Leiding Cornelius Haga heeft nog precies 1 dag

In nieuws door Roemer van Oordt op 16-10-2019 | 12:00

Als het Cornelius Haga Lyceum morgen geen nieuw(e) interim-bestuur(der) heeft aangesteld, trekt minister Arie Slob de financiële stekker er per 1 december uit. Voor die tijd lopen er nog wat rechtszaken die de huidige leiding heeft aangespannen: tegen de voorgenomen stopzetting van financiering bij de Raad van State, tegen de inhoud van het rapport van de Onderwijsinspectie en tegen de aanwijzing van de minister die daar het gevolg van was, met daarin de eis aan de school het bestuur te vervangen.

Interim-bestuur(der)
De (enige) islamitische school voor voortgezet onderwijs in Amsterdam droeg een interim-bestuurder voor - Marcel Heuver - die volgens de onderwijsinspectie ‘beschikt over algemene kennis van en ervaring met onderwijs’. Prima dus zou je denken. Maar zo simpel gaat het nooit met deze casus. Directeur Atasoy gaf aan dat de statuten van de school moeten worden gewijzigd omdat daarin staat dat een bestuurder belijdend moslim moet zijn en dat is Heuver niet. De medezeggenschapsraad had al aangegeven voor een wijziging 6 weken nodig te hebben. Slob praat op zijn beurt over administratieve  beslommeringen die binnen no-time geregeld kunnen worden. Atasoy bij de NOS: "Op 9 oktober is de voordracht officieel goedgekeurd door de minister en diezelfde dag ben ik naar de notaris gegaan. Maar we kunnen geen ijzer met handen breken."

In het NRC was hij wat expliciter:

Deze man is van God los….Slob draagt ons op de wet op drie plekken te breken: we moeten voorbijgaan aan de medezeggenschapsraad, de Wet medezeggenschap op scholen en onze statuten.

Op 11 november - dus voor de stopzetting van de bekostiging - vecht Atasoy het rapport aan in de rechtbank. De onderwijsinspectie concludeert daarin dat de directie en het bestuur de school en leerlingen schade toebrengt. Er zou sprake zijn van ‘financieel wanbeheer’ en van ‘ondermaats burgerschapsonderwijs’. Ook zouden ‘de waarden van de democratie en de rechtsstaat zouden leerlingen niet worden bijgebracht’. Zaken waarover - zoals ik eerder schreef - in het nooit formeel naar buiten gebrachte conceptrapport uit december 2018 tegenovergestelde uitspraken worden gedaan. Soms zelfs zaken waar deze inspectie formeel niet over gaat of waarvan het bewijs flinterdun is. Daar komt bij dat de registeraccountant van het Haga ‘geen financiële onrechtmatigheden’ aantrof in de jaarrekening.

Leerlingen?
De gemeente wil volgens wethouder Onderwijs Moorman (PvdA) voor 1 december een alternatief vinden waarbij de leerlingen bij elkaar kunnen blijven, op een plek waar de islamitische identiteit van het onderwijs gewaarborgd is. Tot nu toe hebben veel ouders, leerlingen en docenten - ook aan mij - aangegeven lijnrecht achter (de leiding en het bestuur van) de school te staan.

In het geval er morgen geen nieuw(e) interim-bestuur(der) is aangetreden, de Atasoys vervolgens alle rechtszaken verliezen, de geldkraan door de minister definitief wordt dichtgedraaid en Amsterdam geen verplichting meer heeft om huisvesting aan de school te bieden, dan zullen de broers zoals aangekondigd verder gaan als met eigen  - buitenlandse - financiering en door ouders bekostigde privéschool. Maar zover is het nog (lang) niet.  

Update 17/10

Minister Slob heeft aangegeven de geldkraan per 1 december dicht te draaien omdat er geen nieuw inretim-bestuur(slid) is aangetreden. Directeur Atasoy blijft herhalen dat daar statutair meer tijd voor nodig is, zonder de wet te ovetredenLees over het Cornelius Haga Lyceum op dit blog ook:

Islamitisch lyceum: schijn tegen, recht mee?​

Halsema: bestuur islamitisch lyceum, stap op!

Moslimschoolbreed verzet tegen nieuw islamitisch lyceum

Raad van State dwingt Dekker islamitische middelbare school te financieren


En meer over islamitisch onderwijs
 

Wilt u dat Republiek Allochtonië blijft bestaan? Waardeert u ons vrijwilligerswerk? We kunnen uw steun goed gebruiken. U kunt Republiek Allochtonië steunen en een klein (of groot) bedrag doneren (nu ook via I-deal)


Neem een abonnement op onze dagelijkse nieuwsbrief: Subscribe to Republiek Allochtonië by Email<
 


Meer over cornelius haga lyceum, interim-bestuur, moorman, onderwijsinspectie, slob.

Delen: