Migrantenorganisaties roepen op tot "waakzaamheid en binding"

In opinie op 17-09-2010 | 07:29

Op initiatief van HTIB, Transnationaal Migranten Platform (TMP), AMF, EMCEMO en Nederlands/ Marokkaans Netwerk zijn diverse migrantenorganisaties, maatschappelijke organisaties en leden van diverse politieke partijen bijeengekomen om uiting te geven aan hun zorg over de toekomst van de Nederlandse rechtsstaat en de democratie onder een rechts VVD/CDA kabinet met gedoogsteun van Wilders. Dat hebben HTIB en Emcemo laten weten in een persbericht. Volgens het persbericht hebben de aanwezigen besloten hun krachten te bundelen voor een gezamenlijk actieprogramma voor de korte en lange termijn. Hieronder de tekst van de opgestelde verklaring met de voorlopig aangekondigde acties.

"Artikel Eén in de Nederlandse grondwet benadrukt dat iedereen die zich in Nederland bevindt het recht heeft op gelijke behandeling en dat discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht en andere overtuigingen niet toegestaan is. Toch ziet het ernaar uit dat Nederland zich steeds minder aantrekt van deze grondwet nu dat het toekomstige kabinet in zee gaat met de PVV. Met de radicale aanpak van Moslims en niet- Westerse allochtonen door Geert Wilders blijkt dat Nederland minder tolerant wordt en zich steeds meer keert tegen Artikel Eén.

Daarom is het in onze rechtstaat belangrijk om verantwoordelijkheid te nemen en te strijden voor pluriformiteit en het recht op diversiteit. Nederland moet zich richten op een toekomst die gebaseerd is op respect en diversiteit. Een toekomst waar Nederland de belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen en hardnekkige maatschappelijke problemen samen oplost in plaats van marginalisatie van bevolkingsgroepen toe te staan.
Niet alleen moslims en allochtonen zijn verontwaardigd over de acties van Wilders. De kranten, het internet en andere media staan vol met opinies van uiteenlopende groepen, maar het zijn voornamelijk de opinies van autochtone Nederlanders, die tegen de opvattingen van Wilders zijn en die het meest blijk geven van oprechte verontwaardiging.

Leden van politieke partijen lijken het niet eens te zijn over de uitgangspunten van de PVV. Ook leden van het CDA spreken hun bezorgdheid uit over een formatie met een partij die zij als “radicaal en bestuurlijk ondemocratisch” beschouwen.
De vraag die wij moeten stellen is wat kunnen wij, als Nederlandse samenleving, doen om Nederland weer democratischer te maken? Hoe pakken we problemen aan die leiden tot xenofobie, islamofobie, racisme en andere soorten discriminatie? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat er niet getornd wordt aan de grondwet?

Wij zijn tegen de komst van dit rechts kabinet. Hoe kunnen we als burgers er voor zorgen dat niet democratische besluiten van dit rechtse kabinet in wording met alle wettelijk juridische middelen onuitvoerbaar maken? Hoe kunnen we een goed voorbeeld zetten voor de Nederlandse maatschappij en samen aan onze problemen werken? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat onze toekomst is gebaseerd op respect en diversiteit?

Wij doen een oproep aan maatschappelijke organisaties en partijen om mensen te stimuleren op te komen voor een Nederland dat de rechten van Artikel Eén van de grondwet eerbiedigt en dus tegen racisme, xenofobie, antisemitisme, homofobie en islamofobie is. Als Nederlandse samenleving moeten we de angst die door Wilders is aangewakkerd tegengaan. Wij spreken ons daarom uit tegen een rechts kabinet met gedoogsteun van de PVV en waarschuwen voor de gevolgen die zo'n kabinet zal hebben voor de gehele Nederlandse bevolking.

Wij moeten onze krachten bundelen voor de binding en tegen de polarisatie tussen de bevolkingsgroepen. Uiteindelijk moeten we, ondanks onze vele verschillen, een manier zien te vinden om in de naam van democratie samen te kunnen leven.

Samen zij we sterk tegen de aantasting van de rechtsstaat en democratie
Voorlopige actiepunten:
• Vreedzame demonstratie op 4 oktober voor de Rechtbank bij het start van het proces tegen Wilders.
• Vreedzame demonstratie in Den Haag bij de behandeling van de Regeringsverklaring.
• Voorbereiding voor vervolgacties met het oog op de komende provinciale verkiezingen.

Voor meer informatie kunt u bellen naar : Mustafa Ayranci: 06-22202879 of 020-6221820 • Abdou Menebhi: 06-55818818 of 020-4288825"


Meer over Emcemo, HTIB, PVV.

Delen: