Einde van de vakantie: tijd voor aandacht voor achtergelaten vrouwen en kinderen

In opinie op 25-08-2016 | 11:11

In het midden van het land zijn de scholen weer begonnen, het noorden en het zuiden volgen de komende weken.

De ervaring leert dat na de vakantie niet iedereen terugkeert, maar achterblijft in het land van herkomst. Wanneer dat uit vrije wil gebeurt, is dat geen probleem, maar helaas zijn er ook ieder jaar honderden vrouwen en kinderen die tegen hun zin niet naar Nederland terugkeren.

Het is een onderwerp dat vooral door de politica Khadija Arib (PvdA) en Fenna Ulichki (GroenLinks Amsterdam)  op de agenda is geplaatst. Het heeft uiteindelijk geleid tot maatregelen in Amsterdam en later ook op landelijk niveau.

Inmiddels is er een Landelijk Knooppunt Huwelijksdwang en Achterlating (LKHA).

In een interview met het Kennisplatform Integratie en Samenleving (KIS), omschrijft Diny Flierman, de Ketenmanager van het Landelijk Knooppunt Huwelijksdwang en Achterlating, de groepen die worden achtergelaten:

‘Naast meisjes en jongvolwassen vrouwen met óf zonder kinderen, zien we dat vrouwen na een scheiding tegen hun zin worden teruggebracht naar familie in het land van herkomst. Vrouwen met een partnerafhankelijke verblijfsvergunning zijn een bijzonder kwetsbare groep. Zij zijn de eerste vijf jaar afhankelijk van hun echtgenoot en hebben vaak geen eigen inkomen en netwerk buiten de familie. Ook mannen en jongens worden achtergelaten. Het merendeel van de meldingen die wij vorig jaar kregen, ging trouwens over jongvolwassenen. Ook ontvangen we meldingen dat jongeren tegen hun zin in het land van herkomst wonen met hun ouders, maar terug willen keren naar Nederland. Als ze minderjarig zijn, zijn het de ouders met gezag die bepalen waar het kind woont.

Het gehele interview leest u hier op de website van KIS.

Bij vermoedens van een achterlating of bij dreiging van achterlating, moet een hulpverlener direct advies vragen bij het Landelijk Knooppunt Huwelijksdwang en Achterlating (LKHA) of melding doen bij een Veilig Thuis-organisatie in de buurt.

Meer over achtergelaten vrouwen en kinderen op Republiek Allochtonië hier.

 

Waardeert u ons vrijwilligerswerk? U kunt het laten blijken door ons te steunen. Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook. .

 

 

 


Meer over achtergelaten vrouwen, kis, Landelijk Knooppunt Huwelijksdwang en Achterlating, vrouwenemancipatie.

Delen: