Controle Alt Delete: klachten over etnisch profileren niet bagatelliseren

04 juli 2017 | 08:56

Gisteren schreef Trouw: "De politie-app waar mensen kunnen melden dat ze zich etnisch geprofileerd voelen door agenten, heeft nog maar tien klachten opgeleverd. Het digitale klachtenformulier werd begin december gelanceerd, nadat de Tweede Kamer daarom had verzocht."

Controle Alt Delete, de organisatie die een prominente rol speelt in de discussie over etnisch profileren reageert.

Open brief: Doorbreek de impasse over etnisch profileren

31 mei 2017 | 11:26

Vandaag vergadert de Haagse gemeenteraad over veiligheid. Waarschijnlijk gaat het ook over etnisch profileren.

Jaïr Schalkwijk (Controle Alt Delete) en René Rouwette (Kompass. Mensenrechten Dichtbij) schreven onderstaande open brief aan de Haagse politiechef Paul van Musscher.

Control Alt Delete en migrantenorganisaties: geen etnische kenmerken in daderprofielen

10 mei 2017 | 21:42

Controle Alt Delete en een uniek samenwerkingsverband van belangenorganisaties van migrantengroepen dragen in onderstaande open brief drie concrete acties aan tegen etnisch profileren, voor efficiënter politiewerk en voor meer vertrouwen in de politie.

Wat willen de politieke partijen doen tegen etnisch profileren?

16 februari 2017 | 08:59

In aanloop van de verkiezingen kijken we naar de aandacht die politieke partijen in hun verkiezingsprogramma's besteden aan onderwerpen die gerelateerd zijn aan diversiteit, inclusiviteit, integratie en immigratie. Hierbij wordt gekeken naar de 13 partijen die nu volgens de peilingen een kans maken op een zetel in de Tweede Kamer.

Vandaag deel 1: etnisch profileren door de politie.

Control Alt Delete lanceert app in strijd tegen etnisch profileren en discriminatie

27 december 2016 | 22:49

Control Alt Delete heeft deze week een nieuwe app gelanceerd. Het doel van de app is burgers te informeren over hun rechten tegenover de politie op straat, het doorsturen van meldingen / klachten naar de politie en het anti-discriminatiebureau, en het doen van wetenschappelijk en statistisch onderzoek naar etnisch profileren en micro agressies.

Wat staat er in de (concept) verkiezingsprogramma's over immigratie, integratie en discriminatie?

23 november 2016 | 09:33

Welke standpunten nemen de politieke partijen in hun (concept-) verkiezingsprogramma's in over vluchtelingen, integratie, discriminatie en radicalisering? Of over het kinderpardon, etnisch profileren, bed-bad-brood en een boerkaverbod?

Mediaberichtgeving over etnisch profileren: een bijsluiter

05 oktober 2016 | 15:55

Deze week verscheen opnieuw een onderzoek (‘Boeven Vangen. Proactief politieoptreden onderzocht’) waaruit bleek dat er in Nederland sprake is van etnisch profileren.

Onderzoeker Wouter Landman schreef onderstaande bijsluiter.

Man pikt framing door Volkskrant niet

17 augustus 2016 | 09:40

De Volkskrant opende de krant gisteren met als titel 'Is Schiphol nog wel veilig?' en plaatste daar een foto bij van een willekeurige man die door de marechaussee werd aangehouden. Nou ja, willekeurige man... De man in kwestie, Mohammed Rashid, zal waarschijnlijk gefotografeerd zijn omdat hij er als een moslim uitziet.
Mohammed Rashid is woedend. Hij heeft op Facebook onderstaande open brief aan de Volkskrant gepubliceerd. Aan zijn oproep deze brief te delen wordt gehoor gegeven. De brief is inmiddels ruim 1300 keer gedeeld.

Update 1; inmiddels heeft de Volkskrant gereageerd en Rashid uitgenodigd voor een gesprek. (zie onderaan)
Update 2: Mohammed Rashid heeft de uitnodiging afgeslagen en vraagt de Volkskrant te rectificeren (zie onderaan).

Comité 21 maart geeft Tweede Kamer 65 aanbevelingen om discriminatie aan te pakken

30 juni 2016 | 13:32

Het antiracisme Comité 21 maart heeft deze week het rapport Samen Bruggen Bouwen en Verschillen Vieren aangeboden aan de Commissie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het rapport is gebaseerd op 18 bijeenkomsten die dit voorjaar zijn georganiseerd waar meer dan 1.200 burgers aan deelnamen. Uit deze bijeenkomsten zijn 65 aanbevelingen gefilterd om verschillende vormen van discriminatie aan te pakken.

Hieronder een samenvatting van het rapport, zoals die door het Comité 21 maart is opgesteld. Onderaan de tekst ook een samenvatting van de aanbevelingen en een link naar het gehele rapport.

Bestrijd etnische profilering met stopformulieren

03 juni 2016 | 10:52

Etnisch profileren is een vorm van discriminatie en is in strijd met basale mensenrechten. Zogenoemde stopformulieren hebben hun waarde in andere landen bewezen. Laten we dat dus ook zo snel mogelijk ook in Nederland invoeren.
Dat stellen Linda Voortman en Rutger Groot Wassink.

Breng etnisch profileren in kaart en help met het ontwikkelen van een app

30 april 2016 | 17:33

Door het gesjoemel rondom het onderzoek van de Universiteit van Leiden naar etnisch profileren, is niet alleen de wetenschappelijke onafhankelijkheid en transparantie in het geding komen, maar is ook het weinige vertrouwen in de politie en overheid, verder afgenomen. Dit moet stoppen: behandel álle burgers gelijkwaardig.
Dat stellen Dionne Abdoelhafiezkhan en Cemil Yilmaz namens Control Alt Delete in onderstaand artikel. Na drie jaar concluderen zij dat het ministerie van Veiligheid & Justitie en de politietop niet van plan zijn om structurele problemen beleid- en procesmatig aan te pakken. Daarom nemen ze het heft in eigen handen en zijn de crowdfundingactie #KiesEenKant' begonnen om een app te kunnen bouwen die voor meer transparantie en meetbaarheid van politiecontroles moet zorgen, zodat etnisch profileren in kaart wordt gebracht, beleid gewijzigd wordt en het vertrouwen in de politie hersteld wordt.

Onderzoek naar etnisch profileren door Haagse politie om diverse redenen dubieus

29 april 2016 | 12:11

“Het onderzoek van de Universiteit van Leiden naar etnisch profileren in Den Haag, en de totstandkoming hiervan roepen vragen op. De wetenschappelijke onafhankelijkheid en wetenschappelijke transparantie zijn in het geding. Zowel de Tweede Kamer als de Haagse gemeenteraad zijn onjuist geïnformeerd over de opzet, totstandkoming en inhoud van het onderzoek.”

Dat concludeert Buro Jansen & Janssen over het onderzoek naar etnisch profileren dat de Universiteit Leiden in juni 2014 aan de Haagse raad presenteerde. De Leidse onderzoekers trokken destijds de conclusie dat de Haagse politie niet structureel etnisch profileert.

Tweede Kamerlid Ahmed Marcouch (PvdA) heeft inmiddels Kamervragen gesteld.

Amsterdamse politie zet ambassadeurs in tegen etnisch profileren

15 oktober 2015 | 11:35

De Amsterdamse politie is van plan 'ambassadeurs' in te gaan zetten bij verschillende wijkteams om agenten alerter te maken op etnisch profileren. Dat verklaarde hoofdcommissaris Pieter-Jaap Aalbersberg in AT5-programma Het Verhoor. Aalbersberg: 'Het zijn eigen collega's die met een team in gesprek gaan. Ze zitten op drie teams: Flierbosdreef, August Allebeplein en op de Lijnbaansgracht'.

De ambassadeurs moeten ervoor zorgen dat agenten zich meer bewust worden van het fenomeen etnisch profileren. Aalbersberg: 'Het moet intern veilig zijn, we moeten voldoende divers zijn, we kijken naar etnisch profileren en de aanpak van discriminatie in de stad. Die vier horen bij elkaar en staan hoog op de agenda'.

Boeren gijzelen drie onschuldige 'Marokkanen' en krijgen complimenten

31 augustus 2015 | 10:04

Boeren in Eemnes zagen drie 'Marokkaanse gastjes', zo maar, in het wild, in een cabrio. Dat was verdacht. Met de "boerenapp" waarschuwden ze elkaar en binnen de kortste keren waren er 20 boeren op de plek des onheils. Twee kwamen met de tractor, de rest met de auto.

De boeren blokkeerden de weg en belden alarmnummer 112.

Politiegeweld in eigen land is niet minder kwalijk dan politiegeweld in het buitenland

30 juni 2015 | 08:09

Tekst: Ewoud Butter

Bij hard politie-optreden in het buitenland hebben Nederlandse politici en journalisten al snel hun oordeel klaar. Die verontwaardiging klinkt een stuk holler wanneer diezelfde politici en journalisten zwijgen bij politiegeweld in eigen land, zoals afgelopen weekend toen Mitch Henriquez overleed na hard politie-optreden.

“We doen ons werk met goede bedoelingen”

29 juni 2015 | 10:43

Tekst: Sinan Çankaya

Ik was laatst aanwezig op een bijeenkomst met jongeren en de politie. De sfeer was redelijk gespannen. Jongeren klaagden dat ze vaak door de politie aan de kant werden gezet. Op een gegeven moment zei een politieagent, verontwaardigd: “Waarom gaan jullie er niet vanuit dat we ons werk integer doen?” De zaal werd stil. Sommigen knikten instemmend. De agent sloot af met: “We doen ons werk met goede bedoelingen.”

Mohamed onderzoekt etnisch profileren

11 juni 2015 | 09:11

Een paar dagen nadat uit onderzoek van antropoloog Mutsaers opnieuw bleek dat Nederlandse agenten zich op grote schaal en structureel schuldig maken aan discriminatie, presenteert Blikopeners een minidocumentaire over etnisch profileren.

Nederlandse politie discrimineert op grote schaal op ras

09 juni 2015 | 09:20

Nederlandse agenten maken zich op grote schaal en structureel schuldig aan discriminatie op basis van afkomst of ras. Dat komt volgens onderzoek van antropoloog Paul Mutsaers omdat politiemensen de grote mate van vrijheid die ze hebben gekregen, niet volgens de regels gebruiken.

Mutsaers liep anderhalf jaar met agenten mee op drie plaatsen in Nederland, interviewde ruim tachtig agenten in vijftien grote steden en liet twintig agenten dagboeken bijhouden. Hij promoveert deze week.

Etnische minderheden binnen de politie: internal outsiders

11 april 2015 | 19:18

"Er sluipt een gif onze organisatie binnen. Het gif van de uitsluiting. Mij bereiken verontrustende signalen." Dat schreef korpschef Bouwman in een alarmerende blog waarin hij wees op discriminatie en moslimhaat binnen de politie.

Antropoloog Sinan Çankaya wijst al langer op dit probleem. "Etnische minderheden binnen de politie worden als gevolg voortdurend getest op hun loyaliteit en geconstrueerd als de internal outsiders. Dat komt onder meer tot uiting in grappen en opmerkingen", schreef hij in maart op zijn blog. Hieronder Çankaya's gehele stuk. Een link naar het blog van Bouwman vindt u onderaan dit blog.

Wijbenga: "Maak in strijd tegen etnische profileren politie niet tot vijand"

11 oktober 2014 | 09:26

Tekst: Ibrahim Wijbenga

Etnisch profileren door de politie is een probleem dat terecht de nodige aandacht krijgt van politie, lokaal bestuur en landelijke politiek. In hoegenaamd alle grote steden komt het probleem aan bod of haalt de media. Maar deze zomer gebeurde er in de Schilderswijk iets bijzonders. Vanuit het Haagse lokale openbaar bestuur, een actiecomité en een ambassadeur, werd er een hetze, een smeercampagne gecreëerd en gefaciliteerd tegen de politie, en in het bijzonder het namen en shamen van Haagse dienders.

Oud-agenten: politie Den Haag discrimineert wel

01 juli 2014 | 10:19

Haagse oud-agenten bevestigen in een brief aan de gemeenteraad van Den Haag dat een deel van het politiekorps in de stad zich schuldig maakt aan discriminatie.
In hun brieven spreken twee voormalige politieagenten over onder meer intimidatie, bevooroordeeldheid , ‘onterechte’ boetes aan ‘jonge kinderen’ en een gebrekkige klachtenprocedure.

Onderzoekster: 'Haagse politie discrimineert niet structureel'

05 juni 2014 | 14:46

Hoewel bewoners in de Haagse Schilderswijk het gevoel hebben dat ze door de Haagse politie gediscrimineerd worden, controleren agenten mensen niet structureel op basis van hun buitenlandse uiterlijk. Dat concludeert de Universiteit Leiden in een onderzoek naar ‘etnisch profileren’, dat gisterochtend werd gepresenteerd in de Haagse gemeenteraad.

Stemwijzer integratie Amsterdam. Deel 1: Veiligheid en recht

17 maart 2014 | 11:37

In het kader van de gemeenteraadsverkiezingen heeft Republiek Allochtonië alle Amsterdamse politieke partijen gevraagd een enquête in te vullen. We kozen Amsterdam omdat daar de meeste van onze bezoekers vandaan komen. Wat vinden de partijen bijvoorbeeld van de strafbaarstelling illegaliteit, islamitisch onderwijs, de subsidiering van migrantenorganisaties? Hoe willen ze de werkloosheid onder jongeren aanpakken, wat willen ze doen tegen discriminatie en wat vinden ze van Zwarte Piet?

Negentien partijen vulden de enquête helemaal in. In vier blogs beschrijven we de resultaten.

In dit blog veiligheid en recht met stellingen over uitgeprocedeerde asielzoekers, strafbaarstelling illegaliteit, etnisch profileren en preventief fouilleren.

Amsterdamse migrantenorganisaties willen gesprek over etnisch profileren

09 december 2013 | 08:50

Amsterdamse migrantenorganisaties hebben burgemeester Van der Laan en politiechef Aalbersberg vorige week een brief gestuurd, waarin ze hebben laten weten dat ze graag een gesprek willen hebben over etnisch profileren.

Video: de impact van etnisch profileren

08 december 2013 | 11:13

Nederlandse burgers vertellen over hun discriminatie ervaringen bij politiecontroles. Onderstaande video van Amnesty International maakt duidelijk dat etnisch profileren negatieve gevolgen heeft, voor hen die het overkomt en voor de samenleving als geheel.

Etnisch profileren? Het betekent dat de politie je vanwege je huidskleur of afkomst staande houdt, controleert of fouilleert terwijl daarvoor geen objectieve rechtvaardiging bestaat.

Amnesty: Politie discrimineert. Politie: niet waar!

29 oktober 2013 | 07:51

Etnische minderheden worden in Nederland vaker onderworpen aan politiecontroles dan oorspronkelijke Nederlanders. Etnisch profileren is een vorm van discriminatie en daardoor in strijd met de mensenrechten. Het vertrouwen in de politie wordt erdoor geschaad en dat maakt de criminaliteitsbestrijding minder effectief. Dat stelt Amnesty in een nieuw rapport.
De politie ontkent dat minderheden structureel vaker staande worden gehouden dan autochtone Nederlanders. „Het overstijgt niet het niveau van incidenten”, stelt korpschef Gerard Bouman van de Nationale politie.

Voor de politie is niet iedereen gelijk

15 oktober 2012 | 08:57

Op de politieacademie leert elke agent de volgende norm: u mag niet ongelijk behandelen. Maar de theoretische lessen op de politieschool en de harde realiteit van het politiewerk botsen met elkaar. In de praktijk hanteren agenten beelden van potentiële verdachten en werken zij met een selectieprofiel. Personen die naar het selectieprofiel tenderen worden eerder gecontroleerd. Zo houden Amsterdamse politiemensen op straat eerder donkere en Marokkaans mannen en Oost-Europeanen aan.

Dat blijkt uit onderzoek van antropoloog Sinan Çankaya. Hij deed op verzoek van de Amsterdamse politie wetenschappelijk anderhalf jaar intensief onderzoek naar de dagelijkse keuzes die agenten maken als ze tijdens hun werk mensen op straat controleren. Met een onderzoeksteam hield hij zestig diepte-interviews en draaide hij tweehonderd uur mee met de politie

Etnische registratie: geen uitzondering voor veiligheid

15 mei 2012 | 08:16

Tekst: Quirine Eijkman

Het registreren van etnische gegevens moet niet worden gelegitimeerd door criminaliteitsbeleid of terrorismebestrijding, vindt Quirine Eijkman, senior-onderzoeker bij het Centrum Terrorisme en Contraterrorisme van de Universiteit Leiden. In een reactie op het ongevraagde advies van de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO) over het afschaffen van etnische categorisering door de overheid wordt door veiligheidsexperts betoogd dat het toch nodig is. Alleen waar is dit op gebasseerd?

vorige | volgende

Aanmelden nieuwsbrief

Ruim 2100 personen en instellingen zijn geabonneerd op de tweewekelijkse nieuwsbrief van de Republiek Allochtonië. Wilt u ook een abonnement op de nieuwsbrief? Vul dan hieronder uw emailadres in.

Aanmelden voor de nieuwsbrief van Republiek Allochtonië

Of neem een abonnement op de dagelijkse nieuwsbrief.

Zoeken op trefwoord

Over republiek Allochtonië

Achtergronddossiers

Meest gelezen blogs

Banners

  • Polderislam
  • Doneren
  • Ewoud Butter

Laatste reacties

Archief


Republiek Allochtonië