Boeren gijzelen drie onschuldige 'Marokkanen' en krijgen complimenten

In missers door Ewoud Butter op 31-08-2015 | 10:04

Boeren in Eemnes zagen drie 'Marokkaanse gastjes', zo maar, in het wild, in een cabrio. Dat was verdacht. Met de "boerenapp" waarschuwden ze elkaar en binnen de kortste keren waren er 20 boeren op de plek des onheils. Twee kwamen met de tractor, de rest met de auto.

De boeren blokkeerden de weg en belden alarmnummer 112.

Binnen 22 minuten waren de plaatselijke gendarmes aanwezig. Ze voelden de inzittenden van de verdachte cabrio aan de tand, controleerden de auto en constateerden dat de drie jongens geen inbraakspullen of gestolen goederen bij zich hadden. De jongens waren naar eigen zeggen gestopt om even te chillen.

De politie in Eemnes was uitermate tevreden met het optreden van de wakkere boeren. "Dit was absoluut een goede melding, dit is prima burgerzin. ook het blokkeren van wegen en klemrijden is oké. Je mag als burger zeker wat doen, maar het moet proportioneel zijn. Rijd je ze de sloot in, terwijl ze niks misdaan hebben, is het misschien een ander verhaal" verklaarde de woordvoerder van de politie tegenover de Gooi en Eemlander.

Schuldig

Ook al heeft de politie niets strafbaars geconstateerd, de boeren en verslaggever Henk Runhaar weten wel beter: "....zo’n twintig Eemnesser boeren [hebben] woensdagavond voorkomen dat een drietal ’Marokkaanse gastjes’ rottigheid uithaalden in de polder" schrijft Runhaar.

De boeren zijn zelf ook dik tevreden met hun actie. Misschien hebben ze wel diefstal van gereedschap voorkomen of stel je voor dat in het schemerdonker een meisje voorbij zou fietsen.... Misschien hadden die jongens wel een schaap willen stelen.

Dat laatste vond de Gooi en Eemlander een goede suggestie. Over drie weken is het immers het Offerfeest. En ach ja, schapen stelen met een cabrio, als je ze maar in de gordels doet, waarom niet? En dus kopte de krant: Schapen stelen in Eemnes, vergeet het maar. 

Runhaar  prijst actie van de boeren: "Zo kan het ook. […] met deze agrariërs valt niet te spotten."

Of de aangehouden jongens ook echt Marokkanen waren of Marokkaanse Nederlanders of misschien wel jongens met een andere etnische achtergrond, vertelt de Gooi en Eemlander niet. 

Zijn de boeren zelf niet strafbaar? Is er geen sprake van wederrechtelijke vrijheidsberoving? Is aanhouding door burgers immers niet alleen toegestaan wanneer er sprake is van op heterdaad betrappen of direct volgend op een heterdaadje? In dit geval was geen sprake van een strafbaar feit. Is het  vasthouden en de doorgang beletten dan zelf niet strafbaar?
En tot wat voor gedrag zet de politie aan wanneer ze dit publiekelijk goed keuren?

Wie worden er volgende week op grond van hun uiterlijk klem gereden door verontruste burgers?

Tijd voor kamervragen?

Ewoud Butter is onderzoeker en hoofdredacteur van Republiek Allochtonië.  Meer van Ewoud op dit blog hier of op zijn website. Ewoud is ook te volgen op twitter: @ewoudbutter . Met dank aan Krapuul dat dit bericht als eerste meldde, Sargasso en Arno Jan Boere.

Update: kamervragen van Ahmed Marcouch


PvdA kamerlid Ahmed Marcouch blijkt gisteren al kamervragen te hebben gesteld aan de minister van Veiligheid en Justitie. Het gaat om de volgende vragen:


1. Kent u het bericht "Schapen stelen in Eemnes? Vergeet ’t maar" (Gooi- en Eemlander 28-8-2015)

2. Is het waar dat "twintig boeren" bij Eemnes wegen hebben geblokkeerd om een auto met drie Marokkaanse jongens de doorgang te belemmeren en de politie hebben gealarmeerd? Zo nee, wat was er niet waar?

3. Deelt u de mening dat uit het bericht en de daarin geciteerde uitingen blijkt dat het feit dat de jongens Marokkaans waren, er tenminste aan bijdroeg dat deze jongens in de ogen van de genoemde boeren verdacht werden? Zo ja, deelt u dan de mening dat dit op discriminatie duidt? Zo nee, hoe moeten opmerkingen zoals " Drie Marokkaanse jongens die daar maar staan met hun auto. Dat is verdacht" of verwijzingen naar het offerfeest en schapendiefstal dan wel worden geduid?

4. Konden de boeren op enige manier aannemen dat de jongens uit waren het stelen van schapen, diefstal van gereedschap of in het donker meisjes opwachten? Zo ja, waar blijkt dat uit? Zo nee, waarom niet en deelt u dan de mening dat er sprake was van ongefundeerde verdachtmakingen?

5. Deelt u de mening van de politie "de politie dat het zo moet. Dit was absoluut een goede melding, dit is prima burgerzin. Ook het blokkeren van wegen en klemrijden is oké. Je mag als burger zeker wat doen, maar het moet proportioneel zijn" Zo ja, waarom en waarom zou het klemrijden van een auto in dit concrete geval proportioneel zijn geweest? En zo ja, hoe verhoudt zich dat tot het feit dat er geen enkele aanwijzing voor (een voornemen tot) een strafbaar feit was? Zo nee, waarom niet?

6. Wilt u met de burgemeester van Eemnes in gesprek gaan over de wijze waarop in zijn gemeente een groep agrariërs zich meent te moeten bemoeien met de openbare orde en veiligheid? Zo ja, wilt u de resultaten van dat gesprek met de Tweede Kamer delen? Zo nee, waarom niet?

Zie ook:

Over Burgernet:

Burgernet zonder aanziens des persoons

Artikelen over etnisch profileren hier

Een top 17 (in willekeurige volgorde) van sensationele ('griezel')verhalen die niet (helemaal) bleken te kloppen:

 1. een vermeende 'tasjesdievenopleiding in Gouda',  
 2. de terreuraanslag op de Ikea in Amsterdam,
 3. een vrouw die liegt over Marokkaanse rovers
 4. Marokkanen die ten onrechte de schuld krijgen van een ongeval,
 5. Spitsnieuws die suggestieve foto's plaatst
 6. een moslimwijk die in schock zou zijn door een seksstudio,
 7. christenasielzoekers die bedreigd zouden worden door moslims,
 8. nogmaals het plaatsen van suggestieve foto's bij berichten,
 9. een oorlogsverslaggever die de situatie in Helmond vergelijkt met Syrie,
 10. toename van criminaliteit tijdens de ramadan - ramadantuig
 11. een man in Bussum die mishandeling door Marokkanen verzint
 12. de (vermeende?) mishandeling van een zwangere vrouw door Marokkanen,  
 13. halalwoningen in Amsterdam,  
 14. in naam van Allah winnen we van de christenen (of niet?),
 15. een nieuwe vermeende mishandeling door Marokkanen
 16. een subsidie die misbruikt zou worden om agenten te pesten
 17. Shariadriehoek in Haagse Schilderswijk

 


Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook.  

 

 

Waardeert u ons werk? U kunt het laten blijken door een bijdrage over te maken op rekeningnummer NL12INGB0006026026 ten name van de stichting Allochtonenweblog te Amsterdam. Met een donatie van 5 euro zijn we al blij. Meer mag ook!  


 


Meer over burgernet, etnisch profileren, ewoud butter, mediamisser, mediamissers, vooroordelen.

Delen: