Culturele diversiteit aan de top staat nog in de kinderschoenen

In nieuws door Ewoud Butter op 28-06-2019 | 15:31

Met 32,3% vrouwen in de raad van bestuur, 35,6% vrouwen in de raad van commissarissen en 38,7% in de raad van toezicht is er nog steeds sprake van een flinke ondervertegenwoordiging van vrouwen in de top van de organisaties die het Charter Talent naar de Top hebben ondertekend. Toch zijn deze cijfers voldoende om het streefcijfer van 30% uit de Wet bestuur en toezicht te behalen. Met culturele diversiteit aan de top van bedrijven de blijft het bij de organisaties die het Charter hebben ondertekend echter behelpen: slechts een derde van de bedrijven waagt zich aan streefcijfer voor culturele diversiteit in de top.

Dat blijkt uit de Monitor Talent naar de Top 2018 met de titel ´Gewoon een kwestie van doen' dat deze week gepubliceerd is. 

Bedrijven die het Charter Talent naar de Top hebben ondertekend commiteren zich aan een concrete, zelfgekozen doelstelling voor meer vrouwelijk talent in de (sub)top. Op grond van dit Charter 

Het  Charter voor m/v-diversiteit vormt de basis van een tweede monitor voor culturele diversiteit: de Monitor Cultureel Talent naar de Top. De pilot daarvan wijst uit dat er nauwelijks topbestuurders zijn met een niet-Westerse migratieachtergrond en dat het merendeel van de pilotbedrijven daar ook geen actief beleid voor heeft ingesteld. 

Vrouwen  

Uit de Monitor Talent naar de Top 2018 blijkt dat in lijn met de trend uit voorgaande jaren in 2018 dat bij bedrijven die het Charter hebben ondertekend het aandeel vrouwen in de gehele top (rvb en de twee managementlagen daaronder) is gegroeid, van 24,6% eind 2017 naar 25,3% eind 2018. Caroline Princen, voorzitter Commissie Monitoring Talent naar de Top laat in een persbericht weten: “Ook dit jaar blijkt weer dat een evenwichtige m/v-diversiteit aan de top mogelijk is door een concreet doel te stellen en een strategie en beleid te ontwikkelen, zoals het Charter afdwingt. Veel meer bedrijven hadden die 30% dus al kunnen halen, via het Charter of op een andere manier. Aan de achterblijvers zeg ik opnieuw: kom in actie! Het is gewoon een kwestie van doen.”

Pilot Monitor Cultureel Talent naar de Top

De nieuwe Monitor voor culturele diversiteit is dit jaar gestart met een pilot van 16 organisaties uit verschillende sectoren. In 2018 hadden deze organisaties maximaal 5% werknemers met een niet-Westerse migratieachtergrond in hun top en maximaal 12% in de subtop. Slechts 5 van de 16 hebben een streefcijfer ingesteld, variërend van 6% tot 20%. De pilotorganisaties ervaren culturele diversiteit als complexer dan m/v-diversiteit. Ze vinden het met name lastig om gegevens te verzamelen over de groep medewerkers met een niet-Westerse migratieachtergrond, onder andere door de privacywetgeving. De bedrijven zijn op zoek naar concrete informatie en ondersteuning bij het maken van beleid en bij specifieke vragen en problemen. En naar goede voorbeelden om van te leren. 
Op basis van de Monitor Talent naar de Top 2018 doet de commissie aanbevelingen aan bedrijven, de politiek en het Charter Talent naar de Top. Onder andere om te onderzoeken welke beproefde methodes om m/v-diversiteit in de top te realiseren ook bijdragen aan meer culturele diversiteit in de top.

Bron: persbericht, het onderzoek en meer informatie: stichting Talent naar de Top

Foto: Ewoud Butter

Wilt u dat Republiek Allochtonië blijft bestaan? Waardeert u ons vrijwilligerswerk? We kunnen uw steun goed gebruiken. U kunt Republiek Allochtonië steunen en een klein (of groot) bedrag doneren (nu ook via I-deal)


Neem een abonnement op onze dagelijkse nieuwsbrief: Subscribe to Republiek Allochtonië by Email

 

 


Meer over arbeidsmarkt, diversiteit, inclusiviteit.

Delen: