Interview met Sun Yoon van Dijk: Als je strijdt voor goed onderwijs heeft iedereen daar profijt van

16 juni 2017 | 08:08

Door Marie-Anne van Reijen

Sun Yoon van Dijk is gemeenteraadslid voor de SP in Rotterdam op de portefeuilles Zorg, Onderwijs, Cultuur en Sport. Van 2010 tot 2014 was Sun fractiemedewerker in Rotterdam. In de Rotterdamse gemeenteraad zijn 16 van de 45 gemeenteraadsleden vrouw.

Interview met Dehlia Timman: 'Diversiteit is een verdienmodel'

28 mei 2017 | 17:50

Door Marie-Anne van Reijen

Dehlia Timman (1979) is sinds 2014 gemeenteraadslid voor D66 in Amsterdam op de portefeuilles Onderwijs, Diversiteit en Bestuurlijk stelsel. Haar politieke loopbaan is begonnen als politiek assistent van Boudewijn Oranje, in stadsdeel Amsterdam Centrum, op de portefeuilles Bouwen en Wonen, Sport, Burgerparticipatie en Economie (2010-2014). Ze is kandidaat-lijsttrekker voor 2018.

'Neutraliteit' van de politie hoort getoetst te worden aan hun gedrag

22 mei 2017 | 13:17

Door Anja Meulenbelt

Waar hebben we het over bij de zoveelste discussie over de hoofddoek? Over neutraliteit. Maar neutrale mensen bestaan niet. We hebben allemaal meningen, opvattingen, een geschiedenis en een achtergrond. We hebben allemaal een sekse (nou ja, dat denken we), een seksualiteit, een kleur.

En er wil nogal eens een relatie zijn tussen onze ‘plaats’ en onze opvattingen, al is die niet waterdicht. En ook de politie bestaat uit mensen.
Als we denken over de politie, dan is het duidelijk dat dat gezagsdragers zijn met een mandaat, onder anderen om onder omstandigheden geweld te mogen gebruiken, en dat het uniform dat ze dragen vertrouwen en gezag uit moet stralen.

Zestien Nederlanders met een migratieachtergrond gekozen in Tweede Kamer

16 maart 2017 | 08:00

Op grond van de huidige voorlopige uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen lijken zestien Nederlanders met een niet-westerse migratieachtergrond gekozen in de Tweede Kamer. Dat zijn er vijf meer dan bij de verkiezingen van september 2012.

Het gaat om negen Marokkaanse Nederlanders en zeven Turkse Nederlanders. Andere groepen met een migratieachtergrond zijn niet in de Tweede Kamer vertegenwoordigd. De VVD, GroenLinks, D66 en DENK leveren ieder drie Kamerleden met een migratieachtergrond. De SP heeft twee op twee Kamerleden met een migratieachtergrond en het CDA één.

Dit kan nog veranderen na de definitieve uitslag wanneer ook duidelijk wordt of er kandidaten met voorkeurstemmen zijn gekozen.

Welke Nederlanders met niet-westerse migratieachtergrond maken kans op Kamerzetel?

04 maart 2017 | 11:16

Op grond van de huidige peilingen lijken twaalf Nederlanders met een niet-westerse migratieachtergrond na de verkiezingen op 15 maart zeker van een plaats in de Tweede Kamer. Dat zijn er vier meer dan twee maanden geleden.

Het gaat om vijf Turkse Nederlanders en zeven Marokkaanse Nederlanders. Drie van hen staan op de kandidatenlijst van GroenLinks, drie op de lijst van D66, twee op de kandidatenlijst van de SP, twee op de lijst van de VVD en bij de PvdA en het CDA is één kandidaat met een migratieachtergrond zeker van een plek.

Wat staat er in verkiezingsprogramma's over diversiteitsbeleid en arbeidsmarktdiscriminatie?

23 februari 2017 | 08:44

Door Ewoud Butter

In aanloop naar de verkiezingen kijken we naar de aandacht die politieke partijen in hun verkiezingsprogramma's besteden aan onderwerpen die gerelateerd zijn aan diversiteit, inclusiviteit, integratie en immigratie. Hierbij wordt gekeken naar de 13 partijen die volgens de peilingen een kans maken op een zetel in de Tweede Kamer. Daarnaast kijken we, op verzoek van diverse lezers, naar het programma van Artikel1.

Vandaag deel 4: wat staat er in de verkiezingsprogramma's over diversiteitsbeleid en het aanpakken van discriminatie op de arbeidsmarkt?

Ons parlement is best divers

10 februari 2017 | 12:02

Door Roos van der Zwan

Zijn politici met een migratieachtergrond ondervertegenwoordigd in de Tweede Kamer? Veel minder dan doorgaans gedacht wordt, blijkt uit onderzoek. Turkse en Marokkaanse Nederlanders zijn zelfs oververtegenwoordigd in ons parlement.

Witte medelanders, stem op iemand die niet op je lijkt

03 februari 2017 | 19:16

Door Laura Jak

Opgroeien in het tijdperk-Halsema was een feest van herkenning voor een jong meisje, hoogopgeleide ouders met een sterke politieke afwijking naar links. Wat een voorbeeld. Een vrouwelijke partijleider, in de Tweede Kamer, met dezelfde ideeën. Toen ze opstapte bleken de alternatieven ver te zoeken met dezelfde eigenschappen. Er waren nog een heleboel vertegenwoordigers in Den Haag waar we het net zo mee eens waren, maar de voorbeelden van vrouwelijk leiderschap waren ineens onvindbaar. Hoe belangrijk is die herkenning voor mensen? Hoe belangrijk is het om volksvertegenwoordigers te zien die er hetzelfde uitzien als jij, die hetzelfde verhaal dragen en daardoor dezelfde zorgen hebben? Hoe belangrijk is het dat je jezelf kunt herkennen in de mensen die ons vertegenwoordigen? Die dit land leiden namens ons allemaal.

Jan Campert literatuurprijzen 2016: ‘whites only’?

23 januari 2017 | 20:49

Door Claire Schut

Afgelopen zondag was in het Haagse Spuitheater het Schrijversfeest, de jaarlijkse bezegeling van het Writers Unlimited Winternachten literatuurfestival en een feestelijk programma rond de uitreiking van de Jan Campert-prijzen. Het was geweldig, genieten. Volgend jaar ga ik weer. Waarom dan toch dat knagende gevoel van teleurstelling?

Geen (homo)haat maar diversiteit in Amsterdam #020diversity

21 oktober 2016 | 09:31

"Verschillende LHTB*-, religieuze-, maatschappelijke- en culturele organisaties maken zich sterk voor diversiteit in Amsterdam. Dit doen zij door het uitdragen van de boodschap ‘diversiteit maakt ons mens’. De samenwerkende organisaties doen de oproep om te helpen de boodschap te verspreiden door deze op te hangen en te bespreken in je gebedshuis, op je werk, school en de sportclub, met je vrienden en je familie en via social media te delen onder #020diversity". Dat staat in een kersvers persbericht van het COC-Amsterdam.

"Ik ken jullie wereld, de witte wereld. Jullie kennen mijn wereld niet."

18 oktober 2016 | 11:17

'Het maakt verschil of je wit bent of zwart, en niet zo'n klein beetje ook. Als je als zwart persoon wilt overleven in een samenleving die gedomineerd wordt door witte mensen, dan zul je beide culturen moeten kennen.'

Dat zegt emiritus hoogleraar gender en etniciteit Gloria Wekker in een lezenswaardig interview in de Volkskrant.

Overzicht lopend en afgerond onderzoek integratie, islam, discriminatie, migratie en diversiteit

30 augustus 2016 | 08:48

Behalve op Republiek Allochtonië verschijnen er ook op andere sites met grote regelmaat artikelen over onderzoek naar vraagstukken op de terreinen integratie, islam, diversiteit, migratie en discriminatie.

Hieronder links naar de Rotterdamse Kennisbank Diversiteit en Emancipatie met meer dan 42.000 titels, de uitgebreide inventarisaties van lopend en afgerond onderzoek die Erik van den Bergh geregeld maakt, de website vijfeeuwenmigratie en een overzicht van lopend onderzoek naar de islam van de website polderislam.

Sylvana Simons sluit zich aan bij DENK

18 mei 2016 | 13:49

Presentatrice en schrijfster Sylvana Simons gaat zich inzetten voor DENK, de politieke beweging van Kamerleden Selçuk Öztürk en Tunahan Kuzu. Dat maakte DENK woensdagmiddag met een filmpje op Facebook bekend.

'Eenheid in verscheidenheid. Daar draait het om'

12 april 2016 | 11:31

Luitenant Kolonel Mostafa Hilali is Amsterdammer, vader, moslim, man, ‘Limburgse Jager’, Nederlander, vader, zoon, man, academicus, echtgenoot, activist, officier, etc.
Mostafa Hilali is maatschappelijk actief en betrokken, onder andere voor #nietmijnislam en hield onderstaande TEDx speech.

De omstreden vluchteling

06 april 2016 | 13:38

Tekst: Hans Boutellier

De huidige stroom omstreden vluchtelingen draagt bij aan een groeiend besef dat de bevolkingssamenstelling van Nederland niet alleen definitief is veranderd, maar dat ook zal blijven doen. Gezien de groeiende diversiteit worden de kwaliteit en continuïteit van de instituties, oftewel hoe we Nederland organiseren, de inzet van beleid. En dat gaat niet zonder slag of stoot.

'Een goed diversiteitsbeleid levert winst op'

09 maart 2016 | 14:49

Geen organisatie kan meer zonder diversiteitsbeleid. Ook als maatschappelijke betrokkenheid niet bovenaan de eerste prioriteitenlijst staat. Een goed diversiteitsbeleid is een bedrijfsbelang geworden.

Diversiteit in de Tweede Kamer

02 maart 2016 | 09:57

Tekst: Ewoud Butter

Over een jaar, of eerder, vinden de volgende verkiezingen voor de Tweede Kamer plaats. Het is maar de vraag of bij deze verkiezingen het aantal van 11 Kamerleden van niet-westerse herkomst bij de komende Tweede Kamerverkiezingen zal worden geëvenaard.

Stichting Democratie en Media: meer diversiteit in de media

03 december 2015 | 12:03

Heb je een geweldig idee dat bijdraagt aan meer diversiteit in de media? Dan ziet de Stichting Democratie & Media dat graag in een conceptaanvraag tegemoet. Stichting Democratie & Media heeft daarom een oproep tot aanvragen geopend waarmee personen en organisaties financiering kunnen aanvragen voor projecten die op een creatieve manier bijdragen aan, en verandering brengen in, het debat rond (een gebrek aan) diversiteit in media.

Inmiddels tekenden 43 bedrijven het Charter Diversiteit

25 november 2015 | 22:04

“Je bent als team effectiever als je divers bent.” Met deze woorden onderstreepte minister Plasterk op 25 november tijdens de tweede ondertekenbijeenkomst van het Charter Diversiteit het belang van diversiteit op de werkvloer. Ook Michaël van Straalen, sprekend namens VNO-NCW/MKB-Nederland, benadrukte het belang van diversiteitsbeleid: “Werken aan diversiteit is onontkoombaar. De diversiteit in de samenleving moet z’n weerslag krijgen in onze organisaties. Diversiteitsbeleid is ook van belang voor de toekomst van bedrijven. Het is een business-case. Als je daar geen invulling aan geeft, ben je eigenlijk maatschappelijk onverantwoord aan het ondernemen.”

Assimilatie is een machtsbegrip en drukt een hiërarchische relatie uit

22 oktober 2015 | 15:39

Tekst: Sinan Çankaya

De Correspondent wil meer diversiteit. Woensdag plaatsten ze een voorpublicatie van het pamflet van Zihni Ozdil (Nederland mijn vaderland) op de site. Als dat een voorbode is van die diversiteit...

Haagse politie voert quota in voor allochtone agenten

09 oktober 2015 | 11:25

De Haagse politie voert quota in om meer allochtone agenten in dienst te krijgen. Er komen stageplekken voor allochtone jongeren en agenten gaan in de Schilderswijk beter uitleggen waarom ze identiteitscontroles uitvoeren. Aangiftes van discriminatie worden beter geregistreerd. Dat heeft de Haagse burgemeester Jozias van Aartsen donderdag aangekondigd. Volgens hem is het opnieuw invoeren van allochtonenquota weliswaar 'zeer omstreden', maar 'is er dringend behoefte aan culturele variëteit' bij politiebureaus zoals in de Schilderswijk. Die buurt vergt 'een hoog inlevingsvermogen van de politie', aldus Van Aartsen.

'Gekleurde' gekleurde experts in de media

30 augustus 2015 | 11:08

Tekst: Sinan Çankaya

Ik werd vandaag gebeld door de redactie van een actualiteitenprogramma op de televisie. Mijn ervaring is, weet ik uit ervaring, generaliseerbaar naar anderen die, door vergelijkbare ervaringen, een wij zijn gaan vormen. Huidskleur bepaalt mede maatschappelijke mogelijkheden.

Arbeidsmarkt met een afstand tot de mensen!

27 juli 2015 | 21:23

Tekst: Guity Mohebbi

Ik ben al ruim 30 jaar actief op de Nederlandse arbeidsmarkt. Diversiteit is voor mij erg belangrijk en daarom let ik altijd op hoe deze door een organisatie in zijn visie, missie en de beleidstukken gepresenteerd wordt. Ik heb laatst mijn belangstelling voor een vacante nevenfunctie getoond. Dit heb ik gedaan omdat ik me, naast hun visie, bij de gebruikte taal over diversiteit thuis voelde.

Diversiteit en ons zelfvertrouwen

22 juni 2015 | 22:11

Tekst: Dick Mantel

Ook in dit artikel valt niet te ontkomen aan de weerzinwekkende ‘wij/zij’ terminologie. Met excuses. ‘Wij’ (‘we’) staat weer voor de ‘oorspronkelijke Nederlanders’: beide ouders in Nederland geboren en niet tenminste één grootouder die in het buitenland geboren is (want dan ben je derde generatie allochtoon, alleen al het opschrijven is moeilijk).

Dromen over een Nieuw Nederland

14 mei 2015 | 13:25

Wanneer we willen bereiken dat dat alle burgers in dit land trots zijn op Nederland en op hun Nederlanderschap is het van belang dat een inclusieve en toekomstgerichte visie op solidariteit en sociale cohesie wordt ontwikkeld. Een visie die uitdraagt dat we allemaal Nederlandse burgers zijn, ongeacht de oorspronkelijke etnische achtergrond van mensen. Daarvoor pleit Jurriaan Omlo in onderstaand artikel.

Multicultikaart

24 april 2015 | 10:29

De Twentse courant Tubantia heeft op fraaie wijze de Nederlandse diversiteit in beeld gebracht met de Multicultikaart, een overzicht van wie, waar, waarom en wanneer op basis van gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Multicultikaart laat ook de invloed van immigranten op de samenleving zien.

Themaweek superdiversiteit aan de Haagse Hogeschool

23 maart 2015 | 08:08

In het kader van de Maatschappelijk Werkopleiding organiseerde de Haagse Hogeschool de themaweek ‘Samen Superdivers’.
Tweedejaars studenten ontvingen een lezing over superdiversiteit van Baukje Prins, ze kregen van Naima Azough en Ewoud Butter een training over diversiteit en framing, keken naar de film Babel en maakten foto's en filmpjes over het thema superdiversiteit. Dat laatste gebeurde onder begeleiding van stichting de Frisse Blik.

Hieronder de winnende foto's en een selectie van enkele films.

Schilderswijk: verhaal zonder bronnen of bronnen zonder verhaal?

25 januari 2015 | 10:30

Tekst: Ahmed Marcouch

Perdiep Ramesar kwam met verhalen zonder afzenders en maakte een grote fout. Vaak zie ik in de media juist het omgekeerde, gelegitimeerde afzenders zonder verhalen. Journalisten die hun artikelen vullen met wetenschappers die hun theorie ontvouwen, met bestuurders die hun beleidsmodellen illustreren, managers die hun welzijnsorganisatie dienen, of zelfverklaarde vertegenwoordigers die hun gesubsidieerde bewonersorganisatie legitimeren. Mag ik dat bureaujournalistiek noemen? De journalist past netjes de beroepsregels toe: actualiteit, theoretische invalshoek en een tweede bron. Hoor en wederhoor regel je met voor- en tegenstanders uit je adressenbestand. Dat is goed. En het is niet genoeg. Want zo ontstaan de oppervlakkige verhalen die de rauwheid van het dagelijks bestaan missen, de grillige werkelijkheid van normale mensen in bijzondere subculturen.

Koester die diversiteit van moslims in Nederland!

14 januari 2015 | 20:00

Door: Roemer van Oordt

Als er de afgelopen week voor iedereen nu eindelijk toch echt iéts duidelijk moet zijn geworden: moslims zijn geen eenheidsworst. Jippie! De imaginaire ‘moslimgemeenschap’ blijkt, weinig verrassend, in hun secundaire reactie op de terreur in Frankrijk voor de zoveelste keer allesbehalve een monolithisch blok. Laten we die diversiteit vooral koesteren en niet belerend proberen in te polderen door hén te vertellen wat wíj vinden dat zíj moeten doen.

Parool: weinig diversiteit in de Stopera

30 september 2014 | 17:55

De gemeentelijke organisatie van Amsterdam blijft een door witte ambtenaren gedomineerd bolwerk.

Ondanks de wens het ambtenarenapparaat van de stad een afspiegeling te laten zijn van de bevolking, is het aantal ambtenaren met een niet-westerse achtergrond momenteel 14 procent. In 2011 werd nog uitgegaan van een stijging van het aantal allochtone ambtenaren naar 27 procent in 2014. Amsterdam heeft ruim vijftig procent allochtone inwoners.

Journalisten vinden etniciteit vooral relevant bij negatief nieuws

10 september 2014 | 08:02

Moeten journalisten ‘politiek correct’ zijn? Wat zijn hun rechten en plichten als het gaat om het signaleren en weergeven van etnisch-culturele diversiteit? En hoe gaan ze om met de diversiteitsparadox?

Linda Duits las een onderzoeksartikel van Floris Müller en Renée Frissen en doet verslag.

Er zijn maar twee oplossingen voor deze crisis: diversiteit en integratie


22 augustus 2014 | 08:26

Tekst: Bart Top

Als het aan Geert Wilders en de islamitische Partij van de Eenheid ligt, ontbrandt op 20 september de strijd om de Transvaalbuurt. Wie heeft het voor het zeggen: de islamisten of de ‘echte’ Nederlander. Hopelijk komt het niet zo ver, maar het laat wel zien hoeveel de brandhaarden in de wereld met binnenlandse kwesties te maken hebben. Maar waarom grijpt het allemaal zo in elkaar, op dit moment? In dit essay een poging tot duiding.

Diversiteit en aanpak discriminatie in de coalitieakkoorden van de grote steden

22 juni 2014 | 21:37

Nu ook in Den Haag en Amsterdam de nieuwe colleges van start zijn gegaan, hebben alle vier de grote steden weer een stadsbestuur. Ewoud Butter las de coalitieakkoorden en keek wat de plannen van de gemeenten zijn op het gebied van diversiteit, integratie en de aanpak van discriminatie. Wie zijn de verantwoordelijke wethouders en wat zijn de verschillen met de akkoorden van de voorbije periode?

Minder ervaren dreiging bij meer inter-etnisch contact

18 juni 2014 | 22:27

Anders dan vaak wordt beweerd zijn mensen in een etnisch gemengde omgeving nauwelijks minder betrokken bij verenigingen, vrijwilligerswerk of informele hulp. Sterker nog: de kans op vriendschappen met mensen van een andere etnische groepen neemt toe bij meer contact, en dit leidt tot meer sociale cohesie en minder ervaren dreiging, constateert socioloog Michael Savelkoul in zijn proefschrift.

Weinig prioriteit voor diversiteit

22 januari 2014 | 21:38

Hoe komt het dat na ruim een halve eeuw migratie diversiteit niet eens meer onderaan het lijstje van prioriteiten bungelt?

(..) Om uiteenlopende redenen – voor de politiek om electoraal gewin en bijvoorbeeld voor het bedrijfsleven om afzetmarkten te bereiken – is het belangrijk om migranten in de gelederen op te nemen, maar tegelijkertijd is er geen streven naar succes op dat vlak. De top wordt bezet door ons-kent-ons mannen en steeds vaker ook vrouwen. Zolang daar niet de wil bestaat om diversiteit écht tot een succes te maken, met voorbeelden dus in de eigen gelederen, werkt het niet.

Amsterdamse bestuurscommissies: zes lijsttrekkers met niet-westerse achtergrond

02 december 2013 | 20:56

Vorige maand berichtte het Parool dat de Amsterdamse gemeenteraad 'witter' zal gaan worden. Afgaande op de recentste peilingen komen er slechts zes Amsterdammers in een raad met 45 leden komen.

In de bestuurscommissies (opvolgers van de stadsdelen) lijkt het niet heel veel beter te worden, maar leveren de grotere partijen wel zes lijsttrekkers met een niet-westerse achtergrond, te weten drie GroenLinksers (Nevin Özütok in Oost, Fenna Ulichki in West, Iwan Leeuwin in Zuidoost), twee PvdA'ers (Muriel Dalgliesh in Zuidoost en Ahmed Baadoud in Nieuw-West) en namens D66 is Roy Ristie lijsttrekker in Zuid-Oost.

Amsterdamse gemeenteraad wordt 'witter'

12 november 2013 | 08:01

Amsterdam gaat er graag prat op zijn diversiteit, de veelkleurigheid en de vele nationaliteiten die in de stad wonen. In de nieuwe Amsterdamse gemeenteraad zal daar weinig van te merken zijn. Afgaande op de recentste peilingen en de inmiddels bekende concept-kandidatenlijsten, komen op 19 maart 2014 slechts zes Amsterdammers met een niet-westerse achtergrond in een raad met 45 raadsleden.

Kleurrijke lijst

03 november 2013 | 10:33

De Kleurrijke Lijst. Hierop staan mensen die kleurrijk zijn, in de breedste zin van het woord. Persoonlijkheden die inspireren. In het bedrijfsleven, de media, de politiek en bij de overheid. Eigenlijk vind ik dat we in Nederland één zo’n top 100 lijst zouden moeten hebben. Nu kennen we veel lijsten zoals de machtigste vrouwen, invloedrijke mannen en ga zo nog maar even door. Het feit dat veel lijsten bestaan laat duidelijk zien dat we er nog niet zijn. Ook ik besef dat er nog een wereld te winnen is om alleen al het woord diversiteit overbodig te verklaren. Zonder De Kleurrijke Lijst zouden anno 2013 nog altijd mensen onderbelicht worden. Mensen die het verschil maken en die een podium verdienen om meer mensen te kunnen inspireren.

Echte diversiteit is bedreigend

20 oktober 2013 | 09:51

Tekst: Zihni Özdil

In de afgelopen weken lijkt er een kleine doch significante culturele kentering te plaatsvinden in Nederland. De stem van gekleurde Nederlanders die niet willen conformeren aan het multiculturele ideaal van de knuffelbare, zielige allochtoon noch het nieuwrechtse ideaal van de geassimileerde Oom Tom lijkt eindelijk serieus genomen te worden.

Allochtone politici kunnen het nooit goed doen

27 september 2013 | 21:44

"Allochtone politici in reguliere partijen zouden "beroepsallochtonen" zijn, moeten "stemvee aantrekken" en zijn er voor electoraal succes. Allochtone politici die 'eigen' partijen oprichten zouden zich afzonderen, spelen een slachtofferrol en participeren op onjuiste wijze. Met andere woorden, een paradoxale en verlammende dubbele binding voor politiek geëngageerde allochtonen." Dat twitterde cultureel antropoloog Sinan Çankaya vandaag.

De kleur van de crisis is wit

10 juli 2013 | 09:38

Tekst: Marc Ronteltap

Politiek moet inspireren, vooral als het gaat om het overbruggen van de grote verschillen in macht en welzijn in de wereld. Een van de grootste inspirators dreigt de wereld te verliezen in de persoon van Nelson Mandela. Hij liet de wereld zien hoe je op een relatief vreedzame wijze de overgang kan bereiken van een apartheidsregime naar een regering door en voor het volk. Barack Obama is ook zo´n inspirator, door zijn speeches en alleen al door zijn komaf. Wie had ooit gedacht dat een Amerikaan met een zwarte, Keniase vader tweemaal gekozen zou worden tot president van het machtigste land in de wereld?

Superdiversiteit. Een nieuwe visie op integratie

15 april 2013 | 22:00

Tekst: Maurice Crul

Minister Lodewijk Asscher kondigde een tijdje geleden in een interview zijn participatiecontract aan. Ondertussen hebben we een paar roerige weken achter de rug, met het pleegkind Yunus, met Asscher die niet het eerste exemplaar van de Nederlandstalige Turkse krant Zaman in ontvangst wilde nemen en met het ‘Marokkanen-debat’ dat als een boemerang op Wilders terug sloeg.

CDA-leden in open brief aan partijleiding: partij moet zich meer richten op nieuwe Nederlander

24 februari 2013 | 11:07

Het CDA moet zich meer gaan richten op 'nieuwe Nederlanders'. Om te beginnen moet de partij de termen 'allochtoon' en 'autochtoon' schrappen.

Daarvoor pleiten 27 CDA leden in een open brief aan partijleider Sybrand van Haersma Buma en partijvoorzitter Ruth Peetoom.

Het blanke bordes van het kabinet Rutte II

14 januari 2013 | 15:26

Een kabinet dat geen afspiegeling is van de diversiteit van een land is geen kabinet dat gebaseerd is op kwaliteit, maar een kabinet dat gebrekkig van kwaliteit is. PvdA en VVD zijn een afspiegeling en een product van het politieke establishment in Nederland en dat is blank, autochtoon, niet-moslim, seculier, hoog opgeleid, hetero en voornamelijk mannelijk. Het gaat er hier dus niet om dat VVD en PvdA mensen met een ‘migrantenachtergrond’ buiten de deur houden omdat het mensen met een migrantenachtergrond zijn. Ze worden buiten de deur gehouden op basis van normen, procedures die alledaags en vanzelfsprekend zijn in een neo-liberale samenleving.

Dat schrijft Martijn de Koning in onderstaand artikel dat eerder op zijn weblog Closer verscheen.

Huiswerk Van Es houdt deuren zelforganisaties op een kier

15 november 2012 | 13:53

Tekst: Roemer van Oordt

Bij Amsterdamse politici is weinig interesse in het (voort)bestaan van zelforganisaties. Die indruk ontstond in ieder geval gisterenavond bij een goed bezocht debat - dat geen debat werd - over de gevolgen van de voorgestelde wijzigingen in het subsidiebeleid van de afdeling Burgerschap en Diversiteit. Vanochtend besprak de raadscommissie met wethouder Van Es de conceptnotitie. Daar is flink wat kritiek op bij belanghebbende vrijwilligersorganisaties, waaronder zelforganisaties van migranten.

Andere Tijden komt met vernieuwde website Grenzeloos Verleden

02 november 2012 | 09:39

Gisteren lanceerde het geschiedenisprogramma Andere Tijden (NTR/VPRO) de vernieuwde website van Grenzeloos Verleden; een diversiteitsproject dat in het teken staat van migranten die ooit hun land verlieten voor een nieuw bestaan in Nederland. Door persoonlijke verhalen van eerdere generaties vast te leggen, brengt Grenzeloos Verleden de geschiedenis van verschillende culturen in Nederland in beeld.

Onderzoek Pro Demos: Diversiteit in de Tweede Kamer 2012

27 september 2012 | 21:32

Nederland heeft een stelsel met evenredige vertegenwoordiging. Op 12 september 2012 waren er vervroegde verkiezingen voor de Tweede Kamer der Staten-Generaal: 9.462.223 kiezers hebben hun stem uitgebracht. Dat is 74,6% van de stemgerechtigden. 17.004 personen hebben blanco gestemd, 20.984 stemmen waren ongeldig. Wie hebben we gekozen als volksvertegenwoordigers?

Hoe ziet de Tweede Kamer er na de verkiezingen uit? ProDemos – Huis voor democratie en rechtsstaat heeft onderzoek gedaan naar de mate van diversiteit in de nieuwe Tweede Kamer. Gekeken is naar het aantal vrouwen in het parlement, het aantal mensen met een niet-westerse achtergrond en de leeftijd van de parlementariërs. Waar mogelijk zijn de resultaten vergeleken met die van eerdere Kamerverkiezingen en met de samenstelling van parlementen in andere Europese landen.

Hieronder de onderzoeksresultaten zoals die door Pro Demos zijn aangeboden aan Republiek Allochtonië.

Pew-onderzoek: Eenheid en diversiteit onder moslims in de wereld

17 augustus 2012 | 17:28

De islam wordt vaak als een groot monolitisch blok voorgesteld. Verschillende onderzoeken van het Pew Research Centre hebben laten zien dat de islam wereldwijd veel diversiteit kent, maar ook veel overeenkomsten.

Martijn de Koning bespreekt het laatste PEW rapport.

Meer diversiteit bij RTL dan bij NOS

03 augustus 2012 | 12:21

RTL Nieuws brengt meer migranten in het algemene nieuws dan het NOS Journaal. Bij het commerciële nieuwsbulletin is ‘mainstreaming diversity’, oftewel diversiteit in het algemene nieuws, beleid. “Bijvoorbeeld aan het eind van een item over een supermarktovername, komt een caissière met een hoofddoek in beeld, die vriendelijk ‘tot ziens’ zegt. Op die manier wordt de diversiteit in de samenleving op televisie getoond”, zegt onderzoeker Jessika ter Wal van het kenniscentrum voor media en diversiteit, Mira Media.

Amsterdam organiseert Integrating Cities conferentie 2012

06 maart 2012 | 17:08

Op 8 en 9 maart 2012 organiseert de gemeente Amsterdam samen met EUROCITIES de vijfde editie van de Integrating Cities conferentie onder het motto ‘Making Integration Work'. EUROCITIES, het netwerk van Europese steden, heeft tot doel de dialoog tussen steden en de Europese Commissie te bevorderen. De Integrating Cities conferentie dient als platform voor de dialoog over integratie en diversiteit. EUROCITIES telt 135 steden met meer dan 250.000 inwoners.

Diversiteit werkt op de werkvloer

24 februari 2012 | 13:36

Tekst: Sabine Otten

Binnenkort betreden migranten van de derde generatie de arbeidsmarkt. Afgezien van de vraag tot in welke generatie je nog van migranten kan spreken, is er de kwestie van integratie. Werkt Achmed inmiddels in goede harmonie samen met Piet, Regillio en Cedric of weerspiegelt het ‘fiasco van de multiculturele samenleving’ zich ook in het bedrijfsleven? Een bijdrage van Sabine Otten, hoogleraar Intergroeprelaties en Sociale Integratie aan Rijks Universiteit Groningen.

Kunnen allochtonen en autochtonen zich dankzij twee decennia diversiteitsbeleid met elkaar verstaan op de werkvloer, of worden minderheden nog steeds geconfronteerd met sociale uitsluiting en achterstand?

Korpschef en Officier van Justitie, neem een voorbeeld aan de brandweer

23 november 2011 | 14:58

Tekst: Ahmed Marcouch

Stelselmatig rechercheren door de beste rechercheurs, zei ik over de bedreiging van de Islamitische homo die gegijzeld wordt door Marokkaans tuig. Ik kreeg glazige blikken. Want stelselmatig rechercheren, dat is toch wat de politie vóór alles doet?

Ik merk dat ik nauwelijks kan uitleggen hoe het komt dat de politie de Marokkaanse criminelen niet oppakt die de homo in De Baarsjes bedreigen, terwijl zo veel buren de daders kennen. In Amsterdam wordt bij straatterreur slechts één procent opgehelderd en vrijwel uitsluitend door heterdaadjes, niet door opsporing. De politie gaat ervan uit dat Marokkaanse criminelen nooit bekennen en dat dus stevig bewijs verzameld moet worden, in de vorm van ooggetuigenverklaringen of een heterdaad. Maar de getuigen melden zich niet, zij denken dat de crimineel gaat winnen, zij willen niet zelf ook geïntimideerd worden, ze hebben kinderen die over straat naar school gaan en een auto die zij graag heel houden. Dus wacht de politie op de heterdaad.

Voor de bedreigde Islamitische homo duurt dit wachten al vier jaar, al die tijd leeft deze kunstenaar uit de Witte de Withstraat gegijzeld in zijn atelier. Dit jaar heeft hij slechts twee keer de gordijnen geopend, vertelde hij mij. Voor hem is extra dreigend dat zowel hij als zijn belagers Marokkanen zijn.

Allochtone agent heeft te maken met subtiele vormen van uitsluiting

18 oktober 2011 | 10:11

Het beleid van de politie is er sinds de jaren tachtig op gericht om meer agenten uit etnische minderheidsgroepen aan te trekken en te behouden. Maar veel allochtone agenten verlaten juist de organisatie omdat zij te maken hebben met subtiele mechanismen van uitsluiting. Allochtone agenten komen in een spagaat: zij moeten zich bewijzen als ‘Nederlandse’ agent, maar tegelijkertijd wordt er van hen verlangd dat zij problemen van ‘hun’ eigen groep te lijf gaan. Dat concludeert promovendus Sinan Çankaya, die zelf bij de politie Amsterdam-Amstelland werkte.

Landelijk congres Eénheid door diversiteit

05 september 2011 | 11:48

Dit jaar organiseert het Multicultureel Netwerk (MCNW) een landelijk congres over ''Diversiteit''. Hieronder volgt de tekst van de uitnodiging:

"Het congres staat in het teken van successen en uitdagingen van (culturele) diversiteit in Nederland. Met dit feestelijke en informatieve congres willen wij samen met jou een genuanceerd en feitelijk beeld neerzetten van divers Nederland!

Door middel van lezingen (Kaouthar Darmoni, Abdelkader Benali, Tanja Jadnanansing, Martijn van Rensch (Deloitte)), workshops (oa. Thijs Bauwens, Henk Redmo, Mimoun Oaïssa ed) en een informatiemarkt word je samen met andere geïnteresseerden op een creatieve manier met elkaar in gesprek gebracht. Je legt nieuwe contacten en met jouw constructieve bijdrage worden duidelijke actiepunten geformuleerd.

Vrijwilligers en belangenbehartiging

07 juli 2011 | 08:50

Het Amsterdamse Stedelijk Overleg Diversiteit (SOD) organiseert op 7 juli een feestelijke bijeenkomst ter afsluiting van een scala aan activiteiten rond vrijwilligers & belangenbehartiging. De mensen achter de belangenbehartiging worden in het zonnetje gezet tijdens deze gezellige middag met eten en muziek. De vrijwilligersorganisaties worden uitgenodigd om zich te presenteren aan het publiek.

Etnische diversiteit versterkt sociale banden

21 juni 2011 | 13:29

Op basis van eerder onderzoek in de VS werd tot nu toe verondersteld dat mensen in etnisch diverse samenlevingen minder nauwe banden met anderen onderhouden. Ook zouden ze minder deelnemen aan het sociale leven. Onderzoek gefinancierd door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) wijst nu echter uit dat de aanwezigheid van niet-Westerse immigranten in Europa geen negatieve gevolgen heeft op de banden tussen mensen. Integendeel: de aanwezigheid van immigranten in een regio komt ten goede aan de sociale banden tussen de mensen in die regio.
Het NWO-onderzoek is in juni gepubliceerd is in het tijdschrift Social Science Research.

Een toename van immigranten in een regio leidt er toe dat autochtonen meer allochtone vrienden en collega’s krijgen. Dit soort contact heeft weer een positieve uitwerking op het onderhouden van nauwe banden met andere autochtonen, ontdekten de onderzoekers.

De zin en onzin van minderhedenbeleid

16 juni 2011 | 08:45

Tekst: Ewoud Butter

Integratiebeleid is ‘uit’ en over ‘ diversiteitsbeleid’ hebben we het liever ook niet meer. Vorige week werd bovendien duidelijk dat het kabinet etnische minderheden heeft geschrapt als doelgroep van het emancipatiebeleid. Vandaag maakte minister Donner bekend dat het integratiebeleid op de schop gaat. Zijn de emancipatie en integratie van etnische minderheden dan voltooid? Veel gaat er inmiddels goed, maar er valt ook nog een heleboel te verbeteren. Toch lijkt het draagvlak voor specifiek beleid te zijn verdwenen. Wat wordt het alternatief? Wat voor beleid is effectief om de emancipatie, of zo u wilt, participatie of integratie van deze groepen te bevorderen? Daar hebben we het al jaren over. Wanneer het doelgroepenbeleid wordt afgeschaft, benaderen we allochtonen dan in het vervolg primair als individu of ook nog als onderdeel van een groep? Zien we hun eigen (collectieve) cultuur als een probleem of juist als een bron van kracht?

Deze vragen zijn niet nieuw. We worstelen er in Nederland al mee vanaf het eind van de jaren ’70 toen het eerste WRR-rapport over de participatie van etnische minderheden verscheen. We voeren sindsdien bij voorkeur principiële debatten, maar kunnen soms beter kiezen voor pragmatische oplossingen. In dit artikel probeer ik de discussies over integratiebeleid in een historisch kader te plaatsen.

Etnische tweedeling in Amsterdam neemt toe

23 mei 2011 | 15:07

Tekst: Ewoud Butter

De segregatie langs etnische lijnen in Amsterdam neemt nog altijd toe. Vooral buiten de ring is er sprake van een stijging van het aandeel niet-westerse allochtonen. Onder deze groepen is de werkloosheid fors hoger, ligt het opleidingsniveau lager, is er sprake van een slechtere gezondheid, heeft men minder vaak een eigen woning en voelt men zich vaker eenzaam en gediscrimineerd. Turken hebben de meeste problemen met hun gezondheid, de ontwikkeling van Surinaamse Amsterdammers stagneert en maar liefst 42% van de Marokkaanse kinderen leeft in armoede.

Wat ook niet vrolijk stemt is dat steeds meer Amsterdammers alleen vrienden uit de eigen etnische groep hebben. Dit geldt voor Surinamers, Turken en Marokkanen en ook voor autochtonen.

Dat zijn enkele conclusies uit de vorige week gepresenteerde participatiemonitor De Staat van de Stad VI en de Diversiteits- en Integratiemonitor 2010. Beide onderzoeken zijn uitgevoerd door het Amsterdamse onderzoeksbureau O+S.

Burgerschap en diversiteit

02 april 2011 | 14:27

Tekst: Andree van Es

Amsterdam is een burgermaatschappij. Een stad waar iedereen met gezond verstand (en een grote mond), ongeacht geloof of afkomst, kan groeien. Een stad die al honderden jaren wordt geregeerd door burgers, niet door adellieden. Amsterdam is een emancipatiemachine zoals Maarten van Poelgeest mooi schreef samen met Leo Platvoet (Amsterdam als Emancipatiemachine 2005).

Etnische diversiteit leidt tot minder vertrouwen

30 maart 2011 | 14:45

Hoe groter de etnische diversiteit in Amsterdamse buurten, hoe kleiner het vertrouwen van inwoners in hun wijk. Bewoners voelen zich er minder thuis of maken zich meer zorgen over hoe die buurt zich in de toekomst zal ontwikkelen. Dat concluderen drie onderzoekers in een artikel in het sociaalwetenschappelijk tijdschrift Mens & Maatschappij.

De drie onderzoekers werken voor de dienst onderzoek en statistiek van de gemeente Amsterdam. Ze hebben zich gebaseerd op cijfers uit verschillende, al langer bestaande databestanden.

Vergrijzingsgolf vraagt om migranten

30 maart 2011 | 11:06

Tekst: Hans Groen

Dit jaar gaat de eerste lichting babyboomers met pensioen. Ondanks dat dus nu de problematiek van de vergrijzing echt gaat opspelen, huldigt het huidige kabinet nog steeds achterhaalde opvattingen als het gaat om vergrijzing en gebruik van immigranten. Het huidige beleid op het gebied van immigratie, vergrijzing en sociale inrichting dient op de schop te worden genomen.

In het middelbaar onderwijs breken ze al hun hoofd hoe ze al die leraren zodirect moeten gaan vervangen. Het aandeel oudere leraren is enorm groot, waardoor zo direct een enorme uittocht gaat plaatsvinden. Enerzijds wordt het problematisch om de gestelde uren te halen. Anderzijds leidt het wel tot innovaties op het gebied van onderwijs. Daarbij is echter wel een Overheid nodig die de weg baant om nieuwe vormen van onderwijs mogelijk te maken. Dat gaat niet alleen om financiële injecties, maar ook om meer ruimte te maken om kennis en kunde van het bedrijfsleven toe te passen in de klas. Zijdelingse instroom is nog altijd een vies woord, maar onvermijdelijk als je kijkt naar de enorme opgave waarmee scholen geconfronteerd worden.

Ouderenzorg en diversiteit

27 maart 2011 | 08:57

ACB Kenniscentrum organiseert in samenwerking met Forum en het Ministerie van BZK/WWI een conferentie in Alkmaar met als thema Ouderenzorg & diversiteit op maandagmiddag 4 april.

Het doel van de bijeenkomst is gemeentelijke bestuurders, ambtenaren en raadsleden, deskundigen uit de sectoren zorg en welzijn en betrokkenen in de ouderenzorg handvatten te bieden om hun beleid rond het thema ouderenzorg en diversiteit beter vorm te geven.

Diversity is calling for poetry

27 maart 2011 | 08:48

Aankondiging
30 maart 2011 Diversity is Calling for Poetry in Cafe Prik @ Spuistraat 109, Amsterdam. In samenwerking met Respect2Love.

Diversity is Calling for Poetry is een programma gevuld met poezie en muziek. Er worden verschillende voordrachten gedaan door artiesten met een diverse etnische achtergrond. Er is ook gekozen voor een line up van queer en straight people. Dit met als doel ter bevordering van de dialoog onder elkaar.

Regeltjes omdat het moet

17 februari 2011 | 09:26

Tekst: Esma Choho

De Nederlandse Publieke Omroep (NPO) presenteerde afgelopen vrijdag een onderzoek waaruit blijkt dat het percentage niet-westerse allochtonen op televisie 9 procent is. En dat terwijl 11 procent in de samenleving tot deze groep behoort.

Jammer om te constateren dat er bij de publieke omroep nog steeds op conservatieve wijze journalistiek wordt bedreven. Een journalist hoort open en nieuwsgierig te zijn. Ook probeert hij of zij de realiteit altijd zo juist mogelijk weer te geven. Daarin past bijvoorbeeld een gedegen balans in de selectie van de personen die als expert worden geïnterviewd. De realiteit is helaas anders.

Het is over met integratie: 2011 wordt het jaar van ‘mainstreaming’

02 februari 2011 | 22:10

Tekst: Rénie van der Putte (ACB Kenniscentrum)

Het is over met de integratie. Na jarenlang geworstel over de vraag wel of geen doelgroepenbeleid, wel of geen specifiek beleid, is het tijd voor een nieuwe trend. We gaan mainstreamen. Althans, als het aan de overheid ligt. De gedachte hierachter is dat het de verantwoordelijkheid van reguliere instellingen, organisaties en overheden is om met hun generieke beleid – in plaats van met specifiek beleid – alle burgers van Nederland effectief en in gelijke mate te bereiken. Beleid moet werken voor álle inwoners van Nederland, of het nu gaat om het vergroten van de arbeidsparticipatie, het verbeteren van de taalbeheersing of het terugdringen van de overlast.

Het idee is dat specifiek beleid juist de tegenstellingen vergroot en dus ongelijkheid in de hand werkt. Mainstreaming daarentegen bevordert een grotere gelijkheid en integratie zou een gewoon onderdeel moeten zijn van (al) het generieke beleid van landelijke, provinciale en gemeentelijke overheden en instanties.
In dit artikel probeer ik een aanzet te geven tot wat mainstreaming betekent voor allochtonen, voor kansarme(re) mensen, voor groepen in achtergestelde posities, nu de aandacht voor hen in specifiek beleid verdwijnt.

Avond van het optimisme - ‘Night of Nights: Diversity in the Spotlights’

18 januari 2011 | 12:43

Afgelopen zaterdag werd in de Amsterdamse Stadsschouwburg het evenement ‘Night of Nights – Diversity in the Spotlights’ georganiseerd. Bij deze manifestatie rondom het ‘Nieuwe Nederland’ konden mensen uit het bedrijfsleven, de cultuursector en de politiek elkaar ontmoeten en met elkaar van gedachten wisselen over de zin en onzin van diversiteit. Onder andere Jörgen Raymann, Rick van der Ploeg, Abdelkader Benali en FORUM-voorzitter Sadik Harchaoui waren aanwezig. Optimisme was het overduidelijk het centrale thema van de avond, met ‘Nieuwe mensen, nieuwe ideeën, nieuwe oplossingen’ als slogan.

Ouderenzorg en diversiteit

11 januari 2011 | 13:48

Nederland vergrijst: dit geldt voor autochtoon en allochtoon. Buurten ‘verkleuren‘, maar geldt dit ook voor het zorgaanbod en hoe zit het met de zorgvraag? Klopt het dat de ouderenzorg vooral gericht is op de autochtoon? Hoe zorg je ervoor dat ook de allochtone ouderen zich thuis voelen bij het zorgaanbod en er actief gebruik van maken?

Er zijn zorginstellingen die er in zijn geslaagd aantrekkelijk te zijn voor een veel bredere groep bewoners dan alleen de autochtoon. Hoe zijn zij daarin geslaagd?
Een aantal Noord‐Hollandse gemeenten hebben het voortouw genomen allochtonen bij het ontwikkelen van het (ouderen)zorgbeleid te betrekken. Waarom hebben ze dit gedaan en wat hebben ze of willen ze bereiken en met wie? Waarom is de rol van de gemeente in dit proces cruciaal?

Deze vragen komen aan de orde tijdens de conferentie Ouderenzorg & diversiteit, die ACB Kenniscentrum in samenwerking met Forum en het Ministerie van BZK/WWI in maart wil organiseren.

Wantrouwen eerder veroorzaakt door armoede dan door etniciteit

28 november 2010 | 20:11

Armoede is een veel bepalender factor voor het ontstaan van wantrouwen in buurten dan etnische diversiteit. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit van Southampton. Deze conclusie weerspreekt het bekende onderzoek van de Amerikaan Robert Putnam.
Uit Putnam’s onderzoek naar de relatie tussen vertrouwen in een gemeenschap en diversiteit bleek dat in wijken met een grote etnische diversiteit, bewoners van alle etnische achtergronden zich terugtrekken. Het vertrouwen van burgers neemt volgens Putnam in multiculturele wijken af (ook binnen de eigen groep). Hetzelfde geldt voor samenwerking in de gemeenschap en ook het aantal vrienden vermindert. Op de lange termijn bieden immigratie en diversiteit volgens Putnam wel belangrijke voordelen op cultureel, economisch en fiscaal en ook een positieve invloed op de ontwikkeling van een land

Meer diversiteit in het opiniepanel van EenVandaag, meldt u aan

05 november 2010 | 14:44

Hoeveel vertrouwen heeft u in het nieuwe kabinet? Hoe kijkt u aan tegen de plannen op het gebied van integratie? En hoe goed voelt u zich thuis in Nederland? EenVandaag vindt het belangrijk dat alle groepen in de Nederlandse samenleving aan het woord komen. Daarom nodigen we nieuwe Nederlanders nadrukkelijk uit om deel te nemen aan het EenVandaag Opiniepanel. U krijgt een paar keer per maand een e-mail met een uitnodiging om anoniem mee te doen aan een kort onderzoek. Ruim een miljoen mensen zien wekelijks de uitslagen terug in EenVandaag en andere nieuwsmedia.

Weinig culturele diversiteit in nieuw seizoen bij publieke omroep

15 september 2010 | 08:11

Weinig culturele diversiteit in het nieuwe tv-seizoen van de publieke omroep. Zelfs als je meetelt dat inspecteur Frost curry eet. Garjan Sterk pleit daarom bij wereldjournalisten voor harde criteria om de mate van cultureel diverse programmering bij de omroepen te meten.

Als de NPO haar diversiteitsdoelstellingen echt serieus neemt, dan formuleert ze een diversiteitsbeleid in afrekenbare SMART-termen en monitort ze regelmatig wat de stand van zaken is. Dan zet ze op papier welke criteria de netcoördinatoren tot nu toe intuïtief hebben gehanteerd en onderzoekt ze waar verbetering mogelijk is. Dan zorgt ze voor een standaard-definitie van multiculturele programmering en eist ze dat alle omroepen jaarlijks rapporteren.

"Wie de welvaartstaat overeind wil houden, moet concessies doen aan diversiteit"

06 juni 2010 | 07:24

Het is makkelijker solidariteit te voelen met mensen die op je lijken.
Progressieven moeten dat onder ogen zien. Wie de welvaartstaat overeind wil houden moet concessies doen aan diversiteit. Een gedeelde opvatting over het ‘Nederlander-zijn’ is onmisbaar.
Een artikel van de Iraans-Nederlandse socioloog en publicist Farhad Golyardi, mede-oprichter en hoofdredacteur van het instituut Eutopia en mede-oprichter van de linkse denktank Waterland.

'Gemeenten, geen diversiteit?'

30 april 2010 | 10:29

De publicatie 'Gemeenten: geen diversiteit?' van ACB Kenniscentrum handelt over het realiseren van een etnisch diverser personeelsbestand, en een daarop inspelend intern diversiteitbeleid, bij gemeentelijke overheden.

vorige | volgende

Aanmelden nieuwsbrief

Ruim 2100 personen en instellingen zijn geabonneerd op de tweewekelijkse nieuwsbrief van de Republiek Allochtonië. Wilt u ook een abonnement op de nieuwsbrief? Vul dan hieronder uw emailadres in.

Aanmelden voor de nieuwsbrief van Republiek Allochtonië

Of neem een abonnement op de dagelijkse nieuwsbrief.

Zoeken op trefwoord

Over republiek Allochtonië

Achtergronddossiers

Meest gelezen blogs

Banners

  • Polderislam
  • Doneren
  • Ewoud Butter

Laatste reacties

Archief


Republiek Allochtonië