Breng etnisch profileren in kaart en help met het ontwikkelen van een app

In opinie door Cemil Yilmaz op 30-04-2016 | 17:33

Door het gesjoemel rondom het onderzoek van de Universiteit van Leiden naar etnisch profileren, is niet alleen de wetenschappelijke onafhankelijkheid en transparantie in het geding komen, maar is ook het weinige vertrouwen in de politie en overheid, verder afgenomen. Dit moet stoppen: behandel álle burgers gelijkwaardig.
Dat stellen Dionne Abdoelhafiezkhan en Cemil Yilmaz namens Control Alt Delete in onderstaand artikel. Na drie jaar concluderen zij dat het ministerie van Veiligheid & Justitie en de politietop niet van plan zijn om structurele problemen beleid- en procesmatig aan te pakken. Daarom nemen ze het heft in eigen handen en zijn de crowdfundingactie #KiesEenKant' begonnen om een app te kunnen bouwen die voor meer transparantie en meetbaarheid van politiecontroles moet zorgen, zodat etnisch profileren in kaart wordt gebracht, beleid gewijzigd wordt en het vertrouwen in de politie hersteld wordt.

Ondanks onze kritische houding zijn we, vanuit Controle Alt Delete, altijd constructief en slaan we een brug tussen burgers en politie. En daar staan we dan met onze mond vol tanden. Hoe kunnen we constructief blijven als de politie moeizaam opgebouwde bruggen telkens opblaast waardoor we continue moeten herbouwen om het vertrouwen van, met name, ‘allochtone burgers’ terug te winnen?

Gisteren was de druppel
Het in 2014 verschenen onderzoek van de Universiteit van Leiden naar etnisch profileren in Den Haag, en de totstandkoming hiervan, was niet objectief en rammelt aan alle kanten. Dit blijkt naar aanleiding van een WOB-verzoek en publicatie van het rapport van Buro Jansen en Janssen. Volgens het bureau zijn er vooraf onderlinge afspraken gemaakt tussen de politie en de onderzoekers en is het Leidse onderzoek gebaseerd op masterscripties die al waren afgerond voordat de opdracht voor het onderzoek werd gegeven.

Eerdere vraagtekens
Gelijk In 2014, bij het verschijnen van het onderzoek, uitten Amnesty Nederland, Frank Bovenkerk en Sinan Çankaya inhoudelijk kritiek. Zo stelde Sinan Çankaya vast dat het onderzoek van de Universiteit Leiden onvoldoende bewijs bood voor de stelling dat etnisch profileren niet structureel voorkomt in Den Haag. Zijn kritiek was dat de onderzoekers kiezen voor zeer smalle definitie van etnisch profileren, niet de redelijkheid en objectiviteit van de politiecontroles beoordelen en in wezen niet het verschijnsel van etnisch profileren onderzoeken, met als voornaamste conclusie dat dit onderzoek niets toevoegt aan de kennis die we hebben over etnisch profileren.

Problematisch
Om diverse redenen is dit alles problematisch: allereerst wordt er met het Leidse onderzoek voortdurend ontkent dat etnisch profileren niet structureel plaatsvindt. Ook zit het onderzoek beleidsmatige veranderingen binnen de Politie in de weg om etnisch profileren te voorkomen. Door het gesjoemel rondom het onderzoek van de Universiteit van Leiden is de wetenschappelijke onafhankelijkheid en transparantie van het onderzoek in het geding komen. Achterkamertjespolitiek en wetenschappelijk falen zorgen ervoor dat het weinige vertrouwen dat ‘allochtone burgers’ al hebben in de politie en overheid, verder afneemt. Zowel het Ministerie van Veiligheid & Justitie als de politie als de wetenschap beseffen niet hoezeer ze het vertrouwen van burgers wederom geschaad hebben en met hun handelen de sociale stabiliteit in gevaar hebben gebracht.

En nu?
Met Controle Alt Delete streven we ernaar dat de politie alle burgers gelijkwaardig behandelt en zijn we tegen etnisch profileren en buiten proportioneel politiegeweld. We bereiken onze doelen door middel van het organiseren van bijeenkomsten, het produceren van kritische films en het geven van workshops. We begeleiden, onderwijzen burgers over hun rechten op straat en leren ze methodes om het conflict met de politie op straat te minimaliseren. In alles wat we doen slaan we een brug tussen burgers en overheid om de sociale stabiliteit te waarborgen. Onze conclusie na drie jaar bruggen bouwen is dat het ministerie van Veiligheid & Justitie en de politietop ogenschijnlijk niet van plan zijn om structurele problemen beleid- en procesmatig aan te pakken. Zo komt in het actieplan ‘Kracht van het Verschil’ het woord ‘etnisch profileren’ niet eens voor. Ondanks het feit dat er voldoende agenten zijn, op diverse lagen binnen de politieorganisatie, die het probleem van etnisch profileren (h)erkennen.

Genoeg is genoeg
Dus zeggen we nu: genoeg is genoeg en nemen we het heft in eigen handen. Daarom zijn we afgelopen week de crowdfundingactie #KiesEenKant' begonnen. Een crowdfunding om een app te bouwen die voor meer transparantie en meetbaarheid van politiecontroles moet zorgen. Een app waarmee burgers meldingen kunnen maken van onterechte staandehoudingen EN die burgers kunnen gebruiken om te leren over hun rechten op straat. Ons uiteindelijke doel is dataverzameling waardoor het probleem van etnisch profileren in kaart wordt gebracht, beleid gewijzigd wordt en het vertrouwen in de politie hersteld wordt.

Dus help ons.

Kies voor de veiligheid van alle burgers, transparantie en een bestrijding van etnisch profileren. SMS: POPO naar 4333 en doneer automatisch €1,-.

Wil je meer doneren in ruil voor bijvoorbeeld een Straatrecht training? Ga naar: http://www.geloofinjeproject.nl/campaigns/kieseenkant/

 

 

Dionne Abdoelhafiezkhan en Cemil Yilmaz zijn beiden verbonden aan Control Alt Delete

Meer over etnisch profileren hier


Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook.

 

Waardeert u ons werk? U kunt het laten blijken door een bijdrage over te maken op rekeningnummer NL12INGB0006026026 ten name van de stichting Allochtonenweblog te Amsterdam. Met een donatie van 5 euro zijn we al blij. Meer mag ook!


 

 


Meer over Cemil Yilmaz, Control Alt Delete, Dionne Abdoelhafiezkhan, ethnic profiling, etnisch profileren, politie.

Delen: