Turkse arbeidersvereniging HTIB: Erdogan laat zijn ware gezicht zien

In opinie op 18-06-2013 | 21:56

Tekst: HTIB

Erdogan begaat een grote fout door de actievoerders met inzet van excessief politiegeweld tegemoet te treden. Het masker van Erdogan is gevallen en hij heeft iedereen zijn ware gezicht laten zien. Vanaf nu zullen Edogan en de AKP bij elke repressieve stap geconfronteerd worden met het verzet van de “echte democraten”, de verdedigers van de mensenrechten en milieuactivisten. De geest is uit de fles en zal zich niet meer laten vangen.

Dat schrijft de Turkse arbeidersvereniging in een persbericht. Hieronder de volledige tekst van het persbericht.

AKP leider Erdogan is nu tien jaar aan de macht in Turkije. In deze periode heeft hij een groot aantal democratiseringsmaatregelen genomen.
Veel democratisch gezinde Turken hebben Erdogan bij dat democratiseringsproces gesteund. Zij hebben hun steun gegeven ofschoon zij beseften dat Erdogan en de AKP alles behalve een echte democratie nastreven. Zij wisten dat de AKP veelvuldig het begrip democratie misbruikt om haar eigen doeleinden te verwezenlijken en alleen democratisering nastreeft voor zover haar dat uit komt. Erdogan heeft steun gekregen van democratisch gezinde Turken, omdat zij er van overtuigd waren dat de AKP ondanks zijn dubbele agenda, geen andere keuze had dan een democratische koers varen. 

Waarom had de AKP geen andere keuze dan deze democratische hervormingen door te voeren? 
Het antwoord op deze vraag is tweeledig:

Allereerst omdat zij zonder hervormingen op internationaal noch op nationaal niveau als een legitieme machthebber zouden worden beschouwd. De AKP heeft immers haar wortels in een op de Islam gebaseerde ideologie en al zijn vergelijkbare voorgangers zijn door middel van een staatsgreep uit de macht gezet.

Ten tweede had de AKP nog een appeltje te schillen met de kemalistische elite die het tot dan toe in de Turkse staat voor het zeggen had. De AKP zag kans om met steun van de echte democraten, die ook ontevreden waren over de autoritaire kemalistische bewindvoerders, voor eens en voor altijd af te rekenen met deze heersers.

De samenwerking tussen de AKP en de “echte Turkse democraten”duurde tot het jaar 2010. In dat jaar stemde 58 % van de kiezers voor de door de AKP voorgestelde grondwetswijzigingen, die talrijke democratische hervormingen inhielden. Deze uitslag is door de AKP evenwel opgevat als een breed mandaat voor het toekomstig te voeren beleid. Vanaf dat moment is de AKP haar eigen agenda gaan doorvoeren en heeft zij haar ware aard laten zien.

De democratische hervormingen kwamen abrupt tot een einde. Er werd een hetze gevoerd tegen Koerdische politici en tienduizenden Koerdische activisten werden gevangen genomen. De Alevitische moslimminderheid werd steeds vaker openlijk gekleineerd en zwart gemaakt. De samenwerking met de liberalen en “echte” democraten werd verbroken. De soennitische Islamitische levenswijze werd aan alle burgers opgedrongen, waarbij bijvoorbeeld het nuttigen van alcohol aan banden werd gelegd en degenen die openlijk alcohol nuttigen werden beledigd. Het islamitische sektarisme rukte steeds verder op en de opvattingen daarvan werden ook grensoverschrijdend.

Kort gezegd: Erdogan speelde met vuur en viel door de mand!

Dit is de werkelijke achtergrond van de protesten in het Taksim Gezi Park. Daarbij heeft het volk zich verenigd om een einde te maken aan de anti –democratische, polariserende en sektarische opstelling van de regering Erdogan.

Erdogan begaat een grote fout door de actievoerders met inzet van excessief politiegeweld tegemoet te treden. Het masker van Erdogan is gevallen en hij heeft iedereen zijn ware gezicht laten zien. Vanaf nu zullen Edogan en de AKP bij elke repressieve stap geconfronteerd worden met het verzet van de “echte democraten”, de verdedigers van de mensenrechten en milieuactivisten. De geest is uit de fles en zal zich niet meer laten vangen.

Als HTIB zijn wij sinds onze oprichting altijd en zonder onderscheid te maken naar politieke achtergronden, een voorvechter geweest van democratie , mensenrechten en individuele vrijheden. Zoals wij in het verleden de democratiseringsmaatregelen van de AKP hebben ondersteund, zullen wij nu de democratische ontwikkelingen steunen die door de actievoerders in het Taksim Gezi Park in gang zijn gezet.

Wij roepen daarom ook al onze Turkse en Nederlandse landgenoten op om “nee” te zeggen tegen de autoritaire, sektarische, repressieve en milieu-vernietigende opvattingen en acties van Erdogan en de AKP.

Met steun en diep respect voor allen die weerstand bieden in Taksim Gezi Park,


HTİB TURKSE ARBEIDERSVERENIGING IN NEDERLAND

Meer artikelen over Turkije op dit blog hier


Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook. Republiek Allochtonië (voorheen Allochtonenweblog) bestaat 7 jaar. Waardeert u ons werk? U kunt het laten blijken door ons te steunen.

 


Meer over erdogan, htib, turkije.

Delen: