Onderzoek: 'occidentofobie' doet samenleving goed

In achtergronden door Ewoud Butter op 09-11-2017 | 11:37

Thierry Baudet waarschuwt voor oikofobie, Paul Cliteur voor occidentofobie, anderen spreken over 'zelfhaat'. Haat voor de westerse cultuur zou onder andere worden aangewakkerd door de beklemtoning van de zwarte bladzijden van onze geschiedenis.

Uit onderzoek blijkt echter dat de aandacht voor deze zwarte bladzijden niet leidt tot minder verbondenheid met Nederland, maar wel tot een positievere houding ten opzichte van andere bevolkingsgroepen.

Oikofobie

Thierry Baudet, de leider van Forum voor Democratie, waarschuwt al enkele jaren voor oikofobie, een begrip dat hij tegenover xenofobie stelt. Dat is volgens Baudet amper een probleem. Hij schrijft:

...deze ziekelijke angst voor het vreemde [xenofobie, red.] is in wezen nergens te bekennen. Het is een fantoomprobleem. Aan xenofobie lijdt bijna niemand. Een instinctieve afkeer van ‘het vreemde’? We gaan allemaal naar het buitenland op vakantie; we gaan normaal om met mensen die geen blonde, kaasetende klompendragers zijn; we eten allemaal weleens chinees. Xenofobie bestond misschien in de tijd van Gerard Reve’s De Avonden: tegenwoordig is zij net zo zeldzaam als de opvatting dat de wereld plat is.

Baudet heeft mogelijk de vele onderzoeken die de afgelopen jaren over discriminatie zijn verschenen gemist. 

In tegenstelling tot xeonofobie is er volgens Baudet wel sprake van oikofobie. Hij waarschuwt: "Deze fobie richt ernstige en misschien onherstelbare schade aan. Zij woekert voort en moet onderkend en bestreden worden." Baudet omschrijft oikofobie als volgt: 

Oikofobie is een ziekelijke afkeer van het thuis. Een angst voor het eigene. Een instinctieve neiging de eigen cultuur, de eigen gebruiken, de nationale identiteit en geschiedenis af te vallen. Belachelijk te maken. Te verzwakken, te beschimpen. En deze Oikofobie doortrekt de hele maatschappelijke elite. Zij manifesteert zich op tenminste drie manieren: via het multiculturalisme en het enthousiasme voor immigratie en open grenzen; via het modernisme in de kunsten; en via het Europese project.

Tijdens een campagnebijeenkomst van Forum voor Democratie (rond de 13e minuut), koppelde hij deze waarschuwing voor zelfhaat aan een waarschuwing voor homeopathische verdunning van de bevolking:

“Die zelfhaat die we proberen te ontstijgen [..] door de Nederlandse bevolking homeopathisch te verdunnen met alle volkeren van de wereld, zodat er nooit meer een Nederlander zal bestaan. Zodat wie wij zijn, niet meer gestalte kan krijgen.”

Later beweerde hij hiermee vooral te hebben waarschuwen van verdunning van de Nederlandse cultuur.

Occidentofobie

Paul Cliteur sprak over occidentofobie: 

Een van de grote problemen van onze tijd, een probleem dat filosofen, politici, intellectuelen en geëngageerde schrijvers van onze tijd zou moeten bezighouden, is de haat jegens de westerse cultuur: de occidentofobie. 

Cliteur neemt stelling tegen de aandacht voor de duistere kanten van onze geschiedenis. Hij schrijft onder andere:

Maar toch wordt in het Westen ook voortdurend de occidentofobie aangewakkerd door de overmatige beklemtoning van de minder goede kanten van de westerse cultuur: nadruk op slavernijverleden, kolonialisme, twee wereldoorlogen et cetera. Er wordt door de occidentofoben geen middel geschuwd om de haat jegens het Westen aan te wakkeren.

Positieve effecten van aandacht voor zwarte bladzijden van ons verleden

Op Stukroodvlees publiceert de socioloog Sabrina de Regt, die aan de Universiteit Utrecht  onderzoek doet naar democratische waarden, nationale verbondenheid en nationale herdenkingen, vandaag een interessant artikel over onderzoek dat door de Unversiteit Utrecht is verricht. 

Hieruit blijkt dat:

  • Nederlanders te weinig kennis hebben van de zwarte bladzijden van ons verleden zoals het slavernijverleden, colloboratie in de Tweede Wereldoorlog, de onafhankelijkheidsoorlog met Indonesië en Srebrenica.
  • informeren over Nederlandse wandaden uit het verleden kan zorgen voor positievere houdingen ten aanzien van andere groepen Nederlanders
  • aandacht voor deze zwarte bladzijden er tegelijkertijd niet toe leidt dat Nederlanders zich minder verbonden voelen met Nederland.

De Regt noemt het daarom een gemiste kans dat het kabinet wel in het regeerakkoord heeft opgenomen dat alle kinderen op school het Wilhelmus moeten leren, maar dat er niet wordt gepleit voor lessen over kolonialisme en slavernij.

Lees het hele artikel van Sabrina de Regt op het politicologische blog Stukroodvlees

Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook.  

 

Waardeert u ons werk? U kunt het laten blijken door een bijdrage over te maken op rekeningnummer NL12INGB0006026026 ten name van de stichting Allochtonenweblog te Amsterdam. Met een donatie van 5 euro zijn we al blij. Meer mag ook!  

 

 


Meer over geschiedenis, kolonialisme, occidentofobie, oikofobie, onderwijs, paul cliteur, sabrina de regt, slavernij, stukroodvlees, thierry baudet.

Delen: