Reactie HTIB op uitslag Turks referendum

19 april 2017 | 15:06

De Turks Nederlandse arbeidersvereniging HTIB heeft als een van de weinige Turks Nederlandse organisaties een verklaring uitgegeven naar aanleiding van het referendum op 16 april over de wijzigingen in de Turkse grondwet.

Volgens HTIB is het referendum niet eerlijk verlopen. HTIB constateert dat Erdogan cs een pyrrusoverwining hebben geboekt. De steun voor Erdogan neemt af. Hieronder de hele verklaring van de HTIB.

Turkse Nederlanders moeten niet met twee maten meten

11 mei 2016 | 15:10

“Wanneer je je hier zorgen maakt over de opkomst van racisme en discriminatie, dan moet je ook in actie komen wanneer de Turkse overheid mensenrechten schendt. “ Dat stelt Mustafa Ayranci, de voorzitter van de Turkse arbeidersvereniging HTIB. Hij reageert in een interview op de vrijlating van Ebru Umar, de kliklijn van het Turkse consulaat en de houding van DENK bij deze affaires.

HTIB: email van Turkse consulaat doet denken aan voetstappen van het fascisme

21 april 2016 | 14:52

De Turks- Nederlandse arbeidersvereniging HTIB heeft zich in een verklaring in felle bewoordingen uitgelaten over een email van het Turkse consulaat in Rotterdam, waarin Turkse Nederlanders worden opgeroepen om namen door te geven van personen die de Turkse president Erdogan, Turkije en/of het Turkse volk beledigen.

Het doet de HTIB denken aan "de voetstappen van het fascisme in Turkije". Ook roept de HTIB alle Turken in Nederland op naar het consulaat protest e-mails te sturen. Hieronder de gehele verklaring van de HTIB.

Haatzaaien: gevaarlijke interpretaties van religieuze teksten en extreemrechts

07 december 2015 | 14:30

Gisteren vond in het Nelson Mandela Centrum in Amsterdam een debat plaats over haatzaaien. De organisatoren - HTIB en EMCEMO - openden daarmee het publieke gesprek over gevaarlijke interpretaties van religieuze teksten door onder meer ISIS, en probeerden aanzetten te (laten) geven voor een tegengeluid. Daarbij was ook aandacht voor de effecten van uitsluitingsmechanismen en het discours van extreemrechts op (moslim)jongeren.

Emcemo en Htib: stop iedere vorm van steun aan terrorisme

14 november 2015 | 17:01

"Met afschuw, verdriet, angst en woede hebben wij de gebeurtenissen afgelopen nacht in Parijs gevolgd. Wij zijn allen opnieuw geconfronteerd met de dreiging van terreur die geen enkele ideologie, religie of welk doel dan ook dient. Wij zijn gevangen genomen door de fanatieke, achterlijke, walgelijke schepsels die geen besef hebben van het leven en niet beseffen dat ze door geweld niets zullen bereiken. Het is heel erg voor de slachtoffers en hun nabestaanden dat ze met dit zinloze geweld werden geconfronteerd." Dat schrijven Emcemo en HTIB in een gezamenlijke verklaring.

De beslissing. Verslag van een debat over homoseksualiteit

17 juni 2015 | 14:00

Tekst: Suzan van Westerlaak

Afgelopen jaar hebben enkele lesbiennes, homo’s, biseksuelen en transgenders van Marokkaanse afkomst meegedaan met de Gay Parade op een Marokkaanse boot. Dit heeft tot veel discussie geleid. Een aantal progressieve Marokkaanse organisaties hebben dit initiatief gesteund.

In samenwerking met de Stichting Artikel 1, de organisator van de zogeheten Marokkaanse boot, HTIB en Aknarij organiseert EMCEMO een serie bijeenkomsten. Op 28 mei heeft de eerste activiteit plaatsgevonden in de vorm van een filmvertoning van ‘De beslissing’ met aansluitend debat.

Migrantenorganisaties solidair met Mustafa Ayranci die werd bedreigd na persbericht over Armeense genocide

28 april 2015 | 16:59

Verschillende Turkse organisaties, het Inspraakorgaan Turken Amsterdam en enkele Marokkaanse organisaties hebben een persbericht uitgegeven waarin zij zich solidair verklaren met Mustafa Ayranci, voorzitter van de Turkse arbeidersvereniging HTIB.

Mustafa Ayranci bedreigd na verklaring over Armeense genocide

27 april 2015 | 11:47

De voorzitter van de Turkse arbeidersvereniging HTIB, Mustafa Ayranci, wordt bedreigd na een persverklaring die de HTIB uitgaf over de Armeense genocide.

Turkse arbeidersvereniging HTIB: de pijn van de Armeniërs is de pijn van ons allen

23 april 2015 | 11:54

De Turkse arbeidersvereniging HTIB roept Turkije op het leed van de Armeniers te erkennen en niet langer haar toevlucht nemen tot chauvinisme.

Dat schrijft de HTIB in een verklaring die vandaag is uitgegeven. Hieronder de gehele verklaring.

Turkse arbeidersvereniging organiseert bijeenkomst over antisemitisme

17 april 2015 | 08:02

De HTIB (Turkse Arbeidersvereniging in Nederland) organiseert op zaterdag 18 april een dialoogoverleg over het bespreekbaar maken van antisemitisme. De HTIB organiseert deze bijeenkomst naar aanleiding van de huidige spanningen in onze samenleving.

De HTIB schrijft: "Wij willen als HTIB verschillende zelforganisaties, hun achterban en bestuurders bijeen brengen om deze spanningen bespreekbaar te maken en elkaar de hand te reiken om ons zodoende samen in te kunnen zetten tegen elke vorm van discriminatie en racisme."

Petitie en 52000 handtekeningen voor onderwijs in moedertaal op basisschool

25 februari 2015 | 15:58

Verschillende Turks- Nederlandse organisaties en het Marokkaans- Nederlandse Emcemo hebben gisteren 52.000 handtekeningen en een petitie aan de Onderwijscommissie van de Tweede Kamer overhandigd. Ze willen dat onderwijs in de moedertaal terugkomt op basisscholen.

Het Gerechtshof in Den Haag heeft bepaald dat de Nederlandse staat niet verplicht is taallessen in het Turks op basisscholen te financieren.

Breed front tegen islamofobie en uitsluiting

18 januari 2015 | 10:13

De zaal in het Nelson Mandelacentrum zat vrijdagavond 16 januari bomvol. Een bont gezelschap van ongeveer 80 organisaties, moslims en niet-moslims, activisten of 'gewoon' bezorgde burgers waren op de uitnodiging van het Collectief tegen Islamofobie en Discriminatie en de mensenrechtenorganisaties EMCEMO en HTIB ingegaan om hun zorgen te delen over islamofobie en te brainstormen over mogelijke oplossingen.

Nelson Mandelacentrum biedt onderdak aan omstreden debat over academische boycot van Israel

13 januari 2015 | 16:01

Nadat de Vrije Universiteit het debat van de studentenactiegroep Studenten voor een Rechtvaardig Palestina (SRP) had verboden, heeft de organisatie onderdak gevonden bij het Nelson Mandela Centrum aan het Weteringplantsoen. Sprekers zijn vanavond om 19 uur onder anderen voormalig SP-Eerste Kamerlid Anja Meulenbelt, schrijver en activist Abulkasim Al-Jaberi en de Israëliër Ronnie Barkan, die vanuit Tel Aviv een ‘boycott from within’ organiseert.

Het Nelson Mandelacentrum is het adres van seculiere migrantenorganisaties die zich inzetten voor mensenrechten, waaronder andere de Turks- Nederlandse arbeidersvereniging HTIB en het Euromediterraan Centrum Migratie en Ontwikkeling (EMCEMO).

Opnieuw diverse steunbetuigingen migranten-, vluchtelingen- en moskeeorganisaties aan slachtoffers Parijs

08 januari 2015 | 13:43

Het Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO) heeft de bij haar aangesloten organisaties en alle moskeebesturen gevraagd om de komende dagen uitgebreid stil te staan bij deze afschuwelijke terreurdaad. Het CMO roept tevens haar achterban op deel te nemen aan verschillende steunbetuigingsactiviteiten in verschillende steden. Op belangrijke momenten zoals vrijdagpreek van 9 januari a.s. zullen de imams hun afschuw blijven uitspreken over deze gruwelijkheid. Dat heeft het CMO in een vandaag gepubliceerd persbericht laten weten.

Behalve het CMO, kwamen ook de Turkse arbeidersvereniging HTIB, de Vluchtelingen Organisaties Nederland (VON) en de Islamitische Schoolbesturen Organisatie (ISBO) met een verklaring. Gisteren spraken al diverse andere organisaties hun afschuw uit over de aanslagen. In updates het persbericht van de Unie van Marokkaanse Moslimorganisaties in Nederland (UMMON)en een verklaring van Stichting Islamitisch Centrum Nederland (SICN).

HTIB: Nu doorgaan met het debat over de toekomst van Turkse Nederlanders

17 november 2014 | 17:18

Het is nu de hoogste tijd voor de Turkse gemeenschap om in alle openheid en kwetsbaarheid met elkaar het debat aan te gaan over de toekomst van Turkse Nederlanders in Nederland. Dat stelt Mustafa Ayranci, voorzitter van de Turkse arbeidersvereniging HTIB in een persbericht, naar aanleiding van de debatten vorige week over de integratie van de Turkse gemeenschap. Ayranci: “Het was voor de Turkse gemeenschap in Nederland een vervelende en soms pijnlijke week. We moeten nu opletten dat we ons niet verongelijkt gaan terugtrekken. We moeten het momentum juist aangrijpen om initiatieven te nemen, want er zijn genoeg problemen die om aandacht vragen.”

Voorman Turkse arbeidersvereniging boos op Samsom

29 oktober 2014 | 21:20

Mustafa Ayranci, de voorzitter van de Turkse arbeidersvereniging HTIB, tevens lid van de PvdA is boos op Diederik Samsom.

Directe aanleiding hiervoor is het besluit van het kabinet de maandelijkse koopkrachttegemoetkoming (MKOB) van 25 euro te vervangen door een inkomensondersteuning die afhankelijk is van het aantal jaren dat men in Nederland woont. Dit zal voor veel migrantenouderen een achteruitgang in inkomsten betekenen.

Vijf bijeenkomsten om activisten met elkaar te verbinden

30 augustus 2014 | 13:43

Er is sprake van een groeiend activisme in Nederland op diverse terreinen. Dat uit zich niet alleen tijdens demonstraties, maar ook in publieke debatten en op sociale media. De activisten hebben te maken met dezelfde soort problemen: criminalisering in de media, geen gehoor bij beleidmakers, extremistische stromingen in de beweging die proberen grote groepen mensen te bereiken, praktische problemen met de organisatieopbouw, vraagstukken van strategie en tactiek.

Zoals we het in de huidige crisis in Europa ervaren, hebben ze dezelfde tegenstanders: een coalitie van krachten die sociale veranderingen in de wereld tegenhouden. Een aantal organisaties hebben het initiatief genomen om activisten van verschillende bewegingen met elkaar te verbinden. Het initiatief bestaat uit een vijftal bijeenkomsten om activisten bij elkaar te brengen en ervaringen uit te wisselen in de sociale strijd, te leren van elkaar en te onderzoeken of en hoe strategie, tactiek en organisatie op elkaar afgestemd kunnen worden.

De eerste bijeenkomst gaat over internationale solidariteit. Wat zijn de ervaringen van de solidariteitsbeweging met de Palestijnen en de andere onderdrukte minderheden in het Midden -Oosten (Ezidi’s/Koerden/ Christenen)?

Datum: Zondag 31 augustus
Tijd: 14.00-17.00 uur
Locatie Nelson Mandela Centrum, Eerste Weteringsplantsoen 2c,
1017 SJ, Amsterdam.

HTIB: steun aan ISIS is misdaad tegen de mensheid

18 augustus 2014 | 21:26

De Turks-Nederlandse arbeidersvereniging HTIB heeft een verklaring uitgegeven tegen extremisme, antisemitisme en islamofobie. Over de steun die vanuit Nederland wordt gegeven aan ISIS, schrijft de HTIB:

"In een democratische rechtsstaat is geen plek voor steun aan dit soort monsters. Goedpraterij van geweld op onschuldige burgers onder de noemer van de sharia, de jihad en het uitgeroepen kalifaat kan op geen enkele manier gerechtvaardigd worden. Wij beschouwen steun aan deze groep en hier actief propaganda voor maken als meewerken aan een misdaad tegen de mensheid."

Lees hieronder de gehele verklaring.

Organisaties Turkse en Marokkaanse Nederlanders teleurgesteld over benoeming Van Woerkom

06 juni 2014 | 07:01

Het Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders (SMN), Emcemo, de Turkse arbeidersvereniging Htib en het Collectief tegen Islamofobie en Discriminatie hebben gisteren persberichten uitgegeven waarin ze hun teleurstelling uitspreken over de benoeming van Guido van Woerkom tot ombudsman.

Nourdeen Wildeman, voorzitter van Stichting as-Salaamah wal'Adaalah, pleit voor vergeving.

Nederlandse migrantenorganisaties organiseren een debat over de Europese verkiezingen

13 mei 2014 | 17:43

U bent van harte welkom bij ons Europa Debat op 16 mei 2014. Twee weken voor de Europese verkiezingen praten we met deskundigen en kandidaat-Europarlementariërs over Burgerschap, Racisme en Discriminatie; Migratie, Migranten en Mensenrechten in Europa. En over de invloed van de Europese Unie op uw dagelijks leven.

Onrust in Turkse gemeenschap over herdenking Armeense genocide

23 april 2014 | 13:18

De Turkse arbeidersvereniging HTIB roept op tot kalmte tijdens de herdenkingen van de Armeense genocide die deze week plaats vinden. Aanleiding voor deze oproep is dat volgens de HTIB sommige Turkse organisaties op sociale media hebben laten weten dat de Armeense diaspora ''provocatief bezig'' is.

Eén van de organisaties waar de HTIB op doelt is de Federatie van Nederlands-Turkse Jongerenorganisaties (Turkse Jongeren Federatie, HTGF) die in eenpersbericht laat weten zich zorgen te maken over de invloed van een groep die de HTGF fanatieke 'ultranionalistische' Armenen noemt. Deze Armenen willen morgen in de de gemeente Almelo ter gelegenheid van de 99ste herdenking van de Armeense genocide (door de HTGF tussen aanhalingstekens geplaatst of 'zogenaamde genocide' genoemd) een monument oprichten, dat door de HTGF een 'haatmonument' wordt genoemd.

HTIB-gebouw wordt Nelson Mandela Centrum Amsterdam

13 december 2013 | 17:15

Het gebouw van de Turkse arbeidersvereniging HTIB heeft vandaag een nieuwe naam gekregen: het Nelson Mandela Centrum Amsterdam.
In het gebouw aan het Eerste Weteringplantsoen in Amsterdam is sinds vandaag ook het Euro Mediterraan Centrum Migratie en Ontwikkeling (Emcemo) gevestigd. De Commission for Filipino Migrant Workers (CFMW) was al langer een vaste gebruiker van het gebouw aan het Weteringcircuit, waar ook diverse andere organisaties vaak bijeenkomsten en debatten organiseren.

Een sluitende aanpak: Hoe voorkomen we verspilling van talent bij Amsterdamse leerlingen?

24 november 2013 | 17:22

Wat is de meest effectieve aanpak om ouderbetrokkenheid te bevorderen, en voortijdig schoolverlaten en onderpresteren tegen te gaan?

Over die vraag organiseren de HTIB en Emcemo op dinsdag 26 november van 17 tot 19 uur een debat.

Mensenrechten en de positie van LHBT's in Iran

20 november 2013 | 17:06

In het kader van de inspirerende lezingenreeks ‘MarufMessages’ verzorgen Maruf, HTIB en VON hun tweede thema-avond: ‘LGBT; the unwanted children in Iran’.

Tijdens deze avond zullen er lezingen worden gegeven over de mensenrechten en de positie van LHBT’s in Iran. Hieruit willen de organisatoren met de aanwezigen lessen trekken voor de positie van LHBT’s in migrantengroepen in Nederland. Daarna zal de Iraanse schrijfster Ferdows Kazemi haar aangrijpende debuutroman De ongewenste zoon presenteren.

Rechter: geen recht op school op onderwijs in moedertaal

13 november 2013 | 20:48

De Staat is niet verplicht allochtone kinderen op de basisschool les te geven in hun moedertaal. Dat heeft de rechtbank Den Haag vandaag beslist in een procedure die een aantal Turkse belangenorganisaties in Nederland had aangespannen tegen de Staat.

Succesvolle premiere documentaire Fitrah over seksuele diversiteit

20 oktober 2013 | 08:53

Afgelopen zaterdag 12 oktober vond bij de HTIB in Amsterdam de filmpremière van de documentaire Fitrah plaats. Amina Wadud, een van de meest prominente personen op het gebied van islamitisch feminisme, en Muhsin Hendricks, beter bekend als de eerste openlijk homoseksuele imam in de wereld, waren de eregasten van de avond. De filmpresentatie vond plaats in het kader van MarufMessages, een initiatief van stichting Maruf om informatie uit te wisselen in de vorm van een lezingenreeks over de islam, mensenrechten en seksuele diversiteit.

Bijna 46.000 handtekeningen voor terugkeer onderwijs in taal herkomstland op school

25 september 2013 | 12:41

"In tegenstelling tot wat de Nederlandse overheid beweert is de behoefte aan en de belangstelling voor moedertaalonderwijs op school groot. In een periode van twee maanden zijn er bijna 46.000 handtekeningen verzameld. " Dat laat Mustafa Ayranci, voorzitter van de Turkse arbeidersvereniging HTIB, in een persbericht weten. Hieronder het vervolg van het persbericht.

Turkse arbeidersvereniging HTIB: Erdogan laat zijn ware gezicht zien

18 juni 2013 | 21:56

Tekst: HTIB

Erdogan begaat een grote fout door de actievoerders met inzet van excessief politiegeweld tegemoet te treden. Het masker van Erdogan is gevallen en hij heeft iedereen zijn ware gezicht laten zien. Vanaf nu zullen Edogan en de AKP bij elke repressieve stap geconfronteerd worden met het verzet van de “echte democraten”, de verdedigers van de mensenrechten en milieuactivisten. De geest is uit de fles en zal zich niet meer laten vangen.

Dat schrijft de Turkse arbeidersvereniging in een persbericht. Hieronder de volledige tekst van het persbericht.

Bijeenkomst: Migrantenrechten zijn mensenrechten

24 mei 2013 | 14:14

Bijeenkomst van Nederlandse migrantenorganisaties
Zaterdag 25 mei 2013, 14.30 uur
HTIB, eerste weteringplantsoen 2c, 1017 SJ, Amsterdam

Turkse arbeidersvereniging: Turkse les moet weer op basisschool

23 oktober 2012 | 11:53

De Turkse Arbeiders vereniging in Nederland (HTIB) heeft besloten een juridische procedure te beginnen tegen de Nederlandse Staat. De HTIB eist dat er op scholen weer Turkse les wordt gegeven. Zo heeft de HTIB in een persbericht laten weten.

Afgelopen maanden hebben de advocaten Nazmi Türkkol en Fadime Kiliç in opdracht van HTIB onderzoek gedaan naar de juridische mogelijkheden. Deze advocaten concludeerden dat de afschaffing van onderwijs in eigen taal door het eerste kabinet Balkenende in 2002 in strijd is met universele rechten van de mens. Volgens hen is dit besluit met name in strijd geweest met artikel 13, 14 en 15 van het International Verdrag inzake Economische, Sociale en Culturele Rechten.

HTIB vraagt politieke partijen aandacht voor 5 kwesties

29 mei 2012 | 20:27

De Turkse arbeidersvereniging HTIB heeft verschillende politieke partijen een brief gestuurd waarin de vereniging de aandacht vraagt voor vijf maatschappelijke kwesties. De Turkse migrantenorganisatie wil de partijen die bezig zijn met hun verkiezingsprogramma's een aantal zaken ter overweging meegeven. Hieronder de letterlijke weergave van de voorstellen van de HTIB.

Turkse arbeidersorganisaties kritisch bij bezoek Gül

18 april 2012 | 21:48

De Turkse arbeidersverenigingen HTIB en DIDF hebben het bezoek van de Turkse president Gül aangegrepen om een kritisch geluid te laten horen.

De HTIB beklaagt zich in een open brief aan Gül vooral over de ongelijke behandeling van Turkse belangenorgansiaties door de Turkse hoofdconsul. De DIDF vraagt in een persbericht vooral de aandacht voor de mensenrechtensituatie in Turkije.

Hieronder achtereenvolgens het persbericht van DIDF en de open brief van de HTIB.

Onderscheiding voor Abdou Menebhi en Mustafa Ayranci

08 maart 2012 | 21:08

Op woensdag 7 maart heeft de Amsterdamse wethouder Andree van Es de Frans Banninck Cocq penning uitgereikt aan de heren Abdou Menebhi en Mustafa Ayranci. Dit gebeurde tijdens de bijeenkomst ‘Prinsenhof Revisited'.

De Frans Banninck Cocq penning wordt toegekend aan diegenen die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor Amsterdam gedurende een periode van ten minste twaalf jaar.

Benefietconcert voor de slachtoffers van de aardbeving in Van

14 november 2011 | 20:48

Benefiet Concert voor de slachtoffers van de aardbeving in VAN
Artiesten: Sabahat Akkiraz, Mustafa Özarslan en Ahmet Aslan
Muziekgebouw aan ’t IJ
Zondag 4 december 2011, 20.00 u

Arbeidersvereniging HTIB, Stichting Kulsan en ITA Inspraak Turken Amsterdam hebben samen het initiatief genomen om een Benefiet Concert te organiseren voor een inzamelingsactie om bij de wederopbouw in Van te helpen en de slachtoffers te herdenken en te ondersteunen.

Turkse jongeren in Amsterdam

13 september 2011 | 14:18

woensdag 14 september 2011, 19.00 tot 22.00 uur
Gebouw HTIB, 1e Weteringsplantsoen 2c
1017 SJ Amsterdam

Bijeenkomst over feiten en het zoeken naar oplossingen. Presentatie FORUM Factbook Turkse Nederlanders. Met een focus op jongeren.

Naar aanleiding van de publicatie van de FORUM Factbook Turkse Nederlanders. Met een focus op jongeren organiseert FORUM in samenwerking met HTIB een bijeenkomst waarin de beide organisaties de feiten in kaart willen brengen en naar oplossingen willen gaan zoeken voor met name jongere Turkse Nederlanders in Amsterdam. Er wordt ingezoomd op hun situatie ten aanzien van onderwijs, arbeidsmarkt, (geestelijke) gezondheidszorg, drugs- en verslavingsproblematiek, hun maatschappelijk welbevinden en hun sociaal-economische situatie. De bijeenkomst is bedoeld voor Turks Nederlandse jongeren en ouders, gemeenteraad- en Tweede Kamerleden, ambtenaren, welzijnswerkers en andere belangstellenden.

Migrantenorganisaties willen film vertonen tijdens proces Wilders

06 mei 2011 | 13:33

Tijdens de voortzetting van de strafzaak tegen PVV-leider Wilders zal de film Fitna waarschijnlijk opnieuw getoond worden in de rechtszaal. De benadeelde minderhedenorganisaties in de strafzaak willen daarnaast ook een korte film vertonen: een compilatie van ongeveer vijf minuten met TV-fragmenten van Wilders. Ze willen daarmee de herhaling en felheid van Wilders in beeld brengen. Dat hebben de advocaten van de organisaties, prof. Prakken en mr. Pestman van Bohler-advocaten, onlangs in een brief aan de rechtbank geschreven. Ze schrijven dat "de uitspraken van de PVV-leider niet alleen gelezen, maar ook gehoord en gezien moeten worden, om een beeld te kunnen krijgen van de werkelijke impact". Aldus meldt Nederland Bekent Kleur.

Turkse jongeren in Nederland. Feiten en oplossingen. Expertmeeting 17 februari

10 februari 2011 | 17:36

Forum en HTIB organiseren op 17 februari een expertmeeting bij de HTIB over de positie van de Turkse jongeren.

“De positie van Turks-Nederlandse jongeren is bijzonder zorgwekkend. Hun binding met de Nederlandse samenleving neemt in rap tempo af, waardoor het gevaar dreigt dat deze jongeren in een maatschappelijk isolement terecht komen.” Dit zijn de eerste regels van het manifest dat een groep Turks-Nederlandse professionals, onderzoekers, pedagogen, onderwijs- en arbeidsmarktdeskundigen, ambtenaren en beleidsadviseurs op 10 januari 2011 in de Volkskrant en op Republiek Allochtonië publiceerden.

Bijeenkomst over democratie in Tunesië

21 januari 2011 | 09:06

EMCEMO organiseert een manifestatie ''HELP DE TUNESISCHE DEMOCRATEN''Op zaterdag 29 januari 2011 in het HTIB gebouw 1 ste weteringplantsoen 2C 1017 JC Amsterdam vanaf 19.00 uur

Met medewerking van:
Tarek Ben Hiba federatie van de Tunesiers van de twee oevers
Fathi Mourali journalist
Mohammed Bhar, Tunesiche zanger
Abdou Menebhi EMCEMO

U kent u melden bij:
EMCEMO 020-4288825
email: info@emcemo.nl

Forumdiscussie: Migrantenrechten centraal

09 december 2010 | 20:57

Woensdag 15 december 2010

19.30 uur – 22.00 uur
HTIB gebouw, 1ste Weteringplantsoen 2c, Amsterdam

Op 18 december 1990 werd in de VN het Verdrag ter Bescherming van de Rechten van Alle Arbeidsmigranten en hun familieleden aangenomen. Het verdrag is een van de belangrijkste VN instrumenten met betrekking tot mensenrechten. De fundamentele basisrechten van álle migranten, ongeacht zijn of haar legale verblijfsstatus, worden in het verdrag erkend en staten zijn verplicht ze te waarborgen.
Tot nu toe heeft nog EU-lidstaat het verdrag ondertekend. Opvallend voor een continent dat zegt mensenrechten hoog in het vaandel te hebben staan.

Ter gelegenheid van de 20ste verjaardag van het VN verdrag komen op 15 december migratiedeskundigen en mensenrechtenactivisten bijeen om te praten over het belang van het verdrag en om verdere acties te bepalen in de voortdurende campagne om de rechten van migranten te versterken.

“Migrantenrechten centraal”

05 december 2010 | 22:46


Bijeenkomst ter gelegenheid van de 20e verjaardag van het VN verdrag ter bescherming van de rechten van alle arbeidsmigranten en hun familieleden.
Woensdag 15 december 2010, 19.30 uur – 22.00 uur
HTIB gebouw, 1ste Weteringplantsoen 2c, Amsterdam

Benadeelde partijen willen nieuwe officieren OM in proces tegen Wilders

14 november 2010 | 12:21

Een aantal minderhedenorganisaties dat als benadeelde partij deelneemt in de strafzaak tegen PVV-leider Wilders wil dat er andere officieren namens het Openbaar Ministerie worden aangesteld.
Op een persconferentie in het multicultureel centrum HTIB zullen voorzitter Mohamed Rabbae van het Landelijk Beraad Marokkanen en de advocaten prof. Ties Prakken en mr. Henri Sarolea a.s. maandag een toelichting op dit standpunt geven.

De benadeelde partijen hebben veel kritiek op de rol van het Openbaar Ministerie in deze strafzaak tot nu toe. Het OM is volgens de benadeelde partijen uit zijn wettelijke rol getreden
waardoor van evenwichtig rechtszaak geen sprake meer is. De benadeelde partijen zullen concrete stappen aankondigen om de rol van het OM te corrigeren.

Advocaat Sarolea was de advocaat die namens zijn cliënt, oud-deelraadslid voor De Groenen in Zuidoost Yvonne Wolthuis, de zaak tegen Wilders aanhangig maakte. Hij wist het gerechtshof te overreden het OM op te dragen Wilders te vervolgen. Sarolea zou nu kunnen betogen dat aan die beschikking geen recht is gedaan omdat de officieren vrijspraak hebben gevraagd.

In een brief aan Ivo Opstelten, de minister van Veiligheid, schrijft de HTIB dat het OM minachting toont voor de beslissing van het hof door op alle punten vrijspraak te vragen.

Het OM liet eerder weten dat het vervangen van officieren onmogelijk was. Het OM is 'één en ondeelbaar'. Het mag niet uitmaken welke officieren de zaak doen.

Migrantenorganisaties roepen op tot "waakzaamheid en binding"

17 september 2010 | 07:29

Op initiatief van HTIB, Transnationaal Migranten Platform (TMP), AMF, EMCEMO en Nederlands/ Marokkaans Netwerk zijn diverse migrantenorganisaties, maatschappelijke organisaties en leden van diverse politieke partijen bijeengekomen om uiting te geven aan hun zorg over de toekomst van de Nederlandse rechtsstaat en de democratie onder een rechts VVD/CDA kabinet met gedoogsteun van Wilders. Dat hebben HTIB en Emcemo laten weten in een persbericht. Volgens het persbericht hebben de aanwezigen besloten hun krachten te bundelen voor een gezamenlijk actieprogramma voor de korte en lange termijn. Hieronder de tekst van de opgestelde verklaring met de voorlopig aangekondigde acties.

Migrantenorganisaties nemen stelling tegen kabinet met PVV

26 augustus 2010 | 17:39

De Turkse arbeidersvereniging HTIB heeft in verklaring stelling genomen tegen een mogelijk rechts kabinet met de PVV. Eerder vandaag gaven ook de landelijke minderhedenkoepels, verenigd in het LOM, een verklaring uit.

De HTIB schrijft onder andere: "De PVV zal concessies doen door het snoeien in sociale voorzieningen te steunen en zal op haar beurt vrijspel krijgen om moslims de schuld te geven van maatschappelijke problemen. Anderzijds zullen de VVD en het CDA gevolgen van de economische crisis afwentelen op de ruggen van de lagere inkomensgroepen. Het duivelsakkoord met de PVV betekent dat zij een oogje dicht knijpen voor het schelden op de Islam en moslims. Daarom zeggen wij nu uitdrukkelijk “Nee” tegen dit kabinet."

Migrantenorganisaties willen actie ondernemen tegen polarisatie

22 juni 2010 | 23:18

"We moeten ons beter organiseren, de dialoog aangaan met bondgenoten en een duidelijk tegengeluid laten horen''. Dat waren enkele van de actiepunten op een bijeenkomst van migrantenorganisaties gisteravond naar aanleiding van de verkiezingsuitslag.

“Verkiezingsuitslag van 9 juni 2010 en gevolgen voor integratie” (bijeenkomst)

19 juni 2010 | 13:22

Op 9 juni 2010 hebben de kiezers gekozen. Nederland heeft een ruk naar rechts gemaakt. Dit kan gevolgen hebben voor het integratieproces en de sociaaleconomische positie van etnische minderheden in Nederland. Terwijl de politici in Den Haag bezig zijn met het vormen van een regering, is er een publieke discussie op gang gekomen over de gevolgen van de verkiezingsuitslag op de maatschappelijke verhoudingen in Nederland. Ook in het buitenland worden de ontwikkelingen in Nederland nauwlettend gevolgd en becommentarieerd.

Migrantenorganisaties noemen Israël 'piratenstaat' en organiseren manifestatie

02 juni 2010 | 17:41

Turkse en Marokkaanse organisaties hebben gemeenschappelijk een verklaring opgesteld waarin ze de Israëlische aanval deze week op een hulpkonvooi veroordelen. Ook kondigen ze aan om op 4 juni om 18 uur een manifestatie te organiseren op het Museumplein.
De verklaring is ondertekend door: HTIB, TICF, DSDF, HTKB, HTIKB, HAK-DER, HTSKF, SICN, UETD, EMCEMO, AMF. Hieronder de letterlijke tekst van de verklaring.

Seref Acer overleden

19 mei 2010 | 11:12

De Turkse journalist/programmamaker Seref Acer overleed op 16 mei na een lang ziektebed. Acer behoorde tot de eerste generatie van journalisten met een cultureel diverse achtergrond.

Afgelopen maandagavond vond bij de Turkse arbeidersvereniging HTIB in Amsterdam een herdenking ter ere van Acer plaats.

vorige | volgende

Aanmelden nieuwsbrief

Ruim 2100 personen en instellingen zijn geabonneerd op de tweewekelijkse nieuwsbrief van de Republiek Allochtonië. Wilt u ook een abonnement op de nieuwsbrief? Vul dan hieronder uw emailadres in.

Aanmelden voor de nieuwsbrief van Republiek Allochtonië

Of neem een abonnement op de dagelijkse nieuwsbrief.

Zoeken op trefwoord

Over republiek Allochtonië

Achtergronddossiers

Meest gelezen blogs

Banners

  • Polderislam
  • Doneren
  • Ewoud Butter

Laatste reacties

Archief


Republiek Allochtonië