Politiegeweld in eigen land is niet minder kwalijk dan politiegeweld in het buitenland

In opinie door Ewoud Butter op 30-06-2015 | 08:09

Tekst: Ewoud Butter

Bij hard politie-optreden in het buitenland hebben Nederlandse politici en journalisten al snel hun oordeel klaar. Die verontwaardiging klinkt een stuk holler wanneer diezelfde politici en journalisten zwijgen bij politiegeweld in eigen land, zoals afgelopen weekend toen Mitch Henriquez overleed na hard politie-optreden.

Mitch Henriquez (42) was uit Aruba op bezoek bij zijn familie in Nederland en verheugde zich volgens zijn facebookpagina op een concert van UB 40 in het park. Hij zou volgens een eerste persbericht van het OM door de politie zijn aangehouden omdat hij geroepen zou hebben dat hij een wapen droeg en zou daarna in het politiebusje onwel zijn geworden.  Diverse media namen dit bericht klakkeloos over.

Maar vrij snel daarna kwamen getuigenverklaringen en videobeelden. Henriquez bleek niet bewapend en had daarover volgens omstanders ook niets geroepen. Uit die beelden bleek dat Henriquez al buiten bewustzijn was voordat hij het busje in werd gesleept. Getuige Esther de Ruijter schrijft op haar facebookpagine:

‘Ik heb het begin gezien.. ze rende op hem af…besprongen hem van achter.. het was een hele groep agenten. Hij viel op de grond en zeker zes agenten zaten op hem.. een agent met een knuppel bleef slaan op zijn hoofd en benen. (…) We riepen niet slaan niet slaan maar ook wij.. mijn man.. een vrouw en nog een paar mensen werden weggestuurd en er werd op ons ingelopen door agenten.”

In een nieuw persbericht verklaarde het OM dat de Rijksrecherche onderzoekt wat er is gebeurd. Getuigen wordt opgeroepen om video's van de aanhouding op te sturen naar de Rijksrecherche.

Dood door schuld?

Politici en pers zijn voorzichtig met hun oordeel en wachten het liefste de resultaten van het onderzoek af. Formeel hebben ze gelijk. Natuurlijk is nog niet keihard bewezen dat Mitch Henriquez is overleden door het optreden van de politie. Het zou theoretisch kunnen dat de 42-jarige Henriquez net heel toevallig tijdens zijn arrestatie een natuurlijke dood is gestorven, maar die kans lijkt uitermate klein, zeker wanneer je de foto van zijn opgezwollen gezicht ziet.

Het is de vraag is of diezelfde journalisten en politici even voorzichtig waren geweest wanneer Henriquez was overleden nadat hij was belaagd door bijvoorbeeld 5 'kopschoppers' . Deze belagers waren dan waarschijnlijk direct publiekelijk veroodeeld wegens 'moord'. Zo zorgvuldig met de feiten zijn politici en pers niet altijd.

Dat het OM in haar eerste persbericht aantoonbaar foute informatie verspreidde, blijkbaar verkeerd voorgelicht door de agenten, heeft de positie van het Haagse korps niet bepaald versterkt. Daarnaast worden er ook terecht vragen gesteld waarom de politie, voorzover zichtbaar, niet direct medische hulp heeft laten bieden. Gerbrig Klos van Amnesty International hierover in een blog van Sunny Bergman: ‘Uit het filmpje blijkt dat meerdere agenten zien en voelen dat de arrestant niet (volledig) bij bewustzijn is,’ zegt ze. ‘Niet meteen medische hulp (laten) verlenen vind ik niet alleen onbegrijpelijk maar zou in dit geval ook misschien zelfs wel strafbaar zijn. Volgens mij volgt dat uit art. 2 van de Politiewet in combinatie met art. 255 van het Wetboek van Strafrecht."

De zaak doet denken aan de dood van Ihsan Gürz die in 2011 overleed in een politiecel. Volgens Justitie zou hij zijn overleden door cocainegebruik. Omdat de familie van Gürz dit weigerde te geloven, ook op grond van getuigenverklaringen, bleven zij aandringen op vervolgonderzoek. Na 3 jaar kregen ze de bevestiging dat Ihsan waarschijnlijk toch is overleden door overmatig politie-geweld.

Racisme?
Of er in dergelijke gevallen ook sprake is van racistisch geweld, zoals hier en daar wordt beweerd, lijkt nauwelijks hard te maken. Beweren dat er geen sprake is van racisme, is evenmin te onderbouwen.

Dat die link met racisme wel gelegd wordt is overigens niet raar. De Nederlandse politie en zeker de Haagse heeft namelijk een flink imago-probleem. Er is inmiddels meermalen door onderzoekers aangetoond dat de politie op ras discrimineert. Korpschef Bouwman waarschuwde eerder ook voor het gif van uitsluiting binnen zijn organisatie. En zeker over het Haagse korps, geleid door een chef die in het verleden beweerde dat Marokkanen barbaren zijn en genetisch crimineel,  zijn al vaak berichten verschenen dat het korps discrimineert. Een onderzoekster concludeerde dat het wel meeviel, maar werd weersproken door oud-agenten en de specialist op dit terrein, Sinan Cankaya,

Discriminatie en racisme door de politie is een serieus probleem en verdient ook een duidelijke veroordeling door politici. Als dat niet gebeurt, is er sprake van een etterende wond die op den duur het gezag van de politie aantast.

Goede bedoelingen alleen zijn niet voldoende

We hebben het geweldsmonopolie immers in handen van de overheid gegeven en de politie is in het binnenland het belangrijkste instrument van de overheid. Dat kan alleen als het politie-optreden boven iedere twijfel staat. Meestal gaat dat goed, maar soms niet. En als het mis gaat, dan dienen de feiten niet verdoezeld te worden zoals de Haagse agenten aanvankelijk leken te proberen en dienen korpsleiders en politici niet alleen te vragen om nader onderzoek, maar ook duidelijk afstand te nemen van wangedrag door politie-agenten.

Het nieuws gaat nu weer vooral over de rellen in Den Haag de afgelopen nacht. Politici buitelen over elkaar heen om de relschoppers te veroordelen. Terecht. Maar het zou mooi zijn wanneer diezelfde politici even heldere taal spreken wanneer het gaat over (excessief) politiegeweld of discriminatie door de politie. Niet alleen wanneer het om politie in het buitenland gaat, maar ook wanneer onze eigen dienders hun boekje te buiten gaan. Laten politici, zoals Sinan Çankaya zo treffend omschreef, geen genoegen meer nemen met bezweringen als: We doen ons werk met goede bedoelingen.


Ewoud Butter is hoofdredacteur van Republiek Allochtonië. Meer van Ewoud op dit blog hier of op zijn website. Ewoud is ook te volgen op twitter: @ewoudbutter

Zie ook de petitie waarin inmiddels ruim 11000 ondertekenaars minister-president Rutte vragen om rechtvaardigheid


Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook.  

 

Waardeert u ons vrijwilligerswerk? U kunt het laten blijken door een bijdrage over te maken op rekeningnummer NL12INGB0006026026 ten name van de stichting Allochtonenweblog te Amsterdam. Met een donatie van 5 euro zijn we al blij. Meer mag ook!  


 


Meer over etnisch profileren, ewoud butter, mitch henriquez, politie, politiegeweld.

Delen: