Republiek Allochtonië jaaroverzicht 2019

In achtergronden door Ewoud Butter op 29-12-2019 | 16:15

Het jaar zit er bijna op. In 2019 verschenen er ongeveer 150 artikelen op Republiek Allochtonië. Meer nog dan voorgaande jaren legden we het afgelopen jaar de nadruk op achtergrondartikelen. Zoals u dat van ons gewend bent, blikken we nog één keer terug. Welke artikelen werden het meest gelezen?

We danken u voor uw aandacht dit jaar, voor uw artikelen, reacties en voor de donaties die we als blijk van waardering voor ons vrijwilligerswerk mochten ontvangen. We wensen u een bijzonder liefdevol, gezond, vrolijk, kritisch en vrij 2020 toe!

De best gelezen achtergrondartikelen

Nederlanders, buitenlanders, 'allochtonen'. De cijfers
Hoeveel 'buitenlanders' wonen er in Nederland? Wat bedoelen we eigenlijk met 'buitenlanders'? Welk percentage van de inwoners van Nederland heeft een Nederlands paspoort? Hoeveel Nederlanders hebben ouders of voorouders die in het buitenland geboren zijn? Hoeveel personen 'met een migratieachtergrond' (voorheen 'allochtonen') wonen er in Nederland? En welke herkomstgroep is het grootste? In het best gelezen artikel op Republiek Allochtonië de cijfers op een rij. Meer hier

In de vier grootste kranten wordt vooral negatief over moslims geschreven
In de vier grootste Nederlandse kranten wordt voornamelijk negatief over moslims geschreven. In berichten over moslims komen veel vaker niet-moslims dan moslims aan het woord. Hoe meer moslims zijn betrokken bij de berichtgeving, als nieuwsmakers, als experts dan wel als sprekers, hoe positiever vaak het beeld is. Dat blijkt uit het onderzoek Moslims in Nederlandse kranten van historicus Tayfun Balcik die deze vier kranten gedurende drie maanden las. Meer hier

In Memoriam: Zouggar Raji (1948- 2019)
Bescheiden en betrokken. Levendig en lief, ruimhartig en rechtschapen, gelovig en immer gedienstig aan de samenleving. Zouggar Raji was het allemaal. Hij werd op 4 maart 1948 geboren in Marokko en overleed in Marrakech.  Meer hier

Groei rechts(nationaal)populisme en extreemrechts in Europa zet fors door
Nee, er marcheren nog geen laarzen over de grachtengordels van Amsterdam en door de straten van andere steden op het continent. Maar het is verontrustend dat terechte weerstand tegen partijen en bewegingen die openlijk flirten met of weigeren afstand te nemen van extreemrechts gedachtegoed, wordt weggezet als het demoniseren van politici.  Meer hier

Dertig jaar onderzoek naar de berichtgeving over moslims in de Nederlandse media, deel I, II en III
Sinds eind jaren '80 wordt er met regelmaat onderzoek gedaan naar de wijze waarop Nederlandse media berichten over moslims. Een overzicht.

Case Haga: overheid zet vertrouwen van Nederlandse moslims op het spel
Nu de stofwolken van het strijdgewoel over het Cornelius Haga lyceum enigszins zijn neergedaald, blijkt dat gemeente, politici, bestuurders, veiligheidsdiensten en nogal wat media in dit conflict flink zijn nat gegaan. Lees meer hier

Samenstelling van de Amsterdamse bevolking
Hoeveel Nederlanders met een migratie-achtergrond wonen er in Amsterdam? Wat zijn de grootste bevolkingsgroepen en wat zijn de snelstgroeiende bevolkingsgroepen? Hieronder, met dank aan het Amsterdamse Onderzoek Informatie en Statistiek (OIS), enkele cijfers. Lees meer hier

De lange arm van Rabat
Dit jaar (2019) bestaat de officiële migratie van Marokkanen naar Nederland 50 jaar. De Marokkaanse gemeenschap in Nederland telt momenteel bijna 400.000 personen. Een gegeven dat steeds terugkeert, is de inmenging van de Marokkaanse overheid met haar ex-onderdanen en de reactie daarop door de Marokkaanse gemeenschap en de Nederlandse politiek. In deze reeks artikelen zoomt Said Bouddouft in op de historie van de lange arm van Rabat.

Kans dat sollicitant met niet-westerse achtergrond wordt benaderd is 40% kleiner
De kans dat een sollicitant met een autochtone achtergrond door werkgevers wordt benaderd is ongeveer 20 procent groter dan die voor kandidaten met een westerse migratieachtergrond. Ten opzichte van kandidaten met een niet-westerse migratieachtergrond is dit zelfs 40 procent groter. Minderheden met een achtergrond in het Midden-Oosten, Afrika en Latijns-Amerika worden het meest gediscrimineerd. Vooral sollicitanten met een Turkse, Marokkaanse of Antilliaanse achtergrond worden gediscrimineerd door werkgevers. Lees meer hier

Haatincidenten gericht tegen moskeeën. Historisch overzicht en update van de lijst (november 2019)
Sinds 2010 houdt Republiek Allochtonië een lijst bij met haatincidenten gericht tegen moskeeën. In dit artikel behalve een update van deze lijst ook een korte historische schets. Deze begint in 1976. In dat jaar werd voor de eerste keer in Nederland een moskee in brand gestoken. Het gebeurde onder het toeziend oog van het publiek en een journalist. Lees meer hier

9 conclusies naar aanleiding van de discriminatiecijfers 2018
In april ontving de Tweede Kamer twee rapporten met cijfers over discriminatie in 2018. De antidiscriminatievoorzieningen en de politie presenteerden hun cijfers in het rapport Discriminatie in cijfers 2018 en het Openbaar Ministerie presenteerde Cijfers in Beeld 2018. Naar aanleiding van beide rapporten trek ik de volgende 9 conclusies. Lees meer hier

Agenderen van moslimhaat leidt tot ongemak
Er werd dit jaar een paar keer in de Tweede Kamer aandacht gevraagd voor moslimhaat of moslimdiscriminatie. Eén keer werd een motie aangenomen. Andere pogingen sneuvelden. 
Moslimhaat en moslimdiscriminatie staan nog niet lang op de agenda van de Nederlandse politiek. De wijze waarop het geagendeerd wordt is niet altijd even effectief. Er wordt geworsteld met terminologie en de vergelijking met antisemitisme wordt te gemakkelijk getrokken. Lees meer hier

Geweld tegen KOZP komt niet uit de lucht vallen
Een congres van de actiegroep Kick Out Zwarte Piet werd met grof geweld aangevallen door extremisten. Actievoerders werden bestookt met vuurwerk, de ruiten werden ingegooid van het pand waar KOZP vergaderde en auto’s werden vernield. In het Pro-Pietenkamp is een deel dat fors radicaliseert. Dat geradicaliseerde deel bestaat niet alleen uit extreemrechtse groeperingen, maar ook uit hooligans en 'brave burgers' die hun 'zorgen' uiten in Facebookgroepen als Red Zwarte Piet. Daar zijn niet alleen tal van racistische uitingen te vinden, maar ook oproepen tot geweld. Lees meer hier

Naming, shaming, beboeting: hardere aanpak arbeidsmarktdiscriminatie
Als het aan staatssecretaris Tamara van Ark (VVD) ligt, wordt discriminatie bij het vervullen van vacatures door werkgevers en uitzendbureaus voortaan hard aangepakt. Geconstateerde overtredingen staan voor boetes tot 4.500 euro per geval en worden openbaar gemaakt. Het is voor het eerst dat het kabinet voor dwangmaatregelen pleit in een wetsvoorstel om discriminatie op de arbeidsmarkt tegen te gaan. Lees meer hier

Nieuw rapport Meld Islamofobie: Alledaagse islamofobie in Nederland
Alledaagse ervaringen met islamofobie hebben een ingrijpende impact op het dagelijks leven en welzijn van Nederlandse moslims. Zo zijn veel moslims zich de afgelopen vijf jaren minder veilig gaan voelen. Desondanks ligt de meldingsbereidheid heel laag. Dat blijkt uit een verkennend onderzoek onder 337 Nederlandse moslims dat Meld Islamofobie vorige week presenteerde in Pakhuis de Zwijger en dat nu online staat. Een korte impressie van het rapport en de bijeenkomst in Pakhuis de Zwijger. Lees meer hier

Het Nederlandse ‘islamdebat’ verloopt al 30 jaar volgens hetzelfde patroon
Sinds het voorjaar van 1989, na de Rushdie affaire, wordt er in Nederland gedebatteerd over ‘de islam in Nederland’ en over ‘moslims in Nederland’. Het verloop van de Rushdie-affaire vertoonde een patroon dat zich later steeds weer zou herhalen. Lees verder hier

#IStandWithUgbaad ‏tegen seksisme en racisme bij de PVV
Ugbaad Kilincci, gemeenteraadslid namens de PvdA in Emmen heeft aangifte gedaan tegen de PVV Utrecht. Door die partij is met een bericht op Facebook aangezet tot haat. Het is een, zoveelste, reminder dat de PVV die zich graag mag verschuilen achter de stelling we zijn anti-islam, niet anti-moslims, ten diepste een racistische partij is. En seksistisch. Ugbaad Kilincci krijgt ook veel steun op twitter onder de hashtag #Istandwithubaad
Een artikel van Martijn de Koning. Lees verder hier

'Hoe geweld, discriminatie en institutioneel racisme islamkritiek wordt'
Al jarenlang maakt antropoloog Martijn de Koning zich hard voor de acceptatie van het gebruik van de term islamofobie in het wetenschappelijke, politieke en publieke debat. Afgelopen dinsdag presenteerde hij met anderen in Leuven zijn boekje 'Vijf mythen over islamofobie', waarin De Koning nog eens uitlegt waarom, én wat islamofobie in zijn optiek inhoud. Onderstaande tekst is een iets gewijzigde versie van de speech die hij daar hield. De titel van dit blog werd door de auteur gesuggereerd. Lees meer hier

Hoe zit het nu eigenlijk met de groei van islamitisch onderwijs
Het aantal leerlingen op islamitische basisscholen zit het laatste decennium in de lift. Diverse media noemen dat opvallend. Zo ligt het islamitisch onderwijs aan de hand van incidenten en conflicten regelmatig onder vuur en neemt vooral daardoor de politieke en publieke roep om wijziging of afschaffing van artikel 23 van de Grondwet flink toe. Geen reclame zou je zeggen. Wat speelt er nu eigenlijk allemaal? Lees meer hier

De best gelezen opinieartikelen

Klapper van Forum voor Democratie vraagt om stellingname van pers en politiek
Forum voor Democratie (FvD) is gisteren de grote winnaar geworden van de Provinciale Statenverkiezingen. FvD haalt waarschijnlijk 13 zetels in de Eerste Kamer. Nationaal-populistische en radicaal-rechtse partijen (de PVV haalde 5 zetels) zullen daardoor straks bijna een kwart van de Eerste Kamer gaan vormen. Dat vraagt om een duidelijke stellingname van de overige partijen en om kritische media die hun werk goed doen. Meer hier

Het 'boerkaverbod' moet niet worden afgezwakt maar afgeserveerd
De 'Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding' gaat op 1 augustus van kracht. Deze wet, waarvoor geen enkele noodzaak bestaat en die amper zal worden gehandhaaft, is inmiddels afgezwakt tot symboolwetgeving. Beter is de wet helemaal niet in te voeren. Dat betogen Tom Zwart, Karima Rahmani en Nisrine Zibouh. Lees meer hier

Er is weinig aandacht voor de groei van extreemrechts. Ten onrechte
Bij de presentatie van het laatste dreigingsbeeld van de NCTV ging de aandacht van de pers vooral uit naar de dreiging uit jihadistische hoek en het mogelijke gevaar van sommige groepen salafisten. Weinig aandacht was er voor extreemrechts. Ten onrechte. Rechts-extremisme groeit volgens de NCTV, zowel in Europa als Nederland. En het is zo doorgedrongen in de haarvaten van onze samenleving dat we het als ‘normaal’ zijn gaan beschouwen. Meer hier

Cultuursector te weinig herkenbaar voor jongeren met een migratieachtergrond
De cultuursector wil graag ‘inclusief’ zijn en is voor film en theater op zoek naar meer diversiteit onder vertellers met nieuwe verhalen. Maar als die verhalen beperkt blijven tot jongeren die kampen met identiteitsproblemen en discriminatie, dan dragen ze niet bij aan meer inclusie. Meer hier

Manifest: keuzevrijheid in nationaliteit
Een groep Nederlanders van Marokkaanse herkomst heeft  een manifest gepubliceerd, waarin de auteurs duidelijk maken af te willen van de Marokkaanse nationaliteit. "Wij willen vrij zijn om al dan niet te kiezen voor een dubbele nationaliteit en niet verplicht te worden door een vreemde mogendheid tot een leven lang onderdaan zijn van een staat waar wij geen binding mee wensen en die bovendien onze veiligheid en vrijheid ook in Nederland al 50 jaar structureel bedreigt", schrijven zij. Hier de volledige tekst van het manifest.

Nederland verzaakt zijn plicht om zijn uitgereisde onderdanen terug te halen
Het wordt tijd dat Nederland zelf de uitreizigers terughaalt en degenen die zich aan strafbare feiten hebben schuldig gemaakt vervolgt en berecht. De Nederlandse overheid kan dit probleem niet als een hete aardappel doorschuiven naar anderen. Dat schrijft Emma Zwart, student rechten. Lees meer hier

J’accuse: Godsdienstvrijheid van moslims onder druk
Het is wrang dat uitgerekend in dit jaar dat we starten met de viering van 75 jaar Bevrijding, een andere vrijheid, namelijk de godsdienstvrijheid van moslims onder druk staat. 'J’accuse' zou Emile Zola zeggen. Dat schrijft Walter Palm. Meer hier

‘Diversiteit moet de norm worden’ ofwel ‘De NOS – blanker dan karnemelkse pap’ (2), een update
‘Diversiteit moet de norm worden’, kopt de NOS naar aanleiding van de Monitor Talent naar de Top 2018. ‘Bedrijven geven steeds vaker aan dat ze veelwaarde hechten aan meer diversiteit in hoge functies. Toch staat culturele diversiteit in de top van Nederlandse ondernemingen nog in de kinderschoenen’, aldus de NOS. Dat is bepaald geen nieuws, zo is het al tientallen jaren (ook met die voornemens), maar treurig is het wel. Meer hier

Stop met stigmatiserende rapporten over criminaliteit en etnische herkomst
Stichting Ocan (belangenvereniging voor Caribische Nederlanders), Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders (SMN) en het Inspraakorgaan Turken in Nederland (IOT) roepen de overheid op hun communicatie over criminaliteit en etnische herkomst aan te passen. Meer hier

Viering 50 jaar migratie onderstreept belang seculiere organisaties en behoefte migratiemuseum
Op tal van plaatsen in het land wordt dit jaar herdacht dat 50 jaar geleden met Marokko een wervingsakkoord werd gesloten. Vijf jaar eerder vond een vergelijkbare herdenking plaats van 50 jaar Turkse migratie. Er zijn twee zaken die opvallen: allereerst de grote belangstelling voor de migratiegeschiedenis. Daarnaast is het opvallend dat seculiere organisaties, geleid door eerste generatie migranten, de belangrijkste aanjagers van deze herdenkingen zijn. Meer hier

De best gelezen nieuwsartikelen

‘Top sluit ogen voor moslimfobie, homohaat en intimidatie vrouwen bij politie’
Nadat misstanden die hij bij de korpsleiding aan de kaak probeerde te stellen structureel werden weggewoven, heeft een adviseur van de politie zijn ontslag ingediend. Dat schrijft NRC Handelsblad, dat inzage kreeg in zijn ontslagbrief. Lees meer hier 

Nederlandse Hirak-activisten: Marokko is voor ons onveiliger geworden
60% van de Marokkaans-Nederlandse Hirak-activisten denkt dat Marokko voor hen het afgelopen jaar onveiliger is geworden. Dat blijkt uit een peiling die Republiek Allochtonië, net als vorig, hield onder deze activisten. Een vergelijkbare groep (58%) zal dit jaar niet naar Marokko gaan. Dat zijn er meer dan vorig jaar, toen 46% aangaf Marokko zeker te mijden. De belangrijkste reden om niet naar Marokko is net als vorig jaar dat de activisten bang zijn om opgepakt te worden. Lees meer hier

Mikpunt Moskee
Discriminatie van moslims komt onder meer tot uiting in daden van agressie tegen moskeeën. Dat is het centrale thema van de onlangs onder redactie van Ineke van der Valk (Universiteit Leiden) verschenen bundel Mikpunt Moskee. Lees meer hier

Ook Belastingdienst (b)lijkt etnisch te profileren
Na politie, makelaars en uitzendbureaus, lijkt ook de Afdeling Toelagen van de Belastingdienst etnisch te profileren. Onderzoek van RLT Nieuws en Dagblad Trouw wijst dat uit. De Belastingdienst blijkt bovendien gegevens over een tweede nationaliteit - anders dan door de overheid was afgesproken - nog steeds bij te houden. Lees meer hier

Halsema: bestuur islamitisch lyceum, stap op!
Volgens de AIVD en de NCTV staan de bijna 180 leerlingen van het Cornelius Haga Lyceum - sinds september 2017 de islamitische middelbare school in Amsterdam - onder invloed van mensen die jarenlang banden hadden met het 'Kaukasus Emiraat'. Deze extremistische beweging was onder meer verantwoordelijk voor de aanslag op de metro in Moskou in 2010. Het Amsterdamse college eist het aftreden van het bestuur. Lees meer hier

Alevieten krijgen herdenkingsmonument in Schiedam
Vanmiddag vindt in Schiedam de onthulling plaats van Canlar, een kunstwerk dat voor de Nederlandse alevieten zal dienen als herdenkingsmonument. Meer hier

50 jaar Marokkaanse migratie, een gedeelde geschiedenis
Dit jaar is het een halve eeuw geleden dat Nederland en Marokko een wervingsverdrag ondertekenden waarin de Marokkaanse arbeidsmigratie naar Nederland officieel werd geregeld. In het licht van deze gebeurtenis vinden dit jaar op tal van plaatsen activiteiten plaats. Zo het organiseert het Landelijk Platform “Halve Eeuw Marokkaanse Migratie, een Gedeelde Geschiedenis” tentoonstellingen in het hele land en is er ook een boekje verschenen dat via een link onderaan dit bericht nu online te lezen is. In Leiden worden dinsdag lezingen georganiseerd. Meer hier

Zie ook:

Foto: Muurschildering van El Bocho in Berlijn/ foto Ewoud Butter


Wilt u dat Republiek Allochtonië blijft bestaan? Waardeert u ons vrijwilligerswerk? We kunnen uw steun goed gebruiken. U kunt Republiek Allochtonië steunen en een klein (of groot) bedrag doneren (nu ook via I-deal)


Neem een abonnement op onze dagelijkse nieuwsbrief: Subscribe to Republiek Allochtonië by Email
 


Meer over 2019, jaaroverzicht.

Delen: