Nederlandse politie discrimineert op grote schaal op ras

In achtergronden op 09-06-2015 | 09:20

Nederlandse agenten maken zich op grote schaal en structureel schuldig aan discriminatie op basis van afkomst of ras. Dat komt volgens onderzoek van antropoloog Paul Mutsaers omdat politiemensen de grote mate van vrijheid die ze hebben gekregen, niet volgens de regels gebruiken.

Mutsaers liep anderhalf jaar met agenten mee op drie plaatsen in Nederland, interviewde ruim tachtig agenten in vijftien grote steden en liet twintig agenten dagboeken bijhouden. Hij promoveert deze week.

Mutsaers in Trouw: "Collega's van allochtone agenten hangen op het prikbord krantenberichten op waarop koppen die negatief zijn over de islam of migranten zijn omcirkeld. En bij meer dan de helft van de verkeerscontroles die ik heb meegemaakt, zeker tientallen keren, werd vooraf een etnische doelgroep bepaald. Meestal richtte men zich op jongeren van een aantal etniciteiten: Marokkaans, Turks en Surinaams, bijvoorbeeld. Als het raampje omlaag ging en er zat een autochtone Nederlander, dan kreeg die te horen: 'U mag doorrijden, u behoort niet tot onze doelgroep.'"

Mutsaers denkt dat het probleem wordt veroorzaakt door de opleiding: "Agenten zijn de afgelopen tien jaar getraind om op hun eigen ideeën, vakmanschap en onderbuikgevoel af te gaan, in plaats van op de regels. Vervolgens misbruikt een deel van hen hun discretionaire ruimte."

Het onderzoek bevestigt eerder onderzoek van antropoloog Sinan Cankaya en van Amnesty International. Ook Korpschef Gerard Bouman van de Nationale Politie uitte zijn zorgen over discriminatie binnen de politiekorpsen. In reactie op het onderzoek van Mutsaers stelt de Nationale Politie dat het thema hoog op de agenda staat.

 

Discriminatie bij de politie (etnisch profileren) en justitie

Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook.  

 

Waardeert u ons vrijwilligerswerk? U kunt het laten blijken door een bijdrage over te maken op rekeningnummer NL12INGB0006026026 ten name van de stichting Allochtonenweblog te Amsterdam. Met een donatie van 5 euro zijn we al blij. Meer mag ook!  


Meer over discriminatie, etnisch profileren, mutsaers, onderzoek, politie.

Delen:

Reacties


Rudi Dierick - 09/06/2015 11:51

Goed artikeltje, want dit probleem verdwijnt niet vanzelf.