Bureau Discriminatiezaken Zaanstreek-Waterland presenteert onderzoek naar islamofobie

In opinie op 09-02-2016 | 11:50

Het Bureau Discriminatiezaken heeft vorige week een onderzoek gepubliceerd over islamofobie in de regio Zaanstreek-Waterland.

Vanwege het toegenomen aantal geregistreerde islamofobe uitingen in haar werkgebied besloot het Bureau Discriminatiezaken te onderzoeken in welke mate dit fenomeen in haar werkgebied voorkomt en welke strategieën kunnen worden toegepast om de leefbaarheid voor moslims te verbeteren.

Om inzicht te krijgen in de omvang en vorm van dit probleem heeft het BD gesproken met bijna vijftig moslims en niet-moslims – zowel ervarings- als anderszins deskundigen – in de Zaanstreek en in Waterland. Een selectie van hun bevindingen is verwerkt in dit rapport. Ook zijn er bijeenkomsten bijgewoond waar islamofobie een gesprekthema was of aan bod kon komen (zoals voorlichtingsbijeenkomsten over de vestiging van een islamitische school c.q. gebedsruimte of de komst van vluchtelingen). Verder heeft er uitgebreid literatuuronderzoek plaatsgevonden en zijn de registratiecijfers van diverse instanties naast elkaar gelegd.

Het BD heeft er voor gekozen om een ‘smalle’ definitie van het begrip islamofobie te hanteren. Alleen waar meldingen en incidenten rechtstreeks naar de islam zijn te herleiden, zijn ze meegenomen in de cijfers. \

Het gehele rapport kun u hier downloaden.

 

Over moslimhaat op Republiek Allochtonië
Republiek Allochtonië besteedt aandacht aan alle vormen van discriminatie, met speciale aandacht voor antisemitisme en moslimhaat. Wij geven in onze eigen teksten meestal de voorkeur aan de term moslimhaat boven de term islamofobie. Meer over de terminologie op polderislam of lees Moslimdiscriminatie registreren of islamofobie? 

Meer over moslimhaat/islamofobie op dit blog hier.


Volg Republiek Allochtonië op
twitter of like ons op facebook.  

 

Waardeert u ons vrijwilligerswerk? U kunt het laten blijken door een bijdrage over te maken op rekeningnummer NL12INGB0006026026 ten name van de stichting Allochtonenweblog te Amsterdam. Met een donatie van 5 euro zijn we al blij. Meer mag ook!   


Meer over bureau discriminatiezaken zaanstreek-waterland, discriminatie, islamofobie, moslimhaat.

Delen: