Gemeente, investeer in vrouwen en meiden

In opinie door Renée de Zwart op 05-02-2015 | 21:58

Renée de Zwart is actief bij een vrouwenorganisatie in Amsterdam Nieuw West. Ze woonde bijeenkomsten van Marokkaanse organisaties bij waarin een gesprek met de burgemeester van Amsterdam werd voorbereid.

De Zwart ziet veel bange vrouwen en mannen en vraagt in een eigen advies aan burgemeester en wethouders om extra aandacht te besteden aan het versterken van de positie van de vrouw.

Advies aan de burgemeester en wethouder. 

Dit is mijn reactie op twee discussiebijeenkomsten die in de afgelopen paar weken plaatsvonden over de sociaal maatschappelijke positie van Amsterdamse Marokkanen. Het uitgangspunt voor de bijeenkomsten was Advies aan de burgemeester.

Mijn reactie is ingegeven door bijna 13 jaar ervaring in het werk bij een vrouwenorganisatie in Amsterdam Nieuw West. De signaleringen zijn dus niet gestoeld op een gedegen onderzoek. Wel is het zo dat onze signaleringen later dikwijls worden bevestigd door wetenschappelijk onderzoek. Deze vrouwenorganisatie is dus een aardige thermometer voor de positie van de migranten en hun kinderen en kleinkinderen in Stadsdeel Nieuw West.

Vrouwen of meisjes waar het goed mee gaat bezoeken doorgaans onze stichting niet of vinden snel elders hun weg. Mijn ervaringen zijn dus gekleurd. De vrouwen en meisjes die de organisatie bezoeken hebben meestal geen veilig thuis, of veilig thuis gehad. De universele rechten van de mens lijken niet voor iedereen te gelden, ze gelden dikwijls niet voor de vrouwen en meisjes die organisatie bezoeken.

Het verbaasde mij dat er tijdens de laatste bijeenkomst gesproken werd over de noodzaak van verbetering van de kwaliteit van opvoeding en onderwijs, maar niet over vrouwen en meisjes en welke belangrijke rol zij hierin kunnen vervullen. Wij zien dat het bij ons in de wijk doorgaans slecht gesteld is met de communicatie binnen de gezinnen. De op westerse leest geschoeide opvoedingscursussen slaan onvoldoende aan.

Wat wel goed aanslaat, zijn naast de cursussen Nederlands en de creatieve cursussen, cursussen die de communicatie tussen moeders en dochters verbeteren en cursussen ter versterking van de identiteit van de vrouwen en meisjes en empowermentscursussen voor de vrouwen.

Hoe kunnen vrouwen die letterlijk en figuurlijk de weg niet weten in de toch tamelijk gecompliceerde samenleving van Amsterdam hun kinderen opvoeden?
Hoe kunnen getraumatiseerde vrouwen hun kinderen opvoeden?
Hoe kunnen moeders met een laag zelfbeeld hun kinderen opvoeden?
Hoe kunnen kinderen die een onveilig thuis hebben gehad, liefdevolle ouders worden?
Waarom zie ik zoveel mannen die ziek in hun hoofd zijn aan de deur bij onze organisatie ?

Ik zie veel angstige mensen. Bange vrouwen en meisjes. Bang voor hun man, broer of echtgenoot. Bange mannen aan de deur die het gedrag van hun vrouwen, dochters, zusters willen controleren.

Angst voor wat alles wat zich buiten de deur afspeelt en tenslotte de angst voor de duivel en de hel die een steeds grotere rol lijkt te gaan spelen.
Al jarenlang zie ik steeds meer meisjes radicaliseren naast meisjes die dreigen totaal te ontsporen in de richting van de prostitutie.
Vrouwen zoeken een veilige plek. Juist deze vrouwen zijn m.i. de sleutel naar de gezinnen toe. Zij zijn het die aan het begin staan van de verbetering van de positie van de Marokkaanse Amsterdammers in de stad. Een harmonieus gezin, moeders met een goed gevoel voor eigenwaarde en met zelfvertrouwen vergroten je maatschappelijke kansen aanzienlijk.

Mijn advies aan de burgemeester en wethouder is dan ook:

  •  investeer in eerste instantie in laagdrempelige vrouwenorganisaties.Bied naast de lessen Nederlands trainingen aan die de communicatie in de gezinnen verbetert, die de identiteit en het zelfvertrouwen van de meisjes en vrouwen versterken. Dus vlieg via de vrouwen de anti-radicaliseringspreventie in.
  • Iinvesteer in vertrouwenspersonen die bij de laagdrempelige vrouwenorganisaties werken en makkelijk bij de gezinnen binnenkomen en verbinding kunnen maken naar reguliere hulpverlening als dat nodig is
  • pak keihard de mishandeling aan
  • zorg voor meer veilige plekken voor meisjes en vrouwen
  • investeer in traumaverwerking
  • investeer in projecten die mannen emanciperen. ( via de gezinnen)


Renée de Zwart is een verontruste burger die zich al jaren inzet voor migrantenvrouwen en meisjes in Stadsdeel Nieuw West.

Lees ook:


Marokkaanse organisaties vragen burgemeester Van der Laan om hulp

Meer over vrouwenemancipatie op dit blog hier


Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook.  


Waardeert u ons vrijwilligerswerk? U kunt het laten blijken door een bijdrage over te maken op rekeningnummer NL12INGB0006026026 ten name van de stichting Allochtonenweblog te Amsterdam. Met een donatie van 5 euro zijn we al blij. Meer mag ook!  


Meer over emancipatie, ioma, renée de zwart, vrouwenemancipatie.

Delen:

Reacties


Edith Gooskens - 11/02/2015 17:07

duidelijk artikel, angst is inderdaad een slechte raadgever.