“Verkiezingsuitslag van 9 juni 2010 en gevolgen voor integratie” (bijeenkomst)

In opinie op 19-06-2010 | 13:22

Op 9 juni 2010 hebben de kiezers gekozen. Nederland heeft een ruk naar rechts gemaakt. Dit kan gevolgen hebben voor het integratieproces en de sociaaleconomische positie van etnische minderheden in Nederland. Terwijl de politici in Den Haag bezig zijn met het vormen van een regering, is er een publieke discussie op gang gekomen over de gevolgen van de verkiezingsuitslag op de maatschappelijke verhoudingen in Nederland. Ook in het buitenland worden de ontwikkelingen in Nederland nauwlettend gevolgd en becommentarieerd.

De HTIB wil tijdens een themabijeenkomst de uitkomst van de verkiezingen, vooral vanuit het perspectief van etnische minderheden, beoordelen en bediscussiëren. Ook de rol van de organisaties van etnische minderheden in de aanloop naar de verkiezingen komt aan bod. En de rol die zij nú kunnen vervullen: hoe kunnen ze ervoor zorgen dat integratie, tolerantie en saamhorigheid de basis blijven vormen onder de multiculturele Nederlandse samenleving.

De themabijeenkomst zal plaatsvinden op 21 juni 2010 om 19:30.
Locatie: HTIB Amsterdam, 1ste Weteringplantsoen 2c.

Programma

19.30 uur Inloop
20.00 uur Toelichting op het programma door de avondvoorzitter, de heer Mustafa Ayranci.
20.15 uur Inleiding door de heer Zeki Arslan namens HTIB.
20.45 uur Debat met Hannah Belliot namens de Surinaamse gemeenschap, Abdou Menebhi namens de Marokkaanse gemeenschap en andere deelnemers van verschillende organisaties.
22.00 uur Afsluiting


U kunt zich aanmelden bij de heer Mustafa Ayranci.
Telefoonnummer: 020-6221820 of 06-22202879
E-mail: info@htib.nl

(ingezonden mededeling)


Meer over #tk2010, abdou menebhi, hanna belliot, htib, mustafa ayranci, verkiezingen, zeki arslan.

Delen: