Wat willen de politieke partijen doen tegen etnisch profileren?

In achtergronden door Ewoud Butter op 16-02-2017 | 08:59

In aanloop van de verkiezingen kijken we naar de aandacht die politieke partijen in hun verkiezingsprogramma's besteden aan onderwerpen die gerelateerd zijn aan diversiteit, inclusiviteit, integratie en immigratie. Hierbij wordt gekeken naar de 13 partijen die nu volgens de peilingen een kans maken op een zetel in de Tweede Kamer.

Vandaag deel 1: etnisch profileren door de politie.

Etnisch profileren door de politie is een onderwerp dat pas de afgelopen jaren, mede dankzij onderzoek en door acties van Control Alt Delete op de agenda is komen te staan. 

Zes partijen besteden geen aandacht aan het onderwerp.

VNL is de enige partij die expliciet in haar programma schrijft er niets tegen te willen doen. Politiemedewerkers moeten volgens VNL niet belast worden met richtlijnen tegen etnisch profileren.

De overige partijen willen wel maatregelen nemen.

  • D66, GroenLinks, PvdA, SP, ChristenUnie en DENK denken etnisch profileren tegen te gaan door meer te investeren in het diversiteitsbeleid van de politie.
  • GroenLinks, PvdA en SP pleiten voor het beter scholen en trainen van politie-agenten. 
  • D66, GroenLinks, de PvdD en DENK willen zogenaamde stopformulieren invoeren waarop agenten de reden van aanhouding vermelden
  • DENK pleit voor een landelijk meldpunt politiefunctioneren
  • GroenLinks wil de klachtenprocedure van de politie transparanter maken en de klachtencommissies diverser 

DENK pleit ook voor aandacht voor etnisch profileren bij de belastingdienst, gemeenten, de FIOD en de inspectie SZW.

Op Republiek Allochtonië zullen de komende tijd meer vergelijkingen tussen de programma's komen. Op de website van het Kennisplatform Integratie Samenleving (KIS) verschijnt één dezer dagen een update van de vergelijking die ik in november maakte tussen de (concept-) verkiezingsprogramma's. 

Artikel 1

In dit overzicht zijn alleen partijen opgenomen die een kans lijken te maken op een Kamerzetel. Een overzicht van de standpunten van alle partijen zou te veel tijd kosten en het niet overzichtelijk maken. Daarmee doen we al deze partijen te kort, maar één in het bijzonder, zeker op dit onderwerp, Dat is Artikel1. Op verzoek van diverse bezoekers besteden we daar toch aandacht aan.

Artikel 1 wil net als D66, GroenLinks, de PvdD en DENK stopformulieren invoeren. Daarnaast pleit Artikel1 voor een onafhankelijk onderzoek naar etnisch profileren bij de belastingdienst, politie, gemeenten, de FIOD en de inspectie SZW.

Tot slot

Dit overzicht is nadrukkelijk geen stemwijzer met de standpunten van de partijen over bepaalde stellingen. Het overzicht bevat een inventarisatie van de onderwerpen die de partijen zelf als probleem in hun verkiezingsprogramma agenderen en de oplossingen die ze daarbij in gedachten hebben.

De partijen die niet in niet overzicht zijn genoemd, besteden er in hun programma's geen aandacht aan. Dit betekent niet dat ze over deze onderwerpen geen mening hebben. Ze vonden het in ieder geval niet belangrijk genoeg om er in hun programma aandacht aan te besteden.
We zullen ook een enkele keer aandacht besteden aan de programma's van enkele partijen die volgens de peilingen (nog) geen kans maken op zetels, maar op deze onderwerpen wel een sterk profiel hebben.

Bevat dit overzicht fouten? Mail ze naar info@republiekallochtonie.nl

Dit is het eerste overzicht. Volgende overzichten zult u hier kunnen vinden. 

Meer over etnisch profileren op Republiek Allochtonië hier

Ewoud Butter is politicoloog en hoofdredacteur van Republiek Allochtonië. Meer van Ewoud op zijn blog, op deze site of volg hem op twitter

 

Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook.

Republiek Allochtonië wordt op vrijwillige basis onderhouden. Waardeert u ons vrijwilligerswerk? U kunt het laten blijken door een bijdrage over te maken op rekeningnummer NL12INGB0006026026 ten name van de stichting Allochtonenweblog te Amsterdam. Met een donatie van 5 euro zijn we al blij. Meer mag ook!

 


Meer over #tk2017, achtergrond, etnisch profileren, ewoud butter, verkiezingsprogramma's.

Delen: