Gemeenten tekenen voor meer diversiteit

In nieuws door Ewoud Butter op 15-01-2018 | 09:01

Afgelopen donderdag hebben wethouders van negen gemeenten hun handtekening onder het Charter Diversiteit gezet. Daarmee verbinden zij zich aan het werken aan meer diversiteit en inclusie in hun eigen organisaties.

Tijdens de bijeenkomst tekenden de volgende negen gemeenten het Charter: Alkmaar, Amersfoort, Apeldoorn, Arnhem, Culemborg, Leiden, Nijmegen, Tilburg en Zaanstad.

Bertien Houwing, wethouder van de gemeente Amersfoort, vatte de gezamenlijke uitdaging kernachtig samen:

“Een organisatie, zoals die van de gemeente Amersfoort, moet een afspiegeling van de stad zijn. Om goed in contact te blijven met inwoners, om slagvaardig resultaten te kunnen blijven boeken en voor de binding van inwoners met onze lokale democratie. Inwoners moeten zich herkennen in de gemeentelijke organisatie. En ook dat gaat niet vanzelf. Die opdracht moeten wij onszelf doorlopend opleggen.”

De gemeenten die het Charter ondertekenen zetten zich onder andere in voor het aantrekken van jongeren met een andere culturele achtergrond. Maar ook de acceptatie van LHBTI wordt onder aanvoering van de Regenboogsteden onder de aandacht gebracht.

Met ondertekening van het Charter Diversiteit zeggen de wethouders toe te investeren in een effectief beleid voor diversiteit en inclusie via zélf geformuleerde maatregelen en streefcijfers.

Het Charter Diversiteit is een onderdeel van het project Diversiteit in bedrijf. Dit project ondersteunt werkgevers en werknemers in hun streven naar meer diversiteit in hun organisaties via het aanreiken van kennis, netwerken en advies. Werkgevers kunnen hierdoor hun resultaten verbeteren. Het Charter Diversiteit telt nu 112 ondertekenaars.

Voor meer informatie: www.diversiteitinbedrijf.nl


Meer over charter diversiteit, diversiteit.

Delen: