Ineke van der Valk: Dutch Islamophobia

In achtergronden door Roemer van Oordt op 08-12-2015 | 14:14

Na de boeken Islamofobie en Discriminatie (2012) en Monitor Moslim Discriminatie (2015) is er nu van de hand van Ineke van der Valk een Engelstalig boek verschenen over islamofobie in Nederland. Het boek Dutch Islamophobia gaat voor een Engelstalig publiek in op islamofobie en discriminatie van moslims. Van der Valk is als onderzoeker verbonden aan de Universiteit van Amsterdam en het Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam. Zij doet onderzoek naar discriminatie en extremisme, de laatste jaren vooral naar islamofobie.

Dutch Islamophobia is gepubliceerd in het kader van een meerjarig monitorproject dat ondersteund wordt door de Open Society Foundation en Stichting het PALET. In dit project worden de ontwikkelingen rond discriminatie van moslims en islamofobie in de Nederlandse sociaal-politieke context over meerdere jaren gevolgd. Periodiek wordt daarbij een deelthema uitgediept. Het boek valt inhoudelijk grotendeels samen met de monitorrapportage van 2015. Het begint met een theoretisch hoofdstuk. Verder komen moskeebestuurders zelf aan het woord over discriminatoire agressie gericht tegen moskeeën. In een apart hoofdstuk wordt ingegaan op discriminatie in het voortgezet onderwijs, met onder meer aandacht voor de stereotypen over moslims die leerkrachten tegenkomen onder leerlingen en in lesmaterialen.

Daarnaast wordt ingegaan op uitingen van islamofobie in de politiek. Uitkomsten van onderzoek door derden en dataverzameling door meldorganisaties komen aan de orde. Er wordt een kritische analyse gegeven van de categorieën die door de politie worden gebruikt om voorvallen van discriminatie te rubriceren naar discriminatiegronden. Het onderzoek laat zien dat het bij agressie en geweld tegen moslims niet gaat om incidentele voorvallen of uitingen van religiekritiek maar dat we hier te maken hebben met een structureel voorkomende en verontrustende vorm van discriminatie.

Aan het eind van zijn voorwoord roept professor Ernst Hirsch Ballin, verwijzend naar artikel 1 van de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens, de lezers van het boek op ‘to make a difference as a person committed to human dignity for all’.

Ineke van der Valk: Dutch Islamophobia  Reihe: Islam in der Lebenswelt Europa Bd. 9, 2015, 192 S., 29.90 EUR, 29.90 CHF, br., ISBN 978-3-643-90662-5


Meer van het over Ineke van der Valk op dit blog: hier

Over moslimhaat op Republiek Allochtonië
Republiek Allochtonië besteedt aandacht aan alle vormen van discriminatie, met speciale aandacht voor antisemitisme en moslimhaat. Wij geven in onze eigen teksten meestal de voorkeur aan de term moslimhaat boven de term islamofobie. Meer over de terminologie op polderislam of lees Moslimdiscriminatie registreren of islamofobie? 

Meer over moslimhaat/islamofobie op dit blog hier.

Meer over moslimdiscriminatie: hier 


Volg Republiek Allochtonië op
twitter of like ons op facebook.  

 


Waardeert u ons werk? U kunt het laten blijken door een bijdrage over te maken op rekeningnummer NL12INGB0006026026 ten name van de stichting Allochtonenweblog te Amsterdam. Met een donatie van 5 euro zijn we al blij. Meer mag ook!  


 


Meer over ineke van der valk, islamofobie, monitor, moskeeën, moskeebestuurders, moslimdiscriminatie, moslimhaat, onderwijs, onderzoek, politiek, roemer van oordt.

Delen: