Control Alt Delete lanceert app in strijd tegen etnisch profileren en discriminatie

In nieuws op 27-12-2016 | 22:49

Control Alt Delete heeft deze week een nieuwe app gelanceerd. Het doel van de app is burgers te informeren over hun rechten tegenover de politie op straat, het doorsturen van meldingen / klachten naar de politie en het anti-discriminatiebureau, en het doen van wetenschappelijk en statistisch onderzoek naar etnisch profileren en micro agressies.

Met de app worden klachten verzameld evenals discriminatiemeldingen van etnisch profileren en micro agressies. de gebruikers van de app kunnen zelf aangeven of de gegevens doorgestuurd mogen worden naar de politie of een anti-discriminatiebureau. Er gebeurt volgens Control Alt Delete niets zonder toestemming van de gebruiker.

De app is gefinancierd door meer dan 1000 donateurs die hebben bijgedragen aan de crowdfunding campagne die liep in de zomer van 2016.

Meer informatie over de app op de site van Control Alt Delete. Daar vindt u ook links waarmee u de app kunt downloaden. 

Etnisch profileren in de (concept) verkiezingsprogramma's

Ewoud Butter inventariseerde voor het Kennisplatform Integratie en Samenleving (KIS) de (concept) verkiezingsprogramma's van politieke partijen op de thema's integratie, immigratie en discriminatie. In verschillende verkiezingsprogramma's wordt gesproken over etnisch profileren. Een overzicht:

• De PvdA, D66, SP, GroenLinks, DENK en de ChristenUnie zijn van plan etnisch profilleren tegen te gaan, onder andere door meer te doen aan diversiteitsbeleid bij de politie.
• De PvdA wil verder een cultuuromslag bij de politie en andere overheidsdiensten om etnisch profilleren te voorkomen. Dat kan volgens de PvdA door middel van een betere selectie, meer training en kennis bij het politiekorps.
• Ook de SP denkt aan het beter scholen van agenten om etnisch profileren te bestrijden.
• GroenLinks en DENK willen etnisch profileren tegengaan door de politie op stopformulieren te laten registreren wat de reden is waarom iemand staande wordt gehouden.
• DENK is voorstander van een landelijk Meldpunt Politiefunctioneren en DENK stelt verder een onafhankelijk onderzoek voor naar
etnisch profileren bij de belastingdienst, gemeenten, de FIOD en de inspectie SZW.
• VNL ten slotte vindt dat politiemedewerkers niet belast moeten worden met richtlijnen over etnisch pro leren.

Meer vergelijkingen tussen verkiezingsprogramma's leest u hier. 

Meer over etnisch profileren hier

Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook.

Republiek Allochtonië wordt op vrijwillige basis onderhouden. Waardeert u ons vrijwilligerswerk? U kunt het laten blijken door een bijdrage over te maken op rekeningnummer NL12INGB0006026026 ten name van de stichting Allochtonenweblog te Amsterdam. Met een donatie van 5 euro zijn we al blij. Meer mag ook!

 


Meer over control alt delete, discriminatie, etnisch profileren.

Delen: