‘The man who mends women – the wrath of Hippocrates’

22 maart 2017 | 12:10

Weapon of choice – de keuze van Hanna Verboom op het Movies That Matter festival 2017

Door Claire Schut

Stel je voor: het is oorlog. Losgeslagen milities doorkruisen het land. Op een nacht wordt je voordeur open getrapt. Je ouders voor je ogen gedood. Het huis in brand gestoken. Je dochtertje van twee en jijzelf verkracht. Vijf-zes mannen, om de beurt. Wat zij zelf nog niet kapot hebben gemaakt, voltooit de stok (een mes, brandend plastic) die ze naar binnen rammen. Voor dood laten ze je achter, op weg naar hun volgende slachtoffers. Het is dagelijkse realiteit in de door geweld en armoede geteisterde Democratische Republiek Congo (DRC), waar rebellengroeperingen en regeringsleger strijden om de macht over de mineralen (diamant, koper, zink en coltan) waar Oost-Congo zo rijk aan is.

Zorgwekkende arresten van Europees Hof van Justitie legitimeren discriminatie van moslimvrouwen op de werkvloer

15 maart 2017 | 11:12

De beslissing van het Europees Hof van Justitie, die het verbieden van hoofddoeken in de private arbeidsmarkt legitimeert, ondermijnt ernstig het recht op gelijkheid en non-discriminatie, zegt een groep van anti-racisme organisaties in een verklaring.

Het Europees Hof heeft zich uitgesproken over 2 zaken die ingediend werden door vrouwelijke werkneemsters die werden ontslagen omdat ze een hoofddoek droegen. In deze arresten heeft het Hof geoordeeld dat het instellen van een hoofddoekverbod voor werkneemsters die in contact komen met klanten geen discriminatie vormt.

Gaat het CMO prioriteit geven aan vrouwenemancipatie na uitspraak verbod hoofddoek?

15 maart 2017 | 08:26

"Onderwerpen als vrouwenemancipatie en -participatie zullen ook voor het CMO strijdpunt worden zolang dit soort belemmerende besluiten worden genomen die een drempel vormen voor vrouwenparticipatie."

Dat schrijft het Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO) naar aanleiding van een uitspraak van het Europese Hof van Justitie over de hoofddoek in het bedrijfsleven. Het is volgens het Europese Hof van Justitie mogelijk om de werknemers op te leggen hun religieuze uiting zoals hoofddoek, tulband of keppeltje af te doen als de neutraliteit van het bedrijf volgens hen in geding komt.

Tweede Kamer besluit tot oprichting Forced Marriage Unit

25 november 2016 | 17:47

Een Kamermeerderheid heeft gisteren besloten tot de oprichting van een Forced Marriage Unit naar Brits model.

Dit betekent dat er vanaf 2017 bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken één vast team komt waarin de expertise wordt gebundeld die noodzakelijk is om Nederlandse slachtoffers van huwelijksdwang in het buitenland snel en veilig terug te krijgen naar Nederland. Shirin Musa, voorzitter van Femmes for Freedom, sprak van een "historische dag voor vrouwenrechten in Nederland."

Meisjesbesnijdenis. Enkele feiten.

31 oktober 2016 | 19:53

De afgelopen weken wordt, onder andere naar aanleiding van een opnieuw opgelaaid debat over feminisme, geregeld gesproken over meisjesbesnijdenis, ook wel vrouwenbesnijdenis of vrouwelijke genitale verminking genoemd.

We krijgen naar aanleiding van deze discussie diverse vragen en opmerkingen via mail en social media. We verwijzen dan meestal naar de website van Pharos, expertisecentrum gezondheidsverschillen, dat veel expertise over dit onderwerp heeft. Ook is er veel informatie te vinden bij de World Health Organization (WHO). Hieronder een antwoord op enkele vragen.

Van Boerkini tot Bangalijst

01 oktober 2016 | 08:53

Tekst: Sandra Doevendans

Het hele land stond op z’n kop. In Frankrijk ging het boerkini verbod in en bijna heel Nederland had er een mening over. Een verbod ging te ver, maar het dragen van een boerkini is vrouwonterend en vrouwonvriendelijk. Daarna kwam Minister Schippers met haar statement dat ‘de Nederlandse cultuur’ beter is dan alle andere culturen.

Als er in Nederland gesproken wordt over vrouwenonderdrukking en vrouwonvriendelijk gedrag wordt dat meestal in één adem gebruikt met, ja mensen daar komt ie… de islam.

En dan hebben we nu ophef over de bangalijst van het Groningse studentencorps Vindicat. Het korte termijn geheugen van ons Nederlanders is zo slecht, dat ik na het uitkomen van de bangalijst en de verbazing daarover even wil teruggrijpen naar de positie van de Nederlandse vrouw.

Einde van de vakantie: tijd voor aandacht voor achtergelaten vrouwen en kinderen

25 augustus 2016 | 11:11

In het midden van het land zijn de scholen weer begonnen, het noorden en het zuiden volgen de komende weken.

De ervaring leert dat na de vakantie niet iedereen terugkeert, maar achterblijft in het land van herkomst. Wanneer dat uit vrije wil gebeurt, is dat geen probleem, maar helaas zijn er ook ieder jaar honderden vrouwen en kinderen die tegen hun zin niet naar Nederland terugkeren.

To boerkini or not to boerkini

25 augustus 2016 | 10:14

Tekst: Sandra Doevendans

Het is weer zover, we hebben weer een discussie over het ‘bevrijden’ van de onderdrukte vrouwen. Als moslimfeministe zal ik het bevrijden van vrouwen die onder dwang leven of zichzelf niet kunnen zijn, altijd steunen. Maar gaat het in deze discussie echt wel om het bevrijden van vrouwen?

Schatting: 249 kindhuwelijken per jaar

18 februari 2016 | 14:57

Uit een enquête onder professionals die werken met jeugd blijkt dat zij in de periode 2013-2014 211 keer te maken hebben gehad met kindhuwelijken.
De schatting van deze professionals is geëxtrapoleerd om te komen tot een beeld van de landelijke omvang van het aantal keren dat professionals met kindhuwelijken te maken hebben gehad. Dit leidt tot een geschat aantal van 497 kindhuwelijken waar professionals landelijk mee te maken hebben gehad in de periode 2013-2014, gemiddeld 249 per jaar.

Blijf alstublieft aandacht schenken aan de vrijheid van vrouwen

12 februari 2016 | 21:22

In januari verwees een Rotterdamse rechter een Nederlandse vrouw die wilde scheiden naar een shariaraad in Engeland. Met deze is de emancipatie van de moslimvrouw en de vernieuwing binnen de moslimgemeenschap een slag toegebracht. Dat stelt Shirin Musa, directeur van Femmes for Freedom.

Seksisme is niet op te lossen met racisme

16 januari 2016 | 11:00

Haat is niet op te lossen met meer haat, conservatisme is niet op te lossen met nog meer conservatisme. Seksisme is niet op te lossen met racisme. Wie oprecht wil dat de Arabische wereld verandert, moet feministen de ruimte geven. Dat schrijft Hasna el Maroudi.

Eigen Volk Eerst

07 januari 2016 | 08:33

Tekst: Amelie Mangelschots

Ik wil het eens ergens over hebben, zo in de nasleep van een hoop gedonder met seksueel geweld in Keulen rond de jaarwisseling. Gelukkig 2016, trouwens. Als nieuwjaarsbrief wil ik eens neuzelen over hoe we misschien beter onze eigen mensen prioriteit geven boven vluchtelingen en ander volk van andere culturen dan ons prachtig Europees exemplaar. Over hoe we misschien beter onze eigen verlichte waarden verdedigen in plaats van ons in te laten met verachtelijke externe noties over vrouwenrechten en seksueel geweld.

Nieuwe serie voorstellingen van De Gesluierde Monologen

04 december 2015 | 08:38

Gisteren begon een nieuwe reeks van de voorstelling De Gesluierde Monologen. Tot eind januari 2016 is de voorstelling van Adelheid Roosen weer te zien met de actrices Oya Capelle, Nazmiye Oral, Meral Polat en de saz-spelers Seval Okyay en Sercan Engin.

Promotieonderzoek: shariarechtbanken houden vooral afhankelijkheid van vrouwen in stand

03 december 2015 | 08:32

Juriste Machteld Zee promoveerde afgelopen dinsdag aan de Universiteit van Leiden op haar onderzoek naar sharia-rechtbanken in Groot-Brittannië. Ze bezocht voor haar promotie zittingen van Engelse sharia-rechtbanken in Londen, Birmingham en het dorpje Nuneaton en concludeert dat deze raden er vooral op uit zijn om de afhankelijkheid van vrouwen in stand te houden. Van vrijheid en gelijkheid van vrouwen is absoluut geen sprake.

Ze hekelt het gebrek aan kennis over deze rechtbanken bij autoriteiten en multiculturalisten die doen alsof deze rechtbanken niet problematisch zijn.

Feministe en sociologe Fatima Mernissi (75 jaar) overleden

30 november 2015 | 12:07

Volgens verschillende bronnen is vanochtend de Marokkaanse sociologe, schrijfster en feministe Fatima Mernissi op 75-jarige leeftijd overleden.

'Geen geld meer naar organisaties die mijn generatie nog steeds als vreemdeling aanspreken'

15 juni 2015 | 09:37

Tekst: Hasna el Maroudi

Marokkaans-Nederlandse meisjes doen het, in tegenstelling tot wat Nederland denkt, eigenlijk helemaal niet zo goed. Daar waarschuwt althans Renée de Zwart in een opiniestuk voor. De medewerkster van migrantenorganisatie Nisa voor Nisa ziet het allemaal nogal zwartgallig in.

Waar zijn de Marokkaans Nederlandse meisjes?

12 juni 2015 | 13:44

Tekst: Renée de Zwart

Als vertegenwoordigster van een migrantenvrouwenorganisatie in Amsterdam woon ik regelmatig bijeenkomsten bij over de sociaal maatschappelijke situatie van Marokkaanse Nederlanders variërend van huiselijk geweld tot aan radicalisering. Het valt mij op dat de discussies die gaan over criminaliteit en radicalisering worden gedomineerd door aandacht voor mannen en jongens. Die mannen en jongens hebben ook moeders, dochters en zussen die erg kwetsbaar zijn. Door deze eenzijdige discussie raakt de balans zoek. Daarnaast bestaat de indruk dat jonge moslima’s het heel goed doen. Dat is niet het beeld dat ik heb.

Opnieuw op de agenda: het boerkaverbod

22 mei 2015 | 12:00

Het kabinet bespreekt vandaag een voorstel van minister Plasterk (PvdA) om de boerka op sommige plaatsen te verbieden. Het dragen van gezichtsbedekkende kleding wordt mogelijk verboden in het openbaar vervoer, het onderwijs, de zorg en in overheidsgebouwen. Wie zijn gezicht toch met een boerka bedekt, zou een boete van maximaal 405 euro kunnen krijgen. De politie kan verder in de openbare ruimte vragen om het gezicht te tonen om legitimatie te vergemakkelijken.

Het boerkaverbod was al in het regeerakkoord afgesproken en stond ook op de agenda van eerdere kabinetten

Asscher lanceert campagne tegen huwelijksdwang

13 mei 2015 | 09:14

De overheid is een campagne gestart om te voorkomen dat jongeren tegen hun zin worden uitgehuwelijkt in Marokko, Turkije of een ander land van herkomst.
Dat kondigde minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) maandag aan in het EO-radioprogramma Dit is de dag.

Meer vrijheid voor burgers uit gemeenschappen waarbinnen vrijheid bevochten moet worden

11 mei 2015 | 15:14

Je suis Charlie' roepen of afgeven op de islam is makkelijk, het kost niets en lost niets op. Maar steun voor de kleine burger is geen vanzelfsprekendheid en vindt men ingewikkeld, omdat het om veel inspanning en commitment van de overheid en particulieren vraagt. Op deze manier worden burgers monddood gemaakt in juist de gemeenschappen waarbinnen de vrijheid van meningsuiting individueel het hardst bevochten moet worden. Dat schrijft Shirin Musa, voorzitter van Femmes for Freedom.

Mondige vrouwen

11 mei 2015 | 11:32

Huwen is niet zo lastig blijkt, maar de problemen ontstaan pas als je er genoeg van hebt en wil scheiden.
Veel Turkse en Marokkaanse meisjes huwen al begin 20. Huwen ze als een soort van vlucht uit huis, of omdat ze echt de liefde van hun leven hebben gevonden?

Aydan Turgut pleit voor mondige meiden die voor zichzelf opkomen.

Een derde van de Amsterdamse vrouwen heeft last van seksuele intimidatie

25 maart 2015 | 16:48

Van de Amsterdamse vrouwen, in alle leeftijdscategorieën, heeft 1 op de 3 vrouwen last van sissen, grijpen en naroepen op straat. In Zuidoost heeft 61 procent van de jonge vrouwen met dergelijke intimidatie te maken, op de Wallen krijgt 27 procent van alle vrouwen ongewenste aandacht en in het Erasmuspark en in Slotermeer ook een kwart.

Dat blijkt uit cijfers van het gemeentelijke Bureau Onderzoek en Statistiek (O+S).
Antilliaanse vrouwen melden het vaakst dat ze worden lastiggevallen, gevolgd door vrouwen van Surinaamse, autochtone en Marokkaanse afkomst. O+S heeft geen onderzoek gedaan naar de daders.

Het VVD-raadslid Dilan Yesilgöz stelde een half jaar geleden vragen over de ernst en strafbaarstelling van seksuele intimidatie op straat.

Moreel verval

25 maart 2015 | 10:28

Tekst: Sahar Noor

Vorige week werd de 27-jarige Farkhunda genadeloos op klaarlichte dag midden in het centrum van Kabul gelyncht. Ze was door een woedende menigte met stokken en bakstenen geslagen, in brand gestoken en in een rivier gegooid. Ze was er van beschuldigd een paar pagina’s van de koran te hebben verbrand. Achteraf blijkt volgens een Afghaanse openbare aanklager dat Farkhunda onschuldig was. Het ironische is dat Farkhunda een religieus praktiserende moslimvrouw was. Het bebloede gezicht van Farkhunda is voor eeuwig in ons Afghaanse geheugen gegrift. Waarom moest Farkhunda op deze onmenselijke wijze afgeslacht worden? Waarom moest zij levend verbrand worden? En waarom keek iedereen toe, inclusief de politie, hoe een vrouw afgeronseld werd in het openbaar, tegen alle universele mensenrechten in?

Ongeveer 200 mensen houden stille tocht voor Yasmeen en andere onderdrukte vrouwen

17 februari 2015 | 11:59

Ongeveer 200 hebben maandagavond in een stille tocht de aandacht gevraagd het lot van onderdrukte vrouwen. Aanleiding is de dood van de 25-jarige Yammen, een Rotterdamse van Pakistaanse herkomst. Vrouwen, mannen en kinderen mee legden waxinelichtjes en bloemen bij het oude woonhuis van Yasmeen.

EER: baanbrekende theorie

13 februari 2015 | 16:47

Anne Pols, van beroep journalist en inmiddels met pensioen, hield zich in haar werkzame leven vooral met sociale economie en werkgelegenheid bezig. Daarbinnen had natuurlijk de positie van vrouwen haar belangstelling, ook van allochtone vrouwen. Geconfronteerd met het boek 'EER' vraagt zij zich af hoe onderzoekster Bea Lalmahomed ertoe kwam dit boek te schrijven. En vooral: deze baanbrekende theorie te ontwikkelen, die ruime bekendheid moet krijgen.

Gemeente, investeer in vrouwen en meiden

05 februari 2015 | 21:58

Renée de Zwart is actief bij een vrouwenorganisatie in Amsterdam Nieuw West. Ze woonde bijeenkomsten van Marokkaanse organisaties bij waarin een gesprek met de burgemeester van Amsterdam werd voorbereid.

De Zwart ziet veel bange vrouwen en mannen en vraagt in een eigen advies aan burgemeester en wethouders om extra aandacht te besteden aan het versterken van de positie van de vrouw.

Taalles in moskee bemoeilijkt emancipatie moslima's die afhankelijk zijn van hun man

26 januari 2015 | 07:59

In het Parool van maandag 19 januari pleit stadsdeelvoorzitter Achmed Baâdoud van Nieuw-West voor het aanbieden van gratis taallessen in moskeegebouwen. Daarbij vindt Baâdoud dat niet te krampachtig moet worden omgegaan met de scheiding tussen kerk en staat, want het belangrijkste is dat moeders hun zonen anders niet kunnen helpen met de online interpretatie van de Koran. Daarbij stelt hij dat het nou eenmaal zo is dat de doelgroep niet wordt bereikt op de reguliere locatie.

Kabinet presenteert Actieplan Zelfbeschikking voor aanpak huwelijksdwang en eergerelateerd geweld

06 januari 2015 | 10:16

Het kabinet heeft gisteren een Actieplan Zelfbeschikking gepresenteerd. Hiermee stelt het kabinet tot en met 2017 jaarlijks een miljoen euro beschikbaar voor de aanpak van huwelijksdwang, homofobie en eergerelateerd geweld. Ruim 150 speciaal hiervoor opgeleide vrijwilligers krijgen ondersteuning om in de eigen gemeenschappen deze taboeonderwerpen bespreekbaar te maken. Ook komt er een social mediacampagne met verhalen van mensen die opstaan om een mentaliteitsverandering op gang te brengen rondom deze thema’s. Dat schrijft minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de Tweede Kamer.

Vrouwenemancipatie? Wel in Zuid-Oost Turkije

02 december 2014 | 09:01

Tekst: Froukje Santing

Vrouwen zijn niet gelijk aan mannen en hun belangrijkste maatschappelijke rol is het moederschap. De Turkse premier Tayyip Erdogan herschiep met deze uitspraak de geest van het al bijna een eeuw vervlogen tijdperk van het Ottomaanse gezag. De sultan van dat eens zo machtige rijk vertegenwoordigde niet enkel de wereldlijke maar ook de geestelijke macht. Ook Erdogan, die feitelijk president is met vooral een ceremoniële functie, ziet zichzelf als religieus en als politieke leider van een op papier seculier Turkije. De legitimatie van zijn uitspraak ligt in de islam die vrouwen de maatschappelijke rol van het moederschap heeft toebedeeld. Althans volgens Erdogan.

Echte mannen stimuleren hun vrouwen te gaan werken

10 november 2014 | 07:52

Yücel wilde nooit dat zijn vrouw ging werken. Hij vond namelijk dat een echte man zoveel moest verdienen dat zijn vrouw thuis kon blijven en voor de kinderen kon zorgen. Om dezelfde reden wilde hij ook niet dat zijn kinderen gingen werken zolang ze thuis woonden. ''Als mijn kinderen wat extra’s nodig hebben, dan moet ik er desnoods zwart een baantje bij gaan zoeken, maar zij niet.''

Linda, ik schrijf dit niet als een slachtoffer, maar als een zelfbewuste zwarte vrouw

24 augustus 2014 | 22:00

Tekst: Amma Asante

Lieve Linda,
Ik schrijf je dit bericht naar aanleiding van de laatste editie van jouw tijdschrift over Afrika. Je slaagt met deze editie erin om de stereotypen over Afrika en met name Afrikaanse vrouwen weer eens stevig te benadrukken. Mooie fotoreportages met inderdaad mooi Afrikaanse natuur, dieren en vrouwen met mooie dikke ronde billen. Getogen in strakke hotpants.

De unieke mens

20 augustus 2014 | 21:43

Tekst: Shirin Musa

Op 22 december 2012 schreef minister Timmermans terecht op zijn facebook-pagina: “Als ieder mens uniek is, zoals de vertegenwoordiger van de Paus bij de OVSE in Dublin zei, waarom heeft die unieke mens dan niet het recht voor zijn seksuele oriëntatie uit te komen? Waarom mag Romeo wel van Julia, maar niet van Julius houden? En met hem trouwen? Het burgerlijk huwelijk openstellen voor mensen van gelijk geslacht is niets meer of minder dan respect voor de unieke mens.”

Als ieder mens uniek is, waarom heeft die unieke mens niet het recht om zonder vrees voor eigen leven, lijf en verlangen een eigen partner te kiezen én te scheiden? Waarom zijn vrouwen in veel religieuze tradities ongelijk aan de man en is dit in het familierecht van verschillende landen vastgelegd in de nationale wetgeving?

Voor strafbaarstellen huwelijksdwang is nieuwe wetgeving niet noodzakelijk

04 juni 2014 | 10:18

Gedwongen huwelijken kunnen worden aangepakt met het bestaande strafrechtelijke instrumentarium in het Nederlandse en internationale strafrecht. Dat concludeert Iris Haenen in het proefschrift waarop ze op 24 juni promoveert aan Tilburg University. Los van mogelijke symboolwerking is nieuwe wetgeving volgens Haenen niet noodzakelijk.

Femke Halsema in discussie met moslima's over positie van vrouw in islam

01 juni 2014 | 10:05

De documentairereeks Seks en de Zonde, die Femke Halsema samen met Hassnae Bouazza en Nadia Bouras maakte, heeft hier en daar heftige reacties opgeroepen. Veel mensen die reageerden leken de serie vooral te gebruiken om hun (voor)oordelen over de maaksters van de serie of het onderwerp nog eens te ventileren.

Op het weblog nieuwwij.nl is wel een inhoudelijke discussie ontstaan in een briefwisseling met Femke Halsema. Hieronder een (voorlopige?) samenvatting van deze discussie.

Vrouwenemancipatie is een eerste levensbehoefte

09 maart 2014 | 00:08

Tekst: Dilan Yesilgöz

Vrouwen neigen te vertrouwen op de prins op het witte paard. Maar laat mij u dit meegeven: zorg dat u uw rugzak vult met kennis en ervaring zodat u in uw eigen onderhoud kunt voorzien. Want die prins kukelt vroeg of laat altijd van zijn paard af, aldus Neelie Kroes tijdens een bijeenkomst vorig jaar. Een hele wijze les die, helaas, niet eens door de helft van de Nederlandse vrouwen ter harte wordt genomen.

De Gesluierde Monologen zijn weer terug

14 februari 2014 | 16:18

Het theaterstuk de Gesluierde Monologen wordt tot eind april weer opgevoerd in Nederland door Oya Capelle, Nazmiye Oral, Meral Polat. Tekst en regie zijn in handen van Adelheid Roosen.

Waarom ik dus niet tegen ‘de islam’ ben

23 januari 2014 | 16:37

Het is tijd voor een soort nuchter feminisme, dat iedereen in z’n waarde laat. Een feminisme dat vrouwenhaat veroordeeld om wat het is – geweld, onderdrukking, discriminatie, achterstelling, enzovoorts –, zonder een complete religie in al haar vormen en met al haar belijders af te keuren.
Moslima’s bepalen zelf hoe ze emanciperen en laten we elkaar niet de tent uitvechten over de vraag wie de beste of echtste feminist is.

Dat stelt wetenschapsjournalist Asha ten Broeke.

Saoedi-Arabië: De Lange Weg naar Autorijden

26 oktober 2013 | 08:48

Tekst: Annemarie van Geel

1990. 2011. 2013. Het zijn de jaren waarin Saoedische vrouwen campagnes begonnen om het recht op autorijden te verwerven. Zaterdag 26 oktober 2013 is de dag van de derde poging. Driemaal is scheepsrecht?

Allochtone vrouwen werken vaker fulltime dan autochtone vrouwen

02 oktober 2013 | 21:18

Werkende allochtone vrouwen blijken in Nederland vaker een fulltime baan te hebben dan werkende autochtone vrouwen. Onder Surinaamse, Antilliaanse en Arubaanse vrouwen is de arbeidsdeelname bovendien groter dan onder autochtone vrouwen.
Dat blijkt uit recente cijfers van het CBS. Overigens hebben autochtone vrouwen vaker (68%) dan niet-westerse allochtone vrouwen (52%) een baan van twaalf uur per week of meer.

Femke Halsema maakt zesdelige serie over vrouwen in islamitische wereld

28 augustus 2013 | 21:21

Femke Halsema gaat voor de NTR een zesdelige documentaireserie maken over de positie van vrouwen in de islamitische wereld. De serie heeft als werktitel 'Vrouwen in de Islam' en zal in het voorjaar van 2014 op de zondagavond op Nederland 2 te zien zijn. Journaliste Hassnae Bouazza is verantwoordelijk voor de eindredactie en historica Nadia Bouras neemt de research voor haar rekening.

Dat heeft de NTR laten weten.

Zondag op het museumplein: buikdansen voor vrouwenrechten

27 juni 2013 | 09:24

Op zondag 30 juni zullen er grote manifestaties worden gehouden in onder andere Egypte, Tunesië, Turkije, Frankrijk en Marokko om te protesteren tegen het politieke en religieuze autoritarisme. Ook in Amsterdam zal er actie gevoerd worden: vanaf 15 uur kunnen vrouwen en mannen al buikdansend opkomen voor de rechten van vrouwen in het kader van de actie Belly Dance Pacific 4 Women Rights.

Kabinet neemt maatregelen tegen huwelijksdwang en achterlating van vrouwen

09 juni 2013 | 16:08

Het kabinet heeft een stel maatregelen aangekondigd in de strijd tegen gedwongen huwelijken en achterlating van vrouwen in landen als Marokko en Turkije. Minister Asscher van Sociale Zaken stuurde het actieplan donderdagavond naar de Tweede Kamer. Zo moeten tieners en vrouwen die in een ander land willen gaan wonen, zich voortaan persoonlijk uitschrijven bij hun gemeente. Als ambtenaren twijfelen aan de vrijwilligheid van het vertrek wordt de uitschrijver individueel gehoord en kan melding worden gedaan bij het Steunpunt Huiselijk Geweld.

Vrouwenemancipatie is cruciaal voor integratie

07 maart 2013 | 22:10

Tekst: Andrée van Es

"Ik begrijp met welk doel Minister Asscher een participatiecontract introduceert.
Het zou jammer zijn als dit wordt afgeserveerd omdat het alleen is voor nieuwkomers. Wij strijden in Amsterdam nog steeds tegen antisemitisme, homohaat en vrouwenonderdrukking. Wat mij betreft stellen wij de norm voor àlle Nederlanders."

Dat stelde de Amsterdamse wethouder Andrée van Es afgelopen week op de conferentie Bouwen aan verbinden burgerschap.
Zij sprak verder over burgerschap, de integratie agenda van minister Asscher,
discriminatie en 'schurende gesprekken'. Ze benadrukte vooral het belang van vrouwenemancipatie. Daar ligt volgens Van Es de kern van het integratiebeleid. Hieronder haar tekst.

Eergerelateerd geweld: wat is het en wat moeten we er mee?

04 januari 2013 | 11:11

Tekst: Dilan Yesilgöz

Mirjam is dood. Pas zestien en wreed neergestoken. Toen het vermoeden werd geuit dat de moordenaar haar bloedeigen moeder zou zijn, barstten de speculaties los. Eerwraak of geen eerwraak? Zoals altijd stromen de (social) media in razend tempo vol met meningen van quasi deskundigen. Onderbouwd of niet; ik vind, dus ik besta, lijkt het adagium.

Eergerelateerd geweld zou nauwelijks voorkomen onder Marokkanen, daders zouden zelden vrouwen zijn en deze vorm van geweld zou gekoppeld zijn aan de Islam. Ik weet niet wat met Mirjam gebeurd is. Ik kan alleen enorm veel verdriet voor haar voelen en wensen dat de dader(s) gepakt en gestraft worden.

Ik weet echter wel dat de discussie zoals deze nu gevoerd wordt over eerwraak en eergeweld, de plank totaal misslaat. Hieronder kort wat feiten. Niet volledig, wel handig.

De Zielige Arabische Vrouw

05 november 2012 | 23:02

"Als Echte Man zal Hans Jansen Petra Stienen wel even vertellen hoe zij echt naar het Midden-Oosten moet kijken (zoals hij dat wil) en hij wil graag laten zien dat hij wél oog zou hebben voor De Zielige Arabische Vrouw. Zijn pleidooi is daarmee ook typisch in die zin het past in een tweedeling die keer op keer in het islamdebat terugkomt: tussen ons als beschaafde mensen wier hart breekt bij zoveel onrecht tegen vrouwen en de islamitisch-arabische monsters uit het Midden-osten die ons willen domineren."

Dat schrijft Martijn de Koning over Hans Jansen die de avond van de polemiek won met een aanval op Petra Stienen.

Bijeenkomst: Amsterdam zegt Nee tegen het dumpen van vrouwen en kinderen!

04 oktober 2012 | 09:16

Wanneer: zondag 14 oktober van 15 uur tot 17 uur
Waar: HTIB, Eerste Weteringplantsoen 2C, 1017 SJ Amsterdam

Jaarlijks worden er alleen al in Marokko minstens tachtig Nederlandse vrouwen en honderd kinderen achtergelaten, vaak onder erbarmelijke omstandigheden. Een deel van hen komt uit Amsterdam. Ondanks de toegenomen aandacht voor deze problematiek dienen zich nog steeds nieuwe, schrijnende gevallen aan.

Amsterdam neemt maatregelen tegen dumpen van vrouwen

10 september 2012 | 18:52

Mannen mogen hun vrouwen voortaan niet meer zomaar uitschrijven bij de Amsterdamse Dienst Basisinformatie. De dienst wil dat de vrouw dit verzoek zelf bevestigt. Het gaat daarbij vooral om vrouwen uit Marokko, Iran, Irak, Somalië en Pakistan.

Het is één van de maatregelen die verantwoordelijk wethouder Andrée van Es (GroenLinks) heeft genomen om het dumpen van vrouwen tegen te gaan.
De afgelopen maand hadden GroenLinks raadslid Fenna Ulichki en Tweede Kamerlid Khadija Arib (PvdA) al aandacht voor het probleem gevraagd.

De problematiek van seksisme en racisme in een postfeministische samenleving

07 september 2012 | 09:50

Het gedrag van mannen uit migranten gemeenschappen mag seksistisch genoemd moet worden. Het seksisme van witte mannen blijft onbesproken blijft en wordt opgevat als uitzonderlijk, minder ernstig, onschuldig of zelfs niet bestaand. Het spreken over migranten bewerkstelligt hiermee voor een belangrijk deel het zelfbeeld van witte Vlamingen: bij ‘ons’ zijn mannen en vrouwen gelijk aan elkaar, ‘allochtone mannen’ onderdrukken hun eigen vrouwen en vallen daarbij ook ‘onze’ vrouwen lastig.

Dat schrijft Nella van den Brandt die aan de Universiteit van Gent op het thema feminisme, antiracisme, religie en diversiteit in de Nederlandstalige vrouwenbeweging. Van den Brandt reageerde op een discussie die in België ontstond naar aanleiding van een artikel van Kathleen Vereecken in De Standaard over fotoreportages in de Vlaamse pers van 'bikini-babes'.

Ladies only

06 september 2012 | 17:46

Mijn haren gaan overeind als ik 'n Keertje alleen vrouwen aan tafel als 't over verkiezingen en politiek gaat? Het kan! op Twitter lees. Het is al erg genoeg als een tafel uit alleen mannen bestaat. Mannen alleen: saai. Alleen vrouwen: net zo saai.

Diezelfde reactie tonen mijn haren als ik reclames zie voor ladies only. Ladies only naar het casino. Ladies only naar een musical. Ladies only naar de huishoudbeurs.

Vrouwen in Nederland willen wat vrouwen in islamitische landen opgelegd wordt: slechts met personen van het andere geslacht mogen verkeren.

Minimaal 200 'verborgen vrouwen' in Amsterdam

05 september 2012 | 23:18

Minimaal 200 vrouwen in Amsterdam leiden een verborgen bestaan. Ze komen zelden of nooit buiten omdat ze zijn opgesloten of omdat ze uit religieuze overwegingen binnen blijven. Dat blijkt uit een onderzoek dat door het Verwey Jonker Instituut in opdracht van de gemeente Amsterdam is gemaakt.
Het rapport is gebaseerd op literatuur, waaronder ook autobiografische romans, interviews met zes ernstig mishandelde vrouwen en allerlei professionals.

Ook PvdA pleit voor meldpunt achtergelaten vrouwen

02 september 2012 | 10:49

Fenna Ulichki (GroenLinks) en Khadija Arib (PvdA) zijn allebei voorzitter geweest van de Marokkaanse Vrouwen Vereniging Nederland (MVVN). Beiden zetten zich al jaren in voor de emancipatie van de (Marokkaanse) vrouw en tegen het dumpen van vrouwen en kinderen in het land van herkomst. Fenna Ulichki vanuit de Amsterdamse gemeenteraad en Khadija Arib vanuit de Tweede Kamer.

Vorige week verklaarde Fenna Ulichki dat de aandacht voor de dumping van vrouwen geen rituele dans moet worden en presenteerde zij een initiatiefvoorstel. Deze week agendeerde Khadija Arib het onderwerp. Net als Ulichki pleit zij voor onderzoek en het opzetten van een meldpunt. Ook is zij voor aanscherping van de wet. Hieronder haar brief, die ook in het Parool verscheen.

'Voor ongesluierde vrouwen is de emancipatiestrijd nog lang niet voltooid'

30 augustus 2012 | 21:16

Naar aanleiding van de film Femme de la Rue van de Belgische Sofie Peeters ontstond er in België en Nederland een discussie over seksistisch gedrag van vooral allochtonen op straat. Sarah Sluimer, programmamaakster bij De Balie beschreef haar eigen ervaringen en stelde: "Veel vrouwen worden in hun eigen wijk belaagd door hijgerige mannen. Het erge is dat we dit al bijna normaal zijn gaan vinden."
Noortje Thijssen vindt niet dat er wetgeving hoeft te komen om sissen naar vrouwen op straat te verbieden. "Wij hebben toch helemaal geen symbolische wetgeving nodig?" schrijft zij. Thijssen maakt zich eerder zorgen over de emancipatie van de gesluierde vrouw.
Journaliste Ellen van de Bovenkamp ergerde zich op haar beurt weer aan het stuk van Thijssen. Waarom vertelt ze hieronder.

Aandacht voor gedumpte vrouwen moet geen rituele dans worden

26 augustus 2012 | 11:23

De gemeente Amsterdam moet het voortouw nemen om het dumpen van vrouwen en kinderen in herkomstlanden tegen te gaan. Dat bepleit Fenna Ulichki, raadslid namens GroenLinks in de Amsterdamse raad. In een initiatiefvoorstel suggereert ze enkele concrete maatregelen.

Ulichki:"“De aandacht voor gedumpte vrouwen dreigt een jaarlijks terugkerende rituele dans te worden wanneer resultaten uitblijven. Dit moet en kan anders."

Zayneb

14 augustus 2012 | 12:14

Tekst: Hasna el Maroudi

Ik ontmoette Zayneb in een koffietentje in het drukke centrum van Amsterdam. Toen ik binnen kwam lopen en om me heen keek herkende ik haar onmiddellijk. Niet vanwege haar Somalische voorkomen, maar vanwege de strategisch uitgezochte zitplek. In een hoekje, half in het donker, met haar gezicht zo naar de ingang gericht dat ze hem – indien nodig – met gemak kon verbergen. Tegelijkertijd kon ze vanaf deze plek iedereen die binnenkwam perfect observeren. Ook haar zenuwachtige trekjes, het getrommel op tafel en het plukken aan haar hoofddoek, gaven weg dat zij het meisje was waar ik naar zocht.

‘Zayneb, 18 jaar, geboren in Nederland. Onlangs gevlucht uit Somalië na een gedwongen huwelijk met een oom.’ Met een zwarte pen had ik de woorden in mijn notitieblokje genoteerd. Somalië had ik dik onderstreept. Alsof ik bang was om deze simpele feiten, die het raamwerk van het gruwelijke verhaal zijn, te vergeten.

Jaarlijks keren tientallen, of misschien zelfs honderden – niemand houdt het bij -, meisjes niet terug naar Nederland, nadat ze met de zomervakantie hun moederland hebben bezocht. Ze worden er uitgehuwelijkt, gedumpt als meningloze slaven die vanaf dat moment in dienst moeten staan van hun echtgenoot.

Zij was één van die meisjes. Totdat ze de moed verzamelde om te vluchten. Een ontsnapping die niet bepaald van een leien dakje ging.

Vuilniszakken tegen seks

20 juni 2012 | 20:45

Tekst: Brechtje Paardekooper en Timor El-Dardiry

In april vonden slaperige forensen ‘s morgens in Kanaleneiland, Utrecht opeens hun vertrouwde bushokjes gecensureerd. Die nacht waren reclameposters met daarop verleidelijke vrouwen afgeplakt met een vuilniszak. Op de vuilniszakken hing een briefje met de tekst ‘Laa ilahe il Allah’, er is geen God dan Allah.

Protesteren tegen advertenties met te blote modellen, nieuw is het niet. De ChristenUnie deed het in 2007 tegen een billboard met 200 vierkante meter gouden bikini. Feministen in Brussel bekladden elk jaar posters van schaarsgeklede H&M-modellen. En eerlijk is eerlijk: ook wij zijn seksistische reclame-uitingen liever kwijt dan rijk. Toch willen wij nadrukkelijk stelling tegen nemen tegen de hierboven beschreven acties. Waarom?

Khadija Arib: gevangenisstraf voor mannen die hun vrouwen dumpen

09 juni 2012 | 12:08

Allochtone mannen die hun vrouw en kinderen 'dumpen' in hun land van herkomst, moeten daar gevangenisstraf voor krijgen. Nu ontspringen deze daders, die hun gezin in grote problemen brengen, de dans. Dat stelt PvdA-Kamerlid Khadija Arib.

Ieder jaar zijn er naar schatting zo'n tachtig mannen die hun echtgenote en/of kinderen na een vakantie zonder paspoort achter in hun vaderland. Het gaat vooral om mannen uit Marokko, Turkije, Pakistan, Iran, Irak en Afghanistan. Het gaat om mannen die van hun vrouw af willen, maar ook om vaders die hun dochters tot een huwelijk dwingen of die hun in Nederland opgegroeide kinderen te 'verwesterd' vinden. De vaders willen dat hun kinderen in het land van herkomst een heropvoeding volgens de regels van de islam krijgen.

Hafida

06 juni 2012 | 08:10

Tekst: Maja Mischke

A.s. donderdag neem ik deel aan een Rondetafelgesprek van de Tweede Kamer Commissie voor Veiligheid en Justitie. Het onderwerp is huwelijksdwang, achterlating van vrouwen, polygamie en vrouwelijke genitale verminking. Ik zal geen beleidsnotitie presenteren; dat laat ik graag aan anderen over. Ik ga het verhaal van Hafida vertellen.

Nu mag ik ook al geen baret meer dragen

21 februari 2012 | 14:19

Tekst: Hassnae Bouazza

Voor de PVV-kiezers moeten we respect hebben, zo is ons steeds opgelegd door menig opiniemaker, we moesten hen serieus nemen, maar waarom dan die paniekerige reactie als het gros van de Egyptenaren voor de eigen waarden kiest? Voor de Egyptische variant van de PVV?

Dat schrijft Hassnae Bouazza.

Jij jouw hoofddoek, ik mijn gang

03 februari 2012 | 11:45

Tekst: Said el Haji

Lange tijd heb ik niet willen nadenken over de hoofddoekjeskwestie. Misschien omdat het onderwerp gekaapt was door politici. Het kan ook zijn dat ik er gewoon geen gewicht aan wilde toekennen, door de veronderstelling dat het ‘maar een stuk stof’ is. Wat een verkeerde veronderstelling is, omdat het om veel meer gaat dan een stuk stof. Dat is waar het hele debat eigenlijk over gaat. Dus niet of de hoofddoek an sich een vrouwonderdrukkend kledingstuk is, waar sommige politici op aansturen, maar dat er pas en alleen dan sprake is van onderdrukking wanneer zij door anderen wordt opgedrongen. In dat geval wordt een individueel grondrecht, om in vrijheid keuzes te maken, bedreigd; en dan is het, aangezien we in een rechtsstaat leven, een taak van de overheid om in te grijpen. Toch heb ik liever dat het debat over de hoofddoek niet in het parlement plaatsvindt, maar in de moslimgemeenschap zelf.

Argumenten voor en tegen het boerkaverbod

27 januari 2012 | 22:13

Het kabinet heeft vandaag ingestemd met een verbod op gezichtsbedekkende kleding. Je kunt straks een boete krijgen wanneer je op straat een boerka, een bivakmuts of een integraalhelm draagt.

Minister Liesbeth Spies (Binnenlandse Zaken) noemde het boerkaverbod ''van onvoorstelbaar groot belang", zelfs al is het aantal vrouwen dat een boerka draagt beperkt. Ze zei het heel belangrijk te vinden dat mensen elkaar in een open samenleving open benaderen.

Afgelopen jaar zijn er op Republiek Allochtonië diverse artikelen over het boerkaverbod geplaatst of stonden er links naar artikelen die elders waren verschenen. Hieronder een verzameling van argumenten van voor- en tegenstanders.

Romeo en Julia 2.0

18 januari 2012 | 09:13

Tekst: Hasna el Maroudi

Veel Marokkaanse meiden kiezen voor, wat lijkt te zijn, de weg van de minste weerstand. Tussen twee vuren gevangen – je partner wil je ouders dolgraag ontmoeten, maar je ouders zullen je partner niet zonder meer accepteren - lijkt liegen en bedriegen het makkelijkst. De relatie wordt geheim gehouden, om ‘gedoe’ te vermijden. Dat schrijft Hasna el Maroudi.

Uitzending van Z.O.Z.: Naakt of niqaab?

16 januari 2012 | 14:50

Precies een jaar na de eerste revolutie in de Arabische wereld, kunnen we voorzichtig de balans opmaken. Religieuze partijen blijken overal een populaire keuze bij de stembus. De vraag is, wat dit gaat betekenen voor de vrouwen, die een grote rol hebben gespeeld bij het omverwerpen van de verschillende dictators. Emancipatie en gelijke rechten of gevangen worden in conservatisme? Het is lastig te definiëren: in Tunesië juichten vrouwen omdat ze eindelijk met een hoofddoek overheidsinstellingen in kunnen. In Egypte zette een blogster zich naakt op de foto, om aan te geven wat voor haar vrijheid was. Kaouthar Darmoni maakt zich ernstig zorgen of het vroegere secularisme van Tunesië niet langzaam zal veranderen in een al te dwingend islamitisch appèl op de samenleving. Hassnae Bouazza en Laila al-Zwaini denken dat het zo’n vaart niet zal lopen. ‘Die vrouwen met hooddoek en niqaab eisen óók hun rechten op’.

Anil Ramdas spreekt over de verworvenheden van de Arabische vrouw sinds de revoluties met: Kaouthar Darmoni, (Media Studies UvA), Hassnae Bouazza (journaliste en vertaalster,) en Laila al-Zwaini (Arabiste en juriste).

Haat tegen Marokkaanse mannen

04 december 2011 | 11:36

Tekst: Samira Ahli

Hoe kan je als weldenkende, o zo hoogopgeleide Marokkaanse vrouw kiezen voor zo'n boerenpummel-hang-Marokkaan? Want dat zijn ze toch allemaal?

Over Marokkaanse vrouwen in Nederland verschijnen al tien jaar lang ieder jaar dezelfde drie artikelen. Ieder jaar komt een journalist tot de 'schokkende ontdekking' dat Marokkaanse vrouwen soms in het land van herkomst worden gedumpt door hun man. Ieder jaar richt iemand een website op voor Marokkaanse meiden die depressief worden door de 'culturele spagaat' waarin ze leven. En ieder jaar moet iemand als tegenwicht een artikel schrijven over hoe succesvol Marokkaanse vrouwen zijn in het onderwijs en op de arbeidsmarkt, maar dat het ze op de huwelijksmarkt helaas minder voor de wind gaat. Stereotyperingen waaraan ik mij als Marokkaans Nederlandse vrouw mateloos heb geërgerd, maar die nu, tot mijn grote ontsteltenis, worden overgenomen door mijn 'soortgenoten', zoals door Nora Kasrioui op deze opiniepagina en in de Volkskrant. Zij schrijft bovendien een artikel dat bol staat van de onjuiste aannames.

‘Integratie allochtone vrouwen Amsterdam op de tocht’

30 november 2011 | 17:50

Tekst: Kemal Rijken

De integratie van meer dan driehonderd niet-westerse allochtone vrouwen in Amsterdam komt op de tocht te staan, dat stelt de SP in de Amsterdamse gemeenteraad. De stichting Amsterdams Buurvrouwen Contact (ABC) loopt mogelijk 80.000 euro aan subsidie mis door bezuinigingen van het college van b en w. De SP-fractie doet een voorstel om ABC te redden. Hierdoor kan er een gat ontstaan in de Amsterdamse begroting.

Fenna Ulichki (GroenLinks) en Fatima Talbi (PvdA) vragen om actie tegen dumpen van vrouwen

23 november 2011 | 20:37

Afgelopen weekend bleek uit cijfers van de Marokkaanse Vrouwen Vereniging Nederland (MVVN) en de Stichting Steun Remigranten (SSR) dat er jaarlijks tientallen vrouwen worden ‘gedumpt’ in Marokko. Het nieuws heeft geleid tot opvallende initiatieven van lokale politica in Rotterdam en Amsterdam.

Het Rotterdamse PvdA-raadslid Fatima Talbi hoopt dat de Marokkaanse koning, Mohammed VI, zich wil uitspreken tegen deze praktijken en heeft hem door middel van een brief hiertoe opgeroepen.
Het Amsterdamse GroenLinks-raadslid Fenna Ulichki zoekt de oplossing in Nederland: zij wil dat Amsterdamse ambtenaren voortaan weigeren vrouwen uit te schrijven zonder dat ze aanwezig zijn. Ook stelt Ulichki voor een meldpunt op te richten en samen met vrouwenorganisaties een voorlichtingscampagne op te zetten.

Wiens vrijheid van godsdienst?

28 september 2011 | 07:36

Tekst: Dilan Yesilgöz

Zonder gelijkheid bestaat geen vrijheid. De overheid moet kunnen waarborgen dat al haar burgers gelijk worden behandeld. Op het moment dat gelijke rechten in het geding komen, moet de overheid ingrijpen. Daar mogen we als samenleving nooit iets op afdingen. Dit is de kern van een beschaafde democratie. De discussie en publieke opinie rondom het boerka-verbod heeft mij dan ook enorm verbaasd. Van links tot rechts wordt het recht om een boerka te dragen verdedigd. In een rechtsstaat zou een beperking van de vrijheid van godsdienst niet passen. Maar juist een rechtstaat moet de grenzen van deze vrijheid bewaken. Zeker als onder het mom van vrijheid van godsdienst individuen onderdrukt en volledig geïsoleerd worden van de rest van de samenleving.

Boerkaverbod is het product van een paternalistische overheid

27 augustus 2011 | 14:52

Tekst: Jogchum Vrielink en Eva Brems

Boerka's verbannen maakt de samenleving niet veiliger, bevordert het samen leven niet, en helpt ook niet tegen de onderdrukking van moslima's. Emancipatie is beter.

‘Onzedelijk’ zou het zijn. Net als naaktloperij. Terwijl op die manier in Nederland – onder impuls van minister Donner – de discussie over een verbod op gezichtsbedekkende kledij weer aangezwengeld wordt, is het ‘boerkaverbod’ in België vorige maand van kracht geworden. België wordt daarmee het tweede Europese land, na Frankrijk, met een dergelijk verbod.

De hijab in Frankrijk, Duitsland en Nederland

18 juli 2011 | 16:20

Hoe kunnen we verklaren dat de Islamitische sluier bijna overal in Europa onderwerp van discussie is geworden, maar landen toch een verschillend beleid voeren? Deze vraag beantwoordt Doutje Lettinga in haar proefschrift, waarin ze het debat en beleid over dit thema vergelijkt in Frankrijk, Nederland en Duitsland. Uit haar onderzoek blijkt dat de hoofddoek lang niet overal even controversieel is geweest en dat landen anders reageren.

Terwijl in Frankrijk de hoofddoek van leerlingen al sinds eind jaren ‘80 onderwerp is van debat en sinds 2004 samen met andere ‘opzichtige’ religieuze tekens zijn verboden in openbare scholen, bestaan er hierover nauwelijks discussies in Nederland en Duitsland. Maar terwijl leraressen en reguliere ambtenaren in Nederland hoofddoeken mogen dragen, kent de helft van de Duitse deelstaten wettelijke verboden op religieuze tekens voor leerkrachten, waarvan er vijf een uitzondering maken voor christelijke en joodse tekens.

Écht integratiebeleid met kwantificeerbare doelen

26 juni 2011 | 21:55

Tekst: Andree van Es

Afgelopen week stond in de Volkskrant een foto van het schoolplein van de Amsterdamse basisschool As-Siddieq. Op de foto: meisjes. Ze dragen allemaal een hoofddoek. De spelende moslimmeisjes confronteren ons met een dubbel gevoel: onschuld versus ongemak, speelsheid versus dreiging.

Is het hun eigen keuze een hoofddoek te dragen? Waarschijnlijk niet, daar zijn ze te klein voor. Is het erg? Er zijn ook orthodox-joodse kinderen en streng gereformeerde kinderen die volgens religieuze voorschriften gekleed gaan. Daar hoor je nooit iemand over. Toch is dit anders. Het is nog steeds niet vanzelfsprekend de kinderen van de As-Siddieq school te zien als kinderen van een kleine minderheid. Het is nog steeds verleidelijk hen te zien als representant van groepen immigranten die niet willen integreren.

Hoofddoek, hoer en horigheid

23 mei 2011 | 08:01

Tekst: Annemiek Onstenk

Er zijn vrouwen met een hoofddoek die carrière maken en vrouwen met een academische titel die thuiszitten en hun partner de kost laten verdienen. Is emancipatie voor iedereen of zijn er uitzonderingen?
Er zijn SGP-vrouwen die volmondig instemmen met het partijgebod dat zij als vrouwen geen passief kiesrecht hebben en prostituees die rechten als sekswerker opeisen. Als emancipatie zelfbeschikking en zeggenschap over eigen lijf en leven is, dan zouden bovengenoemde vrouwen allemaal geëmancipeerd kunnen zijn. Is emancipatie ook bevrijding uit een onderdrukte of tweederangs positie, loskomen uit ongelijke machtsverhoudingen en vrije, gelijke ontplooiingskansen hebben (en nemen) als mannen - en die mening ben ik toegedaan - dan wordt het complexer. Helemaal als één en dezelfde situatie emanciperend én onderdrukkend wordt gevonden, zoals het dragen van een hoofddoek en het in de prostitutie werken.

Is emancipatie voor iedereen of zijn er uitzonderingen?

Gearrangeerde huwelijken en huwelijksdwang

15 mei 2011 | 18:02

Tekst: Renie van der Putte

Op 29 april heeft het kabinet het voornemen uitgesproken maatregelen te treffen tegen huwelijksdwang. Eén van de speerpunten betreft het verbieden van huwelijken tussen neven en nichten ‘omdat er vaker sprake kan zijn van dwang’.

Ten onrechte denken veel mensen dat er bij gearrangeerde huwelijken altijd sprake is van dwang. Wanneer beide partners zonder dwang instemmen met een door anderen geïnitieerd huwelijk spreken we niet van een gedwongen huwelijk. Let wel: wanneer twee mensen elkaar ontmoet hebben via een datingsite of dankzij een bemiddelingbureau een relatie met elkaar zijn aangegaan, spreken we ook niet van een gedwongen relatie.

Contra Wilders is niet per se pro hoofddoek

31 maart 2011 | 22:35

Tekst: Çilay Özdemir

Dinsdag vond op initiatief van United Smile (be smart, be positive www.unitedsmile.nl) de Nationale Hoofddoekjesdag plaats. Het is me onbekend hoeveel mensen hieraan gehoor hebben gegeven maar bij mij riep deze actie sterke twijfels op.

Eerlijk gezegd weet ik niet zo goed of ik wel solidair ben met hoofdoekdraagsters. Ik ben wel tegen de PVV-politicus Geert Wilders die vrouwen met hoofddoek wil uitsluiten en ze allerlei burgerrechten wil ontnemen, dat wel. Maar ik zoek naar een reden om speciaal op te komen voor vrouwen met hoofddoek en mijn solidariteit expliciet te betuigen.

Veel migrantenvrouwen niet aan het werk vanwege gezondheidsproblemen

15 februari 2011 | 16:43

12% van de Turks-Nederlandse vrouwen ervaart de eigen gezondheid als (zeer) slecht. Dat is veel meer dan bij de mannen uit die groep (1%) en dan bij vrouwen uit andere migrantengroepen: 9% bij vrouwen van Marokkaanse en 6% bij vrouwen van Surinaamse herkomst.
50% van de vrouwen van Turkse herkomst heeft een baan van ten minste een uur per week, vergeleken met 45% van de Marokkaans-Nederlandse vrouwen, 68% van de Surinaams-Nederlandse vrouwen en 72% van de autochtone vrouwen.
En gezondheidsproblemen spelen een belangrijke rol in de verklaring van de relatief lage arbeidsdeelname van vrouwen van Turkse en Marokkaanse herkomst.

Dit zijn de belangrijkste conclusies uit de SCP-publicatie Moeilijk werken. Gezondheid en de arbeidsdeelname van migrantenvrouwen, die op 15 februari 2011 verschijnt. Deze studie is op verzoek van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap geschreven door dr. Myra Keizer en prof. dr. Saskia Keuzenkamp. Het betreft hier een verdiepende studie in het kader van de rapportageplicht van de regering aan de Tweede Kamer over de uitvoering van het VN-Vrouwenverdrag.

Inburgeringscursussen houden vrouwen achter het aanrecht

22 december 2010 | 09:08

Inburgerende migrantenvrouwen komen vaak in trajecten terecht waardoor ze als vanzelfsprekend huisvrouw of hooguit vrijwiliger worden.

E-Quality, Kenniscentrum voor Emancipatie, Gezin en Diversiteit beschouwt het als zeer twijfelachtig dat de overheid tienduizenden vrouwen opleidingen aanbiedt die gericht zijn op een bestaan als huisvrouw of hooguit vrijwilliger. Veel vrouwen worden bij de intake automatisch in het inburgeringsprofiel OGO (Opvoeding, Gezin en Onderwijs) geplaatst, terwijl er vrijwel geen enkele man is die in deze klassen aanschuift.

Dat komt volgens E-Quality onder andere doordat het OGO-profiel soms aan de vrouwen wordt ‘opgedrongen’ door de intake-ambtenaar. Die laat zich soms te veel leiden door de heersende beeldvorming over migrantenvrouwen: laagopgeleide dames die zich in een min of meer gedwongen huwelijk bevinden, volgzaam zijn aan de man en geen ambitie hebben om verder te komen.

Economische afhankelijkheid maakt vrouwen kwetsbaar

19 december 2010 | 09:50

Tekst: Andree van Es

Economische zelfstandigheid is voor de emancipatie van vrouwen erg belangrijk. Als u het Parool van afgelopen zaterdag heeft gelezen begrijpt u hoe actueel dit thema op dit moment is. In Amsterdam werkt 58% van de jonge Marokkaanse en Turkse vrouwen (25-34 jaar) niet.
Slechts 24% van hen is economisch zelfstandig. De weg naar werk verloopt voor veel jonge migrantenvrouwen moeizaam. Dit is opvallend. De schoolcarrière van deze vrouwen is vaak wel succesvol. Zij maken vaker dan jongens hun school af.

Hoofddoek af: heldendaad of verraad?

16 december 2010 | 12:17

Ceylan Pektas-Weber deed op het eerste debat van de Nieuwe Moskee haar hoofddoek af. Op de website wereldjournalisten vertelt ze waarom.

‘Twee jaar geleden had ik er geen seconde aan gedacht om zo voor u te verschijnen. Maar tegenwoordig schieten woorden tekort om elkaar te bereiken. Compassie alleen is te abstract om iets duidelijk te maken.’
Als reden voor deze eenmalige actie geeft ze aan dat ze weer als mens gezien wil worden. ‘Ik ben een gelovige, maar om dat te kunnen zijn moet ik eerst een mens zijn. Mijn hoofddoek is een uiting van mijn geloof. Natuurlijk kun je het geloof op verschillende manieren belijden. Ik draag een hoofddoek om in een lichte vorm van gebed te zijn.’

Heldendaad?
Voordat ze deze stap nam, heeft Pektas Weber dit met een aantal mensen uit haar omgeving besproken. De reacties waren verschillend. Sommige zagen het als een heldendaad en sommige namen het haar kwalijk. ‘Vriendinnen vonden dat ik dit niet kon maken vanwege mijn voorbeeldfunctie binnen de islamitische gemeenschap. Maar juist hierom heb ik het gedaan. Tegenwoordig zijn vrouwen zelf een hoofddoek geworden en zo worden ze ook aangesproken op straat. Ze worden niet meer als een mens gezien. Daarom is dit een stap voor mij in de toenadering.’

Jonge Turkse en Marokkaanse vrouwen nauwelijks economisch zelfstandig

12 december 2010 | 21:19

Nog geen kwart van de jonge Turkse en Marokkaanse vrouwen tussen de 25-34 jaar in Amsterdam is economisch zelfstandig. Bijna zestig procent van de vrouwen in die categorie heeft geen betaald werk. Dat blijkt uit onderzoek van de Dienst Onderzoek & Statistiek (O+S) van de gemeente Amsterdam, in opdracht van de het Servicepunt Emancipatie (SPE). Economische zelfstandigheid wordt in het onderzoek gedefinieerd als "het hebben van betaald werk en een inkomen van tenminste duizend euro netto."

Is Yasmina op haar toekomst voorbereid?

03 december 2010 | 17:37

De moeder van Yasmina zei: "dochter, ga studeren zodat je een goede baan vindt en je eigen geld verdient. Als je later trouwt, heb je zo je eigen schatkist mee." En dat deed Yasmina. Ze maakte haar opleiding af, trouwde met haar Aladdin en leefde nog lang en gelukkig.... Mooi sprookje of niet?

Iedere bruid gaat ervan uit dat de liefde en het huwelijk voor altijd is. Helaas groeit het aantal scheidingen in Turkse en Marokkaanse gemeenschappen snel. Tegelijkertijd blijkt uit de Vrouwenmonitor van Servicepunt Emancipatie (SPE) dat slechts 15 % van Turkse en Marokkaanse vrouwen in Amsterdam haar eigen geld verdient. Voor de overige 85% ligt armoede op de loer zodra Aladdin de deur uitloopt.

Hoe liggen de kansen van Turkse en Marokkaanse vrouwen? Wat betekent economische zelfstandigheid voor hen en hoe kunnen zij zich wapenen tegen de armoedeval? Kortom: Hoe kan Yasmina zich op haar toekomst voorbereiden?

Andree van Es: 'Orthodoxe islam is slecht voor vrijheid meisjes en vrouwen'

25 september 2010 | 17:42

Orthodoxe moslims mogen dan geen gevaar vormen voor de samenleving, voor moslimmeisjes en -vrouwen blijft het strenge geloof een bedreiging voor hun persoonlijke vrijheid. Aldus reageert de Amsterdamse diversiteitswethouder Andrée van Es (GroenLinks) vandaag in het Parool op het vrijdag verschenen onderzoek van het IMES naar salafisme,waarin wordt geconcludeerd dat streng orthodoxe moslims geen gevaar vormen voor de Nederlandse samenleving.

Van Es: ''Nederland haalt nu dus opgelucht adem, maar we hebben het er niet over wat dit betekent voor de vrouwen in die orthodoxe gemeenschappen. Ik spreek zo vaak islamitische vrouwen en meisjes die vertellen dat ze niet vrij zijn. Die vertellen over vrouwen die ze kennen - het gaat nooit over henzelf - die erg jong getrouwd zijn en dat niemand gelukkig is. Of dat ze bang zijn een glas wijn te drinken op een terras, of een sigaret op te steken. En dat zijn de kleine voorbeelden. Het gaat ook om vrouwen die niet de vrijheid hebben de opleiding te volgen die ze willen, of hun eigen partner te kiezen.'' (..) ''Twee derde van alle moslims is matig tot streng orthodox. Dat gaat om enorme aantallen, waarbij de vrouwen zich niet kunnen gedragen zoals ze zouden willen. Het is mijn verantwoordelijkheid als wethouder voor hen op te komen.''

Vrouwenrechten, een nationale kwestie of een wereldwijde strijd (conferentie)

22 augustus 2010 | 14:18

Zaterdag 4 september 2010
Locatie: Jongerencentrum Argan, Overtoom 141, Amsterdam

Als het gaat om de rechten van de mens en de rechten van de vrouw bestaat in Nederland bij velen het idee dat het Zuiden veel te leren heeft van het Noorden; dat een land als Nederland zijn ervaring en kennis in vrouwenemancipatie moet overdragen aan landen als Marokko. Echter, in Marokko zijn veel vrouwen actief in organisaties om de rechts-positie van de vrouw te bevorderen. Deze vrouwen zijn, vaak vanuit seculiere hoek, niet bang om de confrontatie aan te gaan met het patriarchale systeem en misstanden aan de kaak te stellen. Hun initiatieven, die wortelen in de hedendaagse Marokkaanse samenleving met haar eigen actuele problemen en mogelijkheden, kunnen zeer inspirerend en leerzaam zijn voor vrouwenorganisaties in Nederland. En ook andersom kunnen vrouwenorganisaties hier belangrijke steun verlenen aan de strijd van de vrouwen in Marokko.

Vrouwen in Saoudi-Arabie emanciperen via YouTube

26 april 2010 | 10:52

In Saoedie-Arabie mogen vrouwen alleen gesluierd de straat op, onder begeleiding van een man. Maar op internet heeft de Saoedische vrouw zich ontdaan van haar nikab. Nergens anders in het Midden-Oosten lijken vrouwen zoveel vrijheid te hebben om via internet en nieuwe media hun stem te verheffen.

Heb je meer eer met een hoofddoek? (Naima Azough)

19 april 2010 | 10:18

Heel soms verlang ik naar een hoofddoek. Als mijn haar slecht zit, als ik koude oren heb of met natte haren door guur weer fiets. Maar die gedachte beklijft een seconde of twee en daarna waait hij over. Misschien zou ik er langer over denken als ik een puber van zestien was, om zo een figuurlijke middelvinger naar de tijdsgeest op te kunnen steken. Maar om de hele dag een politiek statement op mijn hoofd te dragen, gaat mij weer te ver.

Huwelijksdwang in Noord-Holland, een quickscan

07 april 2010 | 09:06

In aanloop naar de zomer van 2009 is er de nodige publiciteit geweest rond het thema huwelijksdwang en achterlating. Naar aanleiding hiervan stelden twee statenleden in juni schriftelijke vragen aan het College van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland. Zij wilden onder andere weten of en hoe vaak huwelijksdwang in Noord-Holland voorkomt, wat wordt er gedaan op het gebied van signalering en aanpak, en welke organisaties hierbij betrokken zijn.

vorige | volgende

Aanmelden nieuwsbrief

Ruim 2100 personen en instellingen zijn geabonneerd op de tweewekelijkse nieuwsbrief van de Republiek Allochtonië. Wilt u ook een abonnement op de nieuwsbrief? Vul dan hieronder uw emailadres in.

Aanmelden voor de nieuwsbrief van Republiek Allochtonië

Of neem een abonnement op de dagelijkse nieuwsbrief.

Zoeken op trefwoord

Over republiek Allochtonië

Achtergronddossiers

Meest gelezen blogs

Banners

  • Polderislam
  • Doneren
  • Ewoud Butter

Laatste reacties

Archief


Republiek Allochtonië