Factcheck: Zwakken christelijke scholen het paasfeest af om moslims te behagen?

13 april 2017 | 08:30

Protestantse en rooms-katholieke basisscholen in Den Haag zouden het christelijk karakter van hun paasvieringen afzwakken. Ze zouden dit doen om ouders van islamitische leerlingen te behagen. Dat schreef het Algemeen Dagblad gisteren. Klopt het ook?

Segregatie houdt kinderen gevangen in achterstand

24 oktober 2016 | 08:05

Segregatie is een collectief probleem. Als we kinderen al van jongs af aan apart zetten, hoe kunnen we dan verwachten dat ze later goed samenleven?

Het Amsterdamse stadsbestuur geeft miljoenen uit aan tweetalig onderwijs, maar investeert niet in het bestrijden van zwarte en witte scholen. Dat schrijft Marjolein Moorman.

Lespakket Sinterklaas en Zwarte Piet online

18 oktober 2016 | 10:22

De stichting Nederland wordt Beter heeft een lespakket ontwikkeld voor een inhoudelijk gesprek met kinderen over de geschiedenis van Sinterklaas en Zwarte Piet. De lessen gaan in op het leven en de legendes rond Sint Nicolaas en de geschiedenis van (de viering van) het feest. Daarnaast wordt ingegaan op karikaturen en de bezwaren die tegen de figuur Zwarte Piet bestaan.

Politiek pakt door in dossier Islamitische Universiteit Rotterdam

05 oktober 2016 | 21:30

Door: Roemer van Oordt

Gisteren nam de Tweede kamer een PVV-motie aan die gericht is op het zo snel mogelijk beëindigen van de accreditatie van de opleidingen die de Islamitische Universiteit Rotterdam (IUR) verzorgd. Dat is goed nieuws voor minister van Onderwijs Jet Bussemaker, die in een jarenlang gevecht gewikkeld is met de autoritaire én controversiële IUR-rector Ahmet Akgündüz en zijn volgzame bestuur en Raad van Toezicht.

Discussie over bijzonder onderwijs

19 september 2016 | 13:36

Eens in de zoveel tijd laait de discussie over artikel 23 van de grondwet, waarin het bijzonder onderwijs wordt geregeld. Afgelopen zondag gebeurde dit in het programma Zondag met Lubach.

Hieronder het fragment.

Ook voor islamitisch onderwijs zou 'gelijkheid voor de wet' moeten gelden

09 juni 2016 | 10:33

Tekst: Teije Terhorst

Vorige week heeft staatssecretaris Dekker van OCW definitief een stokje gestoken voor de oprichting van een islamitische middelbare school in Amsterdam. Daarmee lijkt hij tegelijkertijd een einde te hebben gemaakt aan een strijd tussen de gemeente Amsterdam en de Stichting Islamitisch Onderwijs die al sinds 2012 gevoerd werd. Het besluit - en de manier waarop dat besluit tot stand kwam - zegt veel over hoe de staatssecretaris en de gemeente vrijheid van onderwijs interpreteren.

Neemt het antisemitisme in Nederland toe of af?

12 mei 2016 | 15:31

Tekst: Ewoud Butter

Het Centrum Informatie Documentatie Israel (CIDI) presenteerde vorige week haar jaarlijkse Monitor Antisemitische Incidenten. Naar aanleiding van dit rapport werden uiteenlopende conclusies getrokken. Volgens sommigen neemt het antisemitisme toe, volgens anderen neemt het af.

Ook de jaarlijkse 4 mei herdenking en Mijn Jodenbuurt, de documentaire van Philemon Wesselink, waren aanleiding voor diverse media om aandacht te besteden aan antisemitisme. Er werd gesproken over scholen waarop geen holocaustlessen meer gegeven kunnen worden, het antisemitisme van moslims en de emigratie van Nederlandse joden naar Israel. Welke gegevens zijn bekend?

Segregatie in voortgezet onderwijs in Amsterdam blijft immens

11 april 2016 | 23:36

Er is in het voortgezet onderwijs in Amsterdam nog steeds sprake van flinke segregatie als we kijken naar het opleidingsniveau van de ouders en de herkomst van de leerlingen. Op categorale vwo-scholen heeft 70% van de leerlingen hoogopgeleide ouders en is minder dan 20% van de leerlingen van niet-westerse herkomst. Op vmbo-scholen en praktijkonderwijsscholen heeft gemiddeld minder dan 20% van de leerlingen hoogopgeleide ouders en is meer dan 60% van de leerlingen van niet-westerse herkomst.

Ineke van der Valk: Dutch Islamophobia

08 december 2015 | 14:14

Na de boeken Islamofobie en Discriminatie (2012) en Monitor Moslim Discriminatie (2015) is er nu van de hand van Ineke van der Valk een Engelstalig boek verschenen over islamofobie in Nederland. Het boek Dutch Islamophobia gaat voor een Engelstalig publiek in op islamofobie en discriminatie van moslims. Van der Valk is als onderzoeker verbonden aan de Universiteit van Amsterdam en het Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam. Zij doet onderzoek naar discriminatie en extremisme, de laatste jaren vooral naar islamofobie.

Kabinet en kamer willen harde maatregelen tegen Islamitische Universiteit

02 juli 2015 | 20:24

Door: Roemer van Oordt

Een meerderheid in de Tweede Kamer wil de officiële erkenning van de hbo-opleidingen aan de Islamitische Universiteit in Rotterdam (IUR) intrekken. Een motie van VVD en SP - waar vandaag over werd gestemd - kan op de steun rekenen van CDA en PVV.
Van aanvang af is deze islamitische onderwijsinstelling vaak en doorgaans negatief in het nieuws. De zaak escaleerde vanaf 2013, toen rector Ahmet Akgündüz begon met een forse serie ferme uitspraken, onder meer over religieus en politiek andersdenkenden. Een overzicht.

Forse groei van islamitisch basisonderwijs

02 juni 2015 | 09:36

Hoewel het totaal aantal leerlingen basisschoolleerlingen in Nederland afneemt, is het aantal leerlingen op het islamitisch basisonderwijs de laatste 5 jaar met ruim 20 procent toegenomen. In 2010 waren het er 8.981 en in 2014 10.830. Een stijging van 20,6%. In totaal zijn er 49 islamitische basisscholen in Nederland.

'Is dit wit genoeg voor u?' Scholen voeren omstreden actie tegen segregatie

22 mei 2015 | 11:24

Twee zwarte basisscholen in Amsterdam-Zuid, De Avonturijn in De Pijp en de St. Catharinaschool in de Rivierenbuurt, sturen vandaag hun leerlingen de straat gekleed in provocerende T-shirts om hun school gemengder te krijgen. Op de T-shirts staat de tekst: 'Is dit wit genoeg voor u?' en op de achterzijde: 'Elk kind heeft recht op integratie.' De websites van de scholen 'gaan op zwart'.

Niet alle ouders steunen de actie, maar Tweede Kamerlid Ahmed Marcouch (PvdA) wel.

Herverdeling geld funest voor wegwerken taalachterstanden in grote gemeenten

11 april 2015 | 20:14

De onderwijswethouders van de grote steden vinden het een slecht plan van staatssecretaris Dekker van Onderwijs om 20 miljoen euro voor het wegwerken van taalachterstanden bij kinderen bij de grote steden weg te halen. De wethouders van Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag hebben een brandbrief naar het kabinet gestuurd om niet in te stemmen met het plan van staatssecretaris Dekker.

Meer aandacht voor migratie en slavernijverleden in Rotterdams onderwijs

02 april 2015 | 14:06

De gemeente Rotterdam zal zich inspannen om in het Rotterdamse onderwijs meer aandacht te besteden aan de eeuwenoude handels- en migratiegeschiedenis tussen Rotterdam en landen als Suriname, de Antillen, Indonesië, Turkije en Marokko. Ook zal er in het onderwijs in Rotterdam meer aandacht worden besteed aan het slavernijverleden. Dit vloeit voort uit een motie van NIDA Rotterdan die door de Rotterdamse raad werd aangenomen tijdens de behandeling van het Rotterdams Onderwijsbeleid Leren Loont (2015-2018) .

Themaweek superdiversiteit aan de Haagse Hogeschool

23 maart 2015 | 08:08

In het kader van de Maatschappelijk Werkopleiding organiseerde de Haagse Hogeschool de themaweek ‘Samen Superdivers’.
Tweedejaars studenten ontvingen een lezing over superdiversiteit van Baukje Prins, ze kregen van Naima Azough en Ewoud Butter een training over diversiteit en framing, keken naar de film Babel en maakten foto's en filmpjes over het thema superdiversiteit. Dat laatste gebeurde onder begeleiding van stichting de Frisse Blik.

Hieronder de winnende foto's en een selectie van enkele films.

Betere registratie van problemen tijdens lessen over holocaust

11 maart 2015 | 10:38

Als er op een school lessen over de Holocaust door reacties van leerlingen problemen ontstaan, dan moet een leerkracht dat melden aan de leiding van een school. Via de inspectie kan dat dan worden doorgegeven aan de politiek en kan er een beeld ontstaan wat er mis gaat bij lessen over de holocaust en in welke mate dit gebeurt.
Het Centrum Informatie en Documentatie over Israël (CIDI) heeft vorige week voor een dergelijke meldplicht gepleit tijdens een rondetafelgesprek in de Tweede Kamer.

Het grote verdriet van de gepeste moslim is misschien niet de dader, maar de zwijgende toeschouwer

18 februari 2015 | 12:33

Tekst: Ahmed Marcouch

Beroerd, zo'n onderzoeksresultaat van onder meer de Anne Frankstichting naar moslimdiscriminatie in de klas. Opzienbarend – een grote meerderheid aan docenten ziet de scheldwoorden, bedreigingen en soms zelfs fysieke aanvallen voor hun neus gebeuren. En toch melden zij het nergens, niet bij de schoolleiding, niet bij de ouders, laat staan bij de politie. Onthutsend – de docenten getuigen in het onderzoek dat moslimdiscriminatie veel vaker voorkomt dan antisemitisme en dat het de klas ook meer aangrijpt. En toch vinden de docenten zelf de voorvallen eerder onschuldig dan ernstig.

Taalles in moskee bemoeilijkt emancipatie moslima's die afhankelijk zijn van hun man

26 januari 2015 | 07:59

In het Parool van maandag 19 januari pleit stadsdeelvoorzitter Achmed Baâdoud van Nieuw-West voor het aanbieden van gratis taallessen in moskeegebouwen. Daarbij vindt Baâdoud dat niet te krampachtig moet worden omgegaan met de scheiding tussen kerk en staat, want het belangrijkste is dat moeders hun zonen anders niet kunnen helpen met de online interpretatie van de Koran. Daarbij stelt hij dat het nou eenmaal zo is dat de doelgroep niet wordt bereikt op de reguliere locatie.

Taallessen in Amsterdamse moskee? PvdA zegt 'ja', VVD en SP zeggen 'nee'

21 januari 2015 | 12:54

De gemeenteraadsleden Peter Kwint (SP) en Rik Torn (VVD) zijn het niet eens met Ahmed Baâdoud (PvdA). De stadsdeelvoorzitter van het Amsterdamse stadsdeel Nieuw-West stelde voor om gratis Nederlandse lessen in de moskee aan te bieden.

Het spijt mij

18 januari 2015 | 09:58

Beste leerlingen van het Kennemer College in Heemskerk,

Afgelopen week is tot mijn spijt door jullie directie een getekende poster van twee zoenende mannen weggehaald. De docent die deze poster had opgehangen, is ernstig toegesproken en berispt. Hij had klaarblijkelijk zijn taken als onderwijzer volledig verkeerd geïnterpreteerd.

Een deel van jullie had deze poster als kwetsend te ervaren. Een moslim en een niet moslim, van hetzelfde geslacht, zoenend, zo maar zichtbaar voor iedereen. Een belediging voor gelovigen, vonden sommigen. Ik weet niet of deze jongeren de bijgaande tekst ‘Liefde is sterker dan haat’ ook te kwetsend vonden.

SCP: Nederland kent een ‘zachte’ tweedeling

12 december 2014 | 12:42

De Nederlandse bevolking valt op grond van de hulpbronnen waar mensen over beschikken in zes groepen uiteen. Vier groepen zijn goed af, en daartoe behoort ruim 70% van de bevolking. Twee andere groepen (bijna 30%) hebben minder hulpbronnen. Hierdoor is in Nederland sprake van een ‘zachte’ tweedeling. De etnische tegenstelling is hierbij het meest urgent. Dat valt te lezen in het laatste cluster van het Sociaal en Cultureel Rapport 2014 van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) dat vandaag is verschenen.

Driekwart van Turkse en Marokkaanse Nederlanders heeft discriminatie ervaren

11 december 2014 | 14:45

Van de Turkse en Marokkaanse Nederlanders heeft driekwart in het afgelopen jaar ten minste een maal discriminatie ervaren (cijfers 2013). Dit geldt voor twee derde van de Surinaamse en Antilliaanse Nederlanders. Onderzoek voor de periode 2002-2011 laat zien dat migranten somberder zijn geworden over het maatschappelijk klimaat ten aanzien van migrantengroepen. Binnen migrantengroepen zijn het vooral de hoger opgeleiden en jongeren die somber zijn over het maatschappelijk klimaat in Nederland. Dit staat wel bekend als de integratieparadox.

Dat staat in hoofdstuk 9 Segmentatie langs etnische grenzen, dat vandaag als onderdeel van het Sociaal en Cultureel Rapport 2014 verschijnt en zich in het bijzonder richt op de positie van de vier grootste niet-westerse migrantengroepen (personen van Turkse, Marokkaanse, Surinaamse en Antilliaanse origine).

Rechter: eis Amsterdam aan Stichting Islamitisch Onderwijs was onterecht

10 december 2014 | 16:55

De gemeente Amsterdam heeft eerder dit jaar ten onrechte van het schoolbestuur van de Stichting Islamitisch Onderwijs verlangd afstand te nemen van een bestuurslid dat zich pro Islamtische Staat had uitgelaten. Volgens de rechter mag een gemeente volgens de huidige wet- en regelgeving niet dergelijke eisen stellen bij het afgeven van een huisvestingsvergunning.

Stadslicht presenteert drie colleges over Onderwijs, Segregatie en Achterstand

18 september 2014 | 10:15

Onderwijs, segregatie en achterstand. Scholen in grote steden zijn vaak gesegregeerd: witte kinderen gaan naar witte scholen, zwarte kinderen gaan naar zwarte scholen. Is dat segregatie op basis van etnische afkomst, of is het ook, of eigenlijk, segregatie op basis van economische positie en opleiding van de ouders? Zijn zwarte scholen ook slechte scholen? Vragen als deze komen in drie colleges van @Stadslicht over Onderwijs, Segregatie en Achterstand aan de orde.

Alle colleges worden gegeven in Pakhuis De Zwijger, beginnen om 18 uur en eindigen om 19 uur.

Extra onderwijs voor kinderen met achterstand heeft amper effect

03 juli 2014 | 11:10

Onderwijsprogramma's tegen taal- en rekenachterstand bij allochtone kinderen en kinderen van laagopgeleide ouders hebben nauwelijks effect.

Dat schrijven drie onderzoekers van de Radboud Universiteit in het Tijdschrift Mens en Maatschappij. Zij analyseerden de Cito-scores van ruim vierduizend kinderen in groep 2 en 5, schrijft Spits.

Marokkaanse boefjes

29 maart 2014 | 20:34

tekst: Bart Voorzanger

Nederlandse jongens van deels of geheel Marokkaanse herkomst zijn statistisch oververtegenwoordigd waar het gaat om overlastgevend gedrag en criminaliteit. Dat is een feit. En dat het een feit is, ligt aan het universum, niet aan degene die het feit onder woorden brengt. Alleen, daar is het verhaal niet mee af. Als je het probleem áchter dat feit wilt aanpakken moet je die Marokkaanse herkomst snel weer vergeten, want die speelt bij een zínnige aanpak geen enkele rol.

Stemwijzer integratie Amsterdam. Deel 2: Onderwijs en werk

17 maart 2014 | 11:38

In het kader van de gemeenteraadsverkiezingen heeft Republiek Allochtonië alle Amsterdamse politieke partijen gevraagd een enquête in te vullen. Negentien partijen vulden de enquête volledig in. We kozen Amsterdam omdat daar de meeste van onze bezoekers vandaan komen. Wat vinden de partijen bijvoorbeeld van de strafbaarstelling illegaliteit, islamitisch onderwijs, de subsidiëring van migrantenorganisaties? Hoe willen ze de werkloosheid onder jongeren aanpakken, wat willen ze doen tegen discriminatie en wat vinden ze van Zwarte Piet?

In vier blogs beschrijven we de resultaten.

In dit blog Onderwijs en Werk. Hierin stellingen over de vraag of ouders zelf mogen bepalen naar welke school hun kinderen gaan, of er weer een school voor islamitisch voortgezet onderwijs in Amsterdam kan komen, of er meer aandacht gegeven moet worden op school aan het slavernijverleden en wat de partijen willen doen aan de hoge werkloosheid onder vooral jongeren.

Weg met (cito)toetsfetisjisme en onderwijsapartheid

14 februari 2014 | 11:21

Tekst: Mitchell Esajas

‘Roses from the concrete’ was de titel van zijn antropologie afstudeeronderzoek naar de onderwijsprestaties van jongeren met een migrantenachtergrond uit Amsterdam Zuidoost die het hoger onderwijs hebben bereikt. Net als rozen die door de barsten van een betonnen muur weten te groeien hebben deze jongeren ondanks obstakels en barrières, hun talent weten te laten bloeien en zijn ze in de collegebanken van de hogescholen en universiteiten terechtgekomen.

Dat is niet voor alle leerlingen op de Nederlandse basisscholen vanzelfsprekend, zegt Mitchell Esajas. Hij neemt in dit blog zowel stelling tegen het toenemende (cito)toetsfetisjisme(1) als tegen de focus op de ‘prestatiekloof’ en pleit voor een holistische visie op onderwijs en het bieden van gelijke kansen aan kinderen met diverse achtergronden.

Hak Der: alevieten hebben aangifte gedaan tegen rector islamitische universiteit

22 januari 2014 | 21:50

Nederlandse alevieten hebben aangifte gedaan tegen de rector van de Islamitische Universiteit Rotterdam (IUR). Rector Ahmet Akgündüz zou zich volgens hen schuldig hebben gemaakt aan belediging, smaad en het aanzetten tot haat. Dit heeft de landelijke alevitische federatie Hak Der laten weten aan NRC Handelsblad.

De baas van de 'Islamitische Universiteit' Akgündüz stelde in juni vorig jaar dat de demonstraties tegen de Turkse regering het werk zouden zijn van “goddelozen”, “mensen met een westerse levensstijl” en “moskeevijandige architecten”. Tegenstanders noemt hij vijanden van hun “religie en vaderland”.

In oktober haalde Akgündüz het nieuws met denigrerende uitspraken over alevieten. Zo stelde hij: “Wat zij slachten, kan men niet eten”, en “Onze dochters kunnen wij niet aan hen ten huwelijk geven.”

Een sluitende aanpak: Hoe voorkomen we verspilling van talent bij Amsterdamse leerlingen?

24 november 2013 | 17:22

Wat is de meest effectieve aanpak om ouderbetrokkenheid te bevorderen, en voortijdig schoolverlaten en onderpresteren tegen te gaan?

Over die vraag organiseren de HTIB en Emcemo op dinsdag 26 november van 17 tot 19 uur een debat.

Etniciteit blijft bepalende indicator onderwijsachterstand

13 september 2013 | 13:23

Onderwijsachterstanden zijn hardnekkig en vragen blijvend om aandacht. Veel allochtone leerlingen hebben ondanks een inhaalslag nog steeds behoorlijke leerachterstanden. Autochtone kinderen van laagopgeleide ouders hebben de afgelopen decennia hun achterstand nauwelijks ingelopen. Dat stelt de Onderwijsraad in een gisteren verschenen adviesrapport met aanbevelingen.

Turkse organisaties eisen via petitie onderwijs in eigen taal op basisschool

21 augustus 2013 | 08:49

"Recht op onderwijs van de moedertaal is een fundamenteel mensenrecht dat zijn bescherming vindt in internationale mensenrechtenverdragen. Onderwijs van de moedertaal is geen belemmering voor integratie, integendeel!"

Dat stellen de migrantenorganisaties HTİB, SMHO, TİCF, HTSKF, HOTİAD, HAKDER, NİF, UETD, HTF, HTKB, HTİKB, HOGİAF, DSDF, UYGUR Vakfı
in een petitie waarin ze Nederlandse overheid vragen via de wetgeving het Moedertaal Onderwijs in de lagere scholen mogelijk te maken.
De organisaties verwijzen hierbij naar het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het van het Kind, het Turks Associatierecht en EU Richtlijnen.

Debat: de rol van het onderwijs in de burgerschapsvorming

24 juni 2013 | 20:53

Stichting Argan en EMCEMO organiseren een debatreeks over burgerschap, bestaande uit zes debatten, met elk een eigen thema. Het tweede debat vindt plaats op donderdag 27 juni aanstaande, van 19:00 uur tot 21:00 uur, in Argan (Jan Tooropstraat 6a, Amsterdam).

Het thema van dit debat luidt: De rol van het onderwijs in de burgerschapsvorming?

Er wordt meer gepest in etnisch gemengde klassen

05 mei 2013 | 11:03

Tekst: Jochem Tolsma

Pesten op school is van altijd. Uit onderzoek blijkt dat in een klas met meerdere etniciteiten weliswaar meer gepest wordt, maar dat etnische motieven daarbij geen rol spelen. Toch zou het zinvol zijn voor leerkrachten om oog te ontwikkelen voor de sociale relaties in de klas.

Marokkanenstatistiek: de keiharde feiten

07 april 2013 | 12:03

Tekst: Klokwerk

De discussie over 'het Marokkanenprobleem' werd vooral gevoerd op grond van beelden en vooroordelen. Feiten werden zelden genoemd.

Klokwerk, blogger op Sargasso, zette de feiten op een rij.

Turkse internaten: Kamer wil geen afspraken maar wetgeving

21 maart 2013 | 23:23

Tekst: Roemer van Oordt

Tijdens het debat in de Tweede Kamer over Turkse internaten heeft minister Asscher aangegeven in te zetten op een parallel traject, waarbij hij op korte termijn afspraken gaat maken over de kwaliteit van het pedagogisch klimaat en tegelijkertijd een wettelijk kader wil voorbereiden. Of wetgeving uiteindelijk nodig is, wordt later bekeken. Een Kamermeerderheid stuurt daar wel op aan.

Marcouch: Laat participatiecontract ook gaan over de kwaliteit van de uitvoering

07 maart 2013 | 08:41

Tekst: Ahmed Marcouch

Laten we een participatiecontract opbouwen rond de kwaliteit van de uitvoering. Nieuwe inwoners beloven zich te bekwamen in de acceptatie van iedereen die ‘anders’ is. Maar de moraliteit om goed werk af te leveren, geldt ook voor de instituties. Die moeten leveren wat zij beloven. Alleen dan gaat integratie werken. Dat schrijft Ahmed Marcouch.

Turkse leerling van Amsterdamse Cosmicus geschorst vanwege opvattingen

05 februari 2013 | 08:46

De 19 jarige Turkse HAVO-scholier D. is geschorst wegens zijn opvattingen. Althans dat beweert de advocate van de jongen. D. werd in november vorig jaar van zijn school het Cosmicus Montessori Lyceum geschorst omdat hij Turks zou hebben gepraat in de pauze.

Volgens zijn advocaat Mehtap Cölgecen was het voor de school een excuus om de jongen te straffen voor zijn denkbeelden. Volgens Cölgecen wordt op het Cosmicus de islamitische Gülenbeweging aangehangen, terwijl de jongen Atatürk aanhangt die voor een sterke scheiding van kerk en staat was.

Turkse arbeidersvereniging: Turkse les moet weer op basisschool

23 oktober 2012 | 11:53

De Turkse Arbeiders vereniging in Nederland (HTIB) heeft besloten een juridische procedure te beginnen tegen de Nederlandse Staat. De HTIB eist dat er op scholen weer Turkse les wordt gegeven. Zo heeft de HTIB in een persbericht laten weten.

Afgelopen maanden hebben de advocaten Nazmi Türkkol en Fadime Kiliç in opdracht van HTIB onderzoek gedaan naar de juridische mogelijkheden. Deze advocaten concludeerden dat de afschaffing van onderwijs in eigen taal door het eerste kabinet Balkenende in 2002 in strijd is met universele rechten van de mens. Volgens hen is dit besluit met name in strijd geweest met artikel 13, 14 en 15 van het International Verdrag inzake Economische, Sociale en Culturele Rechten.

Afschaffing basisbeurs blokkeert emancipatie migrantenjongeren

16 oktober 2012 | 19:35

Tekst: Hasib Moukaddim

Mijn vader, een Marokkaanse gastarbeider uit de jaren zestig, heeft mij ooit gemaand om mijn kansen te benutten in Nederland met de volgende woorden: “Ik kon niet studeren in Marokko omdat mijn vader het niet kon betalen. Als jij in dit land niet naar school gaat en alle kansen pakt die het land jou biedt, dan ben jij dit land niet waard. Schoonmaken kan je ook in Marokko, daarvoor ben ik niet naar Nederland gekomen.”

Het was vooral de indringende manier waarop hij het zei en de overtuiging die er in zijn stem zat. Ik zal het waarschijnlijk nooit meer vergeten. Zijn boodschap reikte verder dan alleen het studeren. Hij wilde dat ik mij zou ontworstelen aan de maatschappelijke situatie waarin hij zich toen bevond en als volwaardige burger in Nederland zou worden beschouwd. De belangrijkste voorwaarde was onderwijs en dat lag voor het grijpen. Ik ben bang dat deze boodschap niet meer op gaat voor de toekomstige studenten in Nederland, stelt Hasib Moukaddim.

Ons onderwijs selecteert niet op talent maar op zwakte

14 oktober 2012 | 09:09

Tekst: Mirjam van Praag

Nederland kan zijn onderwijs, en ook zijn economie, verbeteren door kinderen niet te scheiden in vmbo, havo en vwo. Dit is ook beter voor immigranten en kansarmen, stelt Mirjam van Praag.

Extra begeleiding kansrijke migrantenleerlingen loont

08 oktober 2012 | 12:12

De kinderen van nieuwkomers in Europa vormen een snel groeiende en vaak opvallende groep jongeren, maar toch is er nauwelijks vergelijkend onderzoek naar gedaan. Voor het boek 'The European Second Generation Compared' werd door Maurice Crul en anderen in 8 landen onder 10.000 jongeren informatie verzameld op het gebied van onderwijs, werk, sociale relaties, religie en identiteitsvorming.

Met die informatie willen de auteurs een beeld schetsen van de positie van de kinderen van immigranten uit Turkije, Marokko en voormalig Joegoslavië in 15 Europese steden. Ook wordt in vergelijkend perspectief aandacht geschonken aan de sterke en zwakke punten van stedelijk sociaal- en integratiebeleid.

Kabinet wil toch stage illegale jongeren verbieden

25 juni 2012 | 18:39

Het kabinet wil in beroep gaan tegen een uitspraak van de rechtbank in Den Haag die bepaalde dat een illegale leerling van 21 recht heeft op een stage.

Henk Kamp, minister van Sociale Zaken vindt dat een illegaal die op het mbo zit geen stage mag lopen, omdat dat in zijn ogen arbeid is en geen onderwijs. En illegalen mogen in ons land niet werken.

Allochtone leerlingen lopen achterstand in

18 mei 2012 | 09:44

Uit nieuwe berekeningen van de onderwijsinspectie blijkt dat achterstandsleerlingen het steeds beter doen in het basisonderwijs. Vooral de prestaties van allochtone kinderen in de grote steden gaan met sprongen vooruit.

Uit Cito-resultaten van het afgelopen jaar blijkt dat de achterstand dat de achterstand van allochtone leerlingen op autochtone leerlingen begint te verdwijnen, zo schrijft het AD vandaag. De oorzaak ligt volgens deskundigen vooral in de investeringen die de afgelopen jaren zijn gedaan.

Geen controle op islamitisch schoolinternaat Ekmel

06 april 2012 | 17:10

Tekst: Saadet Metin en Elise Steilberg

In het Parool stond afgelopen week een uitgesproken onkritisch stuk over een Turks internaat in Amsterdam: 'In Ekmel is het toverwoord structuur'. Tachtig jongens, nadrukkelijk géén probleemjongeren, worden door de inzet van vrijwillige begeleiders van eveneens Turkse achtergrond aan een hoger diploma geholpen. Saadet Metin en Elise Steilberg plaatsen kritische kanttekeningen bij het Turks islamitische Ekmel.

Godsdienstvrijheid vereist godsdienstige vorming

12 maart 2012 | 16:44

Moslims, en dan met name jonge moslims, hebben regelmatig te maken met dwang uit eigen kring. Je kunt ze helpen door datgene te verbieden waartoe ze gedwongen worden. Je zou ook kunnen zorgen dat ze hun eigen geloofs- en gedragskeuzen kunnen rechtvaardigen, en dat ze in de discussie met radicale geloofsgenoten niet bij voorbaat kansloos zijn. Daar hebben ze dan wel wat meer kennis en inzicht voor nodig dan ze nu thuis, in de moskee en op school meekrijgen.

SCP: het gaat goed en niet goed met de integratie

10 februari 2012 | 11:43

Bij de integratie van minderheden is gelijktijdig sprake van gunstige en ongunstige ontwikkelingen. Dat blijkt uit het Jaarrapport Integratie dat deze week door het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) is gepubliceerd.

Het rapport, onder redactie van dr. Mérove Gijsberts, dr. Willem Huijnk en dr. Jaco Dagevos, is opgesteld door het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), met bijdragen van het CBS, het NIDI en Regioplan Beleidsonderzoek. In het rapport wordt een beeld gegeven van de integratie van niet-westerse migranten. Het gaat dan om thema’s als demografie, onderwijs, werk en inkomen, wonen en wijken, criminaliteit en inburgering. De aandacht gaat in het bijzonder uit naar personen van Turkse, Marokkaanse, Surinaamse en Antilliaanse herkomst, de vier grootste niet-westerse groepen.

Verdere segregatie dreigt in Amsterdams voortgezet onderwijs

19 januari 2012 | 16:36

Havo- en vwo-scholieren uit het Amsterdamse Nieuw-West kiezen voor een school in het centrum of in stadsdeel Zuid, waardoor de scholen buiten de ring vmbo-bolwerken worden. De afgelopen vijf jaar is het aantal vwo'ers op scholen in Nieuw-West (Calandlyceum, Comenius Lyceum en Hervormd Lyceum West) gedaald met soms wel 35 procent. Dat schrijft het Parool.

Veiligheid en sfeer zijn twee belangrijke redenen van ouders om voor een school elders te kiezen, blijkt uit een rapport dat in opdracht van het Hervormd Lyceum West (HLW) is gemaakt. De ouders vinden de scholen in Nieuw-West te zwart. Populaire scholen onder de jeugd van Nieuw-West zijn het Cartesius Lyceum, Spinoza Lyceum, Berlage Lyceum, St. Nicolaaslyceum en Gerrit van der Veen College.

Gekleurde schoolboeken

31 oktober 2011 | 20:49

Tekst: Wes Holleman

Susanne Kröhnert-Othman werkt aan het Georg Eckert Institut in het West-Duitse Braunschweig. Dat unieke instituut doet internationaal onderzoek naar de inhoud van schoolboeken, vooral op het gebied van geschiedenis, aardrijkskunde en maatschap­pij­leer.

Schoolbesturen ongelukkig over segregatie

24 oktober 2011 | 08:48

71% van de schoolbesturen vindt dat sociaaleconomische en etnische segregatie bestreden moet worden. Zij vinden dat de concentratie van allochtone leerlingen en kinderen met laagopgeleide ouders binnen scholen tegengegaan moet worden. Toch ondernemen de schoolbesturen minder tegen de segregatie, dan op grond van deze opvatting verwacht zou mogen worden.

De schoolbesturen zijn ook verdeeld over de wenselijkheid van een dwingend bestuursbeleid of bovenbestuurlijke maatregelen.

Dat blijkt uit een onderzoek dat in opdracht van Forum werd verricht door het Kohnstamm Instituut onder schoolbesturen in de 35 grootste gemeenten in Nederland (periode augustus 2010 - maart 2011).

Corrumperende macht van schoolbesturen en wat daaraan te doen

16 september 2011 | 17:53

Tekst: Bart Voorzanger

Bij discussies over bestuurlijke wantoestanden in het islamitisch onderwijs lijkt het al snel te gaan om een tegenstelling tussen de islamitische gemeenschap en de rest van Nederland. Dat snijdt om twee redenen geen hout. Zelfverrijking en corruptie komt overal voor, en de schade die voortkomt uit zulke wantoestanden in het islamitisch onderwijs raakt eerst en vooral de al even islamitische ouders en hun kinderen, en het personeel van de scholen.

Gemengde scholen dragen bij aan integratie

08 september 2011 | 13:20

Het kabinet steunt geen projecten meer die moeten leiden tot het mengen van autochtone en allochtone leerlingen, omdat ze niet bijdragen aan hun leerprestaties. Een gemiste kans, zo laat onderzoek van socioloog Tobias Stark zien. Want op gemengde scholen kunnen leerlingen een positieve houding krijgen ten opzichte van andere bevolkingsgroepen. ‘De leerprestaties mogen dan gelijk blijven, maar gemengde scholen bevorderen de integratie wel degelijk,’ aldus Stark. Hij promoveert 8 september 2011 aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Malversaties in het islamistisch onderwijs

04 september 2011 | 12:38

Tekst: Bart Voorzanger

Binnenlands Bestuur van 2 september 2011 besteedt aandacht aan mogelijke fraude bij islamitische scholen. Het betrokken artikel wijst zeer terecht op de dubieuze rol van alles behalve islamitische administratiekantoren, maar een persbericht terzake laat die rol buiten beschouwing. Dat is op z’n minst jammer.

Schoolsamenstelling heeft maar een klein effect op de schoolprestaties

13 juni 2011 | 15:04

Allochtone en autochtone leerlingen die op gemengde basisscholen zitten, presteren over het algemeen iets minder op het gebied van taal en rekenen, maar ontwikkelen sommige burgervaardigheden weer wat beter.
Zo hebben de kinderen meer belangstelling voor andermans geloof en kunnen onderlinge ruzies beter oplossen. Gemengde scholen zijn goed voor de integratie.

Dat concluderen onderzoekers van het Kohnstamm Instituut van de Universiteit van Amsterdam. Zij vergeleken ruim 38 duizend autochtonen en allochtone leerlingen op 550 witte en zwarte scholen (meer dan 50 procent allochtonen). De onderzochte leerlingen zaten in de groepen 2, 5 en 8.

De schoolsamenstelling heeft maar een klein effect op de schoolprestaties stellen de onderzoekers.

Etnische tweedeling in Amsterdam neemt toe

23 mei 2011 | 15:07

Tekst: Ewoud Butter

De segregatie langs etnische lijnen in Amsterdam neemt nog altijd toe. Vooral buiten de ring is er sprake van een stijging van het aandeel niet-westerse allochtonen. Onder deze groepen is de werkloosheid fors hoger, ligt het opleidingsniveau lager, is er sprake van een slechtere gezondheid, heeft men minder vaak een eigen woning en voelt men zich vaker eenzaam en gediscrimineerd. Turken hebben de meeste problemen met hun gezondheid, de ontwikkeling van Surinaamse Amsterdammers stagneert en maar liefst 42% van de Marokkaanse kinderen leeft in armoede.

Wat ook niet vrolijk stemt is dat steeds meer Amsterdammers alleen vrienden uit de eigen etnische groep hebben. Dit geldt voor Surinamers, Turken en Marokkanen en ook voor autochtonen.

Dat zijn enkele conclusies uit de vorige week gepresenteerde participatiemonitor De Staat van de Stad VI en de Diversiteits- en Integratiemonitor 2010. Beide onderzoeken zijn uitgevoerd door het Amsterdamse onderzoeksbureau O+S.

Profiel van zwakke basisscholen

21 april 2011 | 14:37

Tekst: Wes Holleman

De Onderwijsinspectie heeft de afgelopen weken de publiciteit gezocht met twee nieuwsberichten. De strekking ervan was dat je je wel twee keer moet bedenken voordat je je kinderen op een islamitische school of op een kleine plattelands­school doet. Want dergelijke scholen zijn vaak zwak of zeer zwak van kwaliteit. De vraag is of die waarschuwing hout snijdt. Er zijn immers enkele andere waarschuwingen denkbaar: bijvoorbeeld dat een kind zich wel twee keer moet bedenken voordat het laag-opgeleide of allochtone of taalzwakke of kleinbehuisde of islamitische of minvermogende of kortzichtig-orthodoxe of gescheiden of in kleine plattelandsdorpen woonachtige ouders kiest.

Migranten willen onderwijs in eigen taal en cultuur

18 april 2011 | 08:30

Migranten willen dat hun kinderen les krijgen in de eigen taal en cultuur, daarom beginnen ze binnenkort een eigen school in Marokko.

Het is een initiatief van een Marokkaans-Nederlandse moeder in Casablanca.
Farah Azmani verhuisde anderhalf jaar geleden van Almere naar Casablanca. In haar nieuwe woonplaats kon ze kiezen uit Arabisch-, Frans-, Spaans- of Engelstalig onderwijs voor haar zoontje Rayyan, maar nergens bestond de mogelijkheid hem de Nederlandse taal en cultuur bij te brengen.

'Op Nederlandse taal- en cultuurscholen (NTC-scholen) over de hele wereld krijgen kinderen - meestal buiten schooltijd - Nederlandse les. In Turkije zijn er 4 van zulke scholen en ook Egypte heeft een Nederlandse school. Hoe kan het dan dat er in Marokko nog helemaal niets is?' zegt ze in een artikel dat Ellen van de Bovenkamp voor de wereldomroep schreef.
Farah spreekt thuis Nederlands met haar kind, maar dat vindt ze niet voldoende. 'Alles wat je je kinderen aan taal kunt meegeven, is meegenomen.'

School Volendam mag hoofddoek verbieden (en de mogelijke gevolgen)

04 april 2011 | 23:01

Tekst: Martijn van Dam

De kantonrechter in Zaandam heeft de Don Boscoschool in Volendam in het gelijk gesteld in de zaak die een 15-jarige leerlinge tegen de school had aangespannen om een hoofddoek te mogen dragen op school. De gevolgen van de uitspraak kunnen groot zijn.

Ik zou het liefst willen dat meisjes van 15 niet om religieuze redenen een hoofddoekje gaan dragen. In Nederland is gestreden om ons vrij te maken van het juk van religie. Kledingvoorschriften en al helemaal het voorschrift voor vrouwen om een deel van zichzelf te bedekken is in strijd met alles waar ik voor sta: zelfbeschikking, de gelijkwaardigheid van man en vrouw, vrijheid. Ik zou willen dat vrouwen en meisjes de kracht en overtuiging vinden om zelf de keuze te maken geen hoofddoekje te dragen. Maar als meiden die keuze zelf niet zo maken, mag de school ze dan de toegang tot school weigeren?

ISBO verontwaardigd over berichtgeving islamitisch onderwijs

25 maart 2011 | 10:27

De Islamitische Scholen Besturen Organisatie (ISBO) is verontwaardigd over de berichtgeving gisteren over de kwaliteit van het islamitisch onderwijs in Nederland.
De ISBO stelt dat geen van de bij de koepel aangesloten scholen tot de in totaal 57 zeer zwakke basisscholen in Nederland behoort. De ISBO stoort zich eraan dat de kleine denominatie van islamitische scholen wordt vergeleken met denominaties die meer dan een eeuw bestaan. De ISBO stelt in een persbericht: "Dit is een vergelijking van appels en peren welke door ieder fatsoenlijk mens niet geaccepteerd kan worden. Wel is het zo dat er in totaal 2 zeer zwakke scholen bestaan, maar dit zijn scholen die niet onder de ISBO ressorteren en daarover doen wij dan ook geen uitspraak. ISBO spreekt enkel namens haar leden en staat garant voor Goed Onderwijs en Goed bestuur en de CITO-resultaten van de afgelopen 2 jaar, die boven het landelijke gemiddelde zitten, is daarvan een bevestiging."

De schaamlap van Van Bijsterveldt

16 februari 2011 | 16:25

tekst: Pieter Hilhorst

De foto in de televisiegids moest waarschijnlijk een multiculturele idylle uitbeelden. Maar mijn toen 5-jarige zoon Noah grijpt zijn vriendje Graciano zo innig beet dat het een wurggreep lijkt. De afbeelding is afkomstig uit een documentaire van Sunny Bergman over haar zoektocht naar een school voor haar zoon Idris.

Ik was door haar geïnterviewd omdat mijn kinderen naar een buurtschool gingen met veel allochtone kinderen. Bij de première van de film bedachten we met een aantal mensen een plan om de segregatie in het Amsterdamse onderwijs tegen te gaan. Het was januari 2005.

Initiatief voor nieuwe islamitische middelbare school in Amsterdam

13 februari 2011 | 09:27

Docenten van het Islamitisch College Amsterdam (ICA) hebben in november 2010 een aanvraag ingediend voor een nieuwe islamitische school voor voortgezet onderwijs in Amsterdam. Dat blijkt uit onderzoek van onderzoeksjournaliste Anja Vink voor het radioprogramma Argos.

Eén van hen, Redouan Iboualatsen, blijkt ook de initiatiefnemer te zijn van een thuisonderwijsaanvraag voor 97 leerlingen van de orthodox islamitische school, die na dit schooljaar moet sluiten wegens de slechte onderwijskwaliteit. Iboualatsen wil geen commentaar geven omdat hij alleen woordvoerder is van de stuurgroep Thuisonderwijs.

Wethouder Lodewijk Asscher laat weten dat hij niet blij is met dit initiatief. ''Het is weinig geruststellend dat dezelfde mensen die het ICA runnen, een nieuwe school willen oprichten. Ze hebben eerder laten zien dat niet te kunnen.'' Zo laat hij in het Parool weten. Asscher vermoedt dat de aanvraag voor thuisonderwijs door de stuurgroep is georganiseerd. ''We hebben 97 identieke aanvragen met alle dezelfde datum.''

Van Bijsterveldt geeft een ideaal op: goed onderwijs voor iedereen

09 februari 2011 | 17:29

Tekst: Lodewijk Asscher

Minister Van Bijsterveldt maakte deze week bekend dat ze de strijd tegen segregatie in het onderwijs opgeeft.

'Zwarte scholen zijn een feit', stelt ze. 'Het gaat om kwaliteit van het onderwijs. Wit of zwart is minder belangrijk.'
Hoewel ik erg blij ben met de nadruk die ze legt op kwaliteit van onderwijs, maakt dat ze dit daags na de afkondiging van een bezuiniging van 300 miljoen op passend onderwijs bekend maakt, haar claim vooral op kwaliteit te gaan inzetten mijns inziens ongeloofwaardig.

Wetenschappers hebben bewezen dat bij het verbeteren van schoolprestaties etnische herkomst (kleur) alleen er niet toe doet. Er bestaat simpelweg geen ‘zwarte school’ – effect. De gemengde school is als het gaat om het verbeteren van de onderwijsprestaties van kinderen niet automatisch een beter alternatief dan de witte of de zwarte school. Een goede school biedt alle kinderen een uitdagende en stimulerende leeromgeving.

Kabinet geeft geen prioriteit aan tegengaan van segregatie in onderwijs

07 februari 2011 | 09:08

Voor het kabinet zijn 'zwarte' en 'witte' scholen geen item meer. “Het gaat om de kwaliteit van het onderwijs. Wit of zwart is minder belangrijk”, zegt minister van Onderwijs Marja van Bijsterveldt (CDA) vandaag tegen de Volkskrant. De projecten die door het vorige kabinet zijn gestart zullen nog wel doorgaan.

De minister: “Veel wetenschappers geven ook aan dat het hem niet zit in de kleur.”

UIt onderzoek van sociaal geografe Brooke Sykes, die a.s. donderdag aan de Universiteit van Amsterdam promoveert zou blijken dat de etnische en sociale samenstelling in een buurt en op een school invloed heeft op de prestaties van leerlingen in het voortgezet onderwijs, maar dat etnische en sociale menging in buurten en op scholen niet het antwoord is op ongelijke onderwijskansen.

Turken in Nederland (de feiten)

18 januari 2011 | 22:07

Turken in Nederland

tekst: Ewoud Butter

Begin januari sloeg een groep van Turkse professionals met een manifest in de Volkskrant en op Republiek Allochtonië alarm: ze maakten zich ernstig zorgen over de integratie van de tweede generatie Turkse Nederlanders. Het manifest riep vele reacties op. Sommigen betuigden steun, maar er was ook veel kritiek.

Zowel het manifest als de reacties waren vooral gebaseerd op meningen, ervaringen en principes. In dit stuk weinig meningen, wel veel feiten en/of resultaten van onderzoek.

Slechts twee weken zomerschool: weggegooid geld

06 januari 2011 | 18:04

tekst: Anja Vink

Vorige week liet de Amsterdamse onderwijswethouder Lodewijk Asscher een proefballonnetje op voor een zomerschool waar achterstandsleerlingen twee weken worden bijgespijkerd in taal en rekenen. Een zomerschool is een prima idee maar twee weken is veels te kort!

Waarom? Er is toch niets mis met wat extra les in de zomer? Zeker voor de kids die zich zes weken lang dood vervelen op straat en met een nog grotere taaldip na de zomer de basisschool weer binnen komen? Echter, uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat ‘een beetje’ zomerschool geen zoden aan de dijk zet.

Gezocht: polderimams

31 december 2010 | 08:17

Tekst: Ewoud Butter

Nederlandse moslims hebben het inmiddels al 20 jaar over de wenselijkheid van in Nederland opgeleide imams. Een wens die gedeeld wordt door de Nederlandse politiek. Zo sprak Rita Verdonk in 2005 de hoop uit dat er in 2008 geen imams meer uit het buitenland zouden worden gehaald. Inmiddels is er een imamopleiding en komen er steeds meer Turks-Nederlandse imams. In Marokkaanse moskeeën blijven polderimams voorlopig nog een uitzondering.

Nederlandse moslims, zeker jongeren en bekeerlingen, luisteren liever naar in Nederland opgeleide imams, maar die zijn nog dun gezaaid.
Het merendeel van de imams dat nu in Nederland preekt heeft zijn opleiding gehad in het buitenland en wordt gezonden door de overheid of de islamitische koepels uit de herkomstlanden. Ze spreken meestal amper Nederlands en zijn slecht ingeburgerd.

Inburgeringscursussen houden vrouwen achter het aanrecht

22 december 2010 | 09:08

Inburgerende migrantenvrouwen komen vaak in trajecten terecht waardoor ze als vanzelfsprekend huisvrouw of hooguit vrijwiliger worden.

E-Quality, Kenniscentrum voor Emancipatie, Gezin en Diversiteit beschouwt het als zeer twijfelachtig dat de overheid tienduizenden vrouwen opleidingen aanbiedt die gericht zijn op een bestaan als huisvrouw of hooguit vrijwilliger. Veel vrouwen worden bij de intake automatisch in het inburgeringsprofiel OGO (Opvoeding, Gezin en Onderwijs) geplaatst, terwijl er vrijwel geen enkele man is die in deze klassen aanschuift.

Dat komt volgens E-Quality onder andere doordat het OGO-profiel soms aan de vrouwen wordt ‘opgedrongen’ door de intake-ambtenaar. Die laat zich soms te veel leiden door de heersende beeldvorming over migrantenvrouwen: laagopgeleide dames die zich in een min of meer gedwongen huwelijk bevinden, volgzaam zijn aan de man en geen ambitie hebben om verder te komen.

Gülenbeweging brengt in Tweede Kamer SP en PVV nader tot elkaar

19 december 2010 | 10:04

Tekst:: Martin van Bruinessen

Het kabinet stuurde deze week een rapport naar de Tweede Kamer over de Gülenbeweging, die de afgelopen weken weer in de publieke aandacht was geweest met alarmerende krantenberichten over dubbele agenda’s, indoctrinatie en islamisering. De Gülenbeweging is de snelst groeiende Turks-islamitische beweging en is tegenwoordig in een honderdtal landen actief. In Nederland bestaan scholen en huiswerkinstellingen die met de beweging zijn geaffilieerd. Het rapport, dat een aanzienlijk minder paniekerige toon aansloeg dan de krantenberichten, werd donderdag behandeld in een spoeddebat met minister Donner, dat was aangevraagd door het SP-Kamerlid Sadet Karabulut. Eerdere Kamervragen van Karabulut waren de aanleiding geweest tot een onderzoeksopdracht aan de auteur van het rapport, Martin van Bruinessen. De auteur doet hier verslag van het kamerdebat en geeft een korte samenvatting van het rapport.

"Inzet allochtone leerling bovenmatig beloond"

03 december 2010 | 21:40

Turkse en Marokkaanse leerlingen op het vmbo en de havo scoren significant hogere cijfers bij het schoolexamen dan bij de landelijke toetsing; hun eigen leraren zouden de inzet van deze leerlingen meer belonen dan de ijver van autochtone leerlingen. Hierdoor ontstaat er een opmerkelijk gat tussen de gemiddelde cijfers van het schoolexamen en die van het landelijk examen. Turkse leerlingen scoren zowel op het vmbo als op de havo gemiddeld 0,6 punt hoger bij de schoolexamens dan bij de landelijke toetsing. Bij Marokkanen is dit gat 0,4 punt.
Omdat de schoolexamens voor de helft meetellen voor het diploma, zou het wel eens zo kunnen zijn dat het uiteindelijke diploma een hoger prestatieniveau suggereert dan deze allochtone leerlingen eigenlijk hebben.

Dat blijkt uit onderzoek van het Gronings Instituut voor Onderzoek van Onderwijs (GION), dat 15.000 docenten en oud-leerlingen ondervroeg. Dat schrijft Elsevier naar aanleiding van een bericht in De Telegraaf. Of er bij autochtone leerlingen ook een gat is, vermeldt het bericht niet.

Segregatie in het Amsterdamse onderwijs

28 november 2010 | 19:42

In Amsterdam heeft een derde van de leerlingen een gesegregeerde onderwijscarrière. Twintig procent zit zowel op een zwarte basisschool als een zwarte middelbare school, de helft van hen zit op de middelbare school op het VMBO basis/kader.
Tien procent van de Amsterdamse leerlingen zit zowel op een witte basis- als middelbare school, de helft van hen zit op het VWO. Dat blijkt uit onderzoek van het Amsterdamse onderzoeksbureau O+S.

De segregatie wordt deels verklaard door de woonsegregatie: leerlingen in wijken met relatief veel niet-westerse allochtone inwoners zitten vaker op een zwarte school. Verder kan segregatie op het voortgezet onderwijs ook verklaard worden door het verschil in onderwijsniveau. Niet-westerse allochtone leerlingen zitten vaker op het VMBO basis/kader en autochtone leerlingen vaker op het VWO.
In Amsterdam zit 30% van de Marokkaanse leerlingen in de derde klas onderwijs op VMBO-basisniveau tegen 7% van de autochtone leerlingen. Tegelijkertijd zit 37% van de autochtone leerlingen op het VWO, tegenover 10% van de Marokkaanse Amsterdammers.

Hype van de week: Utrechtse school gebruikt geen meetlat om hoofddoek te meten

05 november 2010 | 14:53

Op het Utrechtse Gerrit Rietveld College zou bij een meisje met een meetlat zijn bekeken of haar hoofddoekje wel voldoende van haar gezicht vrijliet, zoals de ‘vijf ijzeren regels’ van de school vereisen.
Het bericht dat tot veel ophef leidde, klopt volgens de Utrechtse wethouder Kreijkamp en schooldirecteur Talsma niet.

Aanhoudende discriminatie Alevieten in Turks onderwijs

19 oktober 2010 | 07:25

‘Helemaal niets’ is het antwoord van advocaat Kazim Genç op de vraag wat de Turkse regering heeft gedaan om een einde te maken aan de discriminatie van Alevieten – een stroming binnen de islam – in het Turkse onderwijs. Genç won in 2007 een zaak over de verplichting tot het volgen van religieus onderwijs bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. De uitspraak: de Turkse overheid mag Alevitische kinderen niet verplichten religieuze lessen op school te volgen. Genç: ‘Er is een verandering in de grondwet nodig, maar daar wordt geen haast mee gemaakt. Ondertussen voer ik nieuwe processen, die ik allemaal win maar waar telkens maar een paar mensen mee geholpen zijn.’

Betere leerkrachten leiden tot verkleinen onderwijsachterstand allochtone leerlingen

17 september 2010 | 11:20

Nederlandse middelbare scholieren gaan veel beter presteren door het oplossen van het lerarentekort en vermindering van het aantal onbevoegden. Bovendien verkleint door betere leerkrachten de achterstand van allochtone scholieren fiks. Hoogleraar Jaap Dronkers komt in een onderzoek voor het Onderwijsblad tot de conclusie dat Nederland hiermee flink zou stijgen op de internationale pisa-ranglijst.

Leerlingen op alle niveaus gaan met sprongen vooruit als ze les krijgen op een school met genoeg goede leraren. Bij natuurkunde en lezen scoren leerlingen meer dan 5% beter op deze internationale ranglijst. Dat is goed voor een flinke sprong omhoog. Allochtone leerlingen op havo en vwo hebben het meeste baat bij goede leraren. Het lerarentekort wordt steeds nijpender: de komende jaren verlaat meer dan de helft van de docenten het voortgezet onderwijs. Vorig jaar liet 80% van de scholen lessen verzorgen door onbevoegd personeel. In havo en vwo steeg volgens het ministerie van ocw het aantal onbevoegden van 1 op 6 naar 1 op 5.

Integratie via onderwijs en niet via buurtbarbecues

19 augustus 2010 | 20:17

De integratie van derde en vierde generatie allochtonen in Nederland gaat vaak niet beter dan die van eerdere generaties. Dat stelt antropologe Roanne van Voorst in haar boek 'Jullie zijn anders als ons. Jong en allochtoon in Nederland', waarvoor ze onderzoek deed naar problemen met allochtone jongeren.

Volgens Van Voorst waren bij eerdere onderzoeken naar de positie van allochtonen in Nederland amper allochtonen betrokken. "Dat stoorde en verbaasde mij enorm", zei de antropologe in het Radio 1 Journaal.

Voortijdig schoolverlaten vergroot kans op criminaliteit aanmerkelijk

07 juli 2010 | 10:13

Voortijdig schoolverlaters hebben ruim zes keer zo veel kans om in aanraking te komen met de politie dan jongeren die het onderwijs met een startkwalificatie verlaten. Dat concluderen de onderzoekers Tanja Traag, Olivier Marie en Rolf van der Velden in het artikel 'Risicofactoren voor voortijdig schoolverlaten en jeugdcriminaliteit' in de CBS-publicatie Bevolkingstrends 2010, 2e kwartaal 2010.

‘Apartheid in ons schoolsysteem is niet de oplossing’

03 juli 2010 | 21:55

Socioloog Jaap Dronkers stelde vast dat een grote etnische diversiteit in de klas het niveau naar beneden haalt, zo meldde De Standaard dit weekend. Zijn oplossing: segregatie. Stop scholieren allemaal in mono-etnische scholen. In zulke scholen kunnen leerlingen, ongestoord door het anders-zijn van medescholieren, zich concentreren op de leerstof en halen ze bijgevolg betere resultaten. Dat is een zeer gevaarlijk discours, zeggen Gunilla de Graef van het CIMIC en Koen Stuyck van StampMedia. Segregatie is volgens hen een non-oplossing in een wereld waar verschil geen mogelijkheid, maar een feit is.

Etnische diversiteit op school heeft negatief effect op leerprestaties

18 juni 2010 | 09:12

15-jarige leerlingen van scholen met een grote etnische diversiteit presteren minder goed dan vergelijkbare leerlingen van scholen met een homogene samenstelling. Dat geldt zowel voor allochtone als voor autochtone leerlingen. Dit negatieve effect is voor autochtone leerlingen het sterkst in onderwijsstelsels, zoals het Nederlandse, waarin een hiërarchie van schooltypen bestaan.
Daarnaast speelt het aantal en de herkomst van allochtone leerlingen een belangrijke rol. Een hoger aandeel leerlingen uit islamitische landen op een school beïnvloedt de prestaties van alle leerlingen negatief, terwijl een hoger aandeel van leerlingen uit Zuid- en Oost Azië een positief effect heeft op de schoolprestaties van leerlingen. Tot deze conclusie komt Jaap Dronkers onder meer na empirisch onderzoek met internationale PISA data, waarvan hij in zijn inaugurele rede verslag doet.

Fusie kan Islamitisch College niet redden

02 juni 2010 | 12:10

Het Islamitisch College Amsterdam (ICA) zal volgens staatssecretaris Marja van Bijsterveldt (Onderwijs)niet gered kunnen worden door een fusie met de islamitische scholengemeenschap Ibn Ghaldoun in Rotterdam.

Dat heeft ze verklaard tegenover het Parool. Van Bijsterveld reageerde op het nieuws dat het ICA hoopt door de fusie weer in aanmerking te komen voor subsidie.

Van Bjisterveldt draagt formele redenen aan: bij een bestuurlijke fusie blijven officieel twee scholen bestaan en bij een scholenfusie had voor 1 november 2009 toestemming gevraagd moeten worden bij het ministerie van Onderwijs.

ICA moet sluiten

27 mei 2010 | 18:22

Het Islamitisch College Amsterdam (ICA) in Amsterdam Slotervaart zal haar deuren moeten sluiten, omdat het ministerie van Onderwijs de finaciering voor de enige islamitische middelbare school in Amsterdam per 1 augustus stop mag zetten.

Dat heeft de Raad van State, de hoogste bestuursrechter in Nederland, woensdag bepaald, meldt AT5.

vorige | volgende

Aanmelden nieuwsbrief

Ruim 2100 personen en instellingen zijn geabonneerd op de tweewekelijkse nieuwsbrief van de Republiek Allochtonië. Wilt u ook een abonnement op de nieuwsbrief? Vul dan hieronder uw emailadres in.

Aanmelden voor de nieuwsbrief van Republiek Allochtonië

Of neem een abonnement op de dagelijkse nieuwsbrief.

Zoeken op trefwoord

Over republiek Allochtonië

Achtergronddossiers

Meest gelezen blogs

Banners

  • Polderislam
  • Doneren
  • Ewoud Butter

Laatste reacties

Archief


Republiek Allochtonië