequent te framen dat het aantal immigranten en vluchtelingen uit moslimlanden onhanteerbaar en ongrijpbaar is. Dat proces zou samen gaan met een even imaginaire snelle en massaal om ‘ons’ heen grijpende institutionalisering van de islam. In combinatie met een daardoor toenemende invloed van ‘het’ islamitische gedachtengoed zou de samenleving een steeds meer islamitisch karakter krijgen.

De feiten wijzen anders uit. Vlakke of zelfs negatieve migratiecijfers en de doorzettende, sterke daling in het geboortecijfer verklaren de juist zeer beperkt toename van het aantal moslims in Nederland. Natuurlijk hebben we momenteel te maken met een omvangrijke instroom van vluchtelingen uit oorlogsgebieden. Maar zelfs als die allemaal moslim zouden zijn en asiel krijgen, dan zou het gaan om hanteerbare aantallen waar in de recente geschiedenis (begin jaren negentig) nog daadkracht en begrip voor was. Het verstrekken van verkeerde cijfers over bijvoorbeeld vluchtredenen, zoals onlangs door Frans Timmermans, en het gebrek aan politiek en moreel leiderschap ondermijnen dat draagvlak.

Ook met de institutionalisering loopt het bepaald geen storm. Het aantal moskeeën ligt al jaren tussen de 450 en 500 en wordt hooguit meer zichtbaar door locatie en uiterlijk of groter door fusies en samenwerking. 5 % (!) van alle moslimkinderen gaat naar een islamitische basisschool en er is in heel Nederland slechts één school voor voortgezet onderwijs op islamitische grondslag.

Belangrijk is verder dat er totaal geen oog is voor diversiteit. Continu wordt ‘de’ islam geportretteerd als gewelddadige, totalitaire en onveranderlijke politieke ideologie én ‘de’ moslimgemeenschap als één monolitisch blok. Dat is gevaarlijk voedsel voor aanwezige uitsluitende tendensen, die vorm krijgen in islamofoob gedrag, waaronder uiteenlopende vormen van strafbare moslimdiscriminatie. Incidenten - hoe wanstaltig ook - worden uitvergroot tot algemene waarheden, niet in perspectief geplaatst en gebruikt om een hele bevolkingsgroep structureel weg te zetten.

Niets positiefs?
Staat daar dan niets tegenover? Zeker. Ik ben niet blind voor de talloze, nauwelijks in beeld komende acties in het land van personen en organisaties die een bijdrage leveren aan de opvang van vluchtelingen en voor gemeenten waar de opvang van vluchtelingen of de planning van een AZC wel geruisloos verloopt. Ook ben ik op de hoogte van initiatieven die verschillende bevolkingsgroepen juist bij elkaar proberen te brengen of onderling bescherming bieden, zoals bijvoorbeeld het Veiligheidspact tegen discriminatie. Toch overheerst in het debat in de politiek en in de media het discours van onverenigbaarheid en verzet, van ‘eigen volk eerst’.

Ik roep iedereen op om morgen, zaterdag 6 februari voor 13.00 uur naar de Dokwerker in Amsterdam te komen. Want met de snelle opkomst van nationaal-populistische en extreemrechtse politieke partijen en volksbewegingen zie ik een schaduw over Europa trekken die herinneringen oproept aan de periode voor de Tweede Wereldoorlog. En dat is volgens mij in ieder geval niet de kant die de veronderstelde 'zwijgende meerderheid'  met Nederland en Europa op wil.

Roemer van Oordt is politicoloog, verbonden aan Republiek Allochtonië en Polderislam.nl en doet onder meer (actie)onderzoek naar processen van radicalisering en de institutionalisering van de islam in Nederland. Meer van Roemer op dit blog: hier

Meer over de demonstratieve bijeenkomst bij de Dokwerker: hier


Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook.  

 


Waardeert u ons vrijwilligerswerk? U kunt het laten blijken door een bijdrage over te maken op rekeningnummer NL12INGB0006026026 ten name van de stichting Allochtonenweblog te Amsterdam. Met een donatie van 5 euro zijn we al blij. Meer mag ook!  
Meer over azc's, islam, islamisering, islamofobie, moslims, pegida, roemer van oordt, veiligheidspact tegen discriminatie, vluchtelingen.

Delen:

Reacties


Laurents - 15/02/2016 01:09

Wat ik vaak niet zie is een globaal plaatje. Wij horen berichten en lezen berichten van andere landen waar moslimintegratie grote problemen kent, dit gaat nog een stukje buiten Europa. Daarbij staan vele islamitische landen ver van ons vandaan qua cultuur en hoor ik dingen waar ik niet vrolijk van wordt. Ik ga niet in op veel van de argumenten in dit artikel, het komt voor mij selectief over net als dat het debat tegen de Islam vaak selectief is: het is een zeer complex debat. De verband die jij ziet tussen de heersende politiek Europa en het vergelijk met de 2de wereldoorlog geeft me plaatsvervangende schaamte. Zeker omdat juist de Joodse gemeenschap meerdere aanslagen heeft verwerkt gekregen van extreme Islamisten en ook omdat juist sprekers van het vrije woord (Charlie Hebdo) zijn vermoord en dat laatste doet me eigenlijk meer denken aan de kristalnacht. In ieder geval pas op met dit soort opmerkingen, tijden veranderen en neem niet zo maar aan dat jij aan de goede kant staat. De Islam verdedigen is in mijn optiek het verdedigen van een extreemrechtse ideologie. In mijn optiek ben jij de nazi, niet ik. Dit is extreem gebracht maar het toont wel de complexiteit aan van dit debat.

Jorein Versteege - 07/02/2016 00:24

Rechtse nationalisten winnen voornamelijk steun, omdat de sociaal democratie verrechtst is. Veel arbeiders voelen zich in de steek gelaten en vallen hierdoor makkelijker ten prooi aan rechtse populisten. Die beweren dat de ''Linkse Kerk'' verantwoordelijk is voor wanbeleid, terwijl in feite de asociale rechtse politiek dat is. Maar dat is de taak van rechtse nationalisten, om de arbeidersklasse te verdelen ten gunsten van het kapitalisme. PvdA en ook GroenLinks zijn door hun steun aan het neoliberale systeem, medeschuldig aan de opkomst van Geert Wilders!